Datan pika-analyysi Pythonilla

Näin saat frekvenssitaulukot, ristiintaulukoinnit ja keskeiset tunnusluvut nopeasti Exceliin.

Voit käyttää koodia mille tahansa datalle:

 • Vaihda avattavan datan tilalle oma data.
 • Päivitä muuttujalistat (kategoriset, mielipiteet, kvantit ja monivalinnat) oman datasi mukaisiksi.

Koodin suorittamisen jälkeen tiedosto example1.csv löytyy samasta kansiosta kuin tämä koodi. Voit avata tiedostot Exceliin. Mahdolliset monivalinnat tallentuvat toiseen tiedostoon example2.csv.

Excelissä kannattaa ensimmäisenä vaihtaa desimaalilukuna esitetyt prosentit prosenttimuotoon.

In [1]:
import pandas as pd
In [2]:
df = pd.read_excel('http://taanila.fi/data1.xlsx')
df.head()
Out[2]:
nro sukup ikä perhe koulutus palveluv palkka johto työtov työymp palkkat työteht työterv lomaosa kuntosa hieroja
0 1 1 38 1 1.0 22.0 3587 3 3.0 3 3 3 NaN NaN NaN NaN
1 2 1 29 2 2.0 10.0 2963 1 5.0 2 1 3 NaN NaN NaN NaN
2 3 1 30 1 1.0 7.0 1989 3 4.0 1 1 3 1.0 NaN NaN NaN
3 4 1 36 2 1.0 14.0 2144 3 3.0 3 3 3 1.0 NaN NaN NaN
4 5 1 24 1 2.0 4.0 2183 2 3.0 2 1 2 1.0 NaN NaN NaN
In [3]:
#määrittelen mitkä muuttujista ovat kategorisia, mielipideasteikollisia tai määrällisiä
#jos tietyn tyyppisiä muuttujia ei ole, niin käytän tyhjää listaa, esimerkiksi kvantit=[]
kategoriset = ['sukup','perhe','koulutus']
mielipiteet = ['johto','työtov','työymp','palkkat','työteht']
kvantit = ['ikä','palveluv','palkka']
In [4]:
#avaan/luon tiedoston, johon tulokset kirjoitetaan
#varoitus: Jos samanniminen tiedosto on jo olemassa, niin menetän sen
file1 = open('example1.csv', 'w', newline='')

#kategoristen muuttujien frekvenssitaulukot
#if-lause tarvitaan, jotta ei lähdeä tyhjän listan kanssa for-silmukkaan
if kategoriset:
  for var in kategoriset:
    df1=pd.crosstab(df[var],'Lkm')
    df1['Prosenttia'] = df1/df1.sum()
    df1.loc['Yhteensä'] = df1.sum()
    df1.to_csv(file1, sep=';', decimal=',')
    file1.write('\n')

#mielipideasteikollisten muuttujien frekvenssitaulukot
if mielipiteet:
  for var in mielipiteet:
    df1=pd.crosstab(df[var],'Lkm')  
    df1['Prosenttia'] = df1/df1.sum()
    df1.loc['Yhteensä'] = df1.sum()
    df1.to_csv(file1, sep=';', decimal=',')
    file1.write('\n')

#ristiintaulukoinnit kategoristen muuttujien välillä
if kategoriset:
  for var1 in kategoriset:
    for var2 in kategoriset:
      if var1!=var2:
        #Lukumäärä-taulukko:
        df1=pd.crosstab(df[var2],df[var1])
        df1.loc['Yhteensä']=df1.sum()
        #Prosentti-taulukko:
        df2=pd.crosstab(df[var2],df[var1],normalize='columns')
        df2.index.name=var2+'/'+var1
        df2.loc['Yhteensä']=df2.sum()
        df2.loc['n']=df1.loc['Yhteensä']
        df2.to_csv(file1, sep=';', decimal=',')
        file1.write('\n')

#kategoristen ja mielipideasteikollisten väliset ristiintaulukoinnit
if kategoriset and mielipiteet:
  for var1 in kategoriset:
    for var2 in mielipiteet:
      #Lukumäärä-taulukko:
      df1=pd.crosstab(df[var2],df[var1])
      df1.loc['Yhteensä']=df1.sum()
      #Prosentti-taulukko:
      df2=pd.crosstab(df[var2],df[var1],normalize='columns')
      df2.index.name=var2+'/'+var1
      df2.loc['Yhteensä']=df2.sum()
      df2.loc['n']=df1.loc['Yhteensä']
      df2.to_csv(file1, sep=';', decimal=',')
      file1.write('\n')

#mielipiteiden tunnusluvut
if mielipiteet:
  df1=df[mielipiteet].describe()
  df1.transpose().to_csv(file1, sep=';', decimal=',')
  file1.write('\n')

#ielipiteiden tunnusluvut kategoristen määräämissä ryhmissä
if kategoriset and mielipiteet:
  for var1 in kategoriset:
    for var2 in mielipiteet:
      df1=df.groupby(var1)[var2].describe()
      df1.index.name=var2+'/'+var1
      df1.to_csv(file1, sep=';', decimal=',')
      file1.write('\n')

#määrällisten muuttujien tunnusluvut
if kvantit:
  df1=df[kvantit].describe()
  df1.to_csv(file1, sep=';', decimal=',')
  file1.write('\n')

#määrällisten tunnusluvut kategoristen määräämissä ryhmissä
if kategoriset and kvantit:
  for var1 in kategoriset:
    for var2 in kvantit:
      df1=df.groupby(var1)[var2].describe()
      df1.index.name=var2+'/'+var1
      df1.to_csv(file1, sep=';', decimal=',')
      file1.write('\n')

#määrällisten völiset korrelaatiot
if kvantit:
  df1=df[kvantit].corr()
  df1.index.name='Korrelaatiot'
  df1.to_csv(file1, sep=';', decimal=',')
  file1.write('\n')

#suljen tiedoston
file1.close()
In [5]:
#määrittelen samaan monivalintakysymykseen liittyvät vaihtoehdot
#jos sinulla on useita monivalintakysymyksiä, niin tämä lohko pitää toistaa jokaiselle monivalintakysymykselle
monivalinnat=['työterv','lomaosa','kuntosa','hieroja']

#avaan/luon tiedoston, johon tulokset kirjoitetaan
#varoitus: jos samanniminen tiedosto on jo olemassa, niin menetän sen
file2=open('example2.csv', 'w', newline='')

#valinnat lukumäärinä ja prosentteina kyselyn vastaajista
df1 = df[monivalinnat].sum().sort_values(ascending = False).to_frame()
df1 = df1.rename(columns = {0: 'Lkm'})
df1['% vastaajista'] = df1['Lkm'] / df.shape[0]
df1.loc['n','% vastaajista']=df.shape[0]
df1.to_csv(file2, sep=';', decimal=',')
file2.write('\n')

#valinnat kategoristen määräämissä ryhmissä lukumäärinä ja prosentteina ryhmästä
for var1 in kategoriset:
  df1 = df.groupby(var1)[monivalinnat].sum()
  df1.to_csv(file2, sep=';', decimal=',')
  file2.write('\n')
  for value in df[var1].dropna().unique():
    value_total=df[var1].value_counts()[value]
    df1.loc[value]=df1.loc[value]/value_total
    df1.loc[value, 'n']=value_total
  df1.to_csv(file2, sep=';', decimal=',')
  file2.write('\n')
  
#suljen tiedoston
file2.close()