Ús de python com a calculadora

PAU Tecnologia Industrial Convocatòria 2001 Sèrie 2 Opció A Problema 3

a)

Per a cada estufa:

$P = I\cdot U \Rightarrow I=\frac{P}{U}$

In [1]:
P=300
U=220
I=P/U
print ("I=", I)
I= 1.3636363636363635

Per tant, pel conjunt de les 12 estufes en paral·lel:

In [2]:
It=12*I
print ("Itotal=", I)
Itotal= 1.3636363636363635

b)

Per a cada estufa:

$E=P \cdot t$

In [3]:
t = 5
E = P*t
print("E=",E," W·h")
E= 1500  W·h

Treballant amb kw·h:

In [4]:
E = E/1000
print("E=",E," kW·h")
E= 1.5  kW·h

Pel conjunt de les 12 estufes

In [5]:
Etotal = 12*E
print("Etotal=",Etotal," kW·h")
Etotal= 18.0  kW·h

I per tant el cost serà

In [6]:
c=0.08
cost = Etotal*c
print("cost=",cost," EUR")
cost= 1.44  EUR

c)

Si treballem a 125 V, només la resistència de cada estufa es manté respecte el cas anterior. Haurem de calcular quin era el seu valor a la situació inicial:

$I=\frac{U}{R} \Rightarrow R=\frac{U}{I}$

In [7]:
R=U/I
R
Out[7]:
161.33333333333334

Aquest valor de R serà el mateix per a la nova situació:

In [8]:
U=125
I=U/R
P=I*U
print ("A 125V cada estufa té una potència de ", P, " W")
A 125V cada estufa té una potència de  96.849173553719  W