In [74]:
# Naimportujeme potřebné knihovny
import numpy as np
import pandas as pd
from plotly.offline import iplot, init_notebook_mode, plot
import plotly.graph_objs as go

# Následující řádek je potřebný pro vykreslení grafu v Jupyter Notebooku
init_notebook_mode()