In [2]:
%matplotlib inline
In [30]:
import pandas as pd
import matplotlib as mpl
In [31]:
mpl.rc('font', family='Ubuntu', size=16)
mpl.rc('figure', figsize=(16, 10))
In [20]:
balsavimai = pd.read_csv('balsavimai/balsavimai.csv.gz')
In [24]:
balsavimai.shape
Out[24]:
(5530115, 9)
In [21]:
balsavimai.head()
Out[21]:
data laikas rezultatai.p_asm_id rezultatai.vardas rezultatai.frakcija rezultatai.už rezultatai.prieš rezultatai.susilaikė key
0 2017-05-04 10:05:43 79161 Ačienė Vida LVŽSF + NaN NaN http://www.lrs.lt/sip/portal.show?p_r=15275&p_...
1 2017-05-04 10:05:43 48690 Adomėnas Mantas TS-LKDF + NaN NaN http://www.lrs.lt/sip/portal.show?p_r=15275&p_...
2 2017-05-04 10:05:43 79162 Alekna Virgilijus LSF + NaN NaN http://www.lrs.lt/sip/portal.show?p_r=15275&p_...
3 2017-05-04 10:05:43 79163 Andrikis Rimas TTF + NaN NaN http://www.lrs.lt/sip/portal.show?p_r=15275&p_...
4 2017-05-04 10:05:43 53916 Anušauskas Arvydas TS-LKDF NaN NaN NaN http://www.lrs.lt/sip/portal.show?p_r=15275&p_...

Balsų skaičius per metus

Pasirodo, lrs.lt svetainėje balsavimų rezultatai pateikiami tik nuo 1997 metų.

In [33]:
balsavimai.data.str.slice(None, 4).value_counts().sort_index().plot.bar(grid=True)
Out[33]:
<matplotlib.axes._subplots.AxesSubplot at 0x7fbbcb892668>

Balsavimų skaičius per metus

In [44]:
balsavimai.groupby('key').agg({'data': 'first'}).data.str.slice(None, 4).value_counts().sort_index().plot.bar(grid=True)
Out[44]:
<matplotlib.axes._subplots.AxesSubplot at 0x7fbbd2e696a0>

Viso balsų, pagal partijas

In [42]:
balsavimai['rezultatai.frakcija'].value_counts().sort_values(ascending=True).plot.barh(grid=True, figsize=(16, 16))
Out[42]:
<matplotlib.axes._subplots.AxesSubplot at 0x7fbbd735fa90>

Viso balsų pagal seimo narius (top 50 daugiausiai balsavusių)

In [35]:
balsavimai['rezultatai.vardas'].value_counts().head(50)
Out[35]:
Sysas Algirdas         39560
Salamakinas Algimantas     39560
Glaveckas Kęstutis       39560
Gražulis Petras         39560
Šiaulienė Irena         39560
Olekas Juozas          39560
Butkevičius Algirdas      39560
Razma Jurgis          39560
Degutienė Irena         39560
Kirkilas Gediminas       39549
Kubilius Andrius        39542
Juknevičienė Rasa        38000
Simulik Valerijus        35803
Vareikis Egidijus        35775
Steponavičius Gintaras     35773
Sabatauskas Julius       35773
Bradauskas Bronius       34829
Vėsaitė Birutė         34829
Teišerskytė Dalia        34829
Mikutienė Dangutė        34829
Kašėta Algis          34665
Masiulis Eligijus        33499
Lydeka Arminas         31623
Vidžiūnas Arvydas        30763
Ažubalis Audronius       30614
Zingeris Emanuelis       30614
Dagys Rimantas Jonas      30614
Matulas Antanas         30614
Aleknaitė Abramikienė Vilija  30099
Juršėnas Česlovas        30017
Kupčinskas Rytas        29670
Karosas Justinas        28998
Sinkevičius Rimantas      28357
Bastys Mindaugas        28357
Bukauskas Valentinas      26829
Baškienė Rima          26829
Starkevičius Kazys       26827
Veselka Julius         26254
Šukys Raimondas         26230
Klumbys Egidijus        26230
Skardžius Artūras        25905
Jankauskas Donatas       25883
Daukšys Kęstutis        25883
Petrauskienė Milda       25883
Graužinienė Loreta       25883
Dumčius Arimantas        25883
Čigriejienė Vida Marija     25883
Bucevičius Saulius       25883
Margevičienė Vincė Vaidevutė  25883
Žakaris Edvardas        25883
Name: rezultatai.vardas, dtype: int64
In [45]:
balsavimai['balsavo'] = (
  (balsavimai['rezultatai.už'] == '+') |
  (balsavimai['rezultatai.prieš'] == '+') |
  (balsavimai['rezultatai.susilaikė'] == '+')
)

Mažiausiai balsuojantys Seimo nariai

Žemiau yra top 30 Seimo narių, kurie balsavimo metu nebalsavo. Tai nereišikia, kad jie iš vis nedalyvavo posėdyje. Grafike pateikiama tik ar buvo skaičiai, kiek kartų seimo narys balsavo ir kiek iš viso buvo balsavimų.

In [73]:
frame = balsavimai.groupby('rezultatai.p_asm_id').agg({'balsavo': ['sum', 'count'], 'rezultatai.vardas': 'first'})
frame['balsavo'] = frame[('balsavo', 'sum')]
frame['count'] = frame[('balsavo', 'count')]
frame['Seimo narys'] = frame[('rezultatai.vardas', 'first')]
frame['nebalsavo'] = frame['count'] - frame['balsavo']
frame['nebalsavo_procentais'] = frame['count'] / frame['nebalsavo'] * 100
frame = frame.set_index('Seimo narys', drop=True)
frame = frame.sort_values('nebalsavo_procentais')[['balsavo', 'nebalsavo']]
frame.head(30).plot.barh(stacked=True, grid=True)
/home/sirex/.venvs/databot/lib/python3.5/site-packages/pandas/indexes/base.py:2653: RuntimeWarning: unorderable types: str() < int(), sort order is undefined for incomparable objects
 return this.join(other, how=how, return_indexers=return_indexers)
---------------------------------------------------------------------------
KeyError                 Traceback (most recent call last)
/home/sirex/.venvs/databot/lib/python3.5/site-packages/pandas/indexes/base.py in get_loc(self, key, method, tolerance)
  2103       try:
-> 2104         return self._engine.get_loc(key)
  2105       except KeyError:

pandas/index.pyx in pandas.index.IndexEngine.get_loc (pandas/index.c:4160)()

pandas/index.pyx in pandas.index.IndexEngine.get_loc (pandas/index.c:4024)()

pandas/src/hashtable_class_helper.pxi in pandas.hashtable.PyObjectHashTable.get_item (pandas/hashtable.c:13161)()

pandas/src/hashtable_class_helper.pxi in pandas.hashtable.PyObjectHashTable.get_item (pandas/hashtable.c:13115)()

KeyError: 'nebalsavo'

During handling of the above exception, another exception occurred:

KeyError                 Traceback (most recent call last)
/home/sirex/.venvs/databot/lib/python3.5/site-packages/pandas/core/internals.py in set(self, item, value, check)
  3644     try:
-> 3645       loc = self.items.get_loc(item)
  3646     except KeyError:

/home/sirex/.venvs/databot/lib/python3.5/site-packages/pandas/indexes/multi.py in get_loc(self, key, method)
  1596     if not isinstance(key, tuple):
-> 1597       loc = self._get_level_indexer(key, level=0)
  1598       return _maybe_to_slice(loc)

/home/sirex/.venvs/databot/lib/python3.5/site-packages/pandas/indexes/multi.py in _get_level_indexer(self, key, level, indexer)
  1858 
-> 1859       loc = level_index.get_loc(key)
  1860       if level > 0 or self.lexsort_depth == 0:

/home/sirex/.venvs/databot/lib/python3.5/site-packages/pandas/indexes/base.py in get_loc(self, key, method, tolerance)
  2105       except KeyError:
-> 2106         return self._engine.get_loc(self._maybe_cast_indexer(key))
  2107 

pandas/index.pyx in pandas.index.IndexEngine.get_loc (pandas/index.c:4160)()

pandas/index.pyx in pandas.index.IndexEngine.get_loc (pandas/index.c:4024)()

pandas/src/hashtable_class_helper.pxi in pandas.hashtable.PyObjectHashTable.get_item (pandas/hashtable.c:13161)()

pandas/src/hashtable_class_helper.pxi in pandas.hashtable.PyObjectHashTable.get_item (pandas/hashtable.c:13115)()

KeyError: 'nebalsavo'

During handling of the above exception, another exception occurred:

ValueError                Traceback (most recent call last)
<ipython-input-73-6008f95132d3> in <module>()
   3 frame['count'] = frame[('balsavo', 'count')]
   4 frame['Seimo narys'] = frame[('rezultatai.vardas', 'first')]
----> 5 frame['nebalsavo'] = frame['count'] - frame['balsavo']
   6 frame['nebalsavo_procentais'] = frame['count'] / frame['nebalsavo'] * 100
   7 frame = frame.set_index('Seimo narys', drop=True)

/home/sirex/.venvs/databot/lib/python3.5/site-packages/pandas/core/frame.py in __setitem__(self, key, value)
  2415     else:
  2416       # set column
-> 2417       self._set_item(key, value)
  2418 
  2419   def _setitem_slice(self, key, value):

/home/sirex/.venvs/databot/lib/python3.5/site-packages/pandas/core/frame.py in _set_item(self, key, value)
  2482     self._ensure_valid_index(value)
  2483     value = self._sanitize_column(key, value)
-> 2484     NDFrame._set_item(self, key, value)
  2485 
  2486     # check if we are modifying a copy

/home/sirex/.venvs/databot/lib/python3.5/site-packages/pandas/core/generic.py in _set_item(self, key, value)
  1498 
  1499   def _set_item(self, key, value):
-> 1500     self._data.set(key, value)
  1501     self._clear_item_cache()
  1502 

/home/sirex/.venvs/databot/lib/python3.5/site-packages/pandas/core/internals.py in set(self, item, value, check)
  3646     except KeyError:
  3647       # This item wasn't present, just insert at end
-> 3648       self.insert(len(self.items), item, value)
  3649       return
  3650 

/home/sirex/.venvs/databot/lib/python3.5/site-packages/pandas/core/internals.py in insert(self, loc, item, value, allow_duplicates)
  3747 
  3748     block = make_block(values=value, ndim=self.ndim,
-> 3749              placement=slice(loc, loc + 1))
  3750 
  3751     for blkno, count in _fast_count_smallints(self._blknos[loc:]):

/home/sirex/.venvs/databot/lib/python3.5/site-packages/pandas/core/internals.py in make_block(values, placement, klass, ndim, dtype, fastpath)
  2662           placement=placement, dtype=dtype)
  2663 
-> 2664   return klass(values, ndim=ndim, fastpath=fastpath, placement=placement)
  2665 
  2666 # TODO: flexible with index=None and/or items=None

/home/sirex/.venvs/databot/lib/python3.5/site-packages/pandas/core/internals.py in __init__(self, values, placement, ndim, fastpath)
  108       raise ValueError('Wrong number of items passed %d, placement '
  109               'implies %d' % (len(self.values),
--> 110                       len(self.mgr_locs)))
  111 
  112   @property

ValueError: Wrong number of items passed 527, placement implies 1
In [70]:
frame.columns.levels
Out[70]:
FrozenList([['rezultatai.vardas', 'balsavo'], ['count', 'first', 'sum']])