Frekvenssijakauma

Frekvenssitaulukolla tarkoitan taulukkoa, joka sisältää kategorisen muuttujan arvojen esiintymiskerrat (frekvenssit) ja esiintymiskertojen prosenttiosuudet.

Seuraavassa malli frekvenssitaulukon laatimiseen ja graafiseen esittämiseen Pythonilla.

In [1]:
import pandas as pd
import matplotlib.pyplot as plt
import seaborn as sns
%matplotlib inline

# Tyyli vaikuttaa grafiikan ulkoasuun
# Käytettävissä olevat tyylit voit listata komennolla plt.style.available
plt.style.use('seaborn-whitegrid')
In [2]:
# Datan avaaminen
df = pd.read_excel('http://taanila.fi/data1.xlsx')
df.head()
Out[2]:
nro sukup ikä perhe koulutus palveluv palkka johto työtov työymp palkkat työteht työterv lomaosa kuntosa hieroja
0 1 1 38 1 1.0 22.0 3587 3 3.0 3 3 3 NaN NaN NaN NaN
1 2 1 29 2 2.0 10.0 2963 1 5.0 2 1 3 NaN NaN NaN NaN
2 3 1 30 1 1.0 7.0 1989 3 4.0 1 1 3 1.0 NaN NaN NaN
3 4 1 36 2 1.0 14.0 2144 3 3.0 3 3 3 1.0 NaN NaN NaN
4 5 1 24 1 2.0 4.0 2183 2 3.0 2 1 2 1.0 NaN NaN NaN
In [3]:
# Koulutuksen numeroarvoja [1, 2, 3, 4] vastaavat tekstimuotoiset arvot
koulutus = ['Peruskoulu', '2. aste', 'Korkeakoulu', 'Ylempi korkeakoulu']
In [4]:
# Lukumäärät crosstab-funktiolla
df1 = pd.crosstab(df['koulutus'], 'lkm')

# Häiritsevän otsikon poisto
df1.columns.name=''

# Tekstimuotoiset arvot numeroiden tilalle
df1.index = koulutus

# Prosentit
n = df1['lkm'].sum()
df1['%'] = (df1['lkm']/n)*100

# Yhteensä-rivi
df1.loc['Yhteensä'] = df1.sum()

# Ulkoasun viimeistely
df1.style.format({'lkm': '{:.0f}', '%': '{:.1f} %'})
Out[4]:
lkm %
Peruskoulu 27 33.3 %
2. aste 30 37.0 %
Korkeakoulu 22 27.2 %
Ylempi korkeakoulu 2 2.5 %
Yhteensä 81 100.0 %
In [5]:
# Vaakapylväskaavio (Yhteensä-rivin tietoja ei oteta mukaan)
ax1 = df1.drop('Yhteensä')['%'].plot.barh()

# x-akselin otsikko
ax1.set_xlabel('% vastanneista, n=' + str(n))

# x-akselin prosenttilukujen ulkoasun viimeistely
ax1.set_xticklabels(['{:.0f} %'.format(x) for x in ax1.get_xticks()])

# Kaavion tallentaminen
#plt.savefig('frekvenssi.png', bbox_inches='tight')
Out[5]:
[Text(0, 0, '0 %'),
 Text(0, 0, '5 %'),
 Text(0, 0, '10 %'),
 Text(0, 0, '15 %'),
 Text(0, 0, '20 %'),
 Text(0, 0, '25 %'),
 Text(0, 0, '30 %'),
 Text(0, 0, '35 %'),
 Text(0, 0, '40 %')]

Seaborn-kirjaston countplot

Jos haluat tarkastella frekvenssijakaumaa ainoastaan graafisesti, niin seaborn-kirjaston countplot on nopein keino (tätä varten ei tarvitse laatia frekvenssitaulukkoa).

Lisätietoa ja havainnollisia esimerkkejä https://seaborn.pydata.org/generated/seaborn.countplot.html

In [6]:
# Tyytyväisyys johtoon (x=... tuottaa pystypylväät)
ax2 = sns.countplot(x='johto', data=df)

ax2.set_xlabel('Tyytyväisyys johtoon')
ax2.set_ylabel('Lukumäärä')
Out[6]:
Text(0, 0.5, 'Lukumäärä')
In [7]:
# Koulutus (y=... tuottaa vaakapylväät)
ax3 = sns.countplot(y='koulutus', data=df)

ax3.set_yticklabels(koulutus)
ax3.set_xlabel('Lukumäärä')
Out[7]:
Text(0.5, 0, 'Lukumäärä')