Alkutoimet

In [1]:
import pandas as pd
import matplotlib.pyplot as plt
%matplotlib inline

#kaavioiden tyyliasetus (ei ole pakollinen)
plt.style.use('seaborn-whitegrid')

from matplotlib.ticker import MultipleLocator
from matplotlib.dates import DateFormatter

#tätä käyttäen voin säätää kaavion vaaka-akselin ticksit 14 päivän välein
myLoc = MultipleLocator(14)

#tätä käyttäen voin esittää kaavion vaaka-akselin ticksit muodossa 13/01
myFmt = DateFormatter('%d/%m')
In [2]:
#tiedostojen avaaminen
elisa = pd.read_csv('http://taanila.fi/elisa.csv', 
          sep = ';', decimal = ',', skiprows=1)
telia = pd.read_csv('http://taanila.fi/telia.csv', 
          sep = ';', decimal = ',', skiprows=1)

elisa.head()
Out[2]:
Date Bid Ask Opening price High price Low price Closing price Average price Total volume Turnover Trades Unnamed: 11
0 2019-05-03 37.98 38.00 37.47 38.06 37.39 37.90 37.920 345768 13111187.26 2305 NaN
1 2019-05-02 37.44 37.47 36.83 37.64 36.65 37.50 37.404 498470 18643180.96 3151 NaN
2 2019-04-30 37.88 37.90 37.59 37.92 37.49 37.83 37.795 408314 15431223.28 2696 NaN
3 2019-04-29 37.80 37.82 38.00 38.00 37.69 37.76 37.799 299302 11313735.58 1954 NaN
4 2019-04-26 37.53 37.57 37.62 37.66 37.26 37.50 37.497 384834 14430024.16 2498 NaN
In [3]:
telia.head()
Out[3]:
Date Bid Ask Opening price High price Low price Closing price Average price Total volume Turnover Trades Unnamed: 11
0 2019-05-03 3.814 3.817 3.770 3.817 3.770 3.812 3.800 630587 2396268.51 785 NaN
1 2019-05-02 3.773 3.775 3.790 3.817 3.767 3.776 3.785 817781 3095371.60 1115 NaN
2 2019-04-30 3.821 3.824 3.828 3.840 3.805 3.818 3.815 923156 3521753.95 1086 NaN
3 2019-04-29 3.834 3.836 3.845 3.846 3.821 3.836 3.833 980843 3759739.69 1078 NaN
4 2019-04-26 3.851 3.856 3.852 3.875 3.826 3.853 3.852 588889 2268610.24 675 NaN
In [4]:
#aikaleimat indeksiin
elisa.index = pd.to_datetime(elisa['Date'])
telia.index = pd.to_datetime(telia['Date'])

#järjestys vanhimmasta uusimpaan
elisa.sort_index(inplace = True)
telia.sort_index(inplace = True)
In [5]:
elisa.head()
Out[5]:
Date Bid Ask Opening price High price Low price Closing price Average price Total volume Turnover Trades Unnamed: 11
Date
2014-05-05 2014-05-05 21.77 21.79 21.82 21.99 21.65 21.79 21.765 309141 6.728298e+06 1413 NaN
2014-05-06 2014-05-06 22.03 22.04 21.80 22.04 21.80 22.03 21.981 382136 8.399652e+06 1534 NaN
2014-05-07 2014-05-07 22.02 22.04 21.99 22.24 21.94 22.02 22.071 573404 1.266332e+07 2326 NaN
2014-05-08 2014-05-08 22.03 22.05 22.07 22.19 21.90 22.05 22.062 294651 6.500639e+06 1589 NaN
2014-05-09 2014-05-09 21.99 22.00 22.03 22.14 21.84 21.99 21.970 427121 9.383639e+06 2347 NaN

Viivakaavioita

In [6]:
elisa['Closing price'].plot()
Out[6]:
<matplotlib.axes._subplots.AxesSubplot at 0x1cf875aaa58>
In [7]:
#kuukausittaiset keskiarvohinnat
elisa['Closing price'].resample('M').mean().plot()
Out[7]:
<matplotlib.axes._subplots.AxesSubplot at 0x1cf8790ff98>
In [8]:
#vuosineljännesten keskiarvohinnat
elisa['Closing price'].resample('Q').mean().plot()
Out[8]:
<matplotlib.axes._subplots.AxesSubplot at 0x1cf8797a710>
In [9]:
#vuosien keskiarvohinnat
elisa['Closing price'].resample('Y').mean().plot()
Out[9]:
<matplotlib.axes._subplots.AxesSubplot at 0x1cf87a3e240>
In [10]:
#vaihto osakkeiden lukumääränä vuosineljänneksittäin
elisa['Total volume'].resample('Q').sum().plot()
Out[10]:
<matplotlib.axes._subplots.AxesSubplot at 0x1cf87a98198>
In [11]:
#vuoden 2019 alusta
ax1 = elisa['Closing price']['2019':].plot()

#aika-akselin ticksien tuunaus
ax1.xaxis.set_major_locator(myLoc)
ax1.xaxis.set_major_formatter(myFmt)

Liukuvia keskiarvoja

In [12]:
elisa['Closing price'].plot()

#liukuvia keskiarvoja
elisa['Closing price'].rolling(50).mean().plot()
elisa['Closing price'].rolling(200).mean().plot()
Out[12]:
<matplotlib.axes._subplots.AxesSubplot at 0x1cf87b83f28>

Muutosprosentit

In [13]:
#hinnan muutokset prosentteina edellisestä päivästä
elisa['Elisa%'] = elisa['Closing price'].pct_change()
telia['Telia%'] = telia['Closing price'].pct_change()
In [14]:
#Elisan ja Telian prosenttimuutokset samaan dataframeen
muutokset = pd.concat([elisa['Elisa%'], telia['Telia%']], axis=1)
muutokset.head()
Out[14]:
Elisa% Telia%
Date
2014-05-05 NaN NaN
2014-05-06 0.011014 0.005709
2014-05-07 -0.000454 0.001892
2014-05-08 0.001362 0.013220
2014-05-09 -0.002721 -0.001864
In [15]:
ax2 = muutokset['2019':].plot()

ax2.set_ylabel('Muutos')

#aika-akselin ticksien tuunaus
ax2.xaxis.set_major_locator(myLoc)
ax2.xaxis.set_major_formatter(myFmt)
In [16]:
#tunnuslukuja muutosprosenteille
muutokset.describe()
Out[16]:
Elisa% Telia%
count 1256.000000 1256.000000
mean 0.000539 -0.000172
std 0.013987 0.012902
min -0.092226 -0.079728
25% -0.006249 -0.006888
50% 0.000644 -0.000499
75% 0.007544 0.007088
max 0.065693 0.083107
In [17]:
#päivät, jolloin muutosprosentti ollut suurempi kuin 5 %
muutokset[(abs(muutokset['Elisa%'])>0.05) | 
     (abs(muutokset['Telia%'])>0.05)]
Out[17]:
Elisa% Telia%
Date
2015-03-27 -0.075697 -0.012712
2015-04-09 0.011499 -0.066554
2015-04-16 0.055984 0.006346
2015-08-24 -0.055172 -0.058611
2015-08-25 0.065693 0.047335
2015-09-03 0.057869 0.032323
2015-09-25 0.061796 0.025510
2016-01-22 0.051540 0.037919
2016-04-01 -0.052092 -0.009645
2016-06-27 -0.046049 -0.079728
2017-04-07 -0.055222 -0.006459
2017-10-18 -0.053899 -0.006816
2018-01-31 0.058061 0.013300
2018-04-20 -0.001125 0.083107
2018-07-13 -0.092226 -0.009455
2018-10-18 -0.074751 -0.000496
2018-11-05 0.057805 0.014457
2019-01-25 -0.009144 -0.050542
2019-01-31 -0.051635 -0.008364
2019-04-04 -0.063350 -0.007843

Onko viikonpäivällä yhteyttä tuottoprosenttiin?

In [18]:
#Viikonpäivät omaan sarakkeeseen (0=maanantai)
muutokset['Weekday'] = muutokset.index.weekday

muutokset.groupby('Weekday')['Elisa%'].describe()
Out[18]:
count mean std min 25% 50% 75% max
Weekday
0 249.0 0.001432 0.013192 -0.055172 -0.004443 0.000849 0.007492 0.057805
1 255.0 0.000657 0.012629 -0.036921 -0.007492 0.000830 0.007167 0.065693
2 255.0 0.000291 0.012972 -0.053899 -0.005726 0.000000 0.007217 0.058061
3 251.0 0.000456 0.014823 -0.074751 -0.006554 0.000907 0.008114 0.057869
4 246.0 -0.000147 0.016143 -0.092226 -0.006985 0.000803 0.007490 0.061796
In [19]:
muutokset.groupby('Weekday')['Telia%'].describe()
Out[19]:
count mean std min 25% 50% 75% max
Weekday
0 249.0 -0.000070 0.013725 -0.079728 -0.006598 -0.001045 0.007269 0.039216
1 255.0 -0.000191 0.012014 -0.037550 -0.006719 -0.000847 0.006112 0.048600
2 255.0 0.000289 0.011690 -0.044934 -0.006170 0.000000 0.007634 0.042407
3 251.0 -0.000822 0.013159 -0.066554 -0.007971 -0.000496 0.006667 0.039604
4 246.0 -0.000070 0.013903 -0.050542 -0.007174 0.000000 0.007112 0.083107

Muutosprosenttien välinen korrelaatio

In [20]:
#Elisan ja Telian muutosprosentit korreloivat positiivisesti
muutokset.corr()
Out[20]:
Elisa% Telia% Weekday
Elisa% 1.000000 0.496988 -0.033725
Telia% 0.496988 1.000000 -0.006971
Weekday -0.033725 -0.006971 1.000000
In [21]:
#muutosprosenttien positiivinen korrelaatio näkyy hyvin hajontakaaviossa
muutokset.plot.scatter(x='Elisa%', y='Telia%')
Out[21]:
<matplotlib.axes._subplots.AxesSubplot at 0x1cf88d1ff28>
In [22]:
#liukuva korrelaatio kertoo miten muutosprosentit korreloivat eri aikoina:
muutokset['Elisa%'].rolling(100).corr(muutokset['Telia%']).plot()
Out[22]:
<matplotlib.axes._subplots.AxesSubplot at 0x1cf88d9c198>

Liukuva volatiliteetti

In [23]:
#volatiliteetti kertoo osakkeeseen sisältyvästä riskistä
#seuraavasta selviää, miten riski on vaihdellut ajan kuluessa
(muutokset['Elisa%'].rolling(252).std()*(252**0.5)).plot(label='Elisa', legend=True)
(muutokset['Telia%'].rolling(252).std()*(252**0.5)).plot(label='Telia', legend=True)
Out[23]:
<matplotlib.axes._subplots.AxesSubplot at 0x1cf88e17b38>

Kahden arvoakselin viivakaavio

In [24]:
#luon figure- ja axes-oliot
fig, ax = plt.subplots(figsize = (10, 6))

#määritän ax1-olion
ax.set_ylabel('Elisa', color='C0', fontsize=14)
ax.plot(elisa['Closing price'], color='C0')
ax.set_ylim(15,45)

#luon Telialle toisen axes-olion, jolla on yhteinen x-akseli ax-olion kanssa
ax_T = ax.twinx()

ax_T.set_ylabel('Telia', color='C1', fontsize=14)
ax_T.plot(telia['Closing price'], color='C1')
ax_T.set_ylim(3,6)
Out[24]:
(3, 6)