In [ ]:
 

Segmentace obrazu

 • [Vstup] intenzitní obraz
 • [Výstup] intenzitní obraz, kde hodnota šedi udává číslo objektu
 • [Cíl] Nalézt objekty

Prahování

Alt text style

Interaktivní určení prahu

prah 1

Automatické určení prahu

prah 2

Python example - coins

In [1]:
%pylab inline --no-import-all

import numpy as np
import matplotlib.pyplot as plt
import skimage
from skimage import data
import skimage.segmentation
import scipy
# import skimage.color
# import skimage.data
# import skimage.filters 
Populating the interactive namespace from numpy and matplotlib
In [2]:
coins = skimage.data.coins()
hist = np.histogram(coins, bins=np.arange(0, 256))

plt.figure(figsize=(8, 3))
plt.subplot(121)
plt.imshow(coins, cmap=plt.cm.gray, interpolation='nearest')

plt.axis('off')
plt.subplot(122)
plt.plot(hist[1][:-1], hist[0], lw=2)
plt.title('histogram of grey values')
Out[2]:
<matplotlib.text.Text at 0x293c752add8>
In [3]:
plt.figure(figsize=(9, 3.5))
plt.subplot(121)
plt.imshow(coins > 100, cmap=plt.cm.gray, interpolation='nearest')
plt.title('coins > 100')
plt.axis('off')

plt.subplot(122)
plt.imshow(coins > 150, cmap=plt.cm.gray, interpolation='nearest')
plt.title('coins > 150')
plt.axis('off')

plt.subplots_adjust(hspace=0.01, wspace=0.01, top=1, bottom=0, left=0, right=1)

Označování nasegmentovaných oblastí (labeling)

In [4]:
from skimage import morphology
import matplotlib.pyplot as plt
from scipy import ndimage
import numpy as np

#
n = 12
l = 256
np.random.seed(1)
im = np.zeros((l, l))
points = l*np.random.random((2, n**2))
im[(points[0]).astype(np.int), (points[1]).astype(np.int)] = 1
im = ndimage.gaussian_filter(im, sigma=l/(4.*n))
blobs = im > 0.7 * im.mean()

all_labels = morphology.label(blobs)
blobs_labels = morphology.label(blobs, background=0)

plt.figure(figsize=(9, 3.5))
plt.subplot(131)
plt.imshow(blobs, cmap='gray')
plt.axis('off')
plt.subplot(132)
plt.imshow(all_labels)
plt.axis('off')
plt.subplot(133)
plt.imshow(blobs_labels)
plt.axis('off')

plt.tight_layout()
plt.show()

Pro vizualizaci je možné využívat i barevný výstup

In [5]:
from skimage.color import label2rgb
image_label_overlay = label2rgb(morphology.label(segmentation), image=coins)
plt.imshow(image_label_overlay)
---------------------------------------------------------------------------
NameError                 Traceback (most recent call last)
<ipython-input-5-22c29d3346ee> in <module>()
   1 from skimage.color import label2rgb
----> 2 image_label_overlay = label2rgb(morphology.label(segmentation), image=coins)
   3 plt.imshow(image_label_overlay)

NameError: name 'segmentation' is not defined

Otsu segmentation

In [ ]:
#%pylab --no-import-all inline

#Imports
import matplotlib.pyplot as plt

# Prahování

from skimage import data
from skimage import filters
from skimage import exposure

camera = data.camera()
val = filters.threshold_otsu(camera)
mask = camera < val


plt.figure(figsize=(9, 3.5))
plt.gray()
plt.subplot(131)
plt.imshow(camera)

plt.subplot(132)
plt.imshow(mask)hist, bins_center = exposure.histogram(camera)
plt.subplot(133)
plt.plot(bins_center, hist, lw=2)
plt.axvline(val, color='k', ls='--')

plt.show()
#plt.tight_layout()

Segmentace založená na detekci hran

Původní obraz

input image

dafa

edge of image

určení hranice na základě znalosti tvaru

jestliže známe předpokládaný tvar objektu můžeme chybějící části doplnit

doplneni

určení hranice na základě zpřesňování

spojíme koncové body hranic a další bod hranice hledáme na kolmici ve středu spojnice

vylepsene doplneni

gradientní pole

gvf

Hranově založená segmentace v pythonu

In [ ]:
from skimage.filter import canny
edges = canny(coins/255.)

plt.figure(figsize=(6, 4))
plt.imshow(edges, cmap=plt.cm.gray, interpolation='nearest')
plt.axis('off')
plt.title('Canny detector')
In [ ]:
from scipy import ndimage

fill_coins = ndimage.binary_fill_holes(edges)

plt.figure(figsize=(6, 4))
plt.imshow(fill_coins, cmap=plt.cm.gray, interpolation='nearest')
plt.axis('off')
plt.title('Filling the holes')

Segmentace založená na analýze oblastí (Region-based Segmentaiton)

In [ ]:
from skimage.filter import sobel
import skimage.morphology

elevation_map = sobel(coins)

plt.figure(figsize=(4, 3))
plt.imshow(elevation_map, cmap=plt.cm.jet, interpolation='nearest')
plt.axis('off')
plt.title('elevation_map')
In [ ]:
markers = np.zeros_like(coins)
markers[coins < 30] = 1
markers[coins > 150] = 2

plt.figure(figsize=(4, 3))
plt.imshow(markers, cmap=plt.cm.spectral, interpolation='nearest')
plt.axis('off')
plt.title('markers')
In [ ]:
segmentation = skimage.morphology.watershed(elevation_map, markers)

plt.figure(figsize=(6, 4))
plt.imshow(segmentation, cmap=plt.cm.gray, interpolation='nearest')
plt.axis('off')
plt.title('segmentation')

Active Contour Model (Snakes)

$$ E_{snake}^*=\int\limits_0^1E_{snake}(\mathbf{v}(s))\,ds= \int\limits_0^1 \left\{ \left[ E_{internal}\mathbf{v}(s)\right] + \left[ E_{image}\left(\mathbf{v}(s)\right) \right] + \left[ E_{con}(\mathbf{v}(s)) \right] \right\}\,ds $$

snakes snakes_lakes snakes_3d

https://github.com/pmneila/morphsnakes

In [ ]:
# Active contours is implemented for scipy versions 0.14.0 and above.
# print scipy.__version__

img = skimage.data.astronaut()
img = skimage.color.rgb2gray(img)

s = np.linspace(0, 2*np.pi, 400)
x = 220 + 100*np.cos(s)
y = 100 + 100*np.sin(s)
init = np.array([x, y]).T

# snake
snake = skimage.segmentation.active_contour(skimage.filters.gaussian(img, 3),
            init, alpha=0.015, beta=10, gamma=0.001)

# visualization
fig = plt.figure(figsize=(7, 7))
ax = fig.add_subplot(111)
plt.gray()
ax.imshow(img)
ax.plot(init[:, 0], init[:, 1], '--r', lw=3)
ax.plot(snake[:, 0], snake[:, 1], '-b', lw=3)
ax.set_xticks([]), ax.set_yticks([])
ax.axis([0, img.shape[1], img.shape[0], 0])