Robo-MZOIP - ocjene prihvatljivosti za ekološku mrežu Natura 2000

Uvod

Natura 2000

Zakonski okvir: EU Direktiva o pticama (79/409/EEC), Direktiva o staništima (92/43/EEC)

http://ec.europa.eu/environment/nature/legislation/birdsdirective/index_en.htm

http://ec.europa.eu/environment/nature/legislation/habitatsdirective/index_en.htm

 • Područja očuvanja značajna za ptice
 • Područja očuvanja značajna za vrste i staništa

 • Postupak ocjene prihvatljivosti za ekološku mrežu

  • Prethodna ocjena
  • Glavna ocjena

Problem

 • Nepregledna stranica Ministarstva zaštite okoliša i energetike.
 • Dokumenti se dodaju na način da je nemoguće sustavno pratiti njihovo dodavanje.

Rješenje

 • Web scraper (python3 + requests + beautiful soup 4)
 • Twitter
In [136]:
import argparse
from datetime import datetime
import os
import re
import sys
import requests
from bs4 import BeautifulSoup
import pandas as pd

Definicija stranica koja nas zanimaju:

In [137]:
BASE_URL_MZOE = 'http://mzoe.hr'
BASE_URL_OPEM = 'http://mzoe.hr/hr/priroda/ekoloska-mreza-natura-2000.html'

Dohvaćanje html stranice, i kreiranje soup objekta sa stranice Ministarstva:

In [138]:
def get_soup(full_url):
  """Dohvaca soup objekt s mreznih stranica.

  Args:
    full_url (str): path do stranice.
  Returns:
    soup: beautifulsoup object.
  """
  r = requests.get(full_url)
  soup = BeautifulSoup(r.content, 'lxml')
  return soup
In [139]:
soup = get_soup(BASE_URL_OPEM)

Glavne ocjene u nadležnosti Ministarstva

In [140]:
opem = soup.find('div', 'accordion').find_all('div', 'accordion')
a = opem[0].find_all('a')
In [141]:
print(a[0])
print(a[4])
<a href="/doc/16022018_-_informacija_o_zahtjevu_za_provodenje_postupka_glavne_ocjene_prihvatljivosti_za_ekolosku_mrezu.pdf">16.02.2018. - INFORMACIJA o zahtjevu za provođenje postupka Glavne ocjene prihvatljivosti za ekološku mrežu [PDF 630.39 kB]</a>
<a href="/doc/05122017_-_obavijest_o_javnoj_raspravi.pdf">05.12.2017. - OBAVIJEST o javnoj raspravi [PDF 777.69 kB]</a>
In [142]:
print(a[0].parent.parent.parent.previous_sibling.previous_sibling.get_text().strip())
print(BASE_URL_MZOE + a[0].get('href'))
print(a[4].parent.parent.parent.previous_sibling.previous_sibling.get_text().strip())
print(BASE_URL_MZOE + a[4].get('href'))
Uređenje vodnog puta rijeke Dunav kod Sotina na području Vukovarsko-srijemske županije
http://mzoe.hr/doc/16022018_-_informacija_o_zahtjevu_za_provodenje_postupka_glavne_ocjene_prihvatljivosti_za_ekolosku_mrezu.pdf
Radovi sanacije korita, uklanjanje nanosa i radovi redovitog održavanja vodnog režima na rijeci Bregani
http://mzoe.hr/doc/05122017_-_obavijest_o_javnoj_raspravi.pdf
In [143]:
opem_raw = []
for link in a:
  red = [link.parent.parent.parent.previous_sibling.previous_sibling.get_text().strip(),
      link.get_text(),
      BASE_URL_MZOE + link.get('href')]
  opem_raw.append(red)
opem_pd = pd.DataFrame(opem_raw)
In [144]:
opem_pd.head(10)
Out[144]:
0 1 2
0 Uređenje vodnog puta rijeke Dunav kod Sotina n... 16.02.2018. - INFORMACIJA o zahtjevu za provođ... http://mzoe.hr/doc/16022018_-_informacija_o_za...
1 Uređenje vodnog puta rijeke Dunav kod Sotina n... 24.11.2015. - RJEŠENJE Ministarstva od 11. stu... http://mzoe.hr/doc/24112015_-_rjesenje_minista...
2 Uređenje vodnog puta rijeke Dunav kod Sotina n... 02.10.2015. - INFORMACIJA o zahtjevu za provođ... http://mzoe.hr/doc/02102015_-_informacija_o_za...
3 Izgradnja cestovnog mosta preko rijeke Drave n... 13.12.2017. - INFORMACIJA o zahtjevu za provođ... http://mzoe.hr/doc/13122017_-_informacija_o_za...
4 Radovi sanacije korita, uklanjanje nanosa i ra... 05.12.2017. - OBAVIJEST o javnoj raspravi [PDF... http://mzoe.hr/doc/05122017_-_obavijest_o_javn...
5 Radovi sanacije korita, uklanjanje nanosa i ra... 05.12.2017. - STUDIJA Glavne ocjene prihvatlji... http://mzoe.hr/doc/05122017_-_studija_glavne_o...
6 Radovi sanacije korita, uklanjanje nanosa i ra... 07.11.2017. - INFORMACIJA o zahtjevu za provođ... http://mzoe.hr/doc/07112017_-_informacija_o_za...
7 Pregrada na rukavcu starog toka rijeke Drave 22.11.2017. - RJEŠENJE Ministarstva od 21. stu... http://mzoe.hr/doc/22112017_-_rjesenje_minista...
8 Pregrada na rukavcu starog toka rijeke Drave 12.09.2017. - OBAVIJEST o javnoj raspravi [PDF... http://mzoe.hr/doc/12092017_-_obavijest_o_javn...
9 Pregrada na rukavcu starog toka rijeke Drave 12.09.2017. - STUDIJA Glavne ocjene prihvatlji... http://mzoe.hr/doc/12092017_-_studija_glavne_o...

Glavne ocjene u nadležnosti županija/grada Zagreba

In [145]:
a1 = opem[1].find_all('a')
opem_z_raw = []
for link in a1:
  red = [link.parent.parent.parent.previous_sibling.previous_sibling.get_text().strip(),
      link.get_text(),
     BASE_URL_MZOE + link.get('href')]
  opem_z_raw.append(red)
opem_z_pd = pd.DataFrame(opem_z_raw)
In [146]:
opem_z_pd.head(10)
Out[146]:
0 1 2
0 Zaštita naselja Gradac i grada Pleternice od v... 18.10.2016. - OBAVIJEST o provedbi javne raspr... http://mzoe.hr/doc/18102016_-_obavijest_o_prov...
1 Ekološka revitalizacija područja starog korita... 22.09.2016. - OBJAVA javne rasprave o Studiji ... http://mzoe.hr/doc/22092016_-_objava_javne_ras...
2 Održavanje korita rijeke Dretulje na području ... 19.05.2016. - OBJAVA javne rasprave o Studiji ... http://mzoe.hr/doc/19052016_-_objava_javne_ras...
3 Obnova desnog nasipa rijeke Save s obaloutvrda... 16.12.2015. - OBJAVA javne rasprave o Studiji ... http://mzoe.hr/doc/16122015_-_objava_javne_ras...
4 Lječilišno-turistički kompleks 'Meline' u zalj... 05.11.2015. - OBJAVA javne rasprave o Studiji ... http://mzoe.hr/doc/05112015_-_informacija_o_po...

Prethodne ocjene prihvatljivosti za ekološku mrežu

In [147]:
prethodne = soup.find_all('div', 'accordion')[3]
In [148]:
godpattern = re.compile(r".*?(\d{4}).*")
In [149]:
prethodne_god = prethodne.find_all('h3')
prethodne_raw = []
for god in prethodne_god:
  dokumenti = god.next_sibling.next_sibling.find_all('a')
  for dok in dokumenti:
    red = [re.sub(godpattern,
           "\\1",
           god.get_text().strip()),
        dok.get_text(),
        BASE_URL_MZOE + dok.get('href')]
    prethodne_raw.append(red)
prethodne_pd = pd.DataFrame(prethodne_raw)
In [150]:
prethodne_pd.head(10)
Out[150]:
0 1 2
0 2018 02.03.2018. - Izgradnja peradarnika za uzgoj p... http://mzoe.hr/doc/02032018_-_izgradnja_perada...
1 2018 27.02.2018. - Izgradnja drvene pješačke staze ... http://mzoe.hr/doc/27022018_-_izgradnja_drvene...
2 2018 26.02.2018. - Prenamjena poljoprivrednog zemlj... http://mzoe.hr/doc/26022018_-_prenamjena_poljo...
3 2018 21.02.2018. - Županijska razvojna strategija P... http://mzoe.hr/doc/21022018_-_zupanijska_razvo...
4 2018 16.02.2018. - Autocesta A7 dionica između čvor... http://mzoe.hr/doc/16022018_-_autocesta_a7_dio...
5 2018 16.02.2018. - Uzgajalište školjaka u Blacama, ... http://mzoe.hr/doc/16022018_-_uzgajaliste_skol...
6 2018 13.02.2018. - Rekonstrukcija (nadogradnja i pr... http://mzoe.hr/doc/13022018_-_rekonstrukcija_n...
7 2018 09.02.2018. - III. Izmjene i dopune Prostornog... http://mzoe.hr/doc/09022018_-_iii_izmjene_i_do...
8 2018 06.02.2018. - Prenamjena poljoprivrednog zemlj... http://mzoe.hr/doc/06022018_-_prenamjena_poljo...
9 2018 06.02.2018. - Transformatorska stanica KTS 10(... http://mzoe.hr/doc/06022018_-_transformatorska...

To do

 • Snimanje u .tsv tablice
 • Integracija u puobot.py
 • Twitter upload