Semestrální práce 2017

Detekce stavu ve hře hearthstones

Cílem této semestrální práce je vytvořit funkční program sloužící k vyhodnocení stavu bojiště ve hře Hearthstone s využitím obrazových dat.

Specifikace

 • Vstupem algoritmu bude screenshot ze hry z PC platformy
 • Výstupem bude vypsání jednotlivých skutečností (viz požadavky) s možností vypsání do příkazové řádky i do souboru

Požadavky

 • Počet minionů na stole (pro každého hráče zvlášť)
 • Které classy proti sobě hrají
 • Počet karet na ruce jednotlivých hráčů
 • Počet životů jednotlivých hráčů
 • Bonus: Vypsání hodnot útoku a životů jednotlivých minionů na stole
 • Bonus2: Vypsání kolikáté je kolo (u vyššího než desátého vypsat 10) a zda je na tahu protihráč nebo my

alt text

Měření výšky postavy

Odhad výšky postavy z kamery. Předpokládané kroky řešení jsou:

 • detekce úběžníků
 • kalibrace prostřednictvím známého obrazce (např. známá velikost dlaždice, případně jiný kalibrační obrazec)
 • detekce postavy
 • segmentace postavy
 • odhad výšky

ubeznik