Luokiteltu jakauma

Määrällisen muuttujan jakaumaan tutustun luokitellun jakauman avulla. Nopein tapa on hist-kaaviolajin käyttö.

In [1]:
import numpy as np
import pandas as pd
import matplotlib.pyplot as plt

%matplotlib inline

# Tyyli vaikuttaa grafiikan ulkoasuun
# Käytettävissä olevat tyylit voit listata komennolla plt.style.available
plt.style.use('seaborn-whitegrid')
In [2]:
# Datan avaaminen
df = pd.read_excel('http://taanila.fi/data1.xlsx')
df.head()
Out[2]:
nro sukup ikä perhe koulutus palveluv palkka johto työtov työymp palkkat työteht työterv lomaosa kuntosa hieroja
0 1 1 38 1 1.0 22.0 3587 3 3.0 3 3 3 NaN NaN NaN NaN
1 2 1 29 2 2.0 10.0 2963 1 5.0 2 1 3 NaN NaN NaN NaN
2 3 1 30 1 1.0 7.0 1989 3 4.0 1 1 3 1.0 NaN NaN NaN
3 4 1 36 2 1.0 14.0 2144 3 3.0 3 3 3 1.0 NaN NaN NaN
4 5 1 24 1 2.0 4.0 2183 2 3.0 2 1 2 1.0 NaN NaN NaN
In [3]:
# Määrittelen luokkarajat palkan luokittelemiseksi 
# Vaihtoehtoisesti voin antaa luokkien lukumäärän
bins = [1000, 2000, 3000, 4000, 7000]

# Lisään dataan palkkaluokka-sarakkeen
df['Palkkaluokka'] = pd.cut(df['palkka'], bins = bins)

# Datassa on nyt viimeisimpänä muuttujana palkkaluokka-muuttuja
df.head()
Out[3]:
nro sukup ikä perhe koulutus palveluv palkka johto työtov työymp palkkat työteht työterv lomaosa kuntosa hieroja Palkkaluokka
0 1 1 38 1 1.0 22.0 3587 3 3.0 3 3 3 NaN NaN NaN NaN (3000, 4000]
1 2 1 29 2 2.0 10.0 2963 1 5.0 2 1 3 NaN NaN NaN NaN (2000, 3000]
2 3 1 30 1 1.0 7.0 1989 3 4.0 1 1 3 1.0 NaN NaN NaN (1000, 2000]
3 4 1 36 2 1.0 14.0 2144 3 3.0 3 3 3 1.0 NaN NaN NaN (2000, 3000]
4 5 1 24 1 2.0 4.0 2183 2 3.0 2 1 2 1.0 NaN NaN NaN (2000, 3000]
In [4]:
# Palkkaluokkiin kuuluvien lukumäärät
df1 = pd.crosstab(df['Palkkaluokka'], 'Lukumäärä')

# Häiritsevän otsikon poistaminen
df1.columns.name = ''

# Prosentit
n = df1['Lukumäärä'].sum()
df1['%'] = df1 / n * 100

# Yhteensä-rivin lisäämiseksi indeksin luokkaväliarvot on ensin muuutettava merkkijonoiksi,
# koska dataframen sarake saa sisältää vain yhden tyyppistä tietoa!
df1.index = df1.index.astype(str)
df1.loc['Yhteensä'] = df1.sum()

# Ulkoasun tuunaus
df1.style.format({'Lukumäärä': '{:.0f}', '%': '{:.1f} %'})
Out[4]:
Lukumäärä %
Palkkaluokka
(1000, 2000] 19 23.2 %
(2000, 3000] 50 61.0 %
(3000, 4000] 8 9.8 %
(4000, 7000] 5 6.1 %
Yhteensä 82 100.0 %

Histogrammi

Histogrammi on nopein keino luokitellun jakauman tarkateluun. Histogrammia varten ei tarvitse erikseen laskea luokiteltua jakaumaa taulukkona.

In [5]:
# Käytän edellä määriteltyjä luokkarajoja (bins)
ax1 = df['palkka'].hist(bins = bins)

ax1.set_xlabel('Palkka')
ax1.set_ylabel('Lukumäärä, n=' + str(df['palkka'].count()))
Out[5]:
Text(0, 0.5, 'Lukumäärä, n=82')
In [6]:
# np.ones kikalla prosentit hist-kaavioon
# n (kokonaislukumäärä) on laskettu edellä
# np.ones kikka tuottaa painokertoimiksi 1/n

# Histogrammi, jossa y-akselilla prosentit
ax2 = df['palkka'].hist(bins = bins, weights = np.ones(n) / n * 100)
ax2.set_xlabel('Palkka')
ax2.set_ylabel('%, n='+str(n))
Out[6]:
Text(0, 0.5, '%, n=82')