Name
..
Kodlama Egzersizleri
Temel Python Objeleri ve Veri Yapıları - Ödev ve Çözümleri
Videolardaki Notebooklar
Demetler (Tuplelar).ipynb
Karakter Dizileri - Stringler.ipynb
Kullanıcıdan Girdi Alma - input() Fonksiyonu.ipynb
Listeler.ipynb
Matematik Operatörleri.ipynb
Print Fonksiyonu ve Formatlama.ipynb
Pythonda Sayılar.ipynb
Sözlükler - Dictionary.ipynb
Veri tipi Dönüşümleri.ipynb