In [1]:
# URL of the TS viewer
tsvBaseURL='https://proba-v-mep.esa.int/api/timeseries/v1.0/ts/'

# Image ID
imageId = 'PROBAV_L3_S10_TOC_NDVI_333M'

# Point of interest (longitude, latitude)
longitude = 11.0
latitude = 11.0
In [2]:
import requests
import urlparse
import datetime
from datetime import date

def pointTSRequest(coverageId, lon, lat, startDate = None, endDate = None):
  
  tsvURL = urlparse.urljoin(tsvBaseURL, coverageId + '/')
  tsvURL = urlparse.urljoin(tsvURL, 'point')
  
  payload = {
    'lon': str(lon),
    'lat': str(lat)
  }  
  
  if startDate != None:
    payload['startDate'] = startDate.strftime('%Y-%m-%d')
  
  if endDate != None:
    payload['endDate'] = endDate.strftime('%Y-%m-%d')
    
  return requests.get(tsvURL, params=payload)

def pointTS(coverageId, lon, lat, startDate = None, endDate = None):
  
  response = pointTSRequest(coverageId, lon, lat, startDate, endDate)
  timeSeries = response.json()['results']  
  timeSeries = map(lambda x:[datetime.datetime.strptime(x['date'], "%Y-%m-%d").date(),x['result']['average']], timeSeries)
  return timeSeries  
  
In [5]:
# Get the point from the time series viewer
ts = pointTS(imageId, longitude, latitude)
print(ts)
[[datetime.date(2013, 10, 11), 0.6160000000000001], [datetime.date(2013, 10, 21), 0.52], [datetime.date(2013, 11, 1), 0.548], [datetime.date(2013, 11, 11), 0.432], [datetime.date(2013, 11, 21), 0.416], [datetime.date(2013, 12, 1), 0.388], [datetime.date(2013, 12, 11), 0.348], [datetime.date(2013, 12, 21), 0.33999999999999997], [datetime.date(2014, 1, 1), 0.32], [datetime.date(2014, 1, 11), 0.3], [datetime.date(2014, 1, 21), 0.296], [datetime.date(2014, 2, 1), 0.268], [datetime.date(2014, 2, 11), 0.268], [datetime.date(2014, 2, 21), 0.256], [datetime.date(2014, 3, 1), 0.236], [datetime.date(2014, 3, 11), 0.252], [datetime.date(2014, 3, 21), 0.21999999999999997], [datetime.date(2014, 4, 1), 0.2], [datetime.date(2014, 4, 11), 0.21599999999999997], [datetime.date(2014, 4, 21), 0.2], [datetime.date(2014, 5, 1), 0.20800000000000002], [datetime.date(2014, 5, 11), 0.236], [datetime.date(2014, 5, 21), 0.21999999999999997], [datetime.date(2014, 6, 1), 0.236], [datetime.date(2014, 6, 11), 0.236], [datetime.date(2014, 6, 21), 0.27199999999999996], [datetime.date(2014, 7, 1), 0.296], [datetime.date(2014, 7, 11), 0.332], [datetime.date(2014, 7, 21), 0.392], [datetime.date(2014, 8, 1), 0.408], [datetime.date(2014, 8, 11), 0.47600000000000003], [datetime.date(2014, 8, 21), 0.416], [datetime.date(2014, 9, 1), 0.516], [datetime.date(2014, 9, 11), 0.48800000000000004], [datetime.date(2014, 9, 21), 0.52], [datetime.date(2014, 10, 1), 0.508], [datetime.date(2014, 10, 11), 0.54], [datetime.date(2014, 10, 21), 0.444], [datetime.date(2014, 11, 1), 0.40399999999999997], [datetime.date(2014, 11, 11), 0.376], [datetime.date(2014, 11, 21), 0.336], [datetime.date(2014, 12, 1), 0.304], [datetime.date(2014, 12, 11), 0.268], [datetime.date(2014, 12, 21), 0.264], [datetime.date(2015, 1, 1), 0.22799999999999998], [datetime.date(2015, 1, 11), 0.24], [datetime.date(2015, 1, 21), 0.244], [datetime.date(2015, 2, 1), 0.22799999999999998], [datetime.date(2015, 2, 11), 0.21999999999999997], [datetime.date(2015, 2, 21), 0.18], [datetime.date(2015, 3, 1), 0.196], [datetime.date(2015, 3, 11), 0.188], [datetime.date(2015, 3, 21), 0.196], [datetime.date(2015, 4, 1), 0.15999999999999998], [datetime.date(2015, 4, 11), 0.192], [datetime.date(2015, 4, 21), 0.196], [datetime.date(2015, 5, 1), 0.16399999999999998], [datetime.date(2015, 5, 11), 0.172], [datetime.date(2015, 5, 21), 0.172], [datetime.date(2015, 6, 1), 0.16799999999999998], [datetime.date(2015, 6, 11), 0.184], [datetime.date(2015, 6, 21), 0.188], [datetime.date(2015, 7, 1), 0.3], [datetime.date(2015, 7, 11), 0.36], [datetime.date(2015, 7, 21), 0.40399999999999997], [datetime.date(2015, 8, 1), 0.368], [datetime.date(2015, 8, 11), 0.356], [datetime.date(2015, 8, 21), 0.448], [datetime.date(2015, 9, 1), 0.48000000000000004], [datetime.date(2015, 9, 11), 0.47600000000000003], [datetime.date(2015, 9, 21), 0.49999999999999994], [datetime.date(2015, 10, 1), 0.49200000000000005], [datetime.date(2015, 10, 11), 0.516], [datetime.date(2015, 10, 21), 0.49600000000000005], [datetime.date(2015, 11, 1), 0.412], [datetime.date(2015, 11, 11), 0.372], [datetime.date(2015, 11, 21), 0.348], [datetime.date(2015, 12, 1), 0.264], [datetime.date(2015, 12, 11), 0.292], [datetime.date(2015, 12, 21), 0.268], [datetime.date(2016, 1, 1), 0.268], [datetime.date(2016, 1, 11), 0.264], [datetime.date(2016, 1, 21), 0.256], [datetime.date(2016, 2, 1), 0.22799999999999998], [datetime.date(2016, 2, 11), 0.236], [datetime.date(2016, 2, 21), 0.21599999999999997], [datetime.date(2016, 3, 1), 0.21599999999999997], [datetime.date(2016, 3, 11), 0.192], [datetime.date(2016, 3, 21), 0.2], [datetime.date(2016, 4, 1), 0.18], [datetime.date(2016, 4, 11), 0.196], [datetime.date(2016, 4, 21), 0.196], [datetime.date(2016, 5, 1), 0.176], [datetime.date(2016, 5, 11), 0.15600000000000003], [datetime.date(2016, 5, 21), 0.18], [datetime.date(2016, 6, 1), 0.22399999999999998], [datetime.date(2016, 6, 11), 0.24], [datetime.date(2016, 6, 21), 0.27999999999999997], [datetime.date(2016, 7, 1), 0.312], [datetime.date(2016, 7, 11), 0.388], [datetime.date(2016, 7, 21), 0.424], [datetime.date(2016, 8, 1), 0.46], [datetime.date(2016, 8, 11), 0.412], [datetime.date(2016, 8, 21), 0.36], [datetime.date(2016, 9, 1), 0.408], [datetime.date(2016, 9, 11), 0.456], [datetime.date(2016, 9, 21), 0.456], [datetime.date(2016, 10, 1), 0.47200000000000003], [datetime.date(2016, 10, 11), 0.48000000000000004], [datetime.date(2016, 10, 21), 0.452], [datetime.date(2016, 11, 1), 0.376], [datetime.date(2016, 11, 11), 0.352], [datetime.date(2016, 11, 21), 0.32], [datetime.date(2016, 12, 1), 0.304], [datetime.date(2016, 12, 11), 0.304], [datetime.date(2016, 12, 21), 0.256], [datetime.date(2017, 1, 1), 0.20800000000000002], [datetime.date(2017, 1, 11), 0.284], [datetime.date(2017, 1, 21), 0.27599999999999997], [datetime.date(2017, 2, 1), 0.268], [datetime.date(2017, 2, 11), 0.22799999999999998], [datetime.date(2017, 2, 21), 0.256], [datetime.date(2017, 3, 1), 0.252], [datetime.date(2017, 3, 11), 0.24], [datetime.date(2017, 3, 21), 0.22799999999999998], [datetime.date(2017, 4, 1), 0.2], [datetime.date(2017, 4, 11), 0.16799999999999998], [datetime.date(2017, 4, 21), 0.18], [datetime.date(2017, 5, 1), 0.16799999999999998], [datetime.date(2017, 5, 11), 0.172], [datetime.date(2017, 5, 21), 0.196], [datetime.date(2017, 6, 1), 0.21999999999999997], [datetime.date(2017, 6, 11), 0.292], [datetime.date(2017, 6, 21), 0.308], [datetime.date(2017, 7, 1), 0.3], [datetime.date(2017, 7, 11), 0.38], [datetime.date(2017, 7, 21), 0.424], [datetime.date(2017, 8, 1), 0.44], [datetime.date(2017, 8, 11), 0.412], [datetime.date(2017, 8, 21), 0.428], [datetime.date(2017, 9, 1), 0.456], [datetime.date(2017, 9, 11), 0.48000000000000004], [datetime.date(2017, 9, 21), 0.44], [datetime.date(2017, 10, 1), 0.44], [datetime.date(2017, 10, 11), 0.388], [datetime.date(2017, 10, 21), 0.384], [datetime.date(2017, 11, 1), 0.32], [datetime.date(2017, 11, 11), 0.316], [datetime.date(2017, 11, 21), 0.284], [datetime.date(2017, 12, 1), 0.288], [datetime.date(2017, 12, 11), 0.27199999999999996], [datetime.date(2017, 12, 21), 0.264], [datetime.date(2018, 1, 1), 0.256], [datetime.date(2018, 1, 11), 0.26], [datetime.date(2018, 1, 21), 0.22399999999999998], [datetime.date(2018, 2, 1), 0.24], [datetime.date(2018, 2, 11), 0.22799999999999998], [datetime.date(2018, 2, 21), 0.22399999999999998], [datetime.date(2018, 3, 1), 0.24], [datetime.date(2018, 3, 11), 0.21599999999999997], [datetime.date(2018, 3, 21), 0.2], [datetime.date(2018, 4, 1), 0.15600000000000003], [datetime.date(2018, 4, 11), 0.15600000000000003], [datetime.date(2018, 4, 21), 0.14800000000000002], [datetime.date(2018, 5, 1), 0.14], [datetime.date(2018, 5, 11), 0.136], [datetime.date(2018, 5, 21), 0.15200000000000002], [datetime.date(2018, 6, 1), 0.172], [datetime.date(2018, 6, 11), 0.18], [datetime.date(2018, 6, 21), 0.176], [datetime.date(2018, 7, 1), 0.244], [datetime.date(2018, 7, 11), 0.3], [datetime.date(2018, 7, 21), 0.308], [datetime.date(2018, 8, 1), 0.452], [datetime.date(2018, 8, 11), 0.432], [datetime.date(2018, 8, 21), 0.52], [datetime.date(2018, 9, 1), 0.416], [datetime.date(2018, 9, 11), 0.436], [datetime.date(2018, 9, 21), 0.52], [datetime.date(2018, 10, 1), 0.544], [datetime.date(2018, 10, 11), 0.544], [datetime.date(2018, 10, 21), 0.48000000000000004], [datetime.date(2018, 11, 1), 0.372], [datetime.date(2018, 11, 11), 0.33999999999999997], [datetime.date(2018, 11, 21), 0.36], [datetime.date(2018, 12, 1), 0.304], [datetime.date(2018, 12, 11), 0.316], [datetime.date(2018, 12, 21), 0.252], [datetime.date(2019, 1, 1), 0.296], [datetime.date(2019, 1, 11), 0.27599999999999997], [datetime.date(2019, 1, 21), 0.268], [datetime.date(2019, 2, 1), 0.256], [datetime.date(2019, 2, 11), 0.21199999999999997], [datetime.date(2019, 2, 21), 0.20800000000000002], [datetime.date(2019, 3, 1), 0.236], [datetime.date(2019, 3, 11), 0.21999999999999997], [datetime.date(2019, 3, 21), 0.20400000000000001], [datetime.date(2019, 4, 1), 0.2], [datetime.date(2019, 4, 11), 0.184], [datetime.date(2019, 4, 21), 0.18], [datetime.date(2019, 5, 1), 0.172], [datetime.date(2019, 5, 11), 0.15999999999999998], [datetime.date(2019, 5, 21), 0.184], [datetime.date(2019, 6, 1), 0.192], [datetime.date(2019, 6, 11), 0.21199999999999997], [datetime.date(2019, 6, 21), 0.24], [datetime.date(2019, 7, 1), 0.27599999999999997], [datetime.date(2019, 7, 11), 0.304], [datetime.date(2019, 7, 21), 0.33999999999999997], [datetime.date(2019, 8, 1), 0.376], [datetime.date(2019, 8, 11), 0.416], [datetime.date(2019, 8, 21), 0.48800000000000004], [datetime.date(2019, 9, 1), 0.448], [datetime.date(2019, 9, 11), 0.408], [datetime.date(2019, 9, 21), 0.52], [datetime.date(2019, 10, 1), 0.47200000000000003], [datetime.date(2019, 10, 11), 0.436], [datetime.date(2019, 10, 21), 0.524], [datetime.date(2019, 11, 1), 0.504]]
In [16]:
# Plot the data
import json
# mpld3 hack
class NumpyEncoder(json.JSONEncoder):
  def default(self, obj):
    import numpy as np
    if isinstance(obj, np.ndarray):
      return obj.tolist()
    return json.JSONEncoder.default(self, obj)
from mpld3 import _display
_display.NumpyEncoder = NumpyEncoder

%matplotlib inline

import matplotlib.pyplot as plt
import mpld3

fig, ax = plt.subplots()
fig.set_size_inches(12, 4, forward=True)
timeStamps = map(lambda x:x[0], ts)
values = map(lambda x:x[1], ts)

scatter = ax.scatter(timeStamps, values)

labels = ['{0} - {1}'.format(i[1],i[0]) for i in ts]
tooltip = mpld3.plugins.PointLabelTooltip(scatter, labels=labels)
mpld3.plugins.connect(fig, tooltip)

mpld3.display(fig)
timeStamps: [datetime.date(2013, 10, 11), datetime.date(2013, 10, 21), datetime.date(2013, 11, 1), datetime.date(2013, 11, 11), datetime.date(2013, 11, 21), datetime.date(2013, 12, 1), datetime.date(2013, 12, 11), datetime.date(2013, 12, 21), datetime.date(2014, 1, 1), datetime.date(2014, 1, 11), datetime.date(2014, 1, 21), datetime.date(2014, 2, 1), datetime.date(2014, 2, 11), datetime.date(2014, 2, 21), datetime.date(2014, 3, 1), datetime.date(2014, 3, 11), datetime.date(2014, 3, 21), datetime.date(2014, 4, 1), datetime.date(2014, 4, 11), datetime.date(2014, 4, 21), datetime.date(2014, 5, 1), datetime.date(2014, 5, 11), datetime.date(2014, 5, 21), datetime.date(2014, 6, 1), datetime.date(2014, 6, 11), datetime.date(2014, 6, 21), datetime.date(2014, 7, 1), datetime.date(2014, 7, 11), datetime.date(2014, 7, 21), datetime.date(2014, 8, 1), datetime.date(2014, 8, 11), datetime.date(2014, 8, 21), datetime.date(2014, 9, 1), datetime.date(2014, 9, 11), datetime.date(2014, 9, 21), datetime.date(2014, 10, 1), datetime.date(2014, 10, 11), datetime.date(2014, 10, 21), datetime.date(2014, 11, 1), datetime.date(2014, 11, 11), datetime.date(2014, 11, 21), datetime.date(2014, 12, 1), datetime.date(2014, 12, 11), datetime.date(2014, 12, 21), datetime.date(2015, 1, 1), datetime.date(2015, 1, 11), datetime.date(2015, 1, 21), datetime.date(2015, 2, 1), datetime.date(2015, 2, 11), datetime.date(2015, 2, 21), datetime.date(2015, 3, 1), datetime.date(2015, 3, 11), datetime.date(2015, 3, 21), datetime.date(2015, 4, 1), datetime.date(2015, 4, 11), datetime.date(2015, 4, 21), datetime.date(2015, 5, 1), datetime.date(2015, 5, 11), datetime.date(2015, 5, 21), datetime.date(2015, 6, 1), datetime.date(2015, 6, 11), datetime.date(2015, 6, 21), datetime.date(2015, 7, 1), datetime.date(2015, 7, 11), datetime.date(2015, 7, 21), datetime.date(2015, 8, 1), datetime.date(2015, 8, 11), datetime.date(2015, 8, 21), datetime.date(2015, 9, 1), datetime.date(2015, 9, 11), datetime.date(2015, 9, 21), datetime.date(2015, 10, 1), datetime.date(2015, 10, 11), datetime.date(2015, 10, 21), datetime.date(2015, 11, 1), datetime.date(2015, 11, 11), datetime.date(2015, 11, 21), datetime.date(2015, 12, 1), datetime.date(2015, 12, 11), datetime.date(2015, 12, 21), datetime.date(2016, 1, 1), datetime.date(2016, 1, 11), datetime.date(2016, 1, 21), datetime.date(2016, 2, 1), datetime.date(2016, 2, 11), datetime.date(2016, 2, 21), datetime.date(2016, 3, 1), datetime.date(2016, 3, 11), datetime.date(2016, 3, 21), datetime.date(2016, 4, 1), datetime.date(2016, 4, 11), datetime.date(2016, 4, 21), datetime.date(2016, 5, 1), datetime.date(2016, 5, 11), datetime.date(2016, 5, 21), datetime.date(2016, 6, 1), datetime.date(2016, 6, 11), datetime.date(2016, 6, 21), datetime.date(2016, 7, 1), datetime.date(2016, 7, 11), datetime.date(2016, 7, 21), datetime.date(2016, 8, 1), datetime.date(2016, 8, 11), datetime.date(2016, 8, 21), datetime.date(2016, 9, 1), datetime.date(2016, 9, 11), datetime.date(2016, 9, 21), datetime.date(2016, 10, 1), datetime.date(2016, 10, 11), datetime.date(2016, 10, 21), datetime.date(2016, 11, 1), datetime.date(2016, 11, 11), datetime.date(2016, 11, 21), datetime.date(2016, 12, 1), datetime.date(2016, 12, 11), datetime.date(2016, 12, 21), datetime.date(2017, 1, 1), datetime.date(2017, 1, 11), datetime.date(2017, 1, 21), datetime.date(2017, 2, 1), datetime.date(2017, 2, 11), datetime.date(2017, 2, 21), datetime.date(2017, 3, 1), datetime.date(2017, 3, 11), datetime.date(2017, 3, 21), datetime.date(2017, 4, 1), datetime.date(2017, 4, 11), datetime.date(2017, 4, 21), datetime.date(2017, 5, 1), datetime.date(2017, 5, 11), datetime.date(2017, 5, 21), datetime.date(2017, 6, 1), datetime.date(2017, 6, 11), datetime.date(2017, 6, 21), datetime.date(2017, 7, 1), datetime.date(2017, 7, 11), datetime.date(2017, 7, 21), datetime.date(2017, 8, 1), datetime.date(2017, 8, 11), datetime.date(2017, 8, 21), datetime.date(2017, 9, 1), datetime.date(2017, 9, 11), datetime.date(2017, 9, 21), datetime.date(2017, 10, 1), datetime.date(2017, 10, 11), datetime.date(2017, 10, 21), datetime.date(2017, 11, 1), datetime.date(2017, 11, 11), datetime.date(2017, 11, 21), datetime.date(2017, 12, 1), datetime.date(2017, 12, 11), datetime.date(2017, 12, 21), datetime.date(2018, 1, 1), datetime.date(2018, 1, 11), datetime.date(2018, 1, 21), datetime.date(2018, 2, 1), datetime.date(2018, 2, 11), datetime.date(2018, 2, 21), datetime.date(2018, 3, 1), datetime.date(2018, 3, 11), datetime.date(2018, 3, 21), datetime.date(2018, 4, 1), datetime.date(2018, 4, 11), datetime.date(2018, 4, 21), datetime.date(2018, 5, 1), datetime.date(2018, 5, 11), datetime.date(2018, 5, 21), datetime.date(2018, 6, 1), datetime.date(2018, 6, 11), datetime.date(2018, 6, 21), datetime.date(2018, 7, 1), datetime.date(2018, 7, 11), datetime.date(2018, 7, 21), datetime.date(2018, 8, 1), datetime.date(2018, 8, 11), datetime.date(2018, 8, 21), datetime.date(2018, 9, 1), datetime.date(2018, 9, 11), datetime.date(2018, 9, 21), datetime.date(2018, 10, 1), datetime.date(2018, 10, 11), datetime.date(2018, 10, 21), datetime.date(2018, 11, 1), datetime.date(2018, 11, 11), datetime.date(2018, 11, 21), datetime.date(2018, 12, 1), datetime.date(2018, 12, 11), datetime.date(2018, 12, 21), datetime.date(2019, 1, 1), datetime.date(2019, 1, 11), datetime.date(2019, 1, 21), datetime.date(2019, 2, 1), datetime.date(2019, 2, 11), datetime.date(2019, 2, 21), datetime.date(2019, 3, 1), datetime.date(2019, 3, 11), datetime.date(2019, 3, 21), datetime.date(2019, 4, 1), datetime.date(2019, 4, 11), datetime.date(2019, 4, 21), datetime.date(2019, 5, 1), datetime.date(2019, 5, 11), datetime.date(2019, 5, 21), datetime.date(2019, 6, 1), datetime.date(2019, 6, 11), datetime.date(2019, 6, 21), datetime.date(2019, 7, 1), datetime.date(2019, 7, 11), datetime.date(2019, 7, 21), datetime.date(2019, 8, 1), datetime.date(2019, 8, 11), datetime.date(2019, 8, 21), datetime.date(2019, 9, 1), datetime.date(2019, 9, 11), datetime.date(2019, 9, 21), datetime.date(2019, 10, 1), datetime.date(2019, 10, 11), datetime.date(2019, 10, 21), datetime.date(2019, 11, 1)]
values: [0.6160000000000001, 0.52, 0.548, 0.432, 0.416, 0.388, 0.348, 0.33999999999999997, 0.32, 0.3, 0.296, 0.268, 0.268, 0.256, 0.236, 0.252, 0.21999999999999997, 0.2, 0.21599999999999997, 0.2, 0.20800000000000002, 0.236, 0.21999999999999997, 0.236, 0.236, 0.27199999999999996, 0.296, 0.332, 0.392, 0.408, 0.47600000000000003, 0.416, 0.516, 0.48800000000000004, 0.52, 0.508, 0.54, 0.444, 0.40399999999999997, 0.376, 0.336, 0.304, 0.268, 0.264, 0.22799999999999998, 0.24, 0.244, 0.22799999999999998, 0.21999999999999997, 0.18, 0.196, 0.188, 0.196, 0.15999999999999998, 0.192, 0.196, 0.16399999999999998, 0.172, 0.172, 0.16799999999999998, 0.184, 0.188, 0.3, 0.36, 0.40399999999999997, 0.368, 0.356, 0.448, 0.48000000000000004, 0.47600000000000003, 0.49999999999999994, 0.49200000000000005, 0.516, 0.49600000000000005, 0.412, 0.372, 0.348, 0.264, 0.292, 0.268, 0.268, 0.264, 0.256, 0.22799999999999998, 0.236, 0.21599999999999997, 0.21599999999999997, 0.192, 0.2, 0.18, 0.196, 0.196, 0.176, 0.15600000000000003, 0.18, 0.22399999999999998, 0.24, 0.27999999999999997, 0.312, 0.388, 0.424, 0.46, 0.412, 0.36, 0.408, 0.456, 0.456, 0.47200000000000003, 0.48000000000000004, 0.452, 0.376, 0.352, 0.32, 0.304, 0.304, 0.256, 0.20800000000000002, 0.284, 0.27599999999999997, 0.268, 0.22799999999999998, 0.256, 0.252, 0.24, 0.22799999999999998, 0.2, 0.16799999999999998, 0.18, 0.16799999999999998, 0.172, 0.196, 0.21999999999999997, 0.292, 0.308, 0.3, 0.38, 0.424, 0.44, 0.412, 0.428, 0.456, 0.48000000000000004, 0.44, 0.44, 0.388, 0.384, 0.32, 0.316, 0.284, 0.288, 0.27199999999999996, 0.264, 0.256, 0.26, 0.22399999999999998, 0.24, 0.22799999999999998, 0.22399999999999998, 0.24, 0.21599999999999997, 0.2, 0.15600000000000003, 0.15600000000000003, 0.14800000000000002, 0.14, 0.136, 0.15200000000000002, 0.172, 0.18, 0.176, 0.244, 0.3, 0.308, 0.452, 0.432, 0.52, 0.416, 0.436, 0.52, 0.544, 0.544, 0.48000000000000004, 0.372, 0.33999999999999997, 0.36, 0.304, 0.316, 0.252, 0.296, 0.27599999999999997, 0.268, 0.256, 0.21199999999999997, 0.20800000000000002, 0.236, 0.21999999999999997, 0.20400000000000001, 0.2, 0.184, 0.18, 0.172, 0.15999999999999998, 0.184, 0.192, 0.21199999999999997, 0.24, 0.27599999999999997, 0.304, 0.33999999999999997, 0.376, 0.416, 0.48800000000000004, 0.448, 0.408, 0.52, 0.47200000000000003, 0.436, 0.524, 0.504]
Out[16]:
In [ ]: