Aplicatii ale descompunerii SVD la compresia imaginii

Factorizarea SVD a unei matrici

Pentru orice matrice $A\in\mathbb{R}^{m\times n}$ de rang $r\leq \min(m,n)$ exista doua matrici ortogonale $U\in\mathbb{R}^{m\times m}$, $V\in\mathbb{R}^{n\times n}$si numerele reale pozitive $\sigma_1\geq \sigma_2\geq\cdots\geq \sigma_r$ astfel incat $A$ se descompune in produsul $A=U\Sigma V^T$, adica:

$$\underbrace{A}_{m\times n}=\underbrace{U}_{m\times m}\underbrace{\left[\begin{array}{ccccccc} \sigma_1&0&\ldots& 0&0&\ldots&0\\ 0&\sigma_2&\ldots&0&0&\ldots&0\\ \vdots&\vdots&\ldots&\vdots&\vdots&\ldots&\vdots\\ 0&0&\ldots&\sigma_r&0&\ldots&0\\ 0&0&\ldots&0&0&\ldots& 0\\ \vdots&\vdots&\ldots&\vdots&\vdots&\ldots&\vdots\\ 0&0&\ldots&0&0&\ldots&0 \end{array}\right]}_{m\times n}\underbrace{V^T}_{n\times n}$$

Aceasta descompunere se numeste descompunerea SVD a matricii $A$, iar $\sigma_1, \ldots, \sigma_r$, valorile singulare ale matricii $A$.

Notand cu $u_1, u_2, \ldots, u_m$ coloanele matricii $U$ si respectiv cu $v_1, v_2, \ldots, v_n$, coloanele matricii $V$, descompunerea SVD se exprima ca o combinatie liniara cu coeficientii $\sigma_i$ a matricilor de rang $1$, $u_i v_i^T$, $i=\overline{1,r}$:

$$A=U\Sigma V^T=\sigma_1 u_1v_1^T+\sigma_2 u_2 v_2^T+\cdots+\sigma_r u_r v_r^T$$

Daca sirul valorilor singulare:

$\sigma_1\geq \sigma_2\geq \cdots \geq \sigma_r>0$.

este rapid descrescator, adica incepand de la un anumit rang $k$, valorile $\sigma_{k+1}, \ldots, \sigma_r$ sunt foarte mici comparativ cu primele valori, atunci primii $k$ termeni din descompunerea SVD permit reconstructia matricii $A$. Mai precis, din primii $k$ termeni construim o aproximatie a matricii $A$: $$A_k=\sigma_1(u_1v_1^T)+\cdots+\sigma_k(u_kv_k^T)$$

Matricea aproximare, $A_k$, factorizeaza astfel:

$$A_k =\underbrace{[u_1|u_2|\ldots|u_k]}_{m\times k} \underbrace{\left[\begin{array}{cccc} \sigma_1&0&\ldots&0\\ 0&\sigma_2&\ldots&0\\ \vdots&\vdots&\ldots&\vdots\\ 0&0&\ldots&\sigma_k\end{array}\right]}_{k\times k}\underbrace{\left[\begin{array}{c} v_1^T\\ v_2^T\\\vdots\\v_k^T\end{array}\right]}_{k\times n}$$

si deci are rangul $k$.

Conform Teoremei Eckart-Young matricea $A_k$ este cea mai buna aproximatie de rang $k$ a matricii $A$, adica dintre toate matricile $B\in\mathbb{R}^{m\times n}$ de rang $k$, distanta de la $A$ la $B$ este minimizata de $A_k$:

$$||A-A_k||_F\leq ||A-B||_F, \quad \forall\:\: B$$

Precizare: Daca $M=(m_{ij})\in\mathbb{R}^{m\times n}$, atunci $||M||_F=\sqrt{\sum_{i,j}m_{ij}^2}$ noteaza norma Frobenius a matricii $M$.

Eroarea aproximarii lui $A$ prin $A_k$ este $Er=||A-A_k||_F=\sqrt{\sigma_{k+1}^2+\cdots+\sigma_r^2}$.

Calculul factorilor din descompunerea SVD in Python

Declarand matricea $A\in\mathbb{R}^{m\times n}$ ca un numpy.array, functia numpy.linalg.svd apelata astfel:

[U,s, Vt]=numpy.linalg.svd(A) sau U, s, Vt=numpy.linalg.svd(A)

calculeaza elementele descompunerii SVD a matricii $A$. U si Vt sunt array-uri 2D, reprezentand matricile $U$ si $V^T$ din formula teoretica $A=U\Sigma V^T$, iar s este un array 1D (un vector) ce contine $\min{(m,n)}$ elemente s=$[\sigma_0,\sigma_1, \ldots, \sigma_{r-1}, 0, \ldots, 0]$, adica valorile singulare in ordine descrescatoare completate cu zerouri, daca este cazul, pana la $\min{(m,n)}$ elemente.

Numarul valorilor singulare este egal cu rangul matricii $A$.

In [2]:
import numpy as np
A=np.array([1,2,3,4,5, 2, 3, 4, 5,6, 4,6,8,10, 12, 6,9,12,15,18], float).reshape((4,5))
print 'A=\n', A
[U,s,Vt]= np.linalg.svd(A)
print '\nValorile singulare ale matricii A sunt elementele nenule ale vectorului:\n', s.round(3)
print '\n U=\n', U.round(3), '\n V=\n', Vt.round(3)
A=
[[ 1.  2.  3.  4.  5.]
 [ 2.  3.  4.  5.  6.]
 [ 4.  6.  8. 10. 12.]
 [ 6.  9. 12. 15. 18.]]

Valorile singulare ale matricii A sunt elementele nenule ale vectorului:
[ 36.256  0.73  0.   0.  ]

 U=
[[-0.204 -0.979 0.   0.  ]
 [-0.262 0.054 -0.411 -0.872]
 [-0.523 0.109 -0.689 0.489]
 [-0.785 0.163 0.597 -0.035]] 
 V=
[[-0.208 -0.314 -0.421 -0.528 -0.634]
 [ 0.746 0.449 0.151 -0.147 -0.445]
 [ 0.613 -0.747 -0.116 0.023 0.228]
 [-0.102 -0.288 0.293 0.688 -0.59 ]
 [ 0.118 0.242 -0.837 0.476 0.001]]

Reconstructia matricii $A$ din factorii SVD, $U$, $\Sigma$, $V^T$

Pentru a genera din vectorul valorilor singulare $s$, matricea $\Sigma$, care are acelasi shape ca matricea $A$, se identifica numarul valorilor singulare (rangul matricii A):

In [3]:
r = np.sum(s > 1e-7)
print 'Rangul matricii r=',r
Rangul matricii r= 2

Testul s>1e-7 returneaza un vector de booleeni, avand acelasi nr de elemente ca s:

In [4]:
b=s>1e-7
print b
print np.sum(b)
[ True True False False]
2

Cu alte cuvinte, b[i]=True, daca s[i]>1e-7 si b[i]=False, in caz contrar, $i=\overline{0,len(s)-1}$

Matricea $\Sigma$ se constituie din vectorul s astfel:

In [5]:
Sigma=np.zeros(A.shape)
Sigma[:r,:r]= np.diag(s[:r])
print Sigma
[[ 36.25558529  0.      0.      0.      0.    ]
 [ 0.      0.72974999  0.      0.      0.    ]
 [ 0.      0.      0.      0.      0.    ]
 [ 0.      0.      0.      0.      0.    ]]

Linia Sigma[:r,:r]= np.diag(s[:r]) atribuie sublocului matricii Sigma format din primele $r$ linii si $r$ coloane, matricea diagonala generata din vectorul s[:r], adica din vectorul ce contine valorile singulare.

Produsul celor trei matrici din descompunerea SVD, comparat cu matricea $A$:

In [6]:
P=np.dot(U, np.dot(Sigma, Vt))
print 'P=\n', P, '\n A=\n', A
     
P=
[[ 1.  2.  3.  4.  5.]
 [ 2.  3.  4.  5.  6.]
 [ 4.  6.  8. 10. 12.]
 [ 6.  9. 12. 15. 18.]] 
 A=
[[ 1.  2.  3.  4.  5.]
 [ 2.  3.  4.  5.  6.]
 [ 4.  6.  8. 10. 12.]
 [ 6.  9. 12. 15. 18.]]

Compresia imaginilor

O imagine in tonuri de gri este reprezentata de o matrice $A=(a_{ij})$. Elementul $a_{ij}$ al matricii este codul $c\in\{0,1,2,\ldots,255\}$, al nivelului de gri al pixelului din linia $i$, coloana $j$.

O imagine color poate fi reprezentata de 3 matrici $R$, $G$, $B$, de aceeasi rezolutie $m\times n$ si in pozitia $(i,j)$ a fiecarei matrici este stocata respectiv "cantitatea" de red, green, blue, (r, g, b), din care este sintetizata culoarea pixelului din pozitia $(i,j)$ a imaginii. $r, g, b\in\{0,1, \ldots, 255\}$ (pentru a gasi tripletul (r,g,b) ce genereaza o culoare sau pentru a afisa culoarea dintr-un triplet dat se pot folosi instrumentele de aici).

Imaginile in tonuri de gri si cele color, in format png, sunt citite de functia plt.imread in matrici ale caror elemente sunt numere de tip float din intervalul $[0,1]$ (codurile de culoare, $c$, sunt scalate la $c/255.0\in[0,1]$).

Compresia unei imagini digitale consta in reducerea volumului de date necesare pentru a reprezenta imaginea.

Descompunerea SVD a matricii reprezentative a unei imagini in tonuri de gri ofera un instrument de comprimare a imaginii.

Si anume, determinand descompunerea SVD a matricii, $A=\sum_{i=1}^r\sigma_i u_i v_i^T$, si renuntand la termenii ce au coeficientii $\sigma_{k+1}, \ldots, \sigma_r$ suficient de mici in comparatie cu $\sigma_1, \sigma_2,\ldots, \sigma_k$, obtinem o aproximare $A_k$ a imaginii $A$. Cu alte cuvinte imaginea $A_k$ se obtine prin compresia imaginii $A$. Imaginea initiala este constituita din $r$ vectori $u_i$ din $\mathbb{R}^m$, $r$ vectori $v_i$ din $\mathbb{R}^n$ si $r$ valori singulare, in timp ce pentru compresie sunt necesari $k<<r$ vectori $u_i$, respectiv $v_i$, si $k$ valori singulare.

Sa aplicam acum descompunerea SVD a unei imagini in tonuri de gri. Imaginea o selectam din cele trei imagini reprezentative ale unei imagini color, in format png:

In [7]:
%matplotlib inline
In [8]:
import matplotlib.pyplot as plt
import matplotlib.cm as cm #matplotlib.cm contine functii pentru colormaps=palete de culori

imag=plt.imread('Imag/Iony.png')
plt.imshow(imag)
plt.colorbar()
print 'Array-ul imag este un array 3D:', imag.shape
Array-ul imag este un array 3D: (295L, 284L, 3L)
 • A se observa sistemul stramb de coordonate relativ la care este raportata imaginea. Punctul de coordonate $(0,0)$ este plasat in coltul stanga-sus.

 • Imaginea color este reprezentata de un aray 3D, adica 3 array-uri 2D. Interogand imag.shape deducem ca fiecare array 2D are 295 linii si 284 coloane. Cele trei array-uri se acceseaza respectiv, ca imag[:,:,0], imag[:,:,1], imag[:,:,2]. In primul array un element este setat pe cantitatea de red continuta de pixelul respectiv din imaginea color, al doilea array pe cantitatea de green si al treielea pe cantitatea de blue.

In [9]:
print 'Cantitatea de r,g,b din pixelul din linia 50, coloana 117 este:'
print imag[50][117][0], imag[50][117][1], imag[50][117][2]
    
Cantitatea de r,g,b din pixelul din linia 50, coloana 117 este:
0.968627 0.996078 0.862745

Afisam cele trei array-uri ca imagini in tonuri de gri:

In [10]:
for i in range(3):
  plt.rcParams['figure.figsize'] = (10.0, 8.0)
  plt.subplot(1,3,i)
  plt.axis('off')
  plt.imshow(imag[:,:,i],cmap=cm.Greys_r)

Copiem array-ul imag[:,:,0] ce contine cantitatile de red din imaginea initiala, in array-ul A caruia ii aplicam descompunerea SVD:

In [11]:
A=np.copy(imag[:,:,0])
(m,n)= A.shape # 
plt.rcParams['figure.figsize'] = (6.0, 4.0)
plt.imshow(A,cmap=cm.Greys_r)
plt.colorbar()
print 'Calculam descompunerea SVD a matricii A!'
U, sig, Vt=np.linalg.svd(A)
r=np.sum(sig > 1e-7)
print 'Rangul matricii imagine, A, este', r 
Calculam descompunerea SVD a matricii A!
Rangul matricii imagine, A, este 284

Sa ilustram nivelul de marime al valorilor singulare consecutive, vizualizand punctele de coordonate (i, sig[i]), $i=\overline{0,r-1}$:

In [12]:
plt.xlabel('i')
plt.ylabel('$\sigma_i$')
plt.title('Pozitia punctelor de coordonate $(i,\sigma_i)$')
plt.axis([-5, 300, 0, 185])
plt.plot(sig[:r],'ro');#afisam punctele de coordonate (i, sigma[i]), i=0, r-1
Out[12]:
[<matplotlib.lines.Line2D at 0x8590a20>]

Se observa din grafic o descrestere rapida a valorilor singulare.

Afisand primele 30 valori singulare si respectiv un set de valori consecutive $\sigma_{80}, \ldots, \sigma_{105}$, se observa descresterea brusca de la $\sigma_0=175.36$ la $\sigma_1=35.5$. Incepand cu $\sigma_{105}$ valorile singulare devin subunitare, deci neglijabile.

Rezulta atunci ca orice aproximatie $A_k$ a imaginii $A$, cu $k$ putin mai mare decat $105$ conduce la o imagine ce aproximeaza imaginea initiala foarte bine, din punct de vedere vizual.

In [13]:
print sig[:30]
print sig[80:106]
[ 175.36378479  35.59114075  30.42295647  28.76046371  21.10986519
  17.16999817  15.08741283  13.297369   12.50727177  10.93869305
  9.96266842  9.4777956   8.68423367  8.31852913  7.42244625
  6.94905233  6.68992996  6.28417063  5.81884336  5.76521587
  5.57159901  5.44700861  5.08645105  4.89276314  4.7488842
  4.64252472  4.55647135  4.37601948  4.28990412  4.21909428]
[ 1.50130594 1.47353995 1.47002506 1.45281243 1.40553439 1.36904299
 1.33322191 1.31131637 1.29925621 1.2824589  1.24097013 1.233284
 1.22264838 1.20123994 1.18862128 1.17322135 1.15771306 1.14249372
 1.13208961 1.10726011 1.09955502 1.0686866  1.0379858  1.02889693
 1.01363623 0.99421901]

Functia urmatoare realizeaza compresia imaginii de rang r printr-una de rang k<<r si o afiseaza:

In [14]:
def aproximare(k):
   Ak=np.zeros((m,n),float)
   for i in range (k):
     Ak=Ak+sig[i]*np.dot(U[:,i].reshape((m,1)), Vt[i,:].reshape((1, n))) 
   plt.imshow(Ak) # afisez imaginea aproximatie
   plt.gray()# afiseaza ca imagine in tonuri de gri 
   plt.axis('off')
     

Comprimam imaginea A, aproximand-o prin imagini de rang $k<<r$, cu $k$ crescand progresiv.

In [15]:
aproximare(2)# aproximarea printr-o imagine de rang 2
In [16]:
aproximare(5)# aproximarea printr-o imagine de rang 5
In [17]:
aproximare(10)# aproximarea printr-o imagine de rang 10
In [18]:
aproximare(20)# aproximarea printr-o imagine de rang 20
In [19]:
aproximare(30)# aproximarea printr-o imagine de rang 30
In [20]:
aproximare(55)# aproximarea printr-o imagine de rang 55
In [21]:
aproximare(105)# aproximarea printr-o imagine de rang 105

Observam ca pe masura ce se adauga mai multi termeni in descompunerea aproximativa, se amplifica informatia vizuala si imaginea $A_{105}=\sum_{k=0}^{104}\sigma_k u_k v_k^T$ nu se distinge de imaginea originala.

Teoretic, eroarea de aproximare a matricii $A$ prin $A_{105}$ este:

In [22]:
Er=np.sqrt(np.sum(sig[105:r]*sig[105:r]))#calculul vectorizat pt sqrt(sig[105]^2+...+sig[r-1]^2)
print Er
5.7949

Imaginea $A_{30}$, care este neclara, aproximeaza imaginea $A$ cu o eroare mai mare:

In [23]:
Er30=np.sqrt(np.sum(sig[30:r]*sig[30:r]))
print Er30
19.8632

Acest experiment ilustreaza ca daca o matrice imagine are doar cateva valori singulare mari si restul au un nivel de marime cu mult mai mic, atunci valorile singulare neglijabile in raport cu primele sunt coeficienti ai unor termeni din descompunerea SVD, care contin zgomot sau informatie redundanta. Acesti termeni pot fi neglijati fara pierdere de informatie.

Daca imaginea este insa in format jpg atunci ea este citita de plt.imread intr-un array cu elemente de tip uint8, adica din multimea $\{0,1,2,3,\ldots, 255\}$. In acest caz, valorile singulare sunt cu mult mai mari si e dificil sa decidem aproximatia care conduce la eroare redusa.

In [24]:
img=plt.imread('Imag/upt.jpg')
plt.imshow(img)
print 'Array-ul img este un array 3D:', img.shape
Array-ul img este un array 3D: (360L, 640L, 3L)