Karar Ağaçları (Decision Tree) Kullanarak Hava Durumu Sınıflandırması

scikit-learn


Günlük Hava Durumu Analizi


Gerekli Kütüphanelerin İçe Aktarılması

In [40]:
import pandas as pd
from sklearn.metrics import accuracy_score
from sklearn.model_selection import train_test_split
from sklearn.tree import DecisionTreeClassifier
from IPython.display import Image, display,HTML
CSS = """
.output {
  flex-direction: row;
}
"""
HTML('<style>{}</style>'.format(CSS))
Out[40]:


CSV Dosyası ile Pandas DataFrame oluşturma

In [6]:
url='https://raw.githubusercontent.com/cagriemreakin/Machine-Learning/master/classification/weather/daily_weather.csv'
In [7]:
data = pd.read_csv(url)

Hakkında


San Diego,California eyaletine ait 2011 - 2014 arasındaki hava durumu değerleridir.Meteroloji binasındaki sensorler tarafında sıcaklık, basınç ve nemdeğerleri kayıt yaz-kış bütün mevsimler için kayıt altına alınmıştır.

Şimdi bu değerleri kullanark hava durumu için analiz yapalım.

In [9]:
data.columns
Out[9]:
Index(['number', 'air_pressure_9am', 'air_temp_9am', 'avg_wind_direction_9am',
    'avg_wind_speed_9am', 'max_wind_direction_9am', 'max_wind_speed_9am',
    'rain_accumulation_9am', 'rain_duration_9am', 'relative_humidity_9am',
    'relative_humidity_3pm'],
   dtype='object')

Dataset içindeki değerlerin açıklaması:

 • number: satır sayısı
 • air_pressure_9am: 8:55 to 9:04 arasındaki ortalama basınç (Unit: hectopascals)
 • air_temp_9am: 8:55 to 9:04 arasındaki ortalama sıcaklık (Unit: degrees Fahrenheit)
 • air_wind_direction_9am: 8:55 to 9:04 arasındaki ortalama rüzgar yönü (Unit: degrees, with 0 means coming from the North, and increasing clockwise)
 • air_wind_speed_9am: 8:55 to 9:04 arasındaki ortalama rüzgar hızı (Unit: miles per hour)
 • max_wind_direction_9am: 8:55 to 9:04 arasındaki ortalama kuvvetli rüzgar (Unit: degrees, with 0 being North and increasing clockwise)
 • max_wind_speed_9am: 8:55 to 9:04 arasındaki ortalama kuvvetli rüzgar hızı (Unit: miles per hour)
 • rain_accumulation_9am: 24 saatlik yağmur miktarı (Unit: millimeters)
 • rain_duration_9am:24 saat içindeki yağmur yağma süresi(Unit: seconds)
 • relative_humidity_9am:Ortalama bağıl nem 8:55 ila 9:04 arasındaki . (Unit: percent)
 • relative_humidity_3pm: Ortalama bağıl nem 2:55 ila 3:04 arasındak (Unit: percent )
In [12]:
data.head(10)
Out[12]:
number air_pressure_9am air_temp_9am avg_wind_direction_9am avg_wind_speed_9am max_wind_direction_9am max_wind_speed_9am rain_accumulation_9am rain_duration_9am relative_humidity_9am relative_humidity_3pm
0 0 918.060000 74.822000 271.100000 2.080354 295.400000 2.863283 0.00 0.0 42.420000 36.160000
1 1 917.347688 71.403843 101.935179 2.443009 140.471548 3.533324 0.00 0.0 24.328697 19.426597
2 2 923.040000 60.638000 51.000000 17.067852 63.700000 22.100967 0.00 20.0 8.900000 14.460000
3 3 920.502751 70.138895 198.832133 4.337363 211.203341 5.190045 0.00 0.0 12.189102 12.742547
4 4 921.160000 44.294000 277.800000 1.856660 136.500000 2.863283 8.90 14730.0 92.410000 76.740000
5 5 915.300000 78.404000 182.800000 9.932014 189.000000 10.983375 0.02 170.0 35.130000 33.930000
6 6 915.598868 70.043304 177.875407 3.745587 186.606696 4.589632 0.00 0.0 10.657422 21.385657
7 7 918.070000 51.710000 242.400000 2.527742 271.600000 3.646212 0.00 0.0 80.470000 74.920000
8 8 920.080000 80.582000 40.700000 4.518619 63.000000 5.883152 0.00 0.0 29.580000 24.030000
9 9 915.010000 47.498000 163.100000 4.943637 195.900000 6.576604 0.00 0.0 88.600000 68.050000

Veri işlemenin ilk adımı temiz bir veri elde etmektir.Hücredeki boş (null)değerler hesaplamaların yanlış olmasına sebep olabilir.Satırlardaki boş değerleri bulalım.

In [14]:
data[data.isnull().any(axis=1)] 
Out[14]:
number air_pressure_9am air_temp_9am avg_wind_direction_9am avg_wind_speed_9am max_wind_direction_9am max_wind_speed_9am rain_accumulation_9am rain_duration_9am relative_humidity_9am relative_humidity_3pm
16 16 917.890000 NaN 169.200000 2.192201 196.800000 2.930391 0.000 0.000000 48.990000 51.190000
111 111 915.290000 58.820000 182.600000 15.613841 189.000000 NaN 0.000 0.000000 21.500000 29.690000
177 177 915.900000 NaN 183.300000 4.719943 189.900000 5.346287 0.000 0.000000 29.260000 46.500000
262 262 923.596607 58.380598 47.737753 10.636273 67.145843 13.671423 0.000 NaN 17.990876 16.461685
277 277 920.480000 62.600000 194.400000 2.751436 NaN 3.869906 0.000 0.000000 52.580000 54.030000
334 334 916.230000 75.740000 149.100000 2.751436 187.500000 4.183078 NaN 1480.000000 31.880000 32.900000
358 358 917.440000 58.514000 55.100000 10.021491 NaN 12.705819 0.000 0.000000 13.880000 25.930000
361 361 920.444946 65.801845 49.823346 21.520177 61.886944 25.549112 NaN 40.364018 12.278715 7.618649
381 381 918.480000 66.542000 90.900000 3.467257 89.400000 4.406772 NaN 0.000000 20.640000 14.350000
409 409 NaN 67.853833 65.880616 4.328594 78.570923 5.216734 0.000 0.000000 18.487385 20.356594
517 517 920.570000 53.600000 100.100000 4.697574 NaN 6.285801 4.712 14842.000000 79.880000 84.530000
519 519 916.250000 55.670000 176.400000 6.666081 188.200000 NaN 0.000 0.000000 72.550000 74.390000
546 546 NaN 42.746000 251.100000 12.929513 274.400000 17.604718 14.627 7825.000000 87.870000 70.770000
620 620 921.200000 56.786000 192.300000 9.551734 201.400000 11.005745 NaN 0.000000 59.790000 77.750000
625 625 912.400000 50.774000 171.600000 NaN 181.400000 4.831790 0.000 0.000000 86.840000 64.740000
656 656 920.830000 66.344000 NaN 15.457255 189.400000 16.486248 0.000 0.000000 23.770000 51.630000
670 670 910.920000 48.362000 156.500000 NaN 177.500000 16.128337 4.970 10560.000000 80.560000 88.220000
672 672 922.448945 72.863773 NaN 3.682370 214.196160 4.849450 0.000 0.000000 16.753670 17.804720
705 705 911.900000 59.072000 199.800000 1.275056 239.500000 1.834291 NaN 0.000000 77.630000 59.130000
731 731 922.970166 51.391847 33.810942 NaN 59.290089 11.111555 0.000 4.735034 34.807753 18.418179
737 737 917.895130 76.804690 104.771020 1.632705 97.178763 NaN 0.000 0.000000 13.771311 16.792455
788 788 917.923442 73.249717 42.101739 4.132698 64.284969 5.345258 0.000 NaN 6.939692 18.793825
840 840 918.043767 NaN 181.774042 0.964376 185.618601 1.570007 0.000 0.000000 11.911222 18.154358
848 848 915.250000 37.562000 246.500000 11.587349 258.700000 NaN 3.171 2891.000000 91.000000 90.780000
861 861 919.065408 NaN 172.303728 2.639600 193.058141 3.326949 0.000 0.000000 12.497839 13.438518
869 869 NaN 45.104000 259.000000 3.265932 275.000000 4.026492 0.000 80.000000 85.270000 90.260000
998 998 914.140000 71.240000 NaN 1.722444 232.900000 2.326418 0.000 0.000000 24.200000 41.380000
1031 1031 922.669195 NaN 47.946284 7.969686 65.770066 10.262337 0.000 0.000000 18.920805 19.641841
1035 1035 919.670000 77.576000 171.800000 6.554234 191.000000 8.164831 0.000 NaN 56.860000 50.650000
1063 1063 917.300185 65.790001 NaN 1.879553 222.498226 2.692862 0.000 0.000000 14.972668 20.966267
1066 1066 919.564869 73.726732 68.704694 3.551777 102.571616 4.861315 NaN 0.000000 11.657314 17.331823


Gereksiz Veri'den Kurtulalım

Kaç tane satır sayısına ihtiyacımız olmadığı için silelim.

In [15]:
del data['number']

boş değerleri pandas dropna fonksiyonunu kullanarak silelim

In [20]:
silmeden_once = data.shape[0]
print(silmeden_once)
1064
In [17]:
data = data.dropna()
In [18]:
sildikten_sonra = data.shape[0]
print(print(sildikten_sonra))
1064
None


Temizleme işleminden sonra kalan satır sayısı?

In [22]:
silmeden_once - sildikten_sonra
Out[22]:
0

Sınıflandırma İşlemi

İkili sistemde sınıflandırma relative_humidity_3pm (saat 3'teki nispi nem miktarı) to 0 or 1.

In [23]:
clean_data = data.copy() #temizlediğimiz veri setini kopyaladık
clean_data['high_humidity_label'] = (clean_data['relative_humidity_3pm'] > 24.99)*1 #nem oranı 24.99'dan büyük olanları 1 olarak işaretle
print(clean_data['high_humidity_label'])
0    1
1    0
2    0
3    0
4    1
5    1
6    0
7    1
8    0
9    1
10   1
11   1
12   1
13   1
14   0
15   0
17   0
18   1
19   0
20   0
21   1
22   0
23   1
24   0
25   1
26   1
27   1
28   1
29   1
30   1
    ..
1064  1
1065  1
1067  1
1068  1
1069  1
1070  1
1071  1
1072  0
1073  1
1074  1
1075  0
1076  0
1077  1
1078  0
1079  1
1080  0
1081  0
1082  1
1083  1
1084  1
1085  1
1086  1
1087  1
1088  1
1089  1
1090  1
1091  1
1092  1
1093  1
1094  0
Name: high_humidity_label, Length: 1064, dtype: int32


Sonucu 'y' de sakla.

In [27]:
y=clean_data[['high_humidity_label']].copy()
#y
In [25]:
clean_data['relative_humidity_3pm'].head()
Out[25]:
0  36.160000
1  19.426597
2  14.460000
3  12.742547
4  76.740000
Name: relative_humidity_3pm, dtype: float64
In [29]:
y.head() # 25 ve büyük değerler için 1 olarak işaretlendi
Out[29]:
high_humidity_label
0 1
1 0
2 0
3 0
4 1


Saat 3'teki Nem miktarını bulmak için Saat 9'daki sensor değerlerini kullanalım

In [35]:
morning_features = ['air_pressure_9am','air_temp_9am','avg_wind_direction_9am','avg_wind_speed_9am',
    'max_wind_direction_9am','max_wind_speed_9am','rain_accumulation_9am',
    'rain_duration_9am']
In [36]:
X = clean_data[morning_features].copy()# morning features'ın içindeki indeklere göre cleandata değerlerini Z' e kopyalam işelemi
In [37]:
X.columns
Out[37]:
Index(['air_pressure_9am', 'air_temp_9am', 'avg_wind_direction_9am',
    'avg_wind_speed_9am', 'max_wind_direction_9am', 'max_wind_speed_9am',
    'rain_accumulation_9am', 'rain_duration_9am'],
   dtype='object')
In [38]:
y.columns
Out[38]:
Index(['high_humidity_label'], dtype='object')


Test ve Eğitim(Train) Kümeleri Oluşturma

Hatırlatma: Eğitim Evresi

In [41]:
display(Image(filename="C:\\Users\\ceakn\\Desktop\\site-resimler\\class_apply.png", embed=True))
In [42]:
X_train, X_test, y_train, y_test = train_test_split(X, y, test_size=0.33, random_state=324)

Yukarıdaki kodun amacı daha önceki yazımda anlattığım test ve eğitim veri setini oluşturmaktır.Yukarıdaki kodda test için veri setinin %33 ü ayrılmıştır.

In [46]:
#type(X_train)
#type(X_test)
#type(y_train)
#type(y_test)
#X_train.head()
#y_train.describe()


Fit on Train Set

In [47]:
humidity_classifier = DecisionTreeClassifier(max_leaf_nodes=10, random_state=0) # 10 adet leaf node' a izin verdik ve ağacı oluşturduk.
humidity_classifier.fit(X_train, y_train)
Out[47]:
DecisionTreeClassifier(class_weight=None, criterion='gini', max_depth=None,
      max_features=None, max_leaf_nodes=10, min_impurity_split=1e-07,
      min_samples_leaf=1, min_samples_split=2,
      min_weight_fraction_leaf=0.0, presort=False, random_state=0,
      splitter='best')
In [48]:
type(humidity_classifier)
Out[48]:
sklearn.tree.tree.DecisionTreeClassifier


Test Kümesinden Çıkarım Yapma

In [49]:
predictions = humidity_classifier.predict(X_test)
In [50]:
predictions[:10]
Out[50]:
array([0, 0, 1, 1, 1, 1, 0, 0, 0, 1])
In [51]:
y_test['high_humidity_label'][:10]
Out[51]:
456   0
845   0
693   1
259   1
723   1
224   1
300   1
442   0
585   1
1057  1
Name: high_humidity_label, dtype: int32

Yukarıdaki değerlere bakarsanız 2 değeriin farklı olduğunu görebilirsiniz.


Başarı Oranını Hesaplama

In [52]:
accuracy_score(y_true = y_test, y_pred = predictions)
Out[52]:
0.81534090909090906

% 81 başarı