Alkutoimet

In [1]:
import pandas as pd
import matplotlib.pyplot as plt
%matplotlib inline

# Kaavioiden tyyliasetus (ei ole pakollinen)
plt.style.use('seaborn-whitegrid')
In [2]:
# Tiedostojen avaaminen
elisa = pd.read_csv('http://taanila.fi/elisa.csv', 
          sep = ';', decimal = ',', skiprows=1)
telia = pd.read_csv('http://taanila.fi/telia.csv', 
          sep = ';', decimal = ',', skiprows=1)

elisa.head()
Out[2]:
Date Bid Ask Opening price High price Low price Closing price Average price Total volume Turnover Trades Unnamed: 11
0 2020-03-10 48.87 48.91 50.80 51.54 48.76 48.82 49.810 899116 44793130.36 7079 NaN
1 2020-03-09 50.98 51.06 50.26 52.24 50.04 50.80 51.043 1268728 64760593.89 7516 NaN
2 2020-03-06 53.08 53.14 54.36 54.94 52.48 52.96 53.260 691856 36781315.74 4658 NaN
3 2020-03-05 55.32 55.34 55.56 55.90 55.02 55.30 55.342 493249 27296285.31 3663 NaN
4 2020-03-04 55.06 55.10 54.66 55.72 54.44 55.08 55.125 595185 32809404.64 4613 NaN
In [3]:
telia.head()
Out[3]:
Date Bid Ask Opening price High price Low price Closing price Average price Total volume Turnover Trades Unnamed: 11
0 2020-03-10 3.373 3.376 3.435 3.527 3.336 3.354 3.437 3059155 10512558.52 3328 NaN
1 2020-03-09 3.422 3.427 3.450 3.560 3.401 3.402 3.454 4124414 14244047.72 4847 NaN
2 2020-03-06 3.650 3.653 3.660 3.710 3.604 3.636 3.650 2644145 9650775.29 2537 NaN
3 2020-03-05 3.710 3.715 3.800 3.813 3.683 3.714 3.733 1406270 5248835.68 1567 NaN
4 2020-03-04 3.766 3.769 3.683 3.783 3.683 3.775 3.754 1550226 5819122.98 1520 NaN
In [4]:
# Aikaleimat indeksiin
elisa.index = pd.to_datetime(elisa['Date'])
telia.index = pd.to_datetime(telia['Date'])

# Järjestys vanhimmasta uusimpaan
elisa.sort_index(inplace = True)
telia.sort_index(inplace = True)

telia.head()
Out[4]:
Date Bid Ask Opening price High price Low price Closing price Average price Total volume Turnover Trades Unnamed: 11
Date
2015-01-02 2015-01-02 5.300 5.305 5.34 5.36 5.285 5.305 5.308 1039894 5519434.117 792 NaN
2015-01-05 2015-01-05 5.205 5.215 5.29 5.30 5.205 5.205 5.248 929121 4876272.285 915 NaN
2015-01-07 2015-01-07 5.230 5.245 5.24 5.30 5.220 5.245 5.269 860595 4532003.330 621 NaN
2015-01-08 2015-01-08 5.405 5.410 5.26 5.41 5.260 5.405 5.329 1001285 5335848.695 684 NaN
2015-01-09 2015-01-09 5.290 5.295 5.40 5.42 5.290 5.295 5.354 917754 4913679.525 679 NaN

Viivakaavioita

In [5]:
elisa['Closing price'].plot()
Out[5]:
<matplotlib.axes._subplots.AxesSubplot at 0x1907e8585c0>
In [6]:
# Kuukausittaiset keskiarvohinnat
elisa['Closing price'].resample('M').mean().plot()
Out[6]:
<matplotlib.axes._subplots.AxesSubplot at 0x1907ebc1ba8>
In [7]:
# Vuosineljännesten keskiarvohinnat
elisa['Closing price'].resample('Q').mean().plot()
Out[7]:
<matplotlib.axes._subplots.AxesSubplot at 0x1907ec50ba8>
In [8]:
# Vuosien keskiarvohinnat
elisa['Closing price'].resample('Y').mean().plot()
Out[8]:
<matplotlib.axes._subplots.AxesSubplot at 0x1907eb4f160>
In [9]:
# Vaihto osakkeiden lukumääränä vuosineljänneksittäin
elisa['Total volume'].resample('Q').sum().plot()
Out[9]:
<matplotlib.axes._subplots.AxesSubplot at 0x1907ed37208>
In [10]:
# Vuoden 2020 alusta
ax1 = elisa['Closing price']['2019':].plot()

Liukuvia keskiarvoja

In [11]:
elisa['Closing price'].plot()

# Liukuvia keskiarvoja
elisa['Closing price'].rolling(50).mean().plot()
elisa['Closing price'].rolling(200).mean().plot()
Out[11]:
<matplotlib.axes._subplots.AxesSubplot at 0x1907eb13eb8>

Muutosprosentit

In [12]:
# Hinnan muutokset prosentteina edellisestä päivästä
elisa['Elisa%'] = elisa['Closing price'].pct_change()
telia['Telia%'] = telia['Closing price'].pct_change()
In [13]:
# Elisan ja Telian prosenttimuutokset samaan dataframeen
muutokset = pd.concat([elisa['Elisa%'], telia['Telia%']], axis=1)
muutokset.head()
Out[13]:
Elisa% Telia%
Date
2015-01-02 NaN NaN
2015-01-05 -0.012346 -0.018850
2015-01-07 0.023214 0.007685
2015-01-08 -0.003927 0.030505
2015-01-09 0.001314 -0.020352
In [14]:
# Muutokset vuoden alusta
ax2 = muutokset['2020':].plot()

ax2.set_ylabel('Muutos')
Out[14]:
Text(0, 0.5, 'Muutos')
In [15]:
# Tunnuslukuja muutosprosenteille
muutokset.describe()
Out[15]:
Elisa% Telia%
count 1302.000000 1302.000000
mean 0.000687 -0.000266
std 0.013982 0.013096
min -0.092226 -0.079728
25% -0.005984 -0.006874
50% 0.000881 -0.000496
75% 0.007757 0.007201
max 0.068757 0.083107
In [16]:
# Päivät, jolloin muutosprosentti ollut suurempi kuin 5 %
muutokset[(abs(muutokset['Elisa%'])>0.05) | 
     (abs(muutokset['Telia%'])>0.05)]
Out[16]:
Elisa% Telia%
Date
2015-03-27 -0.075697 -0.012712
2015-04-09 0.011499 -0.066554
2015-04-16 0.055984 0.006346
2015-08-24 -0.055172 -0.058611
2015-08-25 0.065693 0.047335
2015-09-03 0.057869 0.032323
2015-09-25 0.061796 0.025510
2016-01-22 0.051540 0.037919
2016-04-01 -0.052092 -0.009645
2016-06-27 -0.046049 -0.079728
2017-04-07 -0.055222 -0.006459
2017-10-18 -0.053899 -0.006816
2018-01-31 0.058061 0.013300
2018-04-20 -0.001125 0.083107
2018-07-13 -0.092226 -0.009455
2018-10-18 -0.074751 -0.000496
2018-11-05 0.057805 0.014457
2019-01-25 -0.009144 -0.050542
2019-01-31 -0.051635 -0.008364
2019-04-04 -0.063350 -0.007843
2019-10-17 0.068757 -0.062849
2020-03-09 -0.040785 -0.064356

Onko viikonpäivällä yhteyttä tuottoprosenttiin?

In [17]:
# Viikonpäivät omaan sarakkeeseen (0=maanantai)
muutokset['Weekday'] = muutokset.index.weekday

muutokset.groupby('Weekday')['Elisa%'].describe()
Out[17]:
count mean std min 25% 50% 75% max
Weekday
0 259.0 0.001428 0.013306 -0.055172 -0.004625 0.000951 0.007842 0.057805
1 263.0 0.000601 0.012752 -0.038976 -0.006939 0.000462 0.007246 0.065693
2 264.0 0.000787 0.012347 -0.053899 -0.005280 0.000482 0.007803 0.058061
3 261.0 0.000708 0.015189 -0.074751 -0.006686 0.001081 0.008177 0.068757
4 255.0 -0.000100 0.016079 -0.092226 -0.006152 0.001158 0.007687 0.061796
In [18]:
muutokset.groupby('Weekday')['Telia%'].describe()
Out[18]:
count mean std min 25% 50% 75% max
Weekday
0 259.0 -0.000685 0.014458 -0.079728 -0.007013 -0.001045 0.007280 0.039216
1 263.0 -0.000010 0.011936 -0.037550 -0.006573 -0.000855 0.006542 0.048600
2 264.0 0.000088 0.011471 -0.044934 -0.005954 -0.000492 0.007222 0.042407
3 261.0 -0.000930 0.013584 -0.066554 -0.007843 0.000000 0.006951 0.039604
4 255.0 0.000208 0.013893 -0.050542 -0.006978 0.000460 0.007647 0.083107

Muutosprosenttien välinen korrelaatio

In [19]:
# Elisan ja Telian muutosprosentit korreloivat positiivisesti
muutokset.drop('Weekday', axis=1).corr()
Out[19]:
Elisa% Telia%
Elisa% 1.000000 0.469798
Telia% 0.469798 1.000000
In [20]:
# Muutosprosenttien positiivinen korrelaatio näkyy hyvin hajontakaaviossa
muutokset.plot.scatter(x='Elisa%', y='Telia%')
Out[20]:
<matplotlib.axes._subplots.AxesSubplot at 0x1907ffcb9b0>
In [21]:
# Liukuva korrelaatio kertoo miten muutosprosentit korreloivat eri aikoina:
muutokset['Elisa%'].rolling(100).corr(muutokset['Telia%']).plot()
Out[21]:
<matplotlib.axes._subplots.AxesSubplot at 0x1900006e8d0>

Liukuva volatiliteetti

In [22]:
# Volatiliteetti kertoo osakkeeseen sisältyvästä riskistä
# Seuraavasta selviää, miten riski on vaihdellut ajan kuluessa
(muutokset['Elisa%'].rolling(252).std()*(252**0.5)).plot(label='Elisa', legend=True)
(muutokset['Telia%'].rolling(252).std()*(252**0.5)).plot(label='Telia', legend=True)
Out[22]:
<matplotlib.axes._subplots.AxesSubplot at 0x190000e1748>

Kahden arvoakselin viivakaavio

In [23]:
# Luon figure- ja axes-oliot
fig, ax = plt.subplots(figsize = (10, 6))

# Määritän ax1-olion
ax.set_ylabel('Elisa', color='C0', fontsize=14)
ax.plot(elisa['Closing price'], color='C0')
ax.set_ylim(20,60)

# Luon Telialle toisen axes-olion, jolla on yhteinen x-akseli ax-olion kanssa
ax_T = ax.twinx()

ax_T.set_ylabel('Telia', color='C1', fontsize=14)
ax_T.plot(telia['Closing price'], color='C1')
ax_T.set_ylim(3,7)
Out[23]:
(3, 7)