Alkutoimet

In [1]:
import pandas as pd
import matplotlib.pyplot as plt
%matplotlib inline

#kaavioiden tyyliasetus (ei ole pakollinen)
plt.style.use('seaborn-whitegrid')

from matplotlib.ticker import MultipleLocator
from matplotlib.dates import DateFormatter

#tätä käyttäen voin säätää kaavion vaaka-akselin ticksit 14 päivän välein
myLoc = MultipleLocator(14)

#tätä käyttäen voin esittää kaavion vaaka-akselin ticksit muodossa 13/01
myFmt = DateFormatter('%d/%m')
In [2]:
#tiedostojen avaaminen
elisa = pd.read_csv('http://taanila.fi/elisa.csv', 
          sep = ';', decimal = ',', skiprows=1)
telia = pd.read_csv('http://taanila.fi/telia.csv', 
          sep = ';', decimal = ',', skiprows=1)

elisa.head()
Out[2]:
Date Bid Ask Opening price High price Low price Closing price Average price Total volume Turnover Trades Unnamed: 11
0 2019-11-26 49.07 49.12 48.50 49.37 48.45 49.37 49.227 756028 37214680.12 2897 NaN
1 2019-11-25 48.52 48.55 48.13 48.82 47.96 48.54 48.516 258053 12519552.49 2301 NaN
2 2019-11-22 48.01 48.06 49.29 49.32 47.91 48.18 48.401 365713 17701310.91 3241 NaN
3 2019-11-21 49.51 49.55 49.10 49.56 49.09 49.51 49.408 306046 15121026.27 2250 NaN
4 2019-11-20 49.33 49.37 48.86 49.91 48.86 49.27 49.398 342726 16930116.41 2772 NaN
In [3]:
telia.head()
Out[3]:
Date Bid Ask Opening price High price Low price Closing price Average price Total volume Turnover Trades Unnamed: 11
0 2019-11-26 3.933 3.935 3.938 3.942 3.915 3.942 3.930 696654 2737615.00 930 NaN
1 2019-11-25 3.941 3.945 3.940 3.952 3.931 3.934 3.944 454030 1790763.44 716 NaN
2 2019-11-22 3.921 3.924 3.903 3.933 3.900 3.928 3.917 780074 3055309.42 1004 NaN
3 2019-11-21 3.898 3.900 3.927 3.930 3.894 3.894 3.911 813634 3182455.25 1077 NaN
4 2019-11-20 3.930 3.933 3.943 3.943 3.903 3.924 3.919 601246 2356162.87 675 NaN
In [4]:
#aikaleimat indeksiin
elisa.index = pd.to_datetime(elisa['Date'])
telia.index = pd.to_datetime(telia['Date'])

#järjestys vanhimmasta uusimpaan
elisa.sort_index(inplace = True)
telia.sort_index(inplace = True)

telia.head()
Out[4]:
Date Bid Ask Opening price High price Low price Closing price Average price Total volume Turnover Trades Unnamed: 11
Date
2014-10-27 2014-10-27 5.210 5.230 5.260 5.270 5.180 5.230 5.228 953916 4987030.660 771 NaN
2014-10-28 2014-10-28 5.340 5.345 5.270 5.355 5.240 5.345 5.288 1319074 6975163.715 863 NaN
2014-10-29 2014-10-29 5.420 5.435 5.355 5.440 5.350 5.435 5.400 1214600 6558583.855 903 NaN
2014-10-30 2014-10-30 5.455 5.460 5.440 5.470 5.395 5.460 5.432 1176509 6390490.450 802 NaN
2014-10-31 2014-10-31 5.435 5.450 5.475 5.535 5.435 5.435 5.485 1622916 8901979.730 1779 NaN

Viivakaavioita

In [5]:
elisa['Closing price'].plot()
Out[5]:
<matplotlib.axes._subplots.AxesSubplot at 0x220851bc0b8>
In [6]:
#kuukausittaiset keskiarvohinnat
elisa['Closing price'].resample('M').mean().plot()
Out[6]:
<matplotlib.axes._subplots.AxesSubplot at 0x220880ec630>
In [7]:
#vuosineljännesten keskiarvohinnat
elisa['Closing price'].resample('Q').mean().plot()
Out[7]:
<matplotlib.axes._subplots.AxesSubplot at 0x22088192390>
In [8]:
#vuosien keskiarvohinnat
elisa['Closing price'].resample('Y').mean().plot()
Out[8]:
<matplotlib.axes._subplots.AxesSubplot at 0x2208820bcf8>
In [9]:
#vaihto osakkeiden lukumääränä vuosineljänneksittäin
elisa['Total volume'].resample('Q').sum().plot()
Out[9]:
<matplotlib.axes._subplots.AxesSubplot at 0x2208827bb38>
In [10]:
#vuoden 2019 alusta
ax1 = elisa['Closing price']['2019':].plot()

Liukuvia keskiarvoja

In [11]:
elisa['Closing price'].plot()

#liukuvia keskiarvoja
elisa['Closing price'].rolling(50).mean().plot()
elisa['Closing price'].rolling(200).mean().plot()
Out[11]:
<matplotlib.axes._subplots.AxesSubplot at 0x2208836c7f0>

Muutosprosentit

In [12]:
#hinnan muutokset prosentteina edellisestä päivästä
elisa['Elisa%'] = elisa['Closing price'].pct_change()
telia['Telia%'] = telia['Closing price'].pct_change()
In [13]:
#Elisan ja Telian prosenttimuutokset samaan dataframeen
muutokset = pd.concat([elisa['Elisa%'], telia['Telia%']], axis=1)
muutokset.head()
Out[13]:
Elisa% Telia%
Date
2014-10-27 NaN NaN
2014-10-28 0.026442 0.021989
2014-10-29 0.003279 0.016838
2014-10-30 0.007937 0.004600
2014-10-31 0.014358 -0.004579
In [14]:
ax2 = muutokset['2019-08':].plot()

ax2.set_ylabel('Muutos')

#aika-akselin ticksien tuunaus
#ax2.xaxis.set_major_locator(myLoc)
#ax2.xaxis.set_major_formatter(myFmt)
Out[14]:
Text(0, 0.5, 'Muutos')
In [15]:
#tunnuslukuja muutosprosenteille
muutokset.describe()
Out[15]:
Elisa% Telia%
count 1278.000000 1278.000000
mean 0.000774 -0.000137
std 0.013910 0.012993
min -0.092226 -0.079728
25% -0.005976 -0.006884
50% 0.000866 -0.000489
75% 0.007699 0.007228
max 0.068757 0.083107
In [16]:
#päivät, jolloin muutosprosentti ollut suurempi kuin 5 %
muutokset[(abs(muutokset['Elisa%'])>0.05) | 
     (abs(muutokset['Telia%'])>0.05)]
Out[16]:
Elisa% Telia%
Date
2015-03-27 -0.075697 -0.012712
2015-04-09 0.011499 -0.066554
2015-04-16 0.055984 0.006346
2015-08-24 -0.055172 -0.058611
2015-08-25 0.065693 0.047335
2015-09-03 0.057869 0.032323
2015-09-25 0.061796 0.025510
2016-01-22 0.051540 0.037919
2016-04-01 -0.052092 -0.009645
2016-06-27 -0.046049 -0.079728
2017-04-07 -0.055222 -0.006459
2017-10-18 -0.053899 -0.006816
2018-01-31 0.058061 0.013300
2018-04-20 -0.001125 0.083107
2018-07-13 -0.092226 -0.009455
2018-10-18 -0.074751 -0.000496
2018-11-05 0.057805 0.014457
2019-01-25 -0.009144 -0.050542
2019-01-31 -0.051635 -0.008364
2019-04-04 -0.063350 -0.007843
2019-10-17 0.068757 -0.062849

Onko viikonpäivällä yhteyttä tuottoprosenttiin?

In [17]:
#Viikonpäivät omaan sarakkeeseen (0=maanantai)
muutokset['Weekday'] = muutokset.index.weekday

muutokset.groupby('Weekday')['Elisa%'].describe()
Out[17]:
count mean std min 25% 50% 75% max
Weekday
0 254.0 0.001466 0.013028 -0.055172 -0.004571 0.001003 0.007644 0.057805
1 260.0 0.000673 0.012648 -0.036921 -0.007346 0.000315 0.007232 0.065693
2 259.0 0.000663 0.012319 -0.053899 -0.005080 0.000338 0.007498 0.058061
3 255.0 0.000887 0.015322 -0.074751 -0.006554 0.001081 0.008295 0.068757
4 250.0 0.000174 0.015995 -0.092226 -0.006363 0.001174 0.007727 0.061796
In [18]:
muutokset.groupby('Weekday')['Telia%'].describe()
Out[18]:
count mean std min 25% 50% 75% max
Weekday
0 254.0 -0.000325 0.013714 -0.079728 -0.006627 -0.001016 0.007110 0.039216
1 260.0 -0.000076 0.012170 -0.037550 -0.006818 -0.000851 0.006529 0.048600
2 259.0 0.000159 0.011563 -0.044934 -0.006035 -0.000498 0.007442 0.042407
3 255.0 -0.000790 0.013693 -0.066554 -0.007906 0.000000 0.007174 0.039604
4 250.0 0.000352 0.013786 -0.050542 -0.006867 0.000508 0.007694 0.083107

Muutosprosenttien välinen korrelaatio

In [19]:
#Elisan ja Telian muutosprosentit korreloivat positiivisesti
muutokset.drop('Weekday', axis=1).corr()
Out[19]:
Elisa% Telia%
Elisa% 1.000000 0.461965
Telia% 0.461965 1.000000
In [20]:
#muutosprosenttien positiivinen korrelaatio näkyy hyvin hajontakaaviossa
muutokset.plot.scatter(x='Elisa%', y='Telia%')
Out[20]:
<matplotlib.axes._subplots.AxesSubplot at 0x22089538208>
In [21]:
#liukuva korrelaatio kertoo miten muutosprosentit korreloivat eri aikoina:
muutokset['Elisa%'].rolling(100).corr(muutokset['Telia%']).plot()
Out[21]:
<matplotlib.axes._subplots.AxesSubplot at 0x22089592d68>

Liukuva volatiliteetti

In [22]:
#volatiliteetti kertoo osakkeeseen sisältyvästä riskistä
#seuraavasta selviää, miten riski on vaihdellut ajan kuluessa
(muutokset['Elisa%'].rolling(252).std()*(252**0.5)).plot(label='Elisa', legend=True)
(muutokset['Telia%'].rolling(252).std()*(252**0.5)).plot(label='Telia', legend=True)
Out[22]:
<matplotlib.axes._subplots.AxesSubplot at 0x220895ebeb8>

Kahden arvoakselin viivakaavio

In [23]:
#luon figure- ja axes-oliot
fig, ax = plt.subplots(figsize = (10, 6))

#määritän ax1-olion
ax.set_ylabel('Elisa', color='C0', fontsize=14)
ax.plot(elisa['Closing price'], color='C0')
ax.set_ylim(20,50)

#luon Telialle toisen axes-olion, jolla on yhteinen x-akseli ax-olion kanssa
ax_T = ax.twinx()

ax_T.set_ylabel('Telia', color='C1', fontsize=14)
ax_T.plot(telia['Closing price'], color='C1')
ax_T.set_ylim(3,6)
Out[23]:
(3, 6)