Life in UC452

  • Orion login
  • nastavení ani soubory se nepřenášejí mezi jednotlivými stroji
  • stroje jsou občas promazány. Zálohujte

Python installation

Python language

Demo

In [1]:
# prepare ipython notebook
%pylab inline --no-import-all
Populating the interactive namespace from numpy and matplotlib
In [2]:
import numpy as np
from matplotlib import pyplot as plt
import scipy
import scipy.misc
import skimage
import skimage.io
import skimage.feature

lena = scipy.misc.ascent().astype(np.uint8)

edges = skimage.feature.canny(lena)

plt.subplot(121),plt.imshow(lena,cmap = 'gray')
plt.title('Original Image'), plt.xticks([]), plt.yticks([])
plt.subplot(122),plt.imshow(edges,cmap = 'gray')
plt.title('Edge Image'), plt.xticks([]), plt.yticks([])

plt.show()

Load webcam image

In [3]:
URL = "http://uc452cam01-kky.fav.zcu.cz/snapshot.jpg"
# URL = "http://plzen.cz/kamera.php?0.8989779513794929"
# URL = "http://www.chmi.cz/files/portal/docs/meteo/kam/pribram.jpg"

im = skimage.io.imread(URL)
# im = skimage.io.imread(URL, as_grey=True)
plt.imshow(im)
plt.show()

Odevzdávací systém SAKo

Systém SAKo je určen k automatickému odevzdávání úkolů a semestrálních prací na náš server.

SAKo je schopné přijmout soubory s úlohou, zkontrolovat podmínky splnění úlohy (výskyt nepovolených importů, ...) a dokonce odevzdaný kód spustit a zkontrolovat výsledky. Díky tomu je možné mít okamžitě jasno kolik bodůů za úlohu dostanete.

Vše samozřejmě záleží na validátoru, který určuje jak se s nahranými soubory naloží.

Začněte s tím, že si stahnete nejnovější stabilní verzi klienta:

Ze staženého archivu budete potřebovat soubor SAKo.py v podadresáři client. Dalším krokem je nechat si vytvořit účet na našem serveru. Tento účet bude vytvořen na některém cvičení.

Otestování funkčnosti

Dalším krokem je otestování funkčnosti systému. Návod naleznete na dokumentační stránce projektu SAKo v části SAKo klient :