Assajos mecànics

Assaig de tracció

In [2]:
from IPython.display import YouTubeVideo
YouTubeVideo('D8U4G5kcpcM')
Out[2]:

O podeu clicar a l'enllaç: https://www.youtube.com/watch?v=D8U4G5kcpcM

Assaig de Charpy

In [3]:
from IPython.display import YouTubeVideo
YouTubeVideo('tpGhqQvftAo')
Out[3]:

O podeu clicar a l'enllaç: https://www.youtube.com/watch?v=tpGhqQvftAo

Assaig de duresa Brinell

In [4]:
from IPython.display import YouTubeVideo
YouTubeVideo('RJXJpeH78iU')
Out[4]:

O podeu clicar a l'enllaç: https://www.youtube.com/watch?v=RJXJpeH78iU

Assaig de duresa Vickers

In [6]:
from IPython.display import YouTubeVideo
YouTubeVideo('7Z90OZ7C2jI')
Out[6]:

O podeu clicar a l'enllaç: https://www.youtube.com/watch?v=7Z90OZ7C2jI

Assaig de duresa Rockwell

In [7]:
from IPython.display import YouTubeVideo
YouTubeVideo('G2JGNlIvNC4')
Out[7]:

O podeu clicar a l'enllaç: https://www.youtube.com/watch?v=G2JGNlIvNC4

Assaig de fatiga

In [8]:
from IPython.display import YouTubeVideo
YouTubeVideo('LhUclxBUV_E')
Out[8]:

O podeu clicar a l'enllaç: https://www.youtube.com/watch?v=LhUclxBUV_E

Diversos assajos Gorilla glass

In [1]:
from IPython.display import YouTubeVideo
YouTubeVideo('wT8xI4PEU8c')
Out[1]:

O podeu clicar a l'enllaç: https://www.youtube.com/watch?v=wT8xI4PEU8c

In [ ]: