Iris Verisini Kullanarak kNN ve Karar Ağacı Sınıflandırma Algoritmalarının Karşılaştırması

In [1]:
from IPython.display import Image,HTML
HTML("""<style> 
    .output_png {text-align: center;}
    </style>""")
Out[1]:
In [2]:
Image(filename="C:\\Users\\ceakn\\Desktop\\site-resimler\\iris.png")
Out[2]:


Scikit-learn Üzerinden Iris Dataset' i İçe Aktarma

In [3]:
import numpy as np
from sklearn import datasets
iris = datasets.load_iris()
In [4]:
print(iris.feature_names)
['sepal length (cm)', 'sepal width (cm)', 'petal length (cm)', 'petal width (cm)']
In [5]:
print(iris.target_names)
['setosa' 'versicolor' 'virginica']
In [6]:
iris.data
Out[6]:
array([[ 5.1, 3.5, 1.4, 0.2],
    [ 4.9, 3. , 1.4, 0.2],
    [ 4.7, 3.2, 1.3, 0.2],
    [ 4.6, 3.1, 1.5, 0.2],
    [ 5. , 3.6, 1.4, 0.2],
    [ 5.4, 3.9, 1.7, 0.4],
    [ 4.6, 3.4, 1.4, 0.3],
    [ 5. , 3.4, 1.5, 0.2],
    [ 4.4, 2.9, 1.4, 0.2],
    [ 4.9, 3.1, 1.5, 0.1],
    [ 5.4, 3.7, 1.5, 0.2],
    [ 4.8, 3.4, 1.6, 0.2],
    [ 4.8, 3. , 1.4, 0.1],
    [ 4.3, 3. , 1.1, 0.1],
    [ 5.8, 4. , 1.2, 0.2],
    [ 5.7, 4.4, 1.5, 0.4],
    [ 5.4, 3.9, 1.3, 0.4],
    [ 5.1, 3.5, 1.4, 0.3],
    [ 5.7, 3.8, 1.7, 0.3],
    [ 5.1, 3.8, 1.5, 0.3],
    [ 5.4, 3.4, 1.7, 0.2],
    [ 5.1, 3.7, 1.5, 0.4],
    [ 4.6, 3.6, 1. , 0.2],
    [ 5.1, 3.3, 1.7, 0.5],
    [ 4.8, 3.4, 1.9, 0.2],
    [ 5. , 3. , 1.6, 0.2],
    [ 5. , 3.4, 1.6, 0.4],
    [ 5.2, 3.5, 1.5, 0.2],
    [ 5.2, 3.4, 1.4, 0.2],
    [ 4.7, 3.2, 1.6, 0.2],
    [ 4.8, 3.1, 1.6, 0.2],
    [ 5.4, 3.4, 1.5, 0.4],
    [ 5.2, 4.1, 1.5, 0.1],
    [ 5.5, 4.2, 1.4, 0.2],
    [ 4.9, 3.1, 1.5, 0.1],
    [ 5. , 3.2, 1.2, 0.2],
    [ 5.5, 3.5, 1.3, 0.2],
    [ 4.9, 3.1, 1.5, 0.1],
    [ 4.4, 3. , 1.3, 0.2],
    [ 5.1, 3.4, 1.5, 0.2],
    [ 5. , 3.5, 1.3, 0.3],
    [ 4.5, 2.3, 1.3, 0.3],
    [ 4.4, 3.2, 1.3, 0.2],
    [ 5. , 3.5, 1.6, 0.6],
    [ 5.1, 3.8, 1.9, 0.4],
    [ 4.8, 3. , 1.4, 0.3],
    [ 5.1, 3.8, 1.6, 0.2],
    [ 4.6, 3.2, 1.4, 0.2],
    [ 5.3, 3.7, 1.5, 0.2],
    [ 5. , 3.3, 1.4, 0.2],
    [ 7. , 3.2, 4.7, 1.4],
    [ 6.4, 3.2, 4.5, 1.5],
    [ 6.9, 3.1, 4.9, 1.5],
    [ 5.5, 2.3, 4. , 1.3],
    [ 6.5, 2.8, 4.6, 1.5],
    [ 5.7, 2.8, 4.5, 1.3],
    [ 6.3, 3.3, 4.7, 1.6],
    [ 4.9, 2.4, 3.3, 1. ],
    [ 6.6, 2.9, 4.6, 1.3],
    [ 5.2, 2.7, 3.9, 1.4],
    [ 5. , 2. , 3.5, 1. ],
    [ 5.9, 3. , 4.2, 1.5],
    [ 6. , 2.2, 4. , 1. ],
    [ 6.1, 2.9, 4.7, 1.4],
    [ 5.6, 2.9, 3.6, 1.3],
    [ 6.7, 3.1, 4.4, 1.4],
    [ 5.6, 3. , 4.5, 1.5],
    [ 5.8, 2.7, 4.1, 1. ],
    [ 6.2, 2.2, 4.5, 1.5],
    [ 5.6, 2.5, 3.9, 1.1],
    [ 5.9, 3.2, 4.8, 1.8],
    [ 6.1, 2.8, 4. , 1.3],
    [ 6.3, 2.5, 4.9, 1.5],
    [ 6.1, 2.8, 4.7, 1.2],
    [ 6.4, 2.9, 4.3, 1.3],
    [ 6.6, 3. , 4.4, 1.4],
    [ 6.8, 2.8, 4.8, 1.4],
    [ 6.7, 3. , 5. , 1.7],
    [ 6. , 2.9, 4.5, 1.5],
    [ 5.7, 2.6, 3.5, 1. ],
    [ 5.5, 2.4, 3.8, 1.1],
    [ 5.5, 2.4, 3.7, 1. ],
    [ 5.8, 2.7, 3.9, 1.2],
    [ 6. , 2.7, 5.1, 1.6],
    [ 5.4, 3. , 4.5, 1.5],
    [ 6. , 3.4, 4.5, 1.6],
    [ 6.7, 3.1, 4.7, 1.5],
    [ 6.3, 2.3, 4.4, 1.3],
    [ 5.6, 3. , 4.1, 1.3],
    [ 5.5, 2.5, 4. , 1.3],
    [ 5.5, 2.6, 4.4, 1.2],
    [ 6.1, 3. , 4.6, 1.4],
    [ 5.8, 2.6, 4. , 1.2],
    [ 5. , 2.3, 3.3, 1. ],
    [ 5.6, 2.7, 4.2, 1.3],
    [ 5.7, 3. , 4.2, 1.2],
    [ 5.7, 2.9, 4.2, 1.3],
    [ 6.2, 2.9, 4.3, 1.3],
    [ 5.1, 2.5, 3. , 1.1],
    [ 5.7, 2.8, 4.1, 1.3],
    [ 6.3, 3.3, 6. , 2.5],
    [ 5.8, 2.7, 5.1, 1.9],
    [ 7.1, 3. , 5.9, 2.1],
    [ 6.3, 2.9, 5.6, 1.8],
    [ 6.5, 3. , 5.8, 2.2],
    [ 7.6, 3. , 6.6, 2.1],
    [ 4.9, 2.5, 4.5, 1.7],
    [ 7.3, 2.9, 6.3, 1.8],
    [ 6.7, 2.5, 5.8, 1.8],
    [ 7.2, 3.6, 6.1, 2.5],
    [ 6.5, 3.2, 5.1, 2. ],
    [ 6.4, 2.7, 5.3, 1.9],
    [ 6.8, 3. , 5.5, 2.1],
    [ 5.7, 2.5, 5. , 2. ],
    [ 5.8, 2.8, 5.1, 2.4],
    [ 6.4, 3.2, 5.3, 2.3],
    [ 6.5, 3. , 5.5, 1.8],
    [ 7.7, 3.8, 6.7, 2.2],
    [ 7.7, 2.6, 6.9, 2.3],
    [ 6. , 2.2, 5. , 1.5],
    [ 6.9, 3.2, 5.7, 2.3],
    [ 5.6, 2.8, 4.9, 2. ],
    [ 7.7, 2.8, 6.7, 2. ],
    [ 6.3, 2.7, 4.9, 1.8],
    [ 6.7, 3.3, 5.7, 2.1],
    [ 7.2, 3.2, 6. , 1.8],
    [ 6.2, 2.8, 4.8, 1.8],
    [ 6.1, 3. , 4.9, 1.8],
    [ 6.4, 2.8, 5.6, 2.1],
    [ 7.2, 3. , 5.8, 1.6],
    [ 7.4, 2.8, 6.1, 1.9],
    [ 7.9, 3.8, 6.4, 2. ],
    [ 6.4, 2.8, 5.6, 2.2],
    [ 6.3, 2.8, 5.1, 1.5],
    [ 6.1, 2.6, 5.6, 1.4],
    [ 7.7, 3. , 6.1, 2.3],
    [ 6.3, 3.4, 5.6, 2.4],
    [ 6.4, 3.1, 5.5, 1.8],
    [ 6. , 3. , 4.8, 1.8],
    [ 6.9, 3.1, 5.4, 2.1],
    [ 6.7, 3.1, 5.6, 2.4],
    [ 6.9, 3.1, 5.1, 2.3],
    [ 5.8, 2.7, 5.1, 1.9],
    [ 6.8, 3.2, 5.9, 2.3],
    [ 6.7, 3.3, 5.7, 2.5],
    [ 6.7, 3. , 5.2, 2.3],
    [ 6.3, 2.5, 5. , 1.9],
    [ 6.5, 3. , 5.2, 2. ],
    [ 6.2, 3.4, 5.4, 2.3],
    [ 5.9, 3. , 5.1, 1.8]])
In [7]:
print(iris.target)
[0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2
 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2
 2 2]
In [8]:
print(type(iris.data))
print(type(iris.target))
print(type(iris))
print(iris.data.shape)
<class 'numpy.ndarray'>
<class 'numpy.ndarray'>
<class 'sklearn.datasets.base.Bunch'>
(150, 4)
In [9]:
np.isnan(iris.data).any()
np.isnan(iris.target).any()
Out[9]:
False
In [10]:
X = iris.data
y = iris.target


Gerekli Kütüphanenin İçe Aktarılması

In [11]:
from sklearn.neighbors import KNeighborsClassifier
from sklearn.tree import DecisionTreeClassifier


Eğitim ve Test Kümelerine Ayırma (Train/Test split)

In [12]:
from sklearn.model_selection import train_test_split
X_train, X_test, y_train, y_test = train_test_split(X, y, test_size=0.33, random_state=4)
In [13]:
print(X_train.shape ,X_test.shape)
(100, 4) (50, 4)
In [14]:
print(y_train.shape ,y_test.shape)
(100,) (50,)


KNN Algoritması


K = 1 Değeri İçin Tahmin Yapalım

In [15]:
kNN = KNeighborsClassifier(n_neighbors=1)
kNN.fit(X_train, y_train)
y_pred = kNN.predict(X_test)
In [16]:
from sklearn.metrics import accuracy_score,confusion_matrix 

Hata Oranını Bulalım

In [17]:
print("\nTest Değeri ve Tahmin Edilen Değerler")
error_matrix = confusion_matrix(y_test, y_pred)
print("\n",error_matrix)
print("\nHata Oranı =",accuracy_score(y_test, y_pred))
Test Değeri ve Tahmin Edilen Değerler

 [[23 0 0]
 [ 0 11 1]
 [ 0 1 14]]

Hata Oranı = 0.96

Hata Matrisinin Yorumlanması

 1. satırda 23 değer varmış ve hepsi doğru tahmin edilmiş.
 2. satırda 12 değer varmış 11 tanesi doğru 1 tanesi yanlış tahmin edilmiş.
 3. satırda 15 değer varmış 14 tanesi doğru 1 tanesi yanlış tahmin edilmiş.

Not: 23 + 12 + 15 = 50. Bizim test için ayırdığımız sayıya eşit.


K = 5 (Default Value) Değeri İçin Tahmin Yapalım

In [18]:
kNN = KNeighborsClassifier(n_neighbors=5)
kNN.fit(X_train, y_train)
y_pred = kNN.predict(X_test)

Hata Oranına tekrar bakalım

In [19]:
print("\nTest Değeri ve Tahmin Edilen Değerler")
error_matrix = confusion_matrix(y_test, y_pred)
print("\n",error_matrix)
print("\nHata Oranı =",accuracy_score(y_test, y_pred))
Test Değeri ve Tahmin Edilen Değerler

 [[23 0 0]
 [ 0 11 1]
 [ 0 0 15]]

Hata Oranı = 0.98
In [20]:
iris_classifier = DecisionTreeClassifier(max_leaf_nodes=10, random_state=0)
In [21]:
iris_classifier.fit(X_train,y_train)
Out[21]:
DecisionTreeClassifier(class_weight=None, criterion='gini', max_depth=None,
      max_features=None, max_leaf_nodes=10, min_impurity_split=1e-07,
      min_samples_leaf=1, min_samples_split=2,
      min_weight_fraction_leaf=0.0, presort=False, random_state=0,
      splitter='best')
In [22]:
y_pred = iris_classifier.predict(X_test)
In [23]:
print("\nTest Değeri ve Tahmin Edilen Değerler")
error_matrix = confusion_matrix(y_test, y_pred)
print("\n",error_matrix)
print("\nHata Oranı =",accuracy_score(y_test, y_pred))
Test Değeri ve Tahmin Edilen Değerler

 [[23 0 0]
 [ 0 11 1]
 [ 0 0 15]]

Hata Oranı = 0.98

kNN (K=5) ve DecisonTree aynı oranda başarı yakalarken, kNN k=1'de 0.02 oranında daha az bir başarı oranına sahip.