Name
..
README.txt
plot_OT_1D.py
plot_OT_2D_samples.py
plot_OT_L1_vs_L2.py
plot_WDA.py
plot_barycenter_1D.py
plot_compute_emd.py
plot_gromov.py
plot_gromov_barycenter.py
plot_optim_OTreg.py
plot_otda_classes.py
plot_otda_color_images.py
plot_otda_d2.py
plot_otda_linear_mapping.py
plot_otda_mapping.py
plot_otda_mapping_colors_images.py
plot_otda_semi_supervised.py