Tilastollisia tunnuslukuja

Määrällisille muuttujille kannattaa laskea:

 • arvojen lukumäärä
 • keskiarvo
 • keskihajonta
 • viiden luvun yhteenveto (pienin, alaneljännes, mediaani, yläneljännes, suurin).
In [1]:
import pandas as pd
import matplotlib.pyplot as plt
import seaborn as sns

%matplotlib inline

# Tyyli vaikuttaa grafiikan ulkoasuun
# Käytettävissä olevat tyylit voit listata komennolla plt.style.available
plt.style.use('seaborn-whitegrid')
In [2]:
# Datan avaaminen
df = pd.read_excel('http://taanila.fi/data1.xlsx')
df.head()
Out[2]:
nro sukup ikä perhe koulutus palveluv palkka johto työtov työymp palkkat työteht työterv lomaosa kuntosa hieroja
0 1 1 38 1 1.0 22.0 3587 3 3.0 3 3 3 NaN NaN NaN NaN
1 2 1 29 2 2.0 10.0 2963 1 5.0 2 1 3 NaN NaN NaN NaN
2 3 1 30 1 1.0 7.0 1989 3 4.0 1 1 3 1.0 NaN NaN NaN
3 4 1 36 2 1.0 14.0 2144 3 3.0 3 3 3 1.0 NaN NaN NaN
4 5 1 24 1 2.0 4.0 2183 2 3.0 2 1 2 1.0 NaN NaN NaN

describe() laskee keskeisimmät tilastolliset tunnusluvut

In [3]:
df.describe()
Out[3]:
nro sukup ikä perhe koulutus palveluv palkka johto työtov työymp palkkat työteht työterv lomaosa kuntosa hieroja
count 82.000000 82.000000 82.000000 82.000000 81.000000 80.000000 82.000000 82.000000 81.000000 82.000000 82.000000 82.000000 47.0 20.0 9.0 22.0
mean 41.500000 1.231707 37.951220 1.621951 1.987654 12.175000 2563.878049 3.060976 4.061728 3.219512 2.109756 3.195122 1.0 1.0 1.0 1.0
std 23.815261 0.424519 9.773866 0.487884 0.844006 8.807038 849.350302 1.058155 0.826826 1.154961 1.111179 1.047502 0.0 0.0 0.0 0.0
min 1.000000 1.000000 20.000000 1.000000 1.000000 0.000000 1521.000000 1.000000 2.000000 1.000000 1.000000 1.000000 1.0 1.0 1.0 1.0
25% 21.250000 1.000000 31.000000 1.000000 1.000000 3.750000 2027.000000 2.000000 4.000000 3.000000 1.000000 3.000000 1.0 1.0 1.0 1.0
50% 41.500000 1.000000 37.500000 2.000000 2.000000 12.500000 2320.000000 3.000000 4.000000 3.000000 2.000000 3.000000 1.0 1.0 1.0 1.0
75% 61.750000 1.000000 44.000000 2.000000 3.000000 18.250000 2808.000000 4.000000 5.000000 4.000000 3.000000 4.000000 1.0 1.0 1.0 1.0
max 82.000000 2.000000 61.000000 2.000000 4.000000 36.000000 6278.000000 5.000000 5.000000 5.000000 5.000000 5.000000 1.0 1.0 1.0 1.0
In [4]:
# Tilastollisia tunnuslukuja valituille muuttujille kahdella desimaalilla
df1 = df[['ikä', 'palveluv', 'palkka']].describe().round(2)

# Suomenkieliset nimet tunnusluvuille
df1.index = ['Lukumäärä', 'Keskiarvo', 'Keskihajonta', 'Pienin', 'Alaneljännes', 'Mediaani', 'Yläneljännes', 'Suurin']

# Otsikoiden tuunaus
df1.columns = ['Ikä', 'Palveluvuodet', 'Palkka']

df1
Out[4]:
Ikä Palveluvuodet Palkka
Lukumäärä 82.00 80.00 82.00
Keskiarvo 37.95 12.18 2563.88
Keskihajonta 9.77 8.81 849.35
Pienin 20.00 0.00 1521.00
Alaneljännes 31.00 3.75 2027.00
Mediaani 37.50 12.50 2320.00
Yläneljännes 44.00 18.25 2808.00
Suurin 61.00 36.00 6278.00
In [5]:
# Tilastollisia tunnuslukuja tyytyväisyyksille
df2 = df[['johto', 'työtov', 'työymp', 'palkkat', 'työteht']].describe()

# Järjestys keskiarvon mukaan suurimmasta pienimpään
df2 = df2.sort_values(by = 'mean', axis = 1, ascending = False)

df2
Out[5]:
työtov työymp työteht johto palkkat
count 81.000000 82.000000 82.000000 82.000000 82.000000
mean 4.061728 3.219512 3.195122 3.060976 2.109756
std 0.826826 1.154961 1.047502 1.058155 1.111179
min 2.000000 1.000000 1.000000 1.000000 1.000000
25% 4.000000 3.000000 3.000000 2.000000 1.000000
50% 4.000000 3.000000 3.000000 3.000000 2.000000
75% 5.000000 4.000000 4.000000 4.000000 3.000000
max 5.000000 5.000000 5.000000 5.000000 5.000000
In [6]:
# Otsikoidaan äskeinen taulukko uudelleen, jotta kaavioon saadaan paremmat otsikot
otsikot = ['Työtovereihin, n=' + str(int(df2.loc[('count', 'työtov')])),
        'Työympäristöön, n=' + str(int(df2.loc[('count', 'työymp')])),
        'Työtehtäviin, n=' + str(int(df2.loc[('count', 'työteht')])),
        'Johtoon, n=' + str(int(df2.loc[('count', 'johto')])),
        'Palkkaan, n=' + str(int(df2.loc[('count', 'palkkat')]))]

df2.columns = otsikot

df2
Out[6]:
Työtovereihin, n=81 Työympäristöön, n=82 Työtehtäviin, n=82 Johtoon, n=82 Palkkaan, n=82
count 81.000000 82.000000 82.000000 82.000000 82.000000
mean 4.061728 3.219512 3.195122 3.060976 2.109756
std 0.826826 1.154961 1.047502 1.058155 1.111179
min 2.000000 1.000000 1.000000 1.000000 1.000000
25% 4.000000 3.000000 3.000000 2.000000 1.000000
50% 4.000000 3.000000 3.000000 3.000000 2.000000
75% 5.000000 4.000000 4.000000 4.000000 3.000000
max 5.000000 5.000000 5.000000 5.000000 5.000000
In [7]:
# Keskiarvot pylväinä keskiarvojen mukaisessa järjestyksessä
ax1 = df2.loc['mean'].sort_values().plot.barh()

# Vaaka-akselin otsikointi ja skaalaus
ax1.set_xlabel('Tyytyväisyyskeskiarvo')
ax1.set_xlim(1, 5)

# seaborn-whitegrid -tyyli sisältää vaaka- ja pystysuuntaisen taustaviivoituksen
# tässä kumotaan vaakasuuntainen taustaviivoitus
ax1.grid(axis = 'y')

Seaborn-kirjastoa kannattaa hyödyntää

Lisätietoa ja havainnollisa esimerkkejä barplot- ja boxplot-kaavioista:

https://seaborn.pydata.org/generated/seaborn.barplot.html

https://seaborn.pydata.org/generated/seaborn.boxplot.html

In [8]:
# Tyytyväisyyskeskiarvot seaborn-kirjaston barplot-kaaviona; mukaan tulee myös keskiarvojen virhemarginaalit
# Pelkkä data = df riittää, jos en halua määrittää pylväiden järjestystä
# orient = 'h' tarkoittaa vaakapylväitä (horizontal)
ax2 = sns.barplot(data = df[['työtov', 'työymp', 'työteht', 'johto', 'palkkat']], orient = 'h')

ax2.set_xlabel('Tyytyväisyyskeskiarvo')
ax2.set_yticklabels(otsikot)

# Akselin skaalaus 1-5
ax2.set_xlim(1, 5)
Out[8]:
(1.0, 5.0)
In [9]:
# Viiden luvun yhteenveto (pienin, alaneljännes, mediaani, yläneljännes, suurin) seabornin boxplottina
# Huomattavan paljon muista poikkeavat havainnot erillisinä pisteinä
ax3 = sns.boxplot(x = df['palkka'])

ax3.set_xlabel('Kuukausipalkka, n=' + str(df['palkka'].count()) )
Out[9]:
Text(0.5, 0, 'Kuukausipalkka, n=82')
In [10]:
# Viiden luvun yhteenveto tyytyväisyyksistä boxplottina
# data-parametria käyttämällä saat useita muuttujia samaan boxplottiin
ax4 = sns.boxplot(data = df[['työtov', 'työymp', 'työteht', 'johto', 'palkkat']], orient = 'h')

ax4.set_yticklabels(otsikot)
Out[10]:
[Text(0, 0, 'Työtovereihin, n=81'),
 Text(0, 0, 'Työympäristöön, n=82'),
 Text(0, 0, 'Työtehtäviin, n=82'),
 Text(0, 0, 'Johtoon, n=82'),
 Text(0, 0, 'Palkkaan, n=82')]