Pachetul Python Networkx. Popularitatea nodurilor unei retele

Networkx este un pachet Python destinat generarii si analizei structurii si proprietatilor unei retele.

O retea este un graf $G=(V, E)$, ce consta dintr-o multime finita de noduri, $V=\{0,1,2,\ldots, n-1\}$ si multimea, $E$, a arcelor formata din perechi de noduri.

Grafurile sunt neorientate sau orientate. In cazul grafurilor neorientate nodurile $i,j$ conectate printr-un arc nu implica o ordine a conexiunii, de la $i$ spre $j$ sau de la $j$ spre $i$. In grafurile orientate perechea $(i,j)$ este ordonata. Se presupune ca exista conexiune de la $i$ spre $j$, dar daca perechea $(j,i)$ nu apartine lui $E$, atunci nu exista conexiune inversa, de la $j$ la $i$.

Unui graf neorientat/orientat i se asociaza matricea de adiacenta sau conectivitate, $A=(a_{ij})$, $i, j=\overline{0,n-1}$:

$$a_{ij}=\left\{\begin{array}{ll} 1&\mbox{daca exista arc intre nodul i si j}\\ 0& \mbox{in caz contrar}\end{array}\right.$$

Daca graful este neorientat atunci matricea de adiacenta este simetrica.

Inainte de a trece la definirea, vizualizarea si analiza unei retele, precizam cum se calculeaza valorile si vectorii proprii ai unei matrici (numpy.array de shape $(n, n)$ in Python).

In [1]:
import numpy as np
In [2]:
A=np.array([0, 1, 0, 1, 1, 
  1, 0, 0, 0, 1,
  0, 0, 0, 1, 1,
  1, 0, 1, 0, 1,
  1, 1, 1, 1, 0], float).reshape((5,5))
print A
[[ 0. 1. 0. 1. 1.]
 [ 1. 0. 0. 0. 1.]
 [ 0. 0. 0. 1. 1.]
 [ 1. 0. 1. 0. 1.]
 [ 1. 1. 1. 1. 0.]]

Pentru a calcula radacinile polinomului caracteristic al matricii $A$ si vectorii proprii corespunzatori, apelam functia np.linalg.eig(A) care returneaza array-ul 1D, Lamb, ce contine radacinile polinomului caracteristic si array-ul 2D, V, care are pe o coloana j coordonatele unui vector propriu corespunzator valorii proprii Lamb[j].

In [3]:
Lamb, V=np.linalg.eig(A)
print 'Radacinile polinomului caracteristic sunt\n', Lamb
print'\n iar vectorii proprii corespunzatori: \n', V.round(2)
Radacinile polinomului caracteristic sunt
[ 2.93543233 0.61803399 -0.46259842 -1.61803399 -1.47283391]

 iar vectorii proprii corespunzatori: 
[[-0.47 -0.37 0.51 0.6 -0.14]
 [-0.35 -0.6 -0.44 -0.37 -0.43]
 [-0.35 0.6 -0.44 0.37 -0.43]
 [-0.47 0.37 0.51 -0.6 -0.14]
 [-0.56 0.  -0.31 0.  0.77]]
In [4]:
print 'Vectorul propriu corespunzator valorii', Lamb[3], 'este:\n', V[:,3].round(2)
Vectorul propriu corespunzator valorii -1.61803398875 este:
[ 0.6 -0.37 0.37 -0.6  0. ]

Matricea data este o matrice binara, deci poate fi interpretata ca matricea de adiacenta a unui graf. Fiind o matrice nenegativa asociata unui graf conex, i se poate aplica Teorema Perron-Frobenius.

Sa determinam valoarea proprie dominanta, adica valoarea proprie reala, strict pozitiva $\lambda_d$ cu proprietatea ca $|\lambda_j|\leq \lambda_d$, $\forall\: j=\overline{0,4}$ si vectorul propriu corespunzator:

Teoretic ar trebui sa calculam mai intai array-ul valorilor absolute ale elementelor din Lamb si apoi elementul maxim:

In [5]:
print np.fabs(Lamb)
[ 2.93543233 0.61803399 0.46259842 1.61803399 1.47283391]

Concentrat putem scrie:

In [6]:
print np.amax(np.fabs(Lamb))# functia np.amax(array) returneaza elementul maxim dintr-un array 1D
2.93543233197

Deci valoarea proprie dominanta este:

In [7]:
lambD=np.amax(np.fabs(Lamb))# valoarea proprie dominanta calculata              

iar pozitia ei in array-ul Lamb este returnata de np.argmax(np.fabs(Lamb)):

In [8]:
j=np.argmax(np.fabs(Lamb))
print 'Valoarea proprie dominanta este plasata in pozitia:', j
#vectorul propriu corespunzator:
x=V[:,j]

print 'Valoarea proprie dominanta este:', lambD, \
'\n\n iar vectorul propriu dominant este\n', V[:,j].round(2)
Valoarea proprie dominanta este plasata in pozitia: 0
Valoarea proprie dominanta este: 2.93543233197 

 iar vectorul propriu dominant este
[-0.47 -0.35 -0.35 -0.47 -0.56]

Observam ca acest vector are toate coordonatele negative, deci -x este vectorul propriu cu toate coordonatele pozitive, conform teoremei Perron-Frobenius.

Vectorul $x$ normalizat este $r=x/\sum_{i=0}^{n-1}x[i]$ si reprezinta vectorul rating, avand drept coordonate coeficientii de popularitate/importanta a nodurilor retelei. Adica $r[j]$ este coeficientul de popularitate al nodului $j$ din retea:

In [9]:
r=x/np.sum(x)
print 'Coeficientii de popularitate a nodurilor retelei de matricede conectivitate'+\
'$A$ sunt\n', r.round(2)# semnul + intre doua stringuri inseamna concatenarea lor
            # semnul \ reprezinta continuare pe linia urmatoare
Coeficientii de popularitate a nodurilor retelei de matricede conectivitate$A$ sunt
[ 0.21 0.16 0.16 0.21 0.25]

Sa realizam acum ranking-ul nodurilor, sortand elementele vectorului $r$, descrescator si retinand indicii ce dau pozitia initiala in r a elementelor sortate.

In [10]:
ranking=np.argsort(r)[::-1]   #Functia np.argsort, sorteaza crescator array-ul 1D, rating,
                # si returneaza indicii din r a elementelor sortate
                # Pentru a gasi ordinea indicilor pentru sortarea descrescatoare 
                # se inverseaza elementele array-ului returnat de
                # np.argsort(rating) folosind notatia tipica pt reversing, [::-1]
print ranking
[4 0 3 2 1]

Deci nodul retelei cu cea mai mare popularitate este nodul 4, urmat de 0, 3,2,1.

Sa aplicam acum aceasta procedura pentru retele neorientate si apoi retele orientate, folosind pachetul networkx:

Definirea unui graf in networkx

Importam modulul networkx astfel:

In [11]:
import networkx as nx

Linia urmatoare defineste un graf vid, G, neorientat (G este un obiect din clasa Graph):

In [12]:
G=nx.Graph()

1. Constructia grafului pornind de la lista nodurilor si lista arcelor

Se defineste lista nodurilor, V, si lista arcelor, E, si apoi se apeleaza pentru graful G metoda add_nodes_from(V), respectiv add_edges_from(E).

Se pot adauga noduri/arce individuale apeland metoda add_node()/add_edge():

In [13]:
n=9
V=[i for i in range(n)]
G.add_nodes_from(V)
E=[(0,1), (0,2), (1,3), (1,4), (1,7), (2,5), (2,8), (3, 4), (3,5),(4,6), (4,7), (4,8), (5,7)]
G.add_edges_from(E)
G.add_edge(6,8)

Dupa ce elementele definitorii au fost setate, urmeaza generarea/trasarea grafului, folosind functia nx.draw care se bazeaza pe functii din biblioteca grafica matplotlib.

In [14]:
%matplotlib inline
# comanda "%matplotlib inline"  se da pentru a insera figurile generate, inline, in notebook
In [15]:
import matplotlib.pyplot as plt # importam biblioteca grafica
In [16]:
nx.draw(G, node_color='c',edge_color='b', with_labels=True)# in mod implicit graful este trasat 
                              #fara a afisa etichetele nodurilor
                              # with_labels=True conduce la afisarea lor

Pozitionarea relativa a nodurilor este realizata conform algoritmului numit spring layout algorithm.

Exista mai multe modalitati de amplasare a nodurilor in spatiu, dar aceasta este cea mai convenabila pentru prezentarea noastra.

Extragem matricea de adiacenta a grafului:

In [17]:
A=nx.adjacency_matrix(G)# A este un obiect al unei clase speciale in networkx

#A.todense() defineste matricea de adiacenta ca un obiect al unei clase din numpy, 
#dar NU clasa `numpy.array` 

print A.todense()
[[0 1 1 0 0 0 0 0 0]
 [1 0 0 1 1 0 0 1 0]
 [1 0 0 0 0 1 0 0 1]
 [0 1 0 0 1 1 0 0 0]
 [0 1 0 1 0 0 1 1 1]
 [0 0 1 1 0 0 0 1 0]
 [0 0 0 0 1 0 0 0 1]
 [0 1 0 0 1 1 0 0 0]
 [0 0 1 0 1 0 1 0 0]]
In [18]:
print type(A.todense())
<class 'numpy.matrixlib.defmatrix.matrix'>

Pentru a lucra doar cu numpy.array, convertim A.todense() (se pot determina valorile si vectorii proprii ai lui A.todense(), dar e putin diferit de modul de lucru cu numpy.array):

In [19]:
A=np.array(A.todense())# interpretati aceasta linie ca un cast
print type(A)
<type 'numpy.ndarray'>

Sa determinam coeficientul de popularitate a nodurilor acestei retele. Cum graful asociat este neorientat matricea de adiacenta este simetrica si deci are sigur toate radacinile polinomului caracteristic, reale (Cursul 12).

In [20]:
Lamb,V=np.linalg.eig(A)

lamb=np.amax(Lamb)# radacinile fiind reale, valoarea dominata este maximumul valorilor proprii
j=np.argmax(Lamb)#pozitia in Lamb a valorii maxime
print j
x=V[:,j]
print 'Valoarea proprie dominanta este:', lamb
print 'Vectorul propriu corespunzator:\n', x.round(3)
0
Valoarea proprie dominanta este: 3.34433739587
Vectorul propriu corespunzator:
[-0.195 -0.424 -0.23 -0.361 -0.499 -0.285 -0.236 -0.361 -0.288]

Sa determinam vectorul rating asociat nodurilor retelei:

In [21]:
s=np.sum(x)
rating=x/s # vectorul propriu dominant, normalizat
print 'Vectorul rating al nodurilor\n', rating.round(3)
Vectorul rating al nodurilor
[ 0.068 0.147 0.08  0.125 0.173 0.099 0.082 0.125 0.1 ]
In [22]:
ranking=np.argsort(rating)[::-1]
print ranking
[4 1 7 3 8 5 6 2 0]

Rezulta astfel ca nodul cu cea mai mare popularitate este nodul 4.

Coeficientul de popularitate este:

In [23]:
print rating [ranking[0]]
0.173431138148

Fiecarui nod dintr-o retea i se asociaza gradul, ca fiind numarul de noduri cu care este conectat printr-un arc (drum de lungime 1).

Functia grad=nx.degree(nod) returneaza gradul unui nod, iar grad=nx.degree(G), gradele tuturor nodurilor retelei. In acest al doilea caz, grad este un dictionar, adica o structura de date in Python ce consta dintr-o multime ordonata de perechi cheie:valoare, inserate intre acolade:

In [24]:
dictionar={'grupa1':35, 'grupa2':40, 'grupa3': 43, 'grupa4':45}
print dictionar
print dictionar.keys()
print 'In grupa 2 sunt', dictionar['grupa2'], 'studenti'
{'grupa4': 45, 'grupa1': 35, 'grupa3': 43, 'grupa2': 40}
['grupa4', 'grupa1', 'grupa3', 'grupa2']
In grupa 2 sunt 40 studenti
In [25]:
grad=nx.degree(G)
print 'Dictionarul gradelor nodurilor:', grad
print 'Gradul nodului 4, ce are ceam mai mare popularitate este:', grad[4]
  
Dictionarul gradelor nodurilor: {0: 2, 1: 4, 2: 3, 3: 3, 4: 5, 5: 3, 6: 2, 7: 3, 8: 3}
Gradul nodului 4, ce are ceam mai mare popularitate este: 5

Remarcam ca nodul 4 care are cel mai mare coeficient de popularitate are si cel mai mare grad (este "cel mai conectat" nod din retea).

2. Constructia grafului neorientat pornind de la matricea sa de adiacenta.

Daca se da matricea de adiacenta, $A$, a unui graf atunci graful este creat de functia:

G= nx.from_numpy_matrix(A):

In [27]:
Ad=np.array([[0,1,1,1,0,0,0,1],
       [1,0,1,0,1,1,1,0],
       [1,1,0,0,0,0,1,1],
       [1,0,0,0,1,1,1,1],
       [0,1,0,1,0,1,1,0],
       [0,1,0,1,1,0,1,0],
       [0,1,1,1,1,1,0,1],
       [1,0,1,1,0,0,1,0]], float)
Gr=nx.from_numpy_matrix(Ad)
print 'Nodurile grafului sunt:\n', Gr.nodes()
print 'Lista arcelor:\n', Gr.edges()
nx.draw(Gr, node_color='g', with_labels=True, alpha=0.5)
# alpha este parametrul de transparenta a culorii nodurilor
Nodurile grafului sunt:
[0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7]
Lista arcelor:
[(0, 1), (0, 2), (0, 3), (0, 7), (1, 2), (1, 4), (1, 5), (1, 6), (2, 6), (2, 7), (3, 4), (3, 5), (3, 6), (3, 7), (4, 5), (4, 6), (5, 6), (6, 7)]

Popularitatea nodurilor unei retele orientate

Constructia unei retele (graf) orientat se realizeaza la fel ca in cazul celor neorientate, doar ca obiectul nu mai este declarat de tip Graph, ci DiGraph.

In [29]:
H=nx.DiGraph()
n=5
Noduri=[k for k in range(n)]
Arce=[(0,3), (0,4), (1,2),(1,3), (1,4), (2,3), (4,1), (4,3)]
H.add_nodes_from(Noduri)
H.add_edges_from(Arce)
nx.draw(H, node_color='r', with_labels=True, alpha=0.5)

Sa construim o retea orientata din matricea sa adiacenta si sa determinam popularitatea nodurilor:

In [30]:
plt.rcParams['figure.figsize'] = 8, 8 #setam dimensiunile figurii
In [32]:
W=np.array([[0,1,1,1,0,0,0,0],[0,0,1,0,1,1,1,0],[0,0,0,0,0,0,0,1],[0,0,0,0,1,1,0,0],
      [0,0,0,0,0,0,1,0], [0,0,0,0,1,0,1,0],[0,1,1,1,0,0,0,1], [1,0,0,1,0,0,0,0]], float)
GW=nx.from_numpy_matrix(W, create_using=nx.DiGraph())
print 'Nodurile grafului sunt:\n', GW.nodes()
print 'Lista arcelor:\n', GW.edges()
nx.draw(GW, node_color='g', with_labels=True, alpha=0.5)
Nodurile grafului sunt:
[0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7]
Lista arcelor:
[(0, 1), (0, 2), (0, 3), (1, 2), (1, 4), (1, 5), (1, 6), (2, 7), (3, 4), (3, 5), (4, 6), (5, 4), (5, 6), (6, 1), (6, 2), (6, 3), (6, 7), (7, 0), (7, 3)]

Conform teoriei din cursul 11, vectorul rating asociat unei retele orientate este vectorul propriu al valorii proprii dominante a matricii de conectivitate, transpusa:

In [33]:
Lamb, V=np.linalg.eig(W.transpose()) # aflam radacinile polinomului caracteristic a matricii W^T
print Lamb.round(3)
[ 2.272+0.j  -0.711+1.077j -0.711-1.077j 0.079+1.108j 0.079-1.108j
 0.000+0.j  -0.303+0.j  -0.705+0.j  ]

Matricea de adiacenta nefiind simetrica, polinomul sau caracteristic poate avea si radacini complex conjugate. Radacinile reale sunt afisate si ele in forma complexa, $a=a+ 0.j$ (in Python numarul complex $i=\sqrt{-1}$ este notat $j$, ca in electronica).

Determinam acum valoarea proprie dominanta, adica radacina reala, pozitiva, care domina valorile absolute ale celorlalte:

In [34]:
absLamb=np.abs(Lamb)
j=np.argmax(absLamb)
if not np.isreal(Lamb[j]):# daca valoarea absoluta maxima nu este reala
  raise ValueError("matricea A nu indeplineste conditiile T Perron-Frobenius sau alta cauza")
else:
  lamD=np.real(Lamb[j])# afiseaza nr real fara 0*j
  print 'valoarea proprie dominanta este:', lamD
  print 'valorile absolute ale radacinilor sunt:\n', absLamb.round(3)
  x=V[:,j]
  s=np.sum(x)
  rating=x/s
  print 'Vectorul rating:\n', np.real(rating.round(3))# fortam sa afiseze coordonatele fara 0.j
  ranking=np.argsort(rating)[::-1]
  print 'Nodurile in ordinea descrescatoare a popularitatii lor:\n', ranking 
  print 'Nodul cel mai important este:', ranking[0] 
valoarea proprie dominanta este: 2.27227147357
valorile absolute ale radacinilor sunt:
[ 2.272 1.291 1.291 1.111 1.111 0.   0.303 0.705]
Vectorul rating:
[ 0.057 0.095 0.137 0.153 0.157 0.109 0.159 0.131]
Nodurile in ordinea descrescatoare a popularitatii lor:
[6 4 3 2 7 5 1 0]
Nodul cel mai important este: 6

Proiect: Determinarea popularitatii jucatorilor unei echipe de fotbal la Campionatul Mondial, Brazilia 2014

Sa se determine popularitatea jucatorilor unei echipe de fotbal intr-unul din meciurile jucate la campionatul Mondial de Fotbal, Brazilia 2014.

Reteaua asociata echipei implicata intr-un joc are ca noduri jucatorii (fara rezervele ce nu au intrat in jocul respectiv). Exista arc orientat de la jucatorul i la jucatorul j, daca in cursul meciului numarul de pase de la i la j este nenul.

Notam cu $W$ matricea ponderare: $$W_{ij}=\mbox{numarul de pase de la i la j}$$ Evident $W_{ij}=0$, daca jucatorul i nu a avut nicio pasa spre j. Prin urmare matricea de conectivitate nu este o matrice binara.

Datele pentru acest proiect le descarcati de la FIFA.

La adresa URL http://www.fifa.com/worldcup/statistics/matches/passes.html dati click pe un meci, de exemplu Germania-Argentina si se deschide pagina:

http://www.fifa.com/worldcup/matches/round=255959/match=300186501/index.html#games

De pe aceasta pagina descarcam fisierul Passing Distribution.pdf

Copiati intr-un fisier PaseNumeEchipa.txt matricea paselor din tabelul cel mai din stanga. Evident, nu includeti ca nod, jucatorii de rezerva, neinclusi in meciul respectiv. De exemplu, jucatorul nr 17, Per MERTESACKER, din echipa Germaniei se vede ca n-a jucat in meciul cu Argentina.

Apoi o cititi astfel:

W=np.loadtxt('PaseNumeEchipa.txt', dtype=float)

Generati reteaua paselor setand in prealabil o figura de dimensiuni mai mari, ca sa fie vizualizate arcele cat mai bine. Aceasta setare se realizeaza inainte de a desena reteaua prin linia:

plt.rcParams['figure.figsize'] = 10, 10

Cu aceasta setare figura va fi de 10 pe 10. Puteti creste la 12 pe 12.

Creati apoi dictionarul jucatorilor. De exemplu in meciul Germania-Argentina, pe linia $i$ a matricii paselor jucatorilor germani, figureaza jucatorul 'Prenume Nume'. Astfel dictionarul Jucatori s-ar defini pentru Germania, astfel:

In [35]:
Jucatori={ 0: 'Manuel NEUER',
      1: 'Benedikt HOEWEDES', 
      2: 'Mats HUMMELS'}# etc

Avand acest dictionar atunci cand am calculat vectorul ranking, printam informatia in felul urmator:

Cel mai popular jucator (cel care a primit cele mai multe pase in timpul meciului) este jucatorul Jucatori[ranking[0]].

i=ranking[0]este codul numeric al jucatorului, $i \in\{0,1, \ldots, n-1\}$, cel mai bun, iar Jucatori[i] este numele acestuia extras din dictionar.

Alegeti meciuri diferite si echipe diferite, nu analizati toti echipa Germaniei.

O analiza mai detaliata a performantelor jucatorilor o vom putea efectua in semstrul II, dupa ce studiem Lanturi Markov la Probabilitati.

This notebook was created early in december 2014 (hence it is history). Meanwhile networkx evolved and some cells could display errors after running.

In [1]:
from IPython.core.display import HTML
def css_styling():
  styles = open("./custom.css", "r").read()
  return HTML(styles)
css_styling()
Out[1]: