Ristiintaulukoinnit Exceliin

In [1]:
import pandas as pd

# Avaan datan dataframeen
df = pd.read_excel('http://taanila.fi/data1.xlsx')
df.head()
Out[1]:
nro sukup ikä perhe koulutus palveluv palkka johto työtov työymp palkkat työteht työterv lomaosa kuntosa hieroja
0 1 1 38 1 1.0 22.0 3587 3 3.0 3 3 3 NaN NaN NaN NaN
1 2 1 29 2 2.0 10.0 2963 1 5.0 2 1 3 NaN NaN NaN NaN
2 3 1 30 1 1.0 7.0 1989 3 4.0 1 1 3 1.0 NaN NaN NaN
3 4 1 36 2 1.0 14.0 2144 3 3.0 3 3 3 1.0 NaN NaN NaN
4 5 1 24 1 2.0 4.0 2183 2 3.0 2 1 2 1.0 NaN NaN NaN
In [2]:
# Muodostan uuden dataframen ristiintaulukoitavista muuttujista
columns = ['sukup', 'perhe', 'koulutus', 'johto', 'työtov',
    'työymp', 'palkkat', 'työteht']
df1 = pd.DataFrame(df, columns = columns)

# Korvaan muuttujien numeroarvoja oikeilla nimillä
df1['sukup'] = df1['sukup'].replace([1, 2], ['Mies', 'Nainen'])
df1['perhe'] = df1['perhe'].replace([1, 2], ['Perheetön', 'Perheellinen'])
In [3]:
# Alustan ExcelWriterin kirjoittamaan uuteen tiedostoon ristit.xlsx
writer = pd.ExcelWriter('ristiintaulukoinnit.xlsx', engine = 'xlsxwriter')

# Määritän prosenttimuotoilun
format = writer.book.add_format({'num_format': '0.0 %'})

# Pidän kirjaa rivinumerosta rivi-muuttujan avulla
rivi = 0

# for-silmukoilla käyn läpi kaikki muuttujaparit
for var1 in df1:
  for var2 in df1:
    if var1 != var2:
      
      # Lasken ristiintaulukoinnin df2-nimiseen dataframeen
      df2 = pd.crosstab(df1[var1], df1[var2])
                        
      # Lasken ristiintaulukoinnin prosentteina df3-nimiseen dataframeen
      df3 = pd.crosstab(df1[var1], df1[var2], normalize='columns')
      
      # df3:n vasempaan nurkkaan muuttujien nimet
      df3.index.name=var1+'/'+var2 
      
      # Lisään df3:een summarivin
      df3.loc['n'] = df2.sum()
                  
      # Kirjoitan df3:n Ristiintaulukoinnit-taulukkovälilehdelle
      df3.to_excel(writer, sheet_name = 'Ristiintaulukoinnit', startrow = rivi)
      
      # Prosenttimuotoilut
      for i in range(rivi+1, rivi+df3.shape[0]):
        writer.sheets['Ristiintaulukoinnit'].set_row(i, cell_format=format)
      
      # Kasvatan rivinumeroa; shape[0] antaa rivimäärän (shape[1] antaisi sarakkeiden määrän)
      rivi = rivi + df3.shape[0] + 2

# Tallennan Excel-tiedoston
writer.save()

Tämän jälkeen voin avata ristiintaulukoinnit.xlsx -tiedoston Exceliin ja katsoa mitä sain aikaan.