Tilastollisia tunnuslukuja

Määrällisille muuttujille lasketaan tyypillisesti arvojen lukumäärä, keskiarvo, keskihajonta ja viiden luvun yhteenveto.

In [1]:
import pandas as pd
import matplotlib.pyplot as plt
%matplotlib inline

# Tyyli vaikuttaa kaavioiden ulkoasuun
# Käytettävissä olevat tyylit voit listata komennolla plt.style.available
plt.style.use('seaborn-whitegrid')
In [2]:
# Datan avaaminen
df = pd.read_excel('http://taanila.fi/data1.xlsx')
df.head()
Out[2]:
nro sukup ikä perhe koulutus palveluv palkka johto työtov työymp palkkat työteht työterv lomaosa kuntosa hieroja
0 1 1 38 1 1.0 22.0 3587 3 3.0 3 3 3 NaN NaN NaN NaN
1 2 1 29 2 2.0 10.0 2963 1 5.0 2 1 3 NaN NaN NaN NaN
2 3 1 30 1 1.0 7.0 1989 3 4.0 1 1 3 1.0 NaN NaN NaN
3 4 1 36 2 1.0 14.0 2144 3 3.0 3 3 3 1.0 NaN NaN NaN
4 5 1 24 1 2.0 4.0 2183 2 3.0 2 1 2 1.0 NaN NaN NaN

describe() laskee tunnusluvut

In [3]:
# Tunnusluvut kahdella desimaalilla
df.describe().style.format('{:.2f}')

# Vaihtoehdoisesti voin pyöristää round-funktiolla
#df.describe().round(2)
Out[3]:
nro sukup ikä perhe koulutus palveluv palkka johto työtov työymp palkkat työteht työterv lomaosa kuntosa hieroja
count 82.00 82.00 82.00 82.00 81.00 80.00 82.00 82.00 81.00 82.00 82.00 82.00 47.00 20.00 9.00 22.00
mean 41.50 1.23 37.95 1.62 1.99 12.18 2563.88 3.06 4.06 3.22 2.11 3.20 1.00 1.00 1.00 1.00
std 23.82 0.42 9.77 0.49 0.84 8.81 849.35 1.06 0.83 1.15 1.11 1.05 0.00 0.00 0.00 0.00
min 1.00 1.00 20.00 1.00 1.00 0.00 1521.00 1.00 2.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00
25% 21.25 1.00 31.00 1.00 1.00 3.75 2027.00 2.00 4.00 3.00 1.00 3.00 1.00 1.00 1.00 1.00
50% 41.50 1.00 37.50 2.00 2.00 12.50 2320.00 3.00 4.00 3.00 2.00 3.00 1.00 1.00 1.00 1.00
75% 61.75 1.00 44.00 2.00 3.00 18.25 2808.00 4.00 5.00 4.00 3.00 4.00 1.00 1.00 1.00 1.00
max 82.00 2.00 61.00 2.00 4.00 36.00 6278.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 1.00 1.00 1.00 1.00
In [4]:
# Tunnuslukuja valituille muuttujille
df[['ikä', 'palveluv', 'palkka']].describe().style.format('{:.2f}')
Out[4]:
ikä palveluv palkka
count 82.00 80.00 82.00
mean 37.95 12.18 2563.88
std 9.77 8.81 849.35
min 20.00 0.00 1521.00
25% 31.00 3.75 2027.00
50% 37.50 12.50 2320.00
75% 44.00 18.25 2808.00
max 61.00 36.00 6278.00
In [5]:
# Suomenkieliset nimet tunnusluvuille 
df1 = df[['ikä', 'palveluv', 'palkka']].describe()
df1.index = ['lukumäärä', 'keskiarvo', 'keskihajonta', 'pienin', 'alaneljännes', 'mediaani',
           'yläneljännes', 'suurin']
df1.style.format('{:.2f}')
Out[5]:
ikä palveluv palkka
lukumäärä 82.00 80.00 82.00
keskiarvo 37.95 12.18 2563.88
keskihajonta 9.77 8.81 849.35
pienin 20.00 0.00 1521.00
alaneljännes 31.00 3.75 2027.00
mediaani 37.50 12.50 2320.00
yläneljännes 44.00 18.25 2808.00
suurin 61.00 36.00 6278.00
In [6]:
# Yksittäisen tunnusluvun laskenta (tulos ei ole automaattisesti dataframe, siksi to_frame)
df2 = df[['johto', 'työtov', 'työymp', 'palkkat', 'työteht']].mean().to_frame('Keskiarvo')
df2
Out[6]:
Keskiarvo
johto 3.060976
työtov 4.061728
työymp 3.219512
palkkat 2.109756
työteht 3.195122
In [7]:
# Edellinen pylväinä keskiarvojen mukaisessa järjestyksessä
ax1 = df2.sort_values('Keskiarvo').plot.barh(legend=False)
ax1.set_xlim(1,5)
ax1.set_xlabel('Tyytyväisyyskeskiarvo')
Out[7]:
Text(0.5, 0, 'Tyytyväisyyskeskiarvo')

Seaborn-kirjastoa kannattaa hyödyntää

In [8]:
import seaborn as sns
In [9]:
# Tyytyväisyyskeskiarvot seaborn-kirjaston barplot-kaaviona; mukaan tulee myös keskiarvojen virhemarginaalit
ax2 = sns.barplot(data=df[['työtov', 'työymp', 'työteht', 'johto', 'palkkat']], orient='h')
ax2.set_xlim(1,5)
ax2.set_xlabel('Tyytyväisyyskeskiarvo')
Out[9]:
Text(0.5, 0, 'Tyytyväisyyskeskiarvo')
In [10]:
# Viiden luvun yhteenveto (pienin, alaneljännes, mediaani, yläneljännes, suurin) seabornin boxplottina
sns.boxplot(df['palkka'])
Out[10]:
<matplotlib.axes._subplots.AxesSubplot at 0x13a1ab75f28>
In [11]:
# Viiden luvun yhteenveto tyytyväisyyksistä boxplottina
sns.boxplot(data=df[['työtov', 'työymp', 'työteht', 'johto', 'palkkat']])
Out[11]:
<matplotlib.axes._subplots.AxesSubplot at 0x13a1abcdf98>