Avrupa Futbol Takımlarının Regresyon (Regression)

Modeli İle Analizi -Scikit-learn

Dataset' i Kaggle'dan indirebilirsiniz.

+25,000 maç +10,000 futbolcu 11 Ülkenin şampiyon kulüpleri 2008 - 2016 Sezonu Takım ve Futbolcuların Özellikleri Ayrıntılı Maç Detayları (Gol Tipleri, pozisyonlar, korner, çalım , faul, kartlar vs...) +10,000 maç için.


Gerekli Küphanelerin İçe Aktarımı

In [1]:
import sqlite3
import pandas as pd 
from sklearn.tree import DecisionTreeRegressor
from sklearn.linear_model import LinearRegression
from sklearn.model_selection import train_test_split
from sklearn.metrics import mean_squared_error
from math import sqrt


Veritabanından Veriyi Pandas DataFrame'ine Çekme

In [2]:
# sqlite3 ile veritabanı bağlantısı kurma
cnx = sqlite3.connect('database.sqlite')
df = pd.read_sql_query("SELECT * FROM Player_Attributes", cnx)
In [3]:
df.head()
Out[3]:
id player_fifa_api_id player_api_id date overall_rating potential preferred_foot attacking_work_rate defensive_work_rate crossing ... vision penalties marking standing_tackle sliding_tackle gk_diving gk_handling gk_kicking gk_positioning gk_reflexes
0 1 218353 505942 2016-02-18 00:00:00 67.0 71.0 right medium medium 49.0 ... 54.0 48.0 65.0 69.0 69.0 6.0 11.0 10.0 8.0 8.0
1 2 218353 505942 2015-11-19 00:00:00 67.0 71.0 right medium medium 49.0 ... 54.0 48.0 65.0 69.0 69.0 6.0 11.0 10.0 8.0 8.0
2 3 218353 505942 2015-09-21 00:00:00 62.0 66.0 right medium medium 49.0 ... 54.0 48.0 65.0 66.0 69.0 6.0 11.0 10.0 8.0 8.0
3 4 218353 505942 2015-03-20 00:00:00 61.0 65.0 right medium medium 48.0 ... 53.0 47.0 62.0 63.0 66.0 5.0 10.0 9.0 7.0 7.0
4 5 218353 505942 2007-02-22 00:00:00 61.0 65.0 right medium medium 48.0 ... 53.0 47.0 62.0 63.0 66.0 5.0 10.0 9.0 7.0 7.0

5 rows × 42 columns

In [4]:
silmeden_once = df.shape[0]
silmeden_once
Out[4]:
183978
In [5]:
df.columns
Out[5]:
Index(['id', 'player_fifa_api_id', 'player_api_id', 'date', 'overall_rating',
    'potential', 'preferred_foot', 'attacking_work_rate',
    'defensive_work_rate', 'crossing', 'finishing', 'heading_accuracy',
    'short_passing', 'volleys', 'dribbling', 'curve', 'free_kick_accuracy',
    'long_passing', 'ball_control', 'acceleration', 'sprint_speed',
    'agility', 'reactions', 'balance', 'shot_power', 'jumping', 'stamina',
    'strength', 'long_shots', 'aggression', 'interceptions', 'positioning',
    'vision', 'penalties', 'marking', 'standing_tackle', 'sliding_tackle',
    'gk_diving', 'gk_handling', 'gk_kicking', 'gk_positioning',
    'gk_reflexes'],
   dtype='object')


Analizde Kullanacağımız Özellikleri (Features) Tanımlama

In [6]:
features = [
    'potential', 'crossing', 'finishing', 'heading_accuracy',
    'short_passing', 'volleys', 'dribbling', 'curve', 'free_kick_accuracy',
    'long_passing', 'ball_control', 'acceleration', 'sprint_speed',
    'agility', 'reactions', 'balance', 'shot_power', 'jumping', 'stamina',
    'strength', 'long_shots', 'aggression', 'interceptions', 'positioning',
    'vision', 'penalties', 'marking', 'standing_tackle', 'sliding_tackle',
    'gk_diving', 'gk_handling', 'gk_kicking', 'gk_positioning',
    'gk_reflexes']


Y (Target-Sonuç) Tanımlama

In [7]:
target = ['overall_rating']


Data Temizleme

In [8]:
bos_satir_sayisi = df.isnull().any(axis=1).sum()
bos_satir_sayisi
Out[8]:
3624
In [9]:
df = df.dropna()
sildikten_sonra = df.shape[0]
sildikten_sonra
Out[9]:
180354
In [10]:
#Bu işlemin sonucu bos_satir_sayisi = 3624 değerine eşit olmalı
silmeden_once - sildikten_sonra 
Out[10]:
3624

Gördüğünüz gibi sonuç istediğimiz değere eşit çıktı


Özellikleri (Features) ve Target Değerlerini Ayrıştıma

In [11]:
X = df[features]
In [12]:
y = df[target]
In [13]:
X.shape
Out[13]:
(180354, 34)
In [14]:
X.iloc[2]
Out[14]:
potential       66.0
crossing       49.0
finishing       44.0
heading_accuracy   71.0
short_passing     61.0
volleys        44.0
dribbling       51.0
curve         45.0
free_kick_accuracy  39.0
long_passing     64.0
ball_control     49.0
acceleration     60.0
sprint_speed     64.0
agility        59.0
reactions       47.0
balance        65.0
shot_power      55.0
jumping        58.0
stamina        54.0
strength       76.0
long_shots      35.0
aggression      63.0
interceptions     41.0
positioning      45.0
vision        54.0
penalties       48.0
marking        65.0
standing_tackle    66.0
sliding_tackle    69.0
gk_diving       6.0
gk_handling      11.0
gk_kicking      10.0
gk_positioning     8.0
gk_reflexes      8.0
Name: 2, dtype: float64

Sonuç (Target) değerlerine bakalım.

In [15]:
y.head(50)
Out[15]:
overall_rating
0 67.0
1 67.0
2 62.0
3 61.0
4 61.0
5 74.0
6 74.0
7 73.0
8 73.0
9 73.0
10 73.0
11 74.0
12 73.0
13 71.0
14 71.0
15 71.0
16 70.0
17 70.0
18 70.0
19 70.0
20 70.0
21 70.0
22 69.0
23 69.0
24 69.0
25 69.0
26 69.0
27 69.0
28 69.0
29 68.0
30 65.0
31 64.0
32 54.0
33 51.0
34 52.0
35 47.0
36 53.0
37 53.0
38 65.0
39 66.0
40 66.0
41 67.0
42 68.0
43 68.0
44 68.0
45 69.0
46 70.0
47 71.0
48 70.0
49 70.0


Dataset' i Eğitim (Train) ve Test Kümelerine Ayrıma

In [16]:
X_train, X_test, y_train, y_test = train_test_split(X, y, test_size=0.33, random_state=324)


(1) Lineer Regresyon (Linear Regression):

In [17]:
regression = LinearRegression()
regression.fit(X_train, y_train)
Out[17]:
LinearRegression(copy_X=True, fit_intercept=True, n_jobs=1, normalize=False)


Lineer Regresyon Modeli İle Tahmin Yapma

In [18]:
y_prediction = regression.predict(X_test)
y_prediction
Out[18]:
array([[ 66.51284879],
    [ 79.77234615],
    [ 66.57371825],
    ..., 
    [ 69.23780133],
    [ 64.58351696],
    [ 73.6881185 ]])


Tahmin Edilmesi Gereken Sonuç (Target) Değerinin Ortalamısı Nedir?

In [19]:
y_test.describe()
Out[19]:
overall_rating
count 59517.000000
mean 68.635818
std 7.041297
min 33.000000
25% 64.000000
50% 69.000000
75% 73.000000
max 94.000000

68.63 oranında bir ortalamaya sahip. Tahmin değerlerimizinde bu civarda çıkmasını bekliyoruz.


Lineer Regresyon Modelinin Doğruluğunu Root Mean Square Error Kullanarak Bulma

Eğer sonuç 0 çıkarsa Modelimiz mükemmel bir tahmin yapmıştır.

In [20]:
rmse = sqrt(mean_squared_error(y_true = y_test, y_pred = y_prediction))
In [21]:
print(rmse)
2.805303046855223


(2) Karar Ağacı (Decision Tree):

In [22]:
regression = DecisionTreeRegressor(max_depth=20)
regression.fit(X_train, y_train)
Out[22]:
DecisionTreeRegressor(criterion='mse', max_depth=20, max_features=None,
      max_leaf_nodes=None, min_impurity_split=1e-07,
      min_samples_leaf=1, min_samples_split=2,
      min_weight_fraction_leaf=0.0, presort=False, random_state=None,
      splitter='best')


Karar Ağacı Modeli İle Tahmin Yapma

In [23]:
y_prediction = regression.predict(X_test)
y_prediction
Out[23]:
array([ 62.    , 84.    , 62.38666667, ..., 71.    ,
    62.    , 73.    ])


For comparision: What is the mean of the expected target value in test set ?

In [24]:
y_test.describe()
Out[24]:
overall_rating
count 59517.000000
mean 68.635818
std 7.041297
min 33.000000
25% 64.000000
50% 69.000000
75% 73.000000
max 94.000000


Karar Ağacı Modelinin Doğruluğunu Root Mean Square Error Kullanarak Bulma

In [25]:
rmse = sqrt(mean_squared_error(y_true = y_test, y_pred = y_prediction))
In [26]:
print(rmse)
1.461295383115322

Sonuç:

Karar Ağacı Modeli (Decision Tree) , Linear REgression Modeline göre daha iyi bir sonuç verdi.