Pivot-taulukot

Pivot-taulukoita luon pivot_table() -funktiolla. Keskeisiä parametreja ovat

 • values - laskettavat muuttujat.
 • index - rivimuuttujat.
 • columns - sarakemuuttujat.
 • aggfunc - arvojen laskentamenetelmät (oletuksena pivot-taulukkoon lasketaan keskiarvot).

Taitavalla groupby()-fumktion käytöllä voit tehdä samoja asioita kuin pivot_table() -funktiolla. Usein pivot_table() tarjoaa kuitenkin helpomman tavan.

Jos lasket lukumääriä, niin pivot_table()-funktion sijasta kannattaa käyttää crosstab()-funktiota, joka laskee oletuksena lukumääriä.

In [1]:
# Tuon tarvittavat kirjastot
import numpy as np
import pandas as pd
import matplotlib.pyplot as plt
%matplotlib inline
In [2]:
# Avaan datan
df=pd.read_excel('http://taanila.fi/happy.xlsx')
df.head()
Out[2]:
Unnamed: 0 Country Region Happiness Rank Happiness Score Economy (GDP per Capita) Family Health (Life Expectancy) Freedom Trust (Government Corruption) Generosity Dystopia Residual Year
0 0 Afghanistan Southern Asia 153.0 3.575 0.31982 0.30285 0.30335 0.23414 0.09719 0.36510 1.95210 2015
1 1 Albania Central and Eastern Europe 95.0 4.959 0.87867 0.80434 0.81325 0.35733 0.06413 0.14272 1.89894 2015
2 2 Algeria Middle East and Northern Africa 68.0 5.605 0.93929 1.07772 0.61766 0.28579 0.17383 0.07822 2.43209 2015
3 3 Angola Sub-Saharan Africa 137.0 4.033 0.75778 0.86040 0.16683 0.10384 0.07122 0.12344 1.94939 2015
4 4 Argentina Latin America and Caribbean 30.0 6.574 1.05351 1.24823 0.78723 0.44974 0.08484 0.11451 2.83600 2015
In [3]:
# Pivot-taulukko, jonka arvoina onnellisuuspistemäärien keskiarvot ja riveillä vuodet
df.pivot_table(values = 'Happiness Score', index = 'Year')
Out[3]:
Happiness Score
Year
2015 5.375734
2016 5.382185
2017 5.354019
In [4]:
# Rajoitun vuoteen 2017 ja otan riveille alueet 
# Järjestän keskiarvon mukaiseen laskevaan järjestykseen
df[df['Year']==2017].pivot_table(values = 'Happiness Score', 
        index = 'Region').sort_values(by = 'Happiness Score', ascending = False)
Out[4]:
Happiness Score
Region
Australia and New Zealand 7.299000
North America 7.154500
Western Europe 6.703714
Latin America and Caribbean 5.957818
Eastern Asia 5.646667
Southeastern Asia 5.444875
Central and Eastern Europe 5.409931
Middle East and Northern Africa 5.369684
Southern Asia 4.628429
Sub-Saharan Africa 4.111949
In [5]:
# Sama vaakapylväinä
ax = df[df['Year']==2017].pivot_table(values='Happiness Score', 
        index='Region').sort_values(by = 'Happiness Score').plot.barh(legend=False)

ax.set_xlabel('Happiness Score Mean')
Out[5]:
Text(0.5, 0, 'Happiness Score Mean')
In [6]:
# Riveille voin ottaa useampiakin muuttujia
df.pivot_table(values = 'Happiness Score', index = ['Region', 'Year'])
Out[6]:
Happiness Score
Region Year
Australia and New Zealand 2015 7.285000
2016 7.323500
2017 7.299000
Central and Eastern Europe 2015 5.332931
2016 5.370690
2017 5.409931
Eastern Asia 2015 5.626167
2016 5.624167
2017 5.646667
Latin America and Caribbean 2015 6.144682
2016 6.101750
2017 5.957818
Middle East and Northern Africa 2015 5.406900
2016 5.386053
2017 5.369684
North America 2015 7.273000
2016 7.254000
2017 7.154500
Southeastern Asia 2015 5.317444
2016 5.338889
2017 5.444875
Southern Asia 2015 4.580857
2016 4.563286
2017 4.628429
Sub-Saharan Africa 2015 4.202800
2016 4.136421
2017 4.111949
Western Europe 2015 6.689619
2016 6.685667
2017 6.703714
In [7]:
# Sarakkeissa (columns) vuodet
# Lopuksi vielä muotoilen kahden desimaalin tarkkuuteen
df.pivot_table(values = 'Happiness Score', index = 'Region', 
        columns = 'Year').style.format('{:.2f}')
Out[7]:
Year 2015 2016 2017
Region
Australia and New Zealand 7.29 7.32 7.30
Central and Eastern Europe 5.33 5.37 5.41
Eastern Asia 5.63 5.62 5.65
Latin America and Caribbean 6.14 6.10 5.96
Middle East and Northern Africa 5.41 5.39 5.37
North America 7.27 7.25 7.15
Southeastern Asia 5.32 5.34 5.44
Southern Asia 4.58 4.56 4.63
Sub-Saharan Africa 4.20 4.14 4.11
Western Europe 6.69 6.69 6.70
In [8]:
# aggfunc määrittää laskettavien arvojen laskentamenetelmät
df1 = df[df['Year']==2017].pivot_table(values = 'Happiness Score', 
      index = 'Region', aggfunc = ['mean', 'median', 'min', 'max', 'std', 'count'])

# Lyhyemmät otsikot
df1.columns=['Mean','Median','Min','Max','Stdev','Count']

# Kahden desimaalin tarkkuus paitsi lukumäärään
df1.style.format({'Mean':'{:.2f}','Median':'{:.2f}','Min':'{:.2f}','Max':'{:.2f}',
         'Stdev':'{:.2f}','Count':'{:.0f}'})
Out[8]:
Mean Median Min Max Stdev Count
Region
Australia and New Zealand 7.30 7.30 7.28 7.31 0.02 2
Central and Eastern Europe 5.41 5.39 4.10 6.61 0.59 29
Eastern Asia 5.65 5.65 4.95 6.42 0.52 6
Latin America and Caribbean 5.96 6.04 3.60 7.08 0.75 22
Middle East and Northern Africa 5.37 5.34 3.46 7.21 0.99 19
North America 7.15 7.15 6.99 7.32 0.23 2
Southeastern Asia 5.44 5.35 4.17 6.57 0.87 8
Southern Asia 4.63 4.61 3.79 5.27 0.50 7
Sub-Saharan Africa 4.11 4.12 2.69 5.63 0.60 39
Western Europe 6.70 6.89 5.20 7.54 0.76 21
In [9]:
# Rajoitun edellisessä alueisiin, joiden nimessä esiintyy 'Asia'
df2 = df1[df1.index.str.contains('Asia')]

# Kopioin style.format osuuden edellisestä solusta
df2.style.format({'Mean':'{:.2f}','Median':'{:.2f}','Min':'{:.2f}','Max':'{:.2f}',
         'Standard dev.':'{:.2f}','Count':'{:.0f}'})
Out[9]:
Mean Median Min Max Stdev Count
Region
Eastern Asia 5.65 5.65 4.95 6.42 0.521728 6
Southeastern Asia 5.44 5.35 4.17 6.57 0.865941 8
Southern Asia 4.63 4.61 3.79 5.27 0.499732 7