In [1]:
import numpy as np
import pandas as pd
import matplotlib.pyplot as plt
In [2]:
URL ="https://raw.githubusercontent.com/cagriemreakin/Deep-Learning/master/ANN/musteri_kaybi_modellemesi.csv"
dataset = pd.read_csv(URL)
dataset.head()
Out[2]:
RowNumber CustomerId Surname CreditScore Geography Gender Age Tenure Balance NumOfProducts HasCrCard IsActiveMember EstimatedSalary Exited
0 1 15634602 Hargrave 619 France Female 42 2 0.00 1 1 1 101348.88 1
1 2 15647311 Hill 608 Spain Female 41 1 83807.86 1 0 1 112542.58 0
2 3 15619304 Onio 502 France Female 42 8 159660.80 3 1 0 113931.57 1
3 4 15701354 Boni 699 France Female 39 1 0.00 2 0 0 93826.63 0
4 5 15737888 Mitchell 850 Spain Female 43 2 125510.82 1 1 1 79084.10 0
In [3]:
''' RowNumber, CustomerId ve Surname'in
  sonuca bir etkisi olmayacağı için 
  eğitimde kullanmıyoruz.'''

X = dataset.iloc[:,3:13].values
y = dataset.iloc[:,13].values
In [4]:
# Kategorik Veriler
from sklearn.preprocessing import LabelEncoder,OneHotEncoder

# Geography
print("LabelEncoder Uygulamadan onceki X degerleri: \n")
print(X)
print ("\n")
labelEncoder_X1 = LabelEncoder()
X[:,1] = labelEncoder_X1.fit_transform(X[:,1])

# Gender
labelEncoder_X2 = LabelEncoder()
X[:,2] = labelEncoder_X2.fit_transform(X[:,2])
print("LabelEncoder Uygulandıktan sonraki X degerleri: \n")
print(X)
print ("\n")

ohe = OneHotEncoder(categorical_features = [1])
X = ohe.fit_transform(X).toarray()
# Dummy Variable tuzağından kaçınmak için 1 değeri drop ediyoruz.
X = X[:,1:]

print("OneHotEncoder Uygulandıktan sonraki X[1] degerleri: \n ")
print(X)
print ("\n")
LabelEncoder Uygulamadan onceki X degerleri: 

[[619 'France' 'Female' ..., 1 1 101348.88]
 [608 'Spain' 'Female' ..., 0 1 112542.58]
 [502 'France' 'Female' ..., 1 0 113931.57]
 ..., 
 [709 'France' 'Female' ..., 0 1 42085.58]
 [772 'Germany' 'Male' ..., 1 0 92888.52]
 [792 'France' 'Female' ..., 1 0 38190.78]]


LabelEncoder Uygulandıktan sonraki X degerleri: 

[[619 0 0 ..., 1 1 101348.88]
 [608 2 0 ..., 0 1 112542.58]
 [502 0 0 ..., 1 0 113931.57]
 ..., 
 [709 0 0 ..., 0 1 42085.58]
 [772 1 1 ..., 1 0 92888.52]
 [792 0 0 ..., 1 0 38190.78]]


OneHotEncoder Uygulandıktan sonraki X[1] degerleri: 
 
[[ 0.00000000e+00  0.00000000e+00  6.19000000e+02 ...,  1.00000000e+00
  1.00000000e+00  1.01348880e+05]
 [ 0.00000000e+00  1.00000000e+00  6.08000000e+02 ...,  0.00000000e+00
  1.00000000e+00  1.12542580e+05]
 [ 0.00000000e+00  0.00000000e+00  5.02000000e+02 ...,  1.00000000e+00
  0.00000000e+00  1.13931570e+05]
 ..., 
 [ 0.00000000e+00  0.00000000e+00  7.09000000e+02 ...,  0.00000000e+00
  1.00000000e+00  4.20855800e+04]
 [ 1.00000000e+00  0.00000000e+00  7.72000000e+02 ...,  1.00000000e+00
  0.00000000e+00  9.28885200e+04]
 [ 0.00000000e+00  0.00000000e+00  7.92000000e+02 ...,  1.00000000e+00
  0.00000000e+00  3.81907800e+04]]


In [5]:
# Eğitim ve Veri Seti Olarak Ayırma 

from sklearn.model_selection import train_test_split
X_train, X_test,y_train,y_test = train_test_split(X,y, test_size = 0.2, random_state = 0)
In [6]:
# Verileri Belirli Bir Aralığa Sokma

from sklearn.preprocessing import StandardScaler
sc = StandardScaler()
X_train = sc.fit_transform(X_train) 
X_test = sc.transform(X_test)
In [7]:
# Part 2 - ANN!

from keras.models import Sequential # ANN'i baslatir
from keras.layers import Dense # Dense layer olusturmak icin kullanılır
Using TensorFlow backend.
In [8]:
# ANN'i baslatma
classifier = Sequential()
In [9]:
# İlk katmanın oluşturulması
# Units: Node sayısı. Input sayısı + Output Sayısının yarısı. 
# kernel_initializer: Ağırlıklara random değerler atar.
# Activation: Relu

classifier.add(Dense(units = 6, kernel_initializer = 'uniform', activation = 'relu', input_dim = 11))
In [10]:
# Gizli katmanın eklenmesi
classifier.add(Dense(units = 6, kernel_initializer = 'uniform', activation = 'relu'))
In [11]:
# Çıktı katmanını ekleme
# Units: Müsteri bankayı terk edecek mi etmeyecek mi? Binary Outcome olduğu için 1 node'a ihtiyaç var.
# Activation: Sigmoid -> Binary outcome' lar için kullanılır.
classifier.add(Dense(units = 1, kernel_initializer = 'uniform', activation = 'sigmoid'))
In [12]:
# ANN'i derleme
# Optimizer: Gradient Descent -> Adam
# Loss: Binary outcome olduğu için binary_crossentropy olarak seçtik. Fakat çıktı değerimiz 2 den fazla olsaydı
#    categorical_crossentropy seçecektik.
classifier.compile(optimizer = 'adam', loss = 'binary_crossentropy', metrics = ['accuracy'])
In [13]:
# ANN Eğitim
classifier.fit(X_train, y_train, batch_size = 10, epochs = 100)
Epoch 1/100
8000/8000 [==============================] - 1s - loss: 0.4861 - acc: 0.7960   
Epoch 2/100
8000/8000 [==============================] - 1s - loss: 0.4264 - acc: 0.7960   
Epoch 3/100
8000/8000 [==============================] - 1s - loss: 0.4206 - acc: 0.8039   
Epoch 4/100
8000/8000 [==============================] - 1s - loss: 0.4175 - acc: 0.8261   
Epoch 5/100
8000/8000 [==============================] - 1s - loss: 0.4148 - acc: 0.8292   
Epoch 6/100
8000/8000 [==============================] - 1s - loss: 0.4134 - acc: 0.8304   
Epoch 7/100
8000/8000 [==============================] - 1s - loss: 0.4118 - acc: 0.8320   
Epoch 8/100
8000/8000 [==============================] - 1s - loss: 0.4107 - acc: 0.8322   
Epoch 9/100
8000/8000 [==============================] - 1s - loss: 0.4096 - acc: 0.8329   
Epoch 10/100
8000/8000 [==============================] - 1s - loss: 0.4086 - acc: 0.8341   
Epoch 11/100
8000/8000 [==============================] - 1s - loss: 0.4072 - acc: 0.8340   
Epoch 12/100
8000/8000 [==============================] - 1s - loss: 0.4069 - acc: 0.8354   
Epoch 13/100
8000/8000 [==============================] - 1s - loss: 0.4062 - acc: 0.8339   
Epoch 14/100
8000/8000 [==============================] - 1s - loss: 0.4060 - acc: 0.8344   
Epoch 15/100
8000/8000 [==============================] - 1s - loss: 0.4052 - acc: 0.8344   
Epoch 16/100
8000/8000 [==============================] - 1s - loss: 0.4047 - acc: 0.8357   
Epoch 17/100
8000/8000 [==============================] - 1s - loss: 0.4044 - acc: 0.8349   
Epoch 18/100
8000/8000 [==============================] - 1s - loss: 0.4042 - acc: 0.8334   
Epoch 19/100
8000/8000 [==============================] - 1s - loss: 0.4040 - acc: 0.8345   
Epoch 20/100
8000/8000 [==============================] - 1s - loss: 0.4037 - acc: 0.8344   
Epoch 21/100
8000/8000 [==============================] - 1s - loss: 0.4034 - acc: 0.8356   
Epoch 22/100
8000/8000 [==============================] - 1s - loss: 0.4029 - acc: 0.8346   
Epoch 23/100
8000/8000 [==============================] - 1s - loss: 0.4029 - acc: 0.8352   
Epoch 24/100
8000/8000 [==============================] - 1s - loss: 0.4031 - acc: 0.8351   
Epoch 25/100
8000/8000 [==============================] - 1s - loss: 0.4022 - acc: 0.8361   
Epoch 26/100
8000/8000 [==============================] - 1s - loss: 0.4023 - acc: 0.8346   
Epoch 27/100
8000/8000 [==============================] - 1s - loss: 0.4025 - acc: 0.8351   
Epoch 28/100
8000/8000 [==============================] - 1s - loss: 0.4025 - acc: 0.8359   
Epoch 29/100
8000/8000 [==============================] - 1s - loss: 0.4024 - acc: 0.8351   
Epoch 30/100
8000/8000 [==============================] - 1s - loss: 0.4022 - acc: 0.8341   
Epoch 31/100
8000/8000 [==============================] - 1s - loss: 0.4019 - acc: 0.8361   
Epoch 32/100
8000/8000 [==============================] - 1s - loss: 0.4015 - acc: 0.8346   
Epoch 33/100
8000/8000 [==============================] - 1s - loss: 0.4022 - acc: 0.8341   
Epoch 34/100
8000/8000 [==============================] - 1s - loss: 0.4021 - acc: 0.8344   
Epoch 35/100
8000/8000 [==============================] - 1s - loss: 0.4016 - acc: 0.8341   
Epoch 36/100
8000/8000 [==============================] - 1s - loss: 0.4018 - acc: 0.8347   
Epoch 37/100
8000/8000 [==============================] - 1s - loss: 0.4011 - acc: 0.8356   
Epoch 38/100
8000/8000 [==============================] - 1s - loss: 0.4018 - acc: 0.8352   
Epoch 39/100
8000/8000 [==============================] - 1s - loss: 0.4010 - acc: 0.8355   
Epoch 40/100
8000/8000 [==============================] - 1s - loss: 0.4016 - acc: 0.8336   
Epoch 41/100
8000/8000 [==============================] - 1s - loss: 0.4016 - acc: 0.8359   
Epoch 42/100
8000/8000 [==============================] - 1s - loss: 0.4011 - acc: 0.8347   
Epoch 43/100
8000/8000 [==============================] - 1s - loss: 0.4011 - acc: 0.8329   
Epoch 44/100
8000/8000 [==============================] - 1s - loss: 0.4011 - acc: 0.8350   
Epoch 45/100
8000/8000 [==============================] - 1s - loss: 0.4014 - acc: 0.8359   
Epoch 46/100
8000/8000 [==============================] - 1s - loss: 0.4009 - acc: 0.8362   
Epoch 47/100
8000/8000 [==============================] - 1s - loss: 0.4013 - acc: 0.8345   
Epoch 48/100
8000/8000 [==============================] - 1s - loss: 0.4010 - acc: 0.8357   
Epoch 49/100
8000/8000 [==============================] - 1s - loss: 0.4006 - acc: 0.8345   
Epoch 50/100
8000/8000 [==============================] - 1s - loss: 0.4011 - acc: 0.8349   
Epoch 51/100
8000/8000 [==============================] - 1s - loss: 0.4003 - acc: 0.8342   
Epoch 52/100
8000/8000 [==============================] - 1s - loss: 0.4003 - acc: 0.8346   
Epoch 53/100
8000/8000 [==============================] - 1s - loss: 0.4007 - acc: 0.8349   
Epoch 54/100
8000/8000 [==============================] - 1s - loss: 0.4013 - acc: 0.8355   
Epoch 55/100
8000/8000 [==============================] - 1s - loss: 0.4006 - acc: 0.8356   
Epoch 56/100
8000/8000 [==============================] - 1s - loss: 0.4006 - acc: 0.8352   
Epoch 57/100
8000/8000 [==============================] - 1s - loss: 0.4007 - acc: 0.8342   
Epoch 58/100
8000/8000 [==============================] - 1s - loss: 0.4007 - acc: 0.8354   
Epoch 59/100
8000/8000 [==============================] - 1s - loss: 0.4007 - acc: 0.8350   
Epoch 60/100
8000/8000 [==============================] - 1s - loss: 0.4010 - acc: 0.8366   
Epoch 61/100
8000/8000 [==============================] - 1s - loss: 0.4007 - acc: 0.8337   
Epoch 62/100
8000/8000 [==============================] - 1s - loss: 0.4007 - acc: 0.8346   
Epoch 63/100
8000/8000 [==============================] - 1s - loss: 0.3999 - acc: 0.8361   
Epoch 64/100
8000/8000 [==============================] - 1s - loss: 0.4006 - acc: 0.8354   
Epoch 65/100
8000/8000 [==============================] - 1s - loss: 0.4004 - acc: 0.8351   
Epoch 66/100
8000/8000 [==============================] - 1s - loss: 0.4009 - acc: 0.8364   
Epoch 67/100
8000/8000 [==============================] - 1s - loss: 0.4000 - acc: 0.8342   
Epoch 68/100
8000/8000 [==============================] - 1s - loss: 0.4006 - acc: 0.8330   
Epoch 69/100
8000/8000 [==============================] - 1s - loss: 0.4006 - acc: 0.8341   
Epoch 70/100
8000/8000 [==============================] - 1s - loss: 0.3999 - acc: 0.8337   
Epoch 71/100
8000/8000 [==============================] - 1s - loss: 0.4004 - acc: 0.8350   
Epoch 72/100
8000/8000 [==============================] - 1s - loss: 0.4006 - acc: 0.8351   
Epoch 73/100
8000/8000 [==============================] - 1s - loss: 0.4008 - acc: 0.8344   
Epoch 74/100
8000/8000 [==============================] - 1s - loss: 0.4002 - acc: 0.8352   
Epoch 75/100
8000/8000 [==============================] - 1s - loss: 0.3995 - acc: 0.8347   
Epoch 76/100
8000/8000 [==============================] - 1s - loss: 0.4007 - acc: 0.8347   
Epoch 77/100
8000/8000 [==============================] - 1s - loss: 0.4005 - acc: 0.8339   
Epoch 78/100
8000/8000 [==============================] - 1s - loss: 0.4005 - acc: 0.8342   
Epoch 79/100
8000/8000 [==============================] - 1s - loss: 0.4006 - acc: 0.8347   
Epoch 80/100
8000/8000 [==============================] - 1s - loss: 0.4004 - acc: 0.8360   
Epoch 81/100
8000/8000 [==============================] - 1s - loss: 0.4000 - acc: 0.8344   
Epoch 82/100
8000/8000 [==============================] - 1s - loss: 0.3999 - acc: 0.8356   
Epoch 83/100
8000/8000 [==============================] - 1s - loss: 0.4007 - acc: 0.8336   
Epoch 84/100
8000/8000 [==============================] - 1s - loss: 0.4001 - acc: 0.8334   
Epoch 85/100
8000/8000 [==============================] - 1s - loss: 0.4000 - acc: 0.8342   
Epoch 86/100
8000/8000 [==============================] - 1s - loss: 0.4010 - acc: 0.8336   
Epoch 87/100
8000/8000 [==============================] - 1s - loss: 0.4002 - acc: 0.8341   
Epoch 88/100
8000/8000 [==============================] - 1s - loss: 0.3997 - acc: 0.8346   
Epoch 89/100
8000/8000 [==============================] - 1s - loss: 0.4004 - acc: 0.8344   
Epoch 90/100
8000/8000 [==============================] - 1s - loss: 0.3999 - acc: 0.8354   
Epoch 91/100
8000/8000 [==============================] - 1s - loss: 0.4004 - acc: 0.8336   
Epoch 92/100
8000/8000 [==============================] - 1s - loss: 0.4000 - acc: 0.8350   
Epoch 93/100
8000/8000 [==============================] - 1s - loss: 0.4002 - acc: 0.8341   
Epoch 94/100
8000/8000 [==============================] - 1s - loss: 0.3998 - acc: 0.8346   
Epoch 95/100
8000/8000 [==============================] - 1s - loss: 0.4000 - acc: 0.8344   
Epoch 96/100
8000/8000 [==============================] - 1s - loss: 0.4002 - acc: 0.8344   
Epoch 97/100
8000/8000 [==============================] - 1s - loss: 0.3997 - acc: 0.8341   
Epoch 98/100
8000/8000 [==============================] - 1s - loss: 0.4002 - acc: 0.8339   
Epoch 99/100
8000/8000 [==============================] - 1s - loss: 0.4001 - acc: 0.8360   
Epoch 100/100
8000/8000 [==============================] - 1s - loss: 0.4005 - acc: 0.8347   
Out[13]:
<keras.callbacks.History at 0x7ff0b4fcd400>
In [14]:
# Part 3 - Tahmin yapma ve modelin değerlendirilmesi
# Test seti sonuçlarının tahmini

y_pred = classifier.predict(X_test)
y_pred = (y_pred > 0.5)
print("Test verisi sonuclari: \n")
y_pred
Test verisi sonuclari: 

Out[14]:
array([[False],
    [False],
    [False],
    ..., 
    [False],
    [False],
    [False]], dtype=bool)
In [15]:
# Confusion Matrix
from sklearn.metrics import confusion_matrix
cm = confusion_matrix(y_test, y_pred)
print("\n Confusion Matrix: \n")
print(cm)
 Confusion Matrix: 

[[1538  57]
 [ 266 139]]
In [16]:
"""Asagidaki bilgilere sahip musteri bankayı terk edecek mi?:
Geography: France
Credit Score: 600
Gender: Female
Age: 45
Tenure: 3
Balance: 75000
Number of Products: 2
Has Credit Card: Yes
Is Active Member: Yes
Estimated Salary: 60000"""

predict_customer = classifier.predict(sc.transform(np.array([[0.0, 0, 600, 1, 45, 3, 75000, 2, 1, 1, 60000]])))
predict_customer = (predict_customer > 0.5)

predict_customer
Out[16]:
array([[False]], dtype=bool)

Musteri bankayla calismaya devam ediyor.

In [17]:
# Part 4 - Evaluating, Improving and Tuning the ANN

# Evaluating the ANN
from keras.wrappers.scikit_learn import KerasClassifier
from sklearn.model_selection import cross_val_score
In [18]:
def build_classifier():
  classifier = Sequential()
  classifier.add(Dense(units = 6, kernel_initializer = 'uniform', activation = 'relu', input_dim = 11))
  classifier.add(Dense(units = 6, kernel_initializer = 'uniform', activation = 'relu'))
  classifier.add(Dense(units = 1, kernel_initializer = 'uniform', activation = 'sigmoid'))
  classifier.compile(optimizer = 'adam', loss = 'binary_crossentropy', metrics = ['accuracy'])
  return classifier
In [19]:
classifier = KerasClassifier(build_fn = build_classifier, batch_size = 10, epochs = 100)
In [21]:
accuracies = cross_val_score(estimator = classifier, X = X_train, y = y_train, cv = 10, n_jobs=1)
Epoch 1/100
7200/7200 [==============================] - 1s - loss: 0.4913 - acc: 0.7965   
Epoch 2/100
7200/7200 [==============================] - 1s - loss: 0.4288 - acc: 0.7971   
Epoch 3/100
7200/7200 [==============================] - 1s - loss: 0.4232 - acc: 0.7971   
Epoch 4/100
7200/7200 [==============================] - 0s - loss: 0.4191 - acc: 0.8108   
Epoch 5/100
7200/7200 [==============================] - 1s - loss: 0.4166 - acc: 0.8244   
Epoch 6/100
7200/7200 [==============================] - 1s - loss: 0.4151 - acc: 0.8271   
Epoch 7/100
7200/7200 [==============================] - 1s - loss: 0.4135 - acc: 0.8265   
Epoch 8/100
7200/7200 [==============================] - 0s - loss: 0.4124 - acc: 0.8294   
Epoch 9/100
7200/7200 [==============================] - 0s - loss: 0.4116 - acc: 0.8315   
Epoch 10/100
7200/7200 [==============================] - 1s - loss: 0.4107 - acc: 0.8319   
Epoch 11/100
7200/7200 [==============================] - 1s - loss: 0.4099 - acc: 0.8321   
Epoch 12/100
7200/7200 [==============================] - 1s - loss: 0.4094 - acc: 0.8339   
Epoch 13/100
7200/7200 [==============================] - 1s - loss: 0.4082 - acc: 0.8333   
Epoch 14/100
7200/7200 [==============================] - 1s - loss: 0.4080 - acc: 0.8333   
Epoch 15/100
7200/7200 [==============================] - 1s - loss: 0.4076 - acc: 0.8339   
Epoch 16/100
7200/7200 [==============================] - 1s - loss: 0.4070 - acc: 0.8328   
Epoch 17/100
7200/7200 [==============================] - 1s - loss: 0.4064 - acc: 0.8336   
Epoch 18/100
7200/7200 [==============================] - 0s - loss: 0.4057 - acc: 0.8358   
Epoch 19/100
7200/7200 [==============================] - 1s - loss: 0.4058 - acc: 0.8336   
Epoch 20/100
7200/7200 [==============================] - 1s - loss: 0.4050 - acc: 0.8350   
Epoch 21/100
7200/7200 [==============================] - 1s - loss: 0.4047 - acc: 0.8335   
Epoch 22/100
7200/7200 [==============================] - 1s - loss: 0.4043 - acc: 0.8369   
Epoch 23/100
7200/7200 [==============================] - 1s - loss: 0.4044 - acc: 0.8339   
Epoch 24/100
7200/7200 [==============================] - 1s - loss: 0.4034 - acc: 0.8344   
Epoch 25/100
7200/7200 [==============================] - 1s - loss: 0.4034 - acc: 0.8346   
Epoch 26/100
7200/7200 [==============================] - 1s - loss: 0.4034 - acc: 0.8350   
Epoch 27/100
7200/7200 [==============================] - 0s - loss: 0.4027 - acc: 0.8360   
Epoch 28/100
7200/7200 [==============================] - 0s - loss: 0.4031 - acc: 0.8365   
Epoch 29/100
7200/7200 [==============================] - 1s - loss: 0.4026 - acc: 0.8358   
Epoch 30/100
7200/7200 [==============================] - 1s - loss: 0.4023 - acc: 0.8340   
Epoch 31/100
7200/7200 [==============================] - 1s - loss: 0.4025 - acc: 0.8356   
Epoch 32/100
7200/7200 [==============================] - 1s - loss: 0.4022 - acc: 0.8336   
Epoch 33/100
7200/7200 [==============================] - 1s - loss: 0.4020 - acc: 0.8339   
Epoch 34/100
7200/7200 [==============================] - 1s - loss: 0.4017 - acc: 0.8358   
Epoch 35/100
7200/7200 [==============================] - 1s - loss: 0.4024 - acc: 0.8344   
Epoch 36/100
7200/7200 [==============================] - 1s - loss: 0.4019 - acc: 0.8344   
Epoch 37/100
7200/7200 [==============================] - 1s - loss: 0.4015 - acc: 0.8367   
Epoch 38/100
7200/7200 [==============================] - 0s - loss: 0.4015 - acc: 0.8354   
Epoch 39/100
7200/7200 [==============================] - 0s - loss: 0.4013 - acc: 0.8362   
Epoch 40/100
7200/7200 [==============================] - 1s - loss: 0.4015 - acc: 0.8350   
Epoch 41/100
7200/7200 [==============================] - 1s - loss: 0.4010 - acc: 0.8354   
Epoch 42/100
7200/7200 [==============================] - 1s - loss: 0.4014 - acc: 0.8351   
Epoch 43/100
7200/7200 [==============================] - 1s - loss: 0.4013 - acc: 0.8353   
Epoch 44/100
7200/7200 [==============================] - 1s - loss: 0.4009 - acc: 0.8358   
Epoch 45/100
7200/7200 [==============================] - 1s - loss: 0.4014 - acc: 0.8365   
Epoch 46/100
7200/7200 [==============================] - 1s - loss: 0.4011 - acc: 0.8346   
Epoch 47/100
7200/7200 [==============================] - 1s - loss: 0.4009 - acc: 0.8357   
Epoch 48/100
7200/7200 [==============================] - 1s - loss: 0.4010 - acc: 0.8336   
Epoch 49/100
7200/7200 [==============================] - 1s - loss: 0.3999 - acc: 0.8342   
Epoch 50/100
7200/7200 [==============================] - 0s - loss: 0.4010 - acc: 0.8342   
Epoch 51/100
7200/7200 [==============================] - 1s - loss: 0.4007 - acc: 0.8346   
Epoch 52/100
7200/7200 [==============================] - 1s - loss: 0.4006 - acc: 0.8361   
Epoch 53/100
7200/7200 [==============================] - 1s - loss: 0.4006 - acc: 0.8353   
Epoch 54/100
7200/7200 [==============================] - 1s - loss: 0.4005 - acc: 0.8342   
Epoch 55/100
7200/7200 [==============================] - 1s - loss: 0.4008 - acc: 0.8340   
Epoch 56/100
7200/7200 [==============================] - 1s - loss: 0.4003 - acc: 0.8362   
Epoch 57/100
7200/7200 [==============================] - 1s - loss: 0.3998 - acc: 0.8339   
Epoch 58/100
7200/7200 [==============================] - 1s - loss: 0.4008 - acc: 0.8340   
Epoch 59/100
7200/7200 [==============================] - 1s - loss: 0.4006 - acc: 0.8343   
Epoch 60/100
7200/7200 [==============================] - 1s - loss: 0.4008 - acc: 0.8337   
Epoch 61/100
7200/7200 [==============================] - 1s - loss: 0.4003 - acc: 0.8357   
Epoch 62/100
7200/7200 [==============================] - 1s - loss: 0.4002 - acc: 0.8360   
Epoch 63/100
7200/7200 [==============================] - 1s - loss: 0.4005 - acc: 0.8353   
Epoch 64/100
7200/7200 [==============================] - 1s - loss: 0.4004 - acc: 0.8351   
Epoch 65/100
7200/7200 [==============================] - 1s - loss: 0.4004 - acc: 0.8349   
Epoch 66/100
7200/7200 [==============================] - 1s - loss: 0.3998 - acc: 0.8353   
Epoch 67/100
7200/7200 [==============================] - 1s - loss: 0.4003 - acc: 0.8360   
Epoch 68/100
7200/7200 [==============================] - 1s - loss: 0.4002 - acc: 0.8356   
Epoch 69/100
7200/7200 [==============================] - 1s - loss: 0.3999 - acc: 0.8361   
Epoch 70/100
7200/7200 [==============================] - 1s - loss: 0.4004 - acc: 0.8350   
Epoch 71/100
7200/7200 [==============================] - 1s - loss: 0.3998 - acc: 0.8346   
Epoch 72/100
7200/7200 [==============================] - 1s - loss: 0.4003 - acc: 0.8344   
Epoch 73/100
7200/7200 [==============================] - 1s - loss: 0.4004 - acc: 0.8336   
Epoch 74/100
7200/7200 [==============================] - 1s - loss: 0.4001 - acc: 0.8354   
Epoch 75/100
7200/7200 [==============================] - 1s - loss: 0.4001 - acc: 0.8351   
Epoch 76/100
7200/7200 [==============================] - 0s - loss: 0.3998 - acc: 0.8350   
Epoch 77/100
7200/7200 [==============================] - 1s - loss: 0.4002 - acc: 0.8353   
Epoch 78/100
7200/7200 [==============================] - 1s - loss: 0.4001 - acc: 0.8367   
Epoch 79/100
7200/7200 [==============================] - 1s - loss: 0.4001 - acc: 0.8364   
Epoch 80/100
7200/7200 [==============================] - 1s - loss: 0.4001 - acc: 0.8346   
Epoch 81/100
7200/7200 [==============================] - 1s - loss: 0.4003 - acc: 0.8353   
Epoch 82/100
7200/7200 [==============================] - 1s - loss: 0.3999 - acc: 0.8350   
Epoch 83/100
7200/7200 [==============================] - 0s - loss: 0.4004 - acc: 0.8346   
Epoch 84/100
7200/7200 [==============================] - 1s - loss: 0.3994 - acc: 0.8349   
Epoch 85/100
7200/7200 [==============================] - ETA: 0s - loss: 0.3980 - acc: 0.836 - 1s - loss: 0.4003 - acc: 0.8350   
Epoch 86/100
7200/7200 [==============================] - 1s - loss: 0.4002 - acc: 0.8357   
Epoch 87/100
7200/7200 [==============================] - 1s - loss: 0.3994 - acc: 0.8361   
Epoch 88/100
7200/7200 [==============================] - 1s - loss: 0.3997 - acc: 0.8354   
Epoch 89/100
7200/7200 [==============================] - 1s - loss: 0.4001 - acc: 0.8375   
Epoch 90/100
7200/7200 [==============================] - 1s - loss: 0.3999 - acc: 0.8350   
Epoch 91/100
7200/7200 [==============================] - 1s - loss: 0.4001 - acc: 0.8350   
Epoch 92/100
7200/7200 [==============================] - 1s - loss: 0.3999 - acc: 0.8344   
Epoch 93/100
7200/7200 [==============================] - 1s - loss: 0.4002 - acc: 0.8344   
Epoch 94/100
7200/7200 [==============================] - 1s - loss: 0.3999 - acc: 0.8372   
Epoch 95/100
7200/7200 [==============================] - 1s - loss: 0.4002 - acc: 0.8357   
Epoch 96/100
7200/7200 [==============================] - 1s - loss: 0.4001 - acc: 0.8339   
Epoch 97/100
7200/7200 [==============================] - 1s - loss: 0.3998 - acc: 0.8360   
Epoch 98/100
7200/7200 [==============================] - 1s - loss: 0.4002 - acc: 0.8337   
Epoch 99/100
7200/7200 [==============================] - 1s - loss: 0.3997 - acc: 0.8346   
Epoch 100/100
7200/7200 [==============================] - 1s - loss: 0.3999 - acc: 0.8351   
750/800 [===========================>..] - ETA: 0sEpoch 1/100
7200/7200 [==============================] - 1s - loss: 0.4796 - acc: 0.7967   
Epoch 2/100
7200/7200 [==============================] - 1s - loss: 0.4274 - acc: 0.7967   
Epoch 3/100
7200/7200 [==============================] - 1s - loss: 0.4222 - acc: 0.7967   
Epoch 4/100
7200/7200 [==============================] - 1s - loss: 0.4185 - acc: 0.8154   
Epoch 5/100
7200/7200 [==============================] - 1s - loss: 0.4155 - acc: 0.8271   
Epoch 6/100
7200/7200 [==============================] - 1s - loss: 0.4150 - acc: 0.8294   
Epoch 7/100
7200/7200 [==============================] - 1s - loss: 0.4134 - acc: 0.8292   
Epoch 8/100
7200/7200 [==============================] - 1s - loss: 0.4129 - acc: 0.8311   
Epoch 9/100
7200/7200 [==============================] - 1s - loss: 0.4118 - acc: 0.8307   
Epoch 10/100
7200/7200 [==============================] - 1s - loss: 0.4111 - acc: 0.8312   
Epoch 11/100
7200/7200 [==============================] - 1s - loss: 0.4107 - acc: 0.8325   
Epoch 12/100
7200/7200 [==============================] - 1s - loss: 0.4100 - acc: 0.8333   
Epoch 13/100
7200/7200 [==============================] - 1s - loss: 0.4088 - acc: 0.8328   
Epoch 14/100
7200/7200 [==============================] - 1s - loss: 0.4087 - acc: 0.8347   
Epoch 15/100
7200/7200 [==============================] - 1s - loss: 0.4079 - acc: 0.8349   
Epoch 16/100
7200/7200 [==============================] - 1s - loss: 0.4072 - acc: 0.8339   
Epoch 17/100
7200/7200 [==============================] - 1s - loss: 0.4071 - acc: 0.8335   
Epoch 18/100
7200/7200 [==============================] - 1s - loss: 0.4068 - acc: 0.8336   
Epoch 19/100
7200/7200 [==============================] - 1s - loss: 0.4065 - acc: 0.8332   
Epoch 20/100
7200/7200 [==============================] - 1s - loss: 0.4060 - acc: 0.8344   
Epoch 21/100
7200/7200 [==============================] - 1s - loss: 0.4056 - acc: 0.8344   
Epoch 22/100
7200/7200 [==============================] - 1s - loss: 0.4051 - acc: 0.8343   
Epoch 23/100
7200/7200 [==============================] - 1s - loss: 0.4050 - acc: 0.8357   
Epoch 24/100
7200/7200 [==============================] - 1s - loss: 0.4044 - acc: 0.8342   
Epoch 25/100
7200/7200 [==============================] - 1s - loss: 0.4039 - acc: 0.8350   
Epoch 26/100
7200/7200 [==============================] - 1s - loss: 0.4041 - acc: 0.8354   
Epoch 27/100
7200/7200 [==============================] - 1s - loss: 0.4038 - acc: 0.8356   
Epoch 28/100
7200/7200 [==============================] - 1s - loss: 0.4029 - acc: 0.8357   
Epoch 29/100
7200/7200 [==============================] - 1s - loss: 0.4034 - acc: 0.8336   
Epoch 30/100
7200/7200 [==============================] - 1s - loss: 0.4022 - acc: 0.8351   
Epoch 31/100
7200/7200 [==============================] - 1s - loss: 0.4033 - acc: 0.8350   
Epoch 32/100
7200/7200 [==============================] - 1s - loss: 0.4030 - acc: 0.8350   
Epoch 33/100
7200/7200 [==============================] - 1s - loss: 0.4027 - acc: 0.8342   
Epoch 34/100
7200/7200 [==============================] - 1s - loss: 0.4024 - acc: 0.8354   
Epoch 35/100
7200/7200 [==============================] - 1s - loss: 0.4023 - acc: 0.8365   
Epoch 36/100
7200/7200 [==============================] - 1s - loss: 0.4020 - acc: 0.8347   
Epoch 37/100
7200/7200 [==============================] - 1s - loss: 0.4025 - acc: 0.8360   
Epoch 38/100
7200/7200 [==============================] - 1s - loss: 0.4028 - acc: 0.8353   
Epoch 39/100
7200/7200 [==============================] - 1s - loss: 0.4023 - acc: 0.8357   
Epoch 40/100
7200/7200 [==============================] - 0s - loss: 0.4021 - acc: 0.8364   
Epoch 41/100
7200/7200 [==============================] - 1s - loss: 0.4016 - acc: 0.8353   
Epoch 42/100
7200/7200 [==============================] - 1s - loss: 0.4023 - acc: 0.8368   
Epoch 43/100
7200/7200 [==============================] - 1s - loss: 0.4019 - acc: 0.8357   
Epoch 44/100
7200/7200 [==============================] - 1s - loss: 0.4019 - acc: 0.8344   
Epoch 45/100
7200/7200 [==============================] - 1s - loss: 0.4019 - acc: 0.8364   
Epoch 46/100
7200/7200 [==============================] - 1s - loss: 0.4019 - acc: 0.8354   
Epoch 47/100
7200/7200 [==============================] - 1s - loss: 0.4021 - acc: 0.8361   
Epoch 48/100
7200/7200 [==============================] - 0s - loss: 0.4021 - acc: 0.8358   
Epoch 49/100
7200/7200 [==============================] - 0s - loss: 0.4019 - acc: 0.8360   
Epoch 50/100
7200/7200 [==============================] - 1s - loss: 0.4016 - acc: 0.8360   
Epoch 51/100
7200/7200 [==============================] - 1s - loss: 0.4012 - acc: 0.8351   
Epoch 52/100
7200/7200 [==============================] - 1s - loss: 0.4015 - acc: 0.8351   
Epoch 53/100
7200/7200 [==============================] - 1s - loss: 0.4017 - acc: 0.8356   
Epoch 54/100
7200/7200 [==============================] - 1s - loss: 0.4015 - acc: 0.8353   
Epoch 55/100
7200/7200 [==============================] - 0s - loss: 0.4018 - acc: 0.8357   
Epoch 56/100
7200/7200 [==============================] - 1s - loss: 0.4015 - acc: 0.8357   
Epoch 57/100
7200/7200 [==============================] - 1s - loss: 0.4015 - acc: 0.8360   
Epoch 58/100
7200/7200 [==============================] - 1s - loss: 0.4014 - acc: 0.8365   
Epoch 59/100
7200/7200 [==============================] - 1s - loss: 0.4013 - acc: 0.8354   
Epoch 60/100
7200/7200 [==============================] - 1s - loss: 0.4013 - acc: 0.8358   
Epoch 61/100
7200/7200 [==============================] - 1s - loss: 0.4015 - acc: 0.8361   
Epoch 62/100
7200/7200 [==============================] - 1s - loss: 0.4011 - acc: 0.8360   
Epoch 63/100
7200/7200 [==============================] - 1s - loss: 0.4016 - acc: 0.8362   
Epoch 64/100
7200/7200 [==============================] - 1s - loss: 0.4014 - acc: 0.8361   
Epoch 65/100
7200/7200 [==============================] - 1s - loss: 0.4016 - acc: 0.8360   
Epoch 66/100
7200/7200 [==============================] - 1s - loss: 0.4015 - acc: 0.8350   
Epoch 67/100
7200/7200 [==============================] - 1s - loss: 0.4011 - acc: 0.8349   
Epoch 68/100
7200/7200 [==============================] - 1s - loss: 0.4012 - acc: 0.8360   
Epoch 69/100
7200/7200 [==============================] - 1s - loss: 0.4013 - acc: 0.8350   
Epoch 70/100
7200/7200 [==============================] - 1s - loss: 0.4008 - acc: 0.8361   
Epoch 71/100
7200/7200 [==============================] - 1s - loss: 0.4012 - acc: 0.8356   
Epoch 72/100
7200/7200 [==============================] - 1s - loss: 0.4012 - acc: 0.8340   
Epoch 73/100
7200/7200 [==============================] - 1s - loss: 0.4014 - acc: 0.8347   
Epoch 74/100
7200/7200 [==============================] - 1s - loss: 0.4008 - acc: 0.8367   
Epoch 75/100
7200/7200 [==============================] - 1s - loss: 0.4013 - acc: 0.8357   
Epoch 76/100
7200/7200 [==============================] - 1s - loss: 0.4013 - acc: 0.8360   
Epoch 77/100
7200/7200 [==============================] - 1s - loss: 0.4009 - acc: 0.8362   
Epoch 78/100
7200/7200 [==============================] - 1s - loss: 0.4013 - acc: 0.8360   
Epoch 79/100
7200/7200 [==============================] - 1s - loss: 0.4009 - acc: 0.8360   
Epoch 80/100
7200/7200 [==============================] - 1s - loss: 0.4014 - acc: 0.8357   
Epoch 81/100
7200/7200 [==============================] - 1s - loss: 0.4011 - acc: 0.8365   
Epoch 82/100
7200/7200 [==============================] - 1s - loss: 0.4012 - acc: 0.8360   
Epoch 83/100
7200/7200 [==============================] - 1s - loss: 0.4011 - acc: 0.8365   
Epoch 84/100
7200/7200 [==============================] - 1s - loss: 0.4005 - acc: 0.8354   
Epoch 85/100
7200/7200 [==============================] - 1s - loss: 0.4010 - acc: 0.8354   
Epoch 86/100
7200/7200 [==============================] - 1s - loss: 0.4011 - acc: 0.8347   
Epoch 87/100
7200/7200 [==============================] - 0s - loss: 0.4006 - acc: 0.8360   
Epoch 88/100
7200/7200 [==============================] - 1s - loss: 0.4008 - acc: 0.8353   
Epoch 89/100
7200/7200 [==============================] - 1s - loss: 0.4008 - acc: 0.8361   
Epoch 90/100
7200/7200 [==============================] - 1s - loss: 0.4012 - acc: 0.8353   
Epoch 91/100
7200/7200 [==============================] - 1s - loss: 0.4012 - acc: 0.8346   
Epoch 92/100
7200/7200 [==============================] - 1s - loss: 0.4010 - acc: 0.8347   
Epoch 93/100
7200/7200 [==============================] - 1s - loss: 0.4010 - acc: 0.8349   
Epoch 94/100
7200/7200 [==============================] - 1s - loss: 0.4011 - acc: 0.8349   
Epoch 95/100
7200/7200 [==============================] - 1s - loss: 0.4011 - acc: 0.8342   
Epoch 96/100
7200/7200 [==============================] - 1s - loss: 0.4007 - acc: 0.8364   
Epoch 97/100
7200/7200 [==============================] - 0s - loss: 0.4007 - acc: 0.8356   
Epoch 98/100
7200/7200 [==============================] - 1s - loss: 0.4010 - acc: 0.8354   
Epoch 99/100
7200/7200 [==============================] - 1s - loss: 0.4006 - acc: 0.8364   
Epoch 100/100
7200/7200 [==============================] - 1s - loss: 0.4008 - acc: 0.8360   
800/800 [==============================] - 0s   
Epoch 1/100
7200/7200 [==============================] - 1s - loss: 0.4978 - acc: 0.7953   
Epoch 2/100
7200/7200 [==============================] - 1s - loss: 0.4297 - acc: 0.7956   
Epoch 3/100
7200/7200 [==============================] - 1s - loss: 0.4228 - acc: 0.8057   
Epoch 4/100
7200/7200 [==============================] - 1s - loss: 0.4175 - acc: 0.8249   
Epoch 5/100
7200/7200 [==============================] - 1s - loss: 0.4131 - acc: 0.8308   
Epoch 6/100
7200/7200 [==============================] - 1s - loss: 0.4095 - acc: 0.8317   
Epoch 7/100
7200/7200 [==============================] - 1s - loss: 0.4074 - acc: 0.8325   
Epoch 8/100
7200/7200 [==============================] - 1s - loss: 0.4058 - acc: 0.8335   
Epoch 9/100
7200/7200 [==============================] - 1s - loss: 0.4037 - acc: 0.8340   
Epoch 10/100
7200/7200 [==============================] - 1s - loss: 0.4033 - acc: 0.8329   
Epoch 11/100
7200/7200 [==============================] - 1s - loss: 0.4018 - acc: 0.8336   
Epoch 12/100
7200/7200 [==============================] - 1s - loss: 0.4016 - acc: 0.8351   
Epoch 13/100
7200/7200 [==============================] - 1s - loss: 0.4010 - acc: 0.8340   
Epoch 14/100
7200/7200 [==============================] - 1s - loss: 0.3999 - acc: 0.8333   
Epoch 15/100
7200/7200 [==============================] - 1s - loss: 0.3999 - acc: 0.8354   
Epoch 16/100
7200/7200 [==============================] - 1s - loss: 0.3988 - acc: 0.8354   
Epoch 17/100
7200/7200 [==============================] - 1s - loss: 0.3991 - acc: 0.8351   
Epoch 18/100
7200/7200 [==============================] - 1s - loss: 0.3982 - acc: 0.8357   
Epoch 19/100
7200/7200 [==============================] - 1s - loss: 0.3978 - acc: 0.8358   
Epoch 20/100
7200/7200 [==============================] - 1s - loss: 0.3975 - acc: 0.8342   
Epoch 21/100
7200/7200 [==============================] - 1s - loss: 0.3976 - acc: 0.8340   
Epoch 22/100
7200/7200 [==============================] - 1s - loss: 0.3978 - acc: 0.8365   
Epoch 23/100
7200/7200 [==============================] - 1s - loss: 0.3970 - acc: 0.8335   
Epoch 24/100
7200/7200 [==============================] - 1s - loss: 0.3968 - acc: 0.8336   
Epoch 25/100
7200/7200 [==============================] - 1s - loss: 0.3968 - acc: 0.8365   
Epoch 26/100
7200/7200 [==============================] - 1s - loss: 0.3958 - acc: 0.8356   
Epoch 27/100
7200/7200 [==============================] - 1s - loss: 0.3959 - acc: 0.8360   
Epoch 28/100
7200/7200 [==============================] - 1s - loss: 0.3957 - acc: 0.8335   
Epoch 29/100
7200/7200 [==============================] - ETA: 0s - loss: 0.3963 - acc: 0.837 - 1s - loss: 0.3953 - acc: 0.8375   
Epoch 30/100
7200/7200 [==============================] - 1s - loss: 0.3955 - acc: 0.8371   
Epoch 31/100
7200/7200 [==============================] - 0s - loss: 0.3955 - acc: 0.8342   
Epoch 32/100
7200/7200 [==============================] - 1s - loss: 0.3952 - acc: 0.8342   
Epoch 33/100
7200/7200 [==============================] - 1s - loss: 0.3954 - acc: 0.8347   
Epoch 34/100
7200/7200 [==============================] - 1s - loss: 0.3948 - acc: 0.8346   
Epoch 35/100
7200/7200 [==============================] - 1s - loss: 0.3943 - acc: 0.8378   
Epoch 36/100
7200/7200 [==============================] - 1s - loss: 0.3947 - acc: 0.8362   
Epoch 37/100
7200/7200 [==============================] - 1s - loss: 0.3938 - acc: 0.8351   
Epoch 38/100
7200/7200 [==============================] - 1s - loss: 0.3937 - acc: 0.8372   
Epoch 39/100
7200/7200 [==============================] - 1s - loss: 0.3930 - acc: 0.8371   
Epoch 40/100
7200/7200 [==============================] - 1s - loss: 0.3928 - acc: 0.8371   
Epoch 41/100
7200/7200 [==============================] - 1s - loss: 0.3922 - acc: 0.8375   
Epoch 42/100
7200/7200 [==============================] - 1s - loss: 0.3913 - acc: 0.8374   
Epoch 43/100
7200/7200 [==============================] - 1s - loss: 0.3915 - acc: 0.8361   
Epoch 44/100
7200/7200 [==============================] - 1s - loss: 0.3903 - acc: 0.8378   
Epoch 45/100
7200/7200 [==============================] - 1s - loss: 0.3890 - acc: 0.8374   
Epoch 46/100
7200/7200 [==============================] - 1s - loss: 0.3872 - acc: 0.8374   
Epoch 47/100
7200/7200 [==============================] - 1s - loss: 0.3858 - acc: 0.8387   
Epoch 48/100
7200/7200 [==============================] - 1s - loss: 0.3833 - acc: 0.8387   
Epoch 49/100
7200/7200 [==============================] - 1s - loss: 0.3822 - acc: 0.8389   
Epoch 50/100
7200/7200 [==============================] - 1s - loss: 0.3814 - acc: 0.8367   
Epoch 51/100
7200/7200 [==============================] - 1s - loss: 0.3804 - acc: 0.8399   
Epoch 52/100
7200/7200 [==============================] - 1s - loss: 0.3795 - acc: 0.8387   
Epoch 53/100
7200/7200 [==============================] - 1s - loss: 0.3786 - acc: 0.8412   
Epoch 54/100
7200/7200 [==============================] - 1s - loss: 0.3780 - acc: 0.8386   
Epoch 55/100
7200/7200 [==============================] - 1s - loss: 0.3776 - acc: 0.8378   
Epoch 56/100
7200/7200 [==============================] - 1s - loss: 0.3775 - acc: 0.8382   
Epoch 57/100
7200/7200 [==============================] - 1s - loss: 0.3776 - acc: 0.8382   
Epoch 58/100
7200/7200 [==============================] - 1s - loss: 0.3770 - acc: 0.8386   
Epoch 59/100
7200/7200 [==============================] - 1s - loss: 0.3765 - acc: 0.8392   
Epoch 60/100
7200/7200 [==============================] - 1s - loss: 0.3779 - acc: 0.8381   
Epoch 61/100
7200/7200 [==============================] - 1s - loss: 0.3763 - acc: 0.8389   
Epoch 62/100
7200/7200 [==============================] - 1s - loss: 0.3764 - acc: 0.8392   
Epoch 63/100
7200/7200 [==============================] - 1s - loss: 0.3760 - acc: 0.8392   
Epoch 64/100
7200/7200 [==============================] - 1s - loss: 0.3757 - acc: 0.8399   
Epoch 65/100
7200/7200 [==============================] - 1s - loss: 0.3751 - acc: 0.8390   
Epoch 66/100
7200/7200 [==============================] - 1s - loss: 0.3755 - acc: 0.8407   
Epoch 67/100
7200/7200 [==============================] - 1s - loss: 0.3755 - acc: 0.8396   
Epoch 68/100
7200/7200 [==============================] - 1s - loss: 0.3744 - acc: 0.8399   
Epoch 69/100
7200/7200 [==============================] - 1s - loss: 0.3742 - acc: 0.8392   
Epoch 70/100
7200/7200 [==============================] - 1s - loss: 0.3747 - acc: 0.8387   
Epoch 71/100
7200/7200 [==============================] - 1s - loss: 0.3738 - acc: 0.8393   
Epoch 72/100
7200/7200 [==============================] - 1s - loss: 0.3742 - acc: 0.8392   
Epoch 73/100
7200/7200 [==============================] - 1s - loss: 0.3735 - acc: 0.8422   
Epoch 74/100
7200/7200 [==============================] - 1s - loss: 0.3737 - acc: 0.8394   
Epoch 75/100
7200/7200 [==============================] - 1s - loss: 0.3735 - acc: 0.8389   
Epoch 76/100
7200/7200 [==============================] - 1s - loss: 0.3737 - acc: 0.8397   
Epoch 77/100
7200/7200 [==============================] - 1s - loss: 0.3729 - acc: 0.8414   
Epoch 78/100
7200/7200 [==============================] - 0s - loss: 0.3727 - acc: 0.8404   
Epoch 79/100
7200/7200 [==============================] - 0s - loss: 0.3737 - acc: 0.8414   
Epoch 80/100
7200/7200 [==============================] - 0s - loss: 0.3727 - acc: 0.8410   
Epoch 81/100
7200/7200 [==============================] - 1s - loss: 0.3734 - acc: 0.8392   
Epoch 82/100
7200/7200 [==============================] - 1s - loss: 0.3729 - acc: 0.8412   
Epoch 83/100
7200/7200 [==============================] - 1s - loss: 0.3725 - acc: 0.8394   
Epoch 84/100
7200/7200 [==============================] - 1s - loss: 0.3729 - acc: 0.8410   
Epoch 85/100
7200/7200 [==============================] - 0s - loss: 0.3731 - acc: 0.8408   
Epoch 86/100
7200/7200 [==============================] - 1s - loss: 0.3725 - acc: 0.8390   
Epoch 87/100
7200/7200 [==============================] - 1s - loss: 0.3721 - acc: 0.8417   
Epoch 88/100
7200/7200 [==============================] - 1s - loss: 0.3732 - acc: 0.8419   
Epoch 89/100
7200/7200 [==============================] - 1s - loss: 0.3718 - acc: 0.8399   
Epoch 90/100
7200/7200 [==============================] - 1s - loss: 0.3722 - acc: 0.8431   
Epoch 91/100
7200/7200 [==============================] - 1s - loss: 0.3718 - acc: 0.8406   
Epoch 92/100
7200/7200 [==============================] - 1s - loss: 0.3718 - acc: 0.8429   
Epoch 93/100
7200/7200 [==============================] - 1s - loss: 0.3729 - acc: 0.8399   
Epoch 94/100
7200/7200 [==============================] - 1s - loss: 0.3724 - acc: 0.8424   
Epoch 95/100
7200/7200 [==============================] - 1s - loss: 0.3721 - acc: 0.8407   
Epoch 96/100
7200/7200 [==============================] - 1s - loss: 0.3723 - acc: 0.8414   
Epoch 97/100
7200/7200 [==============================] - 1s - loss: 0.3723 - acc: 0.8417   
Epoch 98/100
7200/7200 [==============================] - 1s - loss: 0.3727 - acc: 0.8410   
Epoch 99/100
7200/7200 [==============================] - 1s - loss: 0.3719 - acc: 0.8412   
Epoch 100/100
7200/7200 [==============================] - 1s - loss: 0.3721 - acc: 0.8417   
770/800 [===========================>..] - ETA: 0sEpoch 1/100
7200/7200 [==============================] - 1s - loss: 0.5137 - acc: 0.7974   
Epoch 2/100
7200/7200 [==============================] - 1s - loss: 0.4191 - acc: 0.8022   
Epoch 3/100
7200/7200 [==============================] - 1s - loss: 0.3964 - acc: 0.8156   
Epoch 4/100
7200/7200 [==============================] - 1s - loss: 0.3753 - acc: 0.8317   
Epoch 5/100
7200/7200 [==============================] - 1s - loss: 0.3606 - acc: 0.8537   
Epoch 6/100
7200/7200 [==============================] - 1s - loss: 0.3522 - acc: 0.8574   
Epoch 7/100
7200/7200 [==============================] - 1s - loss: 0.3477 - acc: 0.8594   
Epoch 8/100
7200/7200 [==============================] - 1s - loss: 0.3441 - acc: 0.8590   
Epoch 9/100
7200/7200 [==============================] - 1s - loss: 0.3425 - acc: 0.8614   
Epoch 10/100
7200/7200 [==============================] - 1s - loss: 0.3412 - acc: 0.8601   
Epoch 11/100
7200/7200 [==============================] - 1s - loss: 0.3401 - acc: 0.8617   
Epoch 12/100
7200/7200 [==============================] - 1s - loss: 0.3392 - acc: 0.8611   
Epoch 13/100
7200/7200 [==============================] - 1s - loss: 0.3385 - acc: 0.8626   
Epoch 14/100
7200/7200 [==============================] - 1s - loss: 0.3377 - acc: 0.8611   
Epoch 15/100
7200/7200 [==============================] - 1s - loss: 0.3371 - acc: 0.8610   
Epoch 16/100
7200/7200 [==============================] - 1s - loss: 0.3365 - acc: 0.8639   
Epoch 17/100
7200/7200 [==============================] - 1s - loss: 0.3371 - acc: 0.8615   
Epoch 18/100
7200/7200 [==============================] - 1s - loss: 0.3363 - acc: 0.8615   
Epoch 19/100
7200/7200 [==============================] - 1s - loss: 0.3358 - acc: 0.8629   
Epoch 20/100
7200/7200 [==============================] - 1s - loss: 0.3353 - acc: 0.8618   
Epoch 21/100
7200/7200 [==============================] - 1s - loss: 0.3352 - acc: 0.8628   
Epoch 22/100
7200/7200 [==============================] - 1s - loss: 0.3349 - acc: 0.8640   
Epoch 23/100
7200/7200 [==============================] - 1s - loss: 0.3349 - acc: 0.8631   
Epoch 24/100
7200/7200 [==============================] - 1s - loss: 0.3343 - acc: 0.8615   
Epoch 25/100
7200/7200 [==============================] - 1s - loss: 0.3338 - acc: 0.8642   
Epoch 26/100
7200/7200 [==============================] - 1s - loss: 0.3342 - acc: 0.8621   
Epoch 27/100
7200/7200 [==============================] - 1s - loss: 0.3334 - acc: 0.8622   
Epoch 28/100
7200/7200 [==============================] - 1s - loss: 0.3333 - acc: 0.8625   
Epoch 29/100
7200/7200 [==============================] - 1s - loss: 0.3328 - acc: 0.8626   
Epoch 30/100
7200/7200 [==============================] - 1s - loss: 0.3329 - acc: 0.8635   
Epoch 31/100
7200/7200 [==============================] - 1s - loss: 0.3330 - acc: 0.8635   
Epoch 32/100
7200/7200 [==============================] - 1s - loss: 0.3326 - acc: 0.8626   
Epoch 33/100
7200/7200 [==============================] - 1s - loss: 0.3327 - acc: 0.8624   
Epoch 34/100
7200/7200 [==============================] - 0s - loss: 0.3321 - acc: 0.8639   
Epoch 35/100
7200/7200 [==============================] - 1s - loss: 0.3319 - acc: 0.8608   
Epoch 36/100
7200/7200 [==============================] - 1s - loss: 0.3325 - acc: 0.8622   
Epoch 37/100
7200/7200 [==============================] - 1s - loss: 0.3317 - acc: 0.8635   
Epoch 38/100
7200/7200 [==============================] - 1s - loss: 0.3315 - acc: 0.8632   
Epoch 39/100
7200/7200 [==============================] - 1s - loss: 0.3321 - acc: 0.8637   
Epoch 40/100
7200/7200 [==============================] - 1s - loss: 0.3319 - acc: 0.8621   
Epoch 41/100
7200/7200 [==============================] - 1s - loss: 0.3316 - acc: 0.8631   
Epoch 42/100
7200/7200 [==============================] - 1s - loss: 0.3314 - acc: 0.8637   
Epoch 43/100
7200/7200 [==============================] - 1s - loss: 0.3313 - acc: 0.8635   
Epoch 44/100
7200/7200 [==============================] - 1s - loss: 0.3314 - acc: 0.8622   
Epoch 45/100
7200/7200 [==============================] - 1s - loss: 0.3312 - acc: 0.8646   
Epoch 46/100
7200/7200 [==============================] - 1s - loss: 0.3315 - acc: 0.8640   
Epoch 47/100
7200/7200 [==============================] - 1s - loss: 0.3311 - acc: 0.8639   
Epoch 48/100
7200/7200 [==============================] - 1s - loss: 0.3306 - acc: 0.8625   
Epoch 49/100
7200/7200 [==============================] - 1s - loss: 0.3308 - acc: 0.8651   
Epoch 50/100
7200/7200 [==============================] - 1s - loss: 0.3311 - acc: 0.8632   
Epoch 51/100
7200/7200 [==============================] - 1s - loss: 0.3304 - acc: 0.8633   
Epoch 52/100
7200/7200 [==============================] - 1s - loss: 0.3305 - acc: 0.8646   
Epoch 53/100
7200/7200 [==============================] - 1s - loss: 0.3307 - acc: 0.8639   
Epoch 54/100
7200/7200 [==============================] - 1s - loss: 0.3305 - acc: 0.8633   
Epoch 55/100
7200/7200 [==============================] - 1s - loss: 0.3301 - acc: 0.8622   
Epoch 56/100
7200/7200 [==============================] - 1s - loss: 0.3306 - acc: 0.8635   
Epoch 57/100
7200/7200 [==============================] - 1s - loss: 0.3301 - acc: 0.8626   
Epoch 58/100
7200/7200 [==============================] - 1s - loss: 0.3302 - acc: 0.8625   
Epoch 59/100
7200/7200 [==============================] - 1s - loss: 0.3303 - acc: 0.8639   
Epoch 60/100
7200/7200 [==============================] - 1s - loss: 0.3303 - acc: 0.8650   
Epoch 61/100
7200/7200 [==============================] - 1s - loss: 0.3301 - acc: 0.8642   
Epoch 62/100
7200/7200 [==============================] - 1s - loss: 0.3305 - acc: 0.8654   
Epoch 63/100
7200/7200 [==============================] - 1s - loss: 0.3302 - acc: 0.8619   
Epoch 64/100
7200/7200 [==============================] - 1s - loss: 0.3304 - acc: 0.8650   
Epoch 65/100
7200/7200 [==============================] - 1s - loss: 0.3298 - acc: 0.8653   
Epoch 66/100
7200/7200 [==============================] - 1s - loss: 0.3298 - acc: 0.8657   
Epoch 67/100
7200/7200 [==============================] - 1s - loss: 0.3299 - acc: 0.8651   
Epoch 68/100
7200/7200 [==============================] - 1s - loss: 0.3298 - acc: 0.8649   
Epoch 69/100
7200/7200 [==============================] - 1s - loss: 0.3297 - acc: 0.8649   
Epoch 70/100
7200/7200 [==============================] - 1s - loss: 0.3294 - acc: 0.8654   
Epoch 71/100
7200/7200 [==============================] - 1s - loss: 0.3302 - acc: 0.8632   
Epoch 72/100
7200/7200 [==============================] - 1s - loss: 0.3297 - acc: 0.8626   
Epoch 73/100
7200/7200 [==============================] - 1s - loss: 0.3293 - acc: 0.8639   
Epoch 74/100
7200/7200 [==============================] - 1s - loss: 0.3298 - acc: 0.8639   
Epoch 75/100
7200/7200 [==============================] - 1s - loss: 0.3294 - acc: 0.8664   
Epoch 76/100
7200/7200 [==============================] - 1s - loss: 0.3297 - acc: 0.8654   
Epoch 77/100
7200/7200 [==============================] - 1s - loss: 0.3295 - acc: 0.8650   
Epoch 78/100
7200/7200 [==============================] - 1s - loss: 0.3294 - acc: 0.8649   
Epoch 79/100
7200/7200 [==============================] - 1s - loss: 0.3299 - acc: 0.8644   
Epoch 80/100
7200/7200 [==============================] - 1s - loss: 0.3291 - acc: 0.8674   
Epoch 81/100
7200/7200 [==============================] - 1s - loss: 0.3291 - acc: 0.8660   
Epoch 82/100
7200/7200 [==============================] - 1s - loss: 0.3300 - acc: 0.8657   
Epoch 83/100
7200/7200 [==============================] - 1s - loss: 0.3288 - acc: 0.8639   
Epoch 84/100
7200/7200 [==============================] - 1s - loss: 0.3290 - acc: 0.8667   
Epoch 85/100
7200/7200 [==============================] - 1s - loss: 0.3294 - acc: 0.8653   
Epoch 86/100
7200/7200 [==============================] - 1s - loss: 0.3281 - acc: 0.8667   
Epoch 87/100
7200/7200 [==============================] - 1s - loss: 0.3293 - acc: 0.8669   
Epoch 88/100
7200/7200 [==============================] - 1s - loss: 0.3288 - acc: 0.8665   
Epoch 89/100
7200/7200 [==============================] - 1s - loss: 0.3288 - acc: 0.8657   
Epoch 90/100
7200/7200 [==============================] - 1s - loss: 0.3288 - acc: 0.8642   
Epoch 91/100
7200/7200 [==============================] - 1s - loss: 0.3289 - acc: 0.8657   
Epoch 92/100
7200/7200 [==============================] - 1s - loss: 0.3291 - acc: 0.8646   
Epoch 93/100
7200/7200 [==============================] - 1s - loss: 0.3292 - acc: 0.8642   
Epoch 94/100
7200/7200 [==============================] - 1s - loss: 0.3290 - acc: 0.8662   
Epoch 95/100
7200/7200 [==============================] - 1s - loss: 0.3290 - acc: 0.8660   
Epoch 96/100
7200/7200 [==============================] - 1s - loss: 0.3286 - acc: 0.8671   
Epoch 97/100
7200/7200 [==============================] - 1s - loss: 0.3288 - acc: 0.8668   
Epoch 98/100
7200/7200 [==============================] - 1s - loss: 0.3290 - acc: 0.8686   
Epoch 99/100
7200/7200 [==============================] - 1s - loss: 0.3291 - acc: 0.8675   
Epoch 100/100
7200/7200 [==============================] - 1s - loss: 0.3285 - acc: 0.8661   
 10/800 [..............................] - ETA: 3sEpoch 1/100
7200/7200 [==============================] - 1s - loss: 0.4881 - acc: 0.7937   
Epoch 2/100
7200/7200 [==============================] - 1s - loss: 0.4306 - acc: 0.7937   
Epoch 3/100
7200/7200 [==============================] - 1s - loss: 0.4251 - acc: 0.8046   
Epoch 4/100
7200/7200 [==============================] - 1s - loss: 0.4227 - acc: 0.8204   
Epoch 5/100
7200/7200 [==============================] - 1s - loss: 0.4199 - acc: 0.8256   
Epoch 6/100
7200/7200 [==============================] - 1s - loss: 0.4183 - acc: 0.8283   
Epoch 7/100
7200/7200 [==============================] - 1s - loss: 0.4169 - acc: 0.8287   
Epoch 8/100
7200/7200 [==============================] - 1s - loss: 0.4157 - acc: 0.8321   
Epoch 9/100
7200/7200 [==============================] - 1s - loss: 0.4142 - acc: 0.8315   
Epoch 10/100
7200/7200 [==============================] - 1s - loss: 0.4137 - acc: 0.8308   
Epoch 11/100
7200/7200 [==============================] - 1s - loss: 0.4126 - acc: 0.8318   
Epoch 12/100
7200/7200 [==============================] - 1s - loss: 0.4118 - acc: 0.8318   
Epoch 13/100
7200/7200 [==============================] - 1s - loss: 0.4108 - acc: 0.8304   
Epoch 14/100
7200/7200 [==============================] - 1s - loss: 0.4104 - acc: 0.8319   
Epoch 15/100
7200/7200 [==============================] - 1s - loss: 0.4097 - acc: 0.8321   
Epoch 16/100
7200/7200 [==============================] - 1s - loss: 0.4096 - acc: 0.8324   
Epoch 17/100
7200/7200 [==============================] - 1s - loss: 0.4088 - acc: 0.8312   
Epoch 18/100
7200/7200 [==============================] - 1s - loss: 0.4085 - acc: 0.8312   
Epoch 19/100
7200/7200 [==============================] - 1s - loss: 0.4081 - acc: 0.8331   
Epoch 20/100
7200/7200 [==============================] - 1s - loss: 0.4077 - acc: 0.8331   
Epoch 21/100
7200/7200 [==============================] - 1s - loss: 0.4080 - acc: 0.8329   
Epoch 22/100
7200/7200 [==============================] - 1s - loss: 0.4073 - acc: 0.8328   
Epoch 23/100
7200/7200 [==============================] - 1s - loss: 0.4069 - acc: 0.8307   
Epoch 24/100
7200/7200 [==============================] - 1s - loss: 0.4067 - acc: 0.8318   
Epoch 25/100
7200/7200 [==============================] - 1s - loss: 0.4074 - acc: 0.8310   
Epoch 26/100
7200/7200 [==============================] - 1s - loss: 0.4067 - acc: 0.8326   
Epoch 27/100
7200/7200 [==============================] - 1s - loss: 0.4066 - acc: 0.8325   
Epoch 28/100
7200/7200 [==============================] - 1s - loss: 0.4060 - acc: 0.8328   
Epoch 29/100
7200/7200 [==============================] - 1s - loss: 0.4065 - acc: 0.8314   
Epoch 30/100
7200/7200 [==============================] - 1s - loss: 0.4059 - acc: 0.8326   
Epoch 31/100
7200/7200 [==============================] - 1s - loss: 0.4059 - acc: 0.8329   
Epoch 32/100
7200/7200 [==============================] - 1s - loss: 0.4060 - acc: 0.8325   
Epoch 33/100
7200/7200 [==============================] - 1s - loss: 0.4061 - acc: 0.8315   
Epoch 34/100
7200/7200 [==============================] - 1s - loss: 0.4055 - acc: 0.8326   
Epoch 35/100
7200/7200 [==============================] - 1s - loss: 0.4058 - acc: 0.8322   
Epoch 36/100
7200/7200 [==============================] - 1s - loss: 0.4057 - acc: 0.8332   
Epoch 37/100
7200/7200 [==============================] - 1s - loss: 0.4052 - acc: 0.8319   
Epoch 38/100
7200/7200 [==============================] - 1s - loss: 0.4057 - acc: 0.8333   
Epoch 39/100
7200/7200 [==============================] - 1s - loss: 0.4055 - acc: 0.8321   
Epoch 40/100
7200/7200 [==============================] - 1s - loss: 0.4047 - acc: 0.8328   
Epoch 41/100
7200/7200 [==============================] - 1s - loss: 0.4055 - acc: 0.8315   
Epoch 42/100
7200/7200 [==============================] - 1s - loss: 0.4053 - acc: 0.8318   
Epoch 43/100
7200/7200 [==============================] - 1s - loss: 0.4049 - acc: 0.8315   
Epoch 44/100
7200/7200 [==============================] - 1s - loss: 0.4049 - acc: 0.8310   
Epoch 45/100
7200/7200 [==============================] - 1s - loss: 0.4047 - acc: 0.8318   
Epoch 46/100
7200/7200 [==============================] - 1s - loss: 0.4053 - acc: 0.8325   
Epoch 47/100
7200/7200 [==============================] - 1s - loss: 0.4050 - acc: 0.8321   
Epoch 48/100
7200/7200 [==============================] - 1s - loss: 0.4051 - acc: 0.8325   
Epoch 49/100
7200/7200 [==============================] - 1s - loss: 0.4046 - acc: 0.8325   
Epoch 50/100
7200/7200 [==============================] - 1s - loss: 0.4051 - acc: 0.8322   
Epoch 51/100
7200/7200 [==============================] - 1s - loss: 0.4044 - acc: 0.8311   
Epoch 52/100
7200/7200 [==============================] - 1s - loss: 0.4050 - acc: 0.8314   
Epoch 53/100
7200/7200 [==============================] - 1s - loss: 0.4049 - acc: 0.8331   
Epoch 54/100
7200/7200 [==============================] - 1s - loss: 0.4049 - acc: 0.8321   
Epoch 55/100
7200/7200 [==============================] - 1s - loss: 0.4045 - acc: 0.8317   
Epoch 56/100
7200/7200 [==============================] - 1s - loss: 0.4044 - acc: 0.8337   
Epoch 57/100
7200/7200 [==============================] - 1s - loss: 0.4047 - acc: 0.8326   
Epoch 58/100
7200/7200 [==============================] - 1s - loss: 0.4047 - acc: 0.8317   
Epoch 59/100
7200/7200 [==============================] - 1s - loss: 0.4045 - acc: 0.8322   
Epoch 60/100
7200/7200 [==============================] - 1s - loss: 0.4047 - acc: 0.8329   
Epoch 61/100
7200/7200 [==============================] - 1s - loss: 0.4042 - acc: 0.8324   
Epoch 62/100
7200/7200 [==============================] - 1s - loss: 0.4043 - acc: 0.8314   
Epoch 63/100
7200/7200 [==============================] - 1s - loss: 0.4044 - acc: 0.8322   
Epoch 64/100
7200/7200 [==============================] - 1s - loss: 0.4044 - acc: 0.8301   
Epoch 65/100
7200/7200 [==============================] - 1s - loss: 0.4042 - acc: 0.8329   
Epoch 66/100
7200/7200 [==============================] - ETA: 0s - loss: 0.4047 - acc: 0.832 - 1s - loss: 0.4050 - acc: 0.8333   
Epoch 67/100
7200/7200 [==============================] - 1s - loss: 0.4044 - acc: 0.8318   
Epoch 68/100
7200/7200 [==============================] - 1s - loss: 0.4045 - acc: 0.8326   
Epoch 69/100
7200/7200 [==============================] - 1s - loss: 0.4046 - acc: 0.8326   
Epoch 70/100
7200/7200 [==============================] - 1s - loss: 0.4040 - acc: 0.8315   
Epoch 71/100
7200/7200 [==============================] - 1s - loss: 0.4041 - acc: 0.8322   
Epoch 72/100
7200/7200 [==============================] - 1s - loss: 0.4045 - acc: 0.8346   
Epoch 73/100
7200/7200 [==============================] - 1s - loss: 0.4043 - acc: 0.8314   
Epoch 74/100
7200/7200 [==============================] - 1s - loss: 0.4044 - acc: 0.8300   
Epoch 75/100
7200/7200 [==============================] - 1s - loss: 0.4039 - acc: 0.8321   
Epoch 76/100
7200/7200 [==============================] - 1s - loss: 0.4041 - acc: 0.8321   
Epoch 77/100
7200/7200 [==============================] - 1s - loss: 0.4040 - acc: 0.8326   
Epoch 78/100
7200/7200 [==============================] - 1s - loss: 0.4042 - acc: 0.8322   
Epoch 79/100
7200/7200 [==============================] - 1s - loss: 0.4040 - acc: 0.8324   
Epoch 80/100
7200/7200 [==============================] - 1s - loss: 0.4040 - acc: 0.8326   
Epoch 81/100
7200/7200 [==============================] - 1s - loss: 0.4042 - acc: 0.8349   
Epoch 82/100
7200/7200 [==============================] - 1s - loss: 0.4044 - acc: 0.8304   
Epoch 83/100
7200/7200 [==============================] - 1s - loss: 0.4039 - acc: 0.8312   
Epoch 84/100
7200/7200 [==============================] - 1s - loss: 0.4040 - acc: 0.8332   
Epoch 85/100
7200/7200 [==============================] - 1s - loss: 0.4031 - acc: 0.8308   
Epoch 86/100
7200/7200 [==============================] - 1s - loss: 0.4035 - acc: 0.8324   
Epoch 87/100
7200/7200 [==============================] - 1s - loss: 0.4041 - acc: 0.8340   
Epoch 88/100
7200/7200 [==============================] - 1s - loss: 0.4042 - acc: 0.8319   
Epoch 89/100
7200/7200 [==============================] - 1s - loss: 0.4039 - acc: 0.8329   
Epoch 90/100
7200/7200 [==============================] - 1s - loss: 0.4043 - acc: 0.8315   
Epoch 91/100
7200/7200 [==============================] - 1s - loss: 0.4044 - acc: 0.8317   
Epoch 92/100
7200/7200 [==============================] - 1s - loss: 0.4040 - acc: 0.8310   
Epoch 93/100
7200/7200 [==============================] - 1s - loss: 0.4041 - acc: 0.8331   
Epoch 94/100
7200/7200 [==============================] - 1s - loss: 0.4035 - acc: 0.8317   
Epoch 95/100
7200/7200 [==============================] - 1s - loss: 0.4039 - acc: 0.8340   
Epoch 96/100
7200/7200 [==============================] - 1s - loss: 0.4044 - acc: 0.8329   
Epoch 97/100
7200/7200 [==============================] - 1s - loss: 0.4038 - acc: 0.8315   
Epoch 98/100
7200/7200 [==============================] - 1s - loss: 0.4041 - acc: 0.8322   
Epoch 99/100
7200/7200 [==============================] - 1s - loss: 0.4042 - acc: 0.8325   
Epoch 100/100
7200/7200 [==============================] - 1s - loss: 0.4039 - acc: 0.8308   
740/800 [==========================>...] - ETA: 0sEpoch 1/100
7200/7200 [==============================] - 1s - loss: 0.4868 - acc: 0.7943   
Epoch 2/100
7200/7200 [==============================] - 1s - loss: 0.4243 - acc: 0.7944   
Epoch 3/100
7200/7200 [==============================] - 1s - loss: 0.4203 - acc: 0.8008   
Epoch 4/100
7200/7200 [==============================] - 1s - loss: 0.4176 - acc: 0.8283   
Epoch 5/100
7200/7200 [==============================] - 1s - loss: 0.4149 - acc: 0.8276   
Epoch 6/100
7200/7200 [==============================] - 1s - loss: 0.4133 - acc: 0.8296   
Epoch 7/100
7200/7200 [==============================] - 1s - loss: 0.4094 - acc: 0.8322   
Epoch 8/100
7200/7200 [==============================] - 1s - loss: 0.4052 - acc: 0.8347   
Epoch 9/100
7200/7200 [==============================] - 1s - loss: 0.3969 - acc: 0.8386   
Epoch 10/100
7200/7200 [==============================] - 1s - loss: 0.3890 - acc: 0.8408   
Epoch 11/100
7200/7200 [==============================] - 1s - loss: 0.3814 - acc: 0.8444   
Epoch 12/100
7200/7200 [==============================] - 1s - loss: 0.3768 - acc: 0.8442   
Epoch 13/100
7200/7200 [==============================] - 1s - loss: 0.3726 - acc: 0.8456   
Epoch 14/100
7200/7200 [==============================] - 1s - loss: 0.3692 - acc: 0.8472   
Epoch 15/100
7200/7200 [==============================] - 1s - loss: 0.3668 - acc: 0.8517   
Epoch 16/100
7200/7200 [==============================] - 1s - loss: 0.3645 - acc: 0.8494   
Epoch 17/100
7200/7200 [==============================] - 1s - loss: 0.3636 - acc: 0.8521   
Epoch 18/100
7200/7200 [==============================] - 1s - loss: 0.3624 - acc: 0.8536   
Epoch 19/100
7200/7200 [==============================] - 1s - loss: 0.3609 - acc: 0.8517   
Epoch 20/100
7200/7200 [==============================] - 1s - loss: 0.3592 - acc: 0.8518   
Epoch 21/100
7200/7200 [==============================] - 1s - loss: 0.3575 - acc: 0.8551   
Epoch 22/100
7200/7200 [==============================] - 1s - loss: 0.3570 - acc: 0.8553   
Epoch 23/100
7200/7200 [==============================] - 1s - loss: 0.3566 - acc: 0.8529   
Epoch 24/100
7200/7200 [==============================] - 1s - loss: 0.3556 - acc: 0.8565   
Epoch 25/100
7200/7200 [==============================] - 1s - loss: 0.3549 - acc: 0.8542   
Epoch 26/100
7200/7200 [==============================] - 1s - loss: 0.3549 - acc: 0.8575   
Epoch 27/100
7200/7200 [==============================] - 1s - loss: 0.3543 - acc: 0.8553   
Epoch 28/100
7200/7200 [==============================] - 1s - loss: 0.3531 - acc: 0.8587   
Epoch 29/100
7200/7200 [==============================] - 1s - loss: 0.3530 - acc: 0.8560   
Epoch 30/100
7200/7200 [==============================] - 1s - loss: 0.3516 - acc: 0.8547   
Epoch 31/100
7200/7200 [==============================] - 1s - loss: 0.3523 - acc: 0.8553   
Epoch 32/100
7200/7200 [==============================] - 1s - loss: 0.3515 - acc: 0.8574   
Epoch 33/100
7200/7200 [==============================] - 1s - loss: 0.3512 - acc: 0.8567   
Epoch 34/100
7200/7200 [==============================] - 1s - loss: 0.3514 - acc: 0.8556   
Epoch 35/100
7200/7200 [==============================] - 1s - loss: 0.3508 - acc: 0.8556   
Epoch 36/100
7200/7200 [==============================] - 1s - loss: 0.3503 - acc: 0.8592   
Epoch 37/100
7200/7200 [==============================] - 1s - loss: 0.3492 - acc: 0.8621   
Epoch 38/100
7200/7200 [==============================] - 1s - loss: 0.3499 - acc: 0.8574   
Epoch 39/100
7200/7200 [==============================] - 1s - loss: 0.3500 - acc: 0.8568   
Epoch 40/100
7200/7200 [==============================] - 1s - loss: 0.3491 - acc: 0.8607   
Epoch 41/100
7200/7200 [==============================] - 1s - loss: 0.3489 - acc: 0.8587   
Epoch 42/100
7200/7200 [==============================] - 1s - loss: 0.3504 - acc: 0.8579   
Epoch 43/100
7200/7200 [==============================] - 1s - loss: 0.3486 - acc: 0.8601   
Epoch 44/100
7200/7200 [==============================] - 1s - loss: 0.3484 - acc: 0.8578   
Epoch 45/100
7200/7200 [==============================] - 1s - loss: 0.3494 - acc: 0.8578   
Epoch 46/100
7200/7200 [==============================] - 1s - loss: 0.3490 - acc: 0.8574   
Epoch 47/100
7200/7200 [==============================] - 1s - loss: 0.3488 - acc: 0.8583   
Epoch 48/100
7200/7200 [==============================] - 1s - loss: 0.3485 - acc: 0.8592   
Epoch 49/100
7200/7200 [==============================] - 1s - loss: 0.3484 - acc: 0.8569   
Epoch 50/100
7200/7200 [==============================] - 1s - loss: 0.3484 - acc: 0.8586   
Epoch 51/100
7200/7200 [==============================] - 1s - loss: 0.3474 - acc: 0.8581   
Epoch 52/100
7200/7200 [==============================] - 1s - loss: 0.3477 - acc: 0.8600   
Epoch 53/100
7200/7200 [==============================] - 1s - loss: 0.3469 - acc: 0.8599   
Epoch 54/100
7200/7200 [==============================] - 1s - loss: 0.3458 - acc: 0.8583   
Epoch 55/100
7200/7200 [==============================] - 1s - loss: 0.3477 - acc: 0.8589   
Epoch 56/100
7200/7200 [==============================] - 1s - loss: 0.3471 - acc: 0.8604   
Epoch 57/100
7200/7200 [==============================] - 1s - loss: 0.3463 - acc: 0.8604   
Epoch 58/100
7200/7200 [==============================] - 1s - loss: 0.3462 - acc: 0.8596   
Epoch 59/100
7200/7200 [==============================] - 1s - loss: 0.3459 - acc: 0.8583   
Epoch 60/100
7200/7200 [==============================] - 1s - loss: 0.3456 - acc: 0.8615   
Epoch 61/100
7200/7200 [==============================] - 1s - loss: 0.3470 - acc: 0.8604   
Epoch 62/100
7200/7200 [==============================] - 1s - loss: 0.3464 - acc: 0.8597   
Epoch 63/100
7200/7200 [==============================] - 1s - loss: 0.3455 - acc: 0.8601   
Epoch 64/100
7200/7200 [==============================] - 1s - loss: 0.3462 - acc: 0.8606   
Epoch 65/100
7200/7200 [==============================] - 1s - loss: 0.3462 - acc: 0.8575   
Epoch 66/100
7200/7200 [==============================] - 1s - loss: 0.3444 - acc: 0.8607   
Epoch 67/100
7200/7200 [==============================] - 1s - loss: 0.3454 - acc: 0.8612   
Epoch 68/100
7200/7200 [==============================] - 1s - loss: 0.3451 - acc: 0.8590   
Epoch 69/100
7200/7200 [==============================] - 1s - loss: 0.3451 - acc: 0.8617   
Epoch 70/100
7200/7200 [==============================] - 1s - loss: 0.3456 - acc: 0.8604   
Epoch 71/100
7200/7200 [==============================] - 1s - loss: 0.3448 - acc: 0.8600   
Epoch 72/100
7200/7200 [==============================] - 1s - loss: 0.3454 - acc: 0.8594   
Epoch 73/100
7200/7200 [==============================] - 1s - loss: 0.3451 - acc: 0.8592   
Epoch 74/100
7200/7200 [==============================] - 1s - loss: 0.3449 - acc: 0.8593   
Epoch 75/100
7200/7200 [==============================] - 1s - loss: 0.3455 - acc: 0.8592   
Epoch 76/100
7200/7200 [==============================] - 1s - loss: 0.3458 - acc: 0.8585   
Epoch 77/100
7200/7200 [==============================] - 1s - loss: 0.3441 - acc: 0.8608   
Epoch 78/100
7200/7200 [==============================] - 1s - loss: 0.3457 - acc: 0.8597   
Epoch 79/100
7200/7200 [==============================] - 1s - loss: 0.3446 - acc: 0.8601   
Epoch 80/100
7200/7200 [==============================] - 1s - loss: 0.3446 - acc: 0.8608   
Epoch 81/100
7200/7200 [==============================] - 1s - loss: 0.3446 - acc: 0.8586   
Epoch 82/100
7200/7200 [==============================] - 1s - loss: 0.3447 - acc: 0.8581   
Epoch 83/100
7200/7200 [==============================] - 1s - loss: 0.3441 - acc: 0.8628   
Epoch 84/100
7200/7200 [==============================] - 1s - loss: 0.3441 - acc: 0.8579   
Epoch 85/100
7200/7200 [==============================] - 1s - loss: 0.3442 - acc: 0.8593   
Epoch 86/100
7200/7200 [==============================] - 1s - loss: 0.3445 - acc: 0.8611   
Epoch 87/100
7200/7200 [==============================] - 1s - loss: 0.3441 - acc: 0.8603   
Epoch 88/100
7200/7200 [==============================] - 1s - loss: 0.3446 - acc: 0.8612   
Epoch 89/100
7200/7200 [==============================] - 1s - loss: 0.3438 - acc: 0.8604   
Epoch 90/100
7200/7200 [==============================] - 1s - loss: 0.3439 - acc: 0.8586   
Epoch 91/100
7200/7200 [==============================] - 1s - loss: 0.3443 - acc: 0.8575   
Epoch 92/100
7200/7200 [==============================] - 1s - loss: 0.3442 - acc: 0.8581   
Epoch 93/100
7200/7200 [==============================] - 1s - loss: 0.3433 - acc: 0.8636   
Epoch 94/100
7200/7200 [==============================] - 1s - loss: 0.3437 - acc: 0.8597   
Epoch 95/100
7200/7200 [==============================] - 1s - loss: 0.3444 - acc: 0.8599   
Epoch 96/100
7200/7200 [==============================] - 1s - loss: 0.3440 - acc: 0.8608   
Epoch 97/100
7200/7200 [==============================] - 1s - loss: 0.3432 - acc: 0.8572   
Epoch 98/100
7200/7200 [==============================] - 1s - loss: 0.3432 - acc: 0.8593   
Epoch 99/100
7200/7200 [==============================] - 1s - loss: 0.3437 - acc: 0.8592   
Epoch 100/100
7200/7200 [==============================] - 1s - loss: 0.3426 - acc: 0.8614   
760/800 [===========================>..] - ETA: 0sEpoch 1/100
7200/7200 [==============================] - 1s - loss: 0.4958 - acc: 0.7962   
Epoch 2/100
7200/7200 [==============================] - 1s - loss: 0.4257 - acc: 0.7969   
Epoch 3/100
7200/7200 [==============================] - 1s - loss: 0.4189 - acc: 0.8131   
Epoch 4/100
7200/7200 [==============================] - 1s - loss: 0.4139 - acc: 0.8304   
Epoch 5/100
7200/7200 [==============================] - 1s - loss: 0.4096 - acc: 0.8325   
Epoch 6/100
7200/7200 [==============================] - 1s - loss: 0.4068 - acc: 0.8343   
Epoch 7/100
7200/7200 [==============================] - 1s - loss: 0.4057 - acc: 0.8337   
Epoch 8/100
7200/7200 [==============================] - 1s - loss: 0.4042 - acc: 0.8343   
Epoch 9/100
7200/7200 [==============================] - 1s - loss: 0.4032 - acc: 0.8344   
Epoch 10/100
7200/7200 [==============================] - 1s - loss: 0.4023 - acc: 0.8360   
Epoch 11/100
7200/7200 [==============================] - 1s - loss: 0.4016 - acc: 0.8340   
Epoch 12/100
7200/7200 [==============================] - 1s - loss: 0.4007 - acc: 0.8349   
Epoch 13/100
7200/7200 [==============================] - 1s - loss: 0.4002 - acc: 0.8340   
Epoch 14/100
7200/7200 [==============================] - 1s - loss: 0.3997 - acc: 0.8343   
Epoch 15/100
7200/7200 [==============================] - 1s - loss: 0.3992 - acc: 0.8342   
Epoch 16/100
7200/7200 [==============================] - 1s - loss: 0.3996 - acc: 0.8349   
Epoch 17/100
7200/7200 [==============================] - 1s - loss: 0.3988 - acc: 0.8328   
Epoch 18/100
7200/7200 [==============================] - 1s - loss: 0.3985 - acc: 0.8342   
Epoch 19/100
7200/7200 [==============================] - 1s - loss: 0.3982 - acc: 0.8336   
Epoch 20/100
7200/7200 [==============================] - 1s - loss: 0.3976 - acc: 0.8346   
Epoch 21/100
7200/7200 [==============================] - 1s - loss: 0.3982 - acc: 0.8343   
Epoch 22/100
7200/7200 [==============================] - 1s - loss: 0.3971 - acc: 0.8346   
Epoch 23/100
7200/7200 [==============================] - 1s - loss: 0.3973 - acc: 0.8343   
Epoch 24/100
7200/7200 [==============================] - 1s - loss: 0.3971 - acc: 0.8324   
Epoch 25/100
7200/7200 [==============================] - 1s - loss: 0.3968 - acc: 0.8350   
Epoch 26/100
7200/7200 [==============================] - 1s - loss: 0.3965 - acc: 0.8332   
Epoch 27/100
7200/7200 [==============================] - 1s - loss: 0.3964 - acc: 0.8339   
Epoch 28/100
7200/7200 [==============================] - 1s - loss: 0.3963 - acc: 0.8353   
Epoch 29/100
7200/7200 [==============================] - 1s - loss: 0.3960 - acc: 0.8354   
Epoch 30/100
7200/7200 [==============================] - 1s - loss: 0.3962 - acc: 0.8354   
Epoch 31/100
7200/7200 [==============================] - 1s - loss: 0.3966 - acc: 0.8354   
Epoch 32/100
7200/7200 [==============================] - 1s - loss: 0.3953 - acc: 0.8357   
Epoch 33/100
7200/7200 [==============================] - 1s - loss: 0.3959 - acc: 0.8354   
Epoch 34/100
7200/7200 [==============================] - 1s - loss: 0.3952 - acc: 0.8358   
Epoch 35/100
7200/7200 [==============================] - 1s - loss: 0.3952 - acc: 0.8371   
Epoch 36/100
7200/7200 [==============================] - 1s - loss: 0.3954 - acc: 0.8343   
Epoch 37/100
7200/7200 [==============================] - 1s - loss: 0.3952 - acc: 0.8350   
Epoch 38/100
7200/7200 [==============================] - 1s - loss: 0.3945 - acc: 0.8379   
Epoch 39/100
7200/7200 [==============================] - 1s - loss: 0.3950 - acc: 0.8356   
Epoch 40/100
7200/7200 [==============================] - 1s - loss: 0.3950 - acc: 0.8357   
Epoch 41/100
7200/7200 [==============================] - 1s - loss: 0.3947 - acc: 0.8351   
Epoch 42/100
7200/7200 [==============================] - 1s - loss: 0.3943 - acc: 0.8364   
Epoch 43/100
7200/7200 [==============================] - 1s - loss: 0.3939 - acc: 0.8353   
Epoch 44/100
7200/7200 [==============================] - 1s - loss: 0.3937 - acc: 0.8347   
Epoch 45/100
7200/7200 [==============================] - 1s - loss: 0.3921 - acc: 0.8372   
Epoch 46/100
7200/7200 [==============================] - 1s - loss: 0.3913 - acc: 0.8367   
Epoch 47/100
7200/7200 [==============================] - 1s - loss: 0.3894 - acc: 0.8387   
Epoch 48/100
7200/7200 [==============================] - 1s - loss: 0.3876 - acc: 0.8379   
Epoch 49/100
7200/7200 [==============================] - 1s - loss: 0.3861 - acc: 0.8367   
Epoch 50/100
7200/7200 [==============================] - 1s - loss: 0.3848 - acc: 0.8376   
Epoch 51/100
7200/7200 [==============================] - 1s - loss: 0.3819 - acc: 0.8371   
Epoch 52/100
7200/7200 [==============================] - 1s - loss: 0.3803 - acc: 0.8367   
Epoch 53/100
7200/7200 [==============================] - 1s - loss: 0.3786 - acc: 0.8381   
Epoch 54/100
7200/7200 [==============================] - 1s - loss: 0.3773 - acc: 0.8356   
Epoch 55/100
7200/7200 [==============================] - 1s - loss: 0.3759 - acc: 0.8378   
Epoch 56/100
7200/7200 [==============================] - 1s - loss: 0.3753 - acc: 0.8356   
Epoch 57/100
7200/7200 [==============================] - 1s - loss: 0.3740 - acc: 0.8356   
Epoch 58/100
7200/7200 [==============================] - 1s - loss: 0.3731 - acc: 0.8360   
Epoch 59/100
7200/7200 [==============================] - 1s - loss: 0.3726 - acc: 0.8371   
Epoch 60/100
7200/7200 [==============================] - 1s - loss: 0.3719 - acc: 0.8343   
Epoch 61/100
7200/7200 [==============================] - 1s - loss: 0.3702 - acc: 0.8379   
Epoch 62/100
7200/7200 [==============================] - 1s - loss: 0.3694 - acc: 0.8378   
Epoch 63/100
7200/7200 [==============================] - 1s - loss: 0.3681 - acc: 0.8381   
Epoch 64/100
7200/7200 [==============================] - 1s - loss: 0.3671 - acc: 0.8449   
Epoch 65/100
7200/7200 [==============================] - 1s - loss: 0.3658 - acc: 0.8439   
Epoch 66/100
7200/7200 [==============================] - 1s - loss: 0.3643 - acc: 0.8458   
Epoch 67/100
7200/7200 [==============================] - 1s - loss: 0.3634 - acc: 0.8496   
Epoch 68/100
7200/7200 [==============================] - 1s - loss: 0.3620 - acc: 0.8487   
Epoch 69/100
7200/7200 [==============================] - 1s - loss: 0.3605 - acc: 0.8528   
Epoch 70/100
7200/7200 [==============================] - 1s - loss: 0.3606 - acc: 0.8504   
Epoch 71/100
7200/7200 [==============================] - 1s - loss: 0.3591 - acc: 0.8501   
Epoch 72/100
7200/7200 [==============================] - 1s - loss: 0.3584 - acc: 0.8526   
Epoch 73/100
7200/7200 [==============================] - 1s - loss: 0.3593 - acc: 0.8535   
Epoch 74/100
7200/7200 [==============================] - 1s - loss: 0.3582 - acc: 0.8511   
Epoch 75/100
7200/7200 [==============================] - 1s - loss: 0.3576 - acc: 0.8533   
Epoch 76/100
7200/7200 [==============================] - 1s - loss: 0.3577 - acc: 0.8532   
Epoch 77/100
7200/7200 [==============================] - 1s - loss: 0.3564 - acc: 0.8539   
Epoch 78/100
7200/7200 [==============================] - 1s - loss: 0.3565 - acc: 0.8554   
Epoch 79/100
7200/7200 [==============================] - 1s - loss: 0.3557 - acc: 0.8546   
Epoch 80/100
7200/7200 [==============================] - 1s - loss: 0.3554 - acc: 0.8562   
Epoch 81/100
7200/7200 [==============================] - 1s - loss: 0.3545 - acc: 0.8542   
Epoch 82/100
7200/7200 [==============================] - 1s - loss: 0.3546 - acc: 0.8546   
Epoch 83/100
7200/7200 [==============================] - 1s - loss: 0.3530 - acc: 0.8565   
Epoch 84/100
7200/7200 [==============================] - 1s - loss: 0.3525 - acc: 0.8575   
Epoch 85/100
7200/7200 [==============================] - 1s - loss: 0.3525 - acc: 0.8579   
Epoch 86/100
7200/7200 [==============================] - 1s - loss: 0.3521 - acc: 0.8565   
Epoch 87/100
7200/7200 [==============================] - 1s - loss: 0.3515 - acc: 0.8556   
Epoch 88/100
7200/7200 [==============================] - 1s - loss: 0.3515 - acc: 0.8557   
Epoch 89/100
7200/7200 [==============================] - 1s - loss: 0.3507 - acc: 0.8575   
Epoch 90/100
7200/7200 [==============================] - 1s - loss: 0.3499 - acc: 0.8587   
Epoch 91/100
7200/7200 [==============================] - 1s - loss: 0.3492 - acc: 0.8575   
Epoch 92/100
7200/7200 [==============================] - 1s - loss: 0.3488 - acc: 0.8599   
Epoch 93/100
7200/7200 [==============================] - 1s - loss: 0.3483 - acc: 0.8593   
Epoch 94/100
7200/7200 [==============================] - 1s - loss: 0.3476 - acc: 0.8581   
Epoch 95/100
7200/7200 [==============================] - 1s - loss: 0.3472 - acc: 0.8565   
Epoch 96/100
7200/7200 [==============================] - 1s - loss: 0.3468 - acc: 0.8599   
Epoch 97/100
7200/7200 [==============================] - 1s - loss: 0.3458 - acc: 0.8583   
Epoch 98/100
7200/7200 [==============================] - 1s - loss: 0.3460 - acc: 0.8575   
Epoch 99/100
7200/7200 [==============================] - 1s - loss: 0.3457 - acc: 0.8597   
Epoch 100/100
7200/7200 [==============================] - 1s - loss: 0.3445 - acc: 0.8607   
690/800 [========================>.....] - ETA: 0sEpoch 1/100
7200/7200 [==============================] - 1s - loss: 0.4867 - acc: 0.7958   
Epoch 2/100
7200/7200 [==============================] - 1s - loss: 0.4217 - acc: 0.8026   
Epoch 3/100
7200/7200 [==============================] - 1s - loss: 0.4136 - acc: 0.8296   
Epoch 4/100
7200/7200 [==============================] - 1s - loss: 0.4091 - acc: 0.8324   
Epoch 5/100
7200/7200 [==============================] - 1s - loss: 0.4057 - acc: 0.8360   
Epoch 6/100
7200/7200 [==============================] - 1s - loss: 0.4036 - acc: 0.8354   
Epoch 7/100
7200/7200 [==============================] - 1s - loss: 0.4024 - acc: 0.8349   
Epoch 8/100
7200/7200 [==============================] - 1s - loss: 0.4000 - acc: 0.8367   
Epoch 9/100
7200/7200 [==============================] - 1s - loss: 0.4006 - acc: 0.8365   
Epoch 10/100
7200/7200 [==============================] - 1s - loss: 0.3990 - acc: 0.8356   
Epoch 11/100
7200/7200 [==============================] - 1s - loss: 0.3988 - acc: 0.8361   
Epoch 12/100
7200/7200 [==============================] - 1s - loss: 0.3982 - acc: 0.8349   
Epoch 13/100
7200/7200 [==============================] - 1s - loss: 0.3980 - acc: 0.8361   
Epoch 14/100
7200/7200 [==============================] - 1s - loss: 0.3973 - acc: 0.8357   
Epoch 15/100
7200/7200 [==============================] - 1s - loss: 0.3962 - acc: 0.8364   
Epoch 16/100
7200/7200 [==============================] - 1s - loss: 0.3965 - acc: 0.8362   
Epoch 17/100
7200/7200 [==============================] - 1s - loss: 0.3967 - acc: 0.8371   
Epoch 18/100
7200/7200 [==============================] - 1s - loss: 0.3968 - acc: 0.8365   
Epoch 19/100
7200/7200 [==============================] - 1s - loss: 0.3961 - acc: 0.8367   
Epoch 20/100
7200/7200 [==============================] - 1s - loss: 0.3965 - acc: 0.8369   
Epoch 21/100
7200/7200 [==============================] - 1s - loss: 0.3962 - acc: 0.8360   
Epoch 22/100
7200/7200 [==============================] - 1s - loss: 0.3951 - acc: 0.8349   
Epoch 23/100
7200/7200 [==============================] - 1s - loss: 0.3958 - acc: 0.8362   
Epoch 24/100
7200/7200 [==============================] - 1s - loss: 0.3957 - acc: 0.8361   
Epoch 25/100
7200/7200 [==============================] - 1s - loss: 0.3948 - acc: 0.8364   
Epoch 26/100
7200/7200 [==============================] - 1s - loss: 0.3947 - acc: 0.8364   
Epoch 27/100
7200/7200 [==============================] - 1s - loss: 0.3944 - acc: 0.8386   
Epoch 28/100
7200/7200 [==============================] - 1s - loss: 0.3943 - acc: 0.8342   
Epoch 29/100
7200/7200 [==============================] - 1s - loss: 0.3947 - acc: 0.8361   
Epoch 30/100
7200/7200 [==============================] - 1s - loss: 0.3944 - acc: 0.8381   
Epoch 31/100
7200/7200 [==============================] - 1s - loss: 0.3944 - acc: 0.8368   
Epoch 32/100
7200/7200 [==============================] - 1s - loss: 0.3939 - acc: 0.8382   
Epoch 33/100
7200/7200 [==============================] - 1s - loss: 0.3936 - acc: 0.8371   
Epoch 34/100
7200/7200 [==============================] - 1s - loss: 0.3939 - acc: 0.8378   
Epoch 35/100
7200/7200 [==============================] - 1s - loss: 0.3935 - acc: 0.8381   
Epoch 36/100
7200/7200 [==============================] - 1s - loss: 0.3940 - acc: 0.8400   
Epoch 37/100
7200/7200 [==============================] - 1s - loss: 0.3936 - acc: 0.8375   
Epoch 38/100
7200/7200 [==============================] - 1s - loss: 0.3933 - acc: 0.8356   
Epoch 39/100
7200/7200 [==============================] - 1s - loss: 0.3933 - acc: 0.8382   
Epoch 40/100
7200/7200 [==============================] - 1s - loss: 0.3928 - acc: 0.8390   
Epoch 41/100
7200/7200 [==============================] - 1s - loss: 0.3937 - acc: 0.8383   
Epoch 42/100
7200/7200 [==============================] - 1s - loss: 0.3930 - acc: 0.8376   
Epoch 43/100
7200/7200 [==============================] - 1s - loss: 0.3926 - acc: 0.8376   
Epoch 44/100
7200/7200 [==============================] - 1s - loss: 0.3931 - acc: 0.8382   
Epoch 45/100
7200/7200 [==============================] - 1s - loss: 0.3930 - acc: 0.8367   
Epoch 46/100
7200/7200 [==============================] - 1s - loss: 0.3918 - acc: 0.8360   
Epoch 47/100
7200/7200 [==============================] - 1s - loss: 0.3936 - acc: 0.8389   
Epoch 48/100
7200/7200 [==============================] - 1s - loss: 0.3928 - acc: 0.8386   
Epoch 49/100
7200/7200 [==============================] - 1s - loss: 0.3924 - acc: 0.8400   
Epoch 50/100
7200/7200 [==============================] - 1s - loss: 0.3932 - acc: 0.8375   
Epoch 51/100
7200/7200 [==============================] - 1s - loss: 0.3929 - acc: 0.8372   
Epoch 52/100
7200/7200 [==============================] - 1s - loss: 0.3928 - acc: 0.8386   
Epoch 53/100
7200/7200 [==============================] - 1s - loss: 0.3927 - acc: 0.8368   
Epoch 54/100
7200/7200 [==============================] - 1s - loss: 0.3927 - acc: 0.8375   
Epoch 55/100
7200/7200 [==============================] - 1s - loss: 0.3927 - acc: 0.8387   
Epoch 56/100
7200/7200 [==============================] - 1s - loss: 0.3926 - acc: 0.8371   
Epoch 57/100
7200/7200 [==============================] - 1s - loss: 0.3923 - acc: 0.8386   
Epoch 58/100
7200/7200 [==============================] - 1s - loss: 0.3920 - acc: 0.8357   
Epoch 59/100
7200/7200 [==============================] - 1s - loss: 0.3923 - acc: 0.8372   
Epoch 60/100
7200/7200 [==============================] - 1s - loss: 0.3920 - acc: 0.8389   
Epoch 61/100
7200/7200 [==============================] - 1s - loss: 0.3922 - acc: 0.8375   
Epoch 62/100
7200/7200 [==============================] - 1s - loss: 0.3917 - acc: 0.8382   
Epoch 63/100
7200/7200 [==============================] - 1s - loss: 0.3919 - acc: 0.8375   
Epoch 64/100
7200/7200 [==============================] - 1s - loss: 0.3918 - acc: 0.8375   
Epoch 65/100
7200/7200 [==============================] - 1s - loss: 0.3920 - acc: 0.8357   
Epoch 66/100
7200/7200 [==============================] - 1s - loss: 0.3915 - acc: 0.8368   
Epoch 67/100
7200/7200 [==============================] - 1s - loss: 0.3916 - acc: 0.8393   
Epoch 68/100
7200/7200 [==============================] - 1s - loss: 0.3915 - acc: 0.8382   
Epoch 69/100
7200/7200 [==============================] - 1s - loss: 0.3914 - acc: 0.8379   
Epoch 70/100
7200/7200 [==============================] - 1s - loss: 0.3913 - acc: 0.8393   
Epoch 71/100
7200/7200 [==============================] - 1s - loss: 0.3912 - acc: 0.8387   
Epoch 72/100
7200/7200 [==============================] - 1s - loss: 0.3904 - acc: 0.8374   
Epoch 73/100
7200/7200 [==============================] - 1s - loss: 0.3902 - acc: 0.8393   
Epoch 74/100
7200/7200 [==============================] - 1s - loss: 0.3894 - acc: 0.8378   
Epoch 75/100
7200/7200 [==============================] - 1s - loss: 0.3899 - acc: 0.8387   
Epoch 76/100
7200/7200 [==============================] - 1s - loss: 0.3897 - acc: 0.8392   
Epoch 77/100
7200/7200 [==============================] - 1s - loss: 0.3884 - acc: 0.8396   
Epoch 78/100
7200/7200 [==============================] - 1s - loss: 0.3874 - acc: 0.8389   
Epoch 79/100
7200/7200 [==============================] - 1s - loss: 0.3871 - acc: 0.8401   
Epoch 80/100
7200/7200 [==============================] - 1s - loss: 0.3849 - acc: 0.8399   
Epoch 81/100
7200/7200 [==============================] - 1s - loss: 0.3833 - acc: 0.8392   
Epoch 82/100
7200/7200 [==============================] - 1s - loss: 0.3795 - acc: 0.8417   
Epoch 83/100
7200/7200 [==============================] - 1s - loss: 0.3771 - acc: 0.8411   
Epoch 84/100
7200/7200 [==============================] - 1s - loss: 0.3731 - acc: 0.8431   
Epoch 85/100
7200/7200 [==============================] - 1s - loss: 0.3695 - acc: 0.8464   
Epoch 86/100
7200/7200 [==============================] - 1s - loss: 0.3665 - acc: 0.8478   
Epoch 87/100
7200/7200 [==============================] - 1s - loss: 0.3636 - acc: 0.8496   
Epoch 88/100
7200/7200 [==============================] - 1s - loss: 0.3616 - acc: 0.8499   
Epoch 89/100
7200/7200 [==============================] - 1s - loss: 0.3601 - acc: 0.8521   
Epoch 90/100
7200/7200 [==============================] - 1s - loss: 0.3575 - acc: 0.8531   
Epoch 91/100
7200/7200 [==============================] - 1s - loss: 0.3561 - acc: 0.8557   
Epoch 92/100
7200/7200 [==============================] - 1s - loss: 0.3538 - acc: 0.8581   
Epoch 93/100
7200/7200 [==============================] - 1s - loss: 0.3519 - acc: 0.8608   
Epoch 94/100
7200/7200 [==============================] - 1s - loss: 0.3506 - acc: 0.8589   
Epoch 95/100
7200/7200 [==============================] - 1s - loss: 0.3498 - acc: 0.8585   
Epoch 96/100
7200/7200 [==============================] - 1s - loss: 0.3494 - acc: 0.8608   
Epoch 97/100
7200/7200 [==============================] - 1s - loss: 0.3487 - acc: 0.8594   
Epoch 98/100
7200/7200 [==============================] - 1s - loss: 0.3477 - acc: 0.8622   
Epoch 99/100
7200/7200 [==============================] - 1s - loss: 0.3478 - acc: 0.8600   
Epoch 100/100
7200/7200 [==============================] - 1s - loss: 0.3467 - acc: 0.8603   
740/800 [==========================>...] - ETA: 0sEpoch 1/100
7200/7200 [==============================] - 1s - loss: 0.4892 - acc: 0.7954   
Epoch 2/100
7200/7200 [==============================] - 1s - loss: 0.4221 - acc: 0.7957   
Epoch 3/100
7200/7200 [==============================] - 1s - loss: 0.4182 - acc: 0.7957   
Epoch 4/100
7200/7200 [==============================] - 1s - loss: 0.4154 - acc: 0.8283   
Epoch 5/100
7200/7200 [==============================] - 1s - loss: 0.4130 - acc: 0.8301   
Epoch 6/100
7200/7200 [==============================] - 1s - loss: 0.4111 - acc: 0.8318   
Epoch 7/100
7200/7200 [==============================] - 1s - loss: 0.4096 - acc: 0.8335   
Epoch 8/100
7200/7200 [==============================] - 1s - loss: 0.4087 - acc: 0.8339   
Epoch 9/100
7200/7200 [==============================] - 1s - loss: 0.4076 - acc: 0.8360   
Epoch 10/100
7200/7200 [==============================] - 1s - loss: 0.4067 - acc: 0.8349   
Epoch 11/100
7200/7200 [==============================] - 1s - loss: 0.4058 - acc: 0.8365   
Epoch 12/100
7200/7200 [==============================] - 1s - loss: 0.4051 - acc: 0.8365   
Epoch 13/100
7200/7200 [==============================] - 1s - loss: 0.4041 - acc: 0.8358   
Epoch 14/100
7200/7200 [==============================] - 1s - loss: 0.4030 - acc: 0.8365   
Epoch 15/100
7200/7200 [==============================] - 1s - loss: 0.4016 - acc: 0.8386   
Epoch 16/100
7200/7200 [==============================] - 1s - loss: 0.3984 - acc: 0.8383   
Epoch 17/100
7200/7200 [==============================] - 1s - loss: 0.3946 - acc: 0.8387   
Epoch 18/100
7200/7200 [==============================] - 1s - loss: 0.3878 - acc: 0.8400   
Epoch 19/100
7200/7200 [==============================] - 1s - loss: 0.3810 - acc: 0.8421   
Epoch 20/100
7200/7200 [==============================] - 1s - loss: 0.3758 - acc: 0.8451   
Epoch 21/100
7200/7200 [==============================] - 1s - loss: 0.3713 - acc: 0.8462   
Epoch 22/100
7200/7200 [==============================] - 1s - loss: 0.3679 - acc: 0.8487   
Epoch 23/100
7200/7200 [==============================] - 1s - loss: 0.3642 - acc: 0.8501   
Epoch 24/100
7200/7200 [==============================] - ETA: 0s - loss: 0.3598 - acc: 0.853 - 1s - loss: 0.3625 - acc: 0.8519   
Epoch 25/100
7200/7200 [==============================] - 1s - loss: 0.3602 - acc: 0.8522   
Epoch 26/100
7200/7200 [==============================] - 1s - loss: 0.3588 - acc: 0.8556   
Epoch 27/100
7200/7200 [==============================] - 1s - loss: 0.3573 - acc: 0.8564   
Epoch 28/100
7200/7200 [==============================] - 1s - loss: 0.3561 - acc: 0.8560   
Epoch 29/100
7200/7200 [==============================] - 1s - loss: 0.3527 - acc: 0.8586   
Epoch 30/100
7200/7200 [==============================] - 1s - loss: 0.3522 - acc: 0.8589   
Epoch 31/100
7200/7200 [==============================] - 1s - loss: 0.3507 - acc: 0.8579   
Epoch 32/100
7200/7200 [==============================] - 1s - loss: 0.3501 - acc: 0.8589   
Epoch 33/100
7200/7200 [==============================] - 1s - loss: 0.3489 - acc: 0.8582   
Epoch 34/100
7200/7200 [==============================] - 1s - loss: 0.3485 - acc: 0.8583   
Epoch 35/100
7200/7200 [==============================] - 1s - loss: 0.3476 - acc: 0.8600   
Epoch 36/100
7200/7200 [==============================] - 1s - loss: 0.3472 - acc: 0.8606   
Epoch 37/100
7200/7200 [==============================] - 1s - loss: 0.3464 - acc: 0.8593   
Epoch 38/100
7200/7200 [==============================] - 1s - loss: 0.3456 - acc: 0.8604   
Epoch 39/100
7200/7200 [==============================] - 1s - loss: 0.3461 - acc: 0.8617   
Epoch 40/100
7200/7200 [==============================] - 1s - loss: 0.3449 - acc: 0.8610   
Epoch 41/100
7200/7200 [==============================] - 1s - loss: 0.3449 - acc: 0.8603   
Epoch 42/100
7200/7200 [==============================] - 1s - loss: 0.3445 - acc: 0.8615   
Epoch 43/100
7200/7200 [==============================] - 1s - loss: 0.3437 - acc: 0.8600   
Epoch 44/100
7200/7200 [==============================] - 1s - loss: 0.3435 - acc: 0.8612   
Epoch 45/100
7200/7200 [==============================] - 1s - loss: 0.3436 - acc: 0.8607   
Epoch 46/100
7200/7200 [==============================] - 1s - loss: 0.3424 - acc: 0.8617   
Epoch 47/100
7200/7200 [==============================] - 1s - loss: 0.3428 - acc: 0.8608   
Epoch 48/100
7200/7200 [==============================] - 1s - loss: 0.3424 - acc: 0.8606   
Epoch 49/100
7200/7200 [==============================] - 1s - loss: 0.3419 - acc: 0.8599   
Epoch 50/100
7200/7200 [==============================] - 1s - loss: 0.3415 - acc: 0.8621   
Epoch 51/100
7200/7200 [==============================] - 1s - loss: 0.3408 - acc: 0.8615   
Epoch 52/100
7200/7200 [==============================] - 1s - loss: 0.3407 - acc: 0.8610   
Epoch 53/100
7200/7200 [==============================] - 1s - loss: 0.3406 - acc: 0.8622   
Epoch 54/100
7200/7200 [==============================] - 1s - loss: 0.3405 - acc: 0.8615   
Epoch 55/100
7200/7200 [==============================] - 1s - loss: 0.3402 - acc: 0.8612   
Epoch 56/100
7200/7200 [==============================] - 1s - loss: 0.3401 - acc: 0.8631   
Epoch 57/100
7200/7200 [==============================] - 1s - loss: 0.3400 - acc: 0.8601   
Epoch 58/100
7200/7200 [==============================] - 1s - loss: 0.3394 - acc: 0.8618   
Epoch 59/100
7200/7200 [==============================] - 1s - loss: 0.3385 - acc: 0.8612   
Epoch 60/100
7200/7200 [==============================] - 1s - loss: 0.3396 - acc: 0.8631   
Epoch 61/100
7200/7200 [==============================] - 1s - loss: 0.3390 - acc: 0.8615   
Epoch 62/100
7200/7200 [==============================] - 1s - loss: 0.3392 - acc: 0.8617   
Epoch 63/100
7200/7200 [==============================] - 1s - loss: 0.3388 - acc: 0.8636   
Epoch 64/100
7200/7200 [==============================] - 1s - loss: 0.3380 - acc: 0.8628   
Epoch 65/100
7200/7200 [==============================] - 1s - loss: 0.3387 - acc: 0.8614   
Epoch 66/100
7200/7200 [==============================] - 1s - loss: 0.3382 - acc: 0.8618   
Epoch 67/100
7200/7200 [==============================] - 1s - loss: 0.3385 - acc: 0.8628   
Epoch 68/100
7200/7200 [==============================] - 1s - loss: 0.3383 - acc: 0.8629   
Epoch 69/100
7200/7200 [==============================] - 1s - loss: 0.3384 - acc: 0.8608   
Epoch 70/100
7200/7200 [==============================] - 1s - loss: 0.3382 - acc: 0.8614   
Epoch 71/100
7200/7200 [==============================] - 1s - loss: 0.3384 - acc: 0.8629   
Epoch 72/100
7200/7200 [==============================] - 1s - loss: 0.3376 - acc: 0.8617   
Epoch 73/100
7200/7200 [==============================] - 1s - loss: 0.3373 - acc: 0.8626   
Epoch 74/100
7200/7200 [==============================] - 1s - loss: 0.3382 - acc: 0.8619   
Epoch 75/100
7200/7200 [==============================] - 1s - loss: 0.3372 - acc: 0.8629   
Epoch 76/100
7200/7200 [==============================] - 1s - loss: 0.3381 - acc: 0.8618   
Epoch 77/100
7200/7200 [==============================] - 1s - loss: 0.3367 - acc: 0.8643   
Epoch 78/100
7200/7200 [==============================] - 1s - loss: 0.3373 - acc: 0.8612   
Epoch 79/100
7200/7200 [==============================] - 1s - loss: 0.3362 - acc: 0.8635   
Epoch 80/100
7200/7200 [==============================] - 1s - loss: 0.3375 - acc: 0.8614   
Epoch 81/100
7200/7200 [==============================] - 1s - loss: 0.3377 - acc: 0.8621   
Epoch 82/100
7200/7200 [==============================] - 1s - loss: 0.3371 - acc: 0.8633   
Epoch 83/100
7200/7200 [==============================] - 1s - loss: 0.3367 - acc: 0.8619   
Epoch 84/100
7200/7200 [==============================] - 1s - loss: 0.3370 - acc: 0.8631   
Epoch 85/100
7200/7200 [==============================] - 1s - loss: 0.3377 - acc: 0.8624   
Epoch 86/100
7200/7200 [==============================] - 1s - loss: 0.3372 - acc: 0.8601   
Epoch 87/100
7200/7200 [==============================] - 1s - loss: 0.3359 - acc: 0.8626   
Epoch 88/100
7200/7200 [==============================] - 1s - loss: 0.3372 - acc: 0.8635   
Epoch 89/100
7200/7200 [==============================] - 1s - loss: 0.3365 - acc: 0.8614   
Epoch 90/100
7200/7200 [==============================] - 1s - loss: 0.3372 - acc: 0.8631   
Epoch 91/100
7200/7200 [==============================] - 1s - loss: 0.3367 - acc: 0.8622   
Epoch 92/100
7200/7200 [==============================] - 1s - loss: 0.3362 - acc: 0.8604   
Epoch 93/100
7200/7200 [==============================] - 1s - loss: 0.3369 - acc: 0.8621   
Epoch 94/100
7200/7200 [==============================] - 1s - loss: 0.3363 - acc: 0.8624   
Epoch 95/100
7200/7200 [==============================] - 1s - loss: 0.3370 - acc: 0.8614   
Epoch 96/100
7200/7200 [==============================] - 1s - loss: 0.3363 - acc: 0.8618   
Epoch 97/100
7200/7200 [==============================] - 1s - loss: 0.3364 - acc: 0.8625   
Epoch 98/100
7200/7200 [==============================] - 1s - loss: 0.3371 - acc: 0.8628   
Epoch 99/100
7200/7200 [==============================] - 1s - loss: 0.3363 - acc: 0.8640   
Epoch 100/100
7200/7200 [==============================] - 1s - loss: 0.3371 - acc: 0.8632   
750/800 [===========================>..] - ETA: 0sEpoch 1/100
7200/7200 [==============================] - 1s - loss: 0.4798 - acc: 0.7961   
Epoch 2/100
7200/7200 [==============================] - 1s - loss: 0.4295 - acc: 0.7961   
Epoch 3/100
7200/7200 [==============================] - 1s - loss: 0.4241 - acc: 0.7961   
Epoch 4/100
7200/7200 [==============================] - 1s - loss: 0.4198 - acc: 0.8214   
Epoch 5/100
7200/7200 [==============================] - 1s - loss: 0.4182 - acc: 0.8265   
Epoch 6/100
7200/7200 [==============================] - 1s - loss: 0.4161 - acc: 0.8296   
Epoch 7/100
7200/7200 [==============================] - 1s - loss: 0.4152 - acc: 0.8303   
Epoch 8/100
7200/7200 [==============================] - 1s - loss: 0.4143 - acc: 0.8317   
Epoch 9/100
7200/7200 [==============================] - 1s - loss: 0.4131 - acc: 0.8326   
Epoch 10/100
7200/7200 [==============================] - 1s - loss: 0.4127 - acc: 0.8324   
Epoch 11/100
7200/7200 [==============================] - 1s - loss: 0.4112 - acc: 0.8332   
Epoch 12/100
7200/7200 [==============================] - 1s - loss: 0.4113 - acc: 0.8343   
Epoch 13/100
7200/7200 [==============================] - 1s - loss: 0.4105 - acc: 0.8342   
Epoch 14/100
7200/7200 [==============================] - 1s - loss: 0.4101 - acc: 0.8339   
Epoch 15/100
7200/7200 [==============================] - 1s - loss: 0.4093 - acc: 0.8331   
Epoch 16/100
7200/7200 [==============================] - 1s - loss: 0.4094 - acc: 0.8339   
Epoch 17/100
7200/7200 [==============================] - 1s - loss: 0.4091 - acc: 0.8343   
Epoch 18/100
7200/7200 [==============================] - 1s - loss: 0.4085 - acc: 0.8337   
Epoch 19/100
7200/7200 [==============================] - 1s - loss: 0.4083 - acc: 0.8342   
Epoch 20/100
7200/7200 [==============================] - 1s - loss: 0.4074 - acc: 0.8351   
Epoch 21/100
7200/7200 [==============================] - 1s - loss: 0.4077 - acc: 0.8350   
Epoch 22/100
7200/7200 [==============================] - 1s - loss: 0.4072 - acc: 0.8356   
Epoch 23/100
7200/7200 [==============================] - 1s - loss: 0.4069 - acc: 0.8337   
Epoch 24/100
7200/7200 [==============================] - 1s - loss: 0.4066 - acc: 0.8344   
Epoch 25/100
7200/7200 [==============================] - 1s - loss: 0.4066 - acc: 0.8333   
Epoch 26/100
7200/7200 [==============================] - 1s - loss: 0.4065 - acc: 0.8340   
Epoch 27/100
7200/7200 [==============================] - 1s - loss: 0.4064 - acc: 0.8337   
Epoch 28/100
7200/7200 [==============================] - 1s - loss: 0.4064 - acc: 0.8332   
Epoch 29/100
7200/7200 [==============================] - 1s - loss: 0.4059 - acc: 0.8340   
Epoch 30/100
7200/7200 [==============================] - 1s - loss: 0.4062 - acc: 0.8336   
Epoch 31/100
7200/7200 [==============================] - 1s - loss: 0.4054 - acc: 0.8351   
Epoch 32/100
7200/7200 [==============================] - 1s - loss: 0.4056 - acc: 0.8358   
Epoch 33/100
7200/7200 [==============================] - 1s - loss: 0.4052 - acc: 0.8342   
Epoch 34/100
7200/7200 [==============================] - 1s - loss: 0.4053 - acc: 0.8346   
Epoch 35/100
7200/7200 [==============================] - 1s - loss: 0.4053 - acc: 0.8350   
Epoch 36/100
7200/7200 [==============================] - 1s - loss: 0.4048 - acc: 0.8349   
Epoch 37/100
7200/7200 [==============================] - 1s - loss: 0.4049 - acc: 0.8339   
Epoch 38/100
7200/7200 [==============================] - 1s - loss: 0.4054 - acc: 0.8339   
Epoch 39/100
7200/7200 [==============================] - 1s - loss: 0.4049 - acc: 0.8342   
Epoch 40/100
7200/7200 [==============================] - 1s - loss: 0.4054 - acc: 0.8343   
Epoch 41/100
7200/7200 [==============================] - 1s - loss: 0.4052 - acc: 0.8347   
Epoch 42/100
7200/7200 [==============================] - 1s - loss: 0.4045 - acc: 0.8353   
Epoch 43/100
7200/7200 [==============================] - 1s - loss: 0.4046 - acc: 0.8361   
Epoch 44/100
7200/7200 [==============================] - 1s - loss: 0.4051 - acc: 0.8346   
Epoch 45/100
7200/7200 [==============================] - 1s - loss: 0.4043 - acc: 0.8342   
Epoch 46/100
7200/7200 [==============================] - 1s - loss: 0.4046 - acc: 0.8343   
Epoch 47/100
7200/7200 [==============================] - 1s - loss: 0.4047 - acc: 0.8333   
Epoch 48/100
7200/7200 [==============================] - 1s - loss: 0.4046 - acc: 0.8332   
Epoch 49/100
7200/7200 [==============================] - 1s - loss: 0.4043 - acc: 0.8356   
Epoch 50/100
7200/7200 [==============================] - 1s - loss: 0.4040 - acc: 0.8329   
Epoch 51/100
7200/7200 [==============================] - 1s - loss: 0.4041 - acc: 0.8353   
Epoch 52/100
7200/7200 [==============================] - 1s - loss: 0.4043 - acc: 0.8339   
Epoch 53/100
7200/7200 [==============================] - 1s - loss: 0.4037 - acc: 0.8337   
Epoch 54/100
7200/7200 [==============================] - 1s - loss: 0.4044 - acc: 0.8342   
Epoch 55/100
7200/7200 [==============================] - 1s - loss: 0.4043 - acc: 0.8350   
Epoch 56/100
7200/7200 [==============================] - 1s - loss: 0.4035 - acc: 0.8362   
Epoch 57/100
7200/7200 [==============================] - 1s - loss: 0.4033 - acc: 0.8350   
Epoch 58/100
7200/7200 [==============================] - 1s - loss: 0.4043 - acc: 0.8339   
Epoch 59/100
7200/7200 [==============================] - 1s - loss: 0.4036 - acc: 0.8347   
Epoch 60/100
7200/7200 [==============================] - 1s - loss: 0.4038 - acc: 0.8343   
Epoch 61/100
7200/7200 [==============================] - 1s - loss: 0.4033 - acc: 0.8337   
Epoch 62/100
7200/7200 [==============================] - 1s - loss: 0.4032 - acc: 0.8347   
Epoch 63/100
7200/7200 [==============================] - 1s - loss: 0.4038 - acc: 0.8353   
Epoch 64/100
7200/7200 [==============================] - 1s - loss: 0.4034 - acc: 0.8350   
Epoch 65/100
7200/7200 [==============================] - 1s - loss: 0.4036 - acc: 0.8343   
Epoch 66/100
7200/7200 [==============================] - 1s - loss: 0.4039 - acc: 0.8349   
Epoch 67/100
7200/7200 [==============================] - 1s - loss: 0.4037 - acc: 0.8354   
Epoch 68/100
7200/7200 [==============================] - 1s - loss: 0.4040 - acc: 0.8336   
Epoch 69/100
7200/7200 [==============================] - 1s - loss: 0.4034 - acc: 0.8343   
Epoch 70/100
7200/7200 [==============================] - 1s - loss: 0.4036 - acc: 0.8356   
Epoch 71/100
7200/7200 [==============================] - 1s - loss: 0.4034 - acc: 0.8335   
Epoch 72/100
7200/7200 [==============================] - 1s - loss: 0.4034 - acc: 0.8337   
Epoch 73/100
7200/7200 [==============================] - 1s - loss: 0.4033 - acc: 0.8333   
Epoch 74/100
7200/7200 [==============================] - 1s - loss: 0.4037 - acc: 0.8343   
Epoch 75/100
7200/7200 [==============================] - 1s - loss: 0.4028 - acc: 0.8354   
Epoch 76/100
7200/7200 [==============================] - 1s - loss: 0.4028 - acc: 0.8353   
Epoch 77/100
7200/7200 [==============================] - 1s - loss: 0.4033 - acc: 0.8353   
Epoch 78/100
7200/7200 [==============================] - 1s - loss: 0.4031 - acc: 0.8337   
Epoch 79/100
7200/7200 [==============================] - 1s - loss: 0.4034 - acc: 0.8342   
Epoch 80/100
7200/7200 [==============================] - 1s - loss: 0.4028 - acc: 0.8346   
Epoch 81/100
7200/7200 [==============================] - 1s - loss: 0.4034 - acc: 0.8343   
Epoch 82/100
7200/7200 [==============================] - 1s - loss: 0.4033 - acc: 0.8343   
Epoch 83/100
7200/7200 [==============================] - 1s - loss: 0.4032 - acc: 0.8353   
Epoch 84/100
7200/7200 [==============================] - 1s - loss: 0.4022 - acc: 0.8337   
Epoch 85/100
7200/7200 [==============================] - 1s - loss: 0.4033 - acc: 0.8347   
Epoch 86/100
7200/7200 [==============================] - 1s - loss: 0.4031 - acc: 0.8329   
Epoch 87/100
7200/7200 [==============================] - 1s - loss: 0.4032 - acc: 0.8342   
Epoch 88/100
7200/7200 [==============================] - 1s - loss: 0.4030 - acc: 0.8349   
Epoch 89/100
7200/7200 [==============================] - 1s - loss: 0.4033 - acc: 0.8333   
Epoch 90/100
7200/7200 [==============================] - 1s - loss: 0.4031 - acc: 0.8336   
Epoch 91/100
7200/7200 [==============================] - 1s - loss: 0.4028 - acc: 0.8332   
Epoch 92/100
7200/7200 [==============================] - 1s - loss: 0.4030 - acc: 0.8353   
Epoch 93/100
7200/7200 [==============================] - 1s - loss: 0.4026 - acc: 0.8347   - ETA: 1s - loss
Epoch 94/100
7200/7200 [==============================] - 1s - loss: 0.4026 - acc: 0.8351   
Epoch 95/100
7200/7200 [==============================] - 1s - loss: 0.4027 - acc: 0.8335   
Epoch 96/100
7200/7200 [==============================] - 1s - loss: 0.4032 - acc: 0.8347   
Epoch 97/100
7200/7200 [==============================] - 1s - loss: 0.4028 - acc: 0.8347   
Epoch 98/100
7200/7200 [==============================] - 1s - loss: 0.4026 - acc: 0.8339   
Epoch 99/100
7200/7200 [==============================] - 1s - loss: 0.4031 - acc: 0.8335   
Epoch 100/100
7200/7200 [==============================] - 1s - loss: 0.4030 - acc: 0.8361   
730/800 [==========================>...] - ETA: 0s
In [22]:
mean = accuracies.mean()
variance = accuracies.std()
print(mean)
print(variance)
0.845624994598
0.00934160696796
In [23]:
# Doğruluk artırma
# Dropout Regularization: Overfitting i azaltmak için

# Tuning 
from keras.wrappers.scikit_learn import KerasClassifier
from sklearn.model_selection import GridSearchCV

def build_classifier(optimizer):
  classifier = Sequential()
  classifier.add(Dense(units = 6, kernel_initializer = 'uniform', activation = 'relu', input_dim = 11))
  classifier.add(Dense(units = 6, kernel_initializer = 'uniform', activation = 'relu'))
  classifier.add(Dense(units = 1, kernel_initializer = 'uniform', activation = 'sigmoid'))
  classifier.compile(optimizer = optimizer, loss = 'binary_crossentropy', metrics = ['accuracy'])
  return classifier
In [24]:
classifier = KerasClassifier(build_fn = build_classifier)
parameters = {'batch_size': [25, 32],
       'epochs': [100,300],
       'optimizer': ['adam', 'rmsprop']}
In [25]:
grid_search = GridSearchCV(estimator = classifier,
              param_grid = parameters,
              scoring = 'accuracy',
              cv = 10)
In [26]:
grid_search = grid_search.fit(X_train, y_train)
Epoch 1/100
7200/7200 [==============================] - 0s - loss: 0.5791 - acc: 0.7946   
Epoch 2/100
7200/7200 [==============================] - 0s - loss: 0.4332 - acc: 0.8007   
Epoch 3/100
7200/7200 [==============================] - 0s - loss: 0.4083 - acc: 0.8117   
Epoch 4/100
7200/7200 [==============================] - 0s - loss: 0.3894 - acc: 0.8193   
Epoch 5/100
7200/7200 [==============================] - 0s - loss: 0.3737 - acc: 0.8444   
Epoch 6/100
7200/7200 [==============================] - 0s - loss: 0.3629 - acc: 0.8543   
Epoch 7/100
7200/7200 [==============================] - 0s - loss: 0.3554 - acc: 0.8557   
Epoch 8/100
7200/7200 [==============================] - 0s - loss: 0.3508 - acc: 0.8578   
Epoch 9/100
7200/7200 [==============================] - 0s - loss: 0.3479 - acc: 0.8607   
Epoch 10/100
7200/7200 [==============================] - 0s - loss: 0.3464 - acc: 0.8600   
Epoch 11/100
7200/7200 [==============================] - 0s - loss: 0.3448 - acc: 0.8601   
Epoch 12/100
7200/7200 [==============================] - 0s - loss: 0.3437 - acc: 0.8601   
Epoch 13/100
7200/7200 [==============================] - 0s - loss: 0.3427 - acc: 0.8596   
Epoch 14/100
7200/7200 [==============================] - 0s - loss: 0.3417 - acc: 0.8614   
Epoch 15/100
7200/7200 [==============================] - 0s - loss: 0.3416 - acc: 0.8604   
Epoch 16/100
7200/7200 [==============================] - 0s - loss: 0.3410 - acc: 0.8610   
Epoch 17/100
7200/7200 [==============================] - 0s - loss: 0.3404 - acc: 0.8612   
Epoch 18/100
7200/7200 [==============================] - 0s - loss: 0.3398 - acc: 0.8614   
Epoch 19/100
7200/7200 [==============================] - 0s - loss: 0.3396 - acc: 0.8615   
Epoch 20/100
7200/7200 [==============================] - 0s - loss: 0.3393 - acc: 0.8622   
Epoch 21/100
7200/7200 [==============================] - 0s - loss: 0.3388 - acc: 0.8615   
Epoch 22/100
7200/7200 [==============================] - 0s - loss: 0.3388 - acc: 0.8607   
Epoch 23/100
7200/7200 [==============================] - 0s - loss: 0.3383 - acc: 0.8597   
Epoch 24/100
7200/7200 [==============================] - 0s - loss: 0.3378 - acc: 0.8618   
Epoch 25/100
7200/7200 [==============================] - 0s - loss: 0.3379 - acc: 0.8601   
Epoch 26/100
7200/7200 [==============================] - 0s - loss: 0.3372 - acc: 0.8596   
Epoch 27/100
7200/7200 [==============================] - 0s - loss: 0.3374 - acc: 0.8612   
Epoch 28/100
7200/7200 [==============================] - 0s - loss: 0.3373 - acc: 0.8625   
Epoch 29/100
7200/7200 [==============================] - 0s - loss: 0.3370 - acc: 0.8631   
Epoch 30/100
7200/7200 [==============================] - 0s - loss: 0.3374 - acc: 0.8635   
Epoch 31/100
7200/7200 [==============================] - 0s - loss: 0.3368 - acc: 0.8629   
Epoch 32/100
7200/7200 [==============================] - 0s - loss: 0.3365 - acc: 0.8624   
Epoch 33/100
7200/7200 [==============================] - 0s - loss: 0.3370 - acc: 0.8615   
Epoch 34/100
7200/7200 [==============================] - 0s - loss: 0.3366 - acc: 0.8622   
Epoch 35/100
7200/7200 [==============================] - 0s - loss: 0.3362 - acc: 0.8631   
Epoch 36/100
7200/7200 [==============================] - 0s - loss: 0.3365 - acc: 0.8622   
Epoch 37/100
7200/7200 [==============================] - 0s - loss: 0.3366 - acc: 0.8629   
Epoch 38/100
7200/7200 [==============================] - 0s - loss: 0.3360 - acc: 0.8622   
Epoch 39/100
7200/7200 [==============================] - 0s - loss: 0.3359 - acc: 0.8624   
Epoch 40/100
7200/7200 [==============================] - 0s - loss: 0.3356 - acc: 0.8628   
Epoch 41/100
7200/7200 [==============================] - 0s - loss: 0.3361 - acc: 0.8635   
Epoch 42/100
7200/7200 [==============================] - 0s - loss: 0.3355 - acc: 0.8626   
Epoch 43/100
7200/7200 [==============================] - 0s - loss: 0.3354 - acc: 0.8615   
Epoch 44/100
7200/7200 [==============================] - 0s - loss: 0.3349 - acc: 0.8631   
Epoch 45/100
7200/7200 [==============================] - 0s - loss: 0.3354 - acc: 0.8621   
Epoch 46/100
7200/7200 [==============================] - 0s - loss: 0.3353 - acc: 0.8629   
Epoch 47/100
7200/7200 [==============================] - 0s - loss: 0.3356 - acc: 0.8618   
Epoch 48/100
7200/7200 [==============================] - 0s - loss: 0.3351 - acc: 0.8611   
Epoch 49/100
7200/7200 [==============================] - 0s - loss: 0.3345 - acc: 0.8633   
Epoch 50/100
7200/7200 [==============================] - 0s - loss: 0.3351 - acc: 0.8629   
Epoch 51/100
7200/7200 [==============================] - 0s - loss: 0.3346 - acc: 0.8628   
Epoch 52/100
7200/7200 [==============================] - 0s - loss: 0.3350 - acc: 0.8612   
Epoch 53/100
7200/7200 [==============================] - 0s - loss: 0.3349 - acc: 0.8619   
Epoch 54/100
7200/7200 [==============================] - 0s - loss: 0.3346 - acc: 0.8644   
Epoch 55/100
7200/7200 [==============================] - 0s - loss: 0.3346 - acc: 0.8649   
Epoch 56/100
7200/7200 [==============================] - 0s - loss: 0.3343 - acc: 0.8618   
Epoch 57/100
7200/7200 [==============================] - 0s - loss: 0.3350 - acc: 0.8625   
Epoch 58/100
7200/7200 [==============================] - 0s - loss: 0.3343 - acc: 0.8639   
Epoch 59/100
7200/7200 [==============================] - 0s - loss: 0.3350 - acc: 0.8637   
Epoch 60/100
7200/7200 [==============================] - 0s - loss: 0.3341 - acc: 0.8639   
Epoch 61/100
7200/7200 [==============================] - 0s - loss: 0.3342 - acc: 0.8631   
Epoch 62/100
7200/7200 [==============================] - 0s - loss: 0.3344 - acc: 0.8625   
Epoch 63/100
7200/7200 [==============================] - 0s - loss: 0.3342 - acc: 0.8635   
Epoch 64/100
7200/7200 [==============================] - 0s - loss: 0.3341 - acc: 0.8650   
Epoch 65/100
7200/7200 [==============================] - 0s - loss: 0.3344 - acc: 0.8624   
Epoch 66/100
7200/7200 [==============================] - 0s - loss: 0.3341 - acc: 0.8636   
Epoch 67/100
7200/7200 [==============================] - 0s - loss: 0.3339 - acc: 0.8646   
Epoch 68/100
7200/7200 [==============================] - 0s - loss: 0.3335 - acc: 0.8635   
Epoch 69/100
7200/7200 [==============================] - 0s - loss: 0.3342 - acc: 0.8626   
Epoch 70/100
7200/7200 [==============================] - 0s - loss: 0.3339 - acc: 0.8642   
Epoch 71/100
7200/7200 [==============================] - 0s - loss: 0.3344 - acc: 0.8642   
Epoch 72/100
7200/7200 [==============================] - 0s - loss: 0.3343 - acc: 0.8629   
Epoch 73/100
7200/7200 [==============================] - 0s - loss: 0.3339 - acc: 0.8635   
Epoch 74/100
7200/7200 [==============================] - 0s - loss: 0.3331 - acc: 0.8625   
Epoch 75/100
7200/7200 [==============================] - 0s - loss: 0.3341 - acc: 0.8628   
Epoch 76/100
7200/7200 [==============================] - 0s - loss: 0.3334 - acc: 0.8646   
Epoch 77/100
7200/7200 [==============================] - 0s - loss: 0.3339 - acc: 0.8628   
Epoch 78/100
7200/7200 [==============================] - 0s - loss: 0.3334 - acc: 0.8644   
Epoch 79/100
7200/7200 [==============================] - 0s - loss: 0.3333 - acc: 0.8631   
Epoch 80/100
7200/7200 [==============================] - 0s - loss: 0.3336 - acc: 0.8628   
Epoch 81/100
7200/7200 [==============================] - 0s - loss: 0.3340 - acc: 0.8621   
Epoch 82/100
7200/7200 [==============================] - 0s - loss: 0.3333 - acc: 0.8629   
Epoch 83/100
7200/7200 [==============================] - 0s - loss: 0.3331 - acc: 0.8621   
Epoch 84/100
7200/7200 [==============================] - 0s - loss: 0.3336 - acc: 0.8651   
Epoch 85/100
7200/7200 [==============================] - 0s - loss: 0.3331 - acc: 0.8628   
Epoch 86/100
7200/7200 [==============================] - 0s - loss: 0.3339 - acc: 0.8642   
Epoch 87/100
7200/7200 [==============================] - 0s - loss: 0.3341 - acc: 0.8631   
Epoch 88/100
7200/7200 [==============================] - 0s - loss: 0.3330 - acc: 0.8629   
Epoch 89/100
7200/7200 [==============================] - 0s - loss: 0.3341 - acc: 0.8640   
Epoch 90/100
7200/7200 [==============================] - 0s - loss: 0.3339 - acc: 0.8647   
Epoch 91/100
7200/7200 [==============================] - 0s - loss: 0.3331 - acc: 0.8639   
Epoch 92/100
7200/7200 [==============================] - 0s - loss: 0.3333 - acc: 0.8633   
Epoch 93/100
7200/7200 [==============================] - 0s - loss: 0.3334 - acc: 0.8650   
Epoch 94/100
7200/7200 [==============================] - 0s - loss: 0.3335 - acc: 0.8653   
Epoch 95/100
7200/7200 [==============================] - 0s - loss: 0.3339 - acc: 0.8629   
Epoch 96/100
7200/7200 [==============================] - 0s - loss: 0.3338 - acc: 0.8619   
Epoch 97/100
7200/7200 [==============================] - 0s - loss: 0.3338 - acc: 0.8640   
Epoch 98/100
7200/7200 [==============================] - 0s - loss: 0.3337 - acc: 0.8622   
Epoch 99/100
7200/7200 [==============================] - 0s - loss: 0.3331 - acc: 0.8635   
Epoch 100/100
7200/7200 [==============================] - 0s - loss: 0.3335 - acc: 0.8636   
5425/7200 [=====================>........] - ETA: 0sEpoch 1/100
7200/7200 [==============================] - 0s - loss: 0.5779 - acc: 0.7943   
Epoch 2/100
7200/7200 [==============================] - 0s - loss: 0.4295 - acc: 0.7967   
Epoch 3/100
7200/7200 [==============================] - 0s - loss: 0.4239 - acc: 0.7967   
Epoch 4/100
7200/7200 [==============================] - 0s - loss: 0.4205 - acc: 0.7967   
Epoch 5/100
7200/7200 [==============================] - 0s - loss: 0.4166 - acc: 0.7967   
Epoch 6/100
7200/7200 [==============================] - 0s - loss: 0.4114 - acc: 0.7967   
Epoch 7/100
7200/7200 [==============================] - 0s - loss: 0.4058 - acc: 0.8168   
Epoch 8/100
7200/7200 [==============================] - 0s - loss: 0.4004 - acc: 0.8285   
Epoch 9/100
7200/7200 [==============================] - 0s - loss: 0.3955 - acc: 0.8300   
Epoch 10/100
7200/7200 [==============================] - 0s - loss: 0.3906 - acc: 0.8299   
Epoch 11/100
7200/7200 [==============================] - 0s - loss: 0.3865 - acc: 0.8310   
Epoch 12/100
7200/7200 [==============================] - 0s - loss: 0.3828 - acc: 0.8308   
Epoch 13/100
7200/7200 [==============================] - 0s - loss: 0.3794 - acc: 0.8392   
Epoch 14/100
7200/7200 [==============================] - 0s - loss: 0.3765 - acc: 0.8464   
Epoch 15/100
7200/7200 [==============================] - 0s - loss: 0.3742 - acc: 0.8447   
Epoch 16/100
7200/7200 [==============================] - 0s - loss: 0.3716 - acc: 0.8481   
Epoch 17/100
7200/7200 [==============================] - 0s - loss: 0.3699 - acc: 0.8465   
Epoch 18/100
7200/7200 [==============================] - 0s - loss: 0.3679 - acc: 0.8507   
Epoch 19/100
7200/7200 [==============================] - 0s - loss: 0.3658 - acc: 0.8517   
Epoch 20/100
7200/7200 [==============================] - 0s - loss: 0.3636 - acc: 0.8542   
Epoch 21/100
7200/7200 [==============================] - 0s - loss: 0.3641 - acc: 0.8506   
Epoch 22/100
7200/7200 [==============================] - 0s - loss: 0.3627 - acc: 0.8521   
Epoch 23/100
7200/7200 [==============================] - 0s - loss: 0.3616 - acc: 0.8550   
Epoch 24/100
7200/7200 [==============================] - 0s - loss: 0.3610 - acc: 0.8551   
Epoch 25/100
7200/7200 [==============================] - 0s - loss: 0.3599 - acc: 0.8558   
Epoch 26/100
7200/7200 [==============================] - 0s - loss: 0.3595 - acc: 0.8540   
Epoch 27/100
7200/7200 [==============================] - 0s - loss: 0.3584 - acc: 0.8565   
Epoch 28/100
7200/7200 [==============================] - 0s - loss: 0.3581 - acc: 0.8560   
Epoch 29/100
7200/7200 [==============================] - 0s - loss: 0.3569 - acc: 0.8561   
Epoch 30/100
7200/7200 [==============================] - 0s - loss: 0.3564 - acc: 0.8558   
Epoch 31/100
7200/7200 [==============================] - 0s - loss: 0.3559 - acc: 0.8558   
Epoch 32/100
7200/7200 [==============================] - 0s - loss: 0.3548 - acc: 0.8576   
Epoch 33/100
7200/7200 [==============================] - 0s - loss: 0.3542 - acc: 0.8564   
Epoch 34/100
7200/7200 [==============================] - 0s - loss: 0.3539 - acc: 0.8576   
Epoch 35/100
7200/7200 [==============================] - 0s - loss: 0.3528 - acc: 0.8581   
Epoch 36/100
7200/7200 [==============================] - 0s - loss: 0.3524 - acc: 0.8581   
Epoch 37/100
7200/7200 [==============================] - 0s - loss: 0.3526 - acc: 0.8569   
Epoch 38/100
7200/7200 [==============================] - 0s - loss: 0.3520 - acc: 0.8589   
Epoch 39/100
7200/7200 [==============================] - 0s - loss: 0.3512 - acc: 0.8603   
Epoch 40/100
7200/7200 [==============================] - 0s - loss: 0.3501 - acc: 0.8597   
Epoch 41/100
7200/7200 [==============================] - 0s - loss: 0.3506 - acc: 0.8592   
Epoch 42/100
7200/7200 [==============================] - 0s - loss: 0.3493 - acc: 0.8590   
Epoch 43/100
7200/7200 [==============================] - 0s - loss: 0.3503 - acc: 0.8567   
Epoch 44/100
7200/7200 [==============================] - 0s - loss: 0.3492 - acc: 0.8617   
Epoch 45/100
7200/7200 [==============================] - 0s - loss: 0.3486 - acc: 0.8585   
Epoch 46/100
7200/7200 [==============================] - 0s - loss: 0.3482 - acc: 0.8610   
Epoch 47/100
7200/7200 [==============================] - 0s - loss: 0.3487 - acc: 0.8594   
Epoch 48/100
7200/7200 [==============================] - 0s - loss: 0.3481 - acc: 0.8579   
Epoch 49/100
7200/7200 [==============================] - 0s - loss: 0.3468 - acc: 0.8604   
Epoch 50/100
7200/7200 [==============================] - 0s - loss: 0.3481 - acc: 0.8600   
Epoch 51/100
7200/7200 [==============================] - 0s - loss: 0.3472 - acc: 0.8608   
Epoch 52/100
7200/7200 [==============================] - 0s - loss: 0.3477 - acc: 0.8608   
Epoch 53/100
7200/7200 [==============================] - 0s - loss: 0.3476 - acc: 0.8596   
Epoch 54/100
7200/7200 [==============================] - 0s - loss: 0.3465 - acc: 0.8615   
Epoch 55/100
7200/7200 [==============================] - 0s - loss: 0.3469 - acc: 0.8615   - ETA: 0s - loss: 0.3205 - acc
Epoch 56/100
7200/7200 [==============================] - 0s - loss: 0.3471 - acc: 0.8622   
Epoch 57/100
7200/7200 [==============================] - 0s - loss: 0.3468 - acc: 0.8603   
Epoch 58/100
7200/7200 [==============================] - 0s - loss: 0.3466 - acc: 0.8604   
Epoch 59/100
7200/7200 [==============================] - 0s - loss: 0.3466 - acc: 0.8618   
Epoch 60/100
7200/7200 [==============================] - 0s - loss: 0.3462 - acc: 0.8596   
Epoch 61/100
7200/7200 [==============================] - 0s - loss: 0.3463 - acc: 0.8614   
Epoch 62/100
7200/7200 [==============================] - 0s - loss: 0.3459 - acc: 0.8590   
Epoch 63/100
7200/7200 [==============================] - 0s - loss: 0.3462 - acc: 0.8596   
Epoch 64/100
7200/7200 [==============================] - 0s - loss: 0.3457 - acc: 0.8615   
Epoch 65/100
7200/7200 [==============================] - 0s - loss: 0.3464 - acc: 0.8581   
Epoch 66/100
7200/7200 [==============================] - 0s - loss: 0.3451 - acc: 0.8629   
Epoch 67/100
7200/7200 [==============================] - 0s - loss: 0.3462 - acc: 0.8618   
Epoch 68/100
7200/7200 [==============================] - 0s - loss: 0.3450 - acc: 0.8614   
Epoch 69/100
7200/7200 [==============================] - 0s - loss: 0.3453 - acc: 0.8603   
Epoch 70/100
7200/7200 [==============================] - 0s - loss: 0.3455 - acc: 0.8608   
Epoch 71/100
7200/7200 [==============================] - 0s - loss: 0.3457 - acc: 0.8594   
Epoch 72/100
7200/7200 [==============================] - 0s - loss: 0.3458 - acc: 0.8608   
Epoch 73/100
7200/7200 [==============================] - 0s - loss: 0.3448 - acc: 0.8606   
Epoch 74/100
7200/7200 [==============================] - 0s - loss: 0.3450 - acc: 0.8617   
Epoch 75/100
7200/7200 [==============================] - 0s - loss: 0.3448 - acc: 0.8601   
Epoch 76/100
7200/7200 [==============================] - 0s - loss: 0.3449 - acc: 0.8617   
Epoch 77/100
7200/7200 [==============================] - 0s - loss: 0.3458 - acc: 0.8596   
Epoch 78/100
7200/7200 [==============================] - 0s - loss: 0.3448 - acc: 0.8624   
Epoch 79/100
7200/7200 [==============================] - 0s - loss: 0.3447 - acc: 0.8607   
Epoch 80/100
7200/7200 [==============================] - 0s - loss: 0.3448 - acc: 0.8603   
Epoch 81/100
7200/7200 [==============================] - 0s - loss: 0.3446 - acc: 0.8594   
Epoch 82/100
7200/7200 [==============================] - 0s - loss: 0.3447 - acc: 0.8604   
Epoch 83/100
7200/7200 [==============================] - 0s - loss: 0.3455 - acc: 0.8612   
Epoch 84/100
7200/7200 [==============================] - 0s - loss: 0.3449 - acc: 0.8606   
Epoch 85/100
7200/7200 [==============================] - 0s - loss: 0.3440 - acc: 0.8593   
Epoch 86/100
7200/7200 [==============================] - 0s - loss: 0.3448 - acc: 0.8608   
Epoch 87/100
7200/7200 [==============================] - 0s - loss: 0.3449 - acc: 0.8608   
Epoch 88/100
7200/7200 [==============================] - 0s - loss: 0.3446 - acc: 0.8608   
Epoch 89/100
7200/7200 [==============================] - 0s - loss: 0.3450 - acc: 0.8601   
Epoch 90/100
7200/7200 [==============================] - 0s - loss: 0.3450 - acc: 0.8581   
Epoch 91/100
7200/7200 [==============================] - 0s - loss: 0.3445 - acc: 0.8617   
Epoch 92/100
7200/7200 [==============================] - 0s - loss: 0.3443 - acc: 0.8632   
Epoch 93/100
7200/7200 [==============================] - 0s - loss: 0.3447 - acc: 0.8610   
Epoch 94/100
7200/7200 [==============================] - 0s - loss: 0.3445 - acc: 0.8617   
Epoch 95/100
7200/7200 [==============================] - 0s - loss: 0.3446 - acc: 0.8594   
Epoch 96/100
7200/7200 [==============================] - 0s - loss: 0.3442 - acc: 0.8596   
Epoch 97/100
7200/7200 [==============================] - 0s - loss: 0.3441 - acc: 0.8614   
Epoch 98/100
7200/7200 [==============================] - 0s - loss: 0.3443 - acc: 0.8621   
Epoch 99/100
7200/7200 [==============================] - 0s - loss: 0.3444 - acc: 0.8611   
Epoch 100/100
7200/7200 [==============================] - 0s - loss: 0.3446 - acc: 0.8617   
5425/7200 [=====================>........] - ETA: 0sEpoch 1/100
7200/7200 [==============================] - 0s - loss: 0.5639 - acc: 0.7953   
Epoch 2/100
7200/7200 [==============================] - 0s - loss: 0.4371 - acc: 0.7956   
Epoch 3/100
7200/7200 [==============================] - 0s - loss: 0.4289 - acc: 0.7956   
Epoch 4/100
7200/7200 [==============================] - 0s - loss: 0.4241 - acc: 0.7956   
Epoch 5/100
7200/7200 [==============================] - 0s - loss: 0.4190 - acc: 0.8214   
Epoch 6/100
7200/7200 [==============================] - 0s - loss: 0.4148 - acc: 0.8318   
Epoch 7/100
7200/7200 [==============================] - 0s - loss: 0.4114 - acc: 0.8340   
Epoch 8/100
7200/7200 [==============================] - 0s - loss: 0.4093 - acc: 0.8347   
Epoch 9/100
7200/7200 [==============================] - 0s - loss: 0.4073 - acc: 0.8344   
Epoch 10/100
7200/7200 [==============================] - 0s - loss: 0.4054 - acc: 0.8350   
Epoch 11/100
7200/7200 [==============================] - 0s - loss: 0.4042 - acc: 0.8333   
Epoch 12/100
7200/7200 [==============================] - 0s - loss: 0.4032 - acc: 0.8358   
Epoch 13/100
7200/7200 [==============================] - 0s - loss: 0.4025 - acc: 0.8340   
Epoch 14/100
7200/7200 [==============================] - 0s - loss: 0.4016 - acc: 0.8347   
Epoch 15/100
7200/7200 [==============================] - 0s - loss: 0.4013 - acc: 0.8343   
Epoch 16/100
7200/7200 [==============================] - 0s - loss: 0.4005 - acc: 0.8337   
Epoch 17/100
7200/7200 [==============================] - 0s - loss: 0.3999 - acc: 0.8350   
Epoch 18/100
7200/7200 [==============================] - 0s - loss: 0.3995 - acc: 0.8344   
Epoch 19/100
7200/7200 [==============================] - 0s - loss: 0.3993 - acc: 0.8357   
Epoch 20/100
7200/7200 [==============================] - 0s - loss: 0.3990 - acc: 0.8347   
Epoch 21/100
7200/7200 [==============================] - 0s - loss: 0.3985 - acc: 0.8364   
Epoch 22/100
7200/7200 [==============================] - 0s - loss: 0.3981 - acc: 0.8357   
Epoch 23/100
7200/7200 [==============================] - 0s - loss: 0.3979 - acc: 0.8357   
Epoch 24/100
7200/7200 [==============================] - 0s - loss: 0.3975 - acc: 0.8353   
Epoch 25/100
7200/7200 [==============================] - 0s - loss: 0.3974 - acc: 0.8361   
Epoch 26/100
7200/7200 [==============================] - 0s - loss: 0.3971 - acc: 0.8358   
Epoch 27/100
7200/7200 [==============================] - 0s - loss: 0.3970 - acc: 0.8360   
Epoch 28/100
7200/7200 [==============================] - 0s - loss: 0.3971 - acc: 0.8369   
Epoch 29/100
7200/7200 [==============================] - 0s - loss: 0.3966 - acc: 0.8368   
Epoch 30/100
7200/7200 [==============================] - 0s - loss: 0.3968 - acc: 0.8375   
Epoch 31/100
7200/7200 [==============================] - 0s - loss: 0.3963 - acc: 0.8358   
Epoch 32/100
7200/7200 [==============================] - 0s - loss: 0.3964 - acc: 0.8371   
Epoch 33/100
7200/7200 [==============================] - 0s - loss: 0.3961 - acc: 0.8358   
Epoch 34/100
7200/7200 [==============================] - 0s - loss: 0.3957 - acc: 0.8358   
Epoch 35/100
7200/7200 [==============================] - 0s - loss: 0.3957 - acc: 0.8353   
Epoch 36/100
7200/7200 [==============================] - 0s - loss: 0.3954 - acc: 0.8374   
Epoch 37/100
7200/7200 [==============================] - 0s - loss: 0.3952 - acc: 0.8367   
Epoch 38/100
7200/7200 [==============================] - 0s - loss: 0.3953 - acc: 0.8358   
Epoch 39/100
7200/7200 [==============================] - 0s - loss: 0.3950 - acc: 0.8372   
Epoch 40/100
7200/7200 [==============================] - 0s - loss: 0.3949 - acc: 0.8369   
Epoch 41/100
7200/7200 [==============================] - 0s - loss: 0.3946 - acc: 0.8365   
Epoch 42/100
7200/7200 [==============================] - 0s - loss: 0.3948 - acc: 0.8365   
Epoch 43/100
7200/7200 [==============================] - 0s - loss: 0.3945 - acc: 0.8368   
Epoch 44/100
7200/7200 [==============================] - 0s - loss: 0.3944 - acc: 0.8361   
Epoch 45/100
7200/7200 [==============================] - 0s - loss: 0.3943 - acc: 0.8365   
Epoch 46/100
7200/7200 [==============================] - 0s - loss: 0.3943 - acc: 0.8365   
Epoch 47/100
7200/7200 [==============================] - 0s - loss: 0.3943 - acc: 0.8364   
Epoch 48/100
7200/7200 [==============================] - 0s - loss: 0.3939 - acc: 0.8362   
Epoch 49/100
7200/7200 [==============================] - 0s - loss: 0.3937 - acc: 0.8369   
Epoch 50/100
7200/7200 [==============================] - 0s - loss: 0.3939 - acc: 0.8343   
Epoch 51/100
7200/7200 [==============================] - 0s - loss: 0.3937 - acc: 0.8361   
Epoch 52/100
7200/7200 [==============================] - 0s - loss: 0.3934 - acc: 0.8357   
Epoch 53/100
7200/7200 [==============================] - 0s - loss: 0.3934 - acc: 0.8360   
Epoch 54/100
7200/7200 [==============================] - 0s - loss: 0.3933 - acc: 0.8357   
Epoch 55/100
7200/7200 [==============================] - 0s - loss: 0.3932 - acc: 0.8365   
Epoch 56/100
7200/7200 [==============================] - 0s - loss: 0.3930 - acc: 0.8365   
Epoch 57/100
7200/7200 [==============================] - 0s - loss: 0.3929 - acc: 0.8357   
Epoch 58/100
7200/7200 [==============================] - 0s - loss: 0.3924 - acc: 0.8378   
Epoch 59/100
7200/7200 [==============================] - 0s - loss: 0.3929 - acc: 0.8357   
Epoch 60/100
7200/7200 [==============================] - 0s - loss: 0.3931 - acc: 0.8367   
Epoch 61/100
7200/7200 [==============================] - 0s - loss: 0.3921 - acc: 0.8374   
Epoch 62/100
7200/7200 [==============================] - 0s - loss: 0.3921 - acc: 0.8374   
Epoch 63/100
7200/7200 [==============================] - 0s - loss: 0.3919 - acc: 0.8383   
Epoch 64/100
7200/7200 [==============================] - 0s - loss: 0.3915 - acc: 0.8385   
Epoch 65/100
7200/7200 [==============================] - 0s - loss: 0.3913 - acc: 0.8385   
Epoch 66/100
7200/7200 [==============================] - 0s - loss: 0.3911 - acc: 0.8386   
Epoch 67/100
7200/7200 [==============================] - 0s - loss: 0.3905 - acc: 0.8389   
Epoch 68/100
7200/7200 [==============================] - 0s - loss: 0.3896 - acc: 0.8401   
Epoch 69/100
7200/7200 [==============================] - 0s - loss: 0.3894 - acc: 0.8378   
Epoch 70/100
7200/7200 [==============================] - 0s - loss: 0.3889 - acc: 0.8410   
Epoch 71/100
7200/7200 [==============================] - 0s - loss: 0.3882 - acc: 0.8415   
Epoch 72/100
7200/7200 [==============================] - 0s - loss: 0.3870 - acc: 0.8392   
Epoch 73/100
7200/7200 [==============================] - 0s - loss: 0.3864 - acc: 0.8406   
Epoch 74/100
7200/7200 [==============================] - 0s - loss: 0.3847 - acc: 0.8397   
Epoch 75/100
7200/7200 [==============================] - 0s - loss: 0.3840 - acc: 0.8403   
Epoch 76/100
7200/7200 [==============================] - 0s - loss: 0.3838 - acc: 0.8415   
Epoch 77/100
7200/7200 [==============================] - 0s - loss: 0.3821 - acc: 0.8397   
Epoch 78/100
7200/7200 [==============================] - 0s - loss: 0.3810 - acc: 0.8415   
Epoch 79/100
7200/7200 [==============================] - 0s - loss: 0.3791 - acc: 0.8406   
Epoch 80/100
7200/7200 [==============================] - 0s - loss: 0.3778 - acc: 0.8417   
Epoch 81/100
7200/7200 [==============================] - 0s - loss: 0.3768 - acc: 0.8414   
Epoch 82/100
7200/7200 [==============================] - 0s - loss: 0.3764 - acc: 0.8394   
Epoch 83/100
7200/7200 [==============================] - 0s - loss: 0.3743 - acc: 0.8426   
Epoch 84/100
7200/7200 [==============================] - 0s - loss: 0.3727 - acc: 0.8421   
Epoch 85/100
7200/7200 [==============================] - 0s - loss: 0.3713 - acc: 0.8457   
Epoch 86/100
7200/7200 [==============================] - 0s - loss: 0.3692 - acc: 0.8449   
Epoch 87/100
7200/7200 [==============================] - 0s - loss: 0.3668 - acc: 0.8471   
Epoch 88/100
7200/7200 [==============================] - 0s - loss: 0.3650 - acc: 0.8462   
Epoch 89/100
7200/7200 [==============================] - 0s - loss: 0.3623 - acc: 0.8472   
Epoch 90/100
7200/7200 [==============================] - 0s - loss: 0.3619 - acc: 0.8499   
Epoch 91/100
7200/7200 [==============================] - 0s - loss: 0.3598 - acc: 0.8493   
Epoch 92/100
7200/7200 [==============================] - 0s - loss: 0.3582 - acc: 0.8496   
Epoch 93/100
7200/7200 [==============================] - 0s - loss: 0.3567 - acc: 0.8524   
Epoch 94/100
7200/7200 [==============================] - 0s - loss: 0.3556 - acc: 0.8533   
Epoch 95/100
7200/7200 [==============================] - 0s - loss: 0.3550 - acc: 0.8551   
Epoch 96/100
7200/7200 [==============================] - 0s - loss: 0.3542 - acc: 0.8558   
Epoch 97/100
7200/7200 [==============================] - 0s - loss: 0.3537 - acc: 0.8544   
Epoch 98/100
7200/7200 [==============================] - 0s - loss: 0.3531 - acc: 0.8558   
Epoch 99/100
7200/7200 [==============================] - 0s - loss: 0.3532 - acc: 0.8560   
Epoch 100/100
7200/7200 [==============================] - 0s - loss: 0.3518 - acc: 0.8567   
5275/7200 [====================>.........] - ETA: 0sEpoch 1/100
7200/7200 [==============================] - 0s - loss: 0.5623 - acc: 0.7967   
Epoch 2/100
7200/7200 [==============================] - 0s - loss: 0.4330 - acc: 0.7975   
Epoch 3/100
7200/7200 [==============================] - 0s - loss: 0.4276 - acc: 0.7975   
Epoch 4/100
7200/7200 [==============================] - 0s - loss: 0.4241 - acc: 0.7975   
Epoch 5/100
7200/7200 [==============================] - 0s - loss: 0.4210 - acc: 0.7975   
Epoch 6/100
7200/7200 [==============================] - 0s - loss: 0.4181 - acc: 0.7975   
Epoch 7/100
7200/7200 [==============================] - 0s - loss: 0.4159 - acc: 0.8085   
Epoch 8/100
7200/7200 [==============================] - 0s - loss: 0.4143 - acc: 0.8231   
Epoch 9/100
7200/7200 [==============================] - 0s - loss: 0.4132 - acc: 0.8260   
Epoch 10/100
7200/7200 [==============================] - 0s - loss: 0.4120 - acc: 0.8276   
Epoch 11/100
7200/7200 [==============================] - 0s - loss: 0.4109 - acc: 0.8293   
Epoch 12/100
7200/7200 [==============================] - 0s - loss: 0.4104 - acc: 0.8329   
Epoch 13/100
7200/7200 [==============================] - 0s - loss: 0.4096 - acc: 0.8319   
Epoch 14/100
7200/7200 [==============================] - 0s - loss: 0.4087 - acc: 0.8343   
Epoch 15/100
7200/7200 [==============================] - 0s - loss: 0.4083 - acc: 0.8336   
Epoch 16/100
7200/7200 [==============================] - 0s - loss: 0.4076 - acc: 0.8353   
Epoch 17/100
7200/7200 [==============================] - 0s - loss: 0.4069 - acc: 0.8356   
Epoch 18/100
7200/7200 [==============================] - 0s - loss: 0.4063 - acc: 0.8364   
Epoch 19/100
7200/7200 [==============================] - 0s - loss: 0.4057 - acc: 0.8356   
Epoch 20/100
7200/7200 [==============================] - 0s - loss: 0.4053 - acc: 0.8364   
Epoch 21/100
7200/7200 [==============================] - 0s - loss: 0.4049 - acc: 0.8367   
Epoch 22/100
7200/7200 [==============================] - 0s - loss: 0.4044 - acc: 0.8378   
Epoch 23/100
7200/7200 [==============================] - 0s - loss: 0.4039 - acc: 0.8362   
Epoch 24/100
7200/7200 [==============================] - 0s - loss: 0.4034 - acc: 0.8372   
Epoch 25/100
7200/7200 [==============================] - 0s - loss: 0.4031 - acc: 0.8347   
Epoch 26/100
7200/7200 [==============================] - 0s - loss: 0.4032 - acc: 0.8358   
Epoch 27/100
7200/7200 [==============================] - 0s - loss: 0.4030 - acc: 0.8368   
Epoch 28/100
7200/7200 [==============================] - 0s - loss: 0.4024 - acc: 0.8354   
Epoch 29/100
7200/7200 [==============================] - 0s - loss: 0.4023 - acc: 0.8364   
Epoch 30/100
7200/7200 [==============================] - 0s - loss: 0.4021 - acc: 0.8361   
Epoch 31/100
7200/7200 [==============================] - 0s - loss: 0.4016 - acc: 0.8365   
Epoch 32/100
7200/7200 [==============================] - 0s - loss: 0.4020 - acc: 0.8368   
Epoch 33/100
7200/7200 [==============================] - 0s - loss: 0.4016 - acc: 0.8365   
Epoch 34/100
7200/7200 [==============================] - 0s - loss: 0.4017 - acc: 0.8365   
Epoch 35/100
7200/7200 [==============================] - 0s - loss: 0.4012 - acc: 0.8362   
Epoch 36/100
7200/7200 [==============================] - 0s - loss: 0.4010 - acc: 0.8362   
Epoch 37/100
7200/7200 [==============================] - 0s - loss: 0.4007 - acc: 0.8353   
Epoch 38/100
7200/7200 [==============================] - 0s - loss: 0.4006 - acc: 0.8357   
Epoch 39/100
7200/7200 [==============================] - 0s - loss: 0.4006 - acc: 0.8356   
Epoch 40/100
7200/7200 [==============================] - 0s - loss: 0.4006 - acc: 0.8364   
Epoch 41/100
7200/7200 [==============================] - 0s - loss: 0.4003 - acc: 0.8350   
Epoch 42/100
7200/7200 [==============================] - 0s - loss: 0.4001 - acc: 0.8360   
Epoch 43/100
7200/7200 [==============================] - 0s - loss: 0.4001 - acc: 0.8357   
Epoch 44/100
7200/7200 [==============================] - 0s - loss: 0.4000 - acc: 0.8354   
Epoch 45/100
7200/7200 [==============================] - 0s - loss: 0.3998 - acc: 0.8356   
Epoch 46/100
7200/7200 [==============================] - 0s - loss: 0.3998 - acc: 0.8358   
Epoch 47/100
7200/7200 [==============================] - 0s - loss: 0.3996 - acc: 0.8354   
Epoch 48/100
7200/7200 [==============================] - 0s - loss: 0.3996 - acc: 0.8358   
Epoch 49/100
7200/7200 [==============================] - 0s - loss: 0.3993 - acc: 0.8347   
Epoch 50/100
7200/7200 [==============================] - 0s - loss: 0.3989 - acc: 0.8360   
Epoch 51/100
7200/7200 [==============================] - 0s - loss: 0.3996 - acc: 0.8367   
Epoch 52/100
7200/7200 [==============================] - 0s - loss: 0.3993 - acc: 0.8360   
Epoch 53/100
7200/7200 [==============================] - 0s - loss: 0.3990 - acc: 0.8353   
Epoch 54/100
7200/7200 [==============================] - 0s - loss: 0.3988 - acc: 0.8349   
Epoch 55/100
7200/7200 [==============================] - 0s - loss: 0.3990 - acc: 0.8357   
Epoch 56/100
7200/7200 [==============================] - 0s - loss: 0.3988 - acc: 0.8362   
Epoch 57/100
7200/7200 [==============================] - 0s - loss: 0.3988 - acc: 0.8362   
Epoch 58/100
7200/7200 [==============================] - 0s - loss: 0.3986 - acc: 0.8360   
Epoch 59/100
7200/7200 [==============================] - 0s - loss: 0.3984 - acc: 0.8357   
Epoch 60/100
7200/7200 [==============================] - 0s - loss: 0.3985 - acc: 0.8357   
Epoch 61/100
7200/7200 [==============================] - 0s - loss: 0.3985 - acc: 0.8365   
Epoch 62/100
7200/7200 [==============================] - 0s - loss: 0.3986 - acc: 0.8356   
Epoch 63/100
7200/7200 [==============================] - 0s - loss: 0.3983 - acc: 0.8353   
Epoch 64/100
7200/7200 [==============================] - 0s - loss: 0.3981 - acc: 0.8360   
Epoch 65/100
7200/7200 [==============================] - 0s - loss: 0.3979 - acc: 0.8349   
Epoch 66/100
7200/7200 [==============================] - 0s - loss: 0.3985 - acc: 0.8364   
Epoch 67/100
7200/7200 [==============================] - 0s - loss: 0.3980 - acc: 0.8358   
Epoch 68/100
7200/7200 [==============================] - 0s - loss: 0.3979 - acc: 0.8368   
Epoch 69/100
7200/7200 [==============================] - 0s - loss: 0.3980 - acc: 0.8351   
Epoch 70/100
7200/7200 [==============================] - 0s - loss: 0.3979 - acc: 0.8344   
Epoch 71/100
7200/7200 [==============================] - 0s - loss: 0.3975 - acc: 0.8349   
Epoch 72/100
7200/7200 [==============================] - 0s - loss: 0.3978 - acc: 0.8360   
Epoch 73/100
7200/7200 [==============================] - 0s - loss: 0.3975 - acc: 0.8361   
Epoch 74/100
7200/7200 [==============================] - 0s - loss: 0.3978 - acc: 0.8349   
Epoch 75/100
7200/7200 [==============================] - 0s - loss: 0.3976 - acc: 0.8356   
Epoch 76/100
7200/7200 [==============================] - 0s - loss: 0.3975 - acc: 0.8350   
Epoch 77/100
7200/7200 [==============================] - 0s - loss: 0.3972 - acc: 0.8360   
Epoch 78/100
7200/7200 [==============================] - 0s - loss: 0.3973 - acc: 0.8350   
Epoch 79/100
7200/7200 [==============================] - 0s - loss: 0.3978 - acc: 0.8347   
Epoch 80/100
7200/7200 [==============================] - 0s - loss: 0.3973 - acc: 0.8361   
Epoch 81/100
7200/7200 [==============================] - 0s - loss: 0.3973 - acc: 0.8365   
Epoch 82/100
7200/7200 [==============================] - 0s - loss: 0.3971 - acc: 0.8358   
Epoch 83/100
7200/7200 [==============================] - 0s - loss: 0.3971 - acc: 0.8356   
Epoch 84/100
7200/7200 [==============================] - 0s - loss: 0.3974 - acc: 0.8365   
Epoch 85/100
7200/7200 [==============================] - 0s - loss: 0.3970 - acc: 0.8349   
Epoch 86/100
7200/7200 [==============================] - 0s - loss: 0.3967 - acc: 0.8365   
Epoch 87/100
7200/7200 [==============================] - 0s - loss: 0.3971 - acc: 0.8357   
Epoch 88/100
7200/7200 [==============================] - 0s - loss: 0.3973 - acc: 0.8351   
Epoch 89/100
7200/7200 [==============================] - 0s - loss: 0.3974 - acc: 0.8357   
Epoch 90/100
7200/7200 [==============================] - 0s - loss: 0.3972 - acc: 0.8356   
Epoch 91/100
7200/7200 [==============================] - 0s - loss: 0.3972 - acc: 0.8357   
Epoch 92/100
7200/7200 [==============================] - 0s - loss: 0.3968 - acc: 0.8356   
Epoch 93/100
7200/7200 [==============================] - 0s - loss: 0.3970 - acc: 0.8367   
Epoch 94/100
7200/7200 [==============================] - 0s - loss: 0.3972 - acc: 0.8362   
Epoch 95/100
7200/7200 [==============================] - 0s - loss: 0.3968 - acc: 0.8356   
Epoch 96/100
7200/7200 [==============================] - 0s - loss: 0.3970 - acc: 0.8356   
Epoch 97/100
7200/7200 [==============================] - 0s - loss: 0.3969 - acc: 0.8347   
Epoch 98/100
7200/7200 [==============================] - 0s - loss: 0.3970 - acc: 0.8361   
Epoch 99/100
7200/7200 [==============================] - 0s - loss: 0.3966 - acc: 0.8356   
Epoch 100/100
7200/7200 [==============================] - 0s - loss: 0.3973 - acc: 0.8362   
5575/7200 [======================>.......] - ETA: 0sEpoch 1/100
7200/7200 [==============================] - 0s - loss: 0.5611 - acc: 0.7940   
Epoch 2/100
7200/7200 [==============================] - 0s - loss: 0.4379 - acc: 0.7938   
Epoch 3/100
7200/7200 [==============================] - 0s - loss: 0.4325 - acc: 0.7937   
Epoch 4/100
7200/7200 [==============================] - 0s - loss: 0.4286 - acc: 0.7938   
Epoch 5/100
7200/7200 [==============================] - 0s - loss: 0.4254 - acc: 0.7937   
Epoch 6/100
7200/7200 [==============================] - 0s - loss: 0.4233 - acc: 0.7969   
Epoch 7/100
7200/7200 [==============================] - 0s - loss: 0.4217 - acc: 0.8204   
Epoch 8/100
7200/7200 [==============================] - 0s - loss: 0.4204 - acc: 0.8228   
Epoch 9/100
7200/7200 [==============================] - 0s - loss: 0.4189 - acc: 0.8253   
Epoch 10/100
7200/7200 [==============================] - 0s - loss: 0.4178 - acc: 0.8260   
Epoch 11/100
7200/7200 [==============================] - 0s - loss: 0.4171 - acc: 0.8268   
Epoch 12/100
7200/7200 [==============================] - 0s - loss: 0.4160 - acc: 0.8282   
Epoch 13/100
7200/7200 [==============================] - 0s - loss: 0.4151 - acc: 0.8283   
Epoch 14/100
7200/7200 [==============================] - 0s - loss: 0.4142 - acc: 0.8306   
Epoch 15/100
7200/7200 [==============================] - 0s - loss: 0.4133 - acc: 0.8297   
Epoch 16/100
7200/7200 [==============================] - 0s - loss: 0.4128 - acc: 0.8304   
Epoch 17/100
7200/7200 [==============================] - 0s - loss: 0.4121 - acc: 0.8319   
Epoch 18/100
7200/7200 [==============================] - 0s - loss: 0.4117 - acc: 0.8317   
Epoch 19/100
7200/7200 [==============================] - 0s - loss: 0.4111 - acc: 0.8326   
Epoch 20/100
7200/7200 [==============================] - 0s - loss: 0.4103 - acc: 0.8322   
Epoch 21/100
7200/7200 [==============================] - 0s - loss: 0.4103 - acc: 0.8321   
Epoch 22/100
7200/7200 [==============================] - 0s - loss: 0.4098 - acc: 0.8326   
Epoch 23/100
7200/7200 [==============================] - 0s - loss: 0.4094 - acc: 0.8328   
Epoch 24/100
7200/7200 [==============================] - 0s - loss: 0.4088 - acc: 0.8337   
Epoch 25/100
7200/7200 [==============================] - 0s - loss: 0.4087 - acc: 0.8336   
Epoch 26/100
7200/7200 [==============================] - 0s - loss: 0.4085 - acc: 0.8336   
Epoch 27/100
7200/7200 [==============================] - 0s - loss: 0.4080 - acc: 0.8332   
Epoch 28/100
7200/7200 [==============================] - 0s - loss: 0.4078 - acc: 0.8329   
Epoch 29/100
7200/7200 [==============================] - 0s - loss: 0.4078 - acc: 0.8322   
Epoch 30/100
7200/7200 [==============================] - 0s - loss: 0.4073 - acc: 0.8342   
Epoch 31/100
7200/7200 [==============================] - 0s - loss: 0.4071 - acc: 0.8324   
Epoch 32/100
7200/7200 [==============================] - 0s - loss: 0.4071 - acc: 0.8322   
Epoch 33/100
7200/7200 [==============================] - 0s - loss: 0.4067 - acc: 0.8333   
Epoch 34/100
7200/7200 [==============================] - 0s - loss: 0.4063 - acc: 0.8343   
Epoch 35/100
7200/7200 [==============================] - 0s - loss: 0.4066 - acc: 0.8318   
Epoch 36/100
7200/7200 [==============================] - 0s - loss: 0.4064 - acc: 0.8322   
Epoch 37/100
7200/7200 [==============================] - 0s - loss: 0.4062 - acc: 0.8337   
Epoch 38/100
7200/7200 [==============================] - 0s - loss: 0.4059 - acc: 0.8337   
Epoch 39/100
7200/7200 [==============================] - 0s - loss: 0.4058 - acc: 0.8321   
Epoch 40/100
7200/7200 [==============================] - 0s - loss: 0.4058 - acc: 0.8333   
Epoch 41/100
7200/7200 [==============================] - 0s - loss: 0.4052 - acc: 0.8319   
Epoch 42/100
7200/7200 [==============================] - 0s - loss: 0.4052 - acc: 0.8333   
Epoch 43/100
7200/7200 [==============================] - 0s - loss: 0.4054 - acc: 0.8332   
Epoch 44/100
7200/7200 [==============================] - 0s - loss: 0.4050 - acc: 0.8333   
Epoch 45/100
7200/7200 [==============================] - 0s - loss: 0.4050 - acc: 0.8318   
Epoch 46/100
7200/7200 [==============================] - 0s - loss: 0.4048 - acc: 0.8331   
Epoch 47/100
7200/7200 [==============================] - 0s - loss: 0.4046 - acc: 0.8333   
Epoch 48/100
7200/7200 [==============================] - 0s - loss: 0.4048 - acc: 0.8329   
Epoch 49/100
7200/7200 [==============================] - 0s - loss: 0.4047 - acc: 0.8332   
Epoch 50/100
7200/7200 [==============================] - 0s - loss: 0.4043 - acc: 0.8339   
Epoch 51/100
7200/7200 [==============================] - 0s - loss: 0.4043 - acc: 0.8332   
Epoch 52/100
7200/7200 [==============================] - 0s - loss: 0.4044 - acc: 0.8324   
Epoch 53/100
7200/7200 [==============================] - 0s - loss: 0.4041 - acc: 0.8339   
Epoch 54/100
7200/7200 [==============================] - 0s - loss: 0.4044 - acc: 0.8331   
Epoch 55/100
7200/7200 [==============================] - 0s - loss: 0.4041 - acc: 0.8336   
Epoch 56/100
7200/7200 [==============================] - 0s - loss: 0.4037 - acc: 0.8318   
Epoch 57/100
7200/7200 [==============================] - 0s - loss: 0.4042 - acc: 0.8318   
Epoch 58/100
7200/7200 [==============================] - 0s - loss: 0.4037 - acc: 0.8337   
Epoch 59/100
7200/7200 [==============================] - 0s - loss: 0.4037 - acc: 0.8312   
Epoch 60/100
7200/7200 [==============================] - 0s - loss: 0.4033 - acc: 0.8325   
Epoch 61/100
7200/7200 [==============================] - 0s - loss: 0.4040 - acc: 0.8335   
Epoch 62/100
7200/7200 [==============================] - 0s - loss: 0.4033 - acc: 0.8319   
Epoch 63/100
7200/7200 [==============================] - 0s - loss: 0.4038 - acc: 0.8315   
Epoch 64/100
7200/7200 [==============================] - 0s - loss: 0.4035 - acc: 0.8317   
Epoch 65/100
7200/7200 [==============================] - 0s - loss: 0.4038 - acc: 0.8326   
Epoch 66/100
7200/7200 [==============================] - 0s - loss: 0.4035 - acc: 0.8331   
Epoch 67/100
7200/7200 [==============================] - 0s - loss: 0.4035 - acc: 0.8339   
Epoch 68/100
7200/7200 [==============================] - 0s - loss: 0.4031 - acc: 0.8328   
Epoch 69/100
7200/7200 [==============================] - 0s - loss: 0.4032 - acc: 0.8329   
Epoch 70/100
7200/7200 [==============================] - 0s - loss: 0.4034 - acc: 0.8329   
Epoch 71/100
7200/7200 [==============================] - 0s - loss: 0.4033 - acc: 0.8314   
Epoch 72/100
7200/7200 [==============================] - 0s - loss: 0.4031 - acc: 0.8337   
Epoch 73/100
7200/7200 [==============================] - 0s - loss: 0.4031 - acc: 0.8329   
Epoch 74/100
7200/7200 [==============================] - 0s - loss: 0.4033 - acc: 0.8339   
Epoch 75/100
7200/7200 [==============================] - 0s - loss: 0.4031 - acc: 0.8342   
Epoch 76/100
7200/7200 [==============================] - 0s - loss: 0.4034 - acc: 0.8331   
Epoch 77/100
7200/7200 [==============================] - 0s - loss: 0.4032 - acc: 0.8333   
Epoch 78/100
7200/7200 [==============================] - 0s - loss: 0.4033 - acc: 0.8326   
Epoch 79/100
7200/7200 [==============================] - 0s - loss: 0.4032 - acc: 0.8325   
Epoch 80/100
7200/7200 [==============================] - 0s - loss: 0.4028 - acc: 0.8332   
Epoch 81/100
7200/7200 [==============================] - 0s - loss: 0.4030 - acc: 0.8314   
Epoch 82/100
7200/7200 [==============================] - 0s - loss: 0.4033 - acc: 0.8340   
Epoch 83/100
7200/7200 [==============================] - 0s - loss: 0.4029 - acc: 0.8336   
Epoch 84/100
7200/7200 [==============================] - 0s - loss: 0.4032 - acc: 0.8335   
Epoch 85/100
7200/7200 [==============================] - 0s - loss: 0.4030 - acc: 0.8328   
Epoch 86/100
7200/7200 [==============================] - 0s - loss: 0.4033 - acc: 0.8310   
Epoch 87/100
7200/7200 [==============================] - 0s - loss: 0.4029 - acc: 0.8331   
Epoch 88/100
7200/7200 [==============================] - 0s - loss: 0.4029 - acc: 0.8331   
Epoch 89/100
7200/7200 [==============================] - 0s - loss: 0.4028 - acc: 0.8342   
Epoch 90/100
7200/7200 [==============================] - 0s - loss: 0.4028 - acc: 0.8328   
Epoch 91/100
7200/7200 [==============================] - 0s - loss: 0.4027 - acc: 0.8317   
Epoch 92/100
7200/7200 [==============================] - 0s - loss: 0.4024 - acc: 0.8340   
Epoch 93/100
7200/7200 [==============================] - 0s - loss: 0.4025 - acc: 0.8314   
Epoch 94/100
7200/7200 [==============================] - 0s - loss: 0.4028 - acc: 0.8328   
Epoch 95/100
7200/7200 [==============================] - 0s - loss: 0.4029 - acc: 0.8324   
Epoch 96/100
7200/7200 [==============================] - 0s - loss: 0.4031 - acc: 0.8350   
Epoch 97/100
7200/7200 [==============================] - 0s - loss: 0.4027 - acc: 0.8325   
Epoch 98/100
7200/7200 [==============================] - 0s - loss: 0.4026 - acc: 0.8346   
Epoch 99/100
7200/7200 [==============================] - 0s - loss: 0.4031 - acc: 0.8312   
Epoch 100/100
7200/7200 [==============================] - 0s - loss: 0.4025 - acc: 0.8336   
5050/7200 [====================>.........] - ETA: 0sEpoch 1/100
7200/7200 [==============================] - 0s - loss: 0.5614 - acc: 0.7929   
Epoch 2/100
7200/7200 [==============================] - 0s - loss: 0.4291 - acc: 0.7964   
Epoch 3/100
7200/7200 [==============================] - 0s - loss: 0.4155 - acc: 0.8182   
Epoch 4/100
7200/7200 [==============================] - 0s - loss: 0.4071 - acc: 0.8233   
Epoch 5/100
7200/7200 [==============================] - 0s - loss: 0.4005 - acc: 0.8261   
Epoch 6/100
7200/7200 [==============================] - 0s - loss: 0.3961 - acc: 0.8281   
Epoch 7/100
7200/7200 [==============================] - 0s - loss: 0.3908 - acc: 0.8272   
Epoch 8/100
7200/7200 [==============================] - 0s - loss: 0.3860 - acc: 0.8279   
Epoch 9/100
7200/7200 [==============================] - 0s - loss: 0.3832 - acc: 0.8310   
Epoch 10/100
7200/7200 [==============================] - 0s - loss: 0.3797 - acc: 0.8314   
Epoch 11/100
7200/7200 [==============================] - 0s - loss: 0.3774 - acc: 0.8301   
Epoch 12/100
7200/7200 [==============================] - 0s - loss: 0.3742 - acc: 0.8396   
Epoch 13/100
7200/7200 [==============================] - 0s - loss: 0.3722 - acc: 0.8450   
Epoch 14/100
7200/7200 [==============================] - 0s - loss: 0.3699 - acc: 0.8461   
Epoch 15/100
7200/7200 [==============================] - 0s - loss: 0.3676 - acc: 0.8494   
Epoch 16/100
7200/7200 [==============================] - 0s - loss: 0.3657 - acc: 0.8481   
Epoch 17/100
7200/7200 [==============================] - 0s - loss: 0.3647 - acc: 0.8514   
Epoch 18/100
7200/7200 [==============================] - 0s - loss: 0.3627 - acc: 0.8510   
Epoch 19/100
7200/7200 [==============================] - 0s - loss: 0.3625 - acc: 0.8519   
Epoch 20/100
7200/7200 [==============================] - 0s - loss: 0.3600 - acc: 0.8524   
Epoch 21/100
7200/7200 [==============================] - 0s - loss: 0.3591 - acc: 0.8524   
Epoch 22/100
7200/7200 [==============================] - 0s - loss: 0.3575 - acc: 0.8556   
Epoch 23/100
7200/7200 [==============================] - 0s - loss: 0.3558 - acc: 0.8549   
Epoch 24/100
7200/7200 [==============================] - 0s - loss: 0.3554 - acc: 0.8571   
Epoch 25/100
7200/7200 [==============================] - 0s - loss: 0.3547 - acc: 0.8560   
Epoch 26/100
7200/7200 [==============================] - 0s - loss: 0.3536 - acc: 0.8574   
Epoch 27/100
7200/7200 [==============================] - 0s - loss: 0.3548 - acc: 0.8575   
Epoch 28/100
7200/7200 [==============================] - 0s - loss: 0.3532 - acc: 0.8564   
Epoch 29/100
7200/7200 [==============================] - 0s - loss: 0.3517 - acc: 0.8568   
Epoch 30/100
7200/7200 [==============================] - 0s - loss: 0.3524 - acc: 0.8567   
Epoch 31/100
7200/7200 [==============================] - 0s - loss: 0.3525 - acc: 0.8557   
Epoch 32/100
7200/7200 [==============================] - 0s - loss: 0.3511 - acc: 0.8564   
Epoch 33/100
7200/7200 [==============================] - 0s - loss: 0.3512 - acc: 0.8557   
Epoch 34/100
7200/7200 [==============================] - 0s - loss: 0.3500 - acc: 0.8587   
Epoch 35/100
7200/7200 [==============================] - 0s - loss: 0.3502 - acc: 0.8569   
Epoch 36/100
7200/7200 [==============================] - 0s - loss: 0.3492 - acc: 0.8601   
Epoch 37/100
7200/7200 [==============================] - 0s - loss: 0.3484 - acc: 0.8572   
Epoch 38/100
7200/7200 [==============================] - 0s - loss: 0.3490 - acc: 0.8579   
Epoch 39/100
7200/7200 [==============================] - 0s - loss: 0.3474 - acc: 0.8585   
Epoch 40/100
7200/7200 [==============================] - 0s - loss: 0.3482 - acc: 0.8587   
Epoch 41/100
7200/7200 [==============================] - 0s - loss: 0.3482 - acc: 0.8597   
Epoch 42/100
7200/7200 [==============================] - 0s - loss: 0.3474 - acc: 0.8582   
Epoch 43/100
7200/7200 [==============================] - 0s - loss: 0.3476 - acc: 0.8576   
Epoch 44/100
7200/7200 [==============================] - 0s - loss: 0.3468 - acc: 0.8585   
Epoch 45/100
7200/7200 [==============================] - 0s - loss: 0.3467 - acc: 0.8579   
Epoch 46/100
7200/7200 [==============================] - 0s - loss: 0.3470 - acc: 0.8572   
Epoch 47/100
7200/7200 [==============================] - 0s - loss: 0.3463 - acc: 0.8599   
Epoch 48/100
7200/7200 [==============================] - 0s - loss: 0.3466 - acc: 0.8583   
Epoch 49/100
7200/7200 [==============================] - 0s - loss: 0.3442 - acc: 0.8592   
Epoch 50/100
7200/7200 [==============================] - 0s - loss: 0.3450 - acc: 0.8587   
Epoch 51/100
7200/7200 [==============================] - 0s - loss: 0.3459 - acc: 0.8572   
Epoch 52/100
7200/7200 [==============================] - 0s - loss: 0.3443 - acc: 0.8601   
Epoch 53/100
7200/7200 [==============================] - 0s - loss: 0.3445 - acc: 0.8585   
Epoch 54/100
7200/7200 [==============================] - 0s - loss: 0.3439 - acc: 0.8612   
Epoch 55/100
7200/7200 [==============================] - 0s - loss: 0.3432 - acc: 0.8618   
Epoch 56/100
7200/7200 [==============================] - 0s - loss: 0.3432 - acc: 0.8596   
Epoch 57/100
7200/7200 [==============================] - 0s - loss: 0.3434 - acc: 0.8600   
Epoch 58/100
7200/7200 [==============================] - 0s - loss: 0.3429 - acc: 0.8615   
Epoch 59/100
7200/7200 [==============================] - 0s - loss: 0.3425 - acc: 0.8606   
Epoch 60/100
7200/7200 [==============================] - 0s - loss: 0.3427 - acc: 0.8599   
Epoch 61/100
7200/7200 [==============================] - 0s - loss: 0.3416 - acc: 0.8617   
Epoch 62/100
7200/7200 [==============================] - 0s - loss: 0.3412 - acc: 0.8617   
Epoch 63/100
7200/7200 [==============================] - 0s - loss: 0.3411 - acc: 0.8619   
Epoch 64/100
7200/7200 [==============================] - 0s - loss: 0.3409 - acc: 0.8594   
Epoch 65/100
7200/7200 [==============================] - 0s - loss: 0.3413 - acc: 0.8632   
Epoch 66/100
7200/7200 [==============================] - 0s - loss: 0.3401 - acc: 0.8608   
Epoch 67/100
7200/7200 [==============================] - 0s - loss: 0.3407 - acc: 0.8611   
Epoch 68/100
7200/7200 [==============================] - 0s - loss: 0.3405 - acc: 0.8629   
Epoch 69/100
7200/7200 [==============================] - 0s - loss: 0.3398 - acc: 0.8587   
Epoch 70/100
7200/7200 [==============================] - 0s - loss: 0.3396 - acc: 0.8615   
Epoch 71/100
7200/7200 [==============================] - 0s - loss: 0.3393 - acc: 0.8608   
Epoch 72/100
7200/7200 [==============================] - 0s - loss: 0.3401 - acc: 0.8597   
Epoch 73/100
7200/7200 [==============================] - 0s - loss: 0.3391 - acc: 0.8611   
Epoch 74/100
7200/7200 [==============================] - 0s - loss: 0.3397 - acc: 0.8603   
Epoch 75/100
7200/7200 [==============================] - 0s - loss: 0.3388 - acc: 0.8617   
Epoch 76/100
7200/7200 [==============================] - 0s - loss: 0.3390 - acc: 0.8592   - ETA: 0s - loss: 0.3285 - acc:
Epoch 77/100
7200/7200 [==============================] - 0s - loss: 0.3390 - acc: 0.8612   
Epoch 78/100
7200/7200 [==============================] - 0s - loss: 0.3389 - acc: 0.8601   
Epoch 79/100
7200/7200 [==============================] - 0s - loss: 0.3393 - acc: 0.8611   
Epoch 80/100
7200/7200 [==============================] - 0s - loss: 0.3388 - acc: 0.8601   
Epoch 81/100
7200/7200 [==============================] - 0s - loss: 0.3375 - acc: 0.8614   
Epoch 82/100
7200/7200 [==============================] - 0s - loss: 0.3378 - acc: 0.8604   
Epoch 83/100
7200/7200 [==============================] - 0s - loss: 0.3382 - acc: 0.8592   
Epoch 84/100
7200/7200 [==============================] - 0s - loss: 0.3388 - acc: 0.8611   
Epoch 85/100
7200/7200 [==============================] - 0s - loss: 0.3378 - acc: 0.8635   
Epoch 86/100
7200/7200 [==============================] - 0s - loss: 0.3371 - acc: 0.8633   
Epoch 87/100
7200/7200 [==============================] - 0s - loss: 0.3386 - acc: 0.8610   
Epoch 88/100
7200/7200 [==============================] - 0s - loss: 0.3373 - acc: 0.8624   
Epoch 89/100
7200/7200 [==============================] - 0s - loss: 0.3375 - acc: 0.8583   
Epoch 90/100
7200/7200 [==============================] - 0s - loss: 0.3374 - acc: 0.8618   
Epoch 91/100
7200/7200 [==============================] - 0s - loss: 0.3372 - acc: 0.8603   
Epoch 92/100
7200/7200 [==============================] - 0s - loss: 0.3371 - acc: 0.8611   
Epoch 93/100
7200/7200 [==============================] - 0s - loss: 0.3371 - acc: 0.8617   
Epoch 94/100
7200/7200 [==============================] - 0s - loss: 0.3376 - acc: 0.8600   
Epoch 95/100
7200/7200 [==============================] - 0s - loss: 0.3365 - acc: 0.8607   
Epoch 96/100
7200/7200 [==============================] - 0s - loss: 0.3376 - acc: 0.8619   
Epoch 97/100
7200/7200 [==============================] - 0s - loss: 0.3372 - acc: 0.8603   
Epoch 98/100
7200/7200 [==============================] - 0s - loss: 0.3367 - acc: 0.8592   
Epoch 99/100
7200/7200 [==============================] - 0s - loss: 0.3377 - acc: 0.8619   
Epoch 100/100
7200/7200 [==============================] - 0s - loss: 0.3370 - acc: 0.8615   
4775/7200 [==================>...........] - ETA: 0sEpoch 1/100
7200/7200 [==============================] - 0s - loss: 0.5790 - acc: 0.7944   
Epoch 2/100
7200/7200 [==============================] - 0s - loss: 0.4314 - acc: 0.8014   
Epoch 3/100
7200/7200 [==============================] - 0s - loss: 0.4151 - acc: 0.8219   
Epoch 4/100
7200/7200 [==============================] - 0s - loss: 0.4067 - acc: 0.8267   
Epoch 5/100
7200/7200 [==============================] - 0s - loss: 0.4002 - acc: 0.8256   
Epoch 6/100
7200/7200 [==============================] - 0s - loss: 0.3954 - acc: 0.8264   
Epoch 7/100
7200/7200 [==============================] - 0s - loss: 0.3899 - acc: 0.8269   
Epoch 8/100
7200/7200 [==============================] - 0s - loss: 0.3855 - acc: 0.8286   
Epoch 9/100
7200/7200 [==============================] - 0s - loss: 0.3815 - acc: 0.8289   
Epoch 10/100
7200/7200 [==============================] - 0s - loss: 0.3783 - acc: 0.8322   
Epoch 11/100
7200/7200 [==============================] - 0s - loss: 0.3747 - acc: 0.8307   
Epoch 12/100
7200/7200 [==============================] - 0s - loss: 0.3725 - acc: 0.8379   
Epoch 13/100
7200/7200 [==============================] - 0s - loss: 0.3702 - acc: 0.8461   
Epoch 14/100
7200/7200 [==============================] - 0s - loss: 0.3680 - acc: 0.8485   
Epoch 15/100
7200/7200 [==============================] - 0s - loss: 0.3664 - acc: 0.8503   
Epoch 16/100
7200/7200 [==============================] - 0s - loss: 0.3641 - acc: 0.8517   
Epoch 17/100
7200/7200 [==============================] - 0s - loss: 0.3622 - acc: 0.8508   
Epoch 18/100
7200/7200 [==============================] - 0s - loss: 0.3612 - acc: 0.8522   
Epoch 19/100
7200/7200 [==============================] - 0s - loss: 0.3599 - acc: 0.8531   
Epoch 20/100
7200/7200 [==============================] - 0s - loss: 0.3585 - acc: 0.8539   
Epoch 21/100
7200/7200 [==============================] - 0s - loss: 0.3567 - acc: 0.8556   
Epoch 22/100
7200/7200 [==============================] - 0s - loss: 0.3568 - acc: 0.8537   
Epoch 23/100
7200/7200 [==============================] - 0s - loss: 0.3543 - acc: 0.8560   
Epoch 24/100
7200/7200 [==============================] - 0s - loss: 0.3539 - acc: 0.8537   
Epoch 25/100
7200/7200 [==============================] - 0s - loss: 0.3523 - acc: 0.8575   
Epoch 26/100
7200/7200 [==============================] - 0s - loss: 0.3515 - acc: 0.8537   
Epoch 27/100
7200/7200 [==============================] - 0s - loss: 0.3506 - acc: 0.8556   
Epoch 28/100
7200/7200 [==============================] - 0s - loss: 0.3494 - acc: 0.8567   
Epoch 29/100
7200/7200 [==============================] - 0s - loss: 0.3487 - acc: 0.8574   
Epoch 30/100
7200/7200 [==============================] - 0s - loss: 0.3485 - acc: 0.8578   
Epoch 31/100
7200/7200 [==============================] - 0s - loss: 0.3471 - acc: 0.8571   
Epoch 32/100
7200/7200 [==============================] - 0s - loss: 0.3467 - acc: 0.8561   
Epoch 33/100
7200/7200 [==============================] - 0s - loss: 0.3459 - acc: 0.8551   
Epoch 34/100
7200/7200 [==============================] - 0s - loss: 0.3465 - acc: 0.8565   
Epoch 35/100
7200/7200 [==============================] - 0s - loss: 0.3455 - acc: 0.8579   
Epoch 36/100
7200/7200 [==============================] - 0s - loss: 0.3450 - acc: 0.8586   
Epoch 37/100
7200/7200 [==============================] - 0s - loss: 0.3446 - acc: 0.8590   
Epoch 38/100
7200/7200 [==============================] - 0s - loss: 0.3447 - acc: 0.8583   
Epoch 39/100
7200/7200 [==============================] - 0s - loss: 0.3441 - acc: 0.8592   
Epoch 40/100
7200/7200 [==============================] - 0s - loss: 0.3437 - acc: 0.8558   
Epoch 41/100
7200/7200 [==============================] - 0s - loss: 0.3437 - acc: 0.8582   
Epoch 42/100
7200/7200 [==============================] - 0s - loss: 0.3440 - acc: 0.8585   
Epoch 43/100
7200/7200 [==============================] - 0s - loss: 0.3443 - acc: 0.8587   
Epoch 44/100
7200/7200 [==============================] - 0s - loss: 0.3422 - acc: 0.8589   
Epoch 45/100
7200/7200 [==============================] - 0s - loss: 0.3432 - acc: 0.8583   
Epoch 46/100
7200/7200 [==============================] - 0s - loss: 0.3425 - acc: 0.8589   
Epoch 47/100
7200/7200 [==============================] - 0s - loss: 0.3427 - acc: 0.8600   
Epoch 48/100
7200/7200 [==============================] - 0s - loss: 0.3416 - acc: 0.8585   
Epoch 49/100
7200/7200 [==============================] - 0s - loss: 0.3423 - acc: 0.8586   
Epoch 50/100
7200/7200 [==============================] - 0s - loss: 0.3418 - acc: 0.8578   
Epoch 51/100
7200/7200 [==============================] - 0s - loss: 0.3412 - acc: 0.8593   
Epoch 52/100
7200/7200 [==============================] - 0s - loss: 0.3418 - acc: 0.8582   
Epoch 53/100
7200/7200 [==============================] - 0s - loss: 0.3417 - acc: 0.8583   
Epoch 54/100
7200/7200 [==============================] - 0s - loss: 0.3416 - acc: 0.8576   
Epoch 55/100
7200/7200 [==============================] - 0s - loss: 0.3407 - acc: 0.8601   
Epoch 56/100
7200/7200 [==============================] - 0s - loss: 0.3402 - acc: 0.8596   
Epoch 57/100
7200/7200 [==============================] - 0s - loss: 0.3404 - acc: 0.8589   
Epoch 58/100
7200/7200 [==============================] - 0s - loss: 0.3408 - acc: 0.8578   
Epoch 59/100
7200/7200 [==============================] - 0s - loss: 0.3406 - acc: 0.8600   
Epoch 60/100
7200/7200 [==============================] - 0s - loss: 0.3410 - acc: 0.8592   
Epoch 61/100
7200/7200 [==============================] - 0s - loss: 0.3400 - acc: 0.8600   
Epoch 62/100
7200/7200 [==============================] - 0s - loss: 0.3397 - acc: 0.8601   
Epoch 63/100
7200/7200 [==============================] - 0s - loss: 0.3394 - acc: 0.8596   
Epoch 64/100
7200/7200 [==============================] - 0s - loss: 0.3403 - acc: 0.8593   
Epoch 65/100
7200/7200 [==============================] - 0s - loss: 0.3400 - acc: 0.8571   
Epoch 66/100
7200/7200 [==============================] - 0s - loss: 0.3395 - acc: 0.8599   
Epoch 67/100
7200/7200 [==============================] - 0s - loss: 0.3391 - acc: 0.8611   
Epoch 68/100
7200/7200 [==============================] - 0s - loss: 0.3382 - acc: 0.8599   
Epoch 69/100
7200/7200 [==============================] - 0s - loss: 0.3398 - acc: 0.8594   
Epoch 70/100
7200/7200 [==============================] - 0s - loss: 0.3397 - acc: 0.8601   
Epoch 71/100
7200/7200 [==============================] - 0s - loss: 0.3391 - acc: 0.8594   
Epoch 72/100
7200/7200 [==============================] - 0s - loss: 0.3380 - acc: 0.8603   
Epoch 73/100
7200/7200 [==============================] - 0s - loss: 0.3382 - acc: 0.8600   
Epoch 74/100
7200/7200 [==============================] - 0s - loss: 0.3376 - acc: 0.8593   
Epoch 75/100
7200/7200 [==============================] - 0s - loss: 0.3383 - acc: 0.8603   
Epoch 76/100
7200/7200 [==============================] - 0s - loss: 0.3386 - acc: 0.8601   
Epoch 77/100
7200/7200 [==============================] - 0s - loss: 0.3382 - acc: 0.8587   
Epoch 78/100
7200/7200 [==============================] - 0s - loss: 0.3378 - acc: 0.8586   
Epoch 79/100
7200/7200 [==============================] - 0s - loss: 0.3378 - acc: 0.8590   
Epoch 80/100
7200/7200 [==============================] - 0s - loss: 0.3372 - acc: 0.8612   
Epoch 81/100
7200/7200 [==============================] - 0s - loss: 0.3374 - acc: 0.8597   
Epoch 82/100
7200/7200 [==============================] - 0s - loss: 0.3368 - acc: 0.8601   
Epoch 83/100
7200/7200 [==============================] - 0s - loss: 0.3376 - acc: 0.8621   
Epoch 84/100
7200/7200 [==============================] - 0s - loss: 0.3374 - acc: 0.8599   
Epoch 85/100
7200/7200 [==============================] - 0s - loss: 0.3370 - acc: 0.8585   
Epoch 86/100
7200/7200 [==============================] - 0s - loss: 0.3373 - acc: 0.8593   
Epoch 87/100
7200/7200 [==============================] - 0s - loss: 0.3371 - acc: 0.8604   
Epoch 88/100
7200/7200 [==============================] - 0s - loss: 0.3359 - acc: 0.8621   
Epoch 89/100
7200/7200 [==============================] - 0s - loss: 0.3362 - acc: 0.8604   
Epoch 90/100
7200/7200 [==============================] - 0s - loss: 0.3365 - acc: 0.8619   
Epoch 91/100
7200/7200 [==============================] - 0s - loss: 0.3366 - acc: 0.8601   
Epoch 92/100
7200/7200 [==============================] - 0s - loss: 0.3362 - acc: 0.8619   
Epoch 93/100
7200/7200 [==============================] - 0s - loss: 0.3368 - acc: 0.8601   
Epoch 94/100
7200/7200 [==============================] - 0s - loss: 0.3355 - acc: 0.8608   
Epoch 95/100
7200/7200 [==============================] - 0s - loss: 0.3361 - acc: 0.8606   
Epoch 96/100
7200/7200 [==============================] - 0s - loss: 0.3359 - acc: 0.8621   
Epoch 97/100
7200/7200 [==============================] - 0s - loss: 0.3357 - acc: 0.8600   
Epoch 98/100
7200/7200 [==============================] - 0s - loss: 0.3359 - acc: 0.8622   
Epoch 99/100
7200/7200 [==============================] - 0s - loss: 0.3356 - acc: 0.8597   
Epoch 100/100
7200/7200 [==============================] - 0s - loss: 0.3347 - acc: 0.8632   
4825/7200 [===================>..........] - ETA: 0sEpoch 1/100
7200/7200 [==============================] - 0s - loss: 0.5856 - acc: 0.7931   
Epoch 2/100
7200/7200 [==============================] - 0s - loss: 0.4315 - acc: 0.8011   
Epoch 3/100
7200/7200 [==============================] - 0s - loss: 0.4151 - acc: 0.8196   
Epoch 4/100
7200/7200 [==============================] - 0s - loss: 0.4053 - acc: 0.8267   
Epoch 5/100
7200/7200 [==============================] - 0s - loss: 0.3964 - acc: 0.8294   
Epoch 6/100
7200/7200 [==============================] - 0s - loss: 0.3904 - acc: 0.8332   
Epoch 7/100
7200/7200 [==============================] - 0s - loss: 0.3851 - acc: 0.8322   
Epoch 8/100
7200/7200 [==============================] - 0s - loss: 0.3810 - acc: 0.8342   
Epoch 9/100
7200/7200 [==============================] - 0s - loss: 0.3777 - acc: 0.8332   
Epoch 10/100
7200/7200 [==============================] - 0s - loss: 0.3745 - acc: 0.8368   
Epoch 11/100
7200/7200 [==============================] - 0s - loss: 0.3722 - acc: 0.8412   
Epoch 12/100
7200/7200 [==============================] - 0s - loss: 0.3697 - acc: 0.8436   
Epoch 13/100
7200/7200 [==============================] - 0s - loss: 0.3677 - acc: 0.8479   
Epoch 14/100
7200/7200 [==============================] - 0s - loss: 0.3659 - acc: 0.8481   
Epoch 15/100
7200/7200 [==============================] - 0s - loss: 0.3637 - acc: 0.8507   
Epoch 16/100
7200/7200 [==============================] - 0s - loss: 0.3629 - acc: 0.8506   
Epoch 17/100
7200/7200 [==============================] - 0s - loss: 0.3606 - acc: 0.8528   
Epoch 18/100
7200/7200 [==============================] - 0s - loss: 0.3595 - acc: 0.8521   
Epoch 19/100
7200/7200 [==============================] - 0s - loss: 0.3588 - acc: 0.8514   
Epoch 20/100
7200/7200 [==============================] - 0s - loss: 0.3572 - acc: 0.8533   
Epoch 21/100
7200/7200 [==============================] - 0s - loss: 0.3558 - acc: 0.8560   
Epoch 22/100
7200/7200 [==============================] - 0s - loss: 0.3555 - acc: 0.8519   
Epoch 23/100
7200/7200 [==============================] - 0s - loss: 0.3538 - acc: 0.8551   
Epoch 24/100
7200/7200 [==============================] - 0s - loss: 0.3531 - acc: 0.8574   
Epoch 25/100
7200/7200 [==============================] - 0s - loss: 0.3524 - acc: 0.8567   
Epoch 26/100
7200/7200 [==============================] - 0s - loss: 0.3520 - acc: 0.8556   
Epoch 27/100
7200/7200 [==============================] - 0s - loss: 0.3512 - acc: 0.8585   
Epoch 28/100
7200/7200 [==============================] - 0s - loss: 0.3505 - acc: 0.8569   
Epoch 29/100
7200/7200 [==============================] - 0s - loss: 0.3496 - acc: 0.8561   
Epoch 30/100
7200/7200 [==============================] - 0s - loss: 0.3502 - acc: 0.8554   
Epoch 31/100
7200/7200 [==============================] - 0s - loss: 0.3495 - acc: 0.8550   
Epoch 32/100
7200/7200 [==============================] - 0s - loss: 0.3484 - acc: 0.8575   
Epoch 33/100
7200/7200 [==============================] - 0s - loss: 0.3486 - acc: 0.8585   
Epoch 34/100
7200/7200 [==============================] - 0s - loss: 0.3484 - acc: 0.8565   
Epoch 35/100
7200/7200 [==============================] - 0s - loss: 0.3479 - acc: 0.8574   
Epoch 36/100
7200/7200 [==============================] - 0s - loss: 0.3476 - acc: 0.8586   
Epoch 37/100
7200/7200 [==============================] - 0s - loss: 0.3464 - acc: 0.8564   
Epoch 38/100
7200/7200 [==============================] - 0s - loss: 0.3465 - acc: 0.8575   
Epoch 39/100
7200/7200 [==============================] - 0s - loss: 0.3459 - acc: 0.8583   
Epoch 40/100
7200/7200 [==============================] - 0s - loss: 0.3461 - acc: 0.8582   
Epoch 41/100
7200/7200 [==============================] - 0s - loss: 0.3461 - acc: 0.8581   
Epoch 42/100
7200/7200 [==============================] - 0s - loss: 0.3451 - acc: 0.8611   
Epoch 43/100
7200/7200 [==============================] - 0s - loss: 0.3455 - acc: 0.8589   
Epoch 44/100
7200/7200 [==============================] - 0s - loss: 0.3449 - acc: 0.8565   
Epoch 45/100
7200/7200 [==============================] - 0s - loss: 0.3454 - acc: 0.8561   
Epoch 46/100
7200/7200 [==============================] - 0s - loss: 0.3449 - acc: 0.8574   
Epoch 47/100
7200/7200 [==============================] - 0s - loss: 0.3455 - acc: 0.8568   
Epoch 48/100
7200/7200 [==============================] - 0s - loss: 0.3439 - acc: 0.8603   
Epoch 49/100
7200/7200 [==============================] - 0s - loss: 0.3442 - acc: 0.8600   
Epoch 50/100
7200/7200 [==============================] - 0s - loss: 0.3442 - acc: 0.8589   
Epoch 51/100
7200/7200 [==============================] - 0s - loss: 0.3435 - acc: 0.8575   
Epoch 52/100
7200/7200 [==============================] - 0s - loss: 0.3436 - acc: 0.8599   
Epoch 53/100
7200/7200 [==============================] - 0s - loss: 0.3432 - acc: 0.8603   
Epoch 54/100
7200/7200 [==============================] - 0s - loss: 0.3441 - acc: 0.8565   
Epoch 55/100
7200/7200 [==============================] - 0s - loss: 0.3436 - acc: 0.8586   
Epoch 56/100
7200/7200 [==============================] - 0s - loss: 0.3427 - acc: 0.8581   
Epoch 57/100
7200/7200 [==============================] - 0s - loss: 0.3431 - acc: 0.8601   
Epoch 58/100
7200/7200 [==============================] - 0s - loss: 0.3426 - acc: 0.8606   
Epoch 59/100
7200/7200 [==============================] - 0s - loss: 0.3424 - acc: 0.8601   
Epoch 60/100
7200/7200 [==============================] - 0s - loss: 0.3421 - acc: 0.8601   
Epoch 61/100
7200/7200 [==============================] - 0s - loss: 0.3423 - acc: 0.8583   
Epoch 62/100
7200/7200 [==============================] - 0s - loss: 0.3413 - acc: 0.8610   
Epoch 63/100
7200/7200 [==============================] - 0s - loss: 0.3423 - acc: 0.8567   
Epoch 64/100
7200/7200 [==============================] - 0s - loss: 0.3416 - acc: 0.8604   
Epoch 65/100
7200/7200 [==============================] - 0s - loss: 0.3415 - acc: 0.8606   
Epoch 66/100
7200/7200 [==============================] - 0s - loss: 0.3414 - acc: 0.8583   
Epoch 67/100
7200/7200 [==============================] - 0s - loss: 0.3412 - acc: 0.8607   
Epoch 68/100
7200/7200 [==============================] - 0s - loss: 0.3409 - acc: 0.8608   
Epoch 69/100
7200/7200 [==============================] - 0s - loss: 0.3403 - acc: 0.8608   
Epoch 70/100
7200/7200 [==============================] - 0s - loss: 0.3399 - acc: 0.8610   
Epoch 71/100
7200/7200 [==============================] - 0s - loss: 0.3401 - acc: 0.8610   
Epoch 72/100
7200/7200 [==============================] - 0s - loss: 0.3398 - acc: 0.8600   
Epoch 73/100
7200/7200 [==============================] - 0s - loss: 0.3395 - acc: 0.8589   
Epoch 74/100
7200/7200 [==============================] - 0s - loss: 0.3396 - acc: 0.8618   
Epoch 75/100
7200/7200 [==============================] - 0s - loss: 0.3387 - acc: 0.8601   
Epoch 76/100
7200/7200 [==============================] - 0s - loss: 0.3390 - acc: 0.8614   
Epoch 77/100
7200/7200 [==============================] - 0s - loss: 0.3389 - acc: 0.8618   
Epoch 78/100
7200/7200 [==============================] - 0s - loss: 0.3387 - acc: 0.8604   
Epoch 79/100
7200/7200 [==============================] - 0s - loss: 0.3374 - acc: 0.8618   
Epoch 80/100
7200/7200 [==============================] - 0s - loss: 0.3381 - acc: 0.8603   
Epoch 81/100
7200/7200 [==============================] - 0s - loss: 0.3374 - acc: 0.8617   
Epoch 82/100
7200/7200 [==============================] - 0s - loss: 0.3376 - acc: 0.8607   
Epoch 83/100
7200/7200 [==============================] - 0s - loss: 0.3372 - acc: 0.8624   
Epoch 84/100
7200/7200 [==============================] - 0s - loss: 0.3375 - acc: 0.8608   
Epoch 85/100
7200/7200 [==============================] - 0s - loss: 0.3375 - acc: 0.8619   
Epoch 86/100
7200/7200 [==============================] - 0s - loss: 0.3378 - acc: 0.8606   
Epoch 87/100
7200/7200 [==============================] - 0s - loss: 0.3370 - acc: 0.8618   
Epoch 88/100
7200/7200 [==============================] - 0s - loss: 0.3374 - acc: 0.8600   
Epoch 89/100
7200/7200 [==============================] - 0s - loss: 0.3367 - acc: 0.8621   
Epoch 90/100
7200/7200 [==============================] - 0s - loss: 0.3364 - acc: 0.8636   
Epoch 91/100
7200/7200 [==============================] - 0s - loss: 0.3361 - acc: 0.8611   
Epoch 92/100
7200/7200 [==============================] - 0s - loss: 0.3364 - acc: 0.8619   
Epoch 93/100
7200/7200 [==============================] - 0s - loss: 0.3359 - acc: 0.8624   
Epoch 94/100
7200/7200 [==============================] - 0s - loss: 0.3355 - acc: 0.8637   
Epoch 95/100
7200/7200 [==============================] - 0s - loss: 0.3353 - acc: 0.8653   
Epoch 96/100
7200/7200 [==============================] - 0s - loss: 0.3367 - acc: 0.8625   
Epoch 97/100
7200/7200 [==============================] - 0s - loss: 0.3355 - acc: 0.8639   
Epoch 98/100
7200/7200 [==============================] - 0s - loss: 0.3359 - acc: 0.8639   
Epoch 99/100
7200/7200 [==============================] - 0s - loss: 0.3363 - acc: 0.8621   
Epoch 100/100
7200/7200 [==============================] - 0s - loss: 0.3351 - acc: 0.8658   
5100/7200 [====================>.........] - ETA: 0sEpoch 1/100
7200/7200 [==============================] - 0s - loss: 0.5517 - acc: 0.7953   
Epoch 2/100
7200/7200 [==============================] - 0s - loss: 0.4347 - acc: 0.7957   
Epoch 3/100
7200/7200 [==============================] - 0s - loss: 0.4291 - acc: 0.7957   
Epoch 4/100
7200/7200 [==============================] - 0s - loss: 0.4269 - acc: 0.7957   
Epoch 5/100
7200/7200 [==============================] - 0s - loss: 0.4254 - acc: 0.7957   
Epoch 6/100
7200/7200 [==============================] - 0s - loss: 0.4233 - acc: 0.7957   
Epoch 7/100
7200/7200 [==============================] - 0s - loss: 0.4206 - acc: 0.7958   - ETA: 0s - loss: 0.4218 - ac
Epoch 8/100
7200/7200 [==============================] - 0s - loss: 0.4184 - acc: 0.8156   
Epoch 9/100
7200/7200 [==============================] - 0s - loss: 0.4164 - acc: 0.8233   
Epoch 10/100
7200/7200 [==============================] - 0s - loss: 0.4146 - acc: 0.8256   
Epoch 11/100
7200/7200 [==============================] - 0s - loss: 0.4131 - acc: 0.8292   
Epoch 12/100
7200/7200 [==============================] - 0s - loss: 0.4122 - acc: 0.8296   
Epoch 13/100
7200/7200 [==============================] - 0s - loss: 0.4109 - acc: 0.8307   
Epoch 14/100
7200/7200 [==============================] - 0s - loss: 0.4098 - acc: 0.8322   
Epoch 15/100
7200/7200 [==============================] - 0s - loss: 0.4092 - acc: 0.8335   
Epoch 16/100
7200/7200 [==============================] - 0s - loss: 0.4081 - acc: 0.8340   
Epoch 17/100
7200/7200 [==============================] - 0s - loss: 0.4072 - acc: 0.8347   
Epoch 18/100
7200/7200 [==============================] - 0s - loss: 0.4064 - acc: 0.8353   
Epoch 19/100
7200/7200 [==============================] - 0s - loss: 0.4058 - acc: 0.8360   
Epoch 20/100
7200/7200 [==============================] - 0s - loss: 0.4049 - acc: 0.8349   
Epoch 21/100
7200/7200 [==============================] - 0s - loss: 0.4047 - acc: 0.8357   
Epoch 22/100
7200/7200 [==============================] - 0s - loss: 0.4041 - acc: 0.8362   
Epoch 23/100
7200/7200 [==============================] - 0s - loss: 0.4036 - acc: 0.8347   
Epoch 24/100
7200/7200 [==============================] - 0s - loss: 0.4031 - acc: 0.8351   
Epoch 25/100
7200/7200 [==============================] - 0s - loss: 0.4030 - acc: 0.8356   
Epoch 26/100
7200/7200 [==============================] - 0s - loss: 0.4026 - acc: 0.8362   
Epoch 27/100
7200/7200 [==============================] - 0s - loss: 0.4022 - acc: 0.8350   
Epoch 28/100
7200/7200 [==============================] - 0s - loss: 0.4019 - acc: 0.8375   
Epoch 29/100
7200/7200 [==============================] - 0s - loss: 0.4014 - acc: 0.8357   
Epoch 30/100
7200/7200 [==============================] - 0s - loss: 0.4013 - acc: 0.8371   
Epoch 31/100
7200/7200 [==============================] - 0s - loss: 0.4011 - acc: 0.8358   
Epoch 32/100
7200/7200 [==============================] - 0s - loss: 0.4006 - acc: 0.8367   
Epoch 33/100
7200/7200 [==============================] - 0s - loss: 0.4005 - acc: 0.8379   
Epoch 34/100
7200/7200 [==============================] - 0s - loss: 0.4002 - acc: 0.8379   
Epoch 35/100
7200/7200 [==============================] - 0s - loss: 0.4001 - acc: 0.8368   
Epoch 36/100
7200/7200 [==============================] - 0s - loss: 0.3998 - acc: 0.8369   
Epoch 37/100
7200/7200 [==============================] - 0s - loss: 0.4001 - acc: 0.8369   
Epoch 38/100
7200/7200 [==============================] - 0s - loss: 0.3996 - acc: 0.8358   
Epoch 39/100
7200/7200 [==============================] - 0s - loss: 0.3993 - acc: 0.8372   
Epoch 40/100
7200/7200 [==============================] - 0s - loss: 0.3994 - acc: 0.8372   
Epoch 41/100
7200/7200 [==============================] - 0s - loss: 0.3993 - acc: 0.8376   
Epoch 42/100
7200/7200 [==============================] - 0s - loss: 0.3992 - acc: 0.8358   
Epoch 43/100
7200/7200 [==============================] - 0s - loss: 0.3990 - acc: 0.8372   
Epoch 44/100
7200/7200 [==============================] - 0s - loss: 0.3987 - acc: 0.8376   
Epoch 45/100
7200/7200 [==============================] - 0s - loss: 0.3988 - acc: 0.8369   
Epoch 46/100
7200/7200 [==============================] - 0s - loss: 0.3985 - acc: 0.8368   
Epoch 47/100
7200/7200 [==============================] - 0s - loss: 0.3986 - acc: 0.8367   
Epoch 48/100
7200/7200 [==============================] - 0s - loss: 0.3985 - acc: 0.8372   
Epoch 49/100
7200/7200 [==============================] - 0s - loss: 0.3983 - acc: 0.8361   
Epoch 50/100
7200/7200 [==============================] - 0s - loss: 0.3979 - acc: 0.8358   
Epoch 51/100
7200/7200 [==============================] - 0s - loss: 0.3982 - acc: 0.8365   
Epoch 52/100
7200/7200 [==============================] - 0s - loss: 0.3979 - acc: 0.8364   
Epoch 53/100
7200/7200 [==============================] - 0s - loss: 0.3980 - acc: 0.8358   
Epoch 54/100
7200/7200 [==============================] - 0s - loss: 0.3975 - acc: 0.8369   
Epoch 55/100
7200/7200 [==============================] - 0s - loss: 0.3979 - acc: 0.8368   
Epoch 56/100
7200/7200 [==============================] - 0s - loss: 0.3980 - acc: 0.8382   
Epoch 57/100
7200/7200 [==============================] - 0s - loss: 0.3977 - acc: 0.8367   
Epoch 58/100
7200/7200 [==============================] - 0s - loss: 0.3974 - acc: 0.8381   
Epoch 59/100
7200/7200 [==============================] - 0s - loss: 0.3977 - acc: 0.8381   
Epoch 60/100
7200/7200 [==============================] - 0s - loss: 0.3973 - acc: 0.8372   
Epoch 61/100
7200/7200 [==============================] - 0s - loss: 0.3974 - acc: 0.8369   
Epoch 62/100
7200/7200 [==============================] - 0s - loss: 0.3974 - acc: 0.8365   
Epoch 63/100
7200/7200 [==============================] - 0s - loss: 0.3973 - acc: 0.8372   
Epoch 64/100
7200/7200 [==============================] - 0s - loss: 0.3972 - acc: 0.8368   
Epoch 65/100
7200/7200 [==============================] - 0s - loss: 0.3973 - acc: 0.8369   
Epoch 66/100
7200/7200 [==============================] - 0s - loss: 0.3972 - acc: 0.8374   
Epoch 67/100
7200/7200 [==============================] - 0s - loss: 0.3973 - acc: 0.8371   
Epoch 68/100
7200/7200 [==============================] - 0s - loss: 0.3970 - acc: 0.8369   
Epoch 69/100
7200/7200 [==============================] - 0s - loss: 0.3971 - acc: 0.8378   
Epoch 70/100
7200/7200 [==============================] - 0s - loss: 0.3971 - acc: 0.8369   
Epoch 71/100
7200/7200 [==============================] - 0s - loss: 0.3969 - acc: 0.8369   
Epoch 72/100
7200/7200 [==============================] - 0s - loss: 0.3971 - acc: 0.8379   
Epoch 73/100
7200/7200 [==============================] - 0s - loss: 0.3968 - acc: 0.8379   
Epoch 74/100
7200/7200 [==============================] - 0s - loss: 0.3967 - acc: 0.8365   
Epoch 75/100
7200/7200 [==============================] - 0s - loss: 0.3967 - acc: 0.8376   
Epoch 76/100
7200/7200 [==============================] - 0s - loss: 0.3971 - acc: 0.8368   
Epoch 77/100
7200/7200 [==============================] - 0s - loss: 0.3966 - acc: 0.8361   
Epoch 78/100
7200/7200 [==============================] - 0s - loss: 0.3971 - acc: 0.8378   
Epoch 79/100
7200/7200 [==============================] - 0s - loss: 0.3968 - acc: 0.8369   
Epoch 80/100
7200/7200 [==============================] - 0s - loss: 0.3967 - acc: 0.8375   
Epoch 81/100
7200/7200 [==============================] - 0s - loss: 0.3969 - acc: 0.8376   
Epoch 82/100
7200/7200 [==============================] - 0s - loss: 0.3963 - acc: 0.8379   
Epoch 83/100
7200/7200 [==============================] - 0s - loss: 0.3966 - acc: 0.8376   
Epoch 84/100
7200/7200 [==============================] - 0s - loss: 0.3969 - acc: 0.8374   
Epoch 85/100
7200/7200 [==============================] - 0s - loss: 0.3964 - acc: 0.8362   
Epoch 86/100
7200/7200 [==============================] - 0s - loss: 0.3967 - acc: 0.8358   
Epoch 87/100
7200/7200 [==============================] - 0s - loss: 0.3964 - acc: 0.8375   
Epoch 88/100
7200/7200 [==============================] - 0s - loss: 0.3962 - acc: 0.8378   
Epoch 89/100
7200/7200 [==============================] - 0s - loss: 0.3964 - acc: 0.8378   
Epoch 90/100
7200/7200 [==============================] - 0s - loss: 0.3964 - acc: 0.8375   
Epoch 91/100
7200/7200 [==============================] - 0s - loss: 0.3963 - acc: 0.8379   
Epoch 92/100
7200/7200 [==============================] - 0s - loss: 0.3969 - acc: 0.8368   
Epoch 93/100
7200/7200 [==============================] - 0s - loss: 0.3966 - acc: 0.8371   
Epoch 94/100
7200/7200 [==============================] - 0s - loss: 0.3961 - acc: 0.8374   
Epoch 95/100
7200/7200 [==============================] - 0s - loss: 0.3964 - acc: 0.8357   
Epoch 96/100
7200/7200 [==============================] - 0s - loss: 0.3965 - acc: 0.8372   
Epoch 97/100
7200/7200 [==============================] - 0s - loss: 0.3962 - acc: 0.8379   
Epoch 98/100
7200/7200 [==============================] - 0s - loss: 0.3964 - acc: 0.8358   
Epoch 99/100
7200/7200 [==============================] - 0s - loss: 0.3967 - acc: 0.8382   
Epoch 100/100
7200/7200 [==============================] - 0s - loss: 0.3963 - acc: 0.8369   
5050/7200 [====================>.........] - ETA: 0sEpoch 1/100
7200/7200 [==============================] - 0s - loss: 0.5504 - acc: 0.7954   
Epoch 2/100
7200/7200 [==============================] - 0s - loss: 0.4365 - acc: 0.7961   
Epoch 3/100
7200/7200 [==============================] - 0s - loss: 0.4306 - acc: 0.7961   
Epoch 4/100
7200/7200 [==============================] - 0s - loss: 0.4277 - acc: 0.7961   
Epoch 5/100
7200/7200 [==============================] - 0s - loss: 0.4242 - acc: 0.7961   
Epoch 6/100
7200/7200 [==============================] - 0s - loss: 0.4219 - acc: 0.7978   
Epoch 7/100
7200/7200 [==============================] - 0s - loss: 0.4205 - acc: 0.8179   
Epoch 8/100
7200/7200 [==============================] - 0s - loss: 0.4195 - acc: 0.8218   
Epoch 9/100
7200/7200 [==============================] - 0s - loss: 0.4181 - acc: 0.8244   
Epoch 10/100
7200/7200 [==============================] - 0s - loss: 0.4173 - acc: 0.8262   
Epoch 11/100
7200/7200 [==============================] - 0s - loss: 0.4160 - acc: 0.8267   
Epoch 12/100
7200/7200 [==============================] - 0s - loss: 0.4156 - acc: 0.8286   
Epoch 13/100
7200/7200 [==============================] - 0s - loss: 0.4144 - acc: 0.8308   
Epoch 14/100
7200/7200 [==============================] - 0s - loss: 0.4138 - acc: 0.8306   
Epoch 15/100
7200/7200 [==============================] - 0s - loss: 0.4132 - acc: 0.8303   
Epoch 16/100
7200/7200 [==============================] - 0s - loss: 0.4126 - acc: 0.8315   
Epoch 17/100
7200/7200 [==============================] - 0s - loss: 0.4116 - acc: 0.8303   
Epoch 18/100
7200/7200 [==============================] - 0s - loss: 0.4110 - acc: 0.8299   
Epoch 19/100
7200/7200 [==============================] - 0s - loss: 0.4109 - acc: 0.8315   
Epoch 20/100
7200/7200 [==============================] - 0s - loss: 0.4101 - acc: 0.8326   
Epoch 21/100
7200/7200 [==============================] - 0s - loss: 0.4096 - acc: 0.8325   
Epoch 22/100
7200/7200 [==============================] - 0s - loss: 0.4094 - acc: 0.8317   
Epoch 23/100
7200/7200 [==============================] - 0s - loss: 0.4089 - acc: 0.8324   
Epoch 24/100
7200/7200 [==============================] - 0s - loss: 0.4085 - acc: 0.8319   
Epoch 25/100
7200/7200 [==============================] - 0s - loss: 0.4081 - acc: 0.8329   
Epoch 26/100
7200/7200 [==============================] - 0s - loss: 0.4077 - acc: 0.8322   
Epoch 27/100
7200/7200 [==============================] - 0s - loss: 0.4072 - acc: 0.8319   
Epoch 28/100
7200/7200 [==============================] - 0s - loss: 0.4075 - acc: 0.8336   
Epoch 29/100
7200/7200 [==============================] - 0s - loss: 0.4068 - acc: 0.8326   
Epoch 30/100
7200/7200 [==============================] - 0s - loss: 0.4068 - acc: 0.8329   
Epoch 31/100
7200/7200 [==============================] - 0s - loss: 0.4064 - acc: 0.8317   
Epoch 32/100
7200/7200 [==============================] - 0s - loss: 0.4066 - acc: 0.8326   
Epoch 33/100
7200/7200 [==============================] - 0s - loss: 0.4062 - acc: 0.8317   
Epoch 34/100
7200/7200 [==============================] - 0s - loss: 0.4058 - acc: 0.8335   
Epoch 35/100
7200/7200 [==============================] - 0s - loss: 0.4058 - acc: 0.8337   
Epoch 36/100
7200/7200 [==============================] - 0s - loss: 0.4058 - acc: 0.8333   
Epoch 37/100
7200/7200 [==============================] - 0s - loss: 0.4059 - acc: 0.8324   
Epoch 38/100
7200/7200 [==============================] - 0s - loss: 0.4052 - acc: 0.8322   
Epoch 39/100
7200/7200 [==============================] - 0s - loss: 0.4054 - acc: 0.8332   
Epoch 40/100
7200/7200 [==============================] - 0s - loss: 0.4051 - acc: 0.8339   
Epoch 41/100
7200/7200 [==============================] - 0s - loss: 0.4048 - acc: 0.8349   
Epoch 42/100
7200/7200 [==============================] - 0s - loss: 0.4050 - acc: 0.8339   
Epoch 43/100
7200/7200 [==============================] - 0s - loss: 0.4049 - acc: 0.8325   
Epoch 44/100
7200/7200 [==============================] - 0s - loss: 0.4048 - acc: 0.8342   
Epoch 45/100
7200/7200 [==============================] - 0s - loss: 0.4047 - acc: 0.8342   
Epoch 46/100
7200/7200 [==============================] - 0s - loss: 0.4046 - acc: 0.8342   
Epoch 47/100
7200/7200 [==============================] - 0s - loss: 0.4047 - acc: 0.8329   
Epoch 48/100
7200/7200 [==============================] - 0s - loss: 0.4042 - acc: 0.8337   
Epoch 49/100
7200/7200 [==============================] - 0s - loss: 0.4044 - acc: 0.8340   
Epoch 50/100
7200/7200 [==============================] - 0s - loss: 0.4042 - acc: 0.8347   
Epoch 51/100
7200/7200 [==============================] - 0s - loss: 0.4040 - acc: 0.8346   
Epoch 52/100
7200/7200 [==============================] - 0s - loss: 0.4039 - acc: 0.8343   
Epoch 53/100
7200/7200 [==============================] - 0s - loss: 0.4044 - acc: 0.8342   
Epoch 54/100
7200/7200 [==============================] - 0s - loss: 0.4037 - acc: 0.8315   
Epoch 55/100
7200/7200 [==============================] - 0s - loss: 0.4041 - acc: 0.8335   
Epoch 56/100
7200/7200 [==============================] - 0s - loss: 0.4040 - acc: 0.8331   
Epoch 57/100
7200/7200 [==============================] - 0s - loss: 0.4035 - acc: 0.8335   
Epoch 58/100
7200/7200 [==============================] - 0s - loss: 0.4039 - acc: 0.8325   
Epoch 59/100
7200/7200 [==============================] - 0s - loss: 0.4037 - acc: 0.8347   
Epoch 60/100
7200/7200 [==============================] - 0s - loss: 0.4036 - acc: 0.8354   
Epoch 61/100
7200/7200 [==============================] - 0s - loss: 0.4039 - acc: 0.8325   
Epoch 62/100
7200/7200 [==============================] - 0s - loss: 0.4032 - acc: 0.8347   
Epoch 63/100
7200/7200 [==============================] - 0s - loss: 0.4036 - acc: 0.8339   
Epoch 64/100
7200/7200 [==============================] - 0s - loss: 0.4035 - acc: 0.8331   
Epoch 65/100
7200/7200 [==============================] - 0s - loss: 0.4031 - acc: 0.8314   
Epoch 66/100
7200/7200 [==============================] - 0s - loss: 0.4037 - acc: 0.8346   
Epoch 67/100
7200/7200 [==============================] - 0s - loss: 0.4029 - acc: 0.8342   
Epoch 68/100
7200/7200 [==============================] - 0s - loss: 0.4036 - acc: 0.8340   
Epoch 69/100
7200/7200 [==============================] - 0s - loss: 0.4034 - acc: 0.8333   
Epoch 70/100
7200/7200 [==============================] - 0s - loss: 0.4031 - acc: 0.8336   
Epoch 71/100
7200/7200 [==============================] - 0s - loss: 0.4029 - acc: 0.8351   
Epoch 72/100
7200/7200 [==============================] - 0s - loss: 0.4033 - acc: 0.8326   
Epoch 73/100
7200/7200 [==============================] - 0s - loss: 0.4034 - acc: 0.8332   
Epoch 74/100
7200/7200 [==============================] - 0s - loss: 0.4029 - acc: 0.8344   
Epoch 75/100
7200/7200 [==============================] - 0s - loss: 0.4035 - acc: 0.8331   
Epoch 76/100
7200/7200 [==============================] - 0s - loss: 0.4033 - acc: 0.8350   
Epoch 77/100
7200/7200 [==============================] - 0s - loss: 0.4032 - acc: 0.8326   
Epoch 78/100
7200/7200 [==============================] - 0s - loss: 0.4029 - acc: 0.8337   
Epoch 79/100
7200/7200 [==============================] - 0s - loss: 0.4033 - acc: 0.8324   
Epoch 80/100
7200/7200 [==============================] - 0s - loss: 0.4028 - acc: 0.8342   
Epoch 81/100
7200/7200 [==============================] - 0s - loss: 0.4034 - acc: 0.8322   
Epoch 82/100
7200/7200 [==============================] - 0s - loss: 0.4032 - acc: 0.8332   
Epoch 83/100
7200/7200 [==============================] - 0s - loss: 0.4029 - acc: 0.8333   
Epoch 84/100
7200/7200 [==============================] - 0s - loss: 0.4029 - acc: 0.8335   
Epoch 85/100
7200/7200 [==============================] - 0s - loss: 0.4032 - acc: 0.8332   
Epoch 86/100
7200/7200 [==============================] - 0s - loss: 0.4026 - acc: 0.8344   
Epoch 87/100
7200/7200 [==============================] - 0s - loss: 0.4031 - acc: 0.8324   
Epoch 88/100
7200/7200 [==============================] - 0s - loss: 0.4029 - acc: 0.8318   
Epoch 89/100
7200/7200 [==============================] - 0s - loss: 0.4028 - acc: 0.8339   
Epoch 90/100
7200/7200 [==============================] - 0s - loss: 0.4026 - acc: 0.8335   
Epoch 91/100
7200/7200 [==============================] - 0s - loss: 0.4026 - acc: 0.8322   
Epoch 92/100
7200/7200 [==============================] - 0s - loss: 0.4025 - acc: 0.8322   
Epoch 93/100
7200/7200 [==============================] - 0s - loss: 0.4028 - acc: 0.8333   
Epoch 94/100
7200/7200 [==============================] - 0s - loss: 0.4025 - acc: 0.8351   
Epoch 95/100
7200/7200 [==============================] - 0s - loss: 0.4031 - acc: 0.8328   
Epoch 96/100
7200/7200 [==============================] - 0s - loss: 0.4026 - acc: 0.8347   
Epoch 97/100
7200/7200 [==============================] - 0s - loss: 0.4030 - acc: 0.8331   
Epoch 98/100
7200/7200 [==============================] - 0s - loss: 0.4028 - acc: 0.8326   
Epoch 99/100
7200/7200 [==============================] - 0s - loss: 0.4029 - acc: 0.8340   
Epoch 100/100
7200/7200 [==============================] - 0s - loss: 0.4026 - acc: 0.8339   
5050/7200 [====================>.........] - ETA: 0sEpoch 1/100
7200/7200 [==============================] - 0s - loss: 0.5723 - acc: 0.7964   
Epoch 2/100
7200/7200 [==============================] - 0s - loss: 0.4419 - acc: 0.7971   
Epoch 3/100
7200/7200 [==============================] - 0s - loss: 0.4321 - acc: 0.7971   
Epoch 4/100
7200/7200 [==============================] - 0s - loss: 0.4280 - acc: 0.7971   
Epoch 5/100
7200/7200 [==============================] - 0s - loss: 0.4252 - acc: 0.7971   
Epoch 6/100
7200/7200 [==============================] - 0s - loss: 0.4225 - acc: 0.7971   
Epoch 7/100
7200/7200 [==============================] - 0s - loss: 0.4205 - acc: 0.8000   
Epoch 8/100
7200/7200 [==============================] - 0s - loss: 0.4190 - acc: 0.8208   
Epoch 9/100
7200/7200 [==============================] - 0s - loss: 0.4174 - acc: 0.8229   
Epoch 10/100
7200/7200 [==============================] - 0s - loss: 0.4161 - acc: 0.8247   
Epoch 11/100
7200/7200 [==============================] - 0s - loss: 0.4148 - acc: 0.8265   
Epoch 12/100
7200/7200 [==============================] - 0s - loss: 0.4137 - acc: 0.8287   
Epoch 13/100
7200/7200 [==============================] - 0s - loss: 0.4131 - acc: 0.8297   
Epoch 14/100
7200/7200 [==============================] - 0s - loss: 0.4119 - acc: 0.8312   
Epoch 15/100
7200/7200 [==============================] - 0s - loss: 0.4114 - acc: 0.8325   
Epoch 16/100
7200/7200 [==============================] - 0s - loss: 0.4107 - acc: 0.8333   
Epoch 17/100
7200/7200 [==============================] - 0s - loss: 0.4101 - acc: 0.8339   
Epoch 18/100
7200/7200 [==============================] - 0s - loss: 0.4097 - acc: 0.8344   
Epoch 19/100
7200/7200 [==============================] - 0s - loss: 0.4090 - acc: 0.8349   
Epoch 20/100
7200/7200 [==============================] - 0s - loss: 0.4084 - acc: 0.8344   
Epoch 21/100
7200/7200 [==============================] - 0s - loss: 0.4081 - acc: 0.8353   
Epoch 22/100
7200/7200 [==============================] - 0s - loss: 0.4076 - acc: 0.8347   
Epoch 23/100
7200/7200 [==============================] - 0s - loss: 0.4074 - acc: 0.8360   
Epoch 24/100
7200/7200 [==============================] - 0s - loss: 0.4072 - acc: 0.8347   
Epoch 25/100
7200/7200 [==============================] - 0s - loss: 0.4067 - acc: 0.8349   
Epoch 26/100
7200/7200 [==============================] - 0s - loss: 0.4062 - acc: 0.8361   
Epoch 27/100
7200/7200 [==============================] - 0s - loss: 0.4063 - acc: 0.8356   
Epoch 28/100
7200/7200 [==============================] - 0s - loss: 0.4059 - acc: 0.8349   
Epoch 29/100
7200/7200 [==============================] - 0s - loss: 0.4058 - acc: 0.8364   
Epoch 30/100
7200/7200 [==============================] - 0s - loss: 0.4055 - acc: 0.8354   
Epoch 31/100
7200/7200 [==============================] - 0s - loss: 0.4052 - acc: 0.8356   
Epoch 32/100
7200/7200 [==============================] - 0s - loss: 0.4052 - acc: 0.8362   
Epoch 33/100
7200/7200 [==============================] - 0s - loss: 0.4048 - acc: 0.8358   
Epoch 34/100
7200/7200 [==============================] - 0s - loss: 0.4047 - acc: 0.8354   
Epoch 35/100
7200/7200 [==============================] - 0s - loss: 0.4048 - acc: 0.8350   
Epoch 36/100
7200/7200 [==============================] - 0s - loss: 0.4047 - acc: 0.8349   
Epoch 37/100
7200/7200 [==============================] - 0s - loss: 0.4043 - acc: 0.8361   
Epoch 38/100
7200/7200 [==============================] - 0s - loss: 0.4042 - acc: 0.8342   
Epoch 39/100
7200/7200 [==============================] - 0s - loss: 0.4041 - acc: 0.8353   
Epoch 40/100
7200/7200 [==============================] - 0s - loss: 0.4035 - acc: 0.8361   
Epoch 41/100
7200/7200 [==============================] - 0s - loss: 0.4038 - acc: 0.8358   
Epoch 42/100
7200/7200 [==============================] - 0s - loss: 0.4034 - acc: 0.8347   
Epoch 43/100
7200/7200 [==============================] - 0s - loss: 0.4036 - acc: 0.8354   
Epoch 44/100
7200/7200 [==============================] - 0s - loss: 0.4028 - acc: 0.8351   
Epoch 45/100
7200/7200 [==============================] - 0s - loss: 0.4033 - acc: 0.8354   
Epoch 46/100
7200/7200 [==============================] - 0s - loss: 0.4028 - acc: 0.8362   
Epoch 47/100
7200/7200 [==============================] - 0s - loss: 0.4029 - acc: 0.8349   
Epoch 48/100
7200/7200 [==============================] - 0s - loss: 0.4026 - acc: 0.8360   
Epoch 49/100
7200/7200 [==============================] - 0s - loss: 0.4025 - acc: 0.8350   
Epoch 50/100
7200/7200 [==============================] - 0s - loss: 0.4023 - acc: 0.8357   
Epoch 51/100
7200/7200 [==============================] - 0s - loss: 0.4017 - acc: 0.8356   
Epoch 52/100
7200/7200 [==============================] - 0s - loss: 0.4023 - acc: 0.8342   
Epoch 53/100
7200/7200 [==============================] - 0s - loss: 0.4023 - acc: 0.8350   
Epoch 54/100
7200/7200 [==============================] - 0s - loss: 0.4019 - acc: 0.8360   
Epoch 55/100
7200/7200 [==============================] - 0s - loss: 0.4021 - acc: 0.8364   
Epoch 56/100
7200/7200 [==============================] - 0s - loss: 0.4020 - acc: 0.8354   
Epoch 57/100
7200/7200 [==============================] - 0s - loss: 0.4019 - acc: 0.8349   
Epoch 58/100
7200/7200 [==============================] - 0s - loss: 0.4014 - acc: 0.8358   
Epoch 59/100
7200/7200 [==============================] - 0s - loss: 0.4015 - acc: 0.8357   
Epoch 60/100
7200/7200 [==============================] - 0s - loss: 0.4016 - acc: 0.8343   
Epoch 61/100
7200/7200 [==============================] - 0s - loss: 0.4016 - acc: 0.8350   
Epoch 62/100
7200/7200 [==============================] - 0s - loss: 0.4015 - acc: 0.8353   
Epoch 63/100
7200/7200 [==============================] - 0s - loss: 0.4015 - acc: 0.8358   
Epoch 64/100
7200/7200 [==============================] - 0s - loss: 0.4014 - acc: 0.8350   
Epoch 65/100
7200/7200 [==============================] - 0s - loss: 0.4012 - acc: 0.8358   
Epoch 66/100
7200/7200 [==============================] - 0s - loss: 0.4013 - acc: 0.8347   
Epoch 67/100
7200/7200 [==============================] - 0s - loss: 0.4012 - acc: 0.8354   
Epoch 68/100
7200/7200 [==============================] - 0s - loss: 0.4013 - acc: 0.8349   
Epoch 69/100
7200/7200 [==============================] - 0s - loss: 0.4009 - acc: 0.8357   
Epoch 70/100
7200/7200 [==============================] - 0s - loss: 0.4009 - acc: 0.8354   
Epoch 71/100
7200/7200 [==============================] - 0s - loss: 0.4010 - acc: 0.8346   
Epoch 72/100
7200/7200 [==============================] - 0s - loss: 0.4008 - acc: 0.8344   
Epoch 73/100
7200/7200 [==============================] - 0s - loss: 0.4010 - acc: 0.8356   
Epoch 74/100
7200/7200 [==============================] - 0s - loss: 0.4009 - acc: 0.8351   
Epoch 75/100
7200/7200 [==============================] - 0s - loss: 0.4010 - acc: 0.8351   
Epoch 76/100
7200/7200 [==============================] - 0s - loss: 0.4008 - acc: 0.8349   
Epoch 77/100
7200/7200 [==============================] - 0s - loss: 0.4008 - acc: 0.8350   
Epoch 78/100
7200/7200 [==============================] - 0s - loss: 0.4007 - acc: 0.8358   
Epoch 79/100
7200/7200 [==============================] - 0s - loss: 0.4008 - acc: 0.8349   
Epoch 80/100
7200/7200 [==============================] - 0s - loss: 0.4008 - acc: 0.8354   
Epoch 81/100
7200/7200 [==============================] - 0s - loss: 0.4008 - acc: 0.8354   
Epoch 82/100
7200/7200 [==============================] - 0s - loss: 0.4008 - acc: 0.8343   
Epoch 83/100
7200/7200 [==============================] - 0s - loss: 0.4004 - acc: 0.8337   
Epoch 84/100
7200/7200 [==============================] - 0s - loss: 0.4002 - acc: 0.8347   
Epoch 85/100
7200/7200 [==============================] - 0s - loss: 0.4009 - acc: 0.8365   
Epoch 86/100
7200/7200 [==============================] - 0s - loss: 0.4007 - acc: 0.8371   
Epoch 87/100
7200/7200 [==============================] - 0s - loss: 0.4005 - acc: 0.8350   
Epoch 88/100
7200/7200 [==============================] - 0s - loss: 0.4005 - acc: 0.8358   
Epoch 89/100
7200/7200 [==============================] - 0s - loss: 0.4008 - acc: 0.8361   
Epoch 90/100
7200/7200 [==============================] - 0s - loss: 0.4006 - acc: 0.8349   
Epoch 91/100
7200/7200 [==============================] - 0s - loss: 0.4002 - acc: 0.8353   
Epoch 92/100
7200/7200 [==============================] - 0s - loss: 0.4007 - acc: 0.8357   
Epoch 93/100
7200/7200 [==============================] - 0s - loss: 0.4004 - acc: 0.8357   
Epoch 94/100
7200/7200 [==============================] - 0s - loss: 0.4005 - acc: 0.8344   
Epoch 95/100
7200/7200 [==============================] - 0s - loss: 0.4005 - acc: 0.8367   
Epoch 96/100
7200/7200 [==============================] - 0s - loss: 0.4000 - acc: 0.8354   
Epoch 97/100
7200/7200 [==============================] - 0s - loss: 0.4007 - acc: 0.8360   
Epoch 98/100
7200/7200 [==============================] - 0s - loss: 0.4002 - acc: 0.8337   
Epoch 99/100
7200/7200 [==============================] - 0s - loss: 0.4004 - acc: 0.8347   
Epoch 100/100
7200/7200 [==============================] - 0s - loss: 0.4001 - acc: 0.8361   
4725/7200 [==================>...........] - ETA: 0sEpoch 1/100
7200/7200 [==============================] - 0s - loss: 0.6041 - acc: 0.7951   
Epoch 2/100
7200/7200 [==============================] - 0s - loss: 0.4494 - acc: 0.7967   
Epoch 3/100
7200/7200 [==============================] - 0s - loss: 0.4334 - acc: 0.7967   
Epoch 4/100
7200/7200 [==============================] - 0s - loss: 0.4288 - acc: 0.7967   
Epoch 5/100
7200/7200 [==============================] - 0s - loss: 0.4255 - acc: 0.7967   
Epoch 6/100
7200/7200 [==============================] - 0s - loss: 0.4231 - acc: 0.7967   
Epoch 7/100
7200/7200 [==============================] - 0s - loss: 0.4207 - acc: 0.7967   
Epoch 8/100
7200/7200 [==============================] - 0s - loss: 0.4190 - acc: 0.8053   
Epoch 9/100
7200/7200 [==============================] - 0s - loss: 0.4175 - acc: 0.8210   
Epoch 10/100
7200/7200 [==============================] - 0s - loss: 0.4164 - acc: 0.8239   
Epoch 11/100
7200/7200 [==============================] - 0s - loss: 0.4154 - acc: 0.8281   
Epoch 12/100
7200/7200 [==============================] - 0s - loss: 0.4146 - acc: 0.8285   
Epoch 13/100
7200/7200 [==============================] - 0s - loss: 0.4137 - acc: 0.8296   
Epoch 14/100
7200/7200 [==============================] - 0s - loss: 0.4130 - acc: 0.8293   
Epoch 15/100
7200/7200 [==============================] - 0s - loss: 0.4122 - acc: 0.8297   
Epoch 16/100
7200/7200 [==============================] - 0s - loss: 0.4116 - acc: 0.8303   
Epoch 17/100
7200/7200 [==============================] - 0s - loss: 0.4109 - acc: 0.8310   
Epoch 18/100
7200/7200 [==============================] - 0s - loss: 0.4102 - acc: 0.8321   
Epoch 19/100
7200/7200 [==============================] - 0s - loss: 0.4099 - acc: 0.8331   
Epoch 20/100
7200/7200 [==============================] - 0s - loss: 0.4094 - acc: 0.8329   
Epoch 21/100
7200/7200 [==============================] - 0s - loss: 0.4090 - acc: 0.8322   
Epoch 22/100
7200/7200 [==============================] - 0s - loss: 0.4088 - acc: 0.8328   
Epoch 23/100
7200/7200 [==============================] - 0s - loss: 0.4081 - acc: 0.8324   
Epoch 24/100
7200/7200 [==============================] - 0s - loss: 0.4081 - acc: 0.8339   
Epoch 25/100
7200/7200 [==============================] - 0s - loss: 0.4077 - acc: 0.8343   
Epoch 26/100
7200/7200 [==============================] - 0s - loss: 0.4075 - acc: 0.8340   
Epoch 27/100
7200/7200 [==============================] - 0s - loss: 0.4074 - acc: 0.8337   
Epoch 28/100
7200/7200 [==============================] - 0s - loss: 0.4070 - acc: 0.8333   
Epoch 29/100
7200/7200 [==============================] - 0s - loss: 0.4068 - acc: 0.8339   
Epoch 30/100
7200/7200 [==============================] - 0s - loss: 0.4065 - acc: 0.8347   
Epoch 31/100
7200/7200 [==============================] - 0s - loss: 0.4066 - acc: 0.8343   
Epoch 32/100
7200/7200 [==============================] - 0s - loss: 0.4060 - acc: 0.8347   
Epoch 33/100
7200/7200 [==============================] - 0s - loss: 0.4057 - acc: 0.8328   
Epoch 34/100
7200/7200 [==============================] - 0s - loss: 0.4059 - acc: 0.8346   
Epoch 35/100
7200/7200 [==============================] - 0s - loss: 0.4056 - acc: 0.8339   
Epoch 36/100
7200/7200 [==============================] - 0s - loss: 0.4054 - acc: 0.8343   
Epoch 37/100
7200/7200 [==============================] - 0s - loss: 0.4052 - acc: 0.8349   
Epoch 38/100
7200/7200 [==============================] - 0s - loss: 0.4046 - acc: 0.8350   
Epoch 39/100
7200/7200 [==============================] - 0s - loss: 0.4043 - acc: 0.8343   
Epoch 40/100
7200/7200 [==============================] - 0s - loss: 0.4047 - acc: 0.8339   
Epoch 41/100
7200/7200 [==============================] - 0s - loss: 0.4043 - acc: 0.8347   
Epoch 42/100
7200/7200 [==============================] - 0s - loss: 0.4042 - acc: 0.8344   
Epoch 43/100
7200/7200 [==============================] - 0s - loss: 0.4041 - acc: 0.8343   
Epoch 44/100
7200/7200 [==============================] - 0s - loss: 0.4042 - acc: 0.8335   
Epoch 45/100
7200/7200 [==============================] - 0s - loss: 0.4038 - acc: 0.8335   
Epoch 46/100
7200/7200 [==============================] - 0s - loss: 0.4038 - acc: 0.8349   
Epoch 47/100
7200/7200 [==============================] - 0s - loss: 0.4037 - acc: 0.8344   
Epoch 48/100
7200/7200 [==============================] - 0s - loss: 0.4032 - acc: 0.8340   
Epoch 49/100
7200/7200 [==============================] - 0s - loss: 0.4033 - acc: 0.8333   
Epoch 50/100
7200/7200 [==============================] - 0s - loss: 0.4031 - acc: 0.8332   
Epoch 51/100
7200/7200 [==============================] - 0s - loss: 0.4028 - acc: 0.8347   
Epoch 52/100
7200/7200 [==============================] - 0s - loss: 0.4027 - acc: 0.8344   
Epoch 53/100
7200/7200 [==============================] - 0s - loss: 0.4024 - acc: 0.8361   
Epoch 54/100
7200/7200 [==============================] - 0s - loss: 0.4026 - acc: 0.8353   
Epoch 55/100
7200/7200 [==============================] - 0s - loss: 0.4022 - acc: 0.8354   
Epoch 56/100
7200/7200 [==============================] - 0s - loss: 0.4020 - acc: 0.8354   
Epoch 57/100
7200/7200 [==============================] - 0s - loss: 0.4020 - acc: 0.8337   
Epoch 58/100
7200/7200 [==============================] - 0s - loss: 0.4018 - acc: 0.8343   
Epoch 59/100
7200/7200 [==============================] - 0s - loss: 0.4019 - acc: 0.8354   
Epoch 60/100
7200/7200 [==============================] - 0s - loss: 0.4018 - acc: 0.8350   
Epoch 61/100
7200/7200 [==============================] - 0s - loss: 0.4016 - acc: 0.8357   
Epoch 62/100
7200/7200 [==============================] - 0s - loss: 0.4014 - acc: 0.8361   
Epoch 63/100
7200/7200 [==============================] - 0s - loss: 0.4014 - acc: 0.8351   
Epoch 64/100
7200/7200 [==============================] - 0s - loss: 0.4014 - acc: 0.8357   
Epoch 65/100
7200/7200 [==============================] - 0s - loss: 0.4011 - acc: 0.8361   
Epoch 66/100
7200/7200 [==============================] - 0s - loss: 0.4012 - acc: 0.8343   
Epoch 67/100
7200/7200 [==============================] - 0s - loss: 0.4009 - acc: 0.8351   
Epoch 68/100
7200/7200 [==============================] - 0s - loss: 0.4008 - acc: 0.8357   
Epoch 69/100
7200/7200 [==============================] - 0s - loss: 0.4008 - acc: 0.8354   
Epoch 70/100
7200/7200 [==============================] - 0s - loss: 0.4008 - acc: 0.8350   
Epoch 71/100
7200/7200 [==============================] - 0s - loss: 0.4007 - acc: 0.8353   
Epoch 72/100
7200/7200 [==============================] - 0s - loss: 0.4004 - acc: 0.8365   
Epoch 73/100
7200/7200 [==============================] - 0s - loss: 0.4007 - acc: 0.8349   
Epoch 74/100
7200/7200 [==============================] - 0s - loss: 0.4005 - acc: 0.8346   
Epoch 75/100
7200/7200 [==============================] - 0s - loss: 0.4005 - acc: 0.8367   
Epoch 76/100
7200/7200 [==============================] - 0s - loss: 0.4003 - acc: 0.8360   
Epoch 77/100
7200/7200 [==============================] - 0s - loss: 0.4003 - acc: 0.8360   
Epoch 78/100
7200/7200 [==============================] - 0s - loss: 0.4002 - acc: 0.8368   
Epoch 79/100
7200/7200 [==============================] - 0s - loss: 0.4002 - acc: 0.8354   
Epoch 80/100
7200/7200 [==============================] - 0s - loss: 0.4002 - acc: 0.8343   
Epoch 81/100
7200/7200 [==============================] - 0s - loss: 0.4001 - acc: 0.8364   
Epoch 82/100
7200/7200 [==============================] - 0s - loss: 0.4001 - acc: 0.8356   
Epoch 83/100
7200/7200 [==============================] - 0s - loss: 0.4000 - acc: 0.8343   
Epoch 84/100
7200/7200 [==============================] - 0s - loss: 0.4000 - acc: 0.8350   
Epoch 85/100
7200/7200 [==============================] - 0s - loss: 0.4001 - acc: 0.8360   
Epoch 86/100
7200/7200 [==============================] - 0s - loss: 0.4000 - acc: 0.8346   
Epoch 87/100
7200/7200 [==============================] - 0s - loss: 0.3996 - acc: 0.8367   
Epoch 88/100
7200/7200 [==============================] - 0s - loss: 0.3999 - acc: 0.8354   
Epoch 89/100
7200/7200 [==============================] - 0s - loss: 0.3996 - acc: 0.8351   
Epoch 90/100
7200/7200 [==============================] - 0s - loss: 0.3989 - acc: 0.8365   
Epoch 91/100
7200/7200 [==============================] - 0s - loss: 0.3999 - acc: 0.8362   
Epoch 92/100
7200/7200 [==============================] - 0s - loss: 0.3996 - acc: 0.8356   
Epoch 93/100
7200/7200 [==============================] - 0s - loss: 0.3996 - acc: 0.8349   
Epoch 94/100
7200/7200 [==============================] - 0s - loss: 0.3995 - acc: 0.8337   
Epoch 95/100
7200/7200 [==============================] - 0s - loss: 0.3994 - acc: 0.8346   
Epoch 96/100
7200/7200 [==============================] - 0s - loss: 0.3995 - acc: 0.8357   
Epoch 97/100
7200/7200 [==============================] - 0s - loss: 0.3993 - acc: 0.8356   
Epoch 98/100
7200/7200 [==============================] - 0s - loss: 0.3992 - acc: 0.8360   
Epoch 99/100
7200/7200 [==============================] - 0s - loss: 0.3994 - acc: 0.8371   
Epoch 100/100
7200/7200 [==============================] - 0s - loss: 0.3993 - acc: 0.8375   
4725/7200 [==================>...........] - ETA: 0sEpoch 1/100
7200/7200 [==============================] - 0s - loss: 0.6272 - acc: 0.7932   
Epoch 2/100
7200/7200 [==============================] - 0s - loss: 0.4790 - acc: 0.7956   
Epoch 3/100
7200/7200 [==============================] - 0s - loss: 0.4371 - acc: 0.7956   
Epoch 4/100
7200/7200 [==============================] - 0s - loss: 0.4269 - acc: 0.7956   
Epoch 5/100
7200/7200 [==============================] - 0s - loss: 0.4199 - acc: 0.8058   
Epoch 6/100
7200/7200 [==============================] - 0s - loss: 0.4131 - acc: 0.8239   
Epoch 7/100
7200/7200 [==============================] - 0s - loss: 0.4070 - acc: 0.8281   
Epoch 8/100
7200/7200 [==============================] - 0s - loss: 0.4016 - acc: 0.8279   
Epoch 9/100
7200/7200 [==============================] - 0s - loss: 0.3970 - acc: 0.8281   
Epoch 10/100
7200/7200 [==============================] - 0s - loss: 0.3929 - acc: 0.8292   
Epoch 11/100
7200/7200 [==============================] - 0s - loss: 0.3891 - acc: 0.8301   
Epoch 12/100
7200/7200 [==============================] - 0s - loss: 0.3861 - acc: 0.8307   
Epoch 13/100
7200/7200 [==============================] - 0s - loss: 0.3830 - acc: 0.8306   
Epoch 14/100
7200/7200 [==============================] - 0s - loss: 0.3803 - acc: 0.8314   
Epoch 15/100
7200/7200 [==============================] - 0s - loss: 0.3773 - acc: 0.8374   
Epoch 16/100
7200/7200 [==============================] - 0s - loss: 0.3755 - acc: 0.8428   
Epoch 17/100
7200/7200 [==============================] - 0s - loss: 0.3735 - acc: 0.8446   
Epoch 18/100
7200/7200 [==============================] - 0s - loss: 0.3718 - acc: 0.8453   
Epoch 19/100
7200/7200 [==============================] - 0s - loss: 0.3697 - acc: 0.8458   
Epoch 20/100
7200/7200 [==============================] - 0s - loss: 0.3680 - acc: 0.8462   
Epoch 21/100
7200/7200 [==============================] - 0s - loss: 0.3665 - acc: 0.8510   
Epoch 22/100
7200/7200 [==============================] - 0s - loss: 0.3649 - acc: 0.8493   
Epoch 23/100
7200/7200 [==============================] - 0s - loss: 0.3633 - acc: 0.8506   
Epoch 24/100
7200/7200 [==============================] - 0s - loss: 0.3626 - acc: 0.8506   
Epoch 25/100
7200/7200 [==============================] - 0s - loss: 0.3616 - acc: 0.8503   
Epoch 26/100
7200/7200 [==============================] - 0s - loss: 0.3599 - acc: 0.8518   
Epoch 27/100
7200/7200 [==============================] - 0s - loss: 0.3592 - acc: 0.8529   
Epoch 28/100
7200/7200 [==============================] - 0s - loss: 0.3579 - acc: 0.8535   
Epoch 29/100
7200/7200 [==============================] - 0s - loss: 0.3577 - acc: 0.8528   
Epoch 30/100
7200/7200 [==============================] - 0s - loss: 0.3573 - acc: 0.8531   
Epoch 31/100
7200/7200 [==============================] - 0s - loss: 0.3558 - acc: 0.8532   
Epoch 32/100
7200/7200 [==============================] - 0s - loss: 0.3555 - acc: 0.8551   
Epoch 33/100
7200/7200 [==============================] - 0s - loss: 0.3547 - acc: 0.8550   
Epoch 34/100
7200/7200 [==============================] - 0s - loss: 0.3542 - acc: 0.8543   
Epoch 35/100
7200/7200 [==============================] - 0s - loss: 0.3532 - acc: 0.8544   
Epoch 36/100
7200/7200 [==============================] - 0s - loss: 0.3526 - acc: 0.8543   
Epoch 37/100
7200/7200 [==============================] - 0s - loss: 0.3526 - acc: 0.8539   
Epoch 38/100
7200/7200 [==============================] - 0s - loss: 0.3515 - acc: 0.8568   
Epoch 39/100
7200/7200 [==============================] - 0s - loss: 0.3511 - acc: 0.8581   
Epoch 40/100
7200/7200 [==============================] - 0s - loss: 0.3512 - acc: 0.8549   
Epoch 41/100
7200/7200 [==============================] - 0s - loss: 0.3505 - acc: 0.8556   
Epoch 42/100
7200/7200 [==============================] - 0s - loss: 0.3501 - acc: 0.8543   
Epoch 43/100
7200/7200 [==============================] - 0s - loss: 0.3494 - acc: 0.8560   
Epoch 44/100
7200/7200 [==============================] - 0s - loss: 0.3489 - acc: 0.8593   
Epoch 45/100
7200/7200 [==============================] - 0s - loss: 0.3487 - acc: 0.8569   
Epoch 46/100
7200/7200 [==============================] - 0s - loss: 0.3482 - acc: 0.8558   
Epoch 47/100
7200/7200 [==============================] - 0s - loss: 0.3478 - acc: 0.8589   
Epoch 48/100
7200/7200 [==============================] - 0s - loss: 0.3474 - acc: 0.8558   
Epoch 49/100
7200/7200 [==============================] - 0s - loss: 0.3475 - acc: 0.8572   
Epoch 50/100
7200/7200 [==============================] - 0s - loss: 0.3471 - acc: 0.8569   
Epoch 51/100
7200/7200 [==============================] - 0s - loss: 0.3463 - acc: 0.8585   
Epoch 52/100
7200/7200 [==============================] - 0s - loss: 0.3463 - acc: 0.8572   
Epoch 53/100
7200/7200 [==============================] - 0s - loss: 0.3456 - acc: 0.8562   
Epoch 54/100
7200/7200 [==============================] - 0s - loss: 0.3454 - acc: 0.8589   
Epoch 55/100
7200/7200 [==============================] - 0s - loss: 0.3459 - acc: 0.8554   
Epoch 56/100
7200/7200 [==============================] - 0s - loss: 0.3453 - acc: 0.8593   
Epoch 57/100
7200/7200 [==============================] - 0s - loss: 0.3452 - acc: 0.8578   
Epoch 58/100
7200/7200 [==============================] - 0s - loss: 0.3438 - acc: 0.8587   
Epoch 59/100
7200/7200 [==============================] - 0s - loss: 0.3445 - acc: 0.8565   
Epoch 60/100
7200/7200 [==============================] - 0s - loss: 0.3441 - acc: 0.8592   
Epoch 61/100
7200/7200 [==============================] - 0s - loss: 0.3434 - acc: 0.8604   
Epoch 62/100
7200/7200 [==============================] - 0s - loss: 0.3442 - acc: 0.8575   
Epoch 63/100
7200/7200 [==============================] - 0s - loss: 0.3441 - acc: 0.8568   
Epoch 64/100
7200/7200 [==============================] - 0s - loss: 0.3428 - acc: 0.8572   
Epoch 65/100
7200/7200 [==============================] - 0s - loss: 0.3432 - acc: 0.8587   
Epoch 66/100
7200/7200 [==============================] - 0s - loss: 0.3433 - acc: 0.8585   
Epoch 67/100
7200/7200 [==============================] - 0s - loss: 0.3431 - acc: 0.8568   
Epoch 68/100
7200/7200 [==============================] - 0s - loss: 0.3424 - acc: 0.8574   
Epoch 69/100
7200/7200 [==============================] - 0s - loss: 0.3429 - acc: 0.8586   
Epoch 70/100
7200/7200 [==============================] - 0s - loss: 0.3421 - acc: 0.8587   
Epoch 71/100
7200/7200 [==============================] - 0s - loss: 0.3421 - acc: 0.8594   
Epoch 72/100
7200/7200 [==============================] - 0s - loss: 0.3421 - acc: 0.8592   
Epoch 73/100
7200/7200 [==============================] - 0s - loss: 0.3417 - acc: 0.8600   
Epoch 74/100
7200/7200 [==============================] - 0s - loss: 0.3411 - acc: 0.8604   
Epoch 75/100
7200/7200 [==============================] - 0s - loss: 0.3415 - acc: 0.8586   
Epoch 76/100
7200/7200 [==============================] - 0s - loss: 0.3405 - acc: 0.8582   
Epoch 77/100
7200/7200 [==============================] - 0s - loss: 0.3414 - acc: 0.8589   
Epoch 78/100
7200/7200 [==============================] - 0s - loss: 0.3408 - acc: 0.8608   
Epoch 79/100
7200/7200 [==============================] - 0s - loss: 0.3411 - acc: 0.8571   
Epoch 80/100
7200/7200 [==============================] - 0s - loss: 0.3408 - acc: 0.8599   
Epoch 81/100
7200/7200 [==============================] - 0s - loss: 0.3406 - acc: 0.8601   
Epoch 82/100
7200/7200 [==============================] - 0s - loss: 0.3402 - acc: 0.8624   
Epoch 83/100
7200/7200 [==============================] - 0s - loss: 0.3406 - acc: 0.8597   
Epoch 84/100
7200/7200 [==============================] - 0s - loss: 0.3398 - acc: 0.8607   
Epoch 85/100
7200/7200 [==============================] - 0s - loss: 0.3399 - acc: 0.8587   
Epoch 86/100
7200/7200 [==============================] - 0s - loss: 0.3393 - acc: 0.8583   
Epoch 87/100
7200/7200 [==============================] - 0s - loss: 0.3397 - acc: 0.8585   
Epoch 88/100
7200/7200 [==============================] - 0s - loss: 0.3396 - acc: 0.8587   
Epoch 89/100
7200/7200 [==============================] - 0s - loss: 0.3394 - acc: 0.8600   
Epoch 90/100
7200/7200 [==============================] - 0s - loss: 0.3400 - acc: 0.8592   
Epoch 91/100
7200/7200 [==============================] - 0s - loss: 0.3398 - acc: 0.8587   
Epoch 92/100
7200/7200 [==============================] - 0s - loss: 0.3394 - acc: 0.8603   
Epoch 93/100
7200/7200 [==============================] - 0s - loss: 0.3389 - acc: 0.8600   
Epoch 94/100
7200/7200 [==============================] - 0s - loss: 0.3383 - acc: 0.8583   
Epoch 95/100
7200/7200 [==============================] - 0s - loss: 0.3390 - acc: 0.8615   
Epoch 96/100
7200/7200 [==============================] - 0s - loss: 0.3389 - acc: 0.8587   
Epoch 97/100
7200/7200 [==============================] - 0s - loss: 0.3385 - acc: 0.8596   
Epoch 98/100
7200/7200 [==============================] - 0s - loss: 0.3382 - acc: 0.8607   
Epoch 99/100
7200/7200 [==============================] - 0s - loss: 0.3388 - acc: 0.8610   
Epoch 100/100
7200/7200 [==============================] - 0s - loss: 0.3388 - acc: 0.8590   
6875/7200 [===========================>..] - ETA: 0sEpoch 1/100
7200/7200 [==============================] - 0s - loss: 0.5841 - acc: 0.7964   
Epoch 2/100
7200/7200 [==============================] - 0s - loss: 0.4391 - acc: 0.7975   
Epoch 3/100
7200/7200 [==============================] - 0s - loss: 0.4297 - acc: 0.7975   
Epoch 4/100
7200/7200 [==============================] - 0s - loss: 0.4254 - acc: 0.7975   
Epoch 5/100
7200/7200 [==============================] - 0s - loss: 0.4220 - acc: 0.7975   
Epoch 6/100
7200/7200 [==============================] - 0s - loss: 0.4189 - acc: 0.7975   
Epoch 7/100
7200/7200 [==============================] - 0s - loss: 0.4167 - acc: 0.8053   
Epoch 8/100
7200/7200 [==============================] - 0s - loss: 0.4149 - acc: 0.8239   
Epoch 9/100
7200/7200 [==============================] - 0s - loss: 0.4136 - acc: 0.8265   
Epoch 10/100
7200/7200 [==============================] - 0s - loss: 0.4124 - acc: 0.8292   
Epoch 11/100
7200/7200 [==============================] - 0s - loss: 0.4114 - acc: 0.8292   
Epoch 12/100
7200/7200 [==============================] - 0s - loss: 0.4105 - acc: 0.8300   
Epoch 13/100
7200/7200 [==============================] - 0s - loss: 0.4099 - acc: 0.8321   
Epoch 14/100
7200/7200 [==============================] - 0s - loss: 0.4093 - acc: 0.8332   
Epoch 15/100
7200/7200 [==============================] - 0s - loss: 0.4084 - acc: 0.8342   
Epoch 16/100
7200/7200 [==============================] - 0s - loss: 0.4083 - acc: 0.8331   
Epoch 17/100
7200/7200 [==============================] - 0s - loss: 0.4075 - acc: 0.8339   
Epoch 18/100
7200/7200 [==============================] - 0s - loss: 0.4071 - acc: 0.8350   
Epoch 19/100
7200/7200 [==============================] - 0s - loss: 0.4067 - acc: 0.8360   
Epoch 20/100
7200/7200 [==============================] - 0s - loss: 0.4063 - acc: 0.8342   
Epoch 21/100
7200/7200 [==============================] - 0s - loss: 0.4057 - acc: 0.8353   
Epoch 22/100
7200/7200 [==============================] - 0s - loss: 0.4051 - acc: 0.8357   
Epoch 23/100
7200/7200 [==============================] - 0s - loss: 0.4049 - acc: 0.8354   
Epoch 24/100
7200/7200 [==============================] - 0s - loss: 0.4043 - acc: 0.8346   
Epoch 25/100
7200/7200 [==============================] - 0s - loss: 0.4043 - acc: 0.8356   
Epoch 26/100
7200/7200 [==============================] - 0s - loss: 0.4037 - acc: 0.8375   
Epoch 27/100
7200/7200 [==============================] - 0s - loss: 0.4036 - acc: 0.8364   
Epoch 28/100
7200/7200 [==============================] - 0s - loss: 0.4030 - acc: 0.8354   
Epoch 29/100
7200/7200 [==============================] - 0s - loss: 0.4030 - acc: 0.8361   
Epoch 30/100
7200/7200 [==============================] - 0s - loss: 0.4029 - acc: 0.8358   
Epoch 31/100
7200/7200 [==============================] - 0s - loss: 0.4020 - acc: 0.8353   
Epoch 32/100
7200/7200 [==============================] - 0s - loss: 0.4025 - acc: 0.8364   
Epoch 33/100
7200/7200 [==============================] - 0s - loss: 0.4022 - acc: 0.8358   
Epoch 34/100
7200/7200 [==============================] - 0s - loss: 0.4018 - acc: 0.8367   
Epoch 35/100
7200/7200 [==============================] - 0s - loss: 0.4016 - acc: 0.8357   
Epoch 36/100
7200/7200 [==============================] - 0s - loss: 0.4017 - acc: 0.8369   
Epoch 37/100
7200/7200 [==============================] - 0s - loss: 0.4016 - acc: 0.8353   
Epoch 38/100
7200/7200 [==============================] - 0s - loss: 0.4015 - acc: 0.8362   
Epoch 39/100
7200/7200 [==============================] - 0s - loss: 0.4012 - acc: 0.8369   
Epoch 40/100
7200/7200 [==============================] - 0s - loss: 0.4010 - acc: 0.8360   
Epoch 41/100
7200/7200 [==============================] - 0s - loss: 0.4013 - acc: 0.8358   
Epoch 42/100
7200/7200 [==============================] - 0s - loss: 0.4009 - acc: 0.8372   
Epoch 43/100
7200/7200 [==============================] - 0s - loss: 0.4009 - acc: 0.8364   
Epoch 44/100
7200/7200 [==============================] - 0s - loss: 0.4004 - acc: 0.8361   
Epoch 45/100
7200/7200 [==============================] - 0s - loss: 0.4005 - acc: 0.8356   
Epoch 46/100
7200/7200 [==============================] - 0s - loss: 0.4002 - acc: 0.8379   
Epoch 47/100
7200/7200 [==============================] - 0s - loss: 0.4002 - acc: 0.8372   
Epoch 48/100
7200/7200 [==============================] - 0s - loss: 0.4000 - acc: 0.8361   - ETA: 0s - loss: 0.4100 - acc
Epoch 49/100
7200/7200 [==============================] - 0s - loss: 0.4001 - acc: 0.8371   
Epoch 50/100
7200/7200 [==============================] - 0s - loss: 0.4002 - acc: 0.8361   
Epoch 51/100
7200/7200 [==============================] - 0s - loss: 0.4001 - acc: 0.8365   
Epoch 52/100
7200/7200 [==============================] - 0s - loss: 0.3999 - acc: 0.8375   
Epoch 53/100
7200/7200 [==============================] - 0s - loss: 0.3997 - acc: 0.8360   
Epoch 54/100
7200/7200 [==============================] - 0s - loss: 0.3996 - acc: 0.8361   
Epoch 55/100
7200/7200 [==============================] - 0s - loss: 0.3993 - acc: 0.8368   
Epoch 56/100
7200/7200 [==============================] - 0s - loss: 0.3997 - acc: 0.8351   
Epoch 57/100
7200/7200 [==============================] - 0s - loss: 0.3993 - acc: 0.8358   
Epoch 58/100
7200/7200 [==============================] - 0s - loss: 0.3991 - acc: 0.8349   
Epoch 59/100
7200/7200 [==============================] - 0s - loss: 0.3993 - acc: 0.8358   
Epoch 60/100
7200/7200 [==============================] - 0s - loss: 0.3990 - acc: 0.8354   
Epoch 61/100
7200/7200 [==============================] - 0s - loss: 0.3990 - acc: 0.8371   
Epoch 62/100
7200/7200 [==============================] - 0s - loss: 0.3990 - acc: 0.8354   
Epoch 63/100
7200/7200 [==============================] - 0s - loss: 0.3989 - acc: 0.8362   
Epoch 64/100
7200/7200 [==============================] - 0s - loss: 0.3984 - acc: 0.8369   
Epoch 65/100
7200/7200 [==============================] - 0s - loss: 0.3984 - acc: 0.8371   
Epoch 66/100
7200/7200 [==============================] - 0s - loss: 0.3984 - acc: 0.8367   - ETA: 0s - loss: 0.4318 - acc
Epoch 67/100
7200/7200 [==============================] - 0s - loss: 0.3980 - acc: 0.8360   
Epoch 68/100
7200/7200 [==============================] - 0s - loss: 0.3979 - acc: 0.8363   
Epoch 69/100
7200/7200 [==============================] - 0s - loss: 0.3973 - acc: 0.8364   
Epoch 70/100
7200/7200 [==============================] - 0s - loss: 0.3970 - acc: 0.8378   
Epoch 71/100
7200/7200 [==============================] - 0s - loss: 0.3972 - acc: 0.8351   
Epoch 72/100
7200/7200 [==============================] - 0s - loss: 0.3972 - acc: 0.8360   
Epoch 73/100
7200/7200 [==============================] - 0s - loss: 0.3966 - acc: 0.8365   
Epoch 74/100
7200/7200 [==============================] - 0s - loss: 0.3966 - acc: 0.8360   
Epoch 75/100
7200/7200 [==============================] - 0s - loss: 0.3960 - acc: 0.8364   
Epoch 76/100
7200/7200 [==============================] - 0s - loss: 0.3961 - acc: 0.8371   
Epoch 77/100
7200/7200 [==============================] - 0s - loss: 0.3957 - acc: 0.8354   
Epoch 78/100
7200/7200 [==============================] - 0s - loss: 0.3956 - acc: 0.8367   
Epoch 79/100
7200/7200 [==============================] - 0s - loss: 0.3954 - acc: 0.8361   
Epoch 80/100
7200/7200 [==============================] - 0s - loss: 0.3953 - acc: 0.8379   
Epoch 81/100
7200/7200 [==============================] - 0s - loss: 0.3948 - acc: 0.8367   
Epoch 82/100
7200/7200 [==============================] - 0s - loss: 0.3947 - acc: 0.8358   
Epoch 83/100
7200/7200 [==============================] - 0s - loss: 0.3949 - acc: 0.8344   
Epoch 84/100
7200/7200 [==============================] - 0s - loss: 0.3945 - acc: 0.8374   
Epoch 85/100
7200/7200 [==============================] - 0s - loss: 0.3945 - acc: 0.8371   
Epoch 86/100
7200/7200 [==============================] - 0s - loss: 0.3944 - acc: 0.8369   
Epoch 87/100
7200/7200 [==============================] - 0s - loss: 0.3935 - acc: 0.8372   
Epoch 88/100
7200/7200 [==============================] - 0s - loss: 0.3940 - acc: 0.8360   
Epoch 89/100
7200/7200 [==============================] - 0s - loss: 0.3937 - acc: 0.8382   
Epoch 90/100
7200/7200 [==============================] - 0s - loss: 0.3936 - acc: 0.8371   
Epoch 91/100
7200/7200 [==============================] - 0s - loss: 0.3936 - acc: 0.8365   
Epoch 92/100
7200/7200 [==============================] - 0s - loss: 0.3937 - acc: 0.8362   
Epoch 93/100
7200/7200 [==============================] - 0s - loss: 0.3935 - acc: 0.8357   
Epoch 94/100
7200/7200 [==============================] - 0s - loss: 0.3927 - acc: 0.8389   
Epoch 95/100
7200/7200 [==============================] - 0s - loss: 0.3930 - acc: 0.8361   
Epoch 96/100
7200/7200 [==============================] - 0s - loss: 0.3930 - acc: 0.8369   
Epoch 97/100
7200/7200 [==============================] - 0s - loss: 0.3926 - acc: 0.8379   
Epoch 98/100
7200/7200 [==============================] - 0s - loss: 0.3928 - acc: 0.8367   
Epoch 99/100
7200/7200 [==============================] - 0s - loss: 0.3928 - acc: 0.8369   
Epoch 100/100
7200/7200 [==============================] - 0s - loss: 0.3923 - acc: 0.8374   
5100/7200 [====================>.........] - ETA: 0sEpoch 1/100
7200/7200 [==============================] - 0s - loss: 0.6091 - acc: 0.7919   
Epoch 2/100
7200/7200 [==============================] - 0s - loss: 0.4590 - acc: 0.7938   
Epoch 3/100
7200/7200 [==============================] - 0s - loss: 0.4328 - acc: 0.7937   
Epoch 4/100
7200/7200 [==============================] - 0s - loss: 0.4242 - acc: 0.7981   
Epoch 5/100
7200/7200 [==============================] - 0s - loss: 0.4174 - acc: 0.8208   
Epoch 6/100
7200/7200 [==============================] - 0s - loss: 0.4107 - acc: 0.8233   
Epoch 7/100
7200/7200 [==============================] - 0s - loss: 0.4042 - acc: 0.8242   
Epoch 8/100
7200/7200 [==============================] - 0s - loss: 0.3984 - acc: 0.8260   
Epoch 9/100
7200/7200 [==============================] - 0s - loss: 0.3938 - acc: 0.8272   
Epoch 10/100
7200/7200 [==============================] - 0s - loss: 0.3901 - acc: 0.8292   
Epoch 11/100
7200/7200 [==============================] - 0s - loss: 0.3862 - acc: 0.8312   
Epoch 12/100
7200/7200 [==============================] - 0s - loss: 0.3827 - acc: 0.8301   
Epoch 13/100
7200/7200 [==============================] - 0s - loss: 0.3796 - acc: 0.8379   
Epoch 14/100
7200/7200 [==============================] - 0s - loss: 0.3770 - acc: 0.8410   
Epoch 15/100
7200/7200 [==============================] - 0s - loss: 0.3747 - acc: 0.8446   
Epoch 16/100
7200/7200 [==============================] - 0s - loss: 0.3729 - acc: 0.8462   
Epoch 17/100
7200/7200 [==============================] - 0s - loss: 0.3699 - acc: 0.8469   
Epoch 18/100
7200/7200 [==============================] - 0s - loss: 0.3685 - acc: 0.8486   
Epoch 19/100
7200/7200 [==============================] - 0s - loss: 0.3666 - acc: 0.8526   
Epoch 20/100
7200/7200 [==============================] - 0s - loss: 0.3650 - acc: 0.8542   
Epoch 21/100
7200/7200 [==============================] - 0s - loss: 0.3632 - acc: 0.8544   
Epoch 22/100
7200/7200 [==============================] - 0s - loss: 0.3626 - acc: 0.8532   
Epoch 23/100
7200/7200 [==============================] - 0s - loss: 0.3618 - acc: 0.8540   
Epoch 24/100
7200/7200 [==============================] - 0s - loss: 0.3597 - acc: 0.8533   
Epoch 25/100
7200/7200 [==============================] - 0s - loss: 0.3591 - acc: 0.8532   
Epoch 26/100
7200/7200 [==============================] - 0s - loss: 0.3582 - acc: 0.8536   
Epoch 27/100
7200/7200 [==============================] - 0s - loss: 0.3571 - acc: 0.8540   
Epoch 28/100
7200/7200 [==============================] - 0s - loss: 0.3565 - acc: 0.8554   
Epoch 29/100
7200/7200 [==============================] - 0s - loss: 0.3557 - acc: 0.8554   
Epoch 30/100
7200/7200 [==============================] - 0s - loss: 0.3549 - acc: 0.8567   
Epoch 31/100
7200/7200 [==============================] - 0s - loss: 0.3544 - acc: 0.8542   
Epoch 32/100
7200/7200 [==============================] - 0s - loss: 0.3535 - acc: 0.8567   
Epoch 33/100
7200/7200 [==============================] - 0s - loss: 0.3526 - acc: 0.8569   
Epoch 34/100
7200/7200 [==============================] - 0s - loss: 0.3527 - acc: 0.8571   
Epoch 35/100
7200/7200 [==============================] - 0s - loss: 0.3528 - acc: 0.8575   
Epoch 36/100
7200/7200 [==============================] - 0s - loss: 0.3518 - acc: 0.8564   
Epoch 37/100
7200/7200 [==============================] - 0s - loss: 0.3509 - acc: 0.8581   
Epoch 38/100
7200/7200 [==============================] - 0s - loss: 0.3510 - acc: 0.8586   
Epoch 39/100
7200/7200 [==============================] - 0s - loss: 0.3498 - acc: 0.8575   
Epoch 40/100
7200/7200 [==============================] - 0s - loss: 0.3500 - acc: 0.8574   
Epoch 41/100
7200/7200 [==============================] - 0s - loss: 0.3496 - acc: 0.8583   
Epoch 42/100
7200/7200 [==============================] - 0s - loss: 0.3486 - acc: 0.8571   
Epoch 43/100
7200/7200 [==============================] - 0s - loss: 0.3485 - acc: 0.8568   
Epoch 44/100
7200/7200 [==============================] - 0s - loss: 0.3476 - acc: 0.8589   
Epoch 45/100
7200/7200 [==============================] - 0s - loss: 0.3477 - acc: 0.8589   
Epoch 46/100
7200/7200 [==============================] - 0s - loss: 0.3473 - acc: 0.8592   
Epoch 47/100
7200/7200 [==============================] - 0s - loss: 0.3462 - acc: 0.8587   
Epoch 48/100
7200/7200 [==============================] - 0s - loss: 0.3465 - acc: 0.8599   
Epoch 49/100
7200/7200 [==============================] - 0s - loss: 0.3455 - acc: 0.8569   
Epoch 50/100
7200/7200 [==============================] - 0s - loss: 0.3454 - acc: 0.8586   
Epoch 51/100
7200/7200 [==============================] - 0s - loss: 0.3453 - acc: 0.8574   
Epoch 52/100
7200/7200 [==============================] - 0s - loss: 0.3452 - acc: 0.8596   
Epoch 53/100
7200/7200 [==============================] - 0s - loss: 0.3449 - acc: 0.8585   
Epoch 54/100
7200/7200 [==============================] - 0s - loss: 0.3436 - acc: 0.8572   
Epoch 55/100
7200/7200 [==============================] - 0s - loss: 0.3446 - acc: 0.8599   
Epoch 56/100
7200/7200 [==============================] - 0s - loss: 0.3446 - acc: 0.8568   
Epoch 57/100
7200/7200 [==============================] - 0s - loss: 0.3440 - acc: 0.8586   
Epoch 58/100
7200/7200 [==============================] - 0s - loss: 0.3442 - acc: 0.8578   
Epoch 59/100
7200/7200 [==============================] - 0s - loss: 0.3436 - acc: 0.8581   
Epoch 60/100
7200/7200 [==============================] - 0s - loss: 0.3430 - acc: 0.8586   
Epoch 61/100
7200/7200 [==============================] - 0s - loss: 0.3434 - acc: 0.8601   
Epoch 62/100
7200/7200 [==============================] - 0s - loss: 0.3433 - acc: 0.8572   
Epoch 63/100
7200/7200 [==============================] - 0s - loss: 0.3426 - acc: 0.8568   
Epoch 64/100
7200/7200 [==============================] - 0s - loss: 0.3430 - acc: 0.8594   
Epoch 65/100
7200/7200 [==============================] - 0s - loss: 0.3426 - acc: 0.8600   
Epoch 66/100
7200/7200 [==============================] - 0s - loss: 0.3424 - acc: 0.8612   
Epoch 67/100
7200/7200 [==============================] - 0s - loss: 0.3416 - acc: 0.8600   
Epoch 68/100
7200/7200 [==============================] - 0s - loss: 0.3418 - acc: 0.8617   
Epoch 69/100
7200/7200 [==============================] - 0s - loss: 0.3420 - acc: 0.8582   
Epoch 70/100
7200/7200 [==============================] - 0s - loss: 0.3413 - acc: 0.8582   
Epoch 71/100
7200/7200 [==============================] - 0s - loss: 0.3411 - acc: 0.8603   
Epoch 72/100
7200/7200 [==============================] - 0s - loss: 0.3416 - acc: 0.8589   
Epoch 73/100
7200/7200 [==============================] - 0s - loss: 0.3411 - acc: 0.8596   
Epoch 74/100
7200/7200 [==============================] - 0s - loss: 0.3415 - acc: 0.8583   
Epoch 75/100
7200/7200 [==============================] - 0s - loss: 0.3406 - acc: 0.8592   
Epoch 76/100
7200/7200 [==============================] - 0s - loss: 0.3410 - acc: 0.8603   
Epoch 77/100
7200/7200 [==============================] - 0s - loss: 0.3407 - acc: 0.8601   
Epoch 78/100
7200/7200 [==============================] - 0s - loss: 0.3404 - acc: 0.8596   
Epoch 79/100
7200/7200 [==============================] - 0s - loss: 0.3404 - acc: 0.8593   
Epoch 80/100
7200/7200 [==============================] - 0s - loss: 0.3406 - acc: 0.8600   
Epoch 81/100
7200/7200 [==============================] - 0s - loss: 0.3397 - acc: 0.8596   
Epoch 82/100
7200/7200 [==============================] - 0s - loss: 0.3402 - acc: 0.8606   
Epoch 83/100
7200/7200 [==============================] - 0s - loss: 0.3397 - acc: 0.8611   
Epoch 84/100
7200/7200 [==============================] - 0s - loss: 0.3401 - acc: 0.8612   
Epoch 85/100
7200/7200 [==============================] - 0s - loss: 0.3400 - acc: 0.8611   
Epoch 86/100
7200/7200 [==============================] - 0s - loss: 0.3400 - acc: 0.8593   
Epoch 87/100
7200/7200 [==============================] - 0s - loss: 0.3396 - acc: 0.8597   
Epoch 88/100
7200/7200 [==============================] - 0s - loss: 0.3391 - acc: 0.8582   
Epoch 89/100
7200/7200 [==============================] - 0s - loss: 0.3396 - acc: 0.8606   
Epoch 90/100
7200/7200 [==============================] - 0s - loss: 0.3388 - acc: 0.8596   
Epoch 91/100
7200/7200 [==============================] - 0s - loss: 0.3393 - acc: 0.8626   
Epoch 92/100
7200/7200 [==============================] - 0s - loss: 0.3397 - acc: 0.8585   
Epoch 93/100
7200/7200 [==============================] - 0s - loss: 0.3398 - acc: 0.8614   
Epoch 94/100
7200/7200 [==============================] - 0s - loss: 0.3388 - acc: 0.8608   
Epoch 95/100
7200/7200 [==============================] - 0s - loss: 0.3388 - acc: 0.8610   
Epoch 96/100
7200/7200 [==============================] - 0s - loss: 0.3396 - acc: 0.8611   
Epoch 97/100
7200/7200 [==============================] - 0s - loss: 0.3387 - acc: 0.8619   
Epoch 98/100
7200/7200 [==============================] - 0s - loss: 0.3395 - acc: 0.8583   
Epoch 99/100
7200/7200 [==============================] - 0s - loss: 0.3388 - acc: 0.8607   
Epoch 100/100
7200/7200 [==============================] - 0s - loss: 0.3389 - acc: 0.8597   
6475/7200 [=========================>....] - ETA: 0sEpoch 1/100
7200/7200 [==============================] - 0s - loss: 0.5931 - acc: 0.7939   
Epoch 2/100
7200/7200 [==============================] - 0s - loss: 0.4451 - acc: 0.7944   
Epoch 3/100
7200/7200 [==============================] - 0s - loss: 0.4261 - acc: 0.7944   
Epoch 4/100
7200/7200 [==============================] - 0s - loss: 0.4193 - acc: 0.8178   
Epoch 5/100
7200/7200 [==============================] - 0s - loss: 0.4131 - acc: 0.8222   
Epoch 6/100
7200/7200 [==============================] - 0s - loss: 0.4071 - acc: 0.8261   
Epoch 7/100
7200/7200 [==============================] - 0s - loss: 0.4017 - acc: 0.8269   
Epoch 8/100
7200/7200 [==============================] - 0s - loss: 0.3971 - acc: 0.8260   
Epoch 9/100
7200/7200 [==============================] - 0s - loss: 0.3927 - acc: 0.8271   
Epoch 10/100
7200/7200 [==============================] - 0s - loss: 0.3885 - acc: 0.8281   
Epoch 11/100
7200/7200 [==============================] - 0s - loss: 0.3848 - acc: 0.8306   
Epoch 12/100
7200/7200 [==============================] - 0s - loss: 0.3810 - acc: 0.8312   
Epoch 13/100
7200/7200 [==============================] - 0s - loss: 0.3788 - acc: 0.8325   
Epoch 14/100
7200/7200 [==============================] - 0s - loss: 0.3761 - acc: 0.8371   
Epoch 15/100
7200/7200 [==============================] - 0s - loss: 0.3738 - acc: 0.8403   
Epoch 16/100
7200/7200 [==============================] - 0s - loss: 0.3716 - acc: 0.8460   
Epoch 17/100
7200/7200 [==============================] - 0s - loss: 0.3699 - acc: 0.8482   
Epoch 18/100
7200/7200 [==============================] - 0s - loss: 0.3681 - acc: 0.8481   
Epoch 19/100
7200/7200 [==============================] - 0s - loss: 0.3662 - acc: 0.8486   
Epoch 20/100
7200/7200 [==============================] - 0s - loss: 0.3646 - acc: 0.8490   
Epoch 21/100
7200/7200 [==============================] - 0s - loss: 0.3637 - acc: 0.8494   
Epoch 22/100
7200/7200 [==============================] - 0s - loss: 0.3625 - acc: 0.8529   
Epoch 23/100
7200/7200 [==============================] - 0s - loss: 0.3614 - acc: 0.8532   
Epoch 24/100
7200/7200 [==============================] - 0s - loss: 0.3604 - acc: 0.8543   
Epoch 25/100
7200/7200 [==============================] - 0s - loss: 0.3594 - acc: 0.8549   
Epoch 26/100
7200/7200 [==============================] - 0s - loss: 0.3584 - acc: 0.8533   
Epoch 27/100
7200/7200 [==============================] - 0s - loss: 0.3576 - acc: 0.8558   
Epoch 28/100
7200/7200 [==============================] - 0s - loss: 0.3562 - acc: 0.8544   
Epoch 29/100
7200/7200 [==============================] - 0s - loss: 0.3563 - acc: 0.8543   
Epoch 30/100
7200/7200 [==============================] - 0s - loss: 0.3554 - acc: 0.8549   
Epoch 31/100
7200/7200 [==============================] - 0s - loss: 0.3548 - acc: 0.8579   
Epoch 32/100
7200/7200 [==============================] - 0s - loss: 0.3546 - acc: 0.8572   
Epoch 33/100
7200/7200 [==============================] - 0s - loss: 0.3542 - acc: 0.8572   
Epoch 34/100
7200/7200 [==============================] - 0s - loss: 0.3537 - acc: 0.8589   
Epoch 35/100
7200/7200 [==============================] - 0s - loss: 0.3525 - acc: 0.8585   
Epoch 36/100
7200/7200 [==============================] - 0s - loss: 0.3527 - acc: 0.8575   
Epoch 37/100
7200/7200 [==============================] - 0s - loss: 0.3524 - acc: 0.8582   
Epoch 38/100
7200/7200 [==============================] - 0s - loss: 0.3517 - acc: 0.8583   
Epoch 39/100
7200/7200 [==============================] - 0s - loss: 0.3516 - acc: 0.8581   
Epoch 40/100
7200/7200 [==============================] - 0s - loss: 0.3505 - acc: 0.8578   
Epoch 41/100
7200/7200 [==============================] - 0s - loss: 0.3511 - acc: 0.8582   
Epoch 42/100
7200/7200 [==============================] - 0s - loss: 0.3503 - acc: 0.8572   
Epoch 43/100
7200/7200 [==============================] - 0s - loss: 0.3503 - acc: 0.8597   
Epoch 44/100
7200/7200 [==============================] - 0s - loss: 0.3489 - acc: 0.8590   
Epoch 45/100
7200/7200 [==============================] - 0s - loss: 0.3491 - acc: 0.8589   
Epoch 46/100
7200/7200 [==============================] - 0s - loss: 0.3490 - acc: 0.8575   
Epoch 47/100
7200/7200 [==============================] - 0s - loss: 0.3491 - acc: 0.8600   
Epoch 48/100
7200/7200 [==============================] - 0s - loss: 0.3483 - acc: 0.8592   
Epoch 49/100
7200/7200 [==============================] - 0s - loss: 0.3474 - acc: 0.8607   
Epoch 50/100
7200/7200 [==============================] - 0s - loss: 0.3480 - acc: 0.8586   
Epoch 51/100
7200/7200 [==============================] - 0s - loss: 0.3474 - acc: 0.8582   
Epoch 52/100
7200/7200 [==============================] - 0s - loss: 0.3474 - acc: 0.8594   
Epoch 53/100
7200/7200 [==============================] - 0s - loss: 0.3471 - acc: 0.8593   
Epoch 54/100
7200/7200 [==============================] - 0s - loss: 0.3472 - acc: 0.8583   
Epoch 55/100
7200/7200 [==============================] - 0s - loss: 0.3463 - acc: 0.8599   
Epoch 56/100
7200/7200 [==============================] - 0s - loss: 0.3455 - acc: 0.8626   
Epoch 57/100
7200/7200 [==============================] - 0s - loss: 0.3462 - acc: 0.8575   
Epoch 58/100
7200/7200 [==============================] - 0s - loss: 0.3463 - acc: 0.8622   
Epoch 59/100
7200/7200 [==============================] - 0s - loss: 0.3465 - acc: 0.8578   
Epoch 60/100
7200/7200 [==============================] - 0s - loss: 0.3450 - acc: 0.8607   
Epoch 61/100
7200/7200 [==============================] - 0s - loss: 0.3451 - acc: 0.8611   
Epoch 62/100
7200/7200 [==============================] - 0s - loss: 0.3444 - acc: 0.8615   
Epoch 63/100
7200/7200 [==============================] - 0s - loss: 0.3452 - acc: 0.8575   
Epoch 64/100
7200/7200 [==============================] - 0s - loss: 0.3447 - acc: 0.8594   
Epoch 65/100
7200/7200 [==============================] - 0s - loss: 0.3440 - acc: 0.8599   
Epoch 66/100
7200/7200 [==============================] - 0s - loss: 0.3435 - acc: 0.8635   
Epoch 67/100
7200/7200 [==============================] - 0s - loss: 0.3437 - acc: 0.8600   
Epoch 68/100
7200/7200 [==============================] - 0s - loss: 0.3431 - acc: 0.8632   
Epoch 69/100
7200/7200 [==============================] - 0s - loss: 0.3421 - acc: 0.8607   
Epoch 70/100
7200/7200 [==============================] - 0s - loss: 0.3429 - acc: 0.8617   
Epoch 71/100
7200/7200 [==============================] - 0s - loss: 0.3418 - acc: 0.8617   
Epoch 72/100
7200/7200 [==============================] - 0s - loss: 0.3421 - acc: 0.8621   
Epoch 73/100
7200/7200 [==============================] - 0s - loss: 0.3418 - acc: 0.8597   
Epoch 74/100
7200/7200 [==============================] - 0s - loss: 0.3416 - acc: 0.8624   
Epoch 75/100
7200/7200 [==============================] - 0s - loss: 0.3417 - acc: 0.8604   
Epoch 76/100
7200/7200 [==============================] - 0s - loss: 0.3415 - acc: 0.8587   
Epoch 77/100
7200/7200 [==============================] - 0s - loss: 0.3412 - acc: 0.8606   
Epoch 78/100
7200/7200 [==============================] - 0s - loss: 0.3414 - acc: 0.8615   
Epoch 79/100
7200/7200 [==============================] - 0s - loss: 0.3413 - acc: 0.8608   
Epoch 80/100
7200/7200 [==============================] - 0s - loss: 0.3415 - acc: 0.8618   
Epoch 81/100
7200/7200 [==============================] - 0s - loss: 0.3413 - acc: 0.8633   
Epoch 82/100
7200/7200 [==============================] - 0s - loss: 0.3411 - acc: 0.8618   
Epoch 83/100
7200/7200 [==============================] - 0s - loss: 0.3405 - acc: 0.8644   
Epoch 84/100
7200/7200 [==============================] - 0s - loss: 0.3409 - acc: 0.8633   
Epoch 85/100
7200/7200 [==============================] - 0s - loss: 0.3404 - acc: 0.8610   
Epoch 86/100
7200/7200 [==============================] - 0s - loss: 0.3404 - acc: 0.8647   
Epoch 87/100
7200/7200 [==============================] - 0s - loss: 0.3408 - acc: 0.8614   
Epoch 88/100
7200/7200 [==============================] - 0s - loss: 0.3407 - acc: 0.8624   
Epoch 89/100
7200/7200 [==============================] - 0s - loss: 0.3407 - acc: 0.8637   
Epoch 90/100
7200/7200 [==============================] - 0s - loss: 0.3401 - acc: 0.8619   
Epoch 91/100
7200/7200 [==============================] - 0s - loss: 0.3401 - acc: 0.8608   
Epoch 92/100
7200/7200 [==============================] - 0s - loss: 0.3405 - acc: 0.8639   
Epoch 93/100
7200/7200 [==============================] - 0s - loss: 0.3402 - acc: 0.8624   
Epoch 94/100
7200/7200 [==============================] - 0s - loss: 0.3396 - acc: 0.8626   
Epoch 95/100
7200/7200 [==============================] - 0s - loss: 0.3408 - acc: 0.8626   
Epoch 96/100
7200/7200 [==============================] - 0s - loss: 0.3406 - acc: 0.8615   
Epoch 97/100
7200/7200 [==============================] - 0s - loss: 0.3394 - acc: 0.8636   
Epoch 98/100
7200/7200 [==============================] - 0s - loss: 0.3400 - acc: 0.8607   
Epoch 99/100
7200/7200 [==============================] - 0s - loss: 0.3397 - acc: 0.8629   
Epoch 100/100
7200/7200 [==============================] - 0s - loss: 0.3398 - acc: 0.8619   
7125/7200 [============================>.] - ETA: 0sEpoch 1/100
7200/7200 [==============================] - 0s - loss: 0.5834 - acc: 0.7961   
Epoch 2/100
7200/7200 [==============================] - 0s - loss: 0.4432 - acc: 0.7969   
Epoch 3/100
7200/7200 [==============================] - 0s - loss: 0.4332 - acc: 0.7969   
Epoch 4/100
7200/7200 [==============================] - 0s - loss: 0.4299 - acc: 0.7969   
Epoch 5/100
7200/7200 [==============================] - 0s - loss: 0.4279 - acc: 0.7969   
Epoch 6/100
7200/7200 [==============================] - 0s - loss: 0.4262 - acc: 0.7969   
Epoch 7/100
7200/7200 [==============================] - 0s - loss: 0.4242 - acc: 0.7969   
Epoch 8/100
7200/7200 [==============================] - 0s - loss: 0.4218 - acc: 0.7983   
Epoch 9/100
7200/7200 [==============================] - 0s - loss: 0.4198 - acc: 0.8169   
Epoch 10/100
7200/7200 [==============================] - 0s - loss: 0.4183 - acc: 0.8211   
Epoch 11/100
7200/7200 [==============================] - 0s - loss: 0.4173 - acc: 0.8226   
Epoch 12/100
7200/7200 [==============================] - 0s - loss: 0.4161 - acc: 0.8254   
Epoch 13/100
7200/7200 [==============================] - 0s - loss: 0.4153 - acc: 0.8260   
Epoch 14/100
7200/7200 [==============================] - 0s - loss: 0.4144 - acc: 0.8286   
Epoch 15/100
7200/7200 [==============================] - 0s - loss: 0.4135 - acc: 0.8285   
Epoch 16/100
7200/7200 [==============================] - 0s - loss: 0.4128 - acc: 0.8310   
Epoch 17/100
7200/7200 [==============================] - 0s - loss: 0.4119 - acc: 0.8310   
Epoch 18/100
7200/7200 [==============================] - 0s - loss: 0.4115 - acc: 0.8319   
Epoch 19/100
7200/7200 [==============================] - 0s - loss: 0.4110 - acc: 0.8322   
Epoch 20/100
7200/7200 [==============================] - 0s - loss: 0.4106 - acc: 0.8325   
Epoch 21/100
7200/7200 [==============================] - 0s - loss: 0.4103 - acc: 0.8314   
Epoch 22/100
7200/7200 [==============================] - 0s - loss: 0.4097 - acc: 0.8324   
Epoch 23/100
7200/7200 [==============================] - 0s - loss: 0.4093 - acc: 0.8336   
Epoch 24/100
7200/7200 [==============================] - 0s - loss: 0.4089 - acc: 0.8336   
Epoch 25/100
7200/7200 [==============================] - 0s - loss: 0.4086 - acc: 0.8342   
Epoch 26/100
7200/7200 [==============================] - 0s - loss: 0.4080 - acc: 0.8343   
Epoch 27/100
7200/7200 [==============================] - 0s - loss: 0.4078 - acc: 0.8356   
Epoch 28/100
7200/7200 [==============================] - 0s - loss: 0.4073 - acc: 0.8346   
Epoch 29/100
7200/7200 [==============================] - 0s - loss: 0.4069 - acc: 0.8361   
Epoch 30/100
7200/7200 [==============================] - 0s - loss: 0.4064 - acc: 0.8351   
Epoch 31/100
7200/7200 [==============================] - 0s - loss: 0.4064 - acc: 0.8356   
Epoch 32/100
7200/7200 [==============================] - 0s - loss: 0.4057 - acc: 0.8358   
Epoch 33/100
7200/7200 [==============================] - 0s - loss: 0.4057 - acc: 0.8344   
Epoch 34/100
7200/7200 [==============================] - 0s - loss: 0.4054 - acc: 0.8354   
Epoch 35/100
7200/7200 [==============================] - 0s - loss: 0.4050 - acc: 0.8351   
Epoch 36/100
7200/7200 [==============================] - 0s - loss: 0.4050 - acc: 0.8336   
Epoch 37/100
7200/7200 [==============================] - 0s - loss: 0.4048 - acc: 0.8354   
Epoch 38/100
7200/7200 [==============================] - 0s - loss: 0.4042 - acc: 0.8351   
Epoch 39/100
7200/7200 [==============================] - 0s - loss: 0.4044 - acc: 0.8364   
Epoch 40/100
7200/7200 [==============================] - 0s - loss: 0.4042 - acc: 0.8342   
Epoch 41/100
7200/7200 [==============================] - 0s - loss: 0.4039 - acc: 0.8347   
Epoch 42/100
7200/7200 [==============================] - 0s - loss: 0.4039 - acc: 0.8346   
Epoch 43/100
7200/7200 [==============================] - 0s - loss: 0.4036 - acc: 0.8350   
Epoch 44/100
7200/7200 [==============================] - 0s - loss: 0.4035 - acc: 0.8342   
Epoch 45/100
7200/7200 [==============================] - 0s - loss: 0.4034 - acc: 0.8350   
Epoch 46/100
7200/7200 [==============================] - 0s - loss: 0.4034 - acc: 0.8343   
Epoch 47/100
7200/7200 [==============================] - 0s - loss: 0.4032 - acc: 0.8346   
Epoch 48/100
7200/7200 [==============================] - 0s - loss: 0.4031 - acc: 0.8354   
Epoch 49/100
7200/7200 [==============================] - 0s - loss: 0.4030 - acc: 0.8349   
Epoch 50/100
7200/7200 [==============================] - 0s - loss: 0.4027 - acc: 0.8351   
Epoch 51/100
7200/7200 [==============================] - 0s - loss: 0.4027 - acc: 0.8350   
Epoch 52/100
7200/7200 [==============================] - 0s - loss: 0.4022 - acc: 0.8362   
Epoch 53/100
7200/7200 [==============================] - 0s - loss: 0.4023 - acc: 0.8346   
Epoch 54/100
7200/7200 [==============================] - 0s - loss: 0.4016 - acc: 0.8360   
Epoch 55/100
7200/7200 [==============================] - 0s - loss: 0.4016 - acc: 0.8351   
Epoch 56/100
7200/7200 [==============================] - 0s - loss: 0.4014 - acc: 0.8350   
Epoch 57/100
7200/7200 [==============================] - 0s - loss: 0.4011 - acc: 0.8350   
Epoch 58/100
7200/7200 [==============================] - 0s - loss: 0.4010 - acc: 0.8346   
Epoch 59/100
7200/7200 [==============================] - 0s - loss: 0.4007 - acc: 0.8353   
Epoch 60/100
7200/7200 [==============================] - 0s - loss: 0.4003 - acc: 0.8353   
Epoch 61/100
7200/7200 [==============================] - 0s - loss: 0.4002 - acc: 0.8350   
Epoch 62/100
7200/7200 [==============================] - 0s - loss: 0.3997 - acc: 0.8353   
Epoch 63/100
7200/7200 [==============================] - 0s - loss: 0.3991 - acc: 0.8354   
Epoch 64/100
7200/7200 [==============================] - 0s - loss: 0.3996 - acc: 0.8351   
Epoch 65/100
7200/7200 [==============================] - 0s - loss: 0.3991 - acc: 0.8353   
Epoch 66/100
7200/7200 [==============================] - 0s - loss: 0.3991 - acc: 0.8347   
Epoch 67/100
7200/7200 [==============================] - 0s - loss: 0.3987 - acc: 0.8354   
Epoch 68/100
7200/7200 [==============================] - 0s - loss: 0.3987 - acc: 0.8364   
Epoch 69/100
7200/7200 [==============================] - 0s - loss: 0.3983 - acc: 0.8357   
Epoch 70/100
7200/7200 [==============================] - 0s - loss: 0.3984 - acc: 0.8350   
Epoch 71/100
7200/7200 [==============================] - 0s - loss: 0.3980 - acc: 0.8362   
Epoch 72/100
7200/7200 [==============================] - 0s - loss: 0.3979 - acc: 0.8371   
Epoch 73/100
7200/7200 [==============================] - 0s - loss: 0.3981 - acc: 0.8346   
Epoch 74/100
7200/7200 [==============================] - 0s - loss: 0.3975 - acc: 0.8349   
Epoch 75/100
7200/7200 [==============================] - 0s - loss: 0.3977 - acc: 0.8360   
Epoch 76/100
7200/7200 [==============================] - 0s - loss: 0.3972 - acc: 0.8362   
Epoch 77/100
7200/7200 [==============================] - 0s - loss: 0.3974 - acc: 0.8360   
Epoch 78/100
7200/7200 [==============================] - 0s - loss: 0.3969 - acc: 0.8361   
Epoch 79/100
7200/7200 [==============================] - 0s - loss: 0.3973 - acc: 0.8358   
Epoch 80/100
7200/7200 [==============================] - 0s - loss: 0.3973 - acc: 0.8365   
Epoch 81/100
7200/7200 [==============================] - 0s - loss: 0.3967 - acc: 0.8365   
Epoch 82/100
7200/7200 [==============================] - 0s - loss: 0.3966 - acc: 0.8360   
Epoch 83/100
7200/7200 [==============================] - 0s - loss: 0.3966 - acc: 0.8360   
Epoch 84/100
7200/7200 [==============================] - 0s - loss: 0.3964 - acc: 0.8369   
Epoch 85/100
7200/7200 [==============================] - 0s - loss: 0.3964 - acc: 0.8367   
Epoch 86/100
7200/7200 [==============================] - 0s - loss: 0.3964 - acc: 0.8362   
Epoch 87/100
7200/7200 [==============================] - 0s - loss: 0.3960 - acc: 0.8365   
Epoch 88/100
7200/7200 [==============================] - 0s - loss: 0.3962 - acc: 0.8357   
Epoch 89/100
7200/7200 [==============================] - 0s - loss: 0.3963 - acc: 0.8362   
Epoch 90/100
7200/7200 [==============================] - 0s - loss: 0.3962 - acc: 0.8353   
Epoch 91/100
7200/7200 [==============================] - 0s - loss: 0.3952 - acc: 0.8372   
Epoch 92/100
7200/7200 [==============================] - 0s - loss: 0.3959 - acc: 0.8379   
Epoch 93/100
7200/7200 [==============================] - 0s - loss: 0.3959 - acc: 0.8349   
Epoch 94/100
7200/7200 [==============================] - 0s - loss: 0.3959 - acc: 0.8350   
Epoch 95/100
7200/7200 [==============================] - 0s - loss: 0.3955 - acc: 0.8351   
Epoch 96/100
7200/7200 [==============================] - 0s - loss: 0.3958 - acc: 0.8357   
Epoch 97/100
7200/7200 [==============================] - 0s - loss: 0.3959 - acc: 0.8360   
Epoch 98/100
7200/7200 [==============================] - 0s - loss: 0.3955 - acc: 0.8362   
Epoch 99/100
7200/7200 [==============================] - 0s - loss: 0.3953 - acc: 0.8362   
Epoch 100/100
7200/7200 [==============================] - 0s - loss: 0.3953 - acc: 0.8376   
6225/7200 [========================>.....] - ETA: 0sEpoch 1/100
7200/7200 [==============================] - 0s - loss: 0.5606 - acc: 0.7962   
Epoch 2/100
7200/7200 [==============================] - 0s - loss: 0.4383 - acc: 0.7962   
Epoch 3/100
7200/7200 [==============================] - 0s - loss: 0.4289 - acc: 0.7962   
Epoch 4/100
7200/7200 [==============================] - 0s - loss: 0.4241 - acc: 0.7962   
Epoch 5/100
7200/7200 [==============================] - 0s - loss: 0.4206 - acc: 0.7962   
Epoch 6/100
7200/7200 [==============================] - 0s - loss: 0.4175 - acc: 0.8136   
Epoch 7/100
7200/7200 [==============================] - 0s - loss: 0.4158 - acc: 0.8246   
Epoch 8/100
7200/7200 [==============================] - 0s - loss: 0.4143 - acc: 0.8275   
Epoch 9/100
7200/7200 [==============================] - 0s - loss: 0.4131 - acc: 0.8285   
Epoch 10/100
7200/7200 [==============================] - 0s - loss: 0.4119 - acc: 0.8293   
Epoch 11/100
7200/7200 [==============================] - 0s - loss: 0.4111 - acc: 0.8315   
Epoch 12/100
7200/7200 [==============================] - 0s - loss: 0.4103 - acc: 0.8322   
Epoch 13/100
7200/7200 [==============================] - 0s - loss: 0.4096 - acc: 0.8319   
Epoch 14/100
7200/7200 [==============================] - 0s - loss: 0.4090 - acc: 0.8335   
Epoch 15/100
7200/7200 [==============================] - 0s - loss: 0.4087 - acc: 0.8333   
Epoch 16/100
7200/7200 [==============================] - 0s - loss: 0.4079 - acc: 0.8312   
Epoch 17/100
7200/7200 [==============================] - 0s - loss: 0.4075 - acc: 0.8332   
Epoch 18/100
7200/7200 [==============================] - 0s - loss: 0.4071 - acc: 0.8337   
Epoch 19/100
7200/7200 [==============================] - 0s - loss: 0.4068 - acc: 0.8343   
Epoch 20/100
7200/7200 [==============================] - 0s - loss: 0.4062 - acc: 0.8351   
Epoch 21/100
7200/7200 [==============================] - 0s - loss: 0.4060 - acc: 0.8339   
Epoch 22/100
7200/7200 [==============================] - 0s - loss: 0.4053 - acc: 0.8340   
Epoch 23/100
7200/7200 [==============================] - 0s - loss: 0.4054 - acc: 0.8351   
Epoch 24/100
7200/7200 [==============================] - 0s - loss: 0.4053 - acc: 0.8344   
Epoch 25/100
7200/7200 [==============================] - 0s - loss: 0.4048 - acc: 0.8364   
Epoch 26/100
7200/7200 [==============================] - 0s - loss: 0.4045 - acc: 0.8349   
Epoch 27/100
7200/7200 [==============================] - 0s - loss: 0.4042 - acc: 0.8364   
Epoch 28/100
7200/7200 [==============================] - 0s - loss: 0.4041 - acc: 0.8347   
Epoch 29/100
7200/7200 [==============================] - 0s - loss: 0.4036 - acc: 0.8350   
Epoch 30/100
7200/7200 [==============================] - 0s - loss: 0.4033 - acc: 0.8364   
Epoch 31/100
7200/7200 [==============================] - 0s - loss: 0.4031 - acc: 0.8365   
Epoch 32/100
7200/7200 [==============================] - 0s - loss: 0.4033 - acc: 0.8364   
Epoch 33/100
7200/7200 [==============================] - 0s - loss: 0.4027 - acc: 0.8353   
Epoch 34/100
7200/7200 [==============================] - 0s - loss: 0.4028 - acc: 0.8343   
Epoch 35/100
7200/7200 [==============================] - 0s - loss: 0.4023 - acc: 0.8351   
Epoch 36/100
7200/7200 [==============================] - 0s - loss: 0.4022 - acc: 0.8342   
Epoch 37/100
7200/7200 [==============================] - 0s - loss: 0.4020 - acc: 0.8364   
Epoch 38/100
7200/7200 [==============================] - 0s - loss: 0.4016 - acc: 0.8360   
Epoch 39/100
7200/7200 [==============================] - 0s - loss: 0.4016 - acc: 0.8361   
Epoch 40/100
7200/7200 [==============================] - 0s - loss: 0.4015 - acc: 0.8362   
Epoch 41/100
7200/7200 [==============================] - 0s - loss: 0.4009 - acc: 0.8367   
Epoch 42/100
7200/7200 [==============================] - 0s - loss: 0.4011 - acc: 0.8354   
Epoch 43/100
7200/7200 [==============================] - 0s - loss: 0.4006 - acc: 0.8350   
Epoch 44/100
7200/7200 [==============================] - 0s - loss: 0.4009 - acc: 0.8358   
Epoch 45/100
7200/7200 [==============================] - 0s - loss: 0.4008 - acc: 0.8361   
Epoch 46/100
7200/7200 [==============================] - 0s - loss: 0.3998 - acc: 0.8365   
Epoch 47/100
7200/7200 [==============================] - 0s - loss: 0.4004 - acc: 0.8361   
Epoch 48/100
7200/7200 [==============================] - 0s - loss: 0.4001 - acc: 0.8336   
Epoch 49/100
7200/7200 [==============================] - 0s - loss: 0.4001 - acc: 0.8357   
Epoch 50/100
7200/7200 [==============================] - 0s - loss: 0.3998 - acc: 0.8357   
Epoch 51/100
7200/7200 [==============================] - 0s - loss: 0.3998 - acc: 0.8342   
Epoch 52/100
7200/7200 [==============================] - 0s - loss: 0.3993 - acc: 0.8356   
Epoch 53/100
7200/7200 [==============================] - 0s - loss: 0.3994 - acc: 0.8349   
Epoch 54/100
7200/7200 [==============================] - 0s - loss: 0.3994 - acc: 0.8350   
Epoch 55/100
7200/7200 [==============================] - 0s - loss: 0.3992 - acc: 0.8350   
Epoch 56/100
7200/7200 [==============================] - 0s - loss: 0.3993 - acc: 0.8365   
Epoch 57/100
7200/7200 [==============================] - 0s - loss: 0.3987 - acc: 0.8361   
Epoch 58/100
7200/7200 [==============================] - 0s - loss: 0.3990 - acc: 0.8349   
Epoch 59/100
7200/7200 [==============================] - 0s - loss: 0.3988 - acc: 0.8362   
Epoch 60/100
7200/7200 [==============================] - 0s - loss: 0.3987 - acc: 0.8361   
Epoch 61/100
7200/7200 [==============================] - 0s - loss: 0.3985 - acc: 0.8364   
Epoch 62/100
7200/7200 [==============================] - 0s - loss: 0.3987 - acc: 0.8357   
Epoch 63/100
7200/7200 [==============================] - 0s - loss: 0.3983 - acc: 0.8354   
Epoch 64/100
7200/7200 [==============================] - 0s - loss: 0.3986 - acc: 0.8358   
Epoch 65/100
7200/7200 [==============================] - 0s - loss: 0.3985 - acc: 0.8362   
Epoch 66/100
7200/7200 [==============================] - 0s - loss: 0.3981 - acc: 0.8353   
Epoch 67/100
7200/7200 [==============================] - 0s - loss: 0.3980 - acc: 0.8364   
Epoch 68/100
7200/7200 [==============================] - 0s - loss: 0.3981 - acc: 0.8342   
Epoch 69/100
7200/7200 [==============================] - 0s - loss: 0.3982 - acc: 0.8354   
Epoch 70/100
7200/7200 [==============================] - 0s - loss: 0.3977 - acc: 0.8356   
Epoch 71/100
7200/7200 [==============================] - 0s - loss: 0.3981 - acc: 0.8353   
Epoch 72/100
7200/7200 [==============================] - 0s - loss: 0.3982 - acc: 0.8347   
Epoch 73/100
7200/7200 [==============================] - 0s - loss: 0.3975 - acc: 0.8361   
Epoch 74/100
7200/7200 [==============================] - 0s - loss: 0.3978 - acc: 0.8357   
Epoch 75/100
7200/7200 [==============================] - 0s - loss: 0.3978 - acc: 0.8376   
Epoch 76/100
7200/7200 [==============================] - 0s - loss: 0.3980 - acc: 0.8356   
Epoch 77/100
7200/7200 [==============================] - 0s - loss: 0.3977 - acc: 0.8365   
Epoch 78/100
7200/7200 [==============================] - 0s - loss: 0.3978 - acc: 0.8367   
Epoch 79/100
7200/7200 [==============================] - 0s - loss: 0.3978 - acc: 0.8364   
Epoch 80/100
7200/7200 [==============================] - 0s - loss: 0.3974 - acc: 0.8361   
Epoch 81/100
7200/7200 [==============================] - 0s - loss: 0.3978 - acc: 0.8364   
Epoch 82/100
7200/7200 [==============================] - 0s - loss: 0.3977 - acc: 0.8354   
Epoch 83/100
7200/7200 [==============================] - 0s - loss: 0.3976 - acc: 0.8372   
Epoch 84/100
7200/7200 [==============================] - 0s - loss: 0.3976 - acc: 0.8364   
Epoch 85/100
7200/7200 [==============================] - 0s - loss: 0.3973 - acc: 0.8365   
Epoch 86/100
7200/7200 [==============================] - 0s - loss: 0.3977 - acc: 0.8358   
Epoch 87/100
7200/7200 [==============================] - 0s - loss: 0.3974 - acc: 0.8364   
Epoch 88/100
7200/7200 [==============================] - 0s - loss: 0.3975 - acc: 0.8369   
Epoch 89/100
7200/7200 [==============================] - 0s - loss: 0.3972 - acc: 0.8371   
Epoch 90/100
7200/7200 [==============================] - 0s - loss: 0.3975 - acc: 0.8368   
Epoch 91/100
7200/7200 [==============================] - 0s - loss: 0.3976 - acc: 0.8365   
Epoch 92/100
7200/7200 [==============================] - 0s - loss: 0.3974 - acc: 0.8357   
Epoch 93/100
7200/7200 [==============================] - 0s - loss: 0.3975 - acc: 0.8356   
Epoch 94/100
7200/7200 [==============================] - 0s - loss: 0.3972 - acc: 0.8368   
Epoch 95/100
7200/7200 [==============================] - 0s - loss: 0.3973 - acc: 0.8350   
Epoch 96/100
7200/7200 [==============================] - 0s - loss: 0.3973 - acc: 0.8356   
Epoch 97/100
7200/7200 [==============================] - 0s - loss: 0.3975 - acc: 0.8387   
Epoch 98/100
7200/7200 [==============================] - 0s - loss: 0.3973 - acc: 0.8368   
Epoch 99/100
7200/7200 [==============================] - 0s - loss: 0.3974 - acc: 0.8361   
Epoch 100/100
7200/7200 [==============================] - 0s - loss: 0.3973 - acc: 0.8361   
5050/7200 [====================>.........] - ETA: 0sEpoch 1/100
7200/7200 [==============================] - 0s - loss: 0.6030 - acc: 0.7937   
Epoch 2/100
7200/7200 [==============================] - 0s - loss: 0.4536 - acc: 0.7957   
Epoch 3/100
7200/7200 [==============================] - 0s - loss: 0.4337 - acc: 0.7957   
Epoch 4/100
7200/7200 [==============================] - 0s - loss: 0.4289 - acc: 0.7957   
Epoch 5/100
7200/7200 [==============================] - 0s - loss: 0.4263 - acc: 0.7957   
Epoch 6/100
7200/7200 [==============================] - 0s - loss: 0.4242 - acc: 0.7957   
Epoch 7/100
7200/7200 [==============================] - 0s - loss: 0.4219 - acc: 0.7957   
Epoch 8/100
7200/7200 [==============================] - 0s - loss: 0.4196 - acc: 0.7957   
Epoch 9/100
7200/7200 [==============================] - 0s - loss: 0.4174 - acc: 0.8132   
Epoch 10/100
7200/7200 [==============================] - 0s - loss: 0.4159 - acc: 0.8243   
Epoch 11/100
7200/7200 [==============================] - 0s - loss: 0.4145 - acc: 0.8254   
Epoch 12/100
7200/7200 [==============================] - 0s - loss: 0.4133 - acc: 0.8267   
Epoch 13/100
7200/7200 [==============================] - 0s - loss: 0.4125 - acc: 0.8289   
Epoch 14/100
7200/7200 [==============================] - 0s - loss: 0.4113 - acc: 0.8319   
Epoch 15/100
7200/7200 [==============================] - 0s - loss: 0.4102 - acc: 0.8317   
Epoch 16/100
7200/7200 [==============================] - 0s - loss: 0.4093 - acc: 0.8339   
Epoch 17/100
7200/7200 [==============================] - 0s - loss: 0.4088 - acc: 0.8333   
Epoch 18/100
7200/7200 [==============================] - 0s - loss: 0.4080 - acc: 0.8343   
Epoch 19/100
7200/7200 [==============================] - 0s - loss: 0.4074 - acc: 0.8339   
Epoch 20/100
7200/7200 [==============================] - 0s - loss: 0.4066 - acc: 0.8356   
Epoch 21/100
7200/7200 [==============================] - 0s - loss: 0.4060 - acc: 0.8346   
Epoch 22/100
7200/7200 [==============================] - 0s - loss: 0.4056 - acc: 0.8356   
Epoch 23/100
7200/7200 [==============================] - 0s - loss: 0.4050 - acc: 0.8357   
Epoch 24/100
7200/7200 [==============================] - 0s - loss: 0.4041 - acc: 0.8368   
Epoch 25/100
7200/7200 [==============================] - 0s - loss: 0.4041 - acc: 0.8365   
Epoch 26/100
7200/7200 [==============================] - 0s - loss: 0.4038 - acc: 0.8358   
Epoch 27/100
7200/7200 [==============================] - 0s - loss: 0.4030 - acc: 0.8372   
Epoch 28/100
7200/7200 [==============================] - 0s - loss: 0.4029 - acc: 0.8358   
Epoch 29/100
7200/7200 [==============================] - 0s - loss: 0.4026 - acc: 0.8374   
Epoch 30/100
7200/7200 [==============================] - 0s - loss: 0.4023 - acc: 0.8371   
Epoch 31/100
7200/7200 [==============================] - 0s - loss: 0.4019 - acc: 0.8361   
Epoch 32/100
7200/7200 [==============================] - 0s - loss: 0.4017 - acc: 0.8375   
Epoch 33/100
7200/7200 [==============================] - 0s - loss: 0.4015 - acc: 0.8372   
Epoch 34/100
7200/7200 [==============================] - 0s - loss: 0.4010 - acc: 0.8374   
Epoch 35/100
7200/7200 [==============================] - 0s - loss: 0.4011 - acc: 0.8367   
Epoch 36/100
7200/7200 [==============================] - 0s - loss: 0.4006 - acc: 0.8371   
Epoch 37/100
7200/7200 [==============================] - 0s - loss: 0.4006 - acc: 0.8365   
Epoch 38/100
7200/7200 [==============================] - 0s - loss: 0.4003 - acc: 0.8369   
Epoch 39/100
7200/7200 [==============================] - 0s - loss: 0.4001 - acc: 0.8361   
Epoch 40/100
7200/7200 [==============================] - 0s - loss: 0.4000 - acc: 0.8369   
Epoch 41/100
7200/7200 [==============================] - 0s - loss: 0.3998 - acc: 0.8376   
Epoch 42/100
7200/7200 [==============================] - 0s - loss: 0.3997 - acc: 0.8379   
Epoch 43/100
7200/7200 [==============================] - 0s - loss: 0.3992 - acc: 0.8358   
Epoch 44/100
7200/7200 [==============================] - 0s - loss: 0.3995 - acc: 0.8368   
Epoch 45/100
7200/7200 [==============================] - 0s - loss: 0.3991 - acc: 0.8371   
Epoch 46/100
7200/7200 [==============================] - 0s - loss: 0.3992 - acc: 0.8378   
Epoch 47/100
7200/7200 [==============================] - 0s - loss: 0.3993 - acc: 0.8369   
Epoch 48/100
7200/7200 [==============================] - 0s - loss: 0.3990 - acc: 0.8362   
Epoch 49/100
7200/7200 [==============================] - 0s - loss: 0.3989 - acc: 0.8343   
Epoch 50/100
7200/7200 [==============================] - 0s - loss: 0.3989 - acc: 0.8375   
Epoch 51/100
7200/7200 [==============================] - 0s - loss: 0.3989 - acc: 0.8375   
Epoch 52/100
7200/7200 [==============================] - 0s - loss: 0.3989 - acc: 0.8364   
Epoch 53/100
7200/7200 [==============================] - 0s - loss: 0.3988 - acc: 0.8358   
Epoch 54/100
7200/7200 [==============================] - 0s - loss: 0.3985 - acc: 0.8358   
Epoch 55/100
7200/7200 [==============================] - 0s - loss: 0.3987 - acc: 0.8365   
Epoch 56/100
7200/7200 [==============================] - 0s - loss: 0.3984 - acc: 0.8364   
Epoch 57/100
7200/7200 [==============================] - 0s - loss: 0.3984 - acc: 0.8367   
Epoch 58/100
7200/7200 [==============================] - 0s - loss: 0.3982 - acc: 0.8350   
Epoch 59/100
7200/7200 [==============================] - 0s - loss: 0.3981 - acc: 0.8365   
Epoch 60/100
7200/7200 [==============================] - 0s - loss: 0.3982 - acc: 0.8358   
Epoch 61/100
7200/7200 [==============================] - 0s - loss: 0.3983 - acc: 0.8374   
Epoch 62/100
7200/7200 [==============================] - 0s - loss: 0.3979 - acc: 0.8356   
Epoch 63/100
7200/7200 [==============================] - 0s - loss: 0.3982 - acc: 0.8368   
Epoch 64/100
7200/7200 [==============================] - 0s - loss: 0.3980 - acc: 0.8362   
Epoch 65/100
7200/7200 [==============================] - 0s - loss: 0.3979 - acc: 0.8364   
Epoch 66/100
7200/7200 [==============================] - 0s - loss: 0.3978 - acc: 0.8361   
Epoch 67/100
7200/7200 [==============================] - 0s - loss: 0.3982 - acc: 0.8368   
Epoch 68/100
7200/7200 [==============================] - 0s - loss: 0.3979 - acc: 0.8361   
Epoch 69/100
7200/7200 [==============================] - 0s - loss: 0.3979 - acc: 0.8364   
Epoch 70/100
7200/7200 [==============================] - 0s - loss: 0.3978 - acc: 0.8358   
Epoch 71/100
7200/7200 [==============================] - 0s - loss: 0.3978 - acc: 0.8364   
Epoch 72/100
7200/7200 [==============================] - 0s - loss: 0.3976 - acc: 0.8374   
Epoch 73/100
7200/7200 [==============================] - 0s - loss: 0.3977 - acc: 0.8357   
Epoch 74/100
7200/7200 [==============================] - 0s - loss: 0.3976 - acc: 0.8362   
Epoch 75/100
7200/7200 [==============================] - 0s - loss: 0.3977 - acc: 0.8364   
Epoch 76/100
7200/7200 [==============================] - 0s - loss: 0.3976 - acc: 0.8368   
Epoch 77/100
7200/7200 [==============================] - 0s - loss: 0.3975 - acc: 0.8362   
Epoch 78/100
7200/7200 [==============================] - 0s - loss: 0.3973 - acc: 0.8369   
Epoch 79/100
7200/7200 [==============================] - 0s - loss: 0.3975 - acc: 0.8368   
Epoch 80/100
7200/7200 [==============================] - 0s - loss: 0.3974 - acc: 0.8371   
Epoch 81/100
7200/7200 [==============================] - 0s - loss: 0.3974 - acc: 0.8362   
Epoch 82/100
7200/7200 [==============================] - 0s - loss: 0.3975 - acc: 0.8371   
Epoch 83/100
7200/7200 [==============================] - 0s - loss: 0.3972 - acc: 0.8365   
Epoch 84/100
7200/7200 [==============================] - 0s - loss: 0.3972 - acc: 0.8374   
Epoch 85/100
7200/7200 [==============================] - 0s - loss: 0.3974 - acc: 0.8376   
Epoch 86/100
7200/7200 [==============================] - 0s - loss: 0.3969 - acc: 0.8372   
Epoch 87/100
7200/7200 [==============================] - 0s - loss: 0.3971 - acc: 0.8367   
Epoch 88/100
7200/7200 [==============================] - 0s - loss: 0.3971 - acc: 0.8368   
Epoch 89/100
7200/7200 [==============================] - 0s - loss: 0.3967 - acc: 0.8372   
Epoch 90/100
7200/7200 [==============================] - 0s - loss: 0.3968 - acc: 0.8364   
Epoch 91/100
7200/7200 [==============================] - 0s - loss: 0.3968 - acc: 0.8383   
Epoch 92/100
7200/7200 [==============================] - 0s - loss: 0.3966 - acc: 0.8368   
Epoch 93/100
7200/7200 [==============================] - 0s - loss: 0.3967 - acc: 0.8367   
Epoch 94/100
7200/7200 [==============================] - 0s - loss: 0.3965 - acc: 0.8365   
Epoch 95/100
7200/7200 [==============================] - 0s - loss: 0.3967 - acc: 0.8382   
Epoch 96/100
7200/7200 [==============================] - 0s - loss: 0.3961 - acc: 0.8375   
Epoch 97/100
7200/7200 [==============================] - 0s - loss: 0.3961 - acc: 0.8368   
Epoch 98/100
7200/7200 [==============================] - 0s - loss: 0.3961 - acc: 0.8374   
Epoch 99/100
7200/7200 [==============================] - 0s - loss: 0.3957 - acc: 0.8376   
Epoch 100/100
7200/7200 [==============================] - 0s - loss: 0.3959 - acc: 0.8369   
6575/7200 [==========================>...] - ETA: 0sEpoch 1/100
7200/7200 [==============================] - 0s - loss: 0.5726 - acc: 0.7958   
Epoch 2/100
7200/7200 [==============================] - 0s - loss: 0.4420 - acc: 0.7961   
Epoch 3/100
7200/7200 [==============================] - 0s - loss: 0.4337 - acc: 0.7961   
Epoch 4/100
7200/7200 [==============================] - 0s - loss: 0.4302 - acc: 0.7961   
Epoch 5/100
7200/7200 [==============================] - 0s - loss: 0.4273 - acc: 0.7961   
Epoch 6/100
7200/7200 [==============================] - 0s - loss: 0.4246 - acc: 0.7961   
Epoch 7/100
7200/7200 [==============================] - 0s - loss: 0.4220 - acc: 0.8121   
Epoch 8/100
7200/7200 [==============================] - 0s - loss: 0.4204 - acc: 0.8193   
Epoch 9/100
7200/7200 [==============================] - 0s - loss: 0.4187 - acc: 0.8224   
Epoch 10/100
7200/7200 [==============================] - 0s - loss: 0.4177 - acc: 0.8246   
Epoch 11/100
7200/7200 [==============================] - 0s - loss: 0.4166 - acc: 0.8268   
Epoch 12/100
7200/7200 [==============================] - 0s - loss: 0.4156 - acc: 0.8271   
Epoch 13/100
7200/7200 [==============================] - 0s - loss: 0.4150 - acc: 0.8286   
Epoch 14/100
7200/7200 [==============================] - 0s - loss: 0.4141 - acc: 0.8299   
Epoch 15/100
7200/7200 [==============================] - 0s - loss: 0.4135 - acc: 0.8308   
Epoch 16/100
7200/7200 [==============================] - 0s - loss: 0.4129 - acc: 0.8304   
Epoch 17/100
7200/7200 [==============================] - 0s - loss: 0.4120 - acc: 0.8303   
Epoch 18/100
7200/7200 [==============================] - 0s - loss: 0.4118 - acc: 0.8332   
Epoch 19/100
7200/7200 [==============================] - 0s - loss: 0.4111 - acc: 0.8321   
Epoch 20/100
7200/7200 [==============================] - 0s - loss: 0.4106 - acc: 0.8349   
Epoch 21/100
7200/7200 [==============================] - 0s - loss: 0.4100 - acc: 0.8333   
Epoch 22/100
7200/7200 [==============================] - 0s - loss: 0.4100 - acc: 0.8315   
Epoch 23/100
7200/7200 [==============================] - 0s - loss: 0.4093 - acc: 0.8331   
Epoch 24/100
7200/7200 [==============================] - 0s - loss: 0.4094 - acc: 0.8347   
Epoch 25/100
7200/7200 [==============================] - 0s - loss: 0.4087 - acc: 0.8343   
Epoch 26/100
7200/7200 [==============================] - 0s - loss: 0.4086 - acc: 0.8347   
Epoch 27/100
7200/7200 [==============================] - 0s - loss: 0.4082 - acc: 0.8339   
Epoch 28/100
7200/7200 [==============================] - 0s - loss: 0.4079 - acc: 0.8331   
Epoch 29/100
7200/7200 [==============================] - 0s - loss: 0.4079 - acc: 0.8350   
Epoch 30/100
7200/7200 [==============================] - 0s - loss: 0.4075 - acc: 0.8344   
Epoch 31/100
7200/7200 [==============================] - 0s - loss: 0.4070 - acc: 0.8337   
Epoch 32/100
7200/7200 [==============================] - 0s - loss: 0.4071 - acc: 0.8335   
Epoch 33/100
7200/7200 [==============================] - 0s - loss: 0.4068 - acc: 0.8339   
Epoch 34/100
7200/7200 [==============================] - 0s - loss: 0.4061 - acc: 0.8332   
Epoch 35/100
7200/7200 [==============================] - 0s - loss: 0.4063 - acc: 0.8346   
Epoch 36/100
7200/7200 [==============================] - 0s - loss: 0.4064 - acc: 0.8358   
Epoch 37/100
7200/7200 [==============================] - 0s - loss: 0.4061 - acc: 0.8346   
Epoch 38/100
7200/7200 [==============================] - 0s - loss: 0.4060 - acc: 0.8339   
Epoch 39/100
7200/7200 [==============================] - 0s - loss: 0.4059 - acc: 0.8329   
Epoch 40/100
7200/7200 [==============================] - 0s - loss: 0.4055 - acc: 0.8336   
Epoch 41/100
7200/7200 [==============================] - 0s - loss: 0.4056 - acc: 0.8346   
Epoch 42/100
7200/7200 [==============================] - 0s - loss: 0.4053 - acc: 0.8337   
Epoch 43/100
7200/7200 [==============================] - 0s - loss: 0.4050 - acc: 0.8343   
Epoch 44/100
7200/7200 [==============================] - 0s - loss: 0.4048 - acc: 0.8343   
Epoch 45/100
7200/7200 [==============================] - 0s - loss: 0.4048 - acc: 0.8343   
Epoch 46/100
7200/7200 [==============================] - 0s - loss: 0.4048 - acc: 0.8340   
Epoch 47/100
7200/7200 [==============================] - 0s - loss: 0.4047 - acc: 0.8333   
Epoch 48/100
7200/7200 [==============================] - 0s - loss: 0.4044 - acc: 0.8343   
Epoch 49/100
7200/7200 [==============================] - 0s - loss: 0.4042 - acc: 0.8351   
Epoch 50/100
7200/7200 [==============================] - 0s - loss: 0.4046 - acc: 0.8342   
Epoch 51/100
7200/7200 [==============================] - 0s - loss: 0.4039 - acc: 0.8342   
Epoch 52/100
7200/7200 [==============================] - 0s - loss: 0.4042 - acc: 0.8346   
Epoch 53/100
7200/7200 [==============================] - 0s - loss: 0.4046 - acc: 0.8362   
Epoch 54/100
7200/7200 [==============================] - 0s - loss: 0.4040 - acc: 0.8343   
Epoch 55/100
7200/7200 [==============================] - 0s - loss: 0.4042 - acc: 0.8347   
Epoch 56/100
7200/7200 [==============================] - 0s - loss: 0.4040 - acc: 0.8344   
Epoch 57/100
7200/7200 [==============================] - 0s - loss: 0.4035 - acc: 0.8336   
Epoch 58/100
7200/7200 [==============================] - 0s - loss: 0.4038 - acc: 0.8350   
Epoch 59/100
7200/7200 [==============================] - 0s - loss: 0.4036 - acc: 0.8350   
Epoch 60/100
7200/7200 [==============================] - 0s - loss: 0.4041 - acc: 0.8350   
Epoch 61/100
7200/7200 [==============================] - 0s - loss: 0.4034 - acc: 0.8347   
Epoch 62/100
7200/7200 [==============================] - 0s - loss: 0.4041 - acc: 0.8333   
Epoch 63/100
7200/7200 [==============================] - 0s - loss: 0.4039 - acc: 0.8357   
Epoch 64/100
7200/7200 [==============================] - 0s - loss: 0.4037 - acc: 0.8333   
Epoch 65/100
7200/7200 [==============================] - 0s - loss: 0.4037 - acc: 0.8354   
Epoch 66/100
7200/7200 [==============================] - 0s - loss: 0.4034 - acc: 0.8340   
Epoch 67/100
7200/7200 [==============================] - 0s - loss: 0.4037 - acc: 0.8347   
Epoch 68/100
7200/7200 [==============================] - 0s - loss: 0.4035 - acc: 0.8343   
Epoch 69/100
7200/7200 [==============================] - 0s - loss: 0.4034 - acc: 0.8358   
Epoch 70/100
7200/7200 [==============================] - 0s - loss: 0.4036 - acc: 0.8350   
Epoch 71/100
7200/7200 [==============================] - 0s - loss: 0.4037 - acc: 0.8356   
Epoch 72/100
7200/7200 [==============================] - 0s - loss: 0.4034 - acc: 0.8361   
Epoch 73/100
7200/7200 [==============================] - 0s - loss: 0.4031 - acc: 0.8353   
Epoch 74/100
7200/7200 [==============================] - 0s - loss: 0.4034 - acc: 0.8357   
Epoch 75/100
7200/7200 [==============================] - 0s - loss: 0.4031 - acc: 0.8342   
Epoch 76/100
7200/7200 [==============================] - 0s - loss: 0.4034 - acc: 0.8351   
Epoch 77/100
7200/7200 [==============================] - 0s - loss: 0.4035 - acc: 0.8343   
Epoch 78/100
7200/7200 [==============================] - 0s - loss: 0.4032 - acc: 0.8343   
Epoch 79/100
7200/7200 [==============================] - 0s - loss: 0.4028 - acc: 0.8350   
Epoch 80/100
7200/7200 [==============================] - 0s - loss: 0.4031 - acc: 0.8353   
Epoch 81/100
7200/7200 [==============================] - 0s - loss: 0.4029 - acc: 0.8356   
Epoch 82/100
7200/7200 [==============================] - 0s - loss: 0.4032 - acc: 0.8354   
Epoch 83/100
7200/7200 [==============================] - 0s - loss: 0.4035 - acc: 0.8356   
Epoch 84/100
7200/7200 [==============================] - 0s - loss: 0.4030 - acc: 0.8344   
Epoch 85/100
7200/7200 [==============================] - 0s - loss: 0.4032 - acc: 0.8349   
Epoch 86/100
7200/7200 [==============================] - 0s - loss: 0.4028 - acc: 0.8357   
Epoch 87/100
7200/7200 [==============================] - 0s - loss: 0.4029 - acc: 0.8347   
Epoch 88/100
7200/7200 [==============================] - 0s - loss: 0.4032 - acc: 0.8353   
Epoch 89/100
7200/7200 [==============================] - 0s - loss: 0.4031 - acc: 0.8339   
Epoch 90/100
7200/7200 [==============================] - 0s - loss: 0.4026 - acc: 0.8357   
Epoch 91/100
7200/7200 [==============================] - 0s - loss: 0.4027 - acc: 0.8353   
Epoch 92/100
7200/7200 [==============================] - 0s - loss: 0.4027 - acc: 0.8350   
Epoch 93/100
7200/7200 [==============================] - 0s - loss: 0.4025 - acc: 0.8347   
Epoch 94/100
7200/7200 [==============================] - 0s - loss: 0.4030 - acc: 0.8347   
Epoch 95/100
7200/7200 [==============================] - 0s - loss: 0.4030 - acc: 0.8346   
Epoch 96/100
7200/7200 [==============================] - 0s - loss: 0.4027 - acc: 0.8358   
Epoch 97/100
7200/7200 [==============================] - 0s - loss: 0.4028 - acc: 0.8358   
Epoch 98/100
7200/7200 [==============================] - 0s - loss: 0.4024 - acc: 0.8367   
Epoch 99/100
7200/7200 [==============================] - 0s - loss: 0.4029 - acc: 0.8356   
Epoch 100/100
7200/7200 [==============================] - 0s - loss: 0.4026 - acc: 0.8364   
6825/7200 [===========================>..] - ETA: 0sEpoch 1/300
7200/7200 [==============================] - 0s - loss: 0.5616 - acc: 0.7947   
Epoch 2/300
7200/7200 [==============================] - 0s - loss: 0.4350 - acc: 0.7971   
Epoch 3/300
7200/7200 [==============================] - 0s - loss: 0.4296 - acc: 0.7971   
Epoch 4/300
7200/7200 [==============================] - 0s - loss: 0.4267 - acc: 0.7971   
Epoch 5/300
7200/7200 [==============================] - 0s - loss: 0.4225 - acc: 0.7982   
Epoch 6/300
7200/7200 [==============================] - 0s - loss: 0.4184 - acc: 0.8236   
Epoch 7/300
7200/7200 [==============================] - 0s - loss: 0.4146 - acc: 0.8271   
Epoch 8/300
7200/7200 [==============================] - 0s - loss: 0.4115 - acc: 0.8317   
Epoch 9/300
7200/7200 [==============================] - 0s - loss: 0.4085 - acc: 0.8328   
Epoch 10/300
7200/7200 [==============================] - 0s - loss: 0.4065 - acc: 0.8335   
Epoch 11/300
7200/7200 [==============================] - 0s - loss: 0.4050 - acc: 0.8344   
Epoch 12/300
7200/7200 [==============================] - 0s - loss: 0.4035 - acc: 0.8349   
Epoch 13/300
7200/7200 [==============================] - 0s - loss: 0.4023 - acc: 0.8344   
Epoch 14/300
7200/7200 [==============================] - 0s - loss: 0.4014 - acc: 0.8353   
Epoch 15/300
7200/7200 [==============================] - 0s - loss: 0.4004 - acc: 0.8346   
Epoch 16/300
7200/7200 [==============================] - 0s - loss: 0.4001 - acc: 0.8357   
Epoch 17/300
7200/7200 [==============================] - 0s - loss: 0.3989 - acc: 0.8354   
Epoch 18/300
7200/7200 [==============================] - 0s - loss: 0.3985 - acc: 0.8336   
Epoch 19/300
7200/7200 [==============================] - 0s - loss: 0.3980 - acc: 0.8362   
Epoch 20/300
7200/7200 [==============================] - 0s - loss: 0.3977 - acc: 0.8351   
Epoch 21/300
7200/7200 [==============================] - 0s - loss: 0.3973 - acc: 0.8356   
Epoch 22/300
7200/7200 [==============================] - 0s - loss: 0.3967 - acc: 0.8343   
Epoch 23/300
7200/7200 [==============================] - 0s - loss: 0.3964 - acc: 0.8364   
Epoch 24/300
7200/7200 [==============================] - 0s - loss: 0.3963 - acc: 0.8357   
Epoch 25/300
7200/7200 [==============================] - 0s - loss: 0.3960 - acc: 0.8361   
Epoch 26/300
7200/7200 [==============================] - 0s - loss: 0.3959 - acc: 0.8350   
Epoch 27/300
7200/7200 [==============================] - 0s - loss: 0.3953 - acc: 0.8362   
Epoch 28/300
7200/7200 [==============================] - 0s - loss: 0.3954 - acc: 0.8349   
Epoch 29/300
7200/7200 [==============================] - 0s - loss: 0.3953 - acc: 0.8367   
Epoch 30/300
7200/7200 [==============================] - 0s - loss: 0.3950 - acc: 0.8336   
Epoch 31/300
7200/7200 [==============================] - 0s - loss: 0.3949 - acc: 0.8350   
Epoch 32/300
7200/7200 [==============================] - 0s - loss: 0.3951 - acc: 0.8356   
Epoch 33/300
7200/7200 [==============================] - 0s - loss: 0.3947 - acc: 0.8360   
Epoch 34/300
7200/7200 [==============================] - 0s - loss: 0.3945 - acc: 0.8358   
Epoch 35/300
7200/7200 [==============================] - 0s - loss: 0.3946 - acc: 0.8347   
Epoch 36/300
7200/7200 [==============================] - 0s - loss: 0.3946 - acc: 0.8368   
Epoch 37/300
7200/7200 [==============================] - 0s - loss: 0.3941 - acc: 0.8353   
Epoch 38/300
7200/7200 [==============================] - 0s - loss: 0.3939 - acc: 0.8353   
Epoch 39/300
7200/7200 [==============================] - 0s - loss: 0.3942 - acc: 0.8357   
Epoch 40/300
7200/7200 [==============================] - 0s - loss: 0.3940 - acc: 0.8357   
Epoch 41/300
7200/7200 [==============================] - 0s - loss: 0.3940 - acc: 0.8349   
Epoch 42/300
7200/7200 [==============================] - 0s - loss: 0.3941 - acc: 0.8342   
Epoch 43/300
7200/7200 [==============================] - 0s - loss: 0.3941 - acc: 0.8346   
Epoch 44/300
7200/7200 [==============================] - 0s - loss: 0.3936 - acc: 0.8349   
Epoch 45/300
7200/7200 [==============================] - 0s - loss: 0.3938 - acc: 0.8350   
Epoch 46/300
7200/7200 [==============================] - 0s - loss: 0.3937 - acc: 0.8353   
Epoch 47/300
7200/7200 [==============================] - 0s - loss: 0.3939 - acc: 0.8369   
Epoch 48/300
7200/7200 [==============================] - 0s - loss: 0.3937 - acc: 0.8364   
Epoch 49/300
7200/7200 [==============================] - 0s - loss: 0.3935 - acc: 0.8357   
Epoch 50/300
7200/7200 [==============================] - 0s - loss: 0.3932 - acc: 0.8354   
Epoch 51/300
7200/7200 [==============================] - 0s - loss: 0.3934 - acc: 0.8369   
Epoch 52/300
7200/7200 [==============================] - 0s - loss: 0.3936 - acc: 0.8346   
Epoch 53/300
7200/7200 [==============================] - 0s - loss: 0.3933 - acc: 0.8361   
Epoch 54/300
7200/7200 [==============================] - 0s - loss: 0.3930 - acc: 0.8360   
Epoch 55/300
7200/7200 [==============================] - 0s - loss: 0.3929 - acc: 0.8369   
Epoch 56/300
7200/7200 [==============================] - 0s - loss: 0.3929 - acc: 0.8365   
Epoch 57/300
7200/7200 [==============================] - 0s - loss: 0.3933 - acc: 0.8353   
Epoch 58/300
7200/7200 [==============================] - 0s - loss: 0.3932 - acc: 0.8347   
Epoch 59/300
7200/7200 [==============================] - 0s - loss: 0.3930 - acc: 0.8360   
Epoch 60/300
7200/7200 [==============================] - 0s - loss: 0.3931 - acc: 0.8360   
Epoch 61/300
7200/7200 [==============================] - 0s - loss: 0.3927 - acc: 0.8339   
Epoch 62/300
7200/7200 [==============================] - 0s - loss: 0.3930 - acc: 0.8369   
Epoch 63/300
7200/7200 [==============================] - 0s - loss: 0.3932 - acc: 0.8354   
Epoch 64/300
7200/7200 [==============================] - 0s - loss: 0.3927 - acc: 0.8374   
Epoch 65/300
7200/7200 [==============================] - 0s - loss: 0.3932 - acc: 0.8369   
Epoch 66/300
7200/7200 [==============================] - 0s - loss: 0.3929 - acc: 0.8350   
Epoch 67/300
7200/7200 [==============================] - 0s - loss: 0.3932 - acc: 0.8372   
Epoch 68/300
7200/7200 [==============================] - 0s - loss: 0.3928 - acc: 0.8347   
Epoch 69/300
7200/7200 [==============================] - 0s - loss: 0.3930 - acc: 0.8349   
Epoch 70/300
7200/7200 [==============================] - 0s - loss: 0.3930 - acc: 0.8358   
Epoch 71/300
7200/7200 [==============================] - 0s - loss: 0.3933 - acc: 0.8361   
Epoch 72/300
7200/7200 [==============================] - 0s - loss: 0.3926 - acc: 0.8368   
Epoch 73/300
7200/7200 [==============================] - 0s - loss: 0.3928 - acc: 0.8365   
Epoch 74/300
7200/7200 [==============================] - 0s - loss: 0.3925 - acc: 0.8356   
Epoch 75/300
7200/7200 [==============================] - 0s - loss: 0.3928 - acc: 0.8354   
Epoch 76/300
7200/7200 [==============================] - 0s - loss: 0.3927 - acc: 0.8344   
Epoch 77/300
7200/7200 [==============================] - 0s - loss: 0.3924 - acc: 0.8350   
Epoch 78/300
7200/7200 [==============================] - 0s - loss: 0.3929 - acc: 0.8358   
Epoch 79/300
7200/7200 [==============================] - 0s - loss: 0.3928 - acc: 0.8360   
Epoch 80/300
7200/7200 [==============================] - 0s - loss: 0.3925 - acc: 0.8365   
Epoch 81/300
7200/7200 [==============================] - 0s - loss: 0.3928 - acc: 0.8356   
Epoch 82/300
7200/7200 [==============================] - 0s - loss: 0.3930 - acc: 0.8351   
Epoch 83/300
7200/7200 [==============================] - 0s - loss: 0.3927 - acc: 0.8364   
Epoch 84/300
7200/7200 [==============================] - 0s - loss: 0.3927 - acc: 0.8354   
Epoch 85/300
7200/7200 [==============================] - 0s - loss: 0.3927 - acc: 0.8362   
Epoch 86/300
7200/7200 [==============================] - 0s - loss: 0.3924 - acc: 0.8376   
Epoch 87/300
7200/7200 [==============================] - 0s - loss: 0.3934 - acc: 0.8357   
Epoch 88/300
7200/7200 [==============================] - 0s - loss: 0.3921 - acc: 0.8372   
Epoch 89/300
7200/7200 [==============================] - 0s - loss: 0.3928 - acc: 0.8367   
Epoch 90/300
7200/7200 [==============================] - 0s - loss: 0.3922 - acc: 0.8369   
Epoch 91/300
7200/7200 [==============================] - 0s - loss: 0.3923 - acc: 0.8364   
Epoch 92/300
7200/7200 [==============================] - 0s - loss: 0.3930 - acc: 0.8360   
Epoch 93/300
7200/7200 [==============================] - 0s - loss: 0.3921 - acc: 0.8369   
Epoch 94/300
7200/7200 [==============================] - 0s - loss: 0.3927 - acc: 0.8364   
Epoch 95/300
7200/7200 [==============================] - 0s - loss: 0.3922 - acc: 0.8371   
Epoch 96/300
7200/7200 [==============================] - 0s - loss: 0.3923 - acc: 0.8361   
Epoch 97/300
7200/7200 [==============================] - 0s - loss: 0.3923 - acc: 0.8360   
Epoch 98/300
7200/7200 [==============================] - 0s - loss: 0.3925 - acc: 0.8357   
Epoch 99/300
7200/7200 [==============================] - 0s - loss: 0.3924 - acc: 0.8374   
Epoch 100/300
7200/7200 [==============================] - 0s - loss: 0.3922 - acc: 0.8372   
Epoch 101/300
7200/7200 [==============================] - 0s - loss: 0.3920 - acc: 0.8368   
Epoch 102/300
7200/7200 [==============================] - 0s - loss: 0.3924 - acc: 0.8365   
Epoch 103/300
7200/7200 [==============================] - 0s - loss: 0.3924 - acc: 0.8374   
Epoch 104/300
7200/7200 [==============================] - 0s - loss: 0.3921 - acc: 0.8361   
Epoch 105/300
7200/7200 [==============================] - 0s - loss: 0.3921 - acc: 0.8367   
Epoch 106/300
7200/7200 [==============================] - 0s - loss: 0.3916 - acc: 0.8350   
Epoch 107/300
7200/7200 [==============================] - 0s - loss: 0.3926 - acc: 0.8362   
Epoch 108/300
7200/7200 [==============================] - 0s - loss: 0.3923 - acc: 0.8371   
Epoch 109/300
7200/7200 [==============================] - 0s - loss: 0.3922 - acc: 0.8367   
Epoch 110/300
7200/7200 [==============================] - 0s - loss: 0.3920 - acc: 0.8361   
Epoch 111/300
7200/7200 [==============================] - 0s - loss: 0.3924 - acc: 0.8356   
Epoch 112/300
7200/7200 [==============================] - 0s - loss: 0.3919 - acc: 0.8369   
Epoch 113/300
7200/7200 [==============================] - 0s - loss: 0.3925 - acc: 0.8368   
Epoch 114/300
7200/7200 [==============================] - 0s - loss: 0.3921 - acc: 0.8360   
Epoch 115/300
7200/7200 [==============================] - 0s - loss: 0.3923 - acc: 0.8360   
Epoch 116/300
7200/7200 [==============================] - 0s - loss: 0.3923 - acc: 0.8357   
Epoch 117/300
7200/7200 [==============================] - 0s - loss: 0.3919 - acc: 0.8368   
Epoch 118/300
7200/7200 [==============================] - 0s - loss: 0.3919 - acc: 0.8371   
Epoch 119/300
7200/7200 [==============================] - 0s - loss: 0.3917 - acc: 0.8369   
Epoch 120/300
7200/7200 [==============================] - 0s - loss: 0.3920 - acc: 0.8389   
Epoch 121/300
7200/7200 [==============================] - 0s - loss: 0.3917 - acc: 0.8357   
Epoch 122/300
7200/7200 [==============================] - 0s - loss: 0.3915 - acc: 0.8381   
Epoch 123/300
7200/7200 [==============================] - 0s - loss: 0.3916 - acc: 0.8371   
Epoch 124/300
7200/7200 [==============================] - 0s - loss: 0.3919 - acc: 0.8368   
Epoch 125/300
7200/7200 [==============================] - 0s - loss: 0.3911 - acc: 0.8379   
Epoch 126/300
7200/7200 [==============================] - 0s - loss: 0.3915 - acc: 0.8362   
Epoch 127/300
7200/7200 [==============================] - 0s - loss: 0.3912 - acc: 0.8375   
Epoch 128/300
7200/7200 [==============================] - 0s - loss: 0.3909 - acc: 0.8372   
Epoch 129/300
7200/7200 [==============================] - 0s - loss: 0.3903 - acc: 0.8392   
Epoch 130/300
7200/7200 [==============================] - 0s - loss: 0.3896 - acc: 0.8375   
Epoch 131/300
7200/7200 [==============================] - 0s - loss: 0.3898 - acc: 0.8381   
Epoch 132/300
7200/7200 [==============================] - 0s - loss: 0.3893 - acc: 0.8371   
Epoch 133/300
7200/7200 [==============================] - 0s - loss: 0.3879 - acc: 0.8386   
Epoch 134/300
7200/7200 [==============================] - 0s - loss: 0.3873 - acc: 0.8385   
Epoch 135/300
7200/7200 [==============================] - 0s - loss: 0.3879 - acc: 0.8382   
Epoch 136/300
7200/7200 [==============================] - 0s - loss: 0.3867 - acc: 0.8385   
Epoch 137/300
7200/7200 [==============================] - 0s - loss: 0.3851 - acc: 0.8406   
Epoch 138/300
7200/7200 [==============================] - 0s - loss: 0.3849 - acc: 0.8382   
Epoch 139/300
7200/7200 [==============================] - 0s - loss: 0.3841 - acc: 0.8387   
Epoch 140/300
7200/7200 [==============================] - 0s - loss: 0.3829 - acc: 0.8412   
Epoch 141/300
7200/7200 [==============================] - 0s - loss: 0.3824 - acc: 0.8392   
Epoch 142/300
7200/7200 [==============================] - 0s - loss: 0.3809 - acc: 0.8421   
Epoch 143/300
7200/7200 [==============================] - 0s - loss: 0.3806 - acc: 0.8393   
Epoch 144/300
7200/7200 [==============================] - 0s - loss: 0.3800 - acc: 0.8415   
Epoch 145/300
7200/7200 [==============================] - 0s - loss: 0.3793 - acc: 0.8411   
Epoch 146/300
7200/7200 [==============================] - 0s - loss: 0.3786 - acc: 0.8418   
Epoch 147/300
7200/7200 [==============================] - 0s - loss: 0.3772 - acc: 0.8425   
Epoch 148/300
7200/7200 [==============================] - 0s - loss: 0.3756 - acc: 0.8411   
Epoch 149/300
7200/7200 [==============================] - 0s - loss: 0.3747 - acc: 0.8419   
Epoch 150/300
7200/7200 [==============================] - 0s - loss: 0.3732 - acc: 0.8437   
Epoch 151/300
7200/7200 [==============================] - 0s - loss: 0.3713 - acc: 0.8447   
Epoch 152/300
7200/7200 [==============================] - 0s - loss: 0.3690 - acc: 0.8462   
Epoch 153/300
7200/7200 [==============================] - 0s - loss: 0.3671 - acc: 0.8487   
Epoch 154/300
7200/7200 [==============================] - 0s - loss: 0.3648 - acc: 0.8489   
Epoch 155/300
7200/7200 [==============================] - 0s - loss: 0.3630 - acc: 0.8493   
Epoch 156/300
7200/7200 [==============================] - 0s - loss: 0.3611 - acc: 0.8496   
Epoch 157/300
7200/7200 [==============================] - 0s - loss: 0.3592 - acc: 0.8514   
Epoch 158/300
7200/7200 [==============================] - 0s - loss: 0.3573 - acc: 0.8526   
Epoch 159/300
7200/7200 [==============================] - 0s - loss: 0.3559 - acc: 0.8537   
Epoch 160/300
7200/7200 [==============================] - 0s - loss: 0.3542 - acc: 0.8549   
Epoch 161/300
7200/7200 [==============================] - 0s - loss: 0.3533 - acc: 0.8550   
Epoch 162/300
7200/7200 [==============================] - 0s - loss: 0.3531 - acc: 0.8546   
Epoch 163/300
7200/7200 [==============================] - 0s - loss: 0.3518 - acc: 0.8565   
Epoch 164/300
7200/7200 [==============================] - 0s - loss: 0.3516 - acc: 0.8554   
Epoch 165/300
7200/7200 [==============================] - 0s - loss: 0.3518 - acc: 0.8560   
Epoch 166/300
7200/7200 [==============================] - 0s - loss: 0.3496 - acc: 0.8544   
Epoch 167/300
7200/7200 [==============================] - 0s - loss: 0.3506 - acc: 0.8567   
Epoch 168/300
7200/7200 [==============================] - 0s - loss: 0.3491 - acc: 0.8576   
Epoch 169/300
7200/7200 [==============================] - 0s - loss: 0.3493 - acc: 0.8562   
Epoch 170/300
7200/7200 [==============================] - 0s - loss: 0.3493 - acc: 0.8575   
Epoch 171/300
7200/7200 [==============================] - 0s - loss: 0.3480 - acc: 0.8572   
Epoch 172/300
7200/7200 [==============================] - 0s - loss: 0.3474 - acc: 0.8574   
Epoch 173/300
7200/7200 [==============================] - 0s - loss: 0.3480 - acc: 0.8582   
Epoch 174/300
7200/7200 [==============================] - 0s - loss: 0.3480 - acc: 0.8568   
Epoch 175/300
7200/7200 [==============================] - 0s - loss: 0.3475 - acc: 0.8565   
Epoch 176/300
7200/7200 [==============================] - 0s - loss: 0.3468 - acc: 0.8579   
Epoch 177/300
7200/7200 [==============================] - 0s - loss: 0.3473 - acc: 0.8574   
Epoch 178/300
7200/7200 [==============================] - 0s - loss: 0.3469 - acc: 0.8567   
Epoch 179/300
7200/7200 [==============================] - 0s - loss: 0.3460 - acc: 0.8579   
Epoch 180/300
7200/7200 [==============================] - 0s - loss: 0.3466 - acc: 0.8581   
Epoch 181/300
7200/7200 [==============================] - 0s - loss: 0.3454 - acc: 0.8578   
Epoch 182/300
7200/7200 [==============================] - 0s - loss: 0.3457 - acc: 0.8567   
Epoch 183/300
7200/7200 [==============================] - 0s - loss: 0.3453 - acc: 0.8551   
Epoch 184/300
7200/7200 [==============================] - 0s - loss: 0.3454 - acc: 0.8589   
Epoch 185/300
7200/7200 [==============================] - 0s - loss: 0.3451 - acc: 0.8606   
Epoch 186/300
7200/7200 [==============================] - 0s - loss: 0.3452 - acc: 0.8569   
Epoch 187/300
7200/7200 [==============================] - 0s - loss: 0.3445 - acc: 0.8582   
Epoch 188/300
7200/7200 [==============================] - 0s - loss: 0.3442 - acc: 0.8611   
Epoch 189/300
7200/7200 [==============================] - 0s - loss: 0.3438 - acc: 0.8615   
Epoch 190/300
7200/7200 [==============================] - 0s - loss: 0.3430 - acc: 0.8601   
Epoch 191/300
7200/7200 [==============================] - 0s - loss: 0.3439 - acc: 0.8604   
Epoch 192/300
7200/7200 [==============================] - 0s - loss: 0.3438 - acc: 0.8608   
Epoch 193/300
7200/7200 [==============================] - 0s - loss: 0.3425 - acc: 0.8592   
Epoch 194/300
7200/7200 [==============================] - 0s - loss: 0.3421 - acc: 0.8603   
Epoch 195/300
7200/7200 [==============================] - 0s - loss: 0.3429 - acc: 0.8603   
Epoch 196/300
7200/7200 [==============================] - 0s - loss: 0.3424 - acc: 0.8606   
Epoch 197/300
7200/7200 [==============================] - 0s - loss: 0.3412 - acc: 0.8615   
Epoch 198/300
7200/7200 [==============================] - 0s - loss: 0.3417 - acc: 0.8593   
Epoch 199/300
7200/7200 [==============================] - 0s - loss: 0.3422 - acc: 0.8608   
Epoch 200/300
7200/7200 [==============================] - 0s - loss: 0.3414 - acc: 0.8603   
Epoch 201/300
7200/7200 [==============================] - 0s - loss: 0.3404 - acc: 0.8610   
Epoch 202/300
7200/7200 [==============================] - 0s - loss: 0.3409 - acc: 0.8590   
Epoch 203/300
7200/7200 [==============================] - 0s - loss: 0.3407 - acc: 0.8604   
Epoch 204/300
7200/7200 [==============================] - 0s - loss: 0.3411 - acc: 0.8611   
Epoch 205/300
7200/7200 [==============================] - 0s - loss: 0.3404 - acc: 0.8603   
Epoch 206/300
7200/7200 [==============================] - 0s - loss: 0.3404 - acc: 0.8608   - ETA: 0s - loss: 0.3447 - acc
Epoch 207/300
7200/7200 [==============================] - 0s - loss: 0.3403 - acc: 0.8611   
Epoch 208/300
7200/7200 [==============================] - 0s - loss: 0.3391 - acc: 0.8619   
Epoch 209/300
7200/7200 [==============================] - 0s - loss: 0.3393 - acc: 0.8601   
Epoch 210/300
7200/7200 [==============================] - 0s - loss: 0.3398 - acc: 0.8612   
Epoch 211/300
7200/7200 [==============================] - 0s - loss: 0.3390 - acc: 0.8611   
Epoch 212/300
7200/7200 [==============================] - 0s - loss: 0.3397 - acc: 0.8600   
Epoch 213/300
7200/7200 [==============================] - 0s - loss: 0.3389 - acc: 0.8626   
Epoch 214/300
7200/7200 [==============================] - 0s - loss: 0.3383 - acc: 0.8618   
Epoch 215/300
7200/7200 [==============================] - 0s - loss: 0.3390 - acc: 0.8615   
Epoch 216/300
7200/7200 [==============================] - 0s - loss: 0.3381 - acc: 0.8618   
Epoch 217/300
7200/7200 [==============================] - 0s - loss: 0.3382 - acc: 0.8629   
Epoch 218/300
7200/7200 [==============================] - 0s - loss: 0.3372 - acc: 0.8629   
Epoch 219/300
7200/7200 [==============================] - 0s - loss: 0.3377 - acc: 0.8611   
Epoch 220/300
7200/7200 [==============================] - 0s - loss: 0.3369 - acc: 0.8633   
Epoch 221/300
7200/7200 [==============================] - 0s - loss: 0.3373 - acc: 0.8612   
Epoch 222/300
7200/7200 [==============================] - 0s - loss: 0.3371 - acc: 0.8617   
Epoch 223/300
7200/7200 [==============================] - 0s - loss: 0.3370 - acc: 0.8617   
Epoch 224/300
7200/7200 [==============================] - 0s - loss: 0.3368 - acc: 0.8618   
Epoch 225/300
7200/7200 [==============================] - 0s - loss: 0.3377 - acc: 0.8633   
Epoch 226/300
7200/7200 [==============================] - 0s - loss: 0.3377 - acc: 0.8611   
Epoch 227/300
7200/7200 [==============================] - 0s - loss: 0.3370 - acc: 0.8629   
Epoch 228/300
7200/7200 [==============================] - 0s - loss: 0.3369 - acc: 0.8607   
Epoch 229/300
7200/7200 [==============================] - 0s - loss: 0.3371 - acc: 0.8619   
Epoch 230/300
7200/7200 [==============================] - 0s - loss: 0.3366 - acc: 0.8633   
Epoch 231/300
7200/7200 [==============================] - 0s - loss: 0.3363 - acc: 0.8635   
Epoch 232/300
7200/7200 [==============================] - 0s - loss: 0.3364 - acc: 0.8647   
Epoch 233/300
7200/7200 [==============================] - 0s - loss: 0.3371 - acc: 0.8624   
Epoch 234/300
7200/7200 [==============================] - 0s - loss: 0.3360 - acc: 0.8615   
Epoch 235/300
7200/7200 [==============================] - 0s - loss: 0.3371 - acc: 0.8615   
Epoch 236/300
7200/7200 [==============================] - 0s - loss: 0.3371 - acc: 0.8624   
Epoch 237/300
7200/7200 [==============================] - 0s - loss: 0.3364 - acc: 0.8628   
Epoch 238/300
7200/7200 [==============================] - 0s - loss: 0.3366 - acc: 0.8631   
Epoch 239/300
7200/7200 [==============================] - 0s - loss: 0.3352 - acc: 0.8617   
Epoch 240/300
7200/7200 [==============================] - 0s - loss: 0.3376 - acc: 0.8611   
Epoch 241/300
7200/7200 [==============================] - 0s - loss: 0.3356 - acc: 0.8619   
Epoch 242/300
7200/7200 [==============================] - 0s - loss: 0.3364 - acc: 0.8624   
Epoch 243/300
7200/7200 [==============================] - 0s - loss: 0.3361 - acc: 0.8628   
Epoch 244/300
7200/7200 [==============================] - 0s - loss: 0.3350 - acc: 0.8622   
Epoch 245/300
7200/7200 [==============================] - 0s - loss: 0.3360 - acc: 0.8612   
Epoch 246/300
7200/7200 [==============================] - 0s - loss: 0.3351 - acc: 0.8619   
Epoch 247/300
7200/7200 [==============================] - 0s - loss: 0.3363 - acc: 0.8606   
Epoch 248/300
7200/7200 [==============================] - 0s - loss: 0.3351 - acc: 0.8628   
Epoch 249/300
7200/7200 [==============================] - 0s - loss: 0.3357 - acc: 0.8632   
Epoch 250/300
7200/7200 [==============================] - 0s - loss: 0.3352 - acc: 0.8629   
Epoch 251/300
7200/7200 [==============================] - 0s - loss: 0.3353 - acc: 0.8621   
Epoch 252/300
7200/7200 [==============================] - 0s - loss: 0.3356 - acc: 0.8610   
Epoch 253/300
7200/7200 [==============================] - 0s - loss: 0.3357 - acc: 0.8646   
Epoch 254/300
7200/7200 [==============================] - 0s - loss: 0.3353 - acc: 0.8625   
Epoch 255/300
7200/7200 [==============================] - 0s - loss: 0.3349 - acc: 0.8632   
Epoch 256/300
7200/7200 [==============================] - 0s - loss: 0.3346 - acc: 0.8619   
Epoch 257/300
7200/7200 [==============================] - 0s - loss: 0.3351 - acc: 0.8617   
Epoch 258/300
7200/7200 [==============================] - 0s - loss: 0.3346 - acc: 0.8625   
Epoch 259/300
7200/7200 [==============================] - 0s - loss: 0.3350 - acc: 0.8637   
Epoch 260/300
7200/7200 [==============================] - 0s - loss: 0.3341 - acc: 0.8619   
Epoch 261/300
7200/7200 [==============================] - 0s - loss: 0.3359 - acc: 0.8593   
Epoch 262/300
7200/7200 [==============================] - 0s - loss: 0.3344 - acc: 0.8632   
Epoch 263/300
7200/7200 [==============================] - 0s - loss: 0.3351 - acc: 0.8631   
Epoch 264/300
7200/7200 [==============================] - 0s - loss: 0.3345 - acc: 0.8625   
Epoch 265/300
7200/7200 [==============================] - 0s - loss: 0.3348 - acc: 0.8629   
Epoch 266/300
7200/7200 [==============================] - 0s - loss: 0.3346 - acc: 0.8610   
Epoch 267/300
7200/7200 [==============================] - 0s - loss: 0.3346 - acc: 0.8632   
Epoch 268/300
7200/7200 [==============================] - 0s - loss: 0.3345 - acc: 0.8624   
Epoch 269/300
7200/7200 [==============================] - 0s - loss: 0.3352 - acc: 0.8615   
Epoch 270/300
7200/7200 [==============================] - 0s - loss: 0.3339 - acc: 0.8612   
Epoch 271/300
7200/7200 [==============================] - 0s - loss: 0.3339 - acc: 0.8639   
Epoch 272/300
7200/7200 [==============================] - 0s - loss: 0.3355 - acc: 0.8606   
Epoch 273/300
7200/7200 [==============================] - 0s - loss: 0.3337 - acc: 0.8642   
Epoch 274/300
7200/7200 [==============================] - 0s - loss: 0.3341 - acc: 0.8626   
Epoch 275/300
7200/7200 [==============================] - 0s - loss: 0.3353 - acc: 0.8619   
Epoch 276/300
7200/7200 [==============================] - 0s - loss: 0.3346 - acc: 0.8619   
Epoch 277/300
7200/7200 [==============================] - 0s - loss: 0.3352 - acc: 0.8604   
Epoch 278/300
7200/7200 [==============================] - 0s - loss: 0.3336 - acc: 0.8618   
Epoch 279/300
7200/7200 [==============================] - 0s - loss: 0.3347 - acc: 0.8617   
Epoch 280/300
7200/7200 [==============================] - 0s - loss: 0.3345 - acc: 0.8617   
Epoch 281/300
7200/7200 [==============================] - 0s - loss: 0.3344 - acc: 0.8633   
Epoch 282/300
7200/7200 [==============================] - 0s - loss: 0.3342 - acc: 0.8619   
Epoch 283/300
7200/7200 [==============================] - 0s - loss: 0.3340 - acc: 0.8624   
Epoch 284/300
7200/7200 [==============================] - 0s - loss: 0.3342 - acc: 0.8622   
Epoch 285/300
7200/7200 [==============================] - 0s - loss: 0.3342 - acc: 0.8639   
Epoch 286/300
7200/7200 [==============================] - 0s - loss: 0.3349 - acc: 0.8628   
Epoch 287/300
7200/7200 [==============================] - 0s - loss: 0.3341 - acc: 0.8615   
Epoch 288/300
7200/7200 [==============================] - 0s - loss: 0.3338 - acc: 0.8622   
Epoch 289/300
7200/7200 [==============================] - 0s - loss: 0.3341 - acc: 0.8587   
Epoch 290/300
7200/7200 [==============================] - 0s - loss: 0.3339 - acc: 0.8610   
Epoch 291/300
7200/7200 [==============================] - 0s - loss: 0.3343 - acc: 0.8636   
Epoch 292/300
7200/7200 [==============================] - 0s - loss: 0.3339 - acc: 0.8618   
Epoch 293/300
7200/7200 [==============================] - 0s - loss: 0.3339 - acc: 0.8622   
Epoch 294/300
7200/7200 [==============================] - 0s - loss: 0.3345 - acc: 0.8596   
Epoch 295/300
7200/7200 [==============================] - 0s - loss: 0.3337 - acc: 0.8625   
Epoch 296/300
7200/7200 [==============================] - 0s - loss: 0.3333 - acc: 0.8619   
Epoch 297/300
7200/7200 [==============================] - 0s - loss: 0.3349 - acc: 0.8596   
Epoch 298/300
7200/7200 [==============================] - 0s - loss: 0.3342 - acc: 0.8611   
Epoch 299/300
7200/7200 [==============================] - 0s - loss: 0.3342 - acc: 0.8631   
Epoch 300/300
7200/7200 [==============================] - 0s - loss: 0.3348 - acc: 0.8594   
6525/7200 [==========================>...] - ETA: 0sEpoch 1/300
7200/7200 [==============================] - 1s - loss: 0.6570 - acc: 0.7950   
Epoch 2/300
7200/7200 [==============================] - 0s - loss: 0.5956 - acc: 0.8044   
Epoch 3/300
7200/7200 [==============================] - 0s - loss: 0.4837 - acc: 0.8175   
Epoch 4/300
7200/7200 [==============================] - 0s - loss: 0.4142 - acc: 0.8176   
Epoch 5/300
7200/7200 [==============================] - 0s - loss: 0.3954 - acc: 0.8212   
Epoch 6/300
7200/7200 [==============================] - 0s - loss: 0.3844 - acc: 0.8221   
Epoch 7/300
7200/7200 [==============================] - 0s - loss: 0.3769 - acc: 0.8226   
Epoch 8/300
7200/7200 [==============================] - 0s - loss: 0.3711 - acc: 0.8231   
Epoch 9/300
7200/7200 [==============================] - 0s - loss: 0.3673 - acc: 0.8232   
Epoch 10/300
7200/7200 [==============================] - 0s - loss: 0.3645 - acc: 0.8231   
Epoch 11/300
7200/7200 [==============================] - 0s - loss: 0.3625 - acc: 0.8242   
Epoch 12/300
7200/7200 [==============================] - 0s - loss: 0.3600 - acc: 0.8237   
Epoch 13/300
7200/7200 [==============================] - 0s - loss: 0.3581 - acc: 0.8233   
Epoch 14/300
7200/7200 [==============================] - 0s - loss: 0.3561 - acc: 0.8529   
Epoch 15/300
7200/7200 [==============================] - 0s - loss: 0.3548 - acc: 0.8544   
Epoch 16/300
7200/7200 [==============================] - 0s - loss: 0.3535 - acc: 0.8567   
Epoch 17/300
7200/7200 [==============================] - 0s - loss: 0.3523 - acc: 0.8568   
Epoch 18/300
7200/7200 [==============================] - 0s - loss: 0.3513 - acc: 0.8592   
Epoch 19/300
7200/7200 [==============================] - 0s - loss: 0.3505 - acc: 0.8593   
Epoch 20/300
7200/7200 [==============================] - 0s - loss: 0.3493 - acc: 0.8586   
Epoch 21/300
7200/7200 [==============================] - 0s - loss: 0.3487 - acc: 0.8593   
Epoch 22/300
7200/7200 [==============================] - 0s - loss: 0.3481 - acc: 0.8601   
Epoch 23/300
7200/7200 [==============================] - 0s - loss: 0.3473 - acc: 0.8599   
Epoch 24/300
7200/7200 [==============================] - 0s - loss: 0.3468 - acc: 0.8604   
Epoch 25/300
7200/7200 [==============================] - 0s - loss: 0.3465 - acc: 0.8606   
Epoch 26/300
7200/7200 [==============================] - 0s - loss: 0.3454 - acc: 0.8619   
Epoch 27/300
7200/7200 [==============================] - 0s - loss: 0.3454 - acc: 0.8621   
Epoch 28/300
7200/7200 [==============================] - 0s - loss: 0.3450 - acc: 0.8612   
Epoch 29/300
7200/7200 [==============================] - 0s - loss: 0.3443 - acc: 0.8621   
Epoch 30/300
7200/7200 [==============================] - 0s - loss: 0.3443 - acc: 0.8607   
Epoch 31/300
7200/7200 [==============================] - 0s - loss: 0.3434 - acc: 0.8619   
Epoch 32/300
7200/7200 [==============================] - 0s - loss: 0.3436 - acc: 0.8619   
Epoch 33/300
7200/7200 [==============================] - 0s - loss: 0.3429 - acc: 0.8626   
Epoch 34/300
7200/7200 [==============================] - 0s - loss: 0.3427 - acc: 0.8621   
Epoch 35/300
7200/7200 [==============================] - 0s - loss: 0.3424 - acc: 0.8621   
Epoch 36/300
7200/7200 [==============================] - 0s - loss: 0.3424 - acc: 0.8621   
Epoch 37/300
7200/7200 [==============================] - 0s - loss: 0.3419 - acc: 0.8628   
Epoch 38/300
7200/7200 [==============================] - 0s - loss: 0.3419 - acc: 0.8621   
Epoch 39/300
7200/7200 [==============================] - 0s - loss: 0.3413 - acc: 0.8625   
Epoch 40/300
7200/7200 [==============================] - 0s - loss: 0.3416 - acc: 0.8612   
Epoch 41/300
7200/7200 [==============================] - 0s - loss: 0.3409 - acc: 0.8611   
Epoch 42/300
7200/7200 [==============================] - 0s - loss: 0.3409 - acc: 0.8614   
Epoch 43/300
7200/7200 [==============================] - 0s - loss: 0.3407 - acc: 0.8617   
Epoch 44/300
7200/7200 [==============================] - 0s - loss: 0.3407 - acc: 0.8610   
Epoch 45/300
7200/7200 [==============================] - 0s - loss: 0.3401 - acc: 0.8628   
Epoch 46/300
7200/7200 [==============================] - 0s - loss: 0.3404 - acc: 0.8617   
Epoch 47/300
7200/7200 [==============================] - 0s - loss: 0.3400 - acc: 0.8610   
Epoch 48/300
7200/7200 [==============================] - 0s - loss: 0.3400 - acc: 0.8626   
Epoch 49/300
7200/7200 [==============================] - 0s - loss: 0.3397 - acc: 0.8612   
Epoch 50/300
7200/7200 [==============================] - 0s - loss: 0.3395 - acc: 0.8621   
Epoch 51/300
7200/7200 [==============================] - 0s - loss: 0.3397 - acc: 0.8611   
Epoch 52/300
7200/7200 [==============================] - 0s - loss: 0.3393 - acc: 0.8619   
Epoch 53/300
7200/7200 [==============================] - 0s - loss: 0.3393 - acc: 0.8622   
Epoch 54/300
7200/7200 [==============================] - 0s - loss: 0.3390 - acc: 0.8604   
Epoch 55/300
7200/7200 [==============================] - 0s - loss: 0.3389 - acc: 0.8632   
Epoch 56/300
7200/7200 [==============================] - 0s - loss: 0.3388 - acc: 0.8626   
Epoch 57/300
7200/7200 [==============================] - 0s - loss: 0.3388 - acc: 0.8622   
Epoch 58/300
7200/7200 [==============================] - ETA: 0s - loss: 0.3401 - acc: 0.863 - 0s - loss: 0.3385 - acc: 0.8626   
Epoch 59/300
7200/7200 [==============================] - 0s - loss: 0.3386 - acc: 0.8628   
Epoch 60/300
7200/7200 [==============================] - 0s - loss: 0.3382 - acc: 0.8615   
Epoch 61/300
7200/7200 [==============================] - 0s - loss: 0.3386 - acc: 0.8615   
Epoch 62/300
7200/7200 [==============================] - 0s - loss: 0.3379 - acc: 0.8622   
Epoch 63/300
7200/7200 [==============================] - 0s - loss: 0.3381 - acc: 0.8618   
Epoch 64/300
7200/7200 [==============================] - 0s - loss: 0.3378 - acc: 0.8635   
Epoch 65/300
7200/7200 [==============================] - 0s - loss: 0.3378 - acc: 0.8608   
Epoch 66/300
7200/7200 [==============================] - 0s - loss: 0.3378 - acc: 0.8617   
Epoch 67/300
7200/7200 [==============================] - 0s - loss: 0.3373 - acc: 0.8626   
Epoch 68/300
7200/7200 [==============================] - 0s - loss: 0.3376 - acc: 0.8631   
Epoch 69/300
7200/7200 [==============================] - 0s - loss: 0.3374 - acc: 0.8624   
Epoch 70/300
7200/7200 [==============================] - 0s - loss: 0.3370 - acc: 0.8624   
Epoch 71/300
7200/7200 [==============================] - 0s - loss: 0.3367 - acc: 0.8612   
Epoch 72/300
7200/7200 [==============================] - 0s - loss: 0.3373 - acc: 0.8624   
Epoch 73/300
7200/7200 [==============================] - 0s - loss: 0.3370 - acc: 0.8621   
Epoch 74/300
7200/7200 [==============================] - 0s - loss: 0.3366 - acc: 0.8619   
Epoch 75/300
7200/7200 [==============================] - 0s - loss: 0.3369 - acc: 0.8633   
Epoch 76/300
7200/7200 [==============================] - 0s - loss: 0.3362 - acc: 0.8626   
Epoch 77/300
7200/7200 [==============================] - 0s - loss: 0.3363 - acc: 0.8626   
Epoch 78/300
7200/7200 [==============================] - 0s - loss: 0.3368 - acc: 0.8635   
Epoch 79/300
7200/7200 [==============================] - 0s - loss: 0.3362 - acc: 0.8637   
Epoch 80/300
7200/7200 [==============================] - 0s - loss: 0.3365 - acc: 0.8628   
Epoch 81/300
7200/7200 [==============================] - 0s - loss: 0.3364 - acc: 0.8640   
Epoch 82/300
7200/7200 [==============================] - 0s - loss: 0.3359 - acc: 0.8631   
Epoch 83/300
7200/7200 [==============================] - 0s - loss: 0.3361 - acc: 0.8631   
Epoch 84/300
7200/7200 [==============================] - 0s - loss: 0.3361 - acc: 0.8625   
Epoch 85/300
7200/7200 [==============================] - 0s - loss: 0.3356 - acc: 0.8632   
Epoch 86/300
7200/7200 [==============================] - 0s - loss: 0.3357 - acc: 0.8631   
Epoch 87/300
7200/7200 [==============================] - 0s - loss: 0.3356 - acc: 0.8632   
Epoch 88/300
7200/7200 [==============================] - 0s - loss: 0.3357 - acc: 0.8626   
Epoch 89/300
7200/7200 [==============================] - 0s - loss: 0.3355 - acc: 0.8624   
Epoch 90/300
7200/7200 [==============================] - 0s - loss: 0.3355 - acc: 0.8635   
Epoch 91/300
7200/7200 [==============================] - 0s - loss: 0.3352 - acc: 0.8629   
Epoch 92/300
7200/7200 [==============================] - 0s - loss: 0.3353 - acc: 0.8631   
Epoch 93/300
7200/7200 [==============================] - 0s - loss: 0.3353 - acc: 0.8633   
Epoch 94/300
7200/7200 [==============================] - 0s - loss: 0.3351 - acc: 0.8636   
Epoch 95/300
7200/7200 [==============================] - 0s - loss: 0.3349 - acc: 0.8618   
Epoch 96/300
7200/7200 [==============================] - 0s - loss: 0.3350 - acc: 0.8637   
Epoch 97/300
7200/7200 [==============================] - 0s - loss: 0.3347 - acc: 0.8629   
Epoch 98/300
7200/7200 [==============================] - 0s - loss: 0.3350 - acc: 0.8631   
Epoch 99/300
7200/7200 [==============================] - 0s - loss: 0.3350 - acc: 0.8621   
Epoch 100/300
7200/7200 [==============================] - 0s - loss: 0.3350 - acc: 0.8643   
Epoch 101/300
7200/7200 [==============================] - 0s - loss: 0.3348 - acc: 0.8626   
Epoch 102/300
7200/7200 [==============================] - 0s - loss: 0.3351 - acc: 0.8631   
Epoch 103/300
7200/7200 [==============================] - 0s - loss: 0.3348 - acc: 0.8642   
Epoch 104/300
7200/7200 [==============================] - 0s - loss: 0.3345 - acc: 0.8632   
Epoch 105/300
7200/7200 [==============================] - 0s - loss: 0.3344 - acc: 0.8636   
Epoch 106/300
7200/7200 [==============================] - 0s - loss: 0.3348 - acc: 0.8615   
Epoch 107/300
7200/7200 [==============================] - 0s - loss: 0.3346 - acc: 0.8624   
Epoch 108/300
7200/7200 [==============================] - 0s - loss: 0.3340 - acc: 0.8643   
Epoch 109/300
7200/7200 [==============================] - 0s - loss: 0.3341 - acc: 0.8632   
Epoch 110/300
7200/7200 [==============================] - 0s - loss: 0.3342 - acc: 0.8633   
Epoch 111/300
7200/7200 [==============================] - 0s - loss: 0.3342 - acc: 0.8633   
Epoch 112/300
7200/7200 [==============================] - 0s - loss: 0.3341 - acc: 0.8635   
Epoch 113/300
7200/7200 [==============================] - 0s - loss: 0.3338 - acc: 0.8635   
Epoch 114/300
7200/7200 [==============================] - 0s - loss: 0.3338 - acc: 0.8619   
Epoch 115/300
7200/7200 [==============================] - 0s - loss: 0.3340 - acc: 0.8631   
Epoch 116/300
7200/7200 [==============================] - 0s - loss: 0.3337 - acc: 0.8619   
Epoch 117/300
7200/7200 [==============================] - 0s - loss: 0.3340 - acc: 0.8631   
Epoch 118/300
7200/7200 [==============================] - 0s - loss: 0.3340 - acc: 0.8643   
Epoch 119/300
7200/7200 [==============================] - 0s - loss: 0.3336 - acc: 0.8649   
Epoch 120/300
7200/7200 [==============================] - 0s - loss: 0.3339 - acc: 0.8625   
Epoch 121/300
7200/7200 [==============================] - 0s - loss: 0.3336 - acc: 0.8656   
Epoch 122/300
7200/7200 [==============================] - 0s - loss: 0.3338 - acc: 0.8639   
Epoch 123/300
7200/7200 [==============================] - 0s - loss: 0.3338 - acc: 0.8642   
Epoch 124/300
7200/7200 [==============================] - 0s - loss: 0.3335 - acc: 0.8637   
Epoch 125/300
7200/7200 [==============================] - 0s - loss: 0.3336 - acc: 0.8644   
Epoch 126/300
7200/7200 [==============================] - 0s - loss: 0.3335 - acc: 0.8656   
Epoch 127/300
7200/7200 [==============================] - 0s - loss: 0.3334 - acc: 0.8617   
Epoch 128/300
7200/7200 [==============================] - 0s - loss: 0.3332 - acc: 0.8631   
Epoch 129/300
7200/7200 [==============================] - 0s - loss: 0.3334 - acc: 0.8636   
Epoch 130/300
7200/7200 [==============================] - 0s - loss: 0.3335 - acc: 0.8637   
Epoch 131/300
7200/7200 [==============================] - 0s - loss: 0.3334 - acc: 0.8633   
Epoch 132/300
7200/7200 [==============================] - 0s - loss: 0.3334 - acc: 0.8642   
Epoch 133/300
7200/7200 [==============================] - 0s - loss: 0.3333 - acc: 0.8611   
Epoch 134/300
7200/7200 [==============================] - 0s - loss: 0.3329 - acc: 0.8637   
Epoch 135/300
7200/7200 [==============================] - 0s - loss: 0.3333 - acc: 0.8646   
Epoch 136/300
7200/7200 [==============================] - 0s - loss: 0.3335 - acc: 0.8639   
Epoch 137/300
7200/7200 [==============================] - 0s - loss: 0.3333 - acc: 0.8624   
Epoch 138/300
7200/7200 [==============================] - 0s - loss: 0.3332 - acc: 0.8639   
Epoch 139/300
7200/7200 [==============================] - 0s - loss: 0.3331 - acc: 0.8632   
Epoch 140/300
7200/7200 [==============================] - 0s - loss: 0.3326 - acc: 0.8646   
Epoch 141/300
7200/7200 [==============================] - 0s - loss: 0.3325 - acc: 0.8657   
Epoch 142/300
7200/7200 [==============================] - 0s - loss: 0.3328 - acc: 0.8635   
Epoch 143/300
7200/7200 [==============================] - 0s - loss: 0.3326 - acc: 0.8636   
Epoch 144/300
7200/7200 [==============================] - 0s - loss: 0.3327 - acc: 0.8618   
Epoch 145/300
7200/7200 [==============================] - 0s - loss: 0.3329 - acc: 0.8625   
Epoch 146/300
7200/7200 [==============================] - 0s - loss: 0.3325 - acc: 0.8629   
Epoch 147/300
7200/7200 [==============================] - 0s - loss: 0.3325 - acc: 0.8624   
Epoch 148/300
7200/7200 [==============================] - 0s - loss: 0.3327 - acc: 0.8653   
Epoch 149/300
7200/7200 [==============================] - 0s - loss: 0.3328 - acc: 0.8636   
Epoch 150/300
7200/7200 [==============================] - 0s - loss: 0.3324 - acc: 0.8635   
Epoch 151/300
7200/7200 [==============================] - 0s - loss: 0.3325 - acc: 0.8644   
Epoch 152/300
7200/7200 [==============================] - 0s - loss: 0.3323 - acc: 0.8639   
Epoch 153/300
7200/7200 [==============================] - 0s - loss: 0.3323 - acc: 0.8632   
Epoch 154/300
7200/7200 [==============================] - 0s - loss: 0.3326 - acc: 0.8633   
Epoch 155/300
7200/7200 [==============================] - 0s - loss: 0.3323 - acc: 0.8656   
Epoch 156/300
7200/7200 [==============================] - 0s - loss: 0.3321 - acc: 0.8628   
Epoch 157/300
7200/7200 [==============================] - 0s - loss: 0.3324 - acc: 0.8643   
Epoch 158/300
7200/7200 [==============================] - 0s - loss: 0.3319 - acc: 0.8624   
Epoch 159/300
7200/7200 [==============================] - 0s - loss: 0.3324 - acc: 0.8662   
Epoch 160/300
7200/7200 [==============================] - 0s - loss: 0.3321 - acc: 0.8632   
Epoch 161/300
7200/7200 [==============================] - 0s - loss: 0.3318 - acc: 0.8637   
Epoch 162/300
7200/7200 [==============================] - 0s - loss: 0.3321 - acc: 0.8633   
Epoch 163/300
7200/7200 [==============================] - 0s - loss: 0.3321 - acc: 0.8636   
Epoch 164/300
7200/7200 [==============================] - 0s - loss: 0.3320 - acc: 0.8643   
Epoch 165/300
7200/7200 [==============================] - 0s - loss: 0.3324 - acc: 0.8637   
Epoch 166/300
7200/7200 [==============================] - 0s - loss: 0.3322 - acc: 0.8647   
Epoch 167/300
7200/7200 [==============================] - 0s - loss: 0.3321 - acc: 0.8639   
Epoch 168/300
7200/7200 [==============================] - 0s - loss: 0.3321 - acc: 0.8651   
Epoch 169/300
7200/7200 [==============================] - 0s - loss: 0.3321 - acc: 0.8629   
Epoch 170/300
7200/7200 [==============================] - 0s - loss: 0.3319 - acc: 0.8632   
Epoch 171/300
7200/7200 [==============================] - 0s - loss: 0.3315 - acc: 0.8651   
Epoch 172/300
7200/7200 [==============================] - 0s - loss: 0.3318 - acc: 0.8660   
Epoch 173/300
7200/7200 [==============================] - 0s - loss: 0.3319 - acc: 0.8632   
Epoch 174/300
7200/7200 [==============================] - 0s - loss: 0.3319 - acc: 0.8647   
Epoch 175/300
7200/7200 [==============================] - 0s - loss: 0.3316 - acc: 0.8649   
Epoch 176/300
7200/7200 [==============================] - 0s - loss: 0.3318 - acc: 0.8631   
Epoch 177/300
7200/7200 [==============================] - 0s - loss: 0.3317 - acc: 0.8635   
Epoch 178/300
7200/7200 [==============================] - 0s - loss: 0.3318 - acc: 0.8642   
Epoch 179/300
7200/7200 [==============================] - 0s - loss: 0.3319 - acc: 0.8637   
Epoch 180/300
7200/7200 [==============================] - 0s - loss: 0.3315 - acc: 0.8647   
Epoch 181/300
7200/7200 [==============================] - 0s - loss: 0.3312 - acc: 0.8637   
Epoch 182/300
7200/7200 [==============================] - 0s - loss: 0.3318 - acc: 0.8635   
Epoch 183/300
7200/7200 [==============================] - 0s - loss: 0.3318 - acc: 0.8646   
Epoch 184/300
7200/7200 [==============================] - 0s - loss: 0.3317 - acc: 0.8650   
Epoch 185/300
7200/7200 [==============================] - 0s - loss: 0.3316 - acc: 0.8636   
Epoch 186/300
7200/7200 [==============================] - 0s - loss: 0.3317 - acc: 0.8650   
Epoch 187/300
7200/7200 [==============================] - 0s - loss: 0.3311 - acc: 0.8654   
Epoch 188/300
7200/7200 [==============================] - 0s - loss: 0.3318 - acc: 0.8632   
Epoch 189/300
7200/7200 [==============================] - 0s - loss: 0.3319 - acc: 0.8637   
Epoch 190/300
7200/7200 [==============================] - 0s - loss: 0.3313 - acc: 0.8643   
Epoch 191/300
7200/7200 [==============================] - 0s - loss: 0.3318 - acc: 0.8633   
Epoch 192/300
7200/7200 [==============================] - 0s - loss: 0.3313 - acc: 0.8653   
Epoch 193/300
7200/7200 [==============================] - 0s - loss: 0.3318 - acc: 0.8633   
Epoch 194/300
7200/7200 [==============================] - 0s - loss: 0.3315 - acc: 0.8640   
Epoch 195/300
7200/7200 [==============================] - 0s - loss: 0.3318 - acc: 0.8622   
Epoch 196/300
7200/7200 [==============================] - 0s - loss: 0.3316 - acc: 0.8633   
Epoch 197/300
7200/7200 [==============================] - 0s - loss: 0.3314 - acc: 0.8643   
Epoch 198/300
7200/7200 [==============================] - 0s - loss: 0.3317 - acc: 0.8639   
Epoch 199/300
7200/7200 [==============================] - 0s - loss: 0.3314 - acc: 0.8646   
Epoch 200/300
7200/7200 [==============================] - 0s - loss: 0.3312 - acc: 0.8625   
Epoch 201/300
7200/7200 [==============================] - 0s - loss: 0.3316 - acc: 0.8636   
Epoch 202/300
7200/7200 [==============================] - 0s - loss: 0.3314 - acc: 0.8650   
Epoch 203/300
7200/7200 [==============================] - 0s - loss: 0.3312 - acc: 0.8636   
Epoch 204/300
7200/7200 [==============================] - 0s - loss: 0.3310 - acc: 0.8632   
Epoch 205/300
7200/7200 [==============================] - 0s - loss: 0.3316 - acc: 0.8650   
Epoch 206/300
7200/7200 [==============================] - 0s - loss: 0.3314 - acc: 0.8643   
Epoch 207/300
7200/7200 [==============================] - 0s - loss: 0.3315 - acc: 0.8639   
Epoch 208/300
7200/7200 [==============================] - 0s - loss: 0.3312 - acc: 0.8635   
Epoch 209/300
7200/7200 [==============================] - 0s - loss: 0.3317 - acc: 0.8650   
Epoch 210/300
7200/7200 [==============================] - 0s - loss: 0.3313 - acc: 0.8642   
Epoch 211/300
7200/7200 [==============================] - 0s - loss: 0.3313 - acc: 0.8632   
Epoch 212/300
7200/7200 [==============================] - 0s - loss: 0.3313 - acc: 0.8640   
Epoch 213/300
7200/7200 [==============================] - 0s - loss: 0.3313 - acc: 0.8642   
Epoch 214/300
7200/7200 [==============================] - 0s - loss: 0.3311 - acc: 0.8640   
Epoch 215/300
7200/7200 [==============================] - 0s - loss: 0.3315 - acc: 0.8635   
Epoch 216/300
7200/7200 [==============================] - 0s - loss: 0.3315 - acc: 0.8643   
Epoch 217/300
7200/7200 [==============================] - 0s - loss: 0.3310 - acc: 0.8632   
Epoch 218/300
7200/7200 [==============================] - 0s - loss: 0.3311 - acc: 0.8642   
Epoch 219/300
7200/7200 [==============================] - 0s - loss: 0.3311 - acc: 0.8639   
Epoch 220/300
7200/7200 [==============================] - 0s - loss: 0.3312 - acc: 0.8649   
Epoch 221/300
7200/7200 [==============================] - 0s - loss: 0.3311 - acc: 0.8640   
Epoch 222/300
7200/7200 [==============================] - 0s - loss: 0.3314 - acc: 0.8639   
Epoch 223/300
7200/7200 [==============================] - 0s - loss: 0.3313 - acc: 0.8644   
Epoch 224/300
7200/7200 [==============================] - 0s - loss: 0.3316 - acc: 0.8640   
Epoch 225/300
7200/7200 [==============================] - 0s - loss: 0.3311 - acc: 0.8654   
Epoch 226/300
7200/7200 [==============================] - 0s - loss: 0.3309 - acc: 0.8629   
Epoch 227/300
7200/7200 [==============================] - 0s - loss: 0.3311 - acc: 0.8642   
Epoch 228/300
7200/7200 [==============================] - 0s - loss: 0.3312 - acc: 0.8621   
Epoch 229/300
7200/7200 [==============================] - 0s - loss: 0.3312 - acc: 0.8657   
Epoch 230/300
7200/7200 [==============================] - 0s - loss: 0.3311 - acc: 0.8643   
Epoch 231/300
7200/7200 [==============================] - 0s - loss: 0.3310 - acc: 0.8628   
Epoch 232/300
7200/7200 [==============================] - 0s - loss: 0.3312 - acc: 0.8649   
Epoch 233/300
7200/7200 [==============================] - 0s - loss: 0.3313 - acc: 0.8629   
Epoch 234/300
7200/7200 [==============================] - 0s - loss: 0.3313 - acc: 0.8640   
Epoch 235/300
7200/7200 [==============================] - 0s - loss: 0.3310 - acc: 0.8651   
Epoch 236/300
7200/7200 [==============================] - 0s - loss: 0.3313 - acc: 0.8643   
Epoch 237/300
7200/7200 [==============================] - 0s - loss: 0.3310 - acc: 0.8639   
Epoch 238/300
7200/7200 [==============================] - 0s - loss: 0.3309 - acc: 0.8644   
Epoch 239/300
7200/7200 [==============================] - 0s - loss: 0.3313 - acc: 0.8640   
Epoch 240/300
7200/7200 [==============================] - 0s - loss: 0.3310 - acc: 0.8642   
Epoch 241/300
7200/7200 [==============================] - 0s - loss: 0.3310 - acc: 0.8647   
Epoch 242/300
7200/7200 [==============================] - 0s - loss: 0.3310 - acc: 0.8647   
Epoch 243/300
7200/7200 [==============================] - 0s - loss: 0.3310 - acc: 0.8631   
Epoch 244/300
7200/7200 [==============================] - 0s - loss: 0.3309 - acc: 0.8632   
Epoch 245/300
7200/7200 [==============================] - 0s - loss: 0.3311 - acc: 0.8637   
Epoch 246/300
7200/7200 [==============================] - 0s - loss: 0.3312 - acc: 0.8642   
Epoch 247/300
7200/7200 [==============================] - 0s - loss: 0.3311 - acc: 0.8629   
Epoch 248/300
7200/7200 [==============================] - 0s - loss: 0.3313 - acc: 0.8649   
Epoch 249/300
7200/7200 [==============================] - 0s - loss: 0.3311 - acc: 0.8642   
Epoch 250/300
7200/7200 [==============================] - 0s - loss: 0.3311 - acc: 0.8647   
Epoch 251/300
7200/7200 [==============================] - 0s - loss: 0.3309 - acc: 0.8647   
Epoch 252/300
7200/7200 [==============================] - 0s - loss: 0.3310 - acc: 0.8633   
Epoch 253/300
7200/7200 [==============================] - 0s - loss: 0.3312 - acc: 0.8629   
Epoch 254/300
7200/7200 [==============================] - 0s - loss: 0.3312 - acc: 0.8642   
Epoch 255/300
7200/7200 [==============================] - 0s - loss: 0.3313 - acc: 0.8642   
Epoch 256/300
7200/7200 [==============================] - 0s - loss: 0.3310 - acc: 0.8642   
Epoch 257/300
7200/7200 [==============================] - 0s - loss: 0.3311 - acc: 0.8656   
Epoch 258/300
7200/7200 [==============================] - 0s - loss: 0.3311 - acc: 0.8654   
Epoch 259/300
7200/7200 [==============================] - 0s - loss: 0.3309 - acc: 0.8643   
Epoch 260/300
7200/7200 [==============================] - 0s - loss: 0.3315 - acc: 0.8640   
Epoch 261/300
7200/7200 [==============================] - 0s - loss: 0.3313 - acc: 0.8637   
Epoch 262/300
7200/7200 [==============================] - 0s - loss: 0.3309 - acc: 0.8639   
Epoch 263/300
7200/7200 [==============================] - 0s - loss: 0.3311 - acc: 0.8647   
Epoch 264/300
7200/7200 [==============================] - 0s - loss: 0.3315 - acc: 0.8647   
Epoch 265/300
7200/7200 [==============================] - 0s - loss: 0.3308 - acc: 0.8635   
Epoch 266/300
7200/7200 [==============================] - 0s - loss: 0.3309 - acc: 0.8626   
Epoch 267/300
7200/7200 [==============================] - 0s - loss: 0.3309 - acc: 0.8643   
Epoch 268/300
7200/7200 [==============================] - 0s - loss: 0.3308 - acc: 0.8633   
Epoch 269/300
7200/7200 [==============================] - 0s - loss: 0.3306 - acc: 0.8651   
Epoch 270/300
7200/7200 [==============================] - 0s - loss: 0.3310 - acc: 0.8644   
Epoch 271/300
7200/7200 [==============================] - 0s - loss: 0.3311 - acc: 0.8633   
Epoch 272/300
7200/7200 [==============================] - 0s - loss: 0.3308 - acc: 0.8653   
Epoch 273/300
7200/7200 [==============================] - 0s - loss: 0.3308 - acc: 0.8636   
Epoch 274/300
7200/7200 [==============================] - 0s - loss: 0.3310 - acc: 0.8643   
Epoch 275/300
7200/7200 [==============================] - 0s - loss: 0.3310 - acc: 0.8644   
Epoch 276/300
7200/7200 [==============================] - 0s - loss: 0.3310 - acc: 0.8657   
Epoch 277/300
7200/7200 [==============================] - 0s - loss: 0.3309 - acc: 0.8644   
Epoch 278/300
7200/7200 [==============================] - 0s - loss: 0.3307 - acc: 0.8642   
Epoch 279/300
7200/7200 [==============================] - 0s - loss: 0.3308 - acc: 0.8640   
Epoch 280/300
7200/7200 [==============================] - 0s - loss: 0.3309 - acc: 0.8636   
Epoch 281/300
7200/7200 [==============================] - 0s - loss: 0.3312 - acc: 0.8637   
Epoch 282/300
7200/7200 [==============================] - 0s - loss: 0.3307 - acc: 0.8643   
Epoch 283/300
7200/7200 [==============================] - 0s - loss: 0.3308 - acc: 0.8643   
Epoch 284/300
7200/7200 [==============================] - 0s - loss: 0.3307 - acc: 0.8649   
Epoch 285/300
7200/7200 [==============================] - 0s - loss: 0.3309 - acc: 0.8644   
Epoch 286/300
7200/7200 [==============================] - 0s - loss: 0.3306 - acc: 0.8643   
Epoch 287/300
7200/7200 [==============================] - 0s - loss: 0.3311 - acc: 0.8633   
Epoch 288/300
7200/7200 [==============================] - 0s - loss: 0.3310 - acc: 0.8644   
Epoch 289/300
7200/7200 [==============================] - 0s - loss: 0.3311 - acc: 0.8637   
Epoch 290/300
7200/7200 [==============================] - 0s - loss: 0.3309 - acc: 0.8653   
Epoch 291/300
7200/7200 [==============================] - 0s - loss: 0.3308 - acc: 0.8647   
Epoch 292/300
7200/7200 [==============================] - 0s - loss: 0.3310 - acc: 0.8650   
Epoch 293/300
7200/7200 [==============================] - 0s - loss: 0.3305 - acc: 0.8658   
Epoch 294/300
7200/7200 [==============================] - 0s - loss: 0.3308 - acc: 0.8637   
Epoch 295/300
7200/7200 [==============================] - 0s - loss: 0.3308 - acc: 0.8647   
Epoch 296/300
7200/7200 [==============================] - 0s - loss: 0.3306 - acc: 0.8642   
Epoch 297/300
7200/7200 [==============================] - 0s - loss: 0.3310 - acc: 0.8643   
Epoch 298/300
7200/7200 [==============================] - 0s - loss: 0.3307 - acc: 0.8657   
Epoch 299/300
7200/7200 [==============================] - 0s - loss: 0.3305 - acc: 0.8643   
Epoch 300/300
7200/7200 [==============================] - 0s - loss: 0.3310 - acc: 0.8647   
6450/7200 [=========================>....] - ETA: 0sEpoch 1/300
7200/7200 [==============================] - 1s - loss: 0.5617 - acc: 0.7928   
Epoch 2/300
7200/7200 [==============================] - 0s - loss: 0.4339 - acc: 0.7956   
Epoch 3/300
7200/7200 [==============================] - 0s - loss: 0.4290 - acc: 0.7956   
Epoch 4/300
7200/7200 [==============================] - 0s - loss: 0.4261 - acc: 0.7956   
Epoch 5/300
7200/7200 [==============================] - 0s - loss: 0.4232 - acc: 0.7956   
Epoch 6/300
7200/7200 [==============================] - 0s - loss: 0.4207 - acc: 0.7956   
Epoch 7/300
7200/7200 [==============================] - 0s - loss: 0.4190 - acc: 0.8162   
Epoch 8/300
7200/7200 [==============================] - 0s - loss: 0.4176 - acc: 0.8217   
Epoch 9/300
7200/7200 [==============================] - 0s - loss: 0.4163 - acc: 0.8247   
Epoch 10/300
7200/7200 [==============================] - 0s - loss: 0.4153 - acc: 0.8278   
Epoch 11/300
7200/7200 [==============================] - 0s - loss: 0.4145 - acc: 0.8275   
Epoch 12/300
7200/7200 [==============================] - 0s - loss: 0.4136 - acc: 0.8296   
Epoch 13/300
7200/7200 [==============================] - 0s - loss: 0.4123 - acc: 0.8314   
Epoch 14/300
7200/7200 [==============================] - 0s - loss: 0.4122 - acc: 0.8337   
Epoch 15/300
7200/7200 [==============================] - 0s - loss: 0.4114 - acc: 0.8331   
Epoch 16/300
7200/7200 [==============================] - 0s - loss: 0.4104 - acc: 0.8328   
Epoch 17/300
7200/7200 [==============================] - 0s - loss: 0.4100 - acc: 0.8347   
Epoch 18/300
7200/7200 [==============================] - 0s - loss: 0.4096 - acc: 0.8356   
Epoch 19/300
7200/7200 [==============================] - 0s - loss: 0.4092 - acc: 0.8358   
Epoch 20/300
7200/7200 [==============================] - 0s - loss: 0.4085 - acc: 0.8357   
Epoch 21/300
7200/7200 [==============================] - 0s - loss: 0.4068 - acc: 0.8358   
Epoch 22/300
7200/7200 [==============================] - 0s - loss: 0.4053 - acc: 0.8365   
Epoch 23/300
7200/7200 [==============================] - 0s - loss: 0.4037 - acc: 0.8368   
Epoch 24/300
7200/7200 [==============================] - 0s - loss: 0.4026 - acc: 0.8362   
Epoch 25/300
7200/7200 [==============================] - 0s - loss: 0.4021 - acc: 0.8358   
Epoch 26/300
7200/7200 [==============================] - 0s - loss: 0.4008 - acc: 0.8358   
Epoch 27/300
7200/7200 [==============================] - 0s - loss: 0.4001 - acc: 0.8356   
Epoch 28/300
7200/7200 [==============================] - 0s - loss: 0.3998 - acc: 0.8357   
Epoch 29/300
7200/7200 [==============================] - 0s - loss: 0.3992 - acc: 0.8361   
Epoch 30/300
7200/7200 [==============================] - 0s - loss: 0.3983 - acc: 0.8349   
Epoch 31/300
7200/7200 [==============================] - 0s - loss: 0.3981 - acc: 0.8368   
Epoch 32/300
7200/7200 [==============================] - 0s - loss: 0.3977 - acc: 0.8364   
Epoch 33/300
7200/7200 [==============================] - 0s - loss: 0.3979 - acc: 0.8360   
Epoch 34/300
7200/7200 [==============================] - 0s - loss: 0.3969 - acc: 0.8346   
Epoch 35/300
7200/7200 [==============================] - 0s - loss: 0.3966 - acc: 0.8367   
Epoch 36/300
7200/7200 [==============================] - 0s - loss: 0.3964 - acc: 0.8356   
Epoch 37/300
7200/7200 [==============================] - 0s - loss: 0.3961 - acc: 0.8362   
Epoch 38/300
7200/7200 [==============================] - 0s - loss: 0.3967 - acc: 0.8357   
Epoch 39/300
7200/7200 [==============================] - 0s - loss: 0.3958 - acc: 0.8356   
Epoch 40/300
7200/7200 [==============================] - 0s - loss: 0.3958 - acc: 0.8351   
Epoch 41/300
7200/7200 [==============================] - 0s - loss: 0.3950 - acc: 0.8368   
Epoch 42/300
7200/7200 [==============================] - 0s - loss: 0.3949 - acc: 0.8362   
Epoch 43/300
7200/7200 [==============================] - 0s - loss: 0.3953 - acc: 0.8358   
Epoch 44/300
7200/7200 [==============================] - 0s - loss: 0.3950 - acc: 0.8354   
Epoch 45/300
7200/7200 [==============================] - 0s - loss: 0.3948 - acc: 0.8365   
Epoch 46/300
7200/7200 [==============================] - 0s - loss: 0.3948 - acc: 0.8364   
Epoch 47/300
7200/7200 [==============================] - 0s - loss: 0.3943 - acc: 0.8367   
Epoch 48/300
7200/7200 [==============================] - 0s - loss: 0.3947 - acc: 0.8365   
Epoch 49/300
7200/7200 [==============================] - 0s - loss: 0.3946 - acc: 0.8383   
Epoch 50/300
7200/7200 [==============================] - 0s - loss: 0.3942 - acc: 0.8349   
Epoch 51/300
7200/7200 [==============================] - 0s - loss: 0.3941 - acc: 0.8354   
Epoch 52/300
7200/7200 [==============================] - 0s - loss: 0.3939 - acc: 0.8374   
Epoch 53/300
7200/7200 [==============================] - 0s - loss: 0.3941 - acc: 0.8365   
Epoch 54/300
7200/7200 [==============================] - 0s - loss: 0.3938 - acc: 0.8397   
Epoch 55/300
7200/7200 [==============================] - 0s - loss: 0.3936 - acc: 0.8382   
Epoch 56/300
7200/7200 [==============================] - 0s - loss: 0.3939 - acc: 0.8372   
Epoch 57/300
7200/7200 [==============================] - 0s - loss: 0.3934 - acc: 0.8365   
Epoch 58/300
7200/7200 [==============================] - 0s - loss: 0.3937 - acc: 0.8378   
Epoch 59/300
7200/7200 [==============================] - 0s - loss: 0.3934 - acc: 0.8365   
Epoch 60/300
7200/7200 [==============================] - 0s - loss: 0.3935 - acc: 0.8369   
Epoch 61/300
7200/7200 [==============================] - 0s - loss: 0.3932 - acc: 0.8383   
Epoch 62/300
7200/7200 [==============================] - 0s - loss: 0.3931 - acc: 0.8375   
Epoch 63/300
7200/7200 [==============================] - 0s - loss: 0.3934 - acc: 0.8367   
Epoch 64/300
7200/7200 [==============================] - 0s - loss: 0.3934 - acc: 0.8360   
Epoch 65/300
7200/7200 [==============================] - 0s - loss: 0.3931 - acc: 0.8385   
Epoch 66/300
7200/7200 [==============================] - 0s - loss: 0.3930 - acc: 0.8389   
Epoch 67/300
7200/7200 [==============================] - 0s - loss: 0.3935 - acc: 0.8369   
Epoch 68/300
7200/7200 [==============================] - 0s - loss: 0.3928 - acc: 0.8369   
Epoch 69/300
7200/7200 [==============================] - 0s - loss: 0.3928 - acc: 0.8361   
Epoch 70/300
7200/7200 [==============================] - 0s - loss: 0.3932 - acc: 0.8364   
Epoch 71/300
7200/7200 [==============================] - 0s - loss: 0.3929 - acc: 0.8374   
Epoch 72/300
7200/7200 [==============================] - 0s - loss: 0.3925 - acc: 0.8361   
Epoch 73/300
7200/7200 [==============================] - 0s - loss: 0.3928 - acc: 0.8379   
Epoch 74/300
7200/7200 [==============================] - 0s - loss: 0.3932 - acc: 0.8362   
Epoch 75/300
7200/7200 [==============================] - 0s - loss: 0.3931 - acc: 0.8367   
Epoch 76/300
7200/7200 [==============================] - 0s - loss: 0.3929 - acc: 0.8357   
Epoch 77/300
7200/7200 [==============================] - 0s - loss: 0.3928 - acc: 0.8376   
Epoch 78/300
7200/7200 [==============================] - 0s - loss: 0.3924 - acc: 0.8393   
Epoch 79/300
7200/7200 [==============================] - 0s - loss: 0.3925 - acc: 0.8389   
Epoch 80/300
7200/7200 [==============================] - 0s - loss: 0.3929 - acc: 0.8356   
Epoch 81/300
7200/7200 [==============================] - 0s - loss: 0.3926 - acc: 0.8362   
Epoch 82/300
7200/7200 [==============================] - 0s - loss: 0.3926 - acc: 0.8372   
Epoch 83/300
7200/7200 [==============================] - 0s - loss: 0.3926 - acc: 0.8389   
Epoch 84/300
7200/7200 [==============================] - 0s - loss: 0.3926 - acc: 0.8374   
Epoch 85/300
7200/7200 [==============================] - 0s - loss: 0.3926 - acc: 0.8364   
Epoch 86/300
7200/7200 [==============================] - 0s - loss: 0.3925 - acc: 0.8365   
Epoch 87/300
7200/7200 [==============================] - 0s - loss: 0.3927 - acc: 0.8368   
Epoch 88/300
7200/7200 [==============================] - 0s - loss: 0.3928 - acc: 0.8368   
Epoch 89/300
7200/7200 [==============================] - 0s - loss: 0.3925 - acc: 0.8374   
Epoch 90/300
7200/7200 [==============================] - 0s - loss: 0.3924 - acc: 0.8382   
Epoch 91/300
7200/7200 [==============================] - 0s - loss: 0.3924 - acc: 0.8371   
Epoch 92/300
7200/7200 [==============================] - 0s - loss: 0.3925 - acc: 0.8378   
Epoch 93/300
7200/7200 [==============================] - 0s - loss: 0.3927 - acc: 0.8375   
Epoch 94/300
7200/7200 [==============================] - 0s - loss: 0.3924 - acc: 0.8361   
Epoch 95/300
7200/7200 [==============================] - 0s - loss: 0.3922 - acc: 0.8376   
Epoch 96/300
7200/7200 [==============================] - 0s - loss: 0.3928 - acc: 0.8372   
Epoch 97/300
7200/7200 [==============================] - 0s - loss: 0.3925 - acc: 0.8364   
Epoch 98/300
7200/7200 [==============================] - 0s - loss: 0.3923 - acc: 0.8381   
Epoch 99/300
7200/7200 [==============================] - 0s - loss: 0.3924 - acc: 0.8357   
Epoch 100/300
7200/7200 [==============================] - 0s - loss: 0.3921 - acc: 0.8368   
Epoch 101/300
7200/7200 [==============================] - 0s - loss: 0.3926 - acc: 0.8378   
Epoch 102/300
7200/7200 [==============================] - 0s - loss: 0.3918 - acc: 0.8378   
Epoch 103/300
7200/7200 [==============================] - 0s - loss: 0.3924 - acc: 0.8379   
Epoch 104/300
7200/7200 [==============================] - 0s - loss: 0.3930 - acc: 0.8382   
Epoch 105/300
7200/7200 [==============================] - 0s - loss: 0.3922 - acc: 0.8376   
Epoch 106/300
7200/7200 [==============================] - 0s - loss: 0.3920 - acc: 0.8367   
Epoch 107/300
7200/7200 [==============================] - 0s - loss: 0.3921 - acc: 0.8374   
Epoch 108/300
7200/7200 [==============================] - 0s - loss: 0.3923 - acc: 0.8367   
Epoch 109/300
7200/7200 [==============================] - 0s - loss: 0.3927 - acc: 0.8390   
Epoch 110/300
7200/7200 [==============================] - 0s - loss: 0.3922 - acc: 0.8369   
Epoch 111/300
7200/7200 [==============================] - 0s - loss: 0.3922 - acc: 0.8371   
Epoch 112/300
7200/7200 [==============================] - 0s - loss: 0.3925 - acc: 0.8378   
Epoch 113/300
7200/7200 [==============================] - 0s - loss: 0.3925 - acc: 0.8365   
Epoch 114/300
7200/7200 [==============================] - 0s - loss: 0.3922 - acc: 0.8378   
Epoch 115/300
7200/7200 [==============================] - 0s - loss: 0.3923 - acc: 0.8367   
Epoch 116/300
7200/7200 [==============================] - 0s - loss: 0.3923 - acc: 0.8374   
Epoch 117/300
7200/7200 [==============================] - 0s - loss: 0.3923 - acc: 0.8381   
Epoch 118/300
7200/7200 [==============================] - 0s - loss: 0.3924 - acc: 0.8375   
Epoch 119/300
7200/7200 [==============================] - 0s - loss: 0.3921 - acc: 0.8372   
Epoch 120/300
7200/7200 [==============================] - 0s - loss: 0.3921 - acc: 0.8369   
Epoch 121/300
7200/7200 [==============================] - 0s - loss: 0.3925 - acc: 0.8378   
Epoch 122/300
7200/7200 [==============================] - 0s - loss: 0.3919 - acc: 0.8371   
Epoch 123/300
7200/7200 [==============================] - 0s - loss: 0.3922 - acc: 0.8357   
Epoch 124/300
7200/7200 [==============================] - 0s - loss: 0.3926 - acc: 0.8371   
Epoch 125/300
7200/7200 [==============================] - 0s - loss: 0.3922 - acc: 0.8383   
Epoch 126/300
7200/7200 [==============================] - 0s - loss: 0.3922 - acc: 0.8364   
Epoch 127/300
7200/7200 [==============================] - 0s - loss: 0.3919 - acc: 0.8381   
Epoch 128/300
7200/7200 [==============================] - 0s - loss: 0.3919 - acc: 0.8360   
Epoch 129/300
7200/7200 [==============================] - 0s - loss: 0.3919 - acc: 0.8371   
Epoch 130/300
7200/7200 [==============================] - 0s - loss: 0.3921 - acc: 0.8371   
Epoch 131/300
7200/7200 [==============================] - 0s - loss: 0.3919 - acc: 0.8365   
Epoch 132/300
7200/7200 [==============================] - 0s - loss: 0.3921 - acc: 0.8386   
Epoch 133/300
7200/7200 [==============================] - 0s - loss: 0.3922 - acc: 0.8389   
Epoch 134/300
7200/7200 [==============================] - 0s - loss: 0.3922 - acc: 0.8361   
Epoch 135/300
7200/7200 [==============================] - 0s - loss: 0.3920 - acc: 0.8369   
Epoch 136/300
7200/7200 [==============================] - 0s - loss: 0.3925 - acc: 0.8381   
Epoch 137/300
7200/7200 [==============================] - 0s - loss: 0.3920 - acc: 0.8367   
Epoch 138/300
7200/7200 [==============================] - 0s - loss: 0.3919 - acc: 0.8376   
Epoch 139/300
7200/7200 [==============================] - 0s - loss: 0.3920 - acc: 0.8371   
Epoch 140/300
7200/7200 [==============================] - 0s - loss: 0.3920 - acc: 0.8367   
Epoch 141/300
7200/7200 [==============================] - 0s - loss: 0.3921 - acc: 0.8378   
Epoch 142/300
7200/7200 [==============================] - 0s - loss: 0.3926 - acc: 0.8372   
Epoch 143/300
7200/7200 [==============================] - 0s - loss: 0.3918 - acc: 0.8369   
Epoch 144/300
7200/7200 [==============================] - 0s - loss: 0.3916 - acc: 0.8372   
Epoch 145/300
7200/7200 [==============================] - 0s - loss: 0.3920 - acc: 0.8372   
Epoch 146/300
7200/7200 [==============================] - 0s - loss: 0.3923 - acc: 0.8378   
Epoch 147/300
7200/7200 [==============================] - 0s - loss: 0.3922 - acc: 0.8378   
Epoch 148/300
7200/7200 [==============================] - 0s - loss: 0.3920 - acc: 0.8367   
Epoch 149/300
7200/7200 [==============================] - 0s - loss: 0.3917 - acc: 0.8379   
Epoch 150/300
7200/7200 [==============================] - 0s - loss: 0.3926 - acc: 0.8362   
Epoch 151/300
7200/7200 [==============================] - 0s - loss: 0.3921 - acc: 0.8378   
Epoch 152/300
7200/7200 [==============================] - 0s - loss: 0.3920 - acc: 0.8375   
Epoch 153/300
7200/7200 [==============================] - 0s - loss: 0.3921 - acc: 0.8379   
Epoch 154/300
7200/7200 [==============================] - 0s - loss: 0.3921 - acc: 0.8375   
Epoch 155/300
7200/7200 [==============================] - 0s - loss: 0.3920 - acc: 0.8385   
Epoch 156/300
7200/7200 [==============================] - 0s - loss: 0.3918 - acc: 0.8383   
Epoch 157/300
7200/7200 [==============================] - 0s - loss: 0.3923 - acc: 0.8374   
Epoch 158/300
7200/7200 [==============================] - 0s - loss: 0.3920 - acc: 0.8382   
Epoch 159/300
7200/7200 [==============================] - 0s - loss: 0.3923 - acc: 0.8378   
Epoch 160/300
7200/7200 [==============================] - 0s - loss: 0.3925 - acc: 0.8389   
Epoch 161/300
7200/7200 [==============================] - 0s - loss: 0.3919 - acc: 0.8364   
Epoch 162/300
7200/7200 [==============================] - 0s - loss: 0.3921 - acc: 0.8371   
Epoch 163/300
7200/7200 [==============================] - 0s - loss: 0.3922 - acc: 0.8385   
Epoch 164/300
7200/7200 [==============================] - 0s - loss: 0.3921 - acc: 0.8375   
Epoch 165/300
7200/7200 [==============================] - 0s - loss: 0.3918 - acc: 0.8381   
Epoch 166/300
7200/7200 [==============================] - 0s - loss: 0.3917 - acc: 0.8375   
Epoch 167/300
7200/7200 [==============================] - 0s - loss: 0.3918 - acc: 0.8362   
Epoch 168/300
7200/7200 [==============================] - 0s - loss: 0.3919 - acc: 0.8367   
Epoch 169/300
7200/7200 [==============================] - 0s - loss: 0.3918 - acc: 0.8379   
Epoch 170/300
7200/7200 [==============================] - 0s - loss: 0.3927 - acc: 0.8347   
Epoch 171/300
7200/7200 [==============================] - 0s - loss: 0.3919 - acc: 0.8362   
Epoch 172/300
7200/7200 [==============================] - 0s - loss: 0.3924 - acc: 0.8361   
Epoch 173/300
7200/7200 [==============================] - 0s - loss: 0.3920 - acc: 0.8374   
Epoch 174/300
7200/7200 [==============================] - 0s - loss: 0.3922 - acc: 0.8369   
Epoch 175/300
7200/7200 [==============================] - 0s - loss: 0.3918 - acc: 0.8382   
Epoch 176/300
7200/7200 [==============================] - 0s - loss: 0.3918 - acc: 0.8385   
Epoch 177/300
7200/7200 [==============================] - 0s - loss: 0.3923 - acc: 0.8379   
Epoch 178/300
7200/7200 [==============================] - 0s - loss: 0.3921 - acc: 0.8381   
Epoch 179/300
7200/7200 [==============================] - 0s - loss: 0.3921 - acc: 0.8376   
Epoch 180/300
7200/7200 [==============================] - 0s - loss: 0.3916 - acc: 0.8385   
Epoch 181/300
7200/7200 [==============================] - 0s - loss: 0.3919 - acc: 0.8378   
Epoch 182/300
7200/7200 [==============================] - 0s - loss: 0.3920 - acc: 0.8382   
Epoch 183/300
7200/7200 [==============================] - 0s - loss: 0.3918 - acc: 0.8376   
Epoch 184/300
7200/7200 [==============================] - 0s - loss: 0.3920 - acc: 0.8372   
Epoch 185/300
7200/7200 [==============================] - 0s - loss: 0.3915 - acc: 0.8376   
Epoch 186/300
7200/7200 [==============================] - 0s - loss: 0.3923 - acc: 0.8382   
Epoch 187/300
7200/7200 [==============================] - 0s - loss: 0.3922 - acc: 0.8381   
Epoch 188/300
7200/7200 [==============================] - 0s - loss: 0.3921 - acc: 0.8385   
Epoch 189/300
7200/7200 [==============================] - 0s - loss: 0.3920 - acc: 0.8379   
Epoch 190/300
7200/7200 [==============================] - 0s - loss: 0.3922 - acc: 0.8378   
Epoch 191/300
7200/7200 [==============================] - 0s - loss: 0.3924 - acc: 0.8367   
Epoch 192/300
7200/7200 [==============================] - 0s - loss: 0.3919 - acc: 0.8379   
Epoch 193/300
7200/7200 [==============================] - 0s - loss: 0.3919 - acc: 0.8376   
Epoch 194/300
7200/7200 [==============================] - 0s - loss: 0.3918 - acc: 0.8390   
Epoch 195/300
7200/7200 [==============================] - 0s - loss: 0.3917 - acc: 0.8374   
Epoch 196/300
7200/7200 [==============================] - 0s - loss: 0.3918 - acc: 0.8371   
Epoch 197/300
7200/7200 [==============================] - 0s - loss: 0.3920 - acc: 0.8378   
Epoch 198/300
7200/7200 [==============================] - 0s - loss: 0.3921 - acc: 0.8365   
Epoch 199/300
7200/7200 [==============================] - 0s - loss: 0.3919 - acc: 0.8369   
Epoch 200/300
7200/7200 [==============================] - 0s - loss: 0.3924 - acc: 0.8364   
Epoch 201/300
7200/7200 [==============================] - 0s - loss: 0.3917 - acc: 0.8376   
Epoch 202/300
7200/7200 [==============================] - 0s - loss: 0.3914 - acc: 0.8379   
Epoch 203/300
7200/7200 [==============================] - 0s - loss: 0.3922 - acc: 0.8362   
Epoch 204/300
7200/7200 [==============================] - 0s - loss: 0.3917 - acc: 0.8371   
Epoch 205/300
7200/7200 [==============================] - 0s - loss: 0.3915 - acc: 0.8371   
Epoch 206/300
7200/7200 [==============================] - 0s - loss: 0.3917 - acc: 0.8382   
Epoch 207/300
7200/7200 [==============================] - 0s - loss: 0.3918 - acc: 0.8365   
Epoch 208/300
7200/7200 [==============================] - 0s - loss: 0.3915 - acc: 0.8374   
Epoch 209/300
7200/7200 [==============================] - 0s - loss: 0.3921 - acc: 0.8371   
Epoch 210/300
7200/7200 [==============================] - 0s - loss: 0.3921 - acc: 0.8379   
Epoch 211/300
7200/7200 [==============================] - 0s - loss: 0.3920 - acc: 0.8385   
Epoch 212/300
7200/7200 [==============================] - 0s - loss: 0.3916 - acc: 0.8387   
Epoch 213/300
7200/7200 [==============================] - 0s - loss: 0.3920 - acc: 0.8371   
Epoch 214/300
7200/7200 [==============================] - 0s - loss: 0.3918 - acc: 0.8372   
Epoch 215/300
7200/7200 [==============================] - 0s - loss: 0.3920 - acc: 0.8382   
Epoch 216/300
7200/7200 [==============================] - 0s - loss: 0.3916 - acc: 0.8369   
Epoch 217/300
7200/7200 [==============================] - 0s - loss: 0.3915 - acc: 0.8387   
Epoch 218/300
7200/7200 [==============================] - 0s - loss: 0.3919 - acc: 0.8367   
Epoch 219/300
7200/7200 [==============================] - 0s - loss: 0.3917 - acc: 0.8378   
Epoch 220/300
7200/7200 [==============================] - 0s - loss: 0.3923 - acc: 0.8371   
Epoch 221/300
7200/7200 [==============================] - 0s - loss: 0.3920 - acc: 0.8372   
Epoch 222/300
7200/7200 [==============================] - 0s - loss: 0.3918 - acc: 0.8378   
Epoch 223/300
7200/7200 [==============================] - 0s - loss: 0.3916 - acc: 0.8369   
Epoch 224/300
7200/7200 [==============================] - 0s - loss: 0.3917 - acc: 0.8386   
Epoch 225/300
7200/7200 [==============================] - 0s - loss: 0.3917 - acc: 0.8372   
Epoch 226/300
7200/7200 [==============================] - 0s - loss: 0.3915 - acc: 0.8376   
Epoch 227/300
7200/7200 [==============================] - 0s - loss: 0.3921 - acc: 0.8379   
Epoch 228/300
7200/7200 [==============================] - 0s - loss: 0.3917 - acc: 0.8389   
Epoch 229/300
7200/7200 [==============================] - 0s - loss: 0.3915 - acc: 0.8376   
Epoch 230/300
7200/7200 [==============================] - 0s - loss: 0.3916 - acc: 0.8378   
Epoch 231/300
7200/7200 [==============================] - 0s - loss: 0.3916 - acc: 0.8382   
Epoch 232/300
7200/7200 [==============================] - 0s - loss: 0.3917 - acc: 0.8381   
Epoch 233/300
7200/7200 [==============================] - 0s - loss: 0.3916 - acc: 0.8362   
Epoch 234/300
7200/7200 [==============================] - 0s - loss: 0.3921 - acc: 0.8367   
Epoch 235/300
7200/7200 [==============================] - 0s - loss: 0.3920 - acc: 0.8379   
Epoch 236/300
7200/7200 [==============================] - 0s - loss: 0.3913 - acc: 0.8374   
Epoch 237/300
7200/7200 [==============================] - 0s - loss: 0.3916 - acc: 0.8371   
Epoch 238/300
7200/7200 [==============================] - 0s - loss: 0.3913 - acc: 0.8374   
Epoch 239/300
7200/7200 [==============================] - 0s - loss: 0.3918 - acc: 0.8396   
Epoch 240/300
7200/7200 [==============================] - 0s - loss: 0.3916 - acc: 0.8367   
Epoch 241/300
7200/7200 [==============================] - 0s - loss: 0.3918 - acc: 0.8392   
Epoch 242/300
7200/7200 [==============================] - 0s - loss: 0.3919 - acc: 0.8364   
Epoch 243/300
7200/7200 [==============================] - 0s - loss: 0.3920 - acc: 0.8381   
Epoch 244/300
7200/7200 [==============================] - 0s - loss: 0.3914 - acc: 0.8354   
Epoch 245/300
7200/7200 [==============================] - 0s - loss: 0.3918 - acc: 0.8382   
Epoch 246/300
7200/7200 [==============================] - 0s - loss: 0.3914 - acc: 0.8379   
Epoch 247/300
7200/7200 [==============================] - 0s - loss: 0.3916 - acc: 0.8372   
Epoch 248/300
7200/7200 [==============================] - 0s - loss: 0.3918 - acc: 0.8382   
Epoch 249/300
7200/7200 [==============================] - 0s - loss: 0.3915 - acc: 0.8371   
Epoch 250/300
7200/7200 [==============================] - 0s - loss: 0.3920 - acc: 0.8386   
Epoch 251/300
7200/7200 [==============================] - 0s - loss: 0.3918 - acc: 0.8371   
Epoch 252/300
7200/7200 [==============================] - 0s - loss: 0.3917 - acc: 0.8362   
Epoch 253/300
7200/7200 [==============================] - 0s - loss: 0.3914 - acc: 0.8387   
Epoch 254/300
7200/7200 [==============================] - 0s - loss: 0.3914 - acc: 0.8367   
Epoch 255/300
7200/7200 [==============================] - 0s - loss: 0.3917 - acc: 0.8369   
Epoch 256/300
7200/7200 [==============================] - 0s - loss: 0.3915 - acc: 0.8386   
Epoch 257/300
7200/7200 [==============================] - 0s - loss: 0.3913 - acc: 0.8374   
Epoch 258/300
7200/7200 [==============================] - 0s - loss: 0.3912 - acc: 0.8386   
Epoch 259/300
7200/7200 [==============================] - 0s - loss: 0.3919 - acc: 0.8364   
Epoch 260/300
7200/7200 [==============================] - 0s - loss: 0.3917 - acc: 0.8371   
Epoch 261/300
7200/7200 [==============================] - 0s - loss: 0.3917 - acc: 0.8375   
Epoch 262/300
7200/7200 [==============================] - 0s - loss: 0.3917 - acc: 0.8374   
Epoch 263/300
7200/7200 [==============================] - 0s - loss: 0.3915 - acc: 0.8368   
Epoch 264/300
7200/7200 [==============================] - 0s - loss: 0.3916 - acc: 0.8387   
Epoch 265/300
7200/7200 [==============================] - 0s - loss: 0.3918 - acc: 0.8357   
Epoch 266/300
7200/7200 [==============================] - 0s - loss: 0.3914 - acc: 0.8365   
Epoch 267/300
7200/7200 [==============================] - 0s - loss: 0.3916 - acc: 0.8369   
Epoch 268/300
7200/7200 [==============================] - 0s - loss: 0.3919 - acc: 0.8386   
Epoch 269/300
7200/7200 [==============================] - 0s - loss: 0.3916 - acc: 0.8369   
Epoch 270/300
7200/7200 [==============================] - 0s - loss: 0.3918 - acc: 0.8379   
Epoch 271/300
7200/7200 [==============================] - 0s - loss: 0.3913 - acc: 0.8387   
Epoch 272/300
7200/7200 [==============================] - 0s - loss: 0.3916 - acc: 0.8386   
Epoch 273/300
7200/7200 [==============================] - 0s - loss: 0.3917 - acc: 0.8372   
Epoch 274/300
7200/7200 [==============================] - 0s - loss: 0.3909 - acc: 0.8382   
Epoch 275/300
7200/7200 [==============================] - 0s - loss: 0.3914 - acc: 0.8389   
Epoch 276/300
7200/7200 [==============================] - 0s - loss: 0.3914 - acc: 0.8362   
Epoch 277/300
7200/7200 [==============================] - 0s - loss: 0.3916 - acc: 0.8382   
Epoch 278/300
7200/7200 [==============================] - 0s - loss: 0.3914 - acc: 0.8371   
Epoch 279/300
7200/7200 [==============================] - 0s - loss: 0.3917 - acc: 0.8385   
Epoch 280/300
7200/7200 [==============================] - 0s - loss: 0.3913 - acc: 0.8368   
Epoch 281/300
7200/7200 [==============================] - 0s - loss: 0.3912 - acc: 0.8368   
Epoch 282/300
7200/7200 [==============================] - 0s - loss: 0.3913 - acc: 0.8375   
Epoch 283/300
7200/7200 [==============================] - 0s - loss: 0.3918 - acc: 0.8371   
Epoch 284/300
7200/7200 [==============================] - 0s - loss: 0.3917 - acc: 0.8379   
Epoch 285/300
7200/7200 [==============================] - 0s - loss: 0.3916 - acc: 0.8390   
Epoch 286/300
7200/7200 [==============================] - 0s - loss: 0.3917 - acc: 0.8386   
Epoch 287/300
7200/7200 [==============================] - 0s - loss: 0.3914 - acc: 0.8379   
Epoch 288/300
7200/7200 [==============================] - 0s - loss: 0.3916 - acc: 0.8385   
Epoch 289/300
7200/7200 [==============================] - 0s - loss: 0.3912 - acc: 0.8360   
Epoch 290/300
7200/7200 [==============================] - 0s - loss: 0.3914 - acc: 0.8379   
Epoch 291/300
7200/7200 [==============================] - 0s - loss: 0.3916 - acc: 0.8383   
Epoch 292/300
7200/7200 [==============================] - 0s - loss: 0.3916 - acc: 0.8378   
Epoch 293/300
7200/7200 [==============================] - 0s - loss: 0.3914 - acc: 0.8379   
Epoch 294/300
7200/7200 [==============================] - 0s - loss: 0.3916 - acc: 0.8372   
Epoch 295/300
7200/7200 [==============================] - 0s - loss: 0.3919 - acc: 0.8379   
Epoch 296/300
7200/7200 [==============================] - 0s - loss: 0.3911 - acc: 0.8379   
Epoch 297/300
7200/7200 [==============================] - 0s - loss: 0.3912 - acc: 0.8378   
Epoch 298/300
7200/7200 [==============================] - 0s - loss: 0.3915 - acc: 0.8378   
Epoch 299/300
7200/7200 [==============================] - 0s - loss: 0.3914 - acc: 0.8383   
Epoch 300/300
7200/7200 [==============================] - 0s - loss: 0.3918 - acc: 0.8374   
5875/7200 [=======================>......] - ETA: 0sEpoch 1/300
7200/7200 [==============================] - 1s - loss: 0.5604 - acc: 0.7975   
Epoch 2/300
7200/7200 [==============================] - 0s - loss: 0.4344 - acc: 0.7975   
Epoch 3/300
7200/7200 [==============================] - 0s - loss: 0.4268 - acc: 0.7975   
Epoch 4/300
7200/7200 [==============================] - 0s - loss: 0.4230 - acc: 0.7975   
Epoch 5/300
7200/7200 [==============================] - 0s - loss: 0.4194 - acc: 0.8083   
Epoch 6/300
7200/7200 [==============================] - 0s - loss: 0.4159 - acc: 0.8279   
Epoch 7/300
7200/7200 [==============================] - 0s - loss: 0.4128 - acc: 0.8287   
Epoch 8/300
7200/7200 [==============================] - 0s - loss: 0.4100 - acc: 0.8301   
Epoch 9/300
7200/7200 [==============================] - 0s - loss: 0.4077 - acc: 0.8324   
Epoch 10/300
7200/7200 [==============================] - 0s - loss: 0.4055 - acc: 0.8322   
Epoch 11/300
7200/7200 [==============================] - 0s - loss: 0.4040 - acc: 0.8340   
Epoch 12/300
7200/7200 [==============================] - 0s - loss: 0.4027 - acc: 0.8329   
Epoch 13/300
7200/7200 [==============================] - 0s - loss: 0.4008 - acc: 0.8349   
Epoch 14/300
7200/7200 [==============================] - 0s - loss: 0.3998 - acc: 0.8356   
Epoch 15/300
7200/7200 [==============================] - 0s - loss: 0.3989 - acc: 0.8346   
Epoch 16/300
7200/7200 [==============================] - 0s - loss: 0.3976 - acc: 0.8368   
Epoch 17/300
7200/7200 [==============================] - 0s - loss: 0.3966 - acc: 0.8351   
Epoch 18/300
7200/7200 [==============================] - 0s - loss: 0.3959 - acc: 0.8349   
Epoch 19/300
7200/7200 [==============================] - 0s - loss: 0.3951 - acc: 0.8361   
Epoch 20/300
7200/7200 [==============================] - 0s - loss: 0.3945 - acc: 0.8372   
Epoch 21/300
7200/7200 [==============================] - 0s - loss: 0.3939 - acc: 0.8361   
Epoch 22/300
7200/7200 [==============================] - 0s - loss: 0.3933 - acc: 0.8361   
Epoch 23/300
7200/7200 [==============================] - 0s - loss: 0.3930 - acc: 0.8375   
Epoch 24/300
7200/7200 [==============================] - 0s - loss: 0.3925 - acc: 0.8371   
Epoch 25/300
7200/7200 [==============================] - 0s - loss: 0.3926 - acc: 0.8365   
Epoch 26/300
7200/7200 [==============================] - 0s - loss: 0.3924 - acc: 0.8360   
Epoch 27/300
7200/7200 [==============================] - 0s - loss: 0.3918 - acc: 0.8368   
Epoch 28/300
7200/7200 [==============================] - 0s - loss: 0.3919 - acc: 0.8357   
Epoch 29/300
7200/7200 [==============================] - 0s - loss: 0.3914 - acc: 0.8368   
Epoch 30/300
7200/7200 [==============================] - 0s - loss: 0.3914 - acc: 0.8358   
Epoch 31/300
7200/7200 [==============================] - 0s - loss: 0.3913 - acc: 0.8374   
Epoch 32/300
7200/7200 [==============================] - 0s - loss: 0.3910 - acc: 0.8376   
Epoch 33/300
7200/7200 [==============================] - 0s - loss: 0.3909 - acc: 0.8376   
Epoch 34/300
7200/7200 [==============================] - 0s - loss: 0.3907 - acc: 0.8372   
Epoch 35/300
7200/7200 [==============================] - 0s - loss: 0.3902 - acc: 0.8378   
Epoch 36/300
7200/7200 [==============================] - 0s - loss: 0.3905 - acc: 0.8365   
Epoch 37/300
7200/7200 [==============================] - 0s - loss: 0.3908 - acc: 0.8371   
Epoch 38/300
7200/7200 [==============================] - 0s - loss: 0.3901 - acc: 0.8375   
Epoch 39/300
7200/7200 [==============================] - 0s - loss: 0.3899 - acc: 0.8369   
Epoch 40/300
7200/7200 [==============================] - 0s - loss: 0.3902 - acc: 0.8374   
Epoch 41/300
7200/7200 [==============================] - 0s - loss: 0.3900 - acc: 0.8371   
Epoch 42/300
7200/7200 [==============================] - 0s - loss: 0.3902 - acc: 0.8383   
Epoch 43/300
7200/7200 [==============================] - 0s - loss: 0.3895 - acc: 0.8368   
Epoch 44/300
7200/7200 [==============================] - 0s - loss: 0.3901 - acc: 0.8379   
Epoch 45/300
7200/7200 [==============================] - 0s - loss: 0.3905 - acc: 0.8381   
Epoch 46/300
7200/7200 [==============================] - 0s - loss: 0.3893 - acc: 0.8375   
Epoch 47/300
7200/7200 [==============================] - 0s - loss: 0.3902 - acc: 0.8383   
Epoch 48/300
7200/7200 [==============================] - 0s - loss: 0.3897 - acc: 0.8361   
Epoch 49/300
7200/7200 [==============================] - 0s - loss: 0.3897 - acc: 0.8376   
Epoch 50/300
7200/7200 [==============================] - 0s - loss: 0.3894 - acc: 0.8389   
Epoch 51/300
7200/7200 [==============================] - 0s - loss: 0.3899 - acc: 0.8385   
Epoch 52/300
7200/7200 [==============================] - 0s - loss: 0.3899 - acc: 0.8379   
Epoch 53/300
7200/7200 [==============================] - 0s - loss: 0.3894 - acc: 0.8365   
Epoch 54/300
7200/7200 [==============================] - 0s - loss: 0.3895 - acc: 0.8371   
Epoch 55/300
7200/7200 [==============================] - 0s - loss: 0.3895 - acc: 0.8382   
Epoch 56/300
7200/7200 [==============================] - 0s - loss: 0.3898 - acc: 0.8383   
Epoch 57/300
7200/7200 [==============================] - 0s - loss: 0.3890 - acc: 0.8401   
Epoch 58/300
7200/7200 [==============================] - 0s - loss: 0.3894 - acc: 0.8385   
Epoch 59/300
7200/7200 [==============================] - 0s - loss: 0.3897 - acc: 0.8381   
Epoch 60/300
7200/7200 [==============================] - 0s - loss: 0.3893 - acc: 0.8378   
Epoch 61/300
7200/7200 [==============================] - 0s - loss: 0.3894 - acc: 0.8386   
Epoch 62/300
7200/7200 [==============================] - 0s - loss: 0.3896 - acc: 0.8372   
Epoch 63/300
7200/7200 [==============================] - 0s - loss: 0.3891 - acc: 0.8369   
Epoch 64/300
7200/7200 [==============================] - 0s - loss: 0.3894 - acc: 0.8386   
Epoch 65/300
7200/7200 [==============================] - 0s - loss: 0.3892 - acc: 0.8365   
Epoch 66/300
7200/7200 [==============================] - 0s - loss: 0.3896 - acc: 0.8378   
Epoch 67/300
7200/7200 [==============================] - 0s - loss: 0.3891 - acc: 0.8393   
Epoch 68/300
7200/7200 [==============================] - 0s - loss: 0.3892 - acc: 0.8378   
Epoch 69/300
7200/7200 [==============================] - 0s - loss: 0.3891 - acc: 0.8389   
Epoch 70/300
7200/7200 [==============================] - 0s - loss: 0.3890 - acc: 0.8383   
Epoch 71/300
7200/7200 [==============================] - 0s - loss: 0.3898 - acc: 0.8378   
Epoch 72/300
7200/7200 [==============================] - 0s - loss: 0.3892 - acc: 0.8382   
Epoch 73/300
7200/7200 [==============================] - 0s - loss: 0.3890 - acc: 0.8385   
Epoch 74/300
7200/7200 [==============================] - 0s - loss: 0.3890 - acc: 0.8376   
Epoch 75/300
7200/7200 [==============================] - 0s - loss: 0.3890 - acc: 0.8393   
Epoch 76/300
7200/7200 [==============================] - 0s - loss: 0.3890 - acc: 0.8390   
Epoch 77/300
7200/7200 [==============================] - 0s - loss: 0.3889 - acc: 0.8379   
Epoch 78/300
7200/7200 [==============================] - 0s - loss: 0.3891 - acc: 0.8378   
Epoch 79/300
7200/7200 [==============================] - 0s - loss: 0.3889 - acc: 0.8389   
Epoch 80/300
7200/7200 [==============================] - 0s - loss: 0.3888 - acc: 0.8390   
Epoch 81/300
7200/7200 [==============================] - 0s - loss: 0.3889 - acc: 0.8383   
Epoch 82/300
7200/7200 [==============================] - 0s - loss: 0.3890 - acc: 0.8389   
Epoch 83/300
7200/7200 [==============================] - 0s - loss: 0.3890 - acc: 0.8392   
Epoch 84/300
7200/7200 [==============================] - 0s - loss: 0.3891 - acc: 0.8378   
Epoch 85/300
7200/7200 [==============================] - 0s - loss: 0.3889 - acc: 0.8383   
Epoch 86/300
7200/7200 [==============================] - 0s - loss: 0.3887 - acc: 0.8383   
Epoch 87/300
7200/7200 [==============================] - 0s - loss: 0.3889 - acc: 0.8367   
Epoch 88/300
7200/7200 [==============================] - 0s - loss: 0.3886 - acc: 0.8392   
Epoch 89/300
7200/7200 [==============================] - 0s - loss: 0.3885 - acc: 0.8394   
Epoch 90/300
7200/7200 [==============================] - 0s - loss: 0.3887 - acc: 0.8381   
Epoch 91/300
7200/7200 [==============================] - 0s - loss: 0.3887 - acc: 0.8404   
Epoch 92/300
7200/7200 [==============================] - 0s - loss: 0.3888 - acc: 0.8396   
Epoch 93/300
7200/7200 [==============================] - 0s - loss: 0.3886 - acc: 0.8392   
Epoch 94/300
7200/7200 [==============================] - 0s - loss: 0.3884 - acc: 0.8379   
Epoch 95/300
7200/7200 [==============================] - 0s - loss: 0.3887 - acc: 0.8393   
Epoch 96/300
7200/7200 [==============================] - 0s - loss: 0.3888 - acc: 0.8372   
Epoch 97/300
7200/7200 [==============================] - 0s - loss: 0.3887 - acc: 0.8390   
Epoch 98/300
7200/7200 [==============================] - 0s - loss: 0.3887 - acc: 0.8385   
Epoch 99/300
7200/7200 [==============================] - 0s - loss: 0.3885 - acc: 0.8390   
Epoch 100/300
7200/7200 [==============================] - 0s - loss: 0.3882 - acc: 0.8400   
Epoch 101/300
7200/7200 [==============================] - 0s - loss: 0.3883 - acc: 0.8392   
Epoch 102/300
7200/7200 [==============================] - 0s - loss: 0.3887 - acc: 0.8386   
Epoch 103/300
7200/7200 [==============================] - 0s - loss: 0.3885 - acc: 0.8397   
Epoch 104/300
7200/7200 [==============================] - 0s - loss: 0.3887 - acc: 0.8390   
Epoch 105/300
7200/7200 [==============================] - 0s - loss: 0.3886 - acc: 0.8383   
Epoch 106/300
7200/7200 [==============================] - 0s - loss: 0.3884 - acc: 0.8393   
Epoch 107/300
7200/7200 [==============================] - 0s - loss: 0.3883 - acc: 0.8389   
Epoch 108/300
7200/7200 [==============================] - 0s - loss: 0.3887 - acc: 0.8399   
Epoch 109/300
7200/7200 [==============================] - 0s - loss: 0.3881 - acc: 0.8383   
Epoch 110/300
7200/7200 [==============================] - 0s - loss: 0.3883 - acc: 0.8386   
Epoch 111/300
7200/7200 [==============================] - 0s - loss: 0.3884 - acc: 0.8394   
Epoch 112/300
7200/7200 [==============================] - 0s - loss: 0.3881 - acc: 0.8392   
Epoch 113/300
7200/7200 [==============================] - 0s - loss: 0.3883 - acc: 0.8396   
Epoch 114/300
7200/7200 [==============================] - 0s - loss: 0.3885 - acc: 0.8394   
Epoch 115/300
7200/7200 [==============================] - 0s - loss: 0.3887 - acc: 0.8389   
Epoch 116/300
7200/7200 [==============================] - 0s - loss: 0.3881 - acc: 0.8389   
Epoch 117/300
7200/7200 [==============================] - 0s - loss: 0.3883 - acc: 0.8414   
Epoch 118/300
7200/7200 [==============================] - 0s - loss: 0.3886 - acc: 0.8393   
Epoch 119/300
7200/7200 [==============================] - 0s - loss: 0.3889 - acc: 0.8386   
Epoch 120/300
7200/7200 [==============================] - 0s - loss: 0.3883 - acc: 0.8400   
Epoch 121/300
7200/7200 [==============================] - 0s - loss: 0.3882 - acc: 0.8393   
Epoch 122/300
7200/7200 [==============================] - 0s - loss: 0.3882 - acc: 0.8399   
Epoch 123/300
7200/7200 [==============================] - 0s - loss: 0.3884 - acc: 0.8383   
Epoch 124/300
7200/7200 [==============================] - 0s - loss: 0.3883 - acc: 0.8385   
Epoch 125/300
7200/7200 [==============================] - 0s - loss: 0.3879 - acc: 0.8393   
Epoch 126/300
7200/7200 [==============================] - 0s - loss: 0.3882 - acc: 0.8389   
Epoch 127/300
7200/7200 [==============================] - 0s - loss: 0.3880 - acc: 0.8393   
Epoch 128/300
7200/7200 [==============================] - 0s - loss: 0.3883 - acc: 0.8387   
Epoch 129/300
7200/7200 [==============================] - 0s - loss: 0.3879 - acc: 0.8385   
Epoch 130/300
7200/7200 [==============================] - 0s - loss: 0.3887 - acc: 0.8394   
Epoch 131/300
7200/7200 [==============================] - 0s - loss: 0.3881 - acc: 0.8397   
Epoch 132/300
7200/7200 [==============================] - 0s - loss: 0.3879 - acc: 0.8386   
Epoch 133/300
7200/7200 [==============================] - 0s - loss: 0.3883 - acc: 0.8390   
Epoch 134/300
7200/7200 [==============================] - 0s - loss: 0.3885 - acc: 0.8387   
Epoch 135/300
7200/7200 [==============================] - 0s - loss: 0.3878 - acc: 0.8397   
Epoch 136/300
7200/7200 [==============================] - 0s - loss: 0.3885 - acc: 0.8389   
Epoch 137/300
7200/7200 [==============================] - 0s - loss: 0.3883 - acc: 0.8404   
Epoch 138/300
7200/7200 [==============================] - 0s - loss: 0.3879 - acc: 0.8393   
Epoch 139/300
7200/7200 [==============================] - 0s - loss: 0.3877 - acc: 0.8399   
Epoch 140/300
7200/7200 [==============================] - 0s - loss: 0.3881 - acc: 0.8394   
Epoch 141/300
7200/7200 [==============================] - 0s - loss: 0.3880 - acc: 0.8393   
Epoch 142/300
7200/7200 [==============================] - 0s - loss: 0.3880 - acc: 0.8396   
Epoch 143/300
7200/7200 [==============================] - 0s - loss: 0.3880 - acc: 0.8397   
Epoch 144/300
7200/7200 [==============================] - 0s - loss: 0.3882 - acc: 0.8394   
Epoch 145/300
7200/7200 [==============================] - 0s - loss: 0.3883 - acc: 0.8397   
Epoch 146/300
7200/7200 [==============================] - 0s - loss: 0.3877 - acc: 0.8381   
Epoch 147/300
7200/7200 [==============================] - 0s - loss: 0.3882 - acc: 0.8389   
Epoch 148/300
7200/7200 [==============================] - 0s - loss: 0.3879 - acc: 0.8394   
Epoch 149/300
7200/7200 [==============================] - 0s - loss: 0.3881 - acc: 0.8392   
Epoch 150/300
7200/7200 [==============================] - 0s - loss: 0.3876 - acc: 0.8407   
Epoch 151/300
7200/7200 [==============================] - 0s - loss: 0.3880 - acc: 0.8379   
Epoch 152/300
7200/7200 [==============================] - 0s - loss: 0.3877 - acc: 0.8390   
Epoch 153/300
7200/7200 [==============================] - 0s - loss: 0.3880 - acc: 0.8392   
Epoch 154/300
7200/7200 [==============================] - 0s - loss: 0.3877 - acc: 0.8392   
Epoch 155/300
7200/7200 [==============================] - 0s - loss: 0.3879 - acc: 0.8397   
Epoch 156/300
7200/7200 [==============================] - 0s - loss: 0.3877 - acc: 0.8399   
Epoch 157/300
7200/7200 [==============================] - 0s - loss: 0.3875 - acc: 0.8412   
Epoch 158/300
7200/7200 [==============================] - 0s - loss: 0.3879 - acc: 0.8400   
Epoch 159/300
7200/7200 [==============================] - 0s - loss: 0.3882 - acc: 0.8397   
Epoch 160/300
7200/7200 [==============================] - 0s - loss: 0.3877 - acc: 0.8411   
Epoch 161/300
7200/7200 [==============================] - 0s - loss: 0.3879 - acc: 0.8389   
Epoch 162/300
7200/7200 [==============================] - 0s - loss: 0.3878 - acc: 0.8397   
Epoch 163/300
7200/7200 [==============================] - 0s - loss: 0.3877 - acc: 0.8410   
Epoch 164/300
7200/7200 [==============================] - 0s - loss: 0.3879 - acc: 0.8400   
Epoch 165/300
7200/7200 [==============================] - 0s - loss: 0.3876 - acc: 0.8399   
Epoch 166/300
7200/7200 [==============================] - 0s - loss: 0.3880 - acc: 0.8389   
Epoch 167/300
7200/7200 [==============================] - 0s - loss: 0.3878 - acc: 0.8403   
Epoch 168/300
7200/7200 [==============================] - 0s - loss: 0.3876 - acc: 0.8392   
Epoch 169/300
7200/7200 [==============================] - 0s - loss: 0.3877 - acc: 0.8394   
Epoch 170/300
7200/7200 [==============================] - 0s - loss: 0.3879 - acc: 0.8403   
Epoch 171/300
7200/7200 [==============================] - 0s - loss: 0.3875 - acc: 0.8400   
Epoch 172/300
7200/7200 [==============================] - 0s - loss: 0.3875 - acc: 0.8404   
Epoch 173/300
7200/7200 [==============================] - 0s - loss: 0.3879 - acc: 0.8401   
Epoch 174/300
7200/7200 [==============================] - 0s - loss: 0.3876 - acc: 0.8400   
Epoch 175/300
7200/7200 [==============================] - 0s - loss: 0.3879 - acc: 0.8389   
Epoch 176/300
7200/7200 [==============================] - 0s - loss: 0.3878 - acc: 0.8399   
Epoch 177/300
7200/7200 [==============================] - 0s - loss: 0.3877 - acc: 0.8404   
Epoch 178/300
7200/7200 [==============================] - 0s - loss: 0.3878 - acc: 0.8424   
Epoch 179/300
7200/7200 [==============================] - 0s - loss: 0.3875 - acc: 0.8397   
Epoch 180/300
7200/7200 [==============================] - 0s - loss: 0.3878 - acc: 0.8417   
Epoch 181/300
7200/7200 [==============================] - 0s - loss: 0.3875 - acc: 0.8403   
Epoch 182/300
7200/7200 [==============================] - 0s - loss: 0.3875 - acc: 0.8387   
Epoch 183/300
7200/7200 [==============================] - 0s - loss: 0.3879 - acc: 0.8397   
Epoch 184/300
7200/7200 [==============================] - 0s - loss: 0.3874 - acc: 0.8408   
Epoch 185/300
7200/7200 [==============================] - 0s - loss: 0.3875 - acc: 0.8407   
Epoch 186/300
7200/7200 [==============================] - 0s - loss: 0.3874 - acc: 0.8412   
Epoch 187/300
7200/7200 [==============================] - 0s - loss: 0.3875 - acc: 0.8407   
Epoch 188/300
7200/7200 [==============================] - 0s - loss: 0.3877 - acc: 0.8406   
Epoch 189/300
7200/7200 [==============================] - 0s - loss: 0.3874 - acc: 0.8412   
Epoch 190/300
7200/7200 [==============================] - 0s - loss: 0.3874 - acc: 0.8418   
Epoch 191/300
7200/7200 [==============================] - 0s - loss: 0.3877 - acc: 0.8412   
Epoch 192/300
7200/7200 [==============================] - 0s - loss: 0.3875 - acc: 0.8389   
Epoch 193/300
7200/7200 [==============================] - 0s - loss: 0.3877 - acc: 0.8415   
Epoch 194/300
7200/7200 [==============================] - 0s - loss: 0.3875 - acc: 0.8401   
Epoch 195/300
7200/7200 [==============================] - 0s - loss: 0.3874 - acc: 0.8404   
Epoch 196/300
7200/7200 [==============================] - 0s - loss: 0.3874 - acc: 0.8415   
Epoch 197/300
7200/7200 [==============================] - 0s - loss: 0.3874 - acc: 0.8417   
Epoch 198/300
7200/7200 [==============================] - 0s - loss: 0.3875 - acc: 0.8399   
Epoch 199/300
7200/7200 [==============================] - 0s - loss: 0.3874 - acc: 0.8408   
Epoch 200/300
7200/7200 [==============================] - 0s - loss: 0.3873 - acc: 0.8403   
Epoch 201/300
7200/7200 [==============================] - 0s - loss: 0.3870 - acc: 0.8399   
Epoch 202/300
7200/7200 [==============================] - 0s - loss: 0.3874 - acc: 0.8419   
Epoch 203/300
7200/7200 [==============================] - 0s - loss: 0.3874 - acc: 0.8396   
Epoch 204/300
7200/7200 [==============================] - 0s - loss: 0.3875 - acc: 0.8403   
Epoch 205/300
7200/7200 [==============================] - 0s - loss: 0.3876 - acc: 0.8403   
Epoch 206/300
7200/7200 [==============================] - 0s - loss: 0.3873 - acc: 0.8417   
Epoch 207/300
7200/7200 [==============================] - 0s - loss: 0.3876 - acc: 0.8400   
Epoch 208/300
7200/7200 [==============================] - 0s - loss: 0.3874 - acc: 0.8410   
Epoch 209/300
7200/7200 [==============================] - 0s - loss: 0.3869 - acc: 0.8410   
Epoch 210/300
7200/7200 [==============================] - 0s - loss: 0.3873 - acc: 0.8414   
Epoch 211/300
7200/7200 [==============================] - 0s - loss: 0.3876 - acc: 0.8400   
Epoch 212/300
7200/7200 [==============================] - 0s - loss: 0.3874 - acc: 0.8408   
Epoch 213/300
7200/7200 [==============================] - 0s - loss: 0.3875 - acc: 0.8397   
Epoch 214/300
7200/7200 [==============================] - 0s - loss: 0.3870 - acc: 0.8415   
Epoch 215/300
7200/7200 [==============================] - 0s - loss: 0.3873 - acc: 0.8397   
Epoch 216/300
7200/7200 [==============================] - 0s - loss: 0.3873 - acc: 0.8411   
Epoch 217/300
7200/7200 [==============================] - 0s - loss: 0.3870 - acc: 0.8411   
Epoch 218/300
7200/7200 [==============================] - 0s - loss: 0.3873 - acc: 0.8415   
Epoch 219/300
7200/7200 [==============================] - 0s - loss: 0.3872 - acc: 0.8401   
Epoch 220/300
7200/7200 [==============================] - 0s - loss: 0.3874 - acc: 0.8412   
Epoch 221/300
7200/7200 [==============================] - 0s - loss: 0.3871 - acc: 0.8411   
Epoch 222/300
7200/7200 [==============================] - 0s - loss: 0.3875 - acc: 0.8403   
Epoch 223/300
7200/7200 [==============================] - 0s - loss: 0.3871 - acc: 0.8401   
Epoch 224/300
7200/7200 [==============================] - 0s - loss: 0.3872 - acc: 0.8403   
Epoch 225/300
7200/7200 [==============================] - 0s - loss: 0.3872 - acc: 0.8410   
Epoch 226/300
7200/7200 [==============================] - 0s - loss: 0.3873 - acc: 0.8407   
Epoch 227/300
7200/7200 [==============================] - 0s - loss: 0.3869 - acc: 0.8403   
Epoch 228/300
7200/7200 [==============================] - 0s - loss: 0.3869 - acc: 0.8412   
Epoch 229/300
7200/7200 [==============================] - 0s - loss: 0.3872 - acc: 0.8410   
Epoch 230/300
7200/7200 [==============================] - 0s - loss: 0.3871 - acc: 0.8414   
Epoch 231/300
7200/7200 [==============================] - 0s - loss: 0.3868 - acc: 0.8417   
Epoch 232/300
7200/7200 [==============================] - 0s - loss: 0.3870 - acc: 0.8415   
Epoch 233/300
7200/7200 [==============================] - 0s - loss: 0.3869 - acc: 0.8404   
Epoch 234/300
7200/7200 [==============================] - 0s - loss: 0.3872 - acc: 0.8406   
Epoch 235/300
7200/7200 [==============================] - 0s - loss: 0.3869 - acc: 0.8406   
Epoch 236/300
7200/7200 [==============================] - 0s - loss: 0.3870 - acc: 0.8414   
Epoch 237/300
7200/7200 [==============================] - 0s - loss: 0.3867 - acc: 0.8406   
Epoch 238/300
7200/7200 [==============================] - 0s - loss: 0.3865 - acc: 0.8410   
Epoch 239/300
7200/7200 [==============================] - 0s - loss: 0.3867 - acc: 0.8412   
Epoch 240/300
7200/7200 [==============================] - 0s - loss: 0.3867 - acc: 0.8408   
Epoch 241/300
7200/7200 [==============================] - 0s - loss: 0.3867 - acc: 0.8410   
Epoch 242/300
7200/7200 [==============================] - 0s - loss: 0.3862 - acc: 0.8406   
Epoch 243/300
7200/7200 [==============================] - 0s - loss: 0.3868 - acc: 0.8412   
Epoch 244/300
7200/7200 [==============================] - 0s - loss: 0.3865 - acc: 0.8424   
Epoch 245/300
7200/7200 [==============================] - 0s - loss: 0.3860 - acc: 0.8410   
Epoch 246/300
7200/7200 [==============================] - 0s - loss: 0.3862 - acc: 0.8426   
Epoch 247/300
7200/7200 [==============================] - 0s - loss: 0.3863 - acc: 0.8418   
Epoch 248/300
7200/7200 [==============================] - 0s - loss: 0.3862 - acc: 0.8419   
Epoch 249/300
7200/7200 [==============================] - 0s - loss: 0.3861 - acc: 0.8425   
Epoch 250/300
7200/7200 [==============================] - 0s - loss: 0.3857 - acc: 0.8422   
Epoch 251/300
7200/7200 [==============================] - 0s - loss: 0.3859 - acc: 0.8417   
Epoch 252/300
7200/7200 [==============================] - 0s - loss: 0.3855 - acc: 0.8418   
Epoch 253/300
7200/7200 [==============================] - 0s - loss: 0.3857 - acc: 0.8432   
Epoch 254/300
7200/7200 [==============================] - 0s - loss: 0.3854 - acc: 0.8437   
Epoch 255/300
7200/7200 [==============================] - 0s - loss: 0.3850 - acc: 0.8425   
Epoch 256/300
7200/7200 [==============================] - 0s - loss: 0.3857 - acc: 0.8419   
Epoch 257/300
7200/7200 [==============================] - 0s - loss: 0.3845 - acc: 0.8429   
Epoch 258/300
7200/7200 [==============================] - 0s - loss: 0.3846 - acc: 0.8408   
Epoch 259/300
7200/7200 [==============================] - 0s - loss: 0.3845 - acc: 0.8431   
Epoch 260/300
7200/7200 [==============================] - 0s - loss: 0.3840 - acc: 0.8415   
Epoch 261/300
7200/7200 [==============================] - 0s - loss: 0.3840 - acc: 0.8424   
Epoch 262/300
7200/7200 [==============================] - 0s - loss: 0.3836 - acc: 0.8447   
Epoch 263/300
7200/7200 [==============================] - 0s - loss: 0.3834 - acc: 0.8424   
Epoch 264/300
7200/7200 [==============================] - 0s - loss: 0.3833 - acc: 0.8426   
Epoch 265/300
7200/7200 [==============================] - 0s - loss: 0.3831 - acc: 0.8418   
Epoch 266/300
7200/7200 [==============================] - 0s - loss: 0.3827 - acc: 0.8439   
Epoch 267/300
7200/7200 [==============================] - 0s - loss: 0.3816 - acc: 0.8431   
Epoch 268/300
7200/7200 [==============================] - 0s - loss: 0.3813 - acc: 0.8428   
Epoch 269/300
7200/7200 [==============================] - 0s - loss: 0.3805 - acc: 0.8425   
Epoch 270/300
7200/7200 [==============================] - 0s - loss: 0.3797 - acc: 0.8436   
Epoch 271/300
7200/7200 [==============================] - 0s - loss: 0.3780 - acc: 0.8436   
Epoch 272/300
7200/7200 [==============================] - 0s - loss: 0.3779 - acc: 0.8433   
Epoch 273/300
7200/7200 [==============================] - 0s - loss: 0.3758 - acc: 0.8444   
Epoch 274/300
7200/7200 [==============================] - 0s - loss: 0.3740 - acc: 0.8444   
Epoch 275/300
7200/7200 [==============================] - 0s - loss: 0.3731 - acc: 0.8461   
Epoch 276/300
7200/7200 [==============================] - 0s - loss: 0.3713 - acc: 0.8460   
Epoch 277/300
7200/7200 [==============================] - 0s - loss: 0.3688 - acc: 0.8453   
Epoch 278/300
7200/7200 [==============================] - 0s - loss: 0.3657 - acc: 0.8461   
Epoch 279/300
7200/7200 [==============================] - 0s - loss: 0.3640 - acc: 0.8483   
Epoch 280/300
7200/7200 [==============================] - 0s - loss: 0.3622 - acc: 0.8492   
Epoch 281/300
7200/7200 [==============================] - 0s - loss: 0.3604 - acc: 0.8490   
Epoch 282/300
7200/7200 [==============================] - 0s - loss: 0.3590 - acc: 0.8528   
Epoch 283/300
7200/7200 [==============================] - 0s - loss: 0.3591 - acc: 0.8531   
Epoch 284/300
7200/7200 [==============================] - 0s - loss: 0.3574 - acc: 0.8514   
Epoch 285/300
7200/7200 [==============================] - 0s - loss: 0.3570 - acc: 0.8537   
Epoch 286/300
7200/7200 [==============================] - 0s - loss: 0.3560 - acc: 0.8536   
Epoch 287/300
7200/7200 [==============================] - 0s - loss: 0.3547 - acc: 0.8547   
Epoch 288/300
7200/7200 [==============================] - 0s - loss: 0.3542 - acc: 0.8565   
Epoch 289/300
7200/7200 [==============================] - 0s - loss: 0.3534 - acc: 0.8551   
Epoch 290/300
7200/7200 [==============================] - 0s - loss: 0.3521 - acc: 0.8565   
Epoch 291/300
7200/7200 [==============================] - 0s - loss: 0.3520 - acc: 0.8599   
Epoch 292/300
7200/7200 [==============================] - 0s - loss: 0.3514 - acc: 0.8590   
Epoch 293/300
7200/7200 [==============================] - 0s - loss: 0.3508 - acc: 0.8564   
Epoch 294/300
7200/7200 [==============================] - 0s - loss: 0.3502 - acc: 0.8587   
Epoch 295/300
7200/7200 [==============================] - 0s - loss: 0.3494 - acc: 0.8579   
Epoch 296/300
7200/7200 [==============================] - 0s - loss: 0.3493 - acc: 0.8597   
Epoch 297/300
7200/7200 [==============================] - 0s - loss: 0.3489 - acc: 0.8579   
Epoch 298/300
7200/7200 [==============================] - 0s - loss: 0.3484 - acc: 0.8581   
Epoch 299/300
7200/7200 [==============================] - 0s - loss: 0.3487 - acc: 0.8574   
Epoch 300/300
7200/7200 [==============================] - 0s - loss: 0.3479 - acc: 0.8592   
6825/7200 [===========================>..] - ETA: 0sEpoch 1/300
7200/7200 [==============================] - 1s - loss: 0.5837 - acc: 0.7915   
Epoch 2/300
7200/7200 [==============================] - 0s - loss: 0.4371 - acc: 0.7937   
Epoch 3/300
7200/7200 [==============================] - 0s - loss: 0.4246 - acc: 0.7938   
Epoch 4/300
7200/7200 [==============================] - 0s - loss: 0.4183 - acc: 0.7937   
Epoch 5/300
7200/7200 [==============================] - 0s - loss: 0.4128 - acc: 0.7937   
Epoch 6/300
7200/7200 [==============================] - 0s - loss: 0.4075 - acc: 0.7937   
Epoch 7/300
7200/7200 [==============================] - 0s - loss: 0.4019 - acc: 0.8175   
Epoch 8/300
7200/7200 [==============================] - 0s - loss: 0.3968 - acc: 0.8285   
Epoch 9/300
7200/7200 [==============================] - 0s - loss: 0.3924 - acc: 0.8278   
Epoch 10/300
7200/7200 [==============================] - 0s - loss: 0.3886 - acc: 0.8285   
Epoch 11/300
7200/7200 [==============================] - 0s - loss: 0.3846 - acc: 0.8328   
Epoch 12/300
7200/7200 [==============================] - 0s - loss: 0.3816 - acc: 0.8400   
Epoch 13/300
7200/7200 [==============================] - 0s - loss: 0.3779 - acc: 0.8449   
Epoch 14/300
7200/7200 [==============================] - 0s - loss: 0.3761 - acc: 0.8453   
Epoch 15/300
7200/7200 [==============================] - 0s - loss: 0.3741 - acc: 0.8451   
Epoch 16/300
7200/7200 [==============================] - 0s - loss: 0.3714 - acc: 0.8476   
Epoch 17/300
7200/7200 [==============================] - 0s - loss: 0.3698 - acc: 0.8500   
Epoch 18/300
7200/7200 [==============================] - 0s - loss: 0.3687 - acc: 0.8492   
Epoch 19/300
7200/7200 [==============================] - 0s - loss: 0.3664 - acc: 0.8515   
Epoch 20/300
7200/7200 [==============================] - 0s - loss: 0.3653 - acc: 0.8515   
Epoch 21/300
7200/7200 [==============================] - 0s - loss: 0.3636 - acc: 0.8533   
Epoch 22/300
7200/7200 [==============================] - 0s - loss: 0.3629 - acc: 0.8531   
Epoch 23/300
7200/7200 [==============================] - 0s - loss: 0.3620 - acc: 0.8543   
Epoch 24/300
7200/7200 [==============================] - 0s - loss: 0.3607 - acc: 0.8557   
Epoch 25/300
7200/7200 [==============================] - 0s - loss: 0.3607 - acc: 0.8533   
Epoch 26/300
7200/7200 [==============================] - 0s - loss: 0.3599 - acc: 0.8544   
Epoch 27/300
7200/7200 [==============================] - 0s - loss: 0.3592 - acc: 0.8553   
Epoch 28/300
7200/7200 [==============================] - 0s - loss: 0.3581 - acc: 0.8572   
Epoch 29/300
7200/7200 [==============================] - 0s - loss: 0.3583 - acc: 0.8556   
Epoch 30/300
7200/7200 [==============================] - 0s - loss: 0.3573 - acc: 0.8558   
Epoch 31/300
7200/7200 [==============================] - 0s - loss: 0.3572 - acc: 0.8557   
Epoch 32/300
7200/7200 [==============================] - 0s - loss: 0.3567 - acc: 0.8582   
Epoch 33/300
7200/7200 [==============================] - 0s - loss: 0.3559 - acc: 0.8574   
Epoch 34/300
7200/7200 [==============================] - 0s - loss: 0.3560 - acc: 0.8569   
Epoch 35/300
7200/7200 [==============================] - 0s - loss: 0.3554 - acc: 0.8585   
Epoch 36/300
7200/7200 [==============================] - 0s - loss: 0.3547 - acc: 0.8590   
Epoch 37/300
7200/7200 [==============================] - 0s - loss: 0.3540 - acc: 0.8590   
Epoch 38/300
7200/7200 [==============================] - 0s - loss: 0.3545 - acc: 0.8574   
Epoch 39/300
7200/7200 [==============================] - 0s - loss: 0.3540 - acc: 0.8583   
Epoch 40/300
7200/7200 [==============================] - 0s - loss: 0.3528 - acc: 0.8569   
Epoch 41/300
7200/7200 [==============================] - 0s - loss: 0.3536 - acc: 0.8572   
Epoch 42/300
7200/7200 [==============================] - 0s - loss: 0.3529 - acc: 0.8583   
Epoch 43/300
7200/7200 [==============================] - 0s - loss: 0.3525 - acc: 0.8601   
Epoch 44/300
7200/7200 [==============================] - 0s - loss: 0.3523 - acc: 0.8583   
Epoch 45/300
7200/7200 [==============================] - 0s - loss: 0.3519 - acc: 0.8582   
Epoch 46/300
7200/7200 [==============================] - 0s - loss: 0.3519 - acc: 0.8599   
Epoch 47/300
7200/7200 [==============================] - 0s - loss: 0.3523 - acc: 0.8582   
Epoch 48/300
7200/7200 [==============================] - 0s - loss: 0.3520 - acc: 0.8582   
Epoch 49/300
7200/7200 [==============================] - 0s - loss: 0.3517 - acc: 0.8600   
Epoch 50/300
7200/7200 [==============================] - 0s - loss: 0.3510 - acc: 0.8589   
Epoch 51/300
7200/7200 [==============================] - 0s - loss: 0.3514 - acc: 0.8590   - ETA: 0s - loss: 0.3613 - acc
Epoch 52/300
7200/7200 [==============================] - 0s - loss: 0.3512 - acc: 0.8585   
Epoch 53/300
7200/7200 [==============================] - 0s - loss: 0.3506 - acc: 0.8592   
Epoch 54/300
7200/7200 [==============================] - 0s - loss: 0.3512 - acc: 0.8590   
Epoch 55/300
7200/7200 [==============================] - 0s - loss: 0.3501 - acc: 0.8612   
Epoch 56/300
7200/7200 [==============================] - 0s - loss: 0.3504 - acc: 0.8592   
Epoch 57/300
7200/7200 [==============================] - 0s - loss: 0.3501 - acc: 0.8596   
Epoch 58/300
7200/7200 [==============================] - 0s - loss: 0.3501 - acc: 0.8599   
Epoch 59/300
7200/7200 [==============================] - 0s - loss: 0.3495 - acc: 0.8597   
Epoch 60/300
7200/7200 [==============================] - 0s - loss: 0.3492 - acc: 0.8614   
Epoch 61/300
7200/7200 [==============================] - 0s - loss: 0.3500 - acc: 0.8583   
Epoch 62/300
7200/7200 [==============================] - 0s - loss: 0.3496 - acc: 0.8585   
Epoch 63/300
7200/7200 [==============================] - 0s - loss: 0.3489 - acc: 0.8606   
Epoch 64/300
7200/7200 [==============================] - 0s - loss: 0.3486 - acc: 0.8593   
Epoch 65/300
7200/7200 [==============================] - 0s - loss: 0.3486 - acc: 0.8593   
Epoch 66/300
7200/7200 [==============================] - 0s - loss: 0.3485 - acc: 0.8587   
Epoch 67/300
7200/7200 [==============================] - 0s - loss: 0.3481 - acc: 0.8594   
Epoch 68/300
7200/7200 [==============================] - 0s - loss: 0.3489 - acc: 0.8592   
Epoch 69/300
7200/7200 [==============================] - 0s - loss: 0.3479 - acc: 0.8581   
Epoch 70/300
7200/7200 [==============================] - 0s - loss: 0.3487 - acc: 0.8576   
Epoch 71/300
7200/7200 [==============================] - 0s - loss: 0.3478 - acc: 0.8586   
Epoch 72/300
7200/7200 [==============================] - 0s - loss: 0.3477 - acc: 0.8600   
Epoch 73/300
7200/7200 [==============================] - 0s - loss: 0.3474 - acc: 0.8587   
Epoch 74/300
7200/7200 [==============================] - 0s - loss: 0.3466 - acc: 0.8606   
Epoch 75/300
7200/7200 [==============================] - 0s - loss: 0.3482 - acc: 0.8581   
Epoch 76/300
7200/7200 [==============================] - 0s - loss: 0.3477 - acc: 0.8583   
Epoch 77/300
7200/7200 [==============================] - 0s - loss: 0.3472 - acc: 0.8600   
Epoch 78/300
7200/7200 [==============================] - 0s - loss: 0.3471 - acc: 0.8590   
Epoch 79/300
7200/7200 [==============================] - 0s - loss: 0.3474 - acc: 0.8581   
Epoch 80/300
7200/7200 [==============================] - 0s - loss: 0.3471 - acc: 0.8586   
Epoch 81/300
7200/7200 [==============================] - 0s - loss: 0.3470 - acc: 0.8575   
Epoch 82/300
7200/7200 [==============================] - 0s - loss: 0.3470 - acc: 0.8610   
Epoch 83/300
7200/7200 [==============================] - 0s - loss: 0.3462 - acc: 0.8628   
Epoch 84/300
7200/7200 [==============================] - 0s - loss: 0.3469 - acc: 0.8594   
Epoch 85/300
7200/7200 [==============================] - 0s - loss: 0.3469 - acc: 0.8596   
Epoch 86/300
7200/7200 [==============================] - 0s - loss: 0.3469 - acc: 0.8607   
Epoch 87/300
7200/7200 [==============================] - 0s - loss: 0.3464 - acc: 0.8578   
Epoch 88/300
7200/7200 [==============================] - 0s - loss: 0.3460 - acc: 0.8604   
Epoch 89/300
7200/7200 [==============================] - 0s - loss: 0.3462 - acc: 0.8603   
Epoch 90/300
7200/7200 [==============================] - 0s - loss: 0.3462 - acc: 0.8593   
Epoch 91/300
7200/7200 [==============================] - 0s - loss: 0.3459 - acc: 0.8606   
Epoch 92/300
7200/7200 [==============================] - 0s - loss: 0.3457 - acc: 0.8615   
Epoch 93/300
7200/7200 [==============================] - 0s - loss: 0.3465 - acc: 0.8604   
Epoch 94/300
7200/7200 [==============================] - 0s - loss: 0.3454 - acc: 0.8587   
Epoch 95/300
7200/7200 [==============================] - 0s - loss: 0.3461 - acc: 0.8593   
Epoch 96/300
7200/7200 [==============================] - 0s - loss: 0.3461 - acc: 0.8612   
Epoch 97/300
7200/7200 [==============================] - 0s - loss: 0.3458 - acc: 0.8604   
Epoch 98/300
7200/7200 [==============================] - 0s - loss: 0.3456 - acc: 0.8587   
Epoch 99/300
7200/7200 [==============================] - 0s - loss: 0.3457 - acc: 0.8594   
Epoch 100/300
7200/7200 [==============================] - 0s - loss: 0.3461 - acc: 0.8607   
Epoch 101/300
7200/7200 [==============================] - 0s - loss: 0.3460 - acc: 0.8594   
Epoch 102/300
7200/7200 [==============================] - 0s - loss: 0.3454 - acc: 0.8601   
Epoch 103/300
7200/7200 [==============================] - 0s - loss: 0.3451 - acc: 0.8603   
Epoch 104/300
7200/7200 [==============================] - 0s - loss: 0.3455 - acc: 0.8593   
Epoch 105/300
7200/7200 [==============================] - 0s - loss: 0.3459 - acc: 0.8596   
Epoch 106/300
7200/7200 [==============================] - 0s - loss: 0.3449 - acc: 0.8597   
Epoch 107/300
7200/7200 [==============================] - 0s - loss: 0.3446 - acc: 0.8600   
Epoch 108/300
7200/7200 [==============================] - 0s - loss: 0.3450 - acc: 0.8581   
Epoch 109/300
7200/7200 [==============================] - 0s - loss: 0.3459 - acc: 0.8574   
Epoch 110/300
7200/7200 [==============================] - 0s - loss: 0.3451 - acc: 0.8596   
Epoch 111/300
7200/7200 [==============================] - 0s - loss: 0.3455 - acc: 0.8622   
Epoch 112/300
7200/7200 [==============================] - 0s - loss: 0.3451 - acc: 0.8632   
Epoch 113/300
7200/7200 [==============================] - 0s - loss: 0.3449 - acc: 0.8601   
Epoch 114/300
7200/7200 [==============================] - 0s - loss: 0.3450 - acc: 0.8594   
Epoch 115/300
7200/7200 [==============================] - 0s - loss: 0.3450 - acc: 0.8603   
Epoch 116/300
7200/7200 [==============================] - 0s - loss: 0.3449 - acc: 0.8610   
Epoch 117/300
7200/7200 [==============================] - 0s - loss: 0.3451 - acc: 0.8594   
Epoch 118/300
7200/7200 [==============================] - 0s - loss: 0.3449 - acc: 0.8600   
Epoch 119/300
7200/7200 [==============================] - 0s - loss: 0.3449 - acc: 0.8582   
Epoch 120/300
7200/7200 [==============================] - 0s - loss: 0.3440 - acc: 0.8596   
Epoch 121/300
7200/7200 [==============================] - 0s - loss: 0.3453 - acc: 0.8592   
Epoch 122/300
7200/7200 [==============================] - 0s - loss: 0.3447 - acc: 0.8606   
Epoch 123/300
7200/7200 [==============================] - 0s - loss: 0.3444 - acc: 0.8608   
Epoch 124/300
7200/7200 [==============================] - 0s - loss: 0.3440 - acc: 0.8589   
Epoch 125/300
7200/7200 [==============================] - 0s - loss: 0.3440 - acc: 0.8617   
Epoch 126/300
7200/7200 [==============================] - 0s - loss: 0.3446 - acc: 0.8583   
Epoch 127/300
7200/7200 [==============================] - 0s - loss: 0.3445 - acc: 0.8612   
Epoch 128/300
7200/7200 [==============================] - 0s - loss: 0.3442 - acc: 0.8586   
Epoch 129/300
7200/7200 [==============================] - 0s - loss: 0.3452 - acc: 0.8589   
Epoch 130/300
7200/7200 [==============================] - 0s - loss: 0.3442 - acc: 0.8617   
Epoch 131/300
7200/7200 [==============================] - 0s - loss: 0.3448 - acc: 0.8603   
Epoch 132/300
7200/7200 [==============================] - 0s - loss: 0.3448 - acc: 0.8569   
Epoch 133/300
7200/7200 [==============================] - 0s - loss: 0.3435 - acc: 0.8611   
Epoch 134/300
7200/7200 [==============================] - 0s - loss: 0.3444 - acc: 0.8590   
Epoch 135/300
7200/7200 [==============================] - 0s - loss: 0.3439 - acc: 0.8614   
Epoch 136/300
7200/7200 [==============================] - 0s - loss: 0.3441 - acc: 0.8624   
Epoch 137/300
7200/7200 [==============================] - 0s - loss: 0.3442 - acc: 0.8597   
Epoch 138/300
7200/7200 [==============================] - 0s - loss: 0.3443 - acc: 0.8586   
Epoch 139/300
7200/7200 [==============================] - 0s - loss: 0.3438 - acc: 0.8599   
Epoch 140/300
7200/7200 [==============================] - 0s - loss: 0.3434 - acc: 0.8619   
Epoch 141/300
7200/7200 [==============================] - 0s - loss: 0.3449 - acc: 0.8597   
Epoch 142/300
7200/7200 [==============================] - 0s - loss: 0.3437 - acc: 0.8599   
Epoch 143/300
7200/7200 [==============================] - 0s - loss: 0.3434 - acc: 0.8590   
Epoch 144/300
7200/7200 [==============================] - 0s - loss: 0.3436 - acc: 0.8607   
Epoch 145/300
7200/7200 [==============================] - 0s - loss: 0.3437 - acc: 0.8585   
Epoch 146/300
7200/7200 [==============================] - 0s - loss: 0.3428 - acc: 0.8586   
Epoch 147/300
7200/7200 [==============================] - 0s - loss: 0.3430 - acc: 0.8617   
Epoch 148/300
7200/7200 [==============================] - 0s - loss: 0.3427 - acc: 0.8601   
Epoch 149/300
7200/7200 [==============================] - 0s - loss: 0.3426 - acc: 0.8622   
Epoch 150/300
7200/7200 [==============================] - 0s - loss: 0.3430 - acc: 0.8608   
Epoch 151/300
7200/7200 [==============================] - 0s - loss: 0.3429 - acc: 0.8574   
Epoch 152/300
7200/7200 [==============================] - 0s - loss: 0.3429 - acc: 0.8611   
Epoch 153/300
7200/7200 [==============================] - 0s - loss: 0.3424 - acc: 0.8578   
Epoch 154/300
7200/7200 [==============================] - 0s - loss: 0.3427 - acc: 0.8610   
Epoch 155/300
7200/7200 [==============================] - 0s - loss: 0.3427 - acc: 0.8618   
Epoch 156/300
7200/7200 [==============================] - 0s - loss: 0.3417 - acc: 0.8619   
Epoch 157/300
7200/7200 [==============================] - 0s - loss: 0.3421 - acc: 0.8581   
Epoch 158/300
7200/7200 [==============================] - 0s - loss: 0.3429 - acc: 0.8601   
Epoch 159/300
7200/7200 [==============================] - 0s - loss: 0.3419 - acc: 0.8611   
Epoch 160/300
7200/7200 [==============================] - 0s - loss: 0.3410 - acc: 0.8612   
Epoch 161/300
7200/7200 [==============================] - 0s - loss: 0.3415 - acc: 0.8599   
Epoch 162/300
7200/7200 [==============================] - 0s - loss: 0.3424 - acc: 0.8607   
Epoch 163/300
7200/7200 [==============================] - 0s - loss: 0.3401 - acc: 0.8632   
Epoch 164/300
7200/7200 [==============================] - 0s - loss: 0.3415 - acc: 0.8631   
Epoch 165/300
7200/7200 [==============================] - 0s - loss: 0.3406 - acc: 0.8607   
Epoch 166/300
7200/7200 [==============================] - 0s - loss: 0.3407 - acc: 0.8617   
Epoch 167/300
7200/7200 [==============================] - 0s - loss: 0.3413 - acc: 0.8590   
Epoch 168/300
7200/7200 [==============================] - 0s - loss: 0.3413 - acc: 0.8603   
Epoch 169/300
7200/7200 [==============================] - 0s - loss: 0.3403 - acc: 0.8599   
Epoch 170/300
7200/7200 [==============================] - 0s - loss: 0.3413 - acc: 0.8597   
Epoch 171/300
7200/7200 [==============================] - 0s - loss: 0.3405 - acc: 0.8593   
Epoch 172/300
7200/7200 [==============================] - 0s - loss: 0.3415 - acc: 0.8606   
Epoch 173/300
7200/7200 [==============================] - 0s - loss: 0.3403 - acc: 0.8593   
Epoch 174/300
7200/7200 [==============================] - 0s - loss: 0.3404 - acc: 0.8612   
Epoch 175/300
7200/7200 [==============================] - 0s - loss: 0.3405 - acc: 0.8610   
Epoch 176/300
7200/7200 [==============================] - 0s - loss: 0.3399 - acc: 0.8601   
Epoch 177/300
7200/7200 [==============================] - 0s - loss: 0.3405 - acc: 0.8624   
Epoch 178/300
7200/7200 [==============================] - 0s - loss: 0.3404 - acc: 0.8612   
Epoch 179/300
7200/7200 [==============================] - 0s - loss: 0.3400 - acc: 0.8589   
Epoch 180/300
7200/7200 [==============================] - 0s - loss: 0.3388 - acc: 0.8625   
Epoch 181/300
7200/7200 [==============================] - 0s - loss: 0.3393 - acc: 0.8600   
Epoch 182/300
7200/7200 [==============================] - 0s - loss: 0.3397 - acc: 0.8615   
Epoch 183/300
7200/7200 [==============================] - 0s - loss: 0.3405 - acc: 0.8615   
Epoch 184/300
7200/7200 [==============================] - 0s - loss: 0.3389 - acc: 0.8604   
Epoch 185/300
7200/7200 [==============================] - 0s - loss: 0.3398 - acc: 0.8610   
Epoch 186/300
7200/7200 [==============================] - 0s - loss: 0.3391 - acc: 0.8597   
Epoch 187/300
7200/7200 [==============================] - 0s - loss: 0.3392 - acc: 0.8618   
Epoch 188/300
7200/7200 [==============================] - 0s - loss: 0.3386 - acc: 0.8624   
Epoch 189/300
7200/7200 [==============================] - 0s - loss: 0.3392 - acc: 0.8621   
Epoch 190/300
7200/7200 [==============================] - 0s - loss: 0.3397 - acc: 0.8632   
Epoch 191/300
7200/7200 [==============================] - 0s - loss: 0.3384 - acc: 0.8600   
Epoch 192/300
7200/7200 [==============================] - 0s - loss: 0.3393 - acc: 0.8604   
Epoch 193/300
7200/7200 [==============================] - 0s - loss: 0.3390 - acc: 0.8615   
Epoch 194/300
7200/7200 [==============================] - 0s - loss: 0.3394 - acc: 0.8624   
Epoch 195/300
7200/7200 [==============================] - 0s - loss: 0.3390 - acc: 0.8612   
Epoch 196/300
7200/7200 [==============================] - 0s - loss: 0.3389 - acc: 0.8621   
Epoch 197/300
7200/7200 [==============================] - 0s - loss: 0.3386 - acc: 0.8612   
Epoch 198/300
7200/7200 [==============================] - 0s - loss: 0.3387 - acc: 0.8629   
Epoch 199/300
7200/7200 [==============================] - 0s - loss: 0.3392 - acc: 0.8601   
Epoch 200/300
7200/7200 [==============================] - 0s - loss: 0.3385 - acc: 0.8622   
Epoch 201/300
7200/7200 [==============================] - 0s - loss: 0.3392 - acc: 0.8615   
Epoch 202/300
7200/7200 [==============================] - 0s - loss: 0.3384 - acc: 0.8608   
Epoch 203/300
7200/7200 [==============================] - 0s - loss: 0.3383 - acc: 0.8626   
Epoch 204/300
7200/7200 [==============================] - 0s - loss: 0.3384 - acc: 0.8624   
Epoch 205/300
7200/7200 [==============================] - 0s - loss: 0.3386 - acc: 0.8622   
Epoch 206/300
7200/7200 [==============================] - 0s - loss: 0.3385 - acc: 0.8612   
Epoch 207/300
7200/7200 [==============================] - 0s - loss: 0.3383 - acc: 0.8629   
Epoch 208/300
7200/7200 [==============================] - 0s - loss: 0.3380 - acc: 0.8624   
Epoch 209/300
7200/7200 [==============================] - 0s - loss: 0.3382 - acc: 0.8629   
Epoch 210/300
7200/7200 [==============================] - 0s - loss: 0.3384 - acc: 0.8612   
Epoch 211/300
7200/7200 [==============================] - 0s - loss: 0.3381 - acc: 0.8625   
Epoch 212/300
7200/7200 [==============================] - 0s - loss: 0.3384 - acc: 0.8596   
Epoch 213/300
7200/7200 [==============================] - 0s - loss: 0.3381 - acc: 0.8608   
Epoch 214/300
7200/7200 [==============================] - 0s - loss: 0.3380 - acc: 0.8636   
Epoch 215/300
7200/7200 [==============================] - 0s - loss: 0.3383 - acc: 0.8617   
Epoch 216/300
7200/7200 [==============================] - 0s - loss: 0.3382 - acc: 0.8626   
Epoch 217/300
7200/7200 [==============================] - 0s - loss: 0.3375 - acc: 0.8615   
Epoch 218/300
7200/7200 [==============================] - 0s - loss: 0.3379 - acc: 0.8604   
Epoch 219/300
7200/7200 [==============================] - 0s - loss: 0.3374 - acc: 0.8604   
Epoch 220/300
7200/7200 [==============================] - 0s - loss: 0.3380 - acc: 0.8633   
Epoch 221/300
7200/7200 [==============================] - 0s - loss: 0.3379 - acc: 0.8601   
Epoch 222/300
7200/7200 [==============================] - 0s - loss: 0.3379 - acc: 0.8640   
Epoch 223/300
7200/7200 [==============================] - 0s - loss: 0.3382 - acc: 0.8631   
Epoch 224/300
7200/7200 [==============================] - 0s - loss: 0.3373 - acc: 0.8612   
Epoch 225/300
7200/7200 [==============================] - 0s - loss: 0.3378 - acc: 0.8612   
Epoch 226/300
7200/7200 [==============================] - 0s - loss: 0.3375 - acc: 0.8622   
Epoch 227/300
7200/7200 [==============================] - 0s - loss: 0.3372 - acc: 0.8619   
Epoch 228/300
7200/7200 [==============================] - 0s - loss: 0.3377 - acc: 0.8615   
Epoch 229/300
7200/7200 [==============================] - 0s - loss: 0.3374 - acc: 0.8606   
Epoch 230/300
7200/7200 [==============================] - 0s - loss: 0.3376 - acc: 0.8626   
Epoch 231/300
7200/7200 [==============================] - 0s - loss: 0.3373 - acc: 0.8629   
Epoch 232/300
7200/7200 [==============================] - 0s - loss: 0.3373 - acc: 0.8618   
Epoch 233/300
7200/7200 [==============================] - 0s - loss: 0.3371 - acc: 0.8632   
Epoch 234/300
7200/7200 [==============================] - 0s - loss: 0.3385 - acc: 0.8596   
Epoch 235/300
7200/7200 [==============================] - 0s - loss: 0.3375 - acc: 0.8625   
Epoch 236/300
7200/7200 [==============================] - 0s - loss: 0.3368 - acc: 0.8626   
Epoch 237/300
7200/7200 [==============================] - 0s - loss: 0.3378 - acc: 0.8604   
Epoch 238/300
7200/7200 [==============================] - 0s - loss: 0.3377 - acc: 0.8611   
Epoch 239/300
7200/7200 [==============================] - 0s - loss: 0.3374 - acc: 0.8618   
Epoch 240/300
7200/7200 [==============================] - 0s - loss: 0.3368 - acc: 0.8615   
Epoch 241/300
7200/7200 [==============================] - 0s - loss: 0.3377 - acc: 0.8612   
Epoch 242/300
7200/7200 [==============================] - 0s - loss: 0.3369 - acc: 0.8610   
Epoch 243/300
7200/7200 [==============================] - 0s - loss: 0.3375 - acc: 0.8632   
Epoch 244/300
7200/7200 [==============================] - 0s - loss: 0.3375 - acc: 0.8629   
Epoch 245/300
7200/7200 [==============================] - 0s - loss: 0.3378 - acc: 0.8612   
Epoch 246/300
7200/7200 [==============================] - 0s - loss: 0.3373 - acc: 0.8643   
Epoch 247/300
7200/7200 [==============================] - 0s - loss: 0.3369 - acc: 0.8615   
Epoch 248/300
7200/7200 [==============================] - 0s - loss: 0.3380 - acc: 0.8628   
Epoch 249/300
7200/7200 [==============================] - 0s - loss: 0.3376 - acc: 0.8614   
Epoch 250/300
7200/7200 [==============================] - 0s - loss: 0.3367 - acc: 0.8625   
Epoch 251/300
7200/7200 [==============================] - 0s - loss: 0.3368 - acc: 0.8617   
Epoch 252/300
7200/7200 [==============================] - 0s - loss: 0.3368 - acc: 0.8629   
Epoch 253/300
7200/7200 [==============================] - 0s - loss: 0.3368 - acc: 0.8619   
Epoch 254/300
7200/7200 [==============================] - 0s - loss: 0.3370 - acc: 0.8618   
Epoch 255/300
7200/7200 [==============================] - 0s - loss: 0.3376 - acc: 0.8597   
Epoch 256/300
7200/7200 [==============================] - 0s - loss: 0.3368 - acc: 0.8618   
Epoch 257/300
7200/7200 [==============================] - 0s - loss: 0.3375 - acc: 0.8608   
Epoch 258/300
7200/7200 [==============================] - 0s - loss: 0.3368 - acc: 0.8618   
Epoch 259/300
7200/7200 [==============================] - 0s - loss: 0.3376 - acc: 0.8611   
Epoch 260/300
7200/7200 [==============================] - 0s - loss: 0.3376 - acc: 0.8611   
Epoch 261/300
7200/7200 [==============================] - 0s - loss: 0.3370 - acc: 0.8626   
Epoch 262/300
7200/7200 [==============================] - 0s - loss: 0.3374 - acc: 0.8628   
Epoch 263/300
7200/7200 [==============================] - 0s - loss: 0.3371 - acc: 0.8619   
Epoch 264/300
7200/7200 [==============================] - 0s - loss: 0.3368 - acc: 0.8615   
Epoch 265/300
7200/7200 [==============================] - 0s - loss: 0.3366 - acc: 0.8629   
Epoch 266/300
7200/7200 [==============================] - 0s - loss: 0.3369 - acc: 0.8607   
Epoch 267/300
7200/7200 [==============================] - 0s - loss: 0.3367 - acc: 0.8628   
Epoch 268/300
7200/7200 [==============================] - 0s - loss: 0.3370 - acc: 0.8618   
Epoch 269/300
7200/7200 [==============================] - 0s - loss: 0.3367 - acc: 0.8628   
Epoch 270/300
7200/7200 [==============================] - 0s - loss: 0.3363 - acc: 0.8625   
Epoch 271/300
7200/7200 [==============================] - 0s - loss: 0.3372 - acc: 0.8612   
Epoch 272/300
7200/7200 [==============================] - 0s - loss: 0.3365 - acc: 0.8618   
Epoch 273/300
7200/7200 [==============================] - 0s - loss: 0.3364 - acc: 0.8624   
Epoch 274/300
7200/7200 [==============================] - 0s - loss: 0.3366 - acc: 0.8619   
Epoch 275/300
7200/7200 [==============================] - 0s - loss: 0.3366 - acc: 0.8637   
Epoch 276/300
7200/7200 [==============================] - 0s - loss: 0.3375 - acc: 0.8617   
Epoch 277/300
7200/7200 [==============================] - 0s - loss: 0.3366 - acc: 0.8606   
Epoch 278/300
7200/7200 [==============================] - 0s - loss: 0.3366 - acc: 0.8612   
Epoch 279/300
7200/7200 [==============================] - 0s - loss: 0.3375 - acc: 0.8603   
Epoch 280/300
7200/7200 [==============================] - 0s - loss: 0.3364 - acc: 0.8612   
Epoch 281/300
7200/7200 [==============================] - 0s - loss: 0.3371 - acc: 0.8624   
Epoch 282/300
7200/7200 [==============================] - 0s - loss: 0.3368 - acc: 0.8614   
Epoch 283/300
7200/7200 [==============================] - 0s - loss: 0.3361 - acc: 0.8621   
Epoch 284/300
7200/7200 [==============================] - 0s - loss: 0.3364 - acc: 0.8625   
Epoch 285/300
7200/7200 [==============================] - 0s - loss: 0.3366 - acc: 0.8636   
Epoch 286/300
7200/7200 [==============================] - 0s - loss: 0.3359 - acc: 0.8603   
Epoch 287/300
7200/7200 [==============================] - 0s - loss: 0.3364 - acc: 0.8628   
Epoch 288/300
7200/7200 [==============================] - 0s - loss: 0.3363 - acc: 0.8608   
Epoch 289/300
7200/7200 [==============================] - 0s - loss: 0.3367 - acc: 0.8614   
Epoch 290/300
7200/7200 [==============================] - 0s - loss: 0.3363 - acc: 0.8621   
Epoch 291/300
7200/7200 [==============================] - 0s - loss: 0.3366 - acc: 0.8610   
Epoch 292/300
7200/7200 [==============================] - 0s - loss: 0.3373 - acc: 0.8604   
Epoch 293/300
7200/7200 [==============================] - 0s - loss: 0.3367 - acc: 0.8625   
Epoch 294/300
7200/7200 [==============================] - 0s - loss: 0.3364 - acc: 0.8612   
Epoch 295/300
7200/7200 [==============================] - 0s - loss: 0.3362 - acc: 0.8621   
Epoch 296/300
7200/7200 [==============================] - 0s - loss: 0.3358 - acc: 0.8633   
Epoch 297/300
7200/7200 [==============================] - 0s - loss: 0.3371 - acc: 0.8633   
Epoch 298/300
7200/7200 [==============================] - 0s - loss: 0.3373 - acc: 0.8642   
Epoch 299/300
7200/7200 [==============================] - 0s - loss: 0.3369 - acc: 0.8608   
Epoch 300/300
7200/7200 [==============================] - 0s - loss: 0.3373 - acc: 0.8592   
6900/7200 [===========================>..] - ETA: 0sEpoch 1/300
7200/7200 [==============================] - 1s - loss: 0.5627 - acc: 0.7939   
Epoch 2/300
7200/7200 [==============================] - 0s - loss: 0.4357 - acc: 0.7944   
Epoch 3/300
7200/7200 [==============================] - 0s - loss: 0.4309 - acc: 0.7944   
Epoch 4/300
7200/7200 [==============================] - 0s - loss: 0.4281 - acc: 0.7944   
Epoch 5/300
7200/7200 [==============================] - 0s - loss: 0.4252 - acc: 0.7944   
Epoch 6/300
7200/7200 [==============================] - 0s - loss: 0.4226 - acc: 0.7944   
Epoch 7/300
7200/7200 [==============================] - 0s - loss: 0.4200 - acc: 0.8061   
Epoch 8/300
7200/7200 [==============================] - 0s - loss: 0.4183 - acc: 0.8194   
Epoch 9/300
7200/7200 [==============================] - 0s - loss: 0.4167 - acc: 0.8235   
Epoch 10/300
7200/7200 [==============================] - 0s - loss: 0.4154 - acc: 0.8261   
Epoch 11/300
7200/7200 [==============================] - 0s - loss: 0.4141 - acc: 0.8296   
Epoch 12/300
7200/7200 [==============================] - 0s - loss: 0.4133 - acc: 0.8294   
Epoch 13/300
7200/7200 [==============================] - 0s - loss: 0.4126 - acc: 0.8315   
Epoch 14/300
7200/7200 [==============================] - 0s - loss: 0.4120 - acc: 0.8317   
Epoch 15/300
7200/7200 [==============================] - 0s - loss: 0.4114 - acc: 0.8310   
Epoch 16/300
7200/7200 [==============================] - 0s - loss: 0.4108 - acc: 0.8328   
Epoch 17/300
7200/7200 [==============================] - 0s - loss: 0.4102 - acc: 0.8333   
Epoch 18/300
7200/7200 [==============================] - 0s - loss: 0.4096 - acc: 0.8317   
Epoch 19/300
7200/7200 [==============================] - 0s - loss: 0.4090 - acc: 0.8335   
Epoch 20/300
7200/7200 [==============================] - 0s - loss: 0.4083 - acc: 0.8325   
Epoch 21/300
7200/7200 [==============================] - 0s - loss: 0.4077 - acc: 0.8350   
Epoch 22/300
7200/7200 [==============================] - 0s - loss: 0.4074 - acc: 0.8357   
Epoch 23/300
7200/7200 [==============================] - 0s - loss: 0.4071 - acc: 0.8346   
Epoch 24/300
7200/7200 [==============================] - 0s - loss: 0.4067 - acc: 0.8346   
Epoch 25/300
7200/7200 [==============================] - 0s - loss: 0.4061 - acc: 0.8346   
Epoch 26/300
7200/7200 [==============================] - 0s - loss: 0.4059 - acc: 0.8342   
Epoch 27/300
7200/7200 [==============================] - 0s - loss: 0.4052 - acc: 0.8340   
Epoch 28/300
7200/7200 [==============================] - 0s - loss: 0.4052 - acc: 0.8354   
Epoch 29/300
7200/7200 [==============================] - 0s - loss: 0.4051 - acc: 0.8344   
Epoch 30/300
7200/7200 [==============================] - 0s - loss: 0.4044 - acc: 0.8349   
Epoch 31/300
7200/7200 [==============================] - 0s - loss: 0.4047 - acc: 0.8346   
Epoch 32/300
7200/7200 [==============================] - 0s - loss: 0.4044 - acc: 0.8357   
Epoch 33/300
7200/7200 [==============================] - 0s - loss: 0.4038 - acc: 0.8350   
Epoch 34/300
7200/7200 [==============================] - 0s - loss: 0.4043 - acc: 0.8346   
Epoch 35/300
7200/7200 [==============================] - 0s - loss: 0.4037 - acc: 0.8349   
Epoch 36/300
7200/7200 [==============================] - 0s - loss: 0.4037 - acc: 0.8347   
Epoch 37/300
7200/7200 [==============================] - 0s - loss: 0.4034 - acc: 0.8358   
Epoch 38/300
7200/7200 [==============================] - 0s - loss: 0.4030 - acc: 0.8342   
Epoch 39/300
7200/7200 [==============================] - 0s - loss: 0.4031 - acc: 0.8351   
Epoch 40/300
7200/7200 [==============================] - 0s - loss: 0.4030 - acc: 0.8360   
Epoch 41/300
7200/7200 [==============================] - 0s - loss: 0.4030 - acc: 0.8361   
Epoch 42/300
7200/7200 [==============================] - 0s - loss: 0.4025 - acc: 0.8351   
Epoch 43/300
7200/7200 [==============================] - 0s - loss: 0.4027 - acc: 0.8351   
Epoch 44/300
7200/7200 [==============================] - 0s - loss: 0.4027 - acc: 0.8354   
Epoch 45/300
7200/7200 [==============================] - 0s - loss: 0.4025 - acc: 0.8354   
Epoch 46/300
7200/7200 [==============================] - 0s - loss: 0.4023 - acc: 0.8347   
Epoch 47/300
7200/7200 [==============================] - 0s - loss: 0.4022 - acc: 0.8354   
Epoch 48/300
7200/7200 [==============================] - 0s - loss: 0.4020 - acc: 0.8353   
Epoch 49/300
7200/7200 [==============================] - 0s - loss: 0.4021 - acc: 0.8347   
Epoch 50/300
7200/7200 [==============================] - 0s - loss: 0.4022 - acc: 0.8329   
Epoch 51/300
7200/7200 [==============================] - 0s - loss: 0.4018 - acc: 0.8347   
Epoch 52/300
7200/7200 [==============================] - 0s - loss: 0.4016 - acc: 0.8351   
Epoch 53/300
7200/7200 [==============================] - 0s - loss: 0.4019 - acc: 0.8349   
Epoch 54/300
7200/7200 [==============================] - 0s - loss: 0.4016 - acc: 0.8349   
Epoch 55/300
7200/7200 [==============================] - 0s - loss: 0.4016 - acc: 0.8351   
Epoch 56/300
7200/7200 [==============================] - 0s - loss: 0.4016 - acc: 0.8346   
Epoch 57/300
7200/7200 [==============================] - 0s - loss: 0.4015 - acc: 0.8343   
Epoch 58/300
7200/7200 [==============================] - 0s - loss: 0.4011 - acc: 0.8347   
Epoch 59/300
7200/7200 [==============================] - 0s - loss: 0.4011 - acc: 0.8336   
Epoch 60/300
7200/7200 [==============================] - 0s - loss: 0.4014 - acc: 0.8342   
Epoch 61/300
7200/7200 [==============================] - 0s - loss: 0.4009 - acc: 0.8343   
Epoch 62/300
7200/7200 [==============================] - 0s - loss: 0.4011 - acc: 0.8353   
Epoch 63/300
7200/7200 [==============================] - 0s - loss: 0.4013 - acc: 0.8351   
Epoch 64/300
7200/7200 [==============================] - 0s - loss: 0.4013 - acc: 0.8353   
Epoch 65/300
7200/7200 [==============================] - 0s - loss: 0.4008 - acc: 0.8354   
Epoch 66/300
7200/7200 [==============================] - 0s - loss: 0.4010 - acc: 0.8346   
Epoch 67/300
7200/7200 [==============================] - 0s - loss: 0.4008 - acc: 0.8343   
Epoch 68/300
7200/7200 [==============================] - 0s - loss: 0.4010 - acc: 0.8353   
Epoch 69/300
7200/7200 [==============================] - 0s - loss: 0.4009 - acc: 0.8346   
Epoch 70/300
7200/7200 [==============================] - 0s - loss: 0.4006 - acc: 0.8332   
Epoch 71/300
7200/7200 [==============================] - 0s - loss: 0.4010 - acc: 0.8343   
Epoch 72/300
7200/7200 [==============================] - 0s - loss: 0.4006 - acc: 0.8357   
Epoch 73/300
7200/7200 [==============================] - 0s - loss: 0.4008 - acc: 0.8347   
Epoch 74/300
7200/7200 [==============================] - 0s - loss: 0.4011 - acc: 0.8340   
Epoch 75/300
7200/7200 [==============================] - 0s - loss: 0.4009 - acc: 0.8343   
Epoch 76/300
7200/7200 [==============================] - 0s - loss: 0.4007 - acc: 0.8349   
Epoch 77/300
7200/7200 [==============================] - 0s - loss: 0.4005 - acc: 0.8349   
Epoch 78/300
7200/7200 [==============================] - 0s - loss: 0.4008 - acc: 0.8351   
Epoch 79/300
7200/7200 [==============================] - 0s - loss: 0.3999 - acc: 0.8349   
Epoch 80/300
7200/7200 [==============================] - 0s - loss: 0.4008 - acc: 0.8336   
Epoch 81/300
7200/7200 [==============================] - 0s - loss: 0.4006 - acc: 0.8335   
Epoch 82/300
7200/7200 [==============================] - 0s - loss: 0.4005 - acc: 0.8335   
Epoch 83/300
7200/7200 [==============================] - 0s - loss: 0.3999 - acc: 0.8340   
Epoch 84/300
7200/7200 [==============================] - 0s - loss: 0.4003 - acc: 0.8358   
Epoch 85/300
7200/7200 [==============================] - 0s - loss: 0.4002 - acc: 0.8333   
Epoch 86/300
7200/7200 [==============================] - 0s - loss: 0.4001 - acc: 0.8356   
Epoch 87/300
7200/7200 [==============================] - 0s - loss: 0.4003 - acc: 0.8360   
Epoch 88/300
7200/7200 [==============================] - 0s - loss: 0.3999 - acc: 0.8342   
Epoch 89/300
7200/7200 [==============================] - 0s - loss: 0.4003 - acc: 0.8350   
Epoch 90/300
7200/7200 [==============================] - 0s - loss: 0.4003 - acc: 0.8344   
Epoch 91/300
7200/7200 [==============================] - 0s - loss: 0.4005 - acc: 0.8343   
Epoch 92/300
7200/7200 [==============================] - 0s - loss: 0.4004 - acc: 0.8346   
Epoch 93/300
7200/7200 [==============================] - 0s - loss: 0.4002 - acc: 0.8339   
Epoch 94/300
7200/7200 [==============================] - 0s - loss: 0.3998 - acc: 0.8344   
Epoch 95/300
7200/7200 [==============================] - 0s - loss: 0.4002 - acc: 0.8351   
Epoch 96/300
7200/7200 [==============================] - 0s - loss: 0.4001 - acc: 0.8342   
Epoch 97/300
7200/7200 [==============================] - 0s - loss: 0.4002 - acc: 0.8333   
Epoch 98/300
7200/7200 [==============================] - 0s - loss: 0.4001 - acc: 0.8353   
Epoch 99/300
7200/7200 [==============================] - 0s - loss: 0.4001 - acc: 0.8342   
Epoch 100/300
7200/7200 [==============================] - 0s - loss: 0.4000 - acc: 0.8347   
Epoch 101/300
7200/7200 [==============================] - 0s - loss: 0.3998 - acc: 0.8357   
Epoch 102/300
7200/7200 [==============================] - 0s - loss: 0.4007 - acc: 0.8356   
Epoch 103/300
7200/7200 [==============================] - 0s - loss: 0.4000 - acc: 0.8342   
Epoch 104/300
7200/7200 [==============================] - 0s - loss: 0.4001 - acc: 0.8358   
Epoch 105/300
7200/7200 [==============================] - 0s - loss: 0.4000 - acc: 0.8340   
Epoch 106/300
7200/7200 [==============================] - 0s - loss: 0.4000 - acc: 0.8349   
Epoch 107/300
7200/7200 [==============================] - 0s - loss: 0.3998 - acc: 0.8360   
Epoch 108/300
7200/7200 [==============================] - 0s - loss: 0.4000 - acc: 0.8347   
Epoch 109/300
7200/7200 [==============================] - 0s - loss: 0.3998 - acc: 0.8331   
Epoch 110/300
7200/7200 [==============================] - 0s - loss: 0.3999 - acc: 0.8347   
Epoch 111/300
7200/7200 [==============================] - 0s - loss: 0.3996 - acc: 0.8353   
Epoch 112/300
7200/7200 [==============================] - 0s - loss: 0.4002 - acc: 0.8344   
Epoch 113/300
7200/7200 [==============================] - 0s - loss: 0.4003 - acc: 0.8351   
Epoch 114/300
7200/7200 [==============================] - 0s - loss: 0.4000 - acc: 0.8357   
Epoch 115/300
7200/7200 [==============================] - 0s - loss: 0.3998 - acc: 0.8347   
Epoch 116/300
7200/7200 [==============================] - 0s - loss: 0.4002 - acc: 0.8332   
Epoch 117/300
7200/7200 [==============================] - 0s - loss: 0.4001 - acc: 0.8342   
Epoch 118/300
7200/7200 [==============================] - 0s - loss: 0.3999 - acc: 0.8344   
Epoch 119/300
7200/7200 [==============================] - 0s - loss: 0.3998 - acc: 0.8364   
Epoch 120/300
7200/7200 [==============================] - 0s - loss: 0.3999 - acc: 0.8344   
Epoch 121/300
7200/7200 [==============================] - 0s - loss: 0.3996 - acc: 0.8344   
Epoch 122/300
7200/7200 [==============================] - 0s - loss: 0.4000 - acc: 0.8351   
Epoch 123/300
7200/7200 [==============================] - 0s - loss: 0.3997 - acc: 0.8350   
Epoch 124/300
7200/7200 [==============================] - 0s - loss: 0.3998 - acc: 0.8350   
Epoch 125/300
7200/7200 [==============================] - 0s - loss: 0.3996 - acc: 0.8340   
Epoch 126/300
7200/7200 [==============================] - 0s - loss: 0.4002 - acc: 0.8356   
Epoch 127/300
7200/7200 [==============================] - 0s - loss: 0.3998 - acc: 0.8331   
Epoch 128/300
7200/7200 [==============================] - 0s - loss: 0.4001 - acc: 0.8346   
Epoch 129/300
7200/7200 [==============================] - 0s - loss: 0.3997 - acc: 0.8340   
Epoch 130/300
7200/7200 [==============================] - 0s - loss: 0.3998 - acc: 0.8350   
Epoch 131/300
7200/7200 [==============================] - 0s - loss: 0.3995 - acc: 0.8357   
Epoch 132/300
7200/7200 [==============================] - 0s - loss: 0.4000 - acc: 0.8336   
Epoch 133/300
7200/7200 [==============================] - 0s - loss: 0.3998 - acc: 0.8339   
Epoch 134/300
7200/7200 [==============================] - 0s - loss: 0.3998 - acc: 0.8351   
Epoch 135/300
7200/7200 [==============================] - 0s - loss: 0.3995 - acc: 0.8358   
Epoch 136/300
7200/7200 [==============================] - 0s - loss: 0.3997 - acc: 0.8353   
Epoch 137/300
7200/7200 [==============================] - 0s - loss: 0.4001 - acc: 0.8335   
Epoch 138/300
7200/7200 [==============================] - 0s - loss: 0.3997 - acc: 0.8357   
Epoch 139/300
7200/7200 [==============================] - 0s - loss: 0.3998 - acc: 0.8358   
Epoch 140/300
7200/7200 [==============================] - 0s - loss: 0.3997 - acc: 0.8347   
Epoch 141/300
7200/7200 [==============================] - 0s - loss: 0.3998 - acc: 0.8336   
Epoch 142/300
7200/7200 [==============================] - 0s - loss: 0.3996 - acc: 0.8344   
Epoch 143/300
7200/7200 [==============================] - 0s - loss: 0.3997 - acc: 0.8354   
Epoch 144/300
7200/7200 [==============================] - 0s - loss: 0.3996 - acc: 0.8346   
Epoch 145/300
7200/7200 [==============================] - 0s - loss: 0.3998 - acc: 0.8343   
Epoch 146/300
7200/7200 [==============================] - 0s - loss: 0.3996 - acc: 0.8337   
Epoch 147/300
7200/7200 [==============================] - 0s - loss: 0.3997 - acc: 0.8342   
Epoch 148/300
7200/7200 [==============================] - 0s - loss: 0.3999 - acc: 0.8346   
Epoch 149/300
7200/7200 [==============================] - 0s - loss: 0.3999 - acc: 0.8343   
Epoch 150/300
7200/7200 [==============================] - 0s - loss: 0.3998 - acc: 0.8339   
Epoch 151/300
7200/7200 [==============================] - 0s - loss: 0.3994 - acc: 0.8336   
Epoch 152/300
7200/7200 [==============================] - 0s - loss: 0.3997 - acc: 0.8351   
Epoch 153/300
7200/7200 [==============================] - 0s - loss: 0.3996 - acc: 0.8353   
Epoch 154/300
7200/7200 [==============================] - 0s - loss: 0.4000 - acc: 0.8336   
Epoch 155/300
7200/7200 [==============================] - 0s - loss: 0.3999 - acc: 0.8357   
Epoch 156/300
7200/7200 [==============================] - 0s - loss: 0.3997 - acc: 0.8361   
Epoch 157/300
7200/7200 [==============================] - 0s - loss: 0.3994 - acc: 0.8347   
Epoch 158/300
7200/7200 [==============================] - 0s - loss: 0.3999 - acc: 0.8347   
Epoch 159/300
7200/7200 [==============================] - 0s - loss: 0.3996 - acc: 0.8349   
Epoch 160/300
7200/7200 [==============================] - 0s - loss: 0.3997 - acc: 0.8347   
Epoch 161/300
7200/7200 [==============================] - 0s - loss: 0.3997 - acc: 0.8342   
Epoch 162/300
7200/7200 [==============================] - 0s - loss: 0.3998 - acc: 0.8337   
Epoch 163/300
7200/7200 [==============================] - 0s - loss: 0.3998 - acc: 0.8344   
Epoch 164/300
7200/7200 [==============================] - 0s - loss: 0.3997 - acc: 0.8342   
Epoch 165/300
7200/7200 [==============================] - 0s - loss: 0.3996 - acc: 0.8346   
Epoch 166/300
7200/7200 [==============================] - 0s - loss: 0.3999 - acc: 0.8350   
Epoch 167/300
7200/7200 [==============================] - 0s - loss: 0.3995 - acc: 0.8336   
Epoch 168/300
7200/7200 [==============================] - 0s - loss: 0.4001 - acc: 0.8337   
Epoch 169/300
7200/7200 [==============================] - 0s - loss: 0.3996 - acc: 0.8347   
Epoch 170/300
7200/7200 [==============================] - 0s - loss: 0.3993 - acc: 0.8336   
Epoch 171/300
7200/7200 [==============================] - 0s - loss: 0.3997 - acc: 0.8353   
Epoch 172/300
7200/7200 [==============================] - 0s - loss: 0.3994 - acc: 0.8347   
Epoch 173/300
7200/7200 [==============================] - 0s - loss: 0.3993 - acc: 0.8350   
Epoch 174/300
7200/7200 [==============================] - 0s - loss: 0.3996 - acc: 0.8351   
Epoch 175/300
7200/7200 [==============================] - 0s - loss: 0.3994 - acc: 0.8340   
Epoch 176/300
7200/7200 [==============================] - 0s - loss: 0.3992 - acc: 0.8349   
Epoch 177/300
7200/7200 [==============================] - 0s - loss: 0.3993 - acc: 0.8351   
Epoch 178/300
7200/7200 [==============================] - 0s - loss: 0.3995 - acc: 0.8353   
Epoch 179/300
7200/7200 [==============================] - 0s - loss: 0.3997 - acc: 0.8346   
Epoch 180/300
7200/7200 [==============================] - 0s - loss: 0.3995 - acc: 0.8351   
Epoch 181/300
7200/7200 [==============================] - 0s - loss: 0.3996 - acc: 0.8351   
Epoch 182/300
7200/7200 [==============================] - 0s - loss: 0.3999 - acc: 0.8349   
Epoch 183/300
7200/7200 [==============================] - 0s - loss: 0.3995 - acc: 0.8346   
Epoch 184/300
7200/7200 [==============================] - 0s - loss: 0.3997 - acc: 0.8342   
Epoch 185/300
7200/7200 [==============================] - 0s - loss: 0.3995 - acc: 0.8346   
Epoch 186/300
7200/7200 [==============================] - 0s - loss: 0.3996 - acc: 0.8356   
Epoch 187/300
7200/7200 [==============================] - 0s - loss: 0.3995 - acc: 0.8349   
Epoch 188/300
7200/7200 [==============================] - 0s - loss: 0.3996 - acc: 0.8346   
Epoch 189/300
7200/7200 [==============================] - 0s - loss: 0.3995 - acc: 0.8350   
Epoch 190/300
7200/7200 [==============================] - 0s - loss: 0.3996 - acc: 0.8346   
Epoch 191/300
7200/7200 [==============================] - 0s - loss: 0.3994 - acc: 0.8347   
Epoch 192/300
7200/7200 [==============================] - 0s - loss: 0.3997 - acc: 0.8350   
Epoch 193/300
7200/7200 [==============================] - 0s - loss: 0.3993 - acc: 0.8354   
Epoch 194/300
7200/7200 [==============================] - 0s - loss: 0.3994 - acc: 0.8344   
Epoch 195/300
7200/7200 [==============================] - 0s - loss: 0.3993 - acc: 0.8346   
Epoch 196/300
7200/7200 [==============================] - 0s - loss: 0.3994 - acc: 0.8353   
Epoch 197/300
7200/7200 [==============================] - 0s - loss: 0.3993 - acc: 0.8346   
Epoch 198/300
7200/7200 [==============================] - 0s - loss: 0.3997 - acc: 0.8342   
Epoch 199/300
7200/7200 [==============================] - 0s - loss: 0.3994 - acc: 0.8343   
Epoch 200/300
7200/7200 [==============================] - 0s - loss: 0.3995 - acc: 0.8339   
Epoch 201/300
7200/7200 [==============================] - 0s - loss: 0.3998 - acc: 0.8343   
Epoch 202/300
7200/7200 [==============================] - 0s - loss: 0.3995 - acc: 0.8346   
Epoch 203/300
7200/7200 [==============================] - 0s - loss: 0.3994 - acc: 0.8342   
Epoch 204/300
7200/7200 [==============================] - 0s - loss: 0.3993 - acc: 0.8344   
Epoch 205/300
7200/7200 [==============================] - 0s - loss: 0.3995 - acc: 0.8347   
Epoch 206/300
7200/7200 [==============================] - 0s - loss: 0.3995 - acc: 0.8357   
Epoch 207/300
7200/7200 [==============================] - 0s - loss: 0.3992 - acc: 0.8346   
Epoch 208/300
7200/7200 [==============================] - 0s - loss: 0.3993 - acc: 0.8351   
Epoch 209/300
7200/7200 [==============================] - 0s - loss: 0.3994 - acc: 0.8358   
Epoch 210/300
7200/7200 [==============================] - 0s - loss: 0.3991 - acc: 0.8333   
Epoch 211/300
7200/7200 [==============================] - 0s - loss: 0.3993 - acc: 0.8339   
Epoch 212/300
7200/7200 [==============================] - 0s - loss: 0.3992 - acc: 0.8356   
Epoch 213/300
7200/7200 [==============================] - 0s - loss: 0.3994 - acc: 0.8335   
Epoch 214/300
7200/7200 [==============================] - 0s - loss: 0.3994 - acc: 0.8357   
Epoch 215/300
7200/7200 [==============================] - 0s - loss: 0.3991 - acc: 0.8350   
Epoch 216/300
7200/7200 [==============================] - 0s - loss: 0.3992 - acc: 0.8339   
Epoch 217/300
7200/7200 [==============================] - 0s - loss: 0.3991 - acc: 0.8340   
Epoch 218/300
7200/7200 [==============================] - 0s - loss: 0.3993 - acc: 0.8343   
Epoch 219/300
7200/7200 [==============================] - 0s - loss: 0.3988 - acc: 0.8367   
Epoch 220/300
7200/7200 [==============================] - 0s - loss: 0.3993 - acc: 0.8340   
Epoch 221/300
7200/7200 [==============================] - 0s - loss: 0.3992 - acc: 0.8342   
Epoch 222/300
7200/7200 [==============================] - 0s - loss: 0.3993 - acc: 0.8344   
Epoch 223/300
7200/7200 [==============================] - 0s - loss: 0.3991 - acc: 0.8357   
Epoch 224/300
7200/7200 [==============================] - 0s - loss: 0.3990 - acc: 0.8351   
Epoch 225/300
7200/7200 [==============================] - 0s - loss: 0.3993 - acc: 0.8354   
Epoch 226/300
7200/7200 [==============================] - 0s - loss: 0.3993 - acc: 0.8357   
Epoch 227/300
7200/7200 [==============================] - 0s - loss: 0.3991 - acc: 0.8356   
Epoch 228/300
7200/7200 [==============================] - 0s - loss: 0.3990 - acc: 0.8336   
Epoch 229/300
7200/7200 [==============================] - 0s - loss: 0.3993 - acc: 0.8344   
Epoch 230/300
7200/7200 [==============================] - 0s - loss: 0.3992 - acc: 0.8331   
Epoch 231/300
7200/7200 [==============================] - 0s - loss: 0.3989 - acc: 0.8347   
Epoch 232/300
7200/7200 [==============================] - 0s - loss: 0.3989 - acc: 0.8351   
Epoch 233/300
7200/7200 [==============================] - 0s - loss: 0.3991 - acc: 0.8336   
Epoch 234/300
7200/7200 [==============================] - 0s - loss: 0.3992 - acc: 0.8346   
Epoch 235/300
7200/7200 [==============================] - 0s - loss: 0.3989 - acc: 0.8346   
Epoch 236/300
7200/7200 [==============================] - 0s - loss: 0.3989 - acc: 0.8342   
Epoch 237/300
7200/7200 [==============================] - 0s - loss: 0.3989 - acc: 0.8347   
Epoch 238/300
7200/7200 [==============================] - 0s - loss: 0.3990 - acc: 0.8343   
Epoch 239/300
7200/7200 [==============================] - 0s - loss: 0.3987 - acc: 0.8343   
Epoch 240/300
7200/7200 [==============================] - 0s - loss: 0.3986 - acc: 0.8350   
Epoch 241/300
7200/7200 [==============================] - 0s - loss: 0.3987 - acc: 0.8364   
Epoch 242/300
7200/7200 [==============================] - 0s - loss: 0.3983 - acc: 0.8337   
Epoch 243/300
7200/7200 [==============================] - 0s - loss: 0.3978 - acc: 0.8356   
Epoch 244/300
7200/7200 [==============================] - 0s - loss: 0.3981 - acc: 0.8331   
Epoch 245/300
7200/7200 [==============================] - 0s - loss: 0.3979 - acc: 0.8362   
Epoch 246/300
7200/7200 [==============================] - 0s - loss: 0.3978 - acc: 0.8340   
Epoch 247/300
7200/7200 [==============================] - 0s - loss: 0.3976 - acc: 0.8356   
Epoch 248/300
7200/7200 [==============================] - 0s - loss: 0.3973 - acc: 0.8344   
Epoch 249/300
7200/7200 [==============================] - 0s - loss: 0.3968 - acc: 0.8351   
Epoch 250/300
7200/7200 [==============================] - 0s - loss: 0.3973 - acc: 0.8339   
Epoch 251/300
7200/7200 [==============================] - 0s - loss: 0.3974 - acc: 0.8356   
Epoch 252/300
7200/7200 [==============================] - 0s - loss: 0.3970 - acc: 0.8343   
Epoch 253/300
7200/7200 [==============================] - 0s - loss: 0.3968 - acc: 0.8337   
Epoch 254/300
7200/7200 [==============================] - 0s - loss: 0.3969 - acc: 0.8360   
Epoch 255/300
7200/7200 [==============================] - 0s - loss: 0.3964 - acc: 0.8351   
Epoch 256/300
7200/7200 [==============================] - 0s - loss: 0.3968 - acc: 0.8357   
Epoch 257/300
7200/7200 [==============================] - 0s - loss: 0.3966 - acc: 0.8358   
Epoch 258/300
7200/7200 [==============================] - 0s - loss: 0.3963 - acc: 0.8351   
Epoch 259/300
7200/7200 [==============================] - 0s - loss: 0.3966 - acc: 0.8343   
Epoch 260/300
7200/7200 [==============================] - 0s - loss: 0.3960 - acc: 0.8354   
Epoch 261/300
7200/7200 [==============================] - 0s - loss: 0.3966 - acc: 0.8369   
Epoch 262/300
7200/7200 [==============================] - 0s - loss: 0.3962 - acc: 0.8361   
Epoch 263/300
7200/7200 [==============================] - 0s - loss: 0.3961 - acc: 0.8369   
Epoch 264/300
7200/7200 [==============================] - 0s - loss: 0.3961 - acc: 0.8362   
Epoch 265/300
7200/7200 [==============================] - 0s - loss: 0.3956 - acc: 0.8356   
Epoch 266/300
7200/7200 [==============================] - 0s - loss: 0.3959 - acc: 0.8360   
Epoch 267/300
7200/7200 [==============================] - 0s - loss: 0.3954 - acc: 0.8358   
Epoch 268/300
7200/7200 [==============================] - 0s - loss: 0.3954 - acc: 0.8371   
Epoch 269/300
7200/7200 [==============================] - 0s - loss: 0.3953 - acc: 0.8356   
Epoch 270/300
7200/7200 [==============================] - 0s - loss: 0.3952 - acc: 0.8353   
Epoch 271/300
7200/7200 [==============================] - 0s - loss: 0.3954 - acc: 0.8358   
Epoch 272/300
7200/7200 [==============================] - 0s - loss: 0.3950 - acc: 0.8358   
Epoch 273/300
7200/7200 [==============================] - 0s - loss: 0.3957 - acc: 0.8349   
Epoch 274/300
7200/7200 [==============================] - 0s - loss: 0.3951 - acc: 0.8357   
Epoch 275/300
7200/7200 [==============================] - 0s - loss: 0.3949 - acc: 0.8361   
Epoch 276/300
7200/7200 [==============================] - 0s - loss: 0.3950 - acc: 0.8371   
Epoch 277/300
7200/7200 [==============================] - 0s - loss: 0.3948 - acc: 0.8360   
Epoch 278/300
7200/7200 [==============================] - 0s - loss: 0.3950 - acc: 0.8360   
Epoch 279/300
7200/7200 [==============================] - 0s - loss: 0.3944 - acc: 0.8349   
Epoch 280/300
7200/7200 [==============================] - 0s - loss: 0.3948 - acc: 0.8358   
Epoch 281/300
7200/7200 [==============================] - 0s - loss: 0.3948 - acc: 0.8381   
Epoch 282/300
7200/7200 [==============================] - 0s - loss: 0.3940 - acc: 0.8356   
Epoch 283/300
7200/7200 [==============================] - 0s - loss: 0.3946 - acc: 0.8357   
Epoch 284/300
7200/7200 [==============================] - 0s - loss: 0.3946 - acc: 0.8387   
Epoch 285/300
7200/7200 [==============================] - 0s - loss: 0.3944 - acc: 0.8357   
Epoch 286/300
7200/7200 [==============================] - 0s - loss: 0.3943 - acc: 0.8353   
Epoch 287/300
7200/7200 [==============================] - 0s - loss: 0.3945 - acc: 0.8349   
Epoch 288/300
7200/7200 [==============================] - 0s - loss: 0.3941 - acc: 0.8365   
Epoch 289/300
7200/7200 [==============================] - 0s - loss: 0.3941 - acc: 0.8353   
Epoch 290/300
7200/7200 [==============================] - 0s - loss: 0.3941 - acc: 0.8368   
Epoch 291/300
7200/7200 [==============================] - 0s - loss: 0.3941 - acc: 0.8365   
Epoch 292/300
7200/7200 [==============================] - 0s - loss: 0.3944 - acc: 0.8350   
Epoch 293/300
7200/7200 [==============================] - 0s - loss: 0.3938 - acc: 0.8382   
Epoch 294/300
7200/7200 [==============================] - 0s - loss: 0.3936 - acc: 0.8350   
Epoch 295/300
7200/7200 [==============================] - 0s - loss: 0.3941 - acc: 0.8367   
Epoch 296/300
7200/7200 [==============================] - 0s - loss: 0.3938 - acc: 0.8357   
Epoch 297/300
7200/7200 [==============================] - 0s - loss: 0.3940 - acc: 0.8367   
Epoch 298/300
7200/7200 [==============================] - 0s - loss: 0.3942 - acc: 0.8374   
Epoch 299/300
7200/7200 [==============================] - 0s - loss: 0.3938 - acc: 0.8356   
Epoch 300/300
7200/7200 [==============================] - 0s - loss: 0.3938 - acc: 0.8361   
6200/7200 [========================>.....] - ETA: 0sEpoch 1/300
7200/7200 [==============================] - 1s - loss: 0.5533 - acc: 0.7969   
Epoch 2/300
7200/7200 [==============================] - 0s - loss: 0.4367 - acc: 0.7969   
Epoch 3/300
7200/7200 [==============================] - 0s - loss: 0.4300 - acc: 0.7969   
Epoch 4/300
7200/7200 [==============================] - 0s - loss: 0.4269 - acc: 0.7969   
Epoch 5/300
7200/7200 [==============================] - 0s - loss: 0.4241 - acc: 0.7969   
Epoch 6/300
7200/7200 [==============================] - 0s - loss: 0.4217 - acc: 0.8004   
Epoch 7/300
7200/7200 [==============================] - 0s - loss: 0.4180 - acc: 0.8225   
Epoch 8/300
7200/7200 [==============================] - 0s - loss: 0.4143 - acc: 0.8292   
Epoch 9/300
7200/7200 [==============================] - 0s - loss: 0.4118 - acc: 0.8317   
Epoch 10/300
7200/7200 [==============================] - 0s - loss: 0.4095 - acc: 0.8319   
Epoch 11/300
7200/7200 [==============================] - 0s - loss: 0.4083 - acc: 0.8336   
Epoch 12/300
7200/7200 [==============================] - 0s - loss: 0.4064 - acc: 0.8339   
Epoch 13/300
7200/7200 [==============================] - 0s - loss: 0.4050 - acc: 0.8354   
Epoch 14/300
7200/7200 [==============================] - 0s - loss: 0.4041 - acc: 0.8350   
Epoch 15/300
7200/7200 [==============================] - 0s - loss: 0.4031 - acc: 0.8347   
Epoch 16/300
7200/7200 [==============================] - 0s - loss: 0.4020 - acc: 0.8337   
Epoch 17/300
7200/7200 [==============================] - 0s - loss: 0.4011 - acc: 0.8354   
Epoch 18/300
7200/7200 [==============================] - 0s - loss: 0.4009 - acc: 0.8364   
Epoch 19/300
7200/7200 [==============================] - 0s - loss: 0.3995 - acc: 0.8362   
Epoch 20/300
7200/7200 [==============================] - 0s - loss: 0.4001 - acc: 0.8358   
Epoch 21/300
7200/7200 [==============================] - 0s - loss: 0.3995 - acc: 0.8349   
Epoch 22/300
7200/7200 [==============================] - 0s - loss: 0.3991 - acc: 0.8353   
Epoch 23/300
7200/7200 [==============================] - 0s - loss: 0.3985 - acc: 0.8346   
Epoch 24/300
7200/7200 [==============================] - 0s - loss: 0.3979 - acc: 0.8350   
Epoch 25/300
7200/7200 [==============================] - 0s - loss: 0.3982 - acc: 0.8358   
Epoch 26/300
7200/7200 [==============================] - 0s - loss: 0.3975 - acc: 0.8353   
Epoch 27/300
7200/7200 [==============================] - 0s - loss: 0.3971 - acc: 0.8365   
Epoch 28/300
7200/7200 [==============================] - 0s - loss: 0.3970 - acc: 0.8372   
Epoch 29/300
7200/7200 [==============================] - 0s - loss: 0.3963 - acc: 0.8354   
Epoch 30/300
7200/7200 [==============================] - 0s - loss: 0.3961 - acc: 0.8364   
Epoch 31/300
7200/7200 [==============================] - 0s - loss: 0.3957 - acc: 0.8361   
Epoch 32/300
7200/7200 [==============================] - 0s - loss: 0.3956 - acc: 0.8351   
Epoch 33/300
7200/7200 [==============================] - 0s - loss: 0.3954 - acc: 0.8367   
Epoch 34/300
7200/7200 [==============================] - 0s - loss: 0.3954 - acc: 0.8349   
Epoch 35/300
7200/7200 [==============================] - 0s - loss: 0.3953 - acc: 0.8351   
Epoch 36/300
7200/7200 [==============================] - 0s - loss: 0.3947 - acc: 0.8365   
Epoch 37/300
7200/7200 [==============================] - 0s - loss: 0.3949 - acc: 0.8372   
Epoch 38/300
7200/7200 [==============================] - 0s - loss: 0.3951 - acc: 0.8356   
Epoch 39/300
7200/7200 [==============================] - 0s - loss: 0.3946 - acc: 0.8361   
Epoch 40/300
7200/7200 [==============================] - 0s - loss: 0.3941 - acc: 0.8354   
Epoch 41/300
7200/7200 [==============================] - 0s - loss: 0.3947 - acc: 0.8354   
Epoch 42/300
7200/7200 [==============================] - 0s - loss: 0.3945 - acc: 0.8365   
Epoch 43/300
7200/7200 [==============================] - 0s - loss: 0.3939 - acc: 0.8362   
Epoch 44/300
7200/7200 [==============================] - 0s - loss: 0.3940 - acc: 0.8365   
Epoch 45/300
7200/7200 [==============================] - 0s - loss: 0.3941 - acc: 0.8350   
Epoch 46/300
7200/7200 [==============================] - 0s - loss: 0.3942 - acc: 0.8349   
Epoch 47/300
7200/7200 [==============================] - 0s - loss: 0.3938 - acc: 0.8382   
Epoch 48/300
7200/7200 [==============================] - 0s - loss: 0.3938 - acc: 0.8353   
Epoch 49/300
7200/7200 [==============================] - 0s - loss: 0.3937 - acc: 0.8369   
Epoch 50/300
7200/7200 [==============================] - 0s - loss: 0.3931 - acc: 0.8381   
Epoch 51/300
7200/7200 [==============================] - 0s - loss: 0.3933 - acc: 0.8367   
Epoch 52/300
7200/7200 [==============================] - 0s - loss: 0.3927 - acc: 0.8375   
Epoch 53/300
7200/7200 [==============================] - 0s - loss: 0.3930 - acc: 0.8367   
Epoch 54/300
7200/7200 [==============================] - 0s - loss: 0.3927 - acc: 0.8381   
Epoch 55/300
7200/7200 [==============================] - 0s - loss: 0.3927 - acc: 0.8372   
Epoch 56/300
7200/7200 [==============================] - 0s - loss: 0.3929 - acc: 0.8385   
Epoch 57/300
7200/7200 [==============================] - 0s - loss: 0.3931 - acc: 0.8365   
Epoch 58/300
7200/7200 [==============================] - 0s - loss: 0.3925 - acc: 0.8387   
Epoch 59/300
7200/7200 [==============================] - 0s - loss: 0.3925 - acc: 0.8389   
Epoch 60/300
7200/7200 [==============================] - 0s - loss: 0.3925 - acc: 0.8372   
Epoch 61/300
7200/7200 [==============================] - 0s - loss: 0.3920 - acc: 0.8396   
Epoch 62/300
7200/7200 [==============================] - 0s - loss: 0.3924 - acc: 0.8379   
Epoch 63/300
7200/7200 [==============================] - 0s - loss: 0.3920 - acc: 0.8382   
Epoch 64/300
7200/7200 [==============================] - 0s - loss: 0.3918 - acc: 0.8381   
Epoch 65/300
7200/7200 [==============================] - 0s - loss: 0.3917 - acc: 0.8378   
Epoch 66/300
7200/7200 [==============================] - 0s - loss: 0.3918 - acc: 0.8383   
Epoch 67/300
7200/7200 [==============================] - 0s - loss: 0.3923 - acc: 0.8368   
Epoch 68/300
7200/7200 [==============================] - 0s - loss: 0.3912 - acc: 0.8385   
Epoch 69/300
7200/7200 [==============================] - 0s - loss: 0.3915 - acc: 0.8365   
Epoch 70/300
7200/7200 [==============================] - 0s - loss: 0.3916 - acc: 0.8396   
Epoch 71/300
7200/7200 [==============================] - 0s - loss: 0.3920 - acc: 0.8383   
Epoch 72/300
7200/7200 [==============================] - 0s - loss: 0.3910 - acc: 0.8378   
Epoch 73/300
7200/7200 [==============================] - 0s - loss: 0.3919 - acc: 0.8385   
Epoch 74/300
7200/7200 [==============================] - 0s - loss: 0.3912 - acc: 0.8372   
Epoch 75/300
7200/7200 [==============================] - 0s - loss: 0.3914 - acc: 0.8386   
Epoch 76/300
7200/7200 [==============================] - 0s - loss: 0.3910 - acc: 0.8393   
Epoch 77/300
7200/7200 [==============================] - 0s - loss: 0.3907 - acc: 0.8399   
Epoch 78/300
7200/7200 [==============================] - 0s - loss: 0.3904 - acc: 0.8385   
Epoch 79/300
7200/7200 [==============================] - 0s - loss: 0.3904 - acc: 0.8392   
Epoch 80/300
7200/7200 [==============================] - 0s - loss: 0.3910 - acc: 0.8387   
Epoch 81/300
7200/7200 [==============================] - 0s - loss: 0.3907 - acc: 0.8387   
Epoch 82/300
7200/7200 [==============================] - 0s - loss: 0.3902 - acc: 0.8386   
Epoch 83/300
7200/7200 [==============================] - 0s - loss: 0.3899 - acc: 0.8372   
Epoch 84/300
7200/7200 [==============================] - 0s - loss: 0.3907 - acc: 0.8392   
Epoch 85/300
7200/7200 [==============================] - 0s - loss: 0.3901 - acc: 0.8390   
Epoch 86/300
7200/7200 [==============================] - 0s - loss: 0.3902 - acc: 0.8397   
Epoch 87/300
7200/7200 [==============================] - 0s - loss: 0.3902 - acc: 0.8394   
Epoch 88/300
7200/7200 [==============================] - 0s - loss: 0.3900 - acc: 0.8390   
Epoch 89/300
7200/7200 [==============================] - 0s - loss: 0.3900 - acc: 0.8393   
Epoch 90/300
7200/7200 [==============================] - 0s - loss: 0.3896 - acc: 0.8387   
Epoch 91/300
7200/7200 [==============================] - 0s - loss: 0.3894 - acc: 0.8407   
Epoch 92/300
7200/7200 [==============================] - 0s - loss: 0.3887 - acc: 0.8392   
Epoch 93/300
7200/7200 [==============================] - 0s - loss: 0.3893 - acc: 0.8403   
Epoch 94/300
7200/7200 [==============================] - 0s - loss: 0.3885 - acc: 0.8406   
Epoch 95/300
7200/7200 [==============================] - 0s - loss: 0.3870 - acc: 0.8401   
Epoch 96/300
7200/7200 [==============================] - 0s - loss: 0.3858 - acc: 0.8407   
Epoch 97/300
7200/7200 [==============================] - 0s - loss: 0.3823 - acc: 0.8394   
Epoch 98/300
7200/7200 [==============================] - 0s - loss: 0.3799 - acc: 0.8393   
Epoch 99/300
7200/7200 [==============================] - 0s - loss: 0.3762 - acc: 0.8411   
Epoch 100/300
7200/7200 [==============================] - 0s - loss: 0.3734 - acc: 0.8440   
Epoch 101/300
7200/7200 [==============================] - 0s - loss: 0.3708 - acc: 0.8442   
Epoch 102/300
7200/7200 [==============================] - 0s - loss: 0.3692 - acc: 0.8450   
Epoch 103/300
7200/7200 [==============================] - 0s - loss: 0.3679 - acc: 0.8472   
Epoch 104/300
7200/7200 [==============================] - 0s - loss: 0.3670 - acc: 0.8485   
Epoch 105/300
7200/7200 [==============================] - 0s - loss: 0.3653 - acc: 0.8472   
Epoch 106/300
7200/7200 [==============================] - 0s - loss: 0.3642 - acc: 0.8508   
Epoch 107/300
7200/7200 [==============================] - 0s - loss: 0.3628 - acc: 0.8512   
Epoch 108/300
7200/7200 [==============================] - 0s - loss: 0.3603 - acc: 0.8508   
Epoch 109/300
7200/7200 [==============================] - 0s - loss: 0.3584 - acc: 0.8546   
Epoch 110/300
7200/7200 [==============================] - 0s - loss: 0.3579 - acc: 0.8543   
Epoch 111/300
7200/7200 [==============================] - 0s - loss: 0.3556 - acc: 0.8553   
Epoch 112/300
7200/7200 [==============================] - 0s - loss: 0.3543 - acc: 0.8569   
Epoch 113/300
7200/7200 [==============================] - 0s - loss: 0.3536 - acc: 0.8574   
Epoch 114/300
7200/7200 [==============================] - 0s - loss: 0.3529 - acc: 0.8578   
Epoch 115/300
7200/7200 [==============================] - 0s - loss: 0.3526 - acc: 0.8579   
Epoch 116/300
7200/7200 [==============================] - 0s - loss: 0.3518 - acc: 0.8596   
Epoch 117/300
7200/7200 [==============================] - 0s - loss: 0.3511 - acc: 0.8575   
Epoch 118/300
7200/7200 [==============================] - 0s - loss: 0.3507 - acc: 0.8600   
Epoch 119/300
7200/7200 [==============================] - 0s - loss: 0.3506 - acc: 0.8592   
Epoch 120/300
7200/7200 [==============================] - 0s - loss: 0.3500 - acc: 0.8631   
Epoch 121/300
7200/7200 [==============================] - 0s - loss: 0.3495 - acc: 0.8599   
Epoch 122/300
7200/7200 [==============================] - 0s - loss: 0.3494 - acc: 0.8606   
Epoch 123/300
7200/7200 [==============================] - 0s - loss: 0.3495 - acc: 0.8596   
Epoch 124/300
7200/7200 [==============================] - 0s - loss: 0.3484 - acc: 0.8626   
Epoch 125/300
7200/7200 [==============================] - 0s - loss: 0.3483 - acc: 0.8601   
Epoch 126/300
7200/7200 [==============================] - 0s - loss: 0.3479 - acc: 0.8614   
Epoch 127/300
7200/7200 [==============================] - 0s - loss: 0.3476 - acc: 0.8625   
Epoch 128/300
7200/7200 [==============================] - 0s - loss: 0.3474 - acc: 0.8596   
Epoch 129/300
7200/7200 [==============================] - 0s - loss: 0.3471 - acc: 0.8621   
Epoch 130/300
7200/7200 [==============================] - 0s - loss: 0.3470 - acc: 0.8617   
Epoch 131/300
7200/7200 [==============================] - ETA: 0s - loss: 0.3505 - acc: 0.858 - 0s - loss: 0.3471 - acc: 0.8601   
Epoch 132/300
7200/7200 [==============================] - 0s - loss: 0.3463 - acc: 0.8618   
Epoch 133/300
7200/7200 [==============================] - 0s - loss: 0.3468 - acc: 0.8601   
Epoch 134/300
7200/7200 [==============================] - 0s - loss: 0.3464 - acc: 0.8603   
Epoch 135/300
7200/7200 [==============================] - 0s - loss: 0.3463 - acc: 0.8612   
Epoch 136/300
7200/7200 [==============================] - 0s - loss: 0.3457 - acc: 0.8606   
Epoch 137/300
7200/7200 [==============================] - 0s - loss: 0.3457 - acc: 0.8610   
Epoch 138/300
7200/7200 [==============================] - 0s - loss: 0.3456 - acc: 0.8614   
Epoch 139/300
7200/7200 [==============================] - 0s - loss: 0.3452 - acc: 0.8597   
Epoch 140/300
7200/7200 [==============================] - 0s - loss: 0.3450 - acc: 0.8601   
Epoch 141/300
7200/7200 [==============================] - 0s - loss: 0.3453 - acc: 0.8603   
Epoch 142/300
7200/7200 [==============================] - 0s - loss: 0.3451 - acc: 0.8618   
Epoch 143/300
7200/7200 [==============================] - 0s - loss: 0.3454 - acc: 0.8640   
Epoch 144/300
7200/7200 [==============================] - 0s - loss: 0.3447 - acc: 0.8622   
Epoch 145/300
7200/7200 [==============================] - 0s - loss: 0.3444 - acc: 0.8621   
Epoch 146/300
7200/7200 [==============================] - 0s - loss: 0.3444 - acc: 0.8637   
Epoch 147/300
7200/7200 [==============================] - 0s - loss: 0.3445 - acc: 0.8619   
Epoch 148/300
7200/7200 [==============================] - 0s - loss: 0.3445 - acc: 0.8614   
Epoch 149/300
7200/7200 [==============================] - 0s - loss: 0.3436 - acc: 0.8629   
Epoch 150/300
7200/7200 [==============================] - 0s - loss: 0.3439 - acc: 0.8631   
Epoch 151/300
7200/7200 [==============================] - 0s - loss: 0.3442 - acc: 0.8596   
Epoch 152/300
7200/7200 [==============================] - 0s - loss: 0.3441 - acc: 0.8622   
Epoch 153/300
7200/7200 [==============================] - 0s - loss: 0.3437 - acc: 0.8624   
Epoch 154/300
7200/7200 [==============================] - 0s - loss: 0.3434 - acc: 0.8629   
Epoch 155/300
7200/7200 [==============================] - 0s - loss: 0.3436 - acc: 0.8603   
Epoch 156/300
7200/7200 [==============================] - 0s - loss: 0.3436 - acc: 0.8621   
Epoch 157/300
7200/7200 [==============================] - 0s - loss: 0.3436 - acc: 0.8612   
Epoch 158/300
7200/7200 [==============================] - 0s - loss: 0.3432 - acc: 0.8612   
Epoch 159/300
7200/7200 [==============================] - 0s - loss: 0.3433 - acc: 0.8618   
Epoch 160/300
7200/7200 [==============================] - 0s - loss: 0.3435 - acc: 0.8608   
Epoch 161/300
7200/7200 [==============================] - 0s - loss: 0.3436 - acc: 0.8614   
Epoch 162/300
7200/7200 [==============================] - 0s - loss: 0.3437 - acc: 0.8628   
Epoch 163/300
7200/7200 [==============================] - 0s - loss: 0.3431 - acc: 0.8604   
Epoch 164/300
7200/7200 [==============================] - 0s - loss: 0.3435 - acc: 0.8611   
Epoch 165/300
7200/7200 [==============================] - 0s - loss: 0.3425 - acc: 0.8618   
Epoch 166/300
7200/7200 [==============================] - 0s - loss: 0.3426 - acc: 0.8614   
Epoch 167/300
7200/7200 [==============================] - 0s - loss: 0.3431 - acc: 0.8612   
Epoch 168/300
7200/7200 [==============================] - 0s - loss: 0.3433 - acc: 0.8610   
Epoch 169/300
7200/7200 [==============================] - 0s - loss: 0.3421 - acc: 0.8619   
Epoch 170/300
7200/7200 [==============================] - 0s - loss: 0.3430 - acc: 0.8626   
Epoch 171/300
7200/7200 [==============================] - 0s - loss: 0.3425 - acc: 0.8625   
Epoch 172/300
7200/7200 [==============================] - 0s - loss: 0.3427 - acc: 0.8612   
Epoch 173/300
7200/7200 [==============================] - 0s - loss: 0.3428 - acc: 0.8618   
Epoch 174/300
7200/7200 [==============================] - 0s - loss: 0.3421 - acc: 0.8610   
Epoch 175/300
7200/7200 [==============================] - 0s - loss: 0.3424 - acc: 0.8628   
Epoch 176/300
7200/7200 [==============================] - 0s - loss: 0.3421 - acc: 0.8626   
Epoch 177/300
7200/7200 [==============================] - 0s - loss: 0.3420 - acc: 0.8610   
Epoch 178/300
7200/7200 [==============================] - 0s - loss: 0.3422 - acc: 0.8618   
Epoch 179/300
7200/7200 [==============================] - 0s - loss: 0.3425 - acc: 0.8619   
Epoch 180/300
7200/7200 [==============================] - 0s - loss: 0.3424 - acc: 0.8624   
Epoch 181/300
7200/7200 [==============================] - 0s - loss: 0.3423 - acc: 0.8612   
Epoch 182/300
7200/7200 [==============================] - 0s - loss: 0.3424 - acc: 0.8629   
Epoch 183/300
7200/7200 [==============================] - 0s - loss: 0.3421 - acc: 0.8619   
Epoch 184/300
7200/7200 [==============================] - 0s - loss: 0.3419 - acc: 0.8615   
Epoch 185/300
7200/7200 [==============================] - 0s - loss: 0.3424 - acc: 0.8626   
Epoch 186/300
7200/7200 [==============================] - 0s - loss: 0.3416 - acc: 0.8621   
Epoch 187/300
7200/7200 [==============================] - 0s - loss: 0.3418 - acc: 0.8631   
Epoch 188/300
7200/7200 [==============================] - 0s - loss: 0.3419 - acc: 0.8626   
Epoch 189/300
7200/7200 [==============================] - 0s - loss: 0.3423 - acc: 0.8625   
Epoch 190/300
7200/7200 [==============================] - 0s - loss: 0.3419 - acc: 0.8612   
Epoch 191/300
7200/7200 [==============================] - 0s - loss: 0.3415 - acc: 0.8631   
Epoch 192/300
7200/7200 [==============================] - 0s - loss: 0.3424 - acc: 0.8626   
Epoch 193/300
7200/7200 [==============================] - 0s - loss: 0.3421 - acc: 0.8622   
Epoch 194/300
7200/7200 [==============================] - 0s - loss: 0.3423 - acc: 0.8599   
Epoch 195/300
7200/7200 [==============================] - 0s - loss: 0.3414 - acc: 0.8626   
Epoch 196/300
7200/7200 [==============================] - 0s - loss: 0.3410 - acc: 0.8635   
Epoch 197/300
7200/7200 [==============================] - 0s - loss: 0.3415 - acc: 0.8628   
Epoch 198/300
7200/7200 [==============================] - 0s - loss: 0.3413 - acc: 0.8629   
Epoch 199/300
7200/7200 [==============================] - 0s - loss: 0.3415 - acc: 0.8610   
Epoch 200/300
7200/7200 [==============================] - 0s - loss: 0.3413 - acc: 0.8618   
Epoch 201/300
7200/7200 [==============================] - 0s - loss: 0.3417 - acc: 0.8607   
Epoch 202/300
7200/7200 [==============================] - 0s - loss: 0.3415 - acc: 0.8622   
Epoch 203/300
7200/7200 [==============================] - 0s - loss: 0.3412 - acc: 0.8618   
Epoch 204/300
7200/7200 [==============================] - 0s - loss: 0.3415 - acc: 0.8606   
Epoch 205/300
7200/7200 [==============================] - 0s - loss: 0.3415 - acc: 0.8618   
Epoch 206/300
7200/7200 [==============================] - 0s - loss: 0.3415 - acc: 0.8615   
Epoch 207/300
7200/7200 [==============================] - 0s - loss: 0.3409 - acc: 0.8631   
Epoch 208/300
7200/7200 [==============================] - 0s - loss: 0.3417 - acc: 0.8629   
Epoch 209/300
7200/7200 [==============================] - 0s - loss: 0.3417 - acc: 0.8614   
Epoch 210/300
7200/7200 [==============================] - 0s - loss: 0.3410 - acc: 0.8624   
Epoch 211/300
7200/7200 [==============================] - 0s - loss: 0.3412 - acc: 0.8625   
Epoch 212/300
7200/7200 [==============================] - 0s - loss: 0.3406 - acc: 0.8621   
Epoch 213/300
7200/7200 [==============================] - 0s - loss: 0.3414 - acc: 0.8639   
Epoch 214/300
7200/7200 [==============================] - 0s - loss: 0.3424 - acc: 0.8612   
Epoch 215/300
7200/7200 [==============================] - 0s - loss: 0.3412 - acc: 0.8621   
Epoch 216/300
7200/7200 [==============================] - 0s - loss: 0.3407 - acc: 0.8611   
Epoch 217/300
7200/7200 [==============================] - ETA: 0s - loss: 0.3436 - acc: 0.861 - 0s - loss: 0.3408 - acc: 0.8632   
Epoch 218/300
7200/7200 [==============================] - 0s - loss: 0.3411 - acc: 0.8624   
Epoch 219/300
7200/7200 [==============================] - 0s - loss: 0.3405 - acc: 0.8614   
Epoch 220/300
7200/7200 [==============================] - 0s - loss: 0.3411 - acc: 0.8621   
Epoch 221/300
7200/7200 [==============================] - 0s - loss: 0.3416 - acc: 0.8615   
Epoch 222/300
7200/7200 [==============================] - 0s - loss: 0.3416 - acc: 0.8606   
Epoch 223/300
7200/7200 [==============================] - 0s - loss: 0.3410 - acc: 0.8629   
Epoch 224/300
7200/7200 [==============================] - 0s - loss: 0.3405 - acc: 0.8629   
Epoch 225/300
7200/7200 [==============================] - 0s - loss: 0.3410 - acc: 0.8643   
Epoch 226/300
7200/7200 [==============================] - 0s - loss: 0.3405 - acc: 0.8601   
Epoch 227/300
7200/7200 [==============================] - 0s - loss: 0.3410 - acc: 0.8642   
Epoch 228/300
7200/7200 [==============================] - 0s - loss: 0.3400 - acc: 0.8621   
Epoch 229/300
7200/7200 [==============================] - 0s - loss: 0.3411 - acc: 0.8625   
Epoch 230/300
7200/7200 [==============================] - 0s - loss: 0.3405 - acc: 0.8635   
Epoch 231/300
7200/7200 [==============================] - 0s - loss: 0.3407 - acc: 0.8628   
Epoch 232/300
7200/7200 [==============================] - 0s - loss: 0.3406 - acc: 0.8622   
Epoch 233/300
7200/7200 [==============================] - 0s - loss: 0.3406 - acc: 0.8607   
Epoch 234/300
7200/7200 [==============================] - 0s - loss: 0.3408 - acc: 0.8622   
Epoch 235/300
7200/7200 [==============================] - 0s - loss: 0.3408 - acc: 0.8622   
Epoch 236/300
7200/7200 [==============================] - 0s - loss: 0.3406 - acc: 0.8606   
Epoch 237/300
7200/7200 [==============================] - 0s - loss: 0.3404 - acc: 0.8625   
Epoch 238/300
7200/7200 [==============================] - 0s - loss: 0.3404 - acc: 0.8617   
Epoch 239/300
7200/7200 [==============================] - 0s - loss: 0.3409 - acc: 0.8625   
Epoch 240/300
7200/7200 [==============================] - 0s - loss: 0.3406 - acc: 0.8640   
Epoch 241/300
7200/7200 [==============================] - 0s - loss: 0.3401 - acc: 0.8625   
Epoch 242/300
7200/7200 [==============================] - 0s - loss: 0.3405 - acc: 0.8635   
Epoch 243/300
7200/7200 [==============================] - 0s - loss: 0.3403 - acc: 0.8626   
Epoch 244/300
7200/7200 [==============================] - 0s - loss: 0.3399 - acc: 0.8635   
Epoch 245/300
7200/7200 [==============================] - 0s - loss: 0.3403 - acc: 0.8624   
Epoch 246/300
7200/7200 [==============================] - 0s - loss: 0.3406 - acc: 0.8606   
Epoch 247/300
7200/7200 [==============================] - 0s - loss: 0.3401 - acc: 0.8624   
Epoch 248/300
7200/7200 [==============================] - 0s - loss: 0.3405 - acc: 0.8637   
Epoch 249/300
7200/7200 [==============================] - 0s - loss: 0.3407 - acc: 0.8644   
Epoch 250/300
7200/7200 [==============================] - 0s - loss: 0.3405 - acc: 0.8635   
Epoch 251/300
7200/7200 [==============================] - 0s - loss: 0.3403 - acc: 0.8622   
Epoch 252/300
7200/7200 [==============================] - 0s - loss: 0.3397 - acc: 0.8618   
Epoch 253/300
7200/7200 [==============================] - 0s - loss: 0.3394 - acc: 0.8617   
Epoch 254/300
7200/7200 [==============================] - 0s - loss: 0.3398 - acc: 0.8628   
Epoch 255/300
7200/7200 [==============================] - 0s - loss: 0.3403 - acc: 0.8626   
Epoch 256/300
7200/7200 [==============================] - 0s - loss: 0.3399 - acc: 0.8624   
Epoch 257/300
7200/7200 [==============================] - 0s - loss: 0.3399 - acc: 0.8633   
Epoch 258/300
7200/7200 [==============================] - 0s - loss: 0.3403 - acc: 0.8594   
Epoch 259/300
7200/7200 [==============================] - 0s - loss: 0.3399 - acc: 0.8639   
Epoch 260/300
7200/7200 [==============================] - 0s - loss: 0.3404 - acc: 0.8621   
Epoch 261/300
7200/7200 [==============================] - 0s - loss: 0.3405 - acc: 0.8611   
Epoch 262/300
7200/7200 [==============================] - 0s - loss: 0.3397 - acc: 0.8636   
Epoch 263/300
7200/7200 [==============================] - 0s - loss: 0.3405 - acc: 0.8626   
Epoch 264/300
7200/7200 [==============================] - 0s - loss: 0.3397 - acc: 0.8626   
Epoch 265/300
7200/7200 [==============================] - 0s - loss: 0.3396 - acc: 0.8626   
Epoch 266/300
7200/7200 [==============================] - 0s - loss: 0.3398 - acc: 0.8635   
Epoch 267/300
7200/7200 [==============================] - 0s - loss: 0.3394 - acc: 0.8636   
Epoch 268/300
7200/7200 [==============================] - 0s - loss: 0.3392 - acc: 0.8617   
Epoch 269/300
7200/7200 [==============================] - 0s - loss: 0.3398 - acc: 0.8628   
Epoch 270/300
7200/7200 [==============================] - 0s - loss: 0.3389 - acc: 0.8636   
Epoch 271/300
7200/7200 [==============================] - 0s - loss: 0.3395 - acc: 0.8624   
Epoch 272/300
7200/7200 [==============================] - 0s - loss: 0.3394 - acc: 0.8644   
Epoch 273/300
7200/7200 [==============================] - 0s - loss: 0.3393 - acc: 0.8637   
Epoch 274/300
7200/7200 [==============================] - 0s - loss: 0.3399 - acc: 0.8618   
Epoch 275/300
7200/7200 [==============================] - 0s - loss: 0.3396 - acc: 0.8621   
Epoch 276/300
7200/7200 [==============================] - 0s - loss: 0.3395 - acc: 0.8625   
Epoch 277/300
7200/7200 [==============================] - 0s - loss: 0.3391 - acc: 0.8632   
Epoch 278/300
7200/7200 [==============================] - 0s - loss: 0.3393 - acc: 0.8635   
Epoch 279/300
7200/7200 [==============================] - 0s - loss: 0.3387 - acc: 0.8622   
Epoch 280/300
7200/7200 [==============================] - 0s - loss: 0.3389 - acc: 0.8621   
Epoch 281/300
7200/7200 [==============================] - 0s - loss: 0.3389 - acc: 0.8639   
Epoch 282/300
7200/7200 [==============================] - 0s - loss: 0.3389 - acc: 0.8633   
Epoch 283/300
7200/7200 [==============================] - 0s - loss: 0.3390 - acc: 0.8615   
Epoch 284/300
7200/7200 [==============================] - 0s - loss: 0.3389 - acc: 0.8632   
Epoch 285/300
7200/7200 [==============================] - 0s - loss: 0.3388 - acc: 0.8628   
Epoch 286/300
7200/7200 [==============================] - 0s - loss: 0.3387 - acc: 0.8615   
Epoch 287/300
7200/7200 [==============================] - 0s - loss: 0.3386 - acc: 0.8649   
Epoch 288/300
7200/7200 [==============================] - 0s - loss: 0.3391 - acc: 0.8636   
Epoch 289/300
7200/7200 [==============================] - 0s - loss: 0.3390 - acc: 0.8646   
Epoch 290/300
7200/7200 [==============================] - 0s - loss: 0.3385 - acc: 0.8626   
Epoch 291/300
7200/7200 [==============================] - 0s - loss: 0.3390 - acc: 0.8633   
Epoch 292/300
7200/7200 [==============================] - 0s - loss: 0.3386 - acc: 0.8639   
Epoch 293/300
7200/7200 [==============================] - 0s - loss: 0.3392 - acc: 0.8619   
Epoch 294/300
7200/7200 [==============================] - 0s - loss: 0.3383 - acc: 0.8640   
Epoch 295/300
7200/7200 [==============================] - 0s - loss: 0.3387 - acc: 0.8628   
Epoch 296/300
7200/7200 [==============================] - 0s - loss: 0.3381 - acc: 0.8612   
Epoch 297/300
7200/7200 [==============================] - 0s - loss: 0.3386 - acc: 0.8619   
Epoch 298/300
7200/7200 [==============================] - 0s - loss: 0.3386 - acc: 0.8625   
Epoch 299/300
7200/7200 [==============================] - 0s - loss: 0.3388 - acc: 0.8617   
Epoch 300/300
7200/7200 [==============================] - 0s - loss: 0.3385 - acc: 0.8607   
7200/7200 [==============================] - 0s   
Epoch 1/300
7200/7200 [==============================] - 1s - loss: 0.5546 - acc: 0.7962   
Epoch 2/300
7200/7200 [==============================] - 0s - loss: 0.4330 - acc: 0.7963   
Epoch 3/300
7200/7200 [==============================] - 0s - loss: 0.4259 - acc: 0.7962   
Epoch 4/300
7200/7200 [==============================] - 0s - loss: 0.4219 - acc: 0.7963   
Epoch 5/300
7200/7200 [==============================] - 0s - loss: 0.4185 - acc: 0.7989   
Epoch 6/300
7200/7200 [==============================] - 0s - loss: 0.4164 - acc: 0.8232   
Epoch 7/300
7200/7200 [==============================] - 0s - loss: 0.4153 - acc: 0.8251   
Epoch 8/300
7200/7200 [==============================] - 0s - loss: 0.4140 - acc: 0.8290   
Epoch 9/300
7200/7200 [==============================] - 0s - loss: 0.4128 - acc: 0.8312   
Epoch 10/300
7200/7200 [==============================] - 0s - loss: 0.4119 - acc: 0.8318   
Epoch 11/300
7200/7200 [==============================] - 0s - loss: 0.4113 - acc: 0.8331   
Epoch 12/300
7200/7200 [==============================] - 0s - loss: 0.4103 - acc: 0.8333   
Epoch 13/300
7200/7200 [==============================] - 0s - loss: 0.4094 - acc: 0.8339   
Epoch 14/300
7200/7200 [==============================] - 0s - loss: 0.4090 - acc: 0.8337   
Epoch 15/300
7200/7200 [==============================] - 0s - loss: 0.4083 - acc: 0.8353   
Epoch 16/300
7200/7200 [==============================] - 0s - loss: 0.4077 - acc: 0.8358   
Epoch 17/300
7200/7200 [==============================] - 0s - loss: 0.4074 - acc: 0.8340   
Epoch 18/300
7200/7200 [==============================] - 0s - loss: 0.4071 - acc: 0.8351   
Epoch 19/300
7200/7200 [==============================] - 0s - loss: 0.4064 - acc: 0.8356   
Epoch 20/300
7200/7200 [==============================] - 0s - loss: 0.4062 - acc: 0.8361   
Epoch 21/300
7200/7200 [==============================] - 0s - loss: 0.4052 - acc: 0.8358   
Epoch 22/300
7200/7200 [==============================] - 0s - loss: 0.4058 - acc: 0.8343   
Epoch 23/300
7200/7200 [==============================] - 0s - loss: 0.4054 - acc: 0.8349   
Epoch 24/300
7200/7200 [==============================] - 0s - loss: 0.4048 - acc: 0.8353   
Epoch 25/300
7200/7200 [==============================] - 0s - loss: 0.4046 - acc: 0.8371   
Epoch 26/300
7200/7200 [==============================] - 0s - loss: 0.4043 - acc: 0.8358   
Epoch 27/300
7200/7200 [==============================] - 0s - loss: 0.4044 - acc: 0.8346   
Epoch 28/300
7200/7200 [==============================] - 0s - loss: 0.4038 - acc: 0.8364   
Epoch 29/300
7200/7200 [==============================] - 0s - loss: 0.4037 - acc: 0.8354   
Epoch 30/300
7200/7200 [==============================] - 0s - loss: 0.4037 - acc: 0.8361   
Epoch 31/300
7200/7200 [==============================] - 0s - loss: 0.4035 - acc: 0.8346   
Epoch 32/300
7200/7200 [==============================] - 0s - loss: 0.4032 - acc: 0.8349   
Epoch 33/300
7200/7200 [==============================] - 0s - loss: 0.4027 - acc: 0.8357   
Epoch 34/300
7200/7200 [==============================] - 0s - loss: 0.4025 - acc: 0.8354   
Epoch 35/300
7200/7200 [==============================] - 0s - loss: 0.4023 - acc: 0.8362   
Epoch 36/300
7200/7200 [==============================] - 0s - loss: 0.4021 - acc: 0.8351   
Epoch 37/300
7200/7200 [==============================] - 0s - loss: 0.4017 - acc: 0.8360   
Epoch 38/300
7200/7200 [==============================] - 0s - loss: 0.4017 - acc: 0.8356   
Epoch 39/300
7200/7200 [==============================] - 0s - loss: 0.4014 - acc: 0.8356   
Epoch 40/300
7200/7200 [==============================] - 0s - loss: 0.4014 - acc: 0.8346   
Epoch 41/300
7200/7200 [==============================] - 0s - loss: 0.4014 - acc: 0.8347   
Epoch 42/300
7200/7200 [==============================] - 0s - loss: 0.4009 - acc: 0.8368   
Epoch 43/300
7200/7200 [==============================] - 0s - loss: 0.4010 - acc: 0.8365   
Epoch 44/300
7200/7200 [==============================] - 0s - loss: 0.4004 - acc: 0.8357   
Epoch 45/300
7200/7200 [==============================] - 0s - loss: 0.4003 - acc: 0.8357   
Epoch 46/300
7200/7200 [==============================] - 0s - loss: 0.4002 - acc: 0.8367   - ETA: 0s - loss: 0.3805 - 
Epoch 47/300
7200/7200 [==============================] - 0s - loss: 0.4005 - acc: 0.8367   
Epoch 48/300
7200/7200 [==============================] - 0s - loss: 0.3998 - acc: 0.8346   
Epoch 49/300
7200/7200 [==============================] - 0s - loss: 0.4000 - acc: 0.8362   
Epoch 50/300
7200/7200 [==============================] - 0s - loss: 0.3998 - acc: 0.8362   
Epoch 51/300
7200/7200 [==============================] - 0s - loss: 0.3995 - acc: 0.8365   
Epoch 52/300
7200/7200 [==============================] - 0s - loss: 0.3995 - acc: 0.8357   
Epoch 53/300
7200/7200 [==============================] - 0s - loss: 0.3998 - acc: 0.8357   
Epoch 54/300
7200/7200 [==============================] - 0s - loss: 0.3995 - acc: 0.8365   
Epoch 55/300
7200/7200 [==============================] - 0s - loss: 0.3994 - acc: 0.8356   
Epoch 56/300
7200/7200 [==============================] - 0s - loss: 0.3992 - acc: 0.8354   
Epoch 57/300
7200/7200 [==============================] - 0s - loss: 0.3993 - acc: 0.8365   
Epoch 58/300
7200/7200 [==============================] - 0s - loss: 0.3990 - acc: 0.8358   
Epoch 59/300
7200/7200 [==============================] - 0s - loss: 0.3993 - acc: 0.8356   
Epoch 60/300
7200/7200 [==============================] - 0s - loss: 0.3993 - acc: 0.8351   
Epoch 61/300
7200/7200 [==============================] - 0s - loss: 0.3992 - acc: 0.8369   
Epoch 62/300
7200/7200 [==============================] - 0s - loss: 0.3992 - acc: 0.8360   
Epoch 63/300
7200/7200 [==============================] - 0s - loss: 0.3986 - acc: 0.8362   
Epoch 64/300
7200/7200 [==============================] - 0s - loss: 0.3991 - acc: 0.8353   
Epoch 65/300
7200/7200 [==============================] - 0s - loss: 0.3984 - acc: 0.8354   
Epoch 66/300
7200/7200 [==============================] - 0s - loss: 0.3989 - acc: 0.8365   
Epoch 67/300
7200/7200 [==============================] - 0s - loss: 0.3987 - acc: 0.8368   
Epoch 68/300
7200/7200 [==============================] - 0s - loss: 0.3991 - acc: 0.8356   
Epoch 69/300
7200/7200 [==============================] - 0s - loss: 0.3985 - acc: 0.8353   
Epoch 70/300
7200/7200 [==============================] - 0s - loss: 0.3988 - acc: 0.8350   
Epoch 71/300
7200/7200 [==============================] - 0s - loss: 0.3986 - acc: 0.8357   
Epoch 72/300
7200/7200 [==============================] - 0s - loss: 0.3991 - acc: 0.8354   
Epoch 73/300
7200/7200 [==============================] - 0s - loss: 0.3982 - acc: 0.8362   
Epoch 74/300
7200/7200 [==============================] - 0s - loss: 0.3987 - acc: 0.8360   
Epoch 75/300
7200/7200 [==============================] - 0s - loss: 0.3982 - acc: 0.8357   
Epoch 76/300
7200/7200 [==============================] - 0s - loss: 0.3986 - acc: 0.8361   
Epoch 77/300
7200/7200 [==============================] - 0s - loss: 0.3984 - acc: 0.8349   
Epoch 78/300
7200/7200 [==============================] - 0s - loss: 0.3983 - acc: 0.8365   
Epoch 79/300
7200/7200 [==============================] - 0s - loss: 0.3985 - acc: 0.8354   
Epoch 80/300
7200/7200 [==============================] - 0s - loss: 0.3981 - acc: 0.8356   
Epoch 81/300
7200/7200 [==============================] - 0s - loss: 0.3984 - acc: 0.8364   
Epoch 82/300
7200/7200 [==============================] - 0s - loss: 0.3984 - acc: 0.8347   
Epoch 83/300
7200/7200 [==============================] - 0s - loss: 0.3985 - acc: 0.8346   
Epoch 84/300
7200/7200 [==============================] - 0s - loss: 0.3982 - acc: 0.8364   
Epoch 85/300
7200/7200 [==============================] - 0s - loss: 0.3983 - acc: 0.8350   
Epoch 86/300
7200/7200 [==============================] - 0s - loss: 0.3987 - acc: 0.8357   
Epoch 87/300
7200/7200 [==============================] - 0s - loss: 0.3984 - acc: 0.8351   
Epoch 88/300
7200/7200 [==============================] - 0s - loss: 0.3981 - acc: 0.8365   
Epoch 89/300
7200/7200 [==============================] - 0s - loss: 0.3982 - acc: 0.8353   
Epoch 90/300
7200/7200 [==============================] - 0s - loss: 0.3983 - acc: 0.8342   
Epoch 91/300
7200/7200 [==============================] - 0s - loss: 0.3979 - acc: 0.8347   
Epoch 92/300
7200/7200 [==============================] - 0s - loss: 0.3984 - acc: 0.8343   
Epoch 93/300
7200/7200 [==============================] - 0s - loss: 0.3978 - acc: 0.8347   
Epoch 94/300
7200/7200 [==============================] - 0s - loss: 0.3983 - acc: 0.8351   
Epoch 95/300
7200/7200 [==============================] - 0s - loss: 0.3985 - acc: 0.8371   
Epoch 96/300
7200/7200 [==============================] - 0s - loss: 0.3981 - acc: 0.8340   
Epoch 97/300
7200/7200 [==============================] - 0s - loss: 0.3983 - acc: 0.8367   
Epoch 98/300
7200/7200 [==============================] - 0s - loss: 0.3984 - acc: 0.8347   
Epoch 99/300
7200/7200 [==============================] - 0s - loss: 0.3978 - acc: 0.8354   
Epoch 100/300
7200/7200 [==============================] - 0s - loss: 0.3978 - acc: 0.8361   
Epoch 101/300
7200/7200 [==============================] - 0s - loss: 0.3982 - acc: 0.8353   
Epoch 102/300
7200/7200 [==============================] - 0s - loss: 0.3981 - acc: 0.8358   
Epoch 103/300
7200/7200 [==============================] - 0s - loss: 0.3983 - acc: 0.8354   
Epoch 104/300
7200/7200 [==============================] - 0s - loss: 0.3979 - acc: 0.8362   
Epoch 105/300
7200/7200 [==============================] - 0s - loss: 0.3983 - acc: 0.8331   
Epoch 106/300
7200/7200 [==============================] - 0s - loss: 0.3980 - acc: 0.8364   
Epoch 107/300
7200/7200 [==============================] - 0s - loss: 0.3980 - acc: 0.8346   
Epoch 108/300
7200/7200 [==============================] - 0s - loss: 0.3978 - acc: 0.8351   
Epoch 109/300
7200/7200 [==============================] - 0s - loss: 0.3982 - acc: 0.8357   
Epoch 110/300
7200/7200 [==============================] - 0s - loss: 0.3978 - acc: 0.8346   
Epoch 111/300
7200/7200 [==============================] - 0s - loss: 0.3977 - acc: 0.8357   
Epoch 112/300
7200/7200 [==============================] - 0s - loss: 0.3976 - acc: 0.8344   
Epoch 113/300
7200/7200 [==============================] - 0s - loss: 0.3979 - acc: 0.8354   
Epoch 114/300
7200/7200 [==============================] - 0s - loss: 0.3978 - acc: 0.8367   
Epoch 115/300
7200/7200 [==============================] - 0s - loss: 0.3976 - acc: 0.8365   
Epoch 116/300
7200/7200 [==============================] - 0s - loss: 0.3978 - acc: 0.8371   
Epoch 117/300
7200/7200 [==============================] - 0s - loss: 0.3975 - acc: 0.8367   
Epoch 118/300
7200/7200 [==============================] - 0s - loss: 0.3980 - acc: 0.8356   
Epoch 119/300
7200/7200 [==============================] - 0s - loss: 0.3975 - acc: 0.8364   
Epoch 120/300
7200/7200 [==============================] - 0s - loss: 0.3980 - acc: 0.8357   
Epoch 121/300
7200/7200 [==============================] - 0s - loss: 0.3983 - acc: 0.8354   
Epoch 122/300
7200/7200 [==============================] - 0s - loss: 0.3970 - acc: 0.8371   
Epoch 123/300
7200/7200 [==============================] - 0s - loss: 0.3979 - acc: 0.8343   
Epoch 124/300
7200/7200 [==============================] - 0s - loss: 0.3977 - acc: 0.8361   
Epoch 125/300
7200/7200 [==============================] - 0s - loss: 0.3973 - acc: 0.8364   
Epoch 126/300
7200/7200 [==============================] - 0s - loss: 0.3974 - acc: 0.8372   
Epoch 127/300
7200/7200 [==============================] - 0s - loss: 0.3978 - acc: 0.8360   
Epoch 128/300
7200/7200 [==============================] - 0s - loss: 0.3972 - acc: 0.8349   
Epoch 129/300
7200/7200 [==============================] - 0s - loss: 0.3977 - acc: 0.8371   
Epoch 130/300
7200/7200 [==============================] - 0s - loss: 0.3973 - acc: 0.8358   
Epoch 131/300
7200/7200 [==============================] - 0s - loss: 0.3973 - acc: 0.8369   
Epoch 132/300
7200/7200 [==============================] - 0s - loss: 0.3975 - acc: 0.8365   
Epoch 133/300
7200/7200 [==============================] - 0s - loss: 0.3971 - acc: 0.8379   
Epoch 134/300
7200/7200 [==============================] - 0s - loss: 0.3973 - acc: 0.8372   
Epoch 135/300
7200/7200 [==============================] - 0s - loss: 0.3974 - acc: 0.8368   
Epoch 136/300
7200/7200 [==============================] - 0s - loss: 0.3972 - acc: 0.8372   
Epoch 137/300
7200/7200 [==============================] - 0s - loss: 0.3972 - acc: 0.8383   
Epoch 138/300
7200/7200 [==============================] - 0s - loss: 0.3973 - acc: 0.8356   
Epoch 139/300
7200/7200 [==============================] - 0s - loss: 0.3971 - acc: 0.8375   
Epoch 140/300
7200/7200 [==============================] - 0s - loss: 0.3970 - acc: 0.8353   
Epoch 141/300
7200/7200 [==============================] - 0s - loss: 0.3969 - acc: 0.8350   
Epoch 142/300
7200/7200 [==============================] - 0s - loss: 0.3964 - acc: 0.8356   
Epoch 143/300
7200/7200 [==============================] - 0s - loss: 0.3975 - acc: 0.8369   
Epoch 144/300
7200/7200 [==============================] - 0s - loss: 0.3970 - acc: 0.8368   
Epoch 145/300
7200/7200 [==============================] - 0s - loss: 0.3969 - acc: 0.8358   
Epoch 146/300
7200/7200 [==============================] - 0s - loss: 0.3971 - acc: 0.8360   
Epoch 147/300
7200/7200 [==============================] - 0s - loss: 0.3971 - acc: 0.8364   
Epoch 148/300
7200/7200 [==============================] - 0s - loss: 0.3968 - acc: 0.8362   
Epoch 149/300
7200/7200 [==============================] - 0s - loss: 0.3974 - acc: 0.8361   
Epoch 150/300
7200/7200 [==============================] - 0s - loss: 0.3967 - acc: 0.8347   
Epoch 151/300
7200/7200 [==============================] - 0s - loss: 0.3967 - acc: 0.8368   
Epoch 152/300
7200/7200 [==============================] - 0s - loss: 0.3969 - acc: 0.8381   
Epoch 153/300
7200/7200 [==============================] - 0s - loss: 0.3965 - acc: 0.8347   
Epoch 154/300
7200/7200 [==============================] - 0s - loss: 0.3969 - acc: 0.8361   
Epoch 155/300
7200/7200 [==============================] - 0s - loss: 0.3969 - acc: 0.8381   
Epoch 156/300
7200/7200 [==============================] - 0s - loss: 0.3968 - acc: 0.8361   
Epoch 157/300
7200/7200 [==============================] - 0s - loss: 0.3967 - acc: 0.8349   
Epoch 158/300
7200/7200 [==============================] - 0s - loss: 0.3960 - acc: 0.8369   
Epoch 159/300
7200/7200 [==============================] - 0s - loss: 0.3970 - acc: 0.8368   
Epoch 160/300
7200/7200 [==============================] - 0s - loss: 0.3967 - acc: 0.8368   
Epoch 161/300
7200/7200 [==============================] - 0s - loss: 0.3967 - acc: 0.8375   
Epoch 162/300
7200/7200 [==============================] - 0s - loss: 0.3966 - acc: 0.8375   
Epoch 163/300
7200/7200 [==============================] - 0s - loss: 0.3970 - acc: 0.8357   
Epoch 164/300
7200/7200 [==============================] - 0s - loss: 0.3971 - acc: 0.8357   
Epoch 165/300
7200/7200 [==============================] - 0s - loss: 0.3971 - acc: 0.8356   
Epoch 166/300
7200/7200 [==============================] - 0s - loss: 0.3974 - acc: 0.8343   
Epoch 167/300
7200/7200 [==============================] - 0s - loss: 0.3971 - acc: 0.8371   
Epoch 168/300
7200/7200 [==============================] - 0s - loss: 0.3969 - acc: 0.8362   
Epoch 169/300
7200/7200 [==============================] - 0s - loss: 0.3962 - acc: 0.8367   
Epoch 170/300
7200/7200 [==============================] - 0s - loss: 0.3969 - acc: 0.8362   
Epoch 171/300
7200/7200 [==============================] - 0s - loss: 0.3961 - acc: 0.8353   
Epoch 172/300
7200/7200 [==============================] - 0s - loss: 0.3970 - acc: 0.8347   
Epoch 173/300
7200/7200 [==============================] - 0s - loss: 0.3968 - acc: 0.8369   
Epoch 174/300
7200/7200 [==============================] - 0s - loss: 0.3967 - acc: 0.8354   
Epoch 175/300
7200/7200 [==============================] - 0s - loss: 0.3970 - acc: 0.8365   
Epoch 176/300
7200/7200 [==============================] - 0s - loss: 0.3965 - acc: 0.8379   
Epoch 177/300
7200/7200 [==============================] - 0s - loss: 0.3972 - acc: 0.8362   
Epoch 178/300
7200/7200 [==============================] - 0s - loss: 0.3970 - acc: 0.8367   
Epoch 179/300
7200/7200 [==============================] - 0s - loss: 0.3966 - acc: 0.8365   
Epoch 180/300
7200/7200 [==============================] - 0s - loss: 0.3966 - acc: 0.8356   
Epoch 181/300
7200/7200 [==============================] - 0s - loss: 0.3969 - acc: 0.8364   
Epoch 182/300
7200/7200 [==============================] - 0s - loss: 0.3972 - acc: 0.8364   
Epoch 183/300
7200/7200 [==============================] - 0s - loss: 0.3969 - acc: 0.8349   
Epoch 184/300
7200/7200 [==============================] - 0s - loss: 0.3968 - acc: 0.8358   
Epoch 185/300
7200/7200 [==============================] - 0s - loss: 0.3962 - acc: 0.8382   
Epoch 186/300
7200/7200 [==============================] - 0s - loss: 0.3973 - acc: 0.8354   
Epoch 187/300
7200/7200 [==============================] - 0s - loss: 0.3972 - acc: 0.8367   
Epoch 188/300
7200/7200 [==============================] - 0s - loss: 0.3968 - acc: 0.8364   
Epoch 189/300
7200/7200 [==============================] - 0s - loss: 0.3970 - acc: 0.8369   
Epoch 190/300
7200/7200 [==============================] - 0s - loss: 0.3968 - acc: 0.8369   
Epoch 191/300
7200/7200 [==============================] - 0s - loss: 0.3967 - acc: 0.8358   
Epoch 192/300
7200/7200 [==============================] - 0s - loss: 0.3965 - acc: 0.8360   
Epoch 193/300
7200/7200 [==============================] - 0s - loss: 0.3967 - acc: 0.8367   
Epoch 194/300
7200/7200 [==============================] - 0s - loss: 0.3972 - acc: 0.8351   
Epoch 195/300
7200/7200 [==============================] - 0s - loss: 0.3967 - acc: 0.8353   
Epoch 196/300
7200/7200 [==============================] - 0s - loss: 0.3966 - acc: 0.8365   
Epoch 197/300
7200/7200 [==============================] - 0s - loss: 0.3968 - acc: 0.8353   
Epoch 198/300
7200/7200 [==============================] - 0s - loss: 0.3969 - acc: 0.8357   
Epoch 199/300
7200/7200 [==============================] - 0s - loss: 0.3968 - acc: 0.8362   
Epoch 200/300
7200/7200 [==============================] - 0s - loss: 0.3970 - acc: 0.8369   
Epoch 201/300
7200/7200 [==============================] - 0s - loss: 0.3969 - acc: 0.8358   
Epoch 202/300
7200/7200 [==============================] - 0s - loss: 0.3969 - acc: 0.8367   
Epoch 203/300
7200/7200 [==============================] - 0s - loss: 0.3970 - acc: 0.8340   
Epoch 204/300
7200/7200 [==============================] - 0s - loss: 0.3967 - acc: 0.8375   
Epoch 205/300
7200/7200 [==============================] - 0s - loss: 0.3965 - acc: 0.8367   
Epoch 206/300
7200/7200 [==============================] - 0s - loss: 0.3965 - acc: 0.8353   
Epoch 207/300
7200/7200 [==============================] - 0s - loss: 0.3970 - acc: 0.8372   
Epoch 208/300
7200/7200 [==============================] - 0s - loss: 0.3966 - acc: 0.8364   
Epoch 209/300
7200/7200 [==============================] - 0s - loss: 0.3967 - acc: 0.8362   
Epoch 210/300
7200/7200 [==============================] - 0s - loss: 0.3967 - acc: 0.8358   
Epoch 211/300
7200/7200 [==============================] - 0s - loss: 0.3970 - acc: 0.8365   
Epoch 212/300
7200/7200 [==============================] - 0s - loss: 0.3967 - acc: 0.8372   
Epoch 213/300
7200/7200 [==============================] - 0s - loss: 0.3968 - acc: 0.8368   
Epoch 214/300
7200/7200 [==============================] - 0s - loss: 0.3965 - acc: 0.8365   
Epoch 215/300
7200/7200 [==============================] - 0s - loss: 0.3965 - acc: 0.8357   
Epoch 216/300
7200/7200 [==============================] - 0s - loss: 0.3966 - acc: 0.8351   
Epoch 217/300
7200/7200 [==============================] - 0s - loss: 0.3967 - acc: 0.8378   
Epoch 218/300
7200/7200 [==============================] - 0s - loss: 0.3968 - acc: 0.8358   
Epoch 219/300
7200/7200 [==============================] - 0s - loss: 0.3969 - acc: 0.8361   
Epoch 220/300
7200/7200 [==============================] - 0s - loss: 0.3965 - acc: 0.8369   
Epoch 221/300
7200/7200 [==============================] - 0s - loss: 0.3966 - acc: 0.8351   
Epoch 222/300
7200/7200 [==============================] - 0s - loss: 0.3965 - acc: 0.8365   
Epoch 223/300
7200/7200 [==============================] - 0s - loss: 0.3967 - acc: 0.8350   
Epoch 224/300
7200/7200 [==============================] - 0s - loss: 0.3968 - acc: 0.8374   
Epoch 225/300
7200/7200 [==============================] - 0s - loss: 0.3966 - acc: 0.8354   
Epoch 226/300
7200/7200 [==============================] - 0s - loss: 0.3965 - acc: 0.8354   
Epoch 227/300
7200/7200 [==============================] - 0s - loss: 0.3966 - acc: 0.8361   
Epoch 228/300
7200/7200 [==============================] - 0s - loss: 0.3962 - acc: 0.8364   
Epoch 229/300
7200/7200 [==============================] - 0s - loss: 0.3968 - acc: 0.8372   
Epoch 230/300
7200/7200 [==============================] - 0s - loss: 0.3964 - acc: 0.8343   
Epoch 231/300
7200/7200 [==============================] - 0s - loss: 0.3969 - acc: 0.8376   
Epoch 232/300
7200/7200 [==============================] - 0s - loss: 0.3969 - acc: 0.8367   
Epoch 233/300
7200/7200 [==============================] - 0s - loss: 0.3967 - acc: 0.8367   
Epoch 234/300
7200/7200 [==============================] - 0s - loss: 0.3965 - acc: 0.8354   
Epoch 235/300
7200/7200 [==============================] - 0s - loss: 0.3967 - acc: 0.8353   
Epoch 236/300
7200/7200 [==============================] - 0s - loss: 0.3961 - acc: 0.8357   
Epoch 237/300
7200/7200 [==============================] - 0s - loss: 0.3968 - acc: 0.8354   
Epoch 238/300
7200/7200 [==============================] - 0s - loss: 0.3965 - acc: 0.8367   
Epoch 239/300
7200/7200 [==============================] - 0s - loss: 0.3964 - acc: 0.8368   
Epoch 240/300
7200/7200 [==============================] - 0s - loss: 0.3962 - acc: 0.8364   
Epoch 241/300
7200/7200 [==============================] - 0s - loss: 0.3966 - acc: 0.8367   
Epoch 242/300
7200/7200 [==============================] - 0s - loss: 0.3970 - acc: 0.8365   
Epoch 243/300
7200/7200 [==============================] - 0s - loss: 0.3964 - acc: 0.8365   
Epoch 244/300
7200/7200 [==============================] - 0s - loss: 0.3966 - acc: 0.8374   
Epoch 245/300
7200/7200 [==============================] - 0s - loss: 0.3967 - acc: 0.8351   
Epoch 246/300
7200/7200 [==============================] - 0s - loss: 0.3964 - acc: 0.8360   
Epoch 247/300
7200/7200 [==============================] - 0s - loss: 0.3960 - acc: 0.8381   
Epoch 248/300
7200/7200 [==============================] - 0s - loss: 0.3965 - acc: 0.8360   
Epoch 249/300
7200/7200 [==============================] - 0s - loss: 0.3968 - acc: 0.8364   
Epoch 250/300
7200/7200 [==============================] - 0s - loss: 0.3961 - acc: 0.8368   
Epoch 251/300
7200/7200 [==============================] - 0s - loss: 0.3968 - acc: 0.8351   
Epoch 252/300
7200/7200 [==============================] - 0s - loss: 0.3966 - acc: 0.8357   
Epoch 253/300
7200/7200 [==============================] - 0s - loss: 0.3968 - acc: 0.8367   
Epoch 254/300
7200/7200 [==============================] - 0s - loss: 0.3967 - acc: 0.8360   
Epoch 255/300
7200/7200 [==============================] - 0s - loss: 0.3965 - acc: 0.8371   
Epoch 256/300
7200/7200 [==============================] - 0s - loss: 0.3963 - acc: 0.8378   
Epoch 257/300
7200/7200 [==============================] - 0s - loss: 0.3967 - acc: 0.8354   
Epoch 258/300
7200/7200 [==============================] - 0s - loss: 0.3964 - acc: 0.8372   
Epoch 259/300
7200/7200 [==============================] - 0s - loss: 0.3965 - acc: 0.8364   
Epoch 260/300
7200/7200 [==============================] - 0s - loss: 0.3962 - acc: 0.8362   
Epoch 261/300
7200/7200 [==============================] - 0s - loss: 0.3967 - acc: 0.8356   
Epoch 262/300
7200/7200 [==============================] - 0s - loss: 0.3966 - acc: 0.8368   
Epoch 263/300
7200/7200 [==============================] - 0s - loss: 0.3964 - acc: 0.8368   
Epoch 264/300
7200/7200 [==============================] - 0s - loss: 0.3961 - acc: 0.8354   
Epoch 265/300
7200/7200 [==============================] - 0s - loss: 0.3966 - acc: 0.8357   
Epoch 266/300
7200/7200 [==============================] - 0s - loss: 0.3965 - acc: 0.8369   
Epoch 267/300
7200/7200 [==============================] - 0s - loss: 0.3969 - acc: 0.8365   
Epoch 268/300
7200/7200 [==============================] - 0s - loss: 0.3963 - acc: 0.8362   
Epoch 269/300
7200/7200 [==============================] - 0s - loss: 0.3965 - acc: 0.8354   
Epoch 270/300
7200/7200 [==============================] - 0s - loss: 0.3959 - acc: 0.8353   
Epoch 271/300
7200/7200 [==============================] - 0s - loss: 0.3967 - acc: 0.8361   
Epoch 272/300
7200/7200 [==============================] - 0s - loss: 0.3968 - acc: 0.8369   
Epoch 273/300
7200/7200 [==============================] - 0s - loss: 0.3964 - acc: 0.8333   
Epoch 274/300
7200/7200 [==============================] - 0s - loss: 0.3966 - acc: 0.8364   
Epoch 275/300
7200/7200 [==============================] - 0s - loss: 0.3967 - acc: 0.8372   
Epoch 276/300
7200/7200 [==============================] - 0s - loss: 0.3965 - acc: 0.8362   
Epoch 277/300
7200/7200 [==============================] - 0s - loss: 0.3969 - acc: 0.8381   
Epoch 278/300
7200/7200 [==============================] - 0s - loss: 0.3966 - acc: 0.8365   
Epoch 279/300
7200/7200 [==============================] - 0s - loss: 0.3968 - acc: 0.8368   
Epoch 280/300
7200/7200 [==============================] - 0s - loss: 0.3962 - acc: 0.8357   
Epoch 281/300
7200/7200 [==============================] - 0s - loss: 0.3966 - acc: 0.8367   
Epoch 282/300
7200/7200 [==============================] - 0s - loss: 0.3963 - acc: 0.8372   
Epoch 283/300
7200/7200 [==============================] - 0s - loss: 0.3971 - acc: 0.8360   
Epoch 284/300
7200/7200 [==============================] - 0s - loss: 0.3963 - acc: 0.8354   
Epoch 285/300
7200/7200 [==============================] - 0s - loss: 0.3962 - acc: 0.8365   
Epoch 286/300
7200/7200 [==============================] - 0s - loss: 0.3966 - acc: 0.8369   
Epoch 287/300
7200/7200 [==============================] - 0s - loss: 0.3963 - acc: 0.8360   
Epoch 288/300
7200/7200 [==============================] - 0s - loss: 0.3965 - acc: 0.8357   
Epoch 289/300
7200/7200 [==============================] - 0s - loss: 0.3963 - acc: 0.8371   
Epoch 290/300
7200/7200 [==============================] - 0s - loss: 0.3968 - acc: 0.8346   
Epoch 291/300
7200/7200 [==============================] - 0s - loss: 0.3963 - acc: 0.8376   
Epoch 292/300
7200/7200 [==============================] - 0s - loss: 0.3966 - acc: 0.8362   
Epoch 293/300
7200/7200 [==============================] - 0s - loss: 0.3965 - acc: 0.8372   
Epoch 294/300
7200/7200 [==============================] - 0s - loss: 0.3966 - acc: 0.8372   
Epoch 295/300
7200/7200 [==============================] - 0s - loss: 0.3961 - acc: 0.8356   
Epoch 296/300
7200/7200 [==============================] - 0s - loss: 0.3970 - acc: 0.8356   
Epoch 297/300
7200/7200 [==============================] - 0s - loss: 0.3964 - acc: 0.8371   
Epoch 298/300
7200/7200 [==============================] - 0s - loss: 0.3969 - acc: 0.8364   
Epoch 299/300
7200/7200 [==============================] - 0s - loss: 0.3966 - acc: 0.8364   
Epoch 300/300
7200/7200 [==============================] - 0s - loss: 0.3960 - acc: 0.8367   - ETA: 0s - loss: 0.3738 - a
6525/7200 [==========================>...] - ETA: 0sEpoch 1/300
7200/7200 [==============================] - 1s - loss: 0.5681 - acc: 0.7950   
Epoch 2/300
7200/7200 [==============================] - 0s - loss: 0.4332 - acc: 0.7957   
Epoch 3/300
7200/7200 [==============================] - 0s - loss: 0.4276 - acc: 0.7957   
Epoch 4/300
7200/7200 [==============================] - 0s - loss: 0.4242 - acc: 0.7957   
Epoch 5/300
7200/7200 [==============================] - 0s - loss: 0.4204 - acc: 0.7957   
Epoch 6/300
7200/7200 [==============================] - 0s - loss: 0.4175 - acc: 0.7972   
Epoch 7/300
7200/7200 [==============================] - 0s - loss: 0.4153 - acc: 0.8156   
Epoch 8/300
7200/7200 [==============================] - 0s - loss: 0.4137 - acc: 0.8250   
Epoch 9/300
7200/7200 [==============================] - 0s - loss: 0.4123 - acc: 0.8296   
Epoch 10/300
7200/7200 [==============================] - 0s - loss: 0.4107 - acc: 0.8310   
Epoch 11/300
7200/7200 [==============================] - 0s - loss: 0.4095 - acc: 0.8332   
Epoch 12/300
7200/7200 [==============================] - 0s - loss: 0.4086 - acc: 0.8340   
Epoch 13/300
7200/7200 [==============================] - 0s - loss: 0.4076 - acc: 0.8361   
Epoch 14/300
7200/7200 [==============================] - 0s - loss: 0.4065 - acc: 0.8361   
Epoch 15/300
7200/7200 [==============================] - 0s - loss: 0.4059 - acc: 0.8375   
Epoch 16/300
7200/7200 [==============================] - 0s - loss: 0.4057 - acc: 0.8375   
Epoch 17/300
7200/7200 [==============================] - 0s - loss: 0.4046 - acc: 0.8369   
Epoch 18/300
7200/7200 [==============================] - 0s - loss: 0.4040 - acc: 0.8371   
Epoch 19/300
7200/7200 [==============================] - 0s - loss: 0.4033 - acc: 0.8371   
Epoch 20/300
7200/7200 [==============================] - 0s - loss: 0.4029 - acc: 0.8365   
Epoch 21/300
7200/7200 [==============================] - 0s - loss: 0.4022 - acc: 0.8385   
Epoch 22/300
7200/7200 [==============================] - 0s - loss: 0.4019 - acc: 0.8360   
Epoch 23/300
7200/7200 [==============================] - 0s - loss: 0.4013 - acc: 0.8371   
Epoch 24/300
7200/7200 [==============================] - 0s - loss: 0.4010 - acc: 0.8375   
Epoch 25/300
7200/7200 [==============================] - 0s - loss: 0.4006 - acc: 0.8376   
Epoch 26/300
7200/7200 [==============================] - 0s - loss: 0.4001 - acc: 0.8375   
Epoch 27/300
7200/7200 [==============================] - 0s - loss: 0.3999 - acc: 0.8375   
Epoch 28/300
7200/7200 [==============================] - 0s - loss: 0.3990 - acc: 0.8379   
Epoch 29/300
7200/7200 [==============================] - 0s - loss: 0.3990 - acc: 0.8379   
Epoch 30/300
7200/7200 [==============================] - 0s - loss: 0.3986 - acc: 0.8385   
Epoch 31/300
7200/7200 [==============================] - 0s - loss: 0.3981 - acc: 0.8383   
Epoch 32/300
7200/7200 [==============================] - 0s - loss: 0.3982 - acc: 0.8383   
Epoch 33/300
7200/7200 [==============================] - 0s - loss: 0.3978 - acc: 0.8394   
Epoch 34/300
7200/7200 [==============================] - 0s - loss: 0.3975 - acc: 0.8390   
Epoch 35/300
7200/7200 [==============================] - 0s - loss: 0.3975 - acc: 0.8397   
Epoch 36/300
7200/7200 [==============================] - 0s - loss: 0.3970 - acc: 0.8390   
Epoch 37/300
7200/7200 [==============================] - 0s - loss: 0.3969 - acc: 0.8394   
Epoch 38/300
7200/7200 [==============================] - 0s - loss: 0.3968 - acc: 0.8390   
Epoch 39/300
7200/7200 [==============================] - 0s - loss: 0.3965 - acc: 0.8394   
Epoch 40/300
7200/7200 [==============================] - 0s - loss: 0.3965 - acc: 0.8404   
Epoch 41/300
7200/7200 [==============================] - 0s - loss: 0.3965 - acc: 0.8387   
Epoch 42/300
7200/7200 [==============================] - 0s - loss: 0.3959 - acc: 0.8386   
Epoch 43/300
7200/7200 [==============================] - 0s - loss: 0.3959 - acc: 0.8378   
Epoch 44/300
7200/7200 [==============================] - 0s - loss: 0.3961 - acc: 0.8386   
Epoch 45/300
7200/7200 [==============================] - 0s - loss: 0.3958 - acc: 0.8392   
Epoch 46/300
7200/7200 [==============================] - 0s - loss: 0.3953 - acc: 0.8387   
Epoch 47/300
7200/7200 [==============================] - 0s - loss: 0.3958 - acc: 0.8382   
Epoch 48/300
7200/7200 [==============================] - 0s - loss: 0.3954 - acc: 0.8392   
Epoch 49/300
7200/7200 [==============================] - 0s - loss: 0.3957 - acc: 0.8401   
Epoch 50/300
7200/7200 [==============================] - 0s - loss: 0.3952 - acc: 0.8386   
Epoch 51/300
7200/7200 [==============================] - 0s - loss: 0.3954 - acc: 0.8387   
Epoch 52/300
7200/7200 [==============================] - 0s - loss: 0.3953 - acc: 0.8403   
Epoch 53/300
7200/7200 [==============================] - 0s - loss: 0.3949 - acc: 0.8382   
Epoch 54/300
7200/7200 [==============================] - 0s - loss: 0.3947 - acc: 0.8401   
Epoch 55/300
7200/7200 [==============================] - 0s - loss: 0.3948 - acc: 0.8389   
Epoch 56/300
7200/7200 [==============================] - 0s - loss: 0.3950 - acc: 0.8383   
Epoch 57/300
7200/7200 [==============================] - 0s - loss: 0.3950 - acc: 0.8396   
Epoch 58/300
7200/7200 [==============================] - 0s - loss: 0.3947 - acc: 0.8381   
Epoch 59/300
7200/7200 [==============================] - 0s - loss: 0.3946 - acc: 0.8390   
Epoch 60/300
7200/7200 [==============================] - 0s - loss: 0.3945 - acc: 0.8382   
Epoch 61/300
7200/7200 [==============================] - 0s - loss: 0.3944 - acc: 0.8396   
Epoch 62/300
7200/7200 [==============================] - 0s - loss: 0.3944 - acc: 0.8394   
Epoch 63/300
7200/7200 [==============================] - 0s - loss: 0.3943 - acc: 0.8386   
Epoch 64/300
7200/7200 [==============================] - 0s - loss: 0.3948 - acc: 0.8390   
Epoch 65/300
7200/7200 [==============================] - 0s - loss: 0.3943 - acc: 0.8387   
Epoch 66/300
7200/7200 [==============================] - 0s - loss: 0.3943 - acc: 0.8396   
Epoch 67/300
7200/7200 [==============================] - 0s - loss: 0.3938 - acc: 0.8382   
Epoch 68/300
7200/7200 [==============================] - 0s - loss: 0.3938 - acc: 0.8376   
Epoch 69/300
7200/7200 [==============================] - 0s - loss: 0.3941 - acc: 0.8390   
Epoch 70/300
7200/7200 [==============================] - 0s - loss: 0.3940 - acc: 0.8396   
Epoch 71/300
7200/7200 [==============================] - 0s - loss: 0.3941 - acc: 0.8379   
Epoch 72/300
7200/7200 [==============================] - 0s - loss: 0.3941 - acc: 0.8399   
Epoch 73/300
7200/7200 [==============================] - 0s - loss: 0.3938 - acc: 0.8397   
Epoch 74/300
7200/7200 [==============================] - 0s - loss: 0.3936 - acc: 0.8392   
Epoch 75/300
7200/7200 [==============================] - 0s - loss: 0.3941 - acc: 0.8387   
Epoch 76/300
7200/7200 [==============================] - 0s - loss: 0.3939 - acc: 0.8396   
Epoch 77/300
7200/7200 [==============================] - 0s - loss: 0.3935 - acc: 0.8390   
Epoch 78/300
7200/7200 [==============================] - 0s - loss: 0.3935 - acc: 0.8394   
Epoch 79/300
7200/7200 [==============================] - 0s - loss: 0.3937 - acc: 0.8393   
Epoch 80/300
7200/7200 [==============================] - 0s - loss: 0.3933 - acc: 0.8396   
Epoch 81/300
7200/7200 [==============================] - 0s - loss: 0.3933 - acc: 0.8400   
Epoch 82/300
7200/7200 [==============================] - 0s - loss: 0.3936 - acc: 0.8396   
Epoch 83/300
7200/7200 [==============================] - 0s - loss: 0.3933 - acc: 0.8408   
Epoch 84/300
7200/7200 [==============================] - 0s - loss: 0.3934 - acc: 0.8396   
Epoch 85/300
7200/7200 [==============================] - 0s - loss: 0.3932 - acc: 0.8417   
Epoch 86/300
7200/7200 [==============================] - 0s - loss: 0.3933 - acc: 0.8404   
Epoch 87/300
7200/7200 [==============================] - 0s - loss: 0.3933 - acc: 0.8397   
Epoch 88/300
7200/7200 [==============================] - 0s - loss: 0.3930 - acc: 0.8407   
Epoch 89/300
7200/7200 [==============================] - 0s - loss: 0.3934 - acc: 0.8397   
Epoch 90/300
7200/7200 [==============================] - 0s - loss: 0.3930 - acc: 0.8407   
Epoch 91/300
7200/7200 [==============================] - 0s - loss: 0.3930 - acc: 0.8401   
Epoch 92/300
7200/7200 [==============================] - 0s - loss: 0.3928 - acc: 0.8397   
Epoch 93/300
7200/7200 [==============================] - 0s - loss: 0.3928 - acc: 0.8403   
Epoch 94/300
7200/7200 [==============================] - 0s - loss: 0.3930 - acc: 0.8399   
Epoch 95/300
7200/7200 [==============================] - 0s - loss: 0.3927 - acc: 0.8404   
Epoch 96/300
7200/7200 [==============================] - 0s - loss: 0.3931 - acc: 0.8397   
Epoch 97/300
7200/7200 [==============================] - 0s - loss: 0.3927 - acc: 0.8401   
Epoch 98/300
7200/7200 [==============================] - 0s - loss: 0.3925 - acc: 0.8394   
Epoch 99/300
7200/7200 [==============================] - 0s - loss: 0.3927 - acc: 0.8385   
Epoch 100/300
7200/7200 [==============================] - 0s - loss: 0.3927 - acc: 0.8404   
Epoch 101/300
7200/7200 [==============================] - 0s - loss: 0.3923 - acc: 0.8408   
Epoch 102/300
7200/7200 [==============================] - 0s - loss: 0.3924 - acc: 0.8394   
Epoch 103/300
7200/7200 [==============================] - 0s - loss: 0.3925 - acc: 0.8399   
Epoch 104/300
7200/7200 [==============================] - 0s - loss: 0.3926 - acc: 0.8393   
Epoch 105/300
7200/7200 [==============================] - 0s - loss: 0.3922 - acc: 0.8411   
Epoch 106/300
7200/7200 [==============================] - 0s - loss: 0.3923 - acc: 0.8406   
Epoch 107/300
7200/7200 [==============================] - 0s - loss: 0.3924 - acc: 0.8415   
Epoch 108/300
7200/7200 [==============================] - 0s - loss: 0.3924 - acc: 0.8407   
Epoch 109/300
7200/7200 [==============================] - 0s - loss: 0.3921 - acc: 0.8404   
Epoch 110/300
7200/7200 [==============================] - 0s - loss: 0.3925 - acc: 0.8411   
Epoch 111/300
7200/7200 [==============================] - 0s - loss: 0.3921 - acc: 0.8403   
Epoch 112/300
7200/7200 [==============================] - 0s - loss: 0.3923 - acc: 0.8401   
Epoch 113/300
7200/7200 [==============================] - 0s - loss: 0.3921 - acc: 0.8396   
Epoch 114/300
7200/7200 [==============================] - 0s - loss: 0.3921 - acc: 0.8394   
Epoch 115/300
7200/7200 [==============================] - 0s - loss: 0.3922 - acc: 0.8400   
Epoch 116/300
7200/7200 [==============================] - 0s - loss: 0.3920 - acc: 0.8397   
Epoch 117/300
7200/7200 [==============================] - 0s - loss: 0.3916 - acc: 0.8403   
Epoch 118/300
7200/7200 [==============================] - 0s - loss: 0.3919 - acc: 0.8396   
Epoch 119/300
7200/7200 [==============================] - 0s - loss: 0.3921 - acc: 0.8403   
Epoch 120/300
7200/7200 [==============================] - 0s - loss: 0.3919 - acc: 0.8419   
Epoch 121/300
7200/7200 [==============================] - 0s - loss: 0.3921 - acc: 0.8399   
Epoch 122/300
7200/7200 [==============================] - 0s - loss: 0.3919 - acc: 0.8410   
Epoch 123/300
7200/7200 [==============================] - 0s - loss: 0.3918 - acc: 0.8411   
Epoch 124/300
7200/7200 [==============================] - 0s - loss: 0.3921 - acc: 0.8418   
Epoch 125/300
7200/7200 [==============================] - 0s - loss: 0.3919 - acc: 0.8399   
Epoch 126/300
7200/7200 [==============================] - 0s - loss: 0.3917 - acc: 0.8407   
Epoch 127/300
7200/7200 [==============================] - 0s - loss: 0.3920 - acc: 0.8399   
Epoch 128/300
7200/7200 [==============================] - 0s - loss: 0.3918 - acc: 0.8400   
Epoch 129/300
7200/7200 [==============================] - 0s - loss: 0.3916 - acc: 0.8403   
Epoch 130/300
7200/7200 [==============================] - 0s - loss: 0.3916 - acc: 0.8403   
Epoch 131/300
7200/7200 [==============================] - 0s - loss: 0.3917 - acc: 0.8411   
Epoch 132/300
7200/7200 [==============================] - 0s - loss: 0.3916 - acc: 0.8426   
Epoch 133/300
7200/7200 [==============================] - 0s - loss: 0.3912 - acc: 0.8417   
Epoch 134/300
7200/7200 [==============================] - 0s - loss: 0.3919 - acc: 0.8408   
Epoch 135/300
7200/7200 [==============================] - 0s - loss: 0.3917 - acc: 0.8403   
Epoch 136/300
7200/7200 [==============================] - 0s - loss: 0.3911 - acc: 0.8410   
Epoch 137/300
7200/7200 [==============================] - 0s - loss: 0.3916 - acc: 0.8404   
Epoch 138/300
7200/7200 [==============================] - 0s - loss: 0.3918 - acc: 0.8392   
Epoch 139/300
7200/7200 [==============================] - 0s - loss: 0.3915 - acc: 0.8411   
Epoch 140/300
7200/7200 [==============================] - 0s - loss: 0.3913 - acc: 0.8403   
Epoch 141/300
7200/7200 [==============================] - 0s - loss: 0.3912 - acc: 0.8415   
Epoch 142/300
7200/7200 [==============================] - 0s - loss: 0.3920 - acc: 0.8400   
Epoch 143/300
7200/7200 [==============================] - 0s - loss: 0.3918 - acc: 0.8399   
Epoch 144/300
7200/7200 [==============================] - 0s - loss: 0.3915 - acc: 0.8412   
Epoch 145/300
7200/7200 [==============================] - 0s - loss: 0.3916 - acc: 0.8410   
Epoch 146/300
7200/7200 [==============================] - 0s - loss: 0.3912 - acc: 0.8407   
Epoch 147/300
7200/7200 [==============================] - 0s - loss: 0.3915 - acc: 0.8401   
Epoch 148/300
7200/7200 [==============================] - 0s - loss: 0.3911 - acc: 0.8401   
Epoch 149/300
7200/7200 [==============================] - 0s - loss: 0.3913 - acc: 0.8404   
Epoch 150/300
7200/7200 [==============================] - 0s - loss: 0.3916 - acc: 0.8404   
Epoch 151/300
7200/7200 [==============================] - 0s - loss: 0.3913 - acc: 0.8407   
Epoch 152/300
7200/7200 [==============================] - 0s - loss: 0.3913 - acc: 0.8411   
Epoch 153/300
7200/7200 [==============================] - 0s - loss: 0.3913 - acc: 0.8417   
Epoch 154/300
7200/7200 [==============================] - 0s - loss: 0.3913 - acc: 0.8406   
Epoch 155/300
7200/7200 [==============================] - 0s - loss: 0.3913 - acc: 0.8406   
Epoch 156/300
7200/7200 [==============================] - 0s - loss: 0.3912 - acc: 0.8407   
Epoch 157/300
7200/7200 [==============================] - 0s - loss: 0.3911 - acc: 0.8400   
Epoch 158/300
7200/7200 [==============================] - 0s - loss: 0.3914 - acc: 0.8407   
Epoch 159/300
7200/7200 [==============================] - 0s - loss: 0.3914 - acc: 0.8394   
Epoch 160/300
7200/7200 [==============================] - 0s - loss: 0.3913 - acc: 0.8394   
Epoch 161/300
7200/7200 [==============================] - 0s - loss: 0.3912 - acc: 0.8397   
Epoch 162/300
7200/7200 [==============================] - 0s - loss: 0.3909 - acc: 0.8403   
Epoch 163/300
7200/7200 [==============================] - 0s - loss: 0.3910 - acc: 0.8406   
Epoch 164/300
7200/7200 [==============================] - 0s - loss: 0.3908 - acc: 0.8403   
Epoch 165/300
7200/7200 [==============================] - 0s - loss: 0.3917 - acc: 0.8408   
Epoch 166/300
7200/7200 [==============================] - 0s - loss: 0.3913 - acc: 0.8403   
Epoch 167/300
7200/7200 [==============================] - 0s - loss: 0.3908 - acc: 0.8399   
Epoch 168/300
7200/7200 [==============================] - 0s - loss: 0.3914 - acc: 0.8400   
Epoch 169/300
7200/7200 [==============================] - 0s - loss: 0.3912 - acc: 0.8399   
Epoch 170/300
7200/7200 [==============================] - 0s - loss: 0.3912 - acc: 0.8399   
Epoch 171/300
7200/7200 [==============================] - 0s - loss: 0.3911 - acc: 0.8414   
Epoch 172/300
7200/7200 [==============================] - 0s - loss: 0.3912 - acc: 0.8411   
Epoch 173/300
7200/7200 [==============================] - 0s - loss: 0.3913 - acc: 0.8410   
Epoch 174/300
7200/7200 [==============================] - 0s - loss: 0.3909 - acc: 0.8399   
Epoch 175/300
7200/7200 [==============================] - 0s - loss: 0.3913 - acc: 0.8396   
Epoch 176/300
7200/7200 [==============================] - 0s - loss: 0.3910 - acc: 0.8418   
Epoch 177/300
7200/7200 [==============================] - 0s - loss: 0.3915 - acc: 0.8414   
Epoch 178/300
7200/7200 [==============================] - 0s - loss: 0.3911 - acc: 0.8410   
Epoch 179/300
7200/7200 [==============================] - 0s - loss: 0.3909 - acc: 0.8397   
Epoch 180/300
7200/7200 [==============================] - 0s - loss: 0.3910 - acc: 0.8406   
Epoch 181/300
7200/7200 [==============================] - 0s - loss: 0.3906 - acc: 0.8410   
Epoch 182/300
7200/7200 [==============================] - 0s - loss: 0.3911 - acc: 0.8410   
Epoch 183/300
7200/7200 [==============================] - 0s - loss: 0.3911 - acc: 0.8404   
Epoch 184/300
7200/7200 [==============================] - 0s - loss: 0.3909 - acc: 0.8408   
Epoch 185/300
7200/7200 [==============================] - 0s - loss: 0.3907 - acc: 0.8415   
Epoch 186/300
7200/7200 [==============================] - 0s - loss: 0.3912 - acc: 0.8400   
Epoch 187/300
7200/7200 [==============================] - 0s - loss: 0.3909 - acc: 0.8396   
Epoch 188/300
7200/7200 [==============================] - 0s - loss: 0.3912 - acc: 0.8414   
Epoch 189/300
7200/7200 [==============================] - 0s - loss: 0.3912 - acc: 0.8396   
Epoch 190/300
7200/7200 [==============================] - 0s - loss: 0.3911 - acc: 0.8406   
Epoch 191/300
7200/7200 [==============================] - 0s - loss: 0.3908 - acc: 0.8410   
Epoch 192/300
7200/7200 [==============================] - 0s - loss: 0.3911 - acc: 0.8387   
Epoch 193/300
7200/7200 [==============================] - 0s - loss: 0.3908 - acc: 0.8403   
Epoch 194/300
7200/7200 [==============================] - 0s - loss: 0.3907 - acc: 0.8404   
Epoch 195/300
7200/7200 [==============================] - 0s - loss: 0.3905 - acc: 0.8396   
Epoch 196/300
7200/7200 [==============================] - 0s - loss: 0.3910 - acc: 0.8406   
Epoch 197/300
7200/7200 [==============================] - 0s - loss: 0.3911 - acc: 0.8407   
Epoch 198/300
7200/7200 [==============================] - 0s - loss: 0.3909 - acc: 0.8401   
Epoch 199/300
7200/7200 [==============================] - 0s - loss: 0.3910 - acc: 0.8403   
Epoch 200/300
7200/7200 [==============================] - 0s - loss: 0.3909 - acc: 0.8406   
Epoch 201/300
7200/7200 [==============================] - 0s - loss: 0.3907 - acc: 0.8407   
Epoch 202/300
7200/7200 [==============================] - 0s - loss: 0.3909 - acc: 0.8400   
Epoch 203/300
7200/7200 [==============================] - 0s - loss: 0.3910 - acc: 0.8404   
Epoch 204/300
7200/7200 [==============================] - 0s - loss: 0.3906 - acc: 0.8412   
Epoch 205/300
7200/7200 [==============================] - 0s - loss: 0.3909 - acc: 0.8411   
Epoch 206/300
7200/7200 [==============================] - 0s - loss: 0.3910 - acc: 0.8399   
Epoch 207/300
7200/7200 [==============================] - 0s - loss: 0.3910 - acc: 0.8410   
Epoch 208/300
7200/7200 [==============================] - 0s - loss: 0.3908 - acc: 0.8406   
Epoch 209/300
7200/7200 [==============================] - 0s - loss: 0.3906 - acc: 0.8406   
Epoch 210/300
7200/7200 [==============================] - 0s - loss: 0.3907 - acc: 0.8389   
Epoch 211/300
7200/7200 [==============================] - 0s - loss: 0.3907 - acc: 0.8408   
Epoch 212/300
7200/7200 [==============================] - 0s - loss: 0.3907 - acc: 0.8404   
Epoch 213/300
7200/7200 [==============================] - 0s - loss: 0.3908 - acc: 0.8412   
Epoch 214/300
7200/7200 [==============================] - 0s - loss: 0.3904 - acc: 0.8387   
Epoch 215/300
7200/7200 [==============================] - 0s - loss: 0.3905 - acc: 0.8406   
Epoch 216/300
7200/7200 [==============================] - 0s - loss: 0.3906 - acc: 0.8397   
Epoch 217/300
7200/7200 [==============================] - 0s - loss: 0.3906 - acc: 0.8401   
Epoch 218/300
7200/7200 [==============================] - 0s - loss: 0.3908 - acc: 0.8417   
Epoch 219/300
7200/7200 [==============================] - 0s - loss: 0.3906 - acc: 0.8415   
Epoch 220/300
7200/7200 [==============================] - 0s - loss: 0.3909 - acc: 0.8406   
Epoch 221/300
7200/7200 [==============================] - 0s - loss: 0.3904 - acc: 0.8410   
Epoch 222/300
7200/7200 [==============================] - 0s - loss: 0.3909 - acc: 0.8399   
Epoch 223/300
7200/7200 [==============================] - 0s - loss: 0.3903 - acc: 0.8421   
Epoch 224/300
7200/7200 [==============================] - 0s - loss: 0.3909 - acc: 0.8403   
Epoch 225/300
7200/7200 [==============================] - 0s - loss: 0.3907 - acc: 0.8410   
Epoch 226/300
7200/7200 [==============================] - 0s - loss: 0.3904 - acc: 0.8390   
Epoch 227/300
7200/7200 [==============================] - 0s - loss: 0.3903 - acc: 0.8406   
Epoch 228/300
7200/7200 [==============================] - 0s - loss: 0.3906 - acc: 0.8396   
Epoch 229/300
7200/7200 [==============================] - 0s - loss: 0.3903 - acc: 0.8403   
Epoch 230/300
7200/7200 [==============================] - 0s - loss: 0.3906 - acc: 0.8401   
Epoch 231/300
7200/7200 [==============================] - 0s - loss: 0.3903 - acc: 0.8407   
Epoch 232/300
7200/7200 [==============================] - 0s - loss: 0.3907 - acc: 0.8397   
Epoch 233/300
7200/7200 [==============================] - 0s - loss: 0.3905 - acc: 0.8407   
Epoch 234/300
7200/7200 [==============================] - 0s - loss: 0.3909 - acc: 0.8412   
Epoch 235/300
7200/7200 [==============================] - 0s - loss: 0.3905 - acc: 0.8407   
Epoch 236/300
7200/7200 [==============================] - 0s - loss: 0.3904 - acc: 0.8415   
Epoch 237/300
7200/7200 [==============================] - 0s - loss: 0.3905 - acc: 0.8399   
Epoch 238/300
7200/7200 [==============================] - 0s - loss: 0.3907 - acc: 0.8401   
Epoch 239/300
7200/7200 [==============================] - 0s - loss: 0.3901 - acc: 0.8411   
Epoch 240/300
7200/7200 [==============================] - 0s - loss: 0.3905 - acc: 0.8404   
Epoch 241/300
7200/7200 [==============================] - 0s - loss: 0.3910 - acc: 0.8401   
Epoch 242/300
7200/7200 [==============================] - 0s - loss: 0.3909 - acc: 0.8399   
Epoch 243/300
7200/7200 [==============================] - 0s - loss: 0.3904 - acc: 0.8400   
Epoch 244/300
7200/7200 [==============================] - 0s - loss: 0.3904 - acc: 0.8417   
Epoch 245/300
7200/7200 [==============================] - 0s - loss: 0.3905 - acc: 0.8428   
Epoch 246/300
7200/7200 [==============================] - 0s - loss: 0.3906 - acc: 0.8421   
Epoch 247/300
7200/7200 [==============================] - 0s - loss: 0.3904 - acc: 0.8390   
Epoch 248/300
7200/7200 [==============================] - 0s - loss: 0.3900 - acc: 0.8414   
Epoch 249/300
7200/7200 [==============================] - 0s - loss: 0.3904 - acc: 0.8397   
Epoch 250/300
7200/7200 [==============================] - 0s - loss: 0.3903 - acc: 0.8412   
Epoch 251/300
7200/7200 [==============================] - 0s - loss: 0.3907 - acc: 0.8406   
Epoch 252/300
7200/7200 [==============================] - 0s - loss: 0.3905 - acc: 0.8407   
Epoch 253/300
7200/7200 [==============================] - 0s - loss: 0.3904 - acc: 0.8407   
Epoch 254/300
7200/7200 [==============================] - 0s - loss: 0.3904 - acc: 0.8419   
Epoch 255/300
7200/7200 [==============================] - 0s - loss: 0.3903 - acc: 0.8399   
Epoch 256/300
7200/7200 [==============================] - 0s - loss: 0.3902 - acc: 0.8412   
Epoch 257/300
7200/7200 [==============================] - 0s - loss: 0.3904 - acc: 0.8400   
Epoch 258/300
7200/7200 [==============================] - 0s - loss: 0.3904 - acc: 0.8406   
Epoch 259/300
7200/7200 [==============================] - 0s - loss: 0.3902 - acc: 0.8406   
Epoch 260/300
7200/7200 [==============================] - 0s - loss: 0.3904 - acc: 0.8410   
Epoch 261/300
7200/7200 [==============================] - 0s - loss: 0.3902 - acc: 0.8414   
Epoch 262/300
7200/7200 [==============================] - 0s - loss: 0.3906 - acc: 0.8412   
Epoch 263/300
7200/7200 [==============================] - 0s - loss: 0.3906 - acc: 0.8404   
Epoch 264/300
7200/7200 [==============================] - 0s - loss: 0.3901 - acc: 0.8403   
Epoch 265/300
7200/7200 [==============================] - 0s - loss: 0.3903 - acc: 0.8399   
Epoch 266/300
7200/7200 [==============================] - 0s - loss: 0.3905 - acc: 0.8408   
Epoch 267/300
7200/7200 [==============================] - 0s - loss: 0.3904 - acc: 0.8407   
Epoch 268/300
7200/7200 [==============================] - 0s - loss: 0.3903 - acc: 0.8415   
Epoch 269/300
7200/7200 [==============================] - 0s - loss: 0.3903 - acc: 0.8414   
Epoch 270/300
7200/7200 [==============================] - 0s - loss: 0.3905 - acc: 0.8407   
Epoch 271/300
7200/7200 [==============================] - 0s - loss: 0.3899 - acc: 0.8415   
Epoch 272/300
7200/7200 [==============================] - 0s - loss: 0.3909 - acc: 0.8412   
Epoch 273/300
7200/7200 [==============================] - 0s - loss: 0.3902 - acc: 0.8396   
Epoch 274/300
7200/7200 [==============================] - 0s - loss: 0.3901 - acc: 0.8410   
Epoch 275/300
7200/7200 [==============================] - 0s - loss: 0.3903 - acc: 0.8393   
Epoch 276/300
7200/7200 [==============================] - 0s - loss: 0.3901 - acc: 0.8404   
Epoch 277/300
7200/7200 [==============================] - 0s - loss: 0.3902 - acc: 0.8418   
Epoch 278/300
7200/7200 [==============================] - 0s - loss: 0.3905 - acc: 0.8400   
Epoch 279/300
7200/7200 [==============================] - 0s - loss: 0.3901 - acc: 0.8407   
Epoch 280/300
7200/7200 [==============================] - 0s - loss: 0.3903 - acc: 0.8399   
Epoch 281/300
7200/7200 [==============================] - 0s - loss: 0.3902 - acc: 0.8410   
Epoch 282/300
7200/7200 [==============================] - 0s - loss: 0.3902 - acc: 0.8408   
Epoch 283/300
7200/7200 [==============================] - 0s - loss: 0.3904 - acc: 0.8410   
Epoch 284/300
7200/7200 [==============================] - 0s - loss: 0.3901 - acc: 0.8404   
Epoch 285/300
7200/7200 [==============================] - 0s - loss: 0.3899 - acc: 0.8393   
Epoch 286/300
7200/7200 [==============================] - 0s - loss: 0.3902 - acc: 0.8406   
Epoch 287/300
7200/7200 [==============================] - 0s - loss: 0.3903 - acc: 0.8408   
Epoch 288/300
7200/7200 [==============================] - 0s - loss: 0.3903 - acc: 0.8401   
Epoch 289/300
7200/7200 [==============================] - 0s - loss: 0.3901 - acc: 0.8415   
Epoch 290/300
7200/7200 [==============================] - 0s - loss: 0.3901 - acc: 0.8406   
Epoch 291/300
7200/7200 [==============================] - 0s - loss: 0.3902 - acc: 0.8411   
Epoch 292/300
7200/7200 [==============================] - 0s - loss: 0.3905 - acc: 0.8407   
Epoch 293/300
7200/7200 [==============================] - 0s - loss: 0.3902 - acc: 0.8406   
Epoch 294/300
7200/7200 [==============================] - 0s - loss: 0.3902 - acc: 0.8403   
Epoch 295/300
7200/7200 [==============================] - 0s - loss: 0.3900 - acc: 0.8418   
Epoch 296/300
7200/7200 [==============================] - 0s - loss: 0.3900 - acc: 0.8401   
Epoch 297/300
7200/7200 [==============================] - 0s - loss: 0.3901 - acc: 0.8411   
Epoch 298/300
7200/7200 [==============================] - 0s - loss: 0.3902 - acc: 0.8414   
Epoch 299/300
7200/7200 [==============================] - 0s - loss: 0.3898 - acc: 0.8404   
Epoch 300/300
7200/7200 [==============================] - 0s - loss: 0.3904 - acc: 0.8400   
6300/7200 [=========================>....] - ETA: 0sEpoch 1/300
7200/7200 [==============================] - 1s - loss: 0.5432 - acc: 0.7961   
Epoch 2/300
7200/7200 [==============================] - 0s - loss: 0.4358 - acc: 0.7961   
Epoch 3/300
7200/7200 [==============================] - 0s - loss: 0.4302 - acc: 0.7961   
Epoch 4/300
7200/7200 [==============================] - 0s - loss: 0.4279 - acc: 0.7961   
Epoch 5/300
7200/7200 [==============================] - 0s - loss: 0.4248 - acc: 0.7961   
Epoch 6/300
7200/7200 [==============================] - 0s - loss: 0.4222 - acc: 0.8013   
Epoch 7/300
7200/7200 [==============================] - 0s - loss: 0.4208 - acc: 0.8192   
Epoch 8/300
7200/7200 [==============================] - 0s - loss: 0.4193 - acc: 0.8217   
Epoch 9/300
7200/7200 [==============================] - 0s - loss: 0.4185 - acc: 0.8249   
Epoch 10/300
7200/7200 [==============================] - 0s - loss: 0.4171 - acc: 0.8286   
Epoch 11/300
7200/7200 [==============================] - 0s - loss: 0.4163 - acc: 0.8262   
Epoch 12/300
7200/7200 [==============================] - 0s - loss: 0.4155 - acc: 0.8293   
Epoch 13/300
7200/7200 [==============================] - 0s - loss: 0.4146 - acc: 0.8289   
Epoch 14/300
7200/7200 [==============================] - 0s - loss: 0.4139 - acc: 0.8300   
Epoch 15/300
7200/7200 [==============================] - 0s - loss: 0.4133 - acc: 0.8303   
Epoch 16/300
7200/7200 [==============================] - 0s - loss: 0.4126 - acc: 0.8326   
Epoch 17/300
7200/7200 [==============================] - 0s - loss: 0.4120 - acc: 0.8317   
Epoch 18/300
7200/7200 [==============================] - 0s - loss: 0.4116 - acc: 0.8333   
Epoch 19/300
7200/7200 [==============================] - 0s - loss: 0.4111 - acc: 0.8332   
Epoch 20/300
7200/7200 [==============================] - 0s - loss: 0.4106 - acc: 0.8332   
Epoch 21/300
7200/7200 [==============================] - 0s - loss: 0.4100 - acc: 0.8331   
Epoch 22/300
7200/7200 [==============================] - 0s - loss: 0.4099 - acc: 0.8337   
Epoch 23/300
7200/7200 [==============================] - 0s - loss: 0.4094 - acc: 0.8335   
Epoch 24/300
7200/7200 [==============================] - 0s - loss: 0.4094 - acc: 0.8335   
Epoch 25/300
7200/7200 [==============================] - 0s - loss: 0.4087 - acc: 0.8329   
Epoch 26/300
7200/7200 [==============================] - 0s - loss: 0.4084 - acc: 0.8344   
Epoch 27/300
7200/7200 [==============================] - 0s - loss: 0.4085 - acc: 0.8325   
Epoch 28/300
7200/7200 [==============================] - 0s - loss: 0.4082 - acc: 0.8329   
Epoch 29/300
7200/7200 [==============================] - 0s - loss: 0.4074 - acc: 0.8332   
Epoch 30/300
7200/7200 [==============================] - 0s - loss: 0.4079 - acc: 0.8336   
Epoch 31/300
7200/7200 [==============================] - 0s - loss: 0.4073 - acc: 0.8340   
Epoch 32/300
7200/7200 [==============================] - 0s - loss: 0.4072 - acc: 0.8337   
Epoch 33/300
7200/7200 [==============================] - 0s - loss: 0.4068 - acc: 0.8353   
Epoch 34/300
7200/7200 [==============================] - 0s - loss: 0.4066 - acc: 0.8351   
Epoch 35/300
7200/7200 [==============================] - 0s - loss: 0.4065 - acc: 0.8343   
Epoch 36/300
7200/7200 [==============================] - 0s - loss: 0.4061 - acc: 0.8332   
Epoch 37/300
7200/7200 [==============================] - 0s - loss: 0.4061 - acc: 0.8349   
Epoch 38/300
7200/7200 [==============================] - 0s - loss: 0.4059 - acc: 0.8340   
Epoch 39/300
7200/7200 [==============================] - 0s - loss: 0.4054 - acc: 0.8351   
Epoch 40/300
7200/7200 [==============================] - 0s - loss: 0.4056 - acc: 0.8344   
Epoch 41/300
7200/7200 [==============================] - 0s - loss: 0.4052 - acc: 0.8350   
Epoch 42/300
7200/7200 [==============================] - 0s - loss: 0.4054 - acc: 0.8350   
Epoch 43/300
7200/7200 [==============================] - 0s - loss: 0.4050 - acc: 0.8360   
Epoch 44/300
7200/7200 [==============================] - 0s - loss: 0.4051 - acc: 0.8346   
Epoch 45/300
7200/7200 [==============================] - 0s - loss: 0.4050 - acc: 0.8347   
Epoch 46/300
7200/7200 [==============================] - 0s - loss: 0.4047 - acc: 0.8365   
Epoch 47/300
7200/7200 [==============================] - 0s - loss: 0.4045 - acc: 0.8349   
Epoch 48/300
7200/7200 [==============================] - 0s - loss: 0.4044 - acc: 0.8356   
Epoch 49/300
7200/7200 [==============================] - 0s - loss: 0.4045 - acc: 0.8354   
Epoch 50/300
7200/7200 [==============================] - 0s - loss: 0.4044 - acc: 0.8356   
Epoch 51/300
7200/7200 [==============================] - 0s - loss: 0.4042 - acc: 0.8356   
Epoch 52/300
7200/7200 [==============================] - 0s - loss: 0.4041 - acc: 0.8356   
Epoch 53/300
7200/7200 [==============================] - 0s - loss: 0.4042 - acc: 0.8346   
Epoch 54/300
7200/7200 [==============================] - 0s - loss: 0.4038 - acc: 0.8361   
Epoch 55/300
7200/7200 [==============================] - 0s - loss: 0.4039 - acc: 0.8364   
Epoch 56/300
7200/7200 [==============================] - 0s - loss: 0.4034 - acc: 0.8350   
Epoch 57/300
7200/7200 [==============================] - 0s - loss: 0.4037 - acc: 0.8364   
Epoch 58/300
7200/7200 [==============================] - 0s - loss: 0.4036 - acc: 0.8349   
Epoch 59/300
7200/7200 [==============================] - 0s - loss: 0.4034 - acc: 0.8343   
Epoch 60/300
7200/7200 [==============================] - 0s - loss: 0.4037 - acc: 0.8344   
Epoch 61/300
7200/7200 [==============================] - 0s - loss: 0.4035 - acc: 0.8361   
Epoch 62/300
7200/7200 [==============================] - 0s - loss: 0.4036 - acc: 0.8336   
Epoch 63/300
7200/7200 [==============================] - 0s - loss: 0.4029 - acc: 0.8347   
Epoch 64/300
7200/7200 [==============================] - 0s - loss: 0.4033 - acc: 0.8351   
Epoch 65/300
7200/7200 [==============================] - 0s - loss: 0.4032 - acc: 0.8357   
Epoch 66/300
7200/7200 [==============================] - 0s - loss: 0.4029 - acc: 0.8340   
Epoch 67/300
7200/7200 [==============================] - 0s - loss: 0.4029 - acc: 0.8343   
Epoch 68/300
7200/7200 [==============================] - 0s - loss: 0.4028 - acc: 0.8372   
Epoch 69/300
7200/7200 [==============================] - 0s - loss: 0.4027 - acc: 0.8361   
Epoch 70/300
7200/7200 [==============================] - 0s - loss: 0.4031 - acc: 0.8350   
Epoch 71/300
7200/7200 [==============================] - 0s - loss: 0.4027 - acc: 0.8353   
Epoch 72/300
7200/7200 [==============================] - 0s - loss: 0.4030 - acc: 0.8354   
Epoch 73/300
7200/7200 [==============================] - 0s - loss: 0.4028 - acc: 0.8358   
Epoch 74/300
7200/7200 [==============================] - 0s - loss: 0.4027 - acc: 0.8362   
Epoch 75/300
7200/7200 [==============================] - 0s - loss: 0.4027 - acc: 0.8354   
Epoch 76/300
7200/7200 [==============================] - 0s - loss: 0.4026 - acc: 0.8367   
Epoch 77/300
7200/7200 [==============================] - 0s - loss: 0.4026 - acc: 0.8356   
Epoch 78/300
7200/7200 [==============================] - 0s - loss: 0.4027 - acc: 0.8362   
Epoch 79/300
7200/7200 [==============================] - 0s - loss: 0.4022 - acc: 0.8353   
Epoch 80/300
7200/7200 [==============================] - 0s - loss: 0.4023 - acc: 0.8344   
Epoch 81/300
7200/7200 [==============================] - 0s - loss: 0.4025 - acc: 0.8346   
Epoch 82/300
7200/7200 [==============================] - 0s - loss: 0.4024 - acc: 0.8349   
Epoch 83/300
7200/7200 [==============================] - 0s - loss: 0.4028 - acc: 0.8356   
Epoch 84/300
7200/7200 [==============================] - 0s - loss: 0.4020 - acc: 0.8360   
Epoch 85/300
7200/7200 [==============================] - 0s - loss: 0.4022 - acc: 0.8372   
Epoch 86/300
7200/7200 [==============================] - 0s - loss: 0.4023 - acc: 0.8356   
Epoch 87/300
7200/7200 [==============================] - 0s - loss: 0.4023 - acc: 0.8342   
Epoch 88/300
7200/7200 [==============================] - 0s - loss: 0.4024 - acc: 0.8353   
Epoch 89/300
7200/7200 [==============================] - 0s - loss: 0.4024 - acc: 0.8356   
Epoch 90/300
7200/7200 [==============================] - 0s - loss: 0.4023 - acc: 0.8350   
Epoch 91/300
7200/7200 [==============================] - 0s - loss: 0.4022 - acc: 0.8350   
Epoch 92/300
7200/7200 [==============================] - 0s - loss: 0.4022 - acc: 0.8344   
Epoch 93/300
7200/7200 [==============================] - 0s - loss: 0.4023 - acc: 0.8367   
Epoch 94/300
7200/7200 [==============================] - 0s - loss: 0.4023 - acc: 0.8351   
Epoch 95/300
7200/7200 [==============================] - 0s - loss: 0.4020 - acc: 0.8343   
Epoch 96/300
7200/7200 [==============================] - 0s - loss: 0.4024 - acc: 0.8344   
Epoch 97/300
7200/7200 [==============================] - 0s - loss: 0.4018 - acc: 0.8378   
Epoch 98/300
7200/7200 [==============================] - 0s - loss: 0.4022 - acc: 0.8350   
Epoch 99/300
7200/7200 [==============================] - 0s - loss: 0.4018 - acc: 0.8356   
Epoch 100/300
7200/7200 [==============================] - 0s - loss: 0.4019 - acc: 0.8340   
Epoch 101/300
7200/7200 [==============================] - 0s - loss: 0.4019 - acc: 0.8357   
Epoch 102/300
7200/7200 [==============================] - 0s - loss: 0.4018 - acc: 0.8331   
Epoch 103/300
7200/7200 [==============================] - 0s - loss: 0.4019 - acc: 0.8350   
Epoch 104/300
7200/7200 [==============================] - 0s - loss: 0.4016 - acc: 0.8351   
Epoch 105/300
7200/7200 [==============================] - 0s - loss: 0.4016 - acc: 0.8368   
Epoch 106/300
7200/7200 [==============================] - 0s - loss: 0.4015 - acc: 0.8350   
Epoch 107/300
7200/7200 [==============================] - 0s - loss: 0.4017 - acc: 0.8337   
Epoch 108/300
7200/7200 [==============================] - 0s - loss: 0.4021 - acc: 0.8364   
Epoch 109/300
7200/7200 [==============================] - 0s - loss: 0.4022 - acc: 0.8331   
Epoch 110/300
7200/7200 [==============================] - 0s - loss: 0.4015 - acc: 0.8349   
Epoch 111/300
7200/7200 [==============================] - 0s - loss: 0.4017 - acc: 0.8350   
Epoch 112/300
7200/7200 [==============================] - 0s - loss: 0.4016 - acc: 0.8340   
Epoch 113/300
7200/7200 [==============================] - 0s - loss: 0.4015 - acc: 0.8357   
Epoch 114/300
7200/7200 [==============================] - 0s - loss: 0.4015 - acc: 0.8360   
Epoch 115/300
7200/7200 [==============================] - 0s - loss: 0.4014 - acc: 0.8360   
Epoch 116/300
7200/7200 [==============================] - 0s - loss: 0.4016 - acc: 0.8354   
Epoch 117/300
7200/7200 [==============================] - 0s - loss: 0.4010 - acc: 0.8339   
Epoch 118/300
7200/7200 [==============================] - 0s - loss: 0.4014 - acc: 0.8349   
Epoch 119/300
7200/7200 [==============================] - 0s - loss: 0.4013 - acc: 0.8342   
Epoch 120/300
7200/7200 [==============================] - 0s - loss: 0.4012 - acc: 0.8342   
Epoch 121/300
7200/7200 [==============================] - 0s - loss: 0.4012 - acc: 0.8342   
Epoch 122/300
7200/7200 [==============================] - 0s - loss: 0.4014 - acc: 0.8342   
Epoch 123/300
7200/7200 [==============================] - 0s - loss: 0.4015 - acc: 0.8357   
Epoch 124/300
7200/7200 [==============================] - 0s - loss: 0.4015 - acc: 0.8342   
Epoch 125/300
7200/7200 [==============================] - 0s - loss: 0.4011 - acc: 0.8349   
Epoch 126/300
7200/7200 [==============================] - 0s - loss: 0.4013 - acc: 0.8344   
Epoch 127/300
7200/7200 [==============================] - 0s - loss: 0.4012 - acc: 0.8351   
Epoch 128/300
7200/7200 [==============================] - 0s - loss: 0.4011 - acc: 0.8336   
Epoch 129/300
7200/7200 [==============================] - 0s - loss: 0.4010 - acc: 0.8351   
Epoch 130/300
7200/7200 [==============================] - 0s - loss: 0.4013 - acc: 0.8343   
Epoch 131/300
7200/7200 [==============================] - 0s - loss: 0.4009 - acc: 0.8368   
Epoch 132/300
7200/7200 [==============================] - 0s - loss: 0.4013 - acc: 0.8337   
Epoch 133/300
7200/7200 [==============================] - 0s - loss: 0.4009 - acc: 0.8362   
Epoch 134/300
7200/7200 [==============================] - 0s - loss: 0.4012 - acc: 0.8374   
Epoch 135/300
7200/7200 [==============================] - 0s - loss: 0.4010 - acc: 0.8347   
Epoch 136/300
7200/7200 [==============================] - 0s - loss: 0.4013 - acc: 0.8347   
Epoch 137/300
7200/7200 [==============================] - 0s - loss: 0.4012 - acc: 0.8353   
Epoch 138/300
7200/7200 [==============================] - 0s - loss: 0.4006 - acc: 0.8361   
Epoch 139/300
7200/7200 [==============================] - 0s - loss: 0.4008 - acc: 0.8350   
Epoch 140/300
7200/7200 [==============================] - 0s - loss: 0.4008 - acc: 0.8351   
Epoch 141/300
7200/7200 [==============================] - 0s - loss: 0.4012 - acc: 0.8337   - ETA: 0s - loss: 0.3883 - acc: 
Epoch 142/300
7200/7200 [==============================] - 0s - loss: 0.4009 - acc: 0.8356   
Epoch 143/300
7200/7200 [==============================] - 0s - loss: 0.4014 - acc: 0.8336   
Epoch 144/300
7200/7200 [==============================] - 0s - loss: 0.4010 - acc: 0.8356   
Epoch 145/300
7200/7200 [==============================] - 0s - loss: 0.4008 - acc: 0.8356   
Epoch 146/300
7200/7200 [==============================] - 0s - loss: 0.4007 - acc: 0.8336   
Epoch 147/300
7200/7200 [==============================] - 0s - loss: 0.4007 - acc: 0.8349   
Epoch 148/300
7200/7200 [==============================] - 0s - loss: 0.4009 - acc: 0.8346   
Epoch 149/300
7200/7200 [==============================] - 0s - loss: 0.4006 - acc: 0.8353   
Epoch 150/300
7200/7200 [==============================] - 0s - loss: 0.4008 - acc: 0.8351   
Epoch 151/300
7200/7200 [==============================] - 0s - loss: 0.4005 - acc: 0.8349   
Epoch 152/300
7200/7200 [==============================] - 0s - loss: 0.4006 - acc: 0.8353   
Epoch 153/300
7200/7200 [==============================] - 0s - loss: 0.4011 - acc: 0.8342   
Epoch 154/300
7200/7200 [==============================] - 0s - loss: 0.4008 - acc: 0.8351   
Epoch 155/300
7200/7200 [==============================] - 0s - loss: 0.4011 - acc: 0.8354   
Epoch 156/300
7200/7200 [==============================] - 0s - loss: 0.4010 - acc: 0.8353   
Epoch 157/300
7200/7200 [==============================] - 0s - loss: 0.4008 - acc: 0.8339   
Epoch 158/300
7200/7200 [==============================] - 0s - loss: 0.4012 - acc: 0.8324   
Epoch 159/300
7200/7200 [==============================] - 0s - loss: 0.4003 - acc: 0.8322   
Epoch 160/300
7200/7200 [==============================] - 0s - loss: 0.4008 - acc: 0.8357   
Epoch 161/300
7200/7200 [==============================] - 0s - loss: 0.4007 - acc: 0.8350   
Epoch 162/300
7200/7200 [==============================] - 0s - loss: 0.4008 - acc: 0.8350   
Epoch 163/300
7200/7200 [==============================] - 0s - loss: 0.4009 - acc: 0.8362   
Epoch 164/300
7200/7200 [==============================] - 0s - loss: 0.4008 - acc: 0.8353   
Epoch 165/300
7200/7200 [==============================] - 0s - loss: 0.4007 - acc: 0.8358   
Epoch 166/300
7200/7200 [==============================] - 0s - loss: 0.4009 - acc: 0.8336   
Epoch 167/300
7200/7200 [==============================] - 0s - loss: 0.4006 - acc: 0.8342   
Epoch 168/300
7200/7200 [==============================] - 0s - loss: 0.4006 - acc: 0.8353   
Epoch 169/300
7200/7200 [==============================] - 0s - loss: 0.4007 - acc: 0.8356   
Epoch 170/300
7200/7200 [==============================] - 0s - loss: 0.4007 - acc: 0.8346   
Epoch 171/300
7200/7200 [==============================] - 0s - loss: 0.4008 - acc: 0.8357   
Epoch 172/300
7200/7200 [==============================] - 0s - loss: 0.4006 - acc: 0.8343   
Epoch 173/300
7200/7200 [==============================] - 0s - loss: 0.4012 - acc: 0.8362   
Epoch 174/300
7200/7200 [==============================] - 0s - loss: 0.4007 - acc: 0.8347   
Epoch 175/300
7200/7200 [==============================] - 0s - loss: 0.4009 - acc: 0.8349   
Epoch 176/300
7200/7200 [==============================] - 0s - loss: 0.4011 - acc: 0.8344   
Epoch 177/300
7200/7200 [==============================] - 0s - loss: 0.4002 - acc: 0.8357   
Epoch 178/300
7200/7200 [==============================] - 0s - loss: 0.4008 - acc: 0.8357   
Epoch 179/300
7200/7200 [==============================] - 0s - loss: 0.4006 - acc: 0.8347   
Epoch 180/300
7200/7200 [==============================] - 0s - loss: 0.4005 - acc: 0.8344   
Epoch 181/300
7200/7200 [==============================] - 0s - loss: 0.4006 - acc: 0.8350   
Epoch 182/300
7200/7200 [==============================] - 0s - loss: 0.4011 - acc: 0.8350   
Epoch 183/300
7200/7200 [==============================] - 0s - loss: 0.4004 - acc: 0.8343   
Epoch 184/300
7200/7200 [==============================] - 0s - loss: 0.4005 - acc: 0.8340   
Epoch 185/300
7200/7200 [==============================] - 0s - loss: 0.4009 - acc: 0.8339   
Epoch 186/300
7200/7200 [==============================] - 0s - loss: 0.4009 - acc: 0.8347   
Epoch 187/300
7200/7200 [==============================] - 0s - loss: 0.4004 - acc: 0.8356   
Epoch 188/300
7200/7200 [==============================] - 0s - loss: 0.4003 - acc: 0.8332   
Epoch 189/300
7200/7200 [==============================] - 0s - loss: 0.4006 - acc: 0.8331   
Epoch 190/300
7200/7200 [==============================] - 0s - loss: 0.4005 - acc: 0.8358   
Epoch 191/300
7200/7200 [==============================] - 0s - loss: 0.4002 - acc: 0.8358   
Epoch 192/300
7200/7200 [==============================] - 0s - loss: 0.4007 - acc: 0.8344   
Epoch 193/300
7200/7200 [==============================] - 0s - loss: 0.4005 - acc: 0.8331   - ETA: 0s - loss: 0.3656 - ac
Epoch 194/300
7200/7200 [==============================] - 0s - loss: 0.4002 - acc: 0.8347   
Epoch 195/300
7200/7200 [==============================] - 0s - loss: 0.4006 - acc: 0.8368   
Epoch 196/300
7200/7200 [==============================] - 0s - loss: 0.4008 - acc: 0.8346   
Epoch 197/300
7200/7200 [==============================] - 0s - loss: 0.4006 - acc: 0.8350   
Epoch 198/300
7200/7200 [==============================] - 0s - loss: 0.4007 - acc: 0.8342   
Epoch 199/300
7200/7200 [==============================] - 0s - loss: 0.4007 - acc: 0.8351   
Epoch 200/300
7200/7200 [==============================] - 0s - loss: 0.4004 - acc: 0.8351   
Epoch 201/300
7200/7200 [==============================] - 0s - loss: 0.4005 - acc: 0.8354   
Epoch 202/300
7200/7200 [==============================] - 0s - loss: 0.4005 - acc: 0.8350   
Epoch 203/300
7200/7200 [==============================] - 0s - loss: 0.4008 - acc: 0.8350   
Epoch 204/300
7200/7200 [==============================] - 0s - loss: 0.4004 - acc: 0.8335   
Epoch 205/300
7200/7200 [==============================] - 0s - loss: 0.4009 - acc: 0.8344   
Epoch 206/300
7200/7200 [==============================] - 0s - loss: 0.4007 - acc: 0.8353   
Epoch 207/300
7200/7200 [==============================] - 0s - loss: 0.4002 - acc: 0.8344   
Epoch 208/300
7200/7200 [==============================] - 0s - loss: 0.4005 - acc: 0.8361   
Epoch 209/300
7200/7200 [==============================] - 0s - loss: 0.4009 - acc: 0.8342   
Epoch 210/300
7200/7200 [==============================] - 0s - loss: 0.4005 - acc: 0.8346   
Epoch 211/300
7200/7200 [==============================] - 0s - loss: 0.4003 - acc: 0.8350   
Epoch 212/300
7200/7200 [==============================] - 0s - loss: 0.4007 - acc: 0.8344   
Epoch 213/300
7200/7200 [==============================] - 0s - loss: 0.4006 - acc: 0.8354   
Epoch 214/300
7200/7200 [==============================] - 0s - loss: 0.4004 - acc: 0.8339   
Epoch 215/300
7200/7200 [==============================] - 0s - loss: 0.4003 - acc: 0.8347   
Epoch 216/300
7200/7200 [==============================] - 0s - loss: 0.4008 - acc: 0.8333   
Epoch 217/300
7200/7200 [==============================] - 0s - loss: 0.4006 - acc: 0.8358   
Epoch 218/300
7200/7200 [==============================] - 0s - loss: 0.4002 - acc: 0.8350   
Epoch 219/300
7200/7200 [==============================] - 0s - loss: 0.4002 - acc: 0.8360   
Epoch 220/300
7200/7200 [==============================] - 0s - loss: 0.4003 - acc: 0.8351   
Epoch 221/300
7200/7200 [==============================] - 0s - loss: 0.4009 - acc: 0.8360   
Epoch 222/300
7200/7200 [==============================] - 0s - loss: 0.4003 - acc: 0.8360   
Epoch 223/300
7200/7200 [==============================] - 0s - loss: 0.4009 - acc: 0.8361   
Epoch 224/300
7200/7200 [==============================] - 0s - loss: 0.4005 - acc: 0.8349   
Epoch 225/300
7200/7200 [==============================] - 0s - loss: 0.4001 - acc: 0.8367   
Epoch 226/300
7200/7200 [==============================] - 0s - loss: 0.4006 - acc: 0.8346   
Epoch 227/300
7200/7200 [==============================] - 0s - loss: 0.4011 - acc: 0.8356   
Epoch 228/300
7200/7200 [==============================] - 0s - loss: 0.4004 - acc: 0.8343   
Epoch 229/300
7200/7200 [==============================] - 0s - loss: 0.4008 - acc: 0.8347   
Epoch 230/300
7200/7200 [==============================] - 0s - loss: 0.4007 - acc: 0.8346   
Epoch 231/300
7200/7200 [==============================] - 0s - loss: 0.4006 - acc: 0.8344   
Epoch 232/300
7200/7200 [==============================] - 0s - loss: 0.4007 - acc: 0.8353   
Epoch 233/300
7200/7200 [==============================] - 0s - loss: 0.4005 - acc: 0.8354   
Epoch 234/300
7200/7200 [==============================] - 0s - loss: 0.4004 - acc: 0.8344   
Epoch 235/300
7200/7200 [==============================] - 0s - loss: 0.4007 - acc: 0.8336   
Epoch 236/300
7200/7200 [==============================] - 0s - loss: 0.4004 - acc: 0.8326   
Epoch 237/300
7200/7200 [==============================] - 0s - loss: 0.4001 - acc: 0.8360   
Epoch 238/300
7200/7200 [==============================] - 0s - loss: 0.4004 - acc: 0.8354   
Epoch 239/300
7200/7200 [==============================] - 0s - loss: 0.4006 - acc: 0.8351   
Epoch 240/300
7200/7200 [==============================] - 0s - loss: 0.4005 - acc: 0.8343   
Epoch 241/300
7200/7200 [==============================] - 0s - loss: 0.4006 - acc: 0.8350   
Epoch 242/300
7200/7200 [==============================] - 0s - loss: 0.4003 - acc: 0.8344   
Epoch 243/300
7200/7200 [==============================] - 0s - loss: 0.3999 - acc: 0.8360   
Epoch 244/300
7200/7200 [==============================] - 0s - loss: 0.4003 - acc: 0.8349   
Epoch 245/300
7200/7200 [==============================] - 0s - loss: 0.4004 - acc: 0.8346   
Epoch 246/300
7200/7200 [==============================] - 0s - loss: 0.4005 - acc: 0.8333   
Epoch 247/300
7200/7200 [==============================] - 0s - loss: 0.4001 - acc: 0.8346   
Epoch 248/300
7200/7200 [==============================] - 0s - loss: 0.3999 - acc: 0.8347   
Epoch 249/300
7200/7200 [==============================] - 0s - loss: 0.4001 - acc: 0.8372   
Epoch 250/300
7200/7200 [==============================] - 0s - loss: 0.4001 - acc: 0.8337   
Epoch 251/300
7200/7200 [==============================] - 0s - loss: 0.4003 - acc: 0.8351   
Epoch 252/300
7200/7200 [==============================] - 0s - loss: 0.4003 - acc: 0.8346   
Epoch 253/300
7200/7200 [==============================] - 0s - loss: 0.4002 - acc: 0.8350   
Epoch 254/300
7200/7200 [==============================] - 0s - loss: 0.4005 - acc: 0.8350   
Epoch 255/300
7200/7200 [==============================] - 0s - loss: 0.4005 - acc: 0.8353   
Epoch 256/300
7200/7200 [==============================] - 0s - loss: 0.4004 - acc: 0.8343   
Epoch 257/300
7200/7200 [==============================] - 0s - loss: 0.3998 - acc: 0.8354   
Epoch 258/300
7200/7200 [==============================] - 0s - loss: 0.4008 - acc: 0.8342   
Epoch 259/300
7200/7200 [==============================] - 0s - loss: 0.4006 - acc: 0.8357   
Epoch 260/300
7200/7200 [==============================] - 0s - loss: 0.4001 - acc: 0.8351   
Epoch 261/300
7200/7200 [==============================] - 0s - loss: 0.4008 - acc: 0.8346   
Epoch 262/300
7200/7200 [==============================] - 0s - loss: 0.4006 - acc: 0.8346   
Epoch 263/300
7200/7200 [==============================] - 0s - loss: 0.4007 - acc: 0.8351   
Epoch 264/300
7200/7200 [==============================] - 0s - loss: 0.4002 - acc: 0.8335   
Epoch 265/300
7200/7200 [==============================] - 0s - loss: 0.4003 - acc: 0.8343   
Epoch 266/300
7200/7200 [==============================] - 0s - loss: 0.3999 - acc: 0.8339   
Epoch 267/300
7200/7200 [==============================] - 0s - loss: 0.4009 - acc: 0.8353   
Epoch 268/300
7200/7200 [==============================] - 0s - loss: 0.4001 - acc: 0.8368   
Epoch 269/300
7200/7200 [==============================] - 0s - loss: 0.4002 - acc: 0.8340   
Epoch 270/300
7200/7200 [==============================] - 0s - loss: 0.4000 - acc: 0.8344   
Epoch 271/300
7200/7200 [==============================] - 0s - loss: 0.4005 - acc: 0.8350   
Epoch 272/300
7200/7200 [==============================] - 0s - loss: 0.4002 - acc: 0.8356   
Epoch 273/300
7200/7200 [==============================] - 0s - loss: 0.4004 - acc: 0.8350   
Epoch 274/300
7200/7200 [==============================] - 0s - loss: 0.4002 - acc: 0.8347   
Epoch 275/300
7200/7200 [==============================] - 0s - loss: 0.4004 - acc: 0.8346   
Epoch 276/300
7200/7200 [==============================] - 0s - loss: 0.4003 - acc: 0.8360   
Epoch 277/300
7200/7200 [==============================] - 0s - loss: 0.4003 - acc: 0.8365   
Epoch 278/300
7200/7200 [==============================] - 0s - loss: 0.4005 - acc: 0.8343   
Epoch 279/300
7200/7200 [==============================] - 0s - loss: 0.4004 - acc: 0.8342   
Epoch 280/300
7200/7200 [==============================] - 0s - loss: 0.4004 - acc: 0.8356   
Epoch 281/300
7200/7200 [==============================] - 0s - loss: 0.4007 - acc: 0.8362   
Epoch 282/300
7200/7200 [==============================] - 0s - loss: 0.4006 - acc: 0.8346   
Epoch 283/300
7200/7200 [==============================] - 0s - loss: 0.4003 - acc: 0.8343   
Epoch 284/300
7200/7200 [==============================] - 0s - loss: 0.4004 - acc: 0.8351   
Epoch 285/300
7200/7200 [==============================] - 0s - loss: 0.4003 - acc: 0.8343   
Epoch 286/300
7200/7200 [==============================] - 0s - loss: 0.4008 - acc: 0.8349   
Epoch 287/300
7200/7200 [==============================] - 0s - loss: 0.4003 - acc: 0.8351   
Epoch 288/300
7200/7200 [==============================] - 0s - loss: 0.4001 - acc: 0.8342   
Epoch 289/300
7200/7200 [==============================] - 0s - loss: 0.4002 - acc: 0.8351   
Epoch 290/300
7200/7200 [==============================] - 0s - loss: 0.4004 - acc: 0.8340   
Epoch 291/300
7200/7200 [==============================] - 0s - loss: 0.4007 - acc: 0.8360   
Epoch 292/300
7200/7200 [==============================] - 0s - loss: 0.4005 - acc: 0.8346   
Epoch 293/300
7200/7200 [==============================] - 0s - loss: 0.4007 - acc: 0.8343   
Epoch 294/300
7200/7200 [==============================] - 0s - loss: 0.4006 - acc: 0.8343   
Epoch 295/300
7200/7200 [==============================] - 0s - loss: 0.4001 - acc: 0.8353   
Epoch 296/300
7200/7200 [==============================] - 0s - loss: 0.4004 - acc: 0.8347   
Epoch 297/300
7200/7200 [==============================] - 0s - loss: 0.4004 - acc: 0.8356   
Epoch 298/300
7200/7200 [==============================] - 0s - loss: 0.4008 - acc: 0.8339   
Epoch 299/300
7200/7200 [==============================] - 0s - loss: 0.4004 - acc: 0.8360   
Epoch 300/300
7200/7200 [==============================] - 0s - loss: 0.4001 - acc: 0.8331   
6450/7200 [=========================>....] - ETA: 0sEpoch 1/300
7200/7200 [==============================] - 1s - loss: 0.6242 - acc: 0.7965   
Epoch 2/300
7200/7200 [==============================] - 0s - loss: 0.4775 - acc: 0.7971   
Epoch 3/300
7200/7200 [==============================] - 0s - loss: 0.4384 - acc: 0.7971   
Epoch 4/300
7200/7200 [==============================] - 0s - loss: 0.4255 - acc: 0.8008   
Epoch 5/300
7200/7200 [==============================] - 0s - loss: 0.4143 - acc: 0.8092   
Epoch 6/300
7200/7200 [==============================] - 0s - loss: 0.4031 - acc: 0.8144   
Epoch 7/300
7200/7200 [==============================] - 0s - loss: 0.3920 - acc: 0.8174   
Epoch 8/300
7200/7200 [==============================] - 0s - loss: 0.3810 - acc: 0.8297   
Epoch 9/300
7200/7200 [==============================] - 0s - loss: 0.3712 - acc: 0.8468   
Epoch 10/300
7200/7200 [==============================] - 0s - loss: 0.3634 - acc: 0.8522   
Epoch 11/300
7200/7200 [==============================] - 0s - loss: 0.3572 - acc: 0.8560   
Epoch 12/300
7200/7200 [==============================] - 0s - loss: 0.3530 - acc: 0.8569   
Epoch 13/300
7200/7200 [==============================] - 0s - loss: 0.3499 - acc: 0.8592   
Epoch 14/300
7200/7200 [==============================] - 0s - loss: 0.3482 - acc: 0.8589   
Epoch 15/300
7200/7200 [==============================] - 0s - loss: 0.3465 - acc: 0.8624   
Epoch 16/300
7200/7200 [==============================] - 0s - loss: 0.3453 - acc: 0.8612   
Epoch 17/300
7200/7200 [==============================] - 0s - loss: 0.3446 - acc: 0.8619   
Epoch 18/300
7200/7200 [==============================] - 0s - loss: 0.3435 - acc: 0.8618   
Epoch 19/300
7200/7200 [==============================] - 0s - loss: 0.3426 - acc: 0.8615   
Epoch 20/300
7200/7200 [==============================] - 0s - loss: 0.3423 - acc: 0.8614   
Epoch 21/300
7200/7200 [==============================] - 0s - loss: 0.3419 - acc: 0.8604   
Epoch 22/300
7200/7200 [==============================] - 0s - loss: 0.3416 - acc: 0.8606   
Epoch 23/300
7200/7200 [==============================] - 0s - loss: 0.3410 - acc: 0.8611   
Epoch 24/300
7200/7200 [==============================] - 0s - loss: 0.3403 - acc: 0.8624   
Epoch 25/300
7200/7200 [==============================] - 0s - loss: 0.3405 - acc: 0.8621   
Epoch 26/300
7200/7200 [==============================] - 0s - loss: 0.3399 - acc: 0.8600   
Epoch 27/300
7200/7200 [==============================] - 0s - loss: 0.3397 - acc: 0.8597   
Epoch 28/300
7200/7200 [==============================] - 0s - loss: 0.3393 - acc: 0.8631   
Epoch 29/300
7200/7200 [==============================] - 0s - loss: 0.3396 - acc: 0.8614   
Epoch 30/300
7200/7200 [==============================] - 0s - loss: 0.3391 - acc: 0.8606   
Epoch 31/300
7200/7200 [==============================] - 0s - loss: 0.3390 - acc: 0.8629   
Epoch 32/300
7200/7200 [==============================] - 0s - loss: 0.3385 - acc: 0.8596   
Epoch 33/300
7200/7200 [==============================] - 0s - loss: 0.3384 - acc: 0.8614   
Epoch 34/300
7200/7200 [==============================] - 0s - loss: 0.3389 - acc: 0.8612   
Epoch 35/300
7200/7200 [==============================] - 0s - loss: 0.3383 - acc: 0.8625   
Epoch 36/300
7200/7200 [==============================] - 0s - loss: 0.3375 - acc: 0.8607   
Epoch 37/300
7200/7200 [==============================] - 0s - loss: 0.3378 - acc: 0.8619   
Epoch 38/300
7200/7200 [==============================] - 0s - loss: 0.3378 - acc: 0.8632   
Epoch 39/300
7200/7200 [==============================] - 0s - loss: 0.3378 - acc: 0.8622   
Epoch 40/300
7200/7200 [==============================] - 0s - loss: 0.3375 - acc: 0.8629   
Epoch 41/300
7200/7200 [==============================] - 0s - loss: 0.3375 - acc: 0.8624   
Epoch 42/300
7200/7200 [==============================] - 0s - loss: 0.3373 - acc: 0.8632   
Epoch 43/300
7200/7200 [==============================] - 0s - loss: 0.3375 - acc: 0.8618   
Epoch 44/300
7200/7200 [==============================] - 0s - loss: 0.3371 - acc: 0.8628   
Epoch 45/300
7200/7200 [==============================] - 0s - loss: 0.3368 - acc: 0.8637   
Epoch 46/300
7200/7200 [==============================] - 0s - loss: 0.3370 - acc: 0.8624   
Epoch 47/300
7200/7200 [==============================] - 0s - loss: 0.3367 - acc: 0.8626   
Epoch 48/300
7200/7200 [==============================] - 0s - loss: 0.3370 - acc: 0.8633   
Epoch 49/300
7200/7200 [==============================] - 0s - loss: 0.3363 - acc: 0.8646   
Epoch 50/300
7200/7200 [==============================] - 0s - loss: 0.3367 - acc: 0.8619   
Epoch 51/300
7200/7200 [==============================] - 0s - loss: 0.3361 - acc: 0.8646   
Epoch 52/300
7200/7200 [==============================] - 0s - loss: 0.3365 - acc: 0.8643   
Epoch 53/300
7200/7200 [==============================] - 0s - loss: 0.3366 - acc: 0.8629   
Epoch 54/300
7200/7200 [==============================] - 0s - loss: 0.3359 - acc: 0.8631   
Epoch 55/300
7200/7200 [==============================] - 0s - loss: 0.3361 - acc: 0.8646   
Epoch 56/300
7200/7200 [==============================] - 0s - loss: 0.3359 - acc: 0.8642   
Epoch 57/300
7200/7200 [==============================] - 0s - loss: 0.3357 - acc: 0.8624   
Epoch 58/300
7200/7200 [==============================] - 0s - loss: 0.3358 - acc: 0.8636   
Epoch 59/300
7200/7200 [==============================] - 0s - loss: 0.3357 - acc: 0.8633   
Epoch 60/300
7200/7200 [==============================] - 0s - loss: 0.3356 - acc: 0.8654   
Epoch 61/300
7200/7200 [==============================] - 0s - loss: 0.3354 - acc: 0.8629   
Epoch 62/300
7200/7200 [==============================] - 0s - loss: 0.3351 - acc: 0.8651   
Epoch 63/300
7200/7200 [==============================] - 0s - loss: 0.3355 - acc: 0.8647   
Epoch 64/300
7200/7200 [==============================] - 0s - loss: 0.3351 - acc: 0.8626   
Epoch 65/300
7200/7200 [==============================] - 0s - loss: 0.3351 - acc: 0.8643   
Epoch 66/300
7200/7200 [==============================] - 0s - loss: 0.3349 - acc: 0.8642   
Epoch 67/300
7200/7200 [==============================] - 0s - loss: 0.3350 - acc: 0.8637   
Epoch 68/300
7200/7200 [==============================] - 0s - loss: 0.3349 - acc: 0.8647   
Epoch 69/300
7200/7200 [==============================] - 0s - loss: 0.3351 - acc: 0.8646   
Epoch 70/300
7200/7200 [==============================] - 0s - loss: 0.3348 - acc: 0.8632   
Epoch 71/300
7200/7200 [==============================] - 0s - loss: 0.3349 - acc: 0.8642   
Epoch 72/300
7200/7200 [==============================] - 0s - loss: 0.3349 - acc: 0.8642   
Epoch 73/300
7200/7200 [==============================] - 0s - loss: 0.3347 - acc: 0.8639   
Epoch 74/300
7200/7200 [==============================] - 0s - loss: 0.3351 - acc: 0.8642   
Epoch 75/300
7200/7200 [==============================] - 0s - loss: 0.3345 - acc: 0.8647   
Epoch 76/300
7200/7200 [==============================] - 0s - loss: 0.3346 - acc: 0.8637   
Epoch 77/300
7200/7200 [==============================] - 0s - loss: 0.3345 - acc: 0.8656   
Epoch 78/300
7200/7200 [==============================] - 0s - loss: 0.3346 - acc: 0.8642   
Epoch 79/300
7200/7200 [==============================] - 0s - loss: 0.3346 - acc: 0.8651   
Epoch 80/300
7200/7200 [==============================] - 0s - loss: 0.3344 - acc: 0.8647   
Epoch 81/300
7200/7200 [==============================] - 0s - loss: 0.3342 - acc: 0.8643   
Epoch 82/300
7200/7200 [==============================] - 0s - loss: 0.3349 - acc: 0.8636   
Epoch 83/300
7200/7200 [==============================] - 0s - loss: 0.3346 - acc: 0.8632   
Epoch 84/300
7200/7200 [==============================] - 0s - loss: 0.3344 - acc: 0.8647   
Epoch 85/300
7200/7200 [==============================] - 0s - loss: 0.3345 - acc: 0.8646   
Epoch 86/300
7200/7200 [==============================] - 0s - loss: 0.3346 - acc: 0.8644   
Epoch 87/300
7200/7200 [==============================] - 0s - loss: 0.3338 - acc: 0.8642   
Epoch 88/300
7200/7200 [==============================] - 0s - loss: 0.3347 - acc: 0.8642   
Epoch 89/300
7200/7200 [==============================] - 0s - loss: 0.3345 - acc: 0.8653   
Epoch 90/300
7200/7200 [==============================] - 0s - loss: 0.3343 - acc: 0.8647   
Epoch 91/300
7200/7200 [==============================] - 0s - loss: 0.3346 - acc: 0.8649   
Epoch 92/300
7200/7200 [==============================] - 0s - loss: 0.3342 - acc: 0.8649   
Epoch 93/300
7200/7200 [==============================] - 0s - loss: 0.3343 - acc: 0.8660   
Epoch 94/300
7200/7200 [==============================] - 0s - loss: 0.3344 - acc: 0.8640   
Epoch 95/300
7200/7200 [==============================] - 0s - loss: 0.3343 - acc: 0.8636   
Epoch 96/300
7200/7200 [==============================] - 0s - loss: 0.3343 - acc: 0.8636   
Epoch 97/300
7200/7200 [==============================] - 0s - loss: 0.3343 - acc: 0.8642   
Epoch 98/300
7200/7200 [==============================] - 0s - loss: 0.3341 - acc: 0.8642   
Epoch 99/300
7200/7200 [==============================] - 0s - loss: 0.3338 - acc: 0.8654   
Epoch 100/300
7200/7200 [==============================] - 0s - loss: 0.3340 - acc: 0.8657   
Epoch 101/300
7200/7200 [==============================] - 0s - loss: 0.3337 - acc: 0.8649   
Epoch 102/300
7200/7200 [==============================] - 0s - loss: 0.3338 - acc: 0.8646   
Epoch 103/300
7200/7200 [==============================] - 0s - loss: 0.3340 - acc: 0.8632   
Epoch 104/300
7200/7200 [==============================] - 0s - loss: 0.3340 - acc: 0.8633   
Epoch 105/300
7200/7200 [==============================] - 0s - loss: 0.3339 - acc: 0.8651   
Epoch 106/300
7200/7200 [==============================] - 0s - loss: 0.3340 - acc: 0.8628   
Epoch 107/300
7200/7200 [==============================] - 0s - loss: 0.3341 - acc: 0.8636   
Epoch 108/300
7200/7200 [==============================] - 0s - loss: 0.3339 - acc: 0.8647   
Epoch 109/300
7200/7200 [==============================] - 0s - loss: 0.3337 - acc: 0.8639   
Epoch 110/300
7200/7200 [==============================] - 0s - loss: 0.3340 - acc: 0.8635   
Epoch 111/300
7200/7200 [==============================] - 0s - loss: 0.3339 - acc: 0.8642   
Epoch 112/300
7200/7200 [==============================] - 0s - loss: 0.3336 - acc: 0.8647   
Epoch 113/300
7200/7200 [==============================] - 0s - loss: 0.3335 - acc: 0.8647   
Epoch 114/300
7200/7200 [==============================] - 0s - loss: 0.3338 - acc: 0.8643   
Epoch 115/300
7200/7200 [==============================] - 0s - loss: 0.3339 - acc: 0.8624   
Epoch 116/300
7200/7200 [==============================] - 0s - loss: 0.3340 - acc: 0.8632   
Epoch 117/300
7200/7200 [==============================] - 0s - loss: 0.3337 - acc: 0.8643   
Epoch 118/300
7200/7200 [==============================] - 0s - loss: 0.3336 - acc: 0.8647   
Epoch 119/300
7200/7200 [==============================] - 0s - loss: 0.3337 - acc: 0.8632   
Epoch 120/300
7200/7200 [==============================] - 0s - loss: 0.3338 - acc: 0.8633   
Epoch 121/300
7200/7200 [==============================] - 0s - loss: 0.3340 - acc: 0.8635   
Epoch 122/300
7200/7200 [==============================] - 0s - loss: 0.3335 - acc: 0.8631   
Epoch 123/300
7200/7200 [==============================] - 0s - loss: 0.3336 - acc: 0.8649   
Epoch 124/300
7200/7200 [==============================] - 0s - loss: 0.3338 - acc: 0.8643   
Epoch 125/300
7200/7200 [==============================] - 0s - loss: 0.3334 - acc: 0.8633   
Epoch 126/300
7200/7200 [==============================] - 0s - loss: 0.3336 - acc: 0.8635   
Epoch 127/300
7200/7200 [==============================] - 0s - loss: 0.3338 - acc: 0.8647   
Epoch 128/300
7200/7200 [==============================] - 0s - loss: 0.3328 - acc: 0.8657   
Epoch 129/300
7200/7200 [==============================] - 0s - loss: 0.3337 - acc: 0.8649   
Epoch 130/300
7200/7200 [==============================] - 0s - loss: 0.3334 - acc: 0.8642   
Epoch 131/300
7200/7200 [==============================] - 0s - loss: 0.3339 - acc: 0.8636   
Epoch 132/300
7200/7200 [==============================] - 0s - loss: 0.3335 - acc: 0.8639   
Epoch 133/300
7200/7200 [==============================] - 0s - loss: 0.3335 - acc: 0.8640   
Epoch 134/300
7200/7200 [==============================] - 0s - loss: 0.3333 - acc: 0.8640   
Epoch 135/300
7200/7200 [==============================] - 0s - loss: 0.3333 - acc: 0.8650   
Epoch 136/300
7200/7200 [==============================] - 0s - loss: 0.3330 - acc: 0.8647   
Epoch 137/300
7200/7200 [==============================] - 0s - loss: 0.3331 - acc: 0.8640   
Epoch 138/300
7200/7200 [==============================] - 0s - loss: 0.3333 - acc: 0.8642   
Epoch 139/300
7200/7200 [==============================] - 0s - loss: 0.3335 - acc: 0.8628   
Epoch 140/300
7200/7200 [==============================] - 0s - loss: 0.3332 - acc: 0.8646   
Epoch 141/300
7200/7200 [==============================] - 0s - loss: 0.3330 - acc: 0.8635   
Epoch 142/300
7200/7200 [==============================] - 0s - loss: 0.3334 - acc: 0.8639   
Epoch 143/300
7200/7200 [==============================] - 0s - loss: 0.3332 - acc: 0.8635   
Epoch 144/300
7200/7200 [==============================] - 0s - loss: 0.3332 - acc: 0.8647   
Epoch 145/300
7200/7200 [==============================] - 0s - loss: 0.3329 - acc: 0.8637   
Epoch 146/300
7200/7200 [==============================] - 0s - loss: 0.3327 - acc: 0.8642   
Epoch 147/300
7200/7200 [==============================] - 0s - loss: 0.3330 - acc: 0.8635   
Epoch 148/300
7200/7200 [==============================] - 0s - loss: 0.3325 - acc: 0.8640   
Epoch 149/300
7200/7200 [==============================] - 0s - loss: 0.3333 - acc: 0.8637   
Epoch 150/300
7200/7200 [==============================] - 0s - loss: 0.3328 - acc: 0.8628   
Epoch 151/300
7200/7200 [==============================] - 0s - loss: 0.3331 - acc: 0.8640   
Epoch 152/300
7200/7200 [==============================] - 0s - loss: 0.3331 - acc: 0.8646   
Epoch 153/300
7200/7200 [==============================] - 0s - loss: 0.3326 - acc: 0.8646   
Epoch 154/300
7200/7200 [==============================] - 0s - loss: 0.3331 - acc: 0.8637   
Epoch 155/300
7200/7200 [==============================] - 0s - loss: 0.3331 - acc: 0.8650   
Epoch 156/300
7200/7200 [==============================] - 0s - loss: 0.3327 - acc: 0.8621   
Epoch 157/300
7200/7200 [==============================] - 0s - loss: 0.3328 - acc: 0.8631   
Epoch 158/300
7200/7200 [==============================] - 0s - loss: 0.3329 - acc: 0.8646   
Epoch 159/300
7200/7200 [==============================] - 0s - loss: 0.3329 - acc: 0.8637   
Epoch 160/300
7200/7200 [==============================] - 0s - loss: 0.3330 - acc: 0.8639   
Epoch 161/300
7200/7200 [==============================] - 0s - loss: 0.3330 - acc: 0.8637   
Epoch 162/300
7200/7200 [==============================] - 0s - loss: 0.3330 - acc: 0.8639   
Epoch 163/300
7200/7200 [==============================] - 0s - loss: 0.3329 - acc: 0.8647   
Epoch 164/300
7200/7200 [==============================] - 0s - loss: 0.3329 - acc: 0.8633   
Epoch 165/300
7200/7200 [==============================] - 0s - loss: 0.3327 - acc: 0.8646   
Epoch 166/300
7200/7200 [==============================] - 0s - loss: 0.3325 - acc: 0.8644   
Epoch 167/300
7200/7200 [==============================] - 0s - loss: 0.3327 - acc: 0.8642   
Epoch 168/300
7200/7200 [==============================] - 0s - loss: 0.3325 - acc: 0.8624   
Epoch 169/300
7200/7200 [==============================] - 0s - loss: 0.3328 - acc: 0.8639   
Epoch 170/300
7200/7200 [==============================] - 0s - loss: 0.3327 - acc: 0.8640   
Epoch 171/300
7200/7200 [==============================] - 0s - loss: 0.3327 - acc: 0.8637   
Epoch 172/300
7200/7200 [==============================] - 0s - loss: 0.3329 - acc: 0.8642   
Epoch 173/300
7200/7200 [==============================] - 0s - loss: 0.3324 - acc: 0.8644   
Epoch 174/300
7200/7200 [==============================] - 0s - loss: 0.3330 - acc: 0.8631   
Epoch 175/300
7200/7200 [==============================] - 0s - loss: 0.3327 - acc: 0.8647   
Epoch 176/300
7200/7200 [==============================] - 0s - loss: 0.3327 - acc: 0.8640   
Epoch 177/300
7200/7200 [==============================] - 0s - loss: 0.3325 - acc: 0.8660   
Epoch 178/300
7200/7200 [==============================] - 0s - loss: 0.3324 - acc: 0.8639   
Epoch 179/300
7200/7200 [==============================] - 0s - loss: 0.3326 - acc: 0.8629   
Epoch 180/300
7200/7200 [==============================] - 0s - loss: 0.3320 - acc: 0.8625   
Epoch 181/300
7200/7200 [==============================] - 0s - loss: 0.3324 - acc: 0.8629   
Epoch 182/300
7200/7200 [==============================] - 0s - loss: 0.3324 - acc: 0.8643   
Epoch 183/300
7200/7200 [==============================] - 0s - loss: 0.3326 - acc: 0.8633   
Epoch 184/300
7200/7200 [==============================] - 0s - loss: 0.3327 - acc: 0.8653   
Epoch 185/300
7200/7200 [==============================] - 0s - loss: 0.3327 - acc: 0.8633   
Epoch 186/300
7200/7200 [==============================] - 0s - loss: 0.3323 - acc: 0.8644   
Epoch 187/300
7200/7200 [==============================] - 0s - loss: 0.3322 - acc: 0.8653   
Epoch 188/300
7200/7200 [==============================] - 0s - loss: 0.3325 - acc: 0.8636   
Epoch 189/300
7200/7200 [==============================] - 0s - loss: 0.3324 - acc: 0.8639   
Epoch 190/300
7200/7200 [==============================] - 0s - loss: 0.3321 - acc: 0.8636   
Epoch 191/300
7200/7200 [==============================] - 0s - loss: 0.3323 - acc: 0.8639   
Epoch 192/300
7200/7200 [==============================] - 0s - loss: 0.3324 - acc: 0.8636   
Epoch 193/300
7200/7200 [==============================] - 0s - loss: 0.3321 - acc: 0.8650   
Epoch 194/300
7200/7200 [==============================] - 0s - loss: 0.3325 - acc: 0.8643   
Epoch 195/300
7200/7200 [==============================] - 0s - loss: 0.3326 - acc: 0.8633   
Epoch 196/300
7200/7200 [==============================] - 0s - loss: 0.3325 - acc: 0.8639   
Epoch 197/300
7200/7200 [==============================] - 0s - loss: 0.3323 - acc: 0.8629   
Epoch 198/300
7200/7200 [==============================] - 0s - loss: 0.3328 - acc: 0.8642   
Epoch 199/300
7200/7200 [==============================] - 0s - loss: 0.3323 - acc: 0.8632   
Epoch 200/300
7200/7200 [==============================] - 0s - loss: 0.3325 - acc: 0.8632   
Epoch 201/300
7200/7200 [==============================] - 0s - loss: 0.3323 - acc: 0.8640   
Epoch 202/300
7200/7200 [==============================] - 0s - loss: 0.3322 - acc: 0.8637   
Epoch 203/300
7200/7200 [==============================] - 0s - loss: 0.3323 - acc: 0.8651   
Epoch 204/300
7200/7200 [==============================] - 0s - loss: 0.3323 - acc: 0.8647   
Epoch 205/300
7200/7200 [==============================] - 0s - loss: 0.3324 - acc: 0.8629   
Epoch 206/300
7200/7200 [==============================] - 0s - loss: 0.3323 - acc: 0.8628   
Epoch 207/300
7200/7200 [==============================] - 0s - loss: 0.3323 - acc: 0.8636   
Epoch 208/300
7200/7200 [==============================] - 0s - loss: 0.3321 - acc: 0.8626   
Epoch 209/300
7200/7200 [==============================] - 0s - loss: 0.3323 - acc: 0.8651   
Epoch 210/300
7200/7200 [==============================] - 0s - loss: 0.3326 - acc: 0.8640   
Epoch 211/300
7200/7200 [==============================] - 0s - loss: 0.3321 - acc: 0.8639   
Epoch 212/300
7200/7200 [==============================] - 0s - loss: 0.3326 - acc: 0.8650   
Epoch 213/300
7200/7200 [==============================] - 0s - loss: 0.3323 - acc: 0.8642   
Epoch 214/300
7200/7200 [==============================] - 0s - loss: 0.3321 - acc: 0.8637   
Epoch 215/300
7200/7200 [==============================] - 0s - loss: 0.3321 - acc: 0.8628   
Epoch 216/300
7200/7200 [==============================] - 0s - loss: 0.3325 - acc: 0.8624   
Epoch 217/300
7200/7200 [==============================] - 0s - loss: 0.3321 - acc: 0.8646   
Epoch 218/300
7200/7200 [==============================] - 0s - loss: 0.3317 - acc: 0.8656   
Epoch 219/300
7200/7200 [==============================] - 0s - loss: 0.3327 - acc: 0.8636   
Epoch 220/300
7200/7200 [==============================] - 0s - loss: 0.3321 - acc: 0.8637   
Epoch 221/300
7200/7200 [==============================] - 0s - loss: 0.3321 - acc: 0.8629   
Epoch 222/300
7200/7200 [==============================] - 0s - loss: 0.3317 - acc: 0.8628   
Epoch 223/300
7200/7200 [==============================] - 0s - loss: 0.3319 - acc: 0.8637   
Epoch 224/300
7200/7200 [==============================] - 0s - loss: 0.3325 - acc: 0.8654   
Epoch 225/300
7200/7200 [==============================] - 0s - loss: 0.3322 - acc: 0.8633   
Epoch 226/300
7200/7200 [==============================] - 0s - loss: 0.3321 - acc: 0.8637   
Epoch 227/300
7200/7200 [==============================] - 0s - loss: 0.3324 - acc: 0.8642   
Epoch 228/300
7200/7200 [==============================] - 0s - loss: 0.3321 - acc: 0.8644   
Epoch 229/300
7200/7200 [==============================] - 0s - loss: 0.3323 - acc: 0.8636   
Epoch 230/300
7200/7200 [==============================] - 0s - loss: 0.3320 - acc: 0.8643   
Epoch 231/300
7200/7200 [==============================] - 0s - loss: 0.3319 - acc: 0.8639   
Epoch 232/300
7200/7200 [==============================] - 0s - loss: 0.3325 - acc: 0.8640   
Epoch 233/300
7200/7200 [==============================] - 0s - loss: 0.3322 - acc: 0.8647   
Epoch 234/300
7200/7200 [==============================] - 0s - loss: 0.3322 - acc: 0.8632   
Epoch 235/300
7200/7200 [==============================] - 0s - loss: 0.3318 - acc: 0.8635   
Epoch 236/300
7200/7200 [==============================] - 0s - loss: 0.3324 - acc: 0.8626   
Epoch 237/300
7200/7200 [==============================] - 0s - loss: 0.3318 - acc: 0.8654   
Epoch 238/300
7200/7200 [==============================] - 0s - loss: 0.3323 - acc: 0.8646   
Epoch 239/300
7200/7200 [==============================] - 0s - loss: 0.3320 - acc: 0.8636   
Epoch 240/300
7200/7200 [==============================] - 0s - loss: 0.3320 - acc: 0.8650   
Epoch 241/300
7200/7200 [==============================] - 0s - loss: 0.3322 - acc: 0.8642   
Epoch 242/300
7200/7200 [==============================] - 0s - loss: 0.3322 - acc: 0.8636   
Epoch 243/300
7200/7200 [==============================] - 0s - loss: 0.3318 - acc: 0.8650   
Epoch 244/300
7200/7200 [==============================] - 0s - loss: 0.3322 - acc: 0.8639   
Epoch 245/300
7200/7200 [==============================] - 0s - loss: 0.3317 - acc: 0.8660   
Epoch 246/300
7200/7200 [==============================] - 0s - loss: 0.3322 - acc: 0.8642   
Epoch 247/300
7200/7200 [==============================] - 0s - loss: 0.3317 - acc: 0.8643   
Epoch 248/300
7200/7200 [==============================] - 0s - loss: 0.3322 - acc: 0.8640   
Epoch 249/300
7200/7200 [==============================] - 0s - loss: 0.3318 - acc: 0.8651   
Epoch 250/300
7200/7200 [==============================] - 0s - loss: 0.3321 - acc: 0.8651   
Epoch 251/300
7200/7200 [==============================] - 0s - loss: 0.3317 - acc: 0.8651   
Epoch 252/300
7200/7200 [==============================] - 0s - loss: 0.3323 - acc: 0.8651   
Epoch 253/300
7200/7200 [==============================] - 0s - loss: 0.3319 - acc: 0.8640   
Epoch 254/300
7200/7200 [==============================] - 0s - loss: 0.3320 - acc: 0.8642   
Epoch 255/300
7200/7200 [==============================] - 0s - loss: 0.3319 - acc: 0.8660   
Epoch 256/300
7200/7200 [==============================] - 0s - loss: 0.3323 - acc: 0.8639   
Epoch 257/300
7200/7200 [==============================] - 0s - loss: 0.3324 - acc: 0.8632   
Epoch 258/300
7200/7200 [==============================] - 0s - loss: 0.3317 - acc: 0.8640   
Epoch 259/300
7200/7200 [==============================] - 0s - loss: 0.3326 - acc: 0.8642   
Epoch 260/300
7200/7200 [==============================] - 0s - loss: 0.3322 - acc: 0.8642   
Epoch 261/300
7200/7200 [==============================] - 0s - loss: 0.3323 - acc: 0.8631   
Epoch 262/300
7200/7200 [==============================] - 0s - loss: 0.3320 - acc: 0.8647   
Epoch 263/300
7200/7200 [==============================] - 0s - loss: 0.3318 - acc: 0.8632   
Epoch 264/300
7200/7200 [==============================] - 0s - loss: 0.3317 - acc: 0.8651   
Epoch 265/300
7200/7200 [==============================] - 0s - loss: 0.3322 - acc: 0.8644   
Epoch 266/300
7200/7200 [==============================] - 0s - loss: 0.3322 - acc: 0.8653   
Epoch 267/300
7200/7200 [==============================] - 0s - loss: 0.3323 - acc: 0.8646   
Epoch 268/300
7200/7200 [==============================] - 0s - loss: 0.3323 - acc: 0.8636   
Epoch 269/300
7200/7200 [==============================] - 0s - loss: 0.3319 - acc: 0.8631   
Epoch 270/300
7200/7200 [==============================] - 0s - loss: 0.3319 - acc: 0.8657   
Epoch 271/300
7200/7200 [==============================] - 0s - loss: 0.3318 - acc: 0.8653   
Epoch 272/300
7200/7200 [==============================] - 0s - loss: 0.3322 - acc: 0.8640   
Epoch 273/300
7200/7200 [==============================] - 0s - loss: 0.3322 - acc: 0.8636   
Epoch 274/300
7200/7200 [==============================] - 0s - loss: 0.3317 - acc: 0.8642   
Epoch 275/300
7200/7200 [==============================] - 0s - loss: 0.3323 - acc: 0.8636   
Epoch 276/300
7200/7200 [==============================] - 0s - loss: 0.3321 - acc: 0.8642   
Epoch 277/300
7200/7200 [==============================] - 0s - loss: 0.3318 - acc: 0.8636   
Epoch 278/300
7200/7200 [==============================] - 0s - loss: 0.3320 - acc: 0.8649   
Epoch 279/300
7200/7200 [==============================] - 0s - loss: 0.3320 - acc: 0.8646   
Epoch 280/300
7200/7200 [==============================] - 0s - loss: 0.3322 - acc: 0.8639   
Epoch 281/300
7200/7200 [==============================] - 0s - loss: 0.3314 - acc: 0.8650   
Epoch 282/300
7200/7200 [==============================] - 0s - loss: 0.3324 - acc: 0.8642   
Epoch 283/300
7200/7200 [==============================] - 0s - loss: 0.3323 - acc: 0.8650   
Epoch 284/300
7200/7200 [==============================] - 0s - loss: 0.3318 - acc: 0.8650   
Epoch 285/300
7200/7200 [==============================] - 0s - loss: 0.3318 - acc: 0.8657   
Epoch 286/300
7200/7200 [==============================] - 0s - loss: 0.3319 - acc: 0.8644   
Epoch 287/300
7200/7200 [==============================] - 0s - loss: 0.3323 - acc: 0.8629   
Epoch 288/300
7200/7200 [==============================] - 0s - loss: 0.3317 - acc: 0.8657   
Epoch 289/300
7200/7200 [==============================] - 0s - loss: 0.3319 - acc: 0.8639   
Epoch 290/300
7200/7200 [==============================] - 0s - loss: 0.3320 - acc: 0.8621   
Epoch 291/300
7200/7200 [==============================] - 0s - loss: 0.3320 - acc: 0.8649   
Epoch 292/300
7200/7200 [==============================] - 0s - loss: 0.3319 - acc: 0.8633   
Epoch 293/300
7200/7200 [==============================] - 0s - loss: 0.3322 - acc: 0.8640   
Epoch 294/300
7200/7200 [==============================] - 0s - loss: 0.3322 - acc: 0.8636   
Epoch 295/300
7200/7200 [==============================] - 0s - loss: 0.3319 - acc: 0.8651   
Epoch 296/300
7200/7200 [==============================] - 0s - loss: 0.3318 - acc: 0.8640   
Epoch 297/300
7200/7200 [==============================] - 0s - loss: 0.3322 - acc: 0.8643   
Epoch 298/300
7200/7200 [==============================] - 0s - loss: 0.3322 - acc: 0.8635   
Epoch 299/300
7200/7200 [==============================] - 0s - loss: 0.3321 - acc: 0.8649   
Epoch 300/300
7200/7200 [==============================] - 0s - loss: 0.3323 - acc: 0.8632   
5875/7200 [=======================>......] - ETA: 0sEpoch 1/300
7200/7200 [==============================] - 1s - loss: 0.6277 - acc: 0.7957   
Epoch 2/300
7200/7200 [==============================] - 0s - loss: 0.4838 - acc: 0.7967   
Epoch 3/300
7200/7200 [==============================] - 0s - loss: 0.4399 - acc: 0.7967   
Epoch 4/300
7200/7200 [==============================] - 0s - loss: 0.4292 - acc: 0.7964   
Epoch 5/300
7200/7200 [==============================] - 0s - loss: 0.4251 - acc: 0.8087   
Epoch 6/300
7200/7200 [==============================] - 0s - loss: 0.4220 - acc: 0.8174   
Epoch 7/300
7200/7200 [==============================] - 0s - loss: 0.4194 - acc: 0.8222   
Epoch 8/300
7200/7200 [==============================] - 0s - loss: 0.4172 - acc: 0.8265   
Epoch 9/300
7200/7200 [==============================] - 0s - loss: 0.4153 - acc: 0.8261   
Epoch 10/300
7200/7200 [==============================] - 0s - loss: 0.4136 - acc: 0.8293   
Epoch 11/300
7200/7200 [==============================] - 0s - loss: 0.4120 - acc: 0.8287   
Epoch 12/300
7200/7200 [==============================] - 0s - loss: 0.4108 - acc: 0.8311   
Epoch 13/300
7200/7200 [==============================] - 0s - loss: 0.4096 - acc: 0.8301   
Epoch 14/300
7200/7200 [==============================] - 0s - loss: 0.4084 - acc: 0.8312   
Epoch 15/300
7200/7200 [==============================] - 0s - loss: 0.4073 - acc: 0.8324   
Epoch 16/300
7200/7200 [==============================] - 0s - loss: 0.4064 - acc: 0.8331   
Epoch 17/300
7200/7200 [==============================] - 0s - loss: 0.4056 - acc: 0.8326   
Epoch 18/300
7200/7200 [==============================] - 0s - loss: 0.4047 - acc: 0.8342   
Epoch 19/300
7200/7200 [==============================] - 0s - loss: 0.4041 - acc: 0.8333   
Epoch 20/300
7200/7200 [==============================] - 0s - loss: 0.4035 - acc: 0.8335   
Epoch 21/300
7200/7200 [==============================] - 0s - loss: 0.4028 - acc: 0.8349   
Epoch 22/300
7200/7200 [==============================] - 0s - loss: 0.4022 - acc: 0.8347   
Epoch 23/300
7200/7200 [==============================] - 0s - loss: 0.4020 - acc: 0.8349   
Epoch 24/300
7200/7200 [==============================] - 0s - loss: 0.4016 - acc: 0.8361   
Epoch 25/300
7200/7200 [==============================] - 0s - loss: 0.4013 - acc: 0.8356   
Epoch 26/300
7200/7200 [==============================] - 0s - loss: 0.4008 - acc: 0.8351   
Epoch 27/300
7200/7200 [==============================] - 0s - loss: 0.4007 - acc: 0.8361   
Epoch 28/300
7200/7200 [==============================] - 0s - loss: 0.4004 - acc: 0.8353   
Epoch 29/300
7200/7200 [==============================] - 0s - loss: 0.4002 - acc: 0.8358   
Epoch 30/300
7200/7200 [==============================] - 0s - loss: 0.3999 - acc: 0.8362   
Epoch 31/300
7200/7200 [==============================] - 0s - loss: 0.3996 - acc: 0.8365   
Epoch 32/300
7200/7200 [==============================] - 0s - loss: 0.3996 - acc: 0.8379   
Epoch 33/300
7200/7200 [==============================] - 0s - loss: 0.3994 - acc: 0.8376   
Epoch 34/300
7200/7200 [==============================] - 0s - loss: 0.3990 - acc: 0.8368   
Epoch 35/300
7200/7200 [==============================] - 0s - loss: 0.3990 - acc: 0.8392   
Epoch 36/300
7200/7200 [==============================] - 0s - loss: 0.3988 - acc: 0.8379   
Epoch 37/300
7200/7200 [==============================] - 0s - loss: 0.3984 - acc: 0.8381   
Epoch 38/300
7200/7200 [==============================] - 0s - loss: 0.3985 - acc: 0.8376   
Epoch 39/300
7200/7200 [==============================] - 0s - loss: 0.3982 - acc: 0.8378   
Epoch 40/300
7200/7200 [==============================] - 0s - loss: 0.3978 - acc: 0.8387   
Epoch 41/300
7200/7200 [==============================] - 0s - loss: 0.3979 - acc: 0.8382   
Epoch 42/300
7200/7200 [==============================] - 0s - loss: 0.3974 - acc: 0.8387   
Epoch 43/300
7200/7200 [==============================] - 0s - loss: 0.3975 - acc: 0.8379   
Epoch 44/300
7200/7200 [==============================] - 0s - loss: 0.3975 - acc: 0.8374   
Epoch 45/300
7200/7200 [==============================] - 0s - loss: 0.3976 - acc: 0.8385   
Epoch 46/300
7200/7200 [==============================] - 0s - loss: 0.3972 - acc: 0.8372   
Epoch 47/300
7200/7200 [==============================] - 0s - loss: 0.3972 - acc: 0.8389   
Epoch 48/300
7200/7200 [==============================] - 0s - loss: 0.3971 - acc: 0.8378   
Epoch 49/300
7200/7200 [==============================] - 0s - loss: 0.3968 - acc: 0.8374   
Epoch 50/300
7200/7200 [==============================] - 0s - loss: 0.3965 - acc: 0.8385   
Epoch 51/300
7200/7200 [==============================] - 0s - loss: 0.3967 - acc: 0.8382   
Epoch 52/300
7200/7200 [==============================] - 0s - loss: 0.3966 - acc: 0.8382   
Epoch 53/300
7200/7200 [==============================] - 0s - loss: 0.3959 - acc: 0.8379   
Epoch 54/300
7200/7200 [==============================] - 0s - loss: 0.3964 - acc: 0.8376   
Epoch 55/300
7200/7200 [==============================] - 0s - loss: 0.3962 - acc: 0.8365   
Epoch 56/300
7200/7200 [==============================] - 0s - loss: 0.3960 - acc: 0.8399   
Epoch 57/300
7200/7200 [==============================] - 0s - loss: 0.3962 - acc: 0.8386   
Epoch 58/300
7200/7200 [==============================] - 0s - loss: 0.3955 - acc: 0.8393   
Epoch 59/300
7200/7200 [==============================] - 0s - loss: 0.3958 - acc: 0.8390   
Epoch 60/300
7200/7200 [==============================] - 0s - loss: 0.3957 - acc: 0.8381   
Epoch 61/300
7200/7200 [==============================] - 0s - loss: 0.3955 - acc: 0.8383   
Epoch 62/300
7200/7200 [==============================] - 0s - loss: 0.3959 - acc: 0.8378   
Epoch 63/300
7200/7200 [==============================] - 0s - loss: 0.3956 - acc: 0.8389   
Epoch 64/300
7200/7200 [==============================] - 0s - loss: 0.3955 - acc: 0.8390   
Epoch 65/300
7200/7200 [==============================] - 0s - loss: 0.3953 - acc: 0.8393   
Epoch 66/300
7200/7200 [==============================] - 0s - loss: 0.3953 - acc: 0.8396   
Epoch 67/300
7200/7200 [==============================] - 0s - loss: 0.3953 - acc: 0.8394   
Epoch 68/300
7200/7200 [==============================] - 0s - loss: 0.3952 - acc: 0.8389   
Epoch 69/300
7200/7200 [==============================] - 0s - loss: 0.3954 - acc: 0.8394   
Epoch 70/300
7200/7200 [==============================] - 0s - loss: 0.3949 - acc: 0.8385   
Epoch 71/300
7200/7200 [==============================] - 0s - loss: 0.3952 - acc: 0.8404   
Epoch 72/300
7200/7200 [==============================] - 0s - loss: 0.3951 - acc: 0.8372   
Epoch 73/300
7200/7200 [==============================] - 0s - loss: 0.3950 - acc: 0.8389   
Epoch 74/300
7200/7200 [==============================] - 0s - loss: 0.3949 - acc: 0.8394   
Epoch 75/300
7200/7200 [==============================] - 0s - loss: 0.3950 - acc: 0.8383   
Epoch 76/300
7200/7200 [==============================] - 0s - loss: 0.3951 - acc: 0.8389   
Epoch 77/300
7200/7200 [==============================] - 0s - loss: 0.3946 - acc: 0.8385   
Epoch 78/300
7200/7200 [==============================] - 0s - loss: 0.3942 - acc: 0.8400   
Epoch 79/300
7200/7200 [==============================] - 0s - loss: 0.3947 - acc: 0.8399   
Epoch 80/300
7200/7200 [==============================] - 0s - loss: 0.3945 - acc: 0.8385   
Epoch 81/300
7200/7200 [==============================] - 0s - loss: 0.3943 - acc: 0.8389   
Epoch 82/300
7200/7200 [==============================] - 0s - loss: 0.3944 - acc: 0.8393   
Epoch 83/300
7200/7200 [==============================] - 0s - loss: 0.3944 - acc: 0.8393   
Epoch 84/300
7200/7200 [==============================] - 0s - loss: 0.3943 - acc: 0.8387   
Epoch 85/300
7200/7200 [==============================] - 0s - loss: 0.3942 - acc: 0.8392   
Epoch 86/300
7200/7200 [==============================] - 0s - loss: 0.3941 - acc: 0.8381   
Epoch 87/300
7200/7200 [==============================] - 0s - loss: 0.3941 - acc: 0.8390   
Epoch 88/300
7200/7200 [==============================] - 0s - loss: 0.3939 - acc: 0.8387   
Epoch 89/300
7200/7200 [==============================] - 0s - loss: 0.3938 - acc: 0.8392   
Epoch 90/300
7200/7200 [==============================] - 0s - loss: 0.3935 - acc: 0.8404   
Epoch 91/300
7200/7200 [==============================] - 0s - loss: 0.3935 - acc: 0.8393   
Epoch 92/300
7200/7200 [==============================] - 0s - loss: 0.3930 - acc: 0.8401   
Epoch 93/300
7200/7200 [==============================] - 0s - loss: 0.3928 - acc: 0.8401   
Epoch 94/300
7200/7200 [==============================] - 0s - loss: 0.3925 - acc: 0.8411   
Epoch 95/300
7200/7200 [==============================] - 0s - loss: 0.3920 - acc: 0.8408   
Epoch 96/300
7200/7200 [==============================] - 0s - loss: 0.3917 - acc: 0.8415   
Epoch 97/300
7200/7200 [==============================] - 0s - loss: 0.3913 - acc: 0.8404   
Epoch 98/300
7200/7200 [==============================] - 0s - loss: 0.3914 - acc: 0.8396   
Epoch 99/300
7200/7200 [==============================] - 0s - loss: 0.3911 - acc: 0.8425   
Epoch 100/300
7200/7200 [==============================] - 0s - loss: 0.3910 - acc: 0.8417   
Epoch 101/300
7200/7200 [==============================] - 0s - loss: 0.3905 - acc: 0.8407   
Epoch 102/300
7200/7200 [==============================] - 0s - loss: 0.3904 - acc: 0.8414   
Epoch 103/300
7200/7200 [==============================] - 0s - loss: 0.3901 - acc: 0.8417   
Epoch 104/300
7200/7200 [==============================] - 0s - loss: 0.3897 - acc: 0.8412   
Epoch 105/300
7200/7200 [==============================] - 0s - loss: 0.3894 - acc: 0.8414   
Epoch 106/300
7200/7200 [==============================] - 0s - loss: 0.3891 - acc: 0.8415   
Epoch 107/300
7200/7200 [==============================] - 0s - loss: 0.3885 - acc: 0.8418   
Epoch 108/300
7200/7200 [==============================] - 0s - loss: 0.3883 - acc: 0.8408   
Epoch 109/300
7200/7200 [==============================] - 0s - loss: 0.3880 - acc: 0.8422   
Epoch 110/300
7200/7200 [==============================] - 0s - loss: 0.3875 - acc: 0.8424   
Epoch 111/300
7200/7200 [==============================] - 0s - loss: 0.3872 - acc: 0.8421   
Epoch 112/300
7200/7200 [==============================] - 0s - loss: 0.3869 - acc: 0.8418   
Epoch 113/300
7200/7200 [==============================] - 0s - loss: 0.3863 - acc: 0.8425   
Epoch 114/300
7200/7200 [==============================] - 0s - loss: 0.3857 - acc: 0.8422   
Epoch 115/300
7200/7200 [==============================] - 0s - loss: 0.3853 - acc: 0.8425   
Epoch 116/300
7200/7200 [==============================] - 0s - loss: 0.3845 - acc: 0.8407   
Epoch 117/300
7200/7200 [==============================] - 0s - loss: 0.3840 - acc: 0.8431   
Epoch 118/300
7200/7200 [==============================] - 0s - loss: 0.3832 - acc: 0.8422   
Epoch 119/300
7200/7200 [==============================] - 0s - loss: 0.3823 - acc: 0.8437   
Epoch 120/300
7200/7200 [==============================] - 0s - loss: 0.3817 - acc: 0.8443   
Epoch 121/300
7200/7200 [==============================] - 0s - loss: 0.3810 - acc: 0.8425   
Epoch 122/300
7200/7200 [==============================] - 0s - loss: 0.3797 - acc: 0.8447   
Epoch 123/300
7200/7200 [==============================] - 0s - loss: 0.3789 - acc: 0.8454   
Epoch 124/300
7200/7200 [==============================] - 0s - loss: 0.3778 - acc: 0.8469   
Epoch 125/300
7200/7200 [==============================] - 0s - loss: 0.3763 - acc: 0.8457   
Epoch 126/300
7200/7200 [==============================] - 0s - loss: 0.3753 - acc: 0.8474   
Epoch 127/300
7200/7200 [==============================] - 0s - loss: 0.3738 - acc: 0.8481   
Epoch 128/300
7200/7200 [==============================] - 0s - loss: 0.3719 - acc: 0.8482   
Epoch 129/300
7200/7200 [==============================] - 0s - loss: 0.3698 - acc: 0.8497   
Epoch 130/300
7200/7200 [==============================] - 0s - loss: 0.3686 - acc: 0.8481   
Epoch 131/300
7200/7200 [==============================] - 0s - loss: 0.3674 - acc: 0.8489   
Epoch 132/300
7200/7200 [==============================] - 0s - loss: 0.3661 - acc: 0.8503   
Epoch 133/300
7200/7200 [==============================] - 0s - loss: 0.3644 - acc: 0.8521   
Epoch 134/300
7200/7200 [==============================] - 0s - loss: 0.3631 - acc: 0.8510   
Epoch 135/300
7200/7200 [==============================] - 0s - loss: 0.3620 - acc: 0.8529   
Epoch 136/300
7200/7200 [==============================] - 0s - loss: 0.3601 - acc: 0.8531   
Epoch 137/300
7200/7200 [==============================] - 0s - loss: 0.3596 - acc: 0.8537   
Epoch 138/300
7200/7200 [==============================] - 0s - loss: 0.3577 - acc: 0.8540   
Epoch 139/300
7200/7200 [==============================] - 0s - loss: 0.3564 - acc: 0.8554   
Epoch 140/300
7200/7200 [==============================] - 0s - loss: 0.3553 - acc: 0.8561   
Epoch 141/300
7200/7200 [==============================] - 0s - loss: 0.3540 - acc: 0.8569   
Epoch 142/300
7200/7200 [==============================] - 0s - loss: 0.3528 - acc: 0.8587   
Epoch 143/300
7200/7200 [==============================] - 0s - loss: 0.3520 - acc: 0.8578   
Epoch 144/300
7200/7200 [==============================] - 0s - loss: 0.3505 - acc: 0.8581   
Epoch 145/300
7200/7200 [==============================] - 0s - loss: 0.3496 - acc: 0.8593   
Epoch 146/300
7200/7200 [==============================] - 0s - loss: 0.3491 - acc: 0.8590   
Epoch 147/300
7200/7200 [==============================] - 0s - loss: 0.3476 - acc: 0.8599   
Epoch 148/300
7200/7200 [==============================] - 0s - loss: 0.3475 - acc: 0.8608   
Epoch 149/300
7200/7200 [==============================] - 0s - loss: 0.3460 - acc: 0.8583   
Epoch 150/300
7200/7200 [==============================] - 0s - loss: 0.3447 - acc: 0.8619   
Epoch 151/300
7200/7200 [==============================] - 0s - loss: 0.3443 - acc: 0.8624   
Epoch 152/300
7200/7200 [==============================] - 0s - loss: 0.3443 - acc: 0.8604   
Epoch 153/300
7200/7200 [==============================] - 0s - loss: 0.3433 - acc: 0.8612   
Epoch 154/300
7200/7200 [==============================] - 0s - loss: 0.3429 - acc: 0.8611   
Epoch 155/300
7200/7200 [==============================] - 0s - loss: 0.3423 - acc: 0.8603   
Epoch 156/300
7200/7200 [==============================] - 0s - loss: 0.3419 - acc: 0.8629   
Epoch 157/300
7200/7200 [==============================] - 0s - loss: 0.3417 - acc: 0.8632   
Epoch 158/300
7200/7200 [==============================] - 0s - loss: 0.3417 - acc: 0.8621   
Epoch 159/300
7200/7200 [==============================] - 0s - loss: 0.3412 - acc: 0.8626   
Epoch 160/300
7200/7200 [==============================] - 0s - loss: 0.3409 - acc: 0.8619   
Epoch 161/300
7200/7200 [==============================] - 0s - loss: 0.3411 - acc: 0.8618   
Epoch 162/300
7200/7200 [==============================] - 0s - loss: 0.3406 - acc: 0.8622   
Epoch 163/300
7200/7200 [==============================] - 0s - loss: 0.3405 - acc: 0.8596   
Epoch 164/300
7200/7200 [==============================] - 0s - loss: 0.3406 - acc: 0.8628   
Epoch 165/300
7200/7200 [==============================] - 0s - loss: 0.3401 - acc: 0.8628   
Epoch 166/300
7200/7200 [==============================] - 0s - loss: 0.3401 - acc: 0.8628   
Epoch 167/300
7200/7200 [==============================] - 0s - loss: 0.3404 - acc: 0.8625   
Epoch 168/300
7200/7200 [==============================] - 0s - loss: 0.3396 - acc: 0.8624   
Epoch 169/300
7200/7200 [==============================] - 0s - loss: 0.3396 - acc: 0.8619   
Epoch 170/300
7200/7200 [==============================] - 0s - loss: 0.3393 - acc: 0.8621   
Epoch 171/300
7200/7200 [==============================] - 0s - loss: 0.3395 - acc: 0.8646   
Epoch 172/300
7200/7200 [==============================] - 0s - loss: 0.3397 - acc: 0.8621   
Epoch 173/300
7200/7200 [==============================] - 0s - loss: 0.3391 - acc: 0.8610   
Epoch 174/300
7200/7200 [==============================] - 0s - loss: 0.3393 - acc: 0.8624   
Epoch 175/300
7200/7200 [==============================] - 0s - loss: 0.3388 - acc: 0.8639   
Epoch 176/300
7200/7200 [==============================] - 0s - loss: 0.3392 - acc: 0.8622   
Epoch 177/300
7200/7200 [==============================] - 0s - loss: 0.3393 - acc: 0.8624   
Epoch 178/300
7200/7200 [==============================] - 0s - loss: 0.3393 - acc: 0.8640   
Epoch 179/300
7200/7200 [==============================] - 0s - loss: 0.3390 - acc: 0.8629   
Epoch 180/300
7200/7200 [==============================] - 0s - loss: 0.3385 - acc: 0.8633   
Epoch 181/300
7200/7200 [==============================] - 0s - loss: 0.3387 - acc: 0.8643   
Epoch 182/300
7200/7200 [==============================] - 0s - loss: 0.3383 - acc: 0.8639   
Epoch 183/300
7200/7200 [==============================] - 0s - loss: 0.3381 - acc: 0.8649   
Epoch 184/300
7200/7200 [==============================] - 0s - loss: 0.3383 - acc: 0.8633   
Epoch 185/300
7200/7200 [==============================] - 0s - loss: 0.3379 - acc: 0.8651   
Epoch 186/300
7200/7200 [==============================] - 0s - loss: 0.3383 - acc: 0.8650   
Epoch 187/300
7200/7200 [==============================] - 0s - loss: 0.3382 - acc: 0.8614   
Epoch 188/300
7200/7200 [==============================] - 0s - loss: 0.3386 - acc: 0.8624   
Epoch 189/300
7200/7200 [==============================] - 0s - loss: 0.3380 - acc: 0.8639   
Epoch 190/300
7200/7200 [==============================] - 0s - loss: 0.3376 - acc: 0.8631   
Epoch 191/300
7200/7200 [==============================] - 0s - loss: 0.3374 - acc: 0.8640   
Epoch 192/300
7200/7200 [==============================] - 0s - loss: 0.3376 - acc: 0.8625   
Epoch 193/300
7200/7200 [==============================] - 0s - loss: 0.3375 - acc: 0.8637   
Epoch 194/300
7200/7200 [==============================] - 0s - loss: 0.3368 - acc: 0.8624   
Epoch 195/300
7200/7200 [==============================] - 0s - loss: 0.3374 - acc: 0.8635   
Epoch 196/300
7200/7200 [==============================] - 0s - loss: 0.3370 - acc: 0.8637   
Epoch 197/300
7200/7200 [==============================] - 0s - loss: 0.3371 - acc: 0.8646   
Epoch 198/300
7200/7200 [==============================] - 0s - loss: 0.3364 - acc: 0.8624   
Epoch 199/300
7200/7200 [==============================] - 0s - loss: 0.3374 - acc: 0.8625   
Epoch 200/300
7200/7200 [==============================] - 0s - loss: 0.3362 - acc: 0.8636   
Epoch 201/300
7200/7200 [==============================] - 0s - loss: 0.3373 - acc: 0.8624   
Epoch 202/300
7200/7200 [==============================] - 0s - loss: 0.3367 - acc: 0.8650   
Epoch 203/300
7200/7200 [==============================] - 0s - loss: 0.3370 - acc: 0.8625   
Epoch 204/300
7200/7200 [==============================] - 0s - loss: 0.3369 - acc: 0.8633   
Epoch 205/300
7200/7200 [==============================] - 0s - loss: 0.3366 - acc: 0.8653   
Epoch 206/300
7200/7200 [==============================] - 0s - loss: 0.3369 - acc: 0.8642   
Epoch 207/300
7200/7200 [==============================] - 0s - loss: 0.3352 - acc: 0.8631   
Epoch 208/300
7200/7200 [==============================] - 0s - loss: 0.3367 - acc: 0.8636   
Epoch 209/300
7200/7200 [==============================] - 0s - loss: 0.3364 - acc: 0.8614   
Epoch 210/300
7200/7200 [==============================] - 0s - loss: 0.3365 - acc: 0.8617   
Epoch 211/300
7200/7200 [==============================] - 0s - loss: 0.3363 - acc: 0.8637   
Epoch 212/300
7200/7200 [==============================] - 0s - loss: 0.3362 - acc: 0.8664   
Epoch 213/300
7200/7200 [==============================] - 0s - loss: 0.3366 - acc: 0.8640   
Epoch 214/300
7200/7200 [==============================] - 0s - loss: 0.3370 - acc: 0.8632   
Epoch 215/300
7200/7200 [==============================] - 0s - loss: 0.3363 - acc: 0.8643   
Epoch 216/300
7200/7200 [==============================] - 0s - loss: 0.3367 - acc: 0.8624   
Epoch 217/300
7200/7200 [==============================] - 0s - loss: 0.3359 - acc: 0.8636   
Epoch 218/300
7200/7200 [==============================] - 0s - loss: 0.3362 - acc: 0.8654   
Epoch 219/300
7200/7200 [==============================] - 0s - loss: 0.3366 - acc: 0.8653   
Epoch 220/300
7200/7200 [==============================] - 0s - loss: 0.3363 - acc: 0.8628   
Epoch 221/300
7200/7200 [==============================] - 0s - loss: 0.3361 - acc: 0.8626   
Epoch 222/300
7200/7200 [==============================] - 0s - loss: 0.3360 - acc: 0.8637   
Epoch 223/300
7200/7200 [==============================] - 0s - loss: 0.3362 - acc: 0.8615   
Epoch 224/300
7200/7200 [==============================] - 0s - loss: 0.3361 - acc: 0.8644   
Epoch 225/300
7200/7200 [==============================] - 0s - loss: 0.3367 - acc: 0.8635   
Epoch 226/300
7200/7200 [==============================] - 0s - loss: 0.3362 - acc: 0.8636   
Epoch 227/300
7200/7200 [==============================] - 0s - loss: 0.3362 - acc: 0.8632   
Epoch 228/300
7200/7200 [==============================] - 0s - loss: 0.3365 - acc: 0.8637   
Epoch 229/300
7200/7200 [==============================] - 0s - loss: 0.3362 - acc: 0.8637   
Epoch 230/300
7200/7200 [==============================] - 0s - loss: 0.3359 - acc: 0.8649   
Epoch 231/300
7200/7200 [==============================] - 0s - loss: 0.3364 - acc: 0.8628   
Epoch 232/300
7200/7200 [==============================] - 0s - loss: 0.3360 - acc: 0.8619   
Epoch 233/300
7200/7200 [==============================] - 0s - loss: 0.3359 - acc: 0.8640   
Epoch 234/300
7200/7200 [==============================] - 0s - loss: 0.3352 - acc: 0.8635   
Epoch 235/300
7200/7200 [==============================] - 0s - loss: 0.3359 - acc: 0.8610   
Epoch 236/300
7200/7200 [==============================] - 0s - loss: 0.3361 - acc: 0.8642   
Epoch 237/300
7200/7200 [==============================] - 0s - loss: 0.3360 - acc: 0.8635   
Epoch 238/300
7200/7200 [==============================] - 0s - loss: 0.3355 - acc: 0.8644   
Epoch 239/300
7200/7200 [==============================] - 0s - loss: 0.3354 - acc: 0.8647   
Epoch 240/300
7200/7200 [==============================] - 0s - loss: 0.3362 - acc: 0.8636   
Epoch 241/300
7200/7200 [==============================] - 0s - loss: 0.3365 - acc: 0.8618   
Epoch 242/300
7200/7200 [==============================] - 0s - loss: 0.3356 - acc: 0.8631   
Epoch 243/300
7200/7200 [==============================] - 0s - loss: 0.3359 - acc: 0.8639   
Epoch 244/300
7200/7200 [==============================] - 0s - loss: 0.3359 - acc: 0.8636   
Epoch 245/300
7200/7200 [==============================] - 0s - loss: 0.3357 - acc: 0.8651   
Epoch 246/300
7200/7200 [==============================] - 0s - loss: 0.3352 - acc: 0.8631   
Epoch 247/300
7200/7200 [==============================] - 0s - loss: 0.3358 - acc: 0.8626   
Epoch 248/300
7200/7200 [==============================] - 0s - loss: 0.3358 - acc: 0.8639   
Epoch 249/300
7200/7200 [==============================] - 0s - loss: 0.3359 - acc: 0.8635   
Epoch 250/300
7200/7200 [==============================] - 0s - loss: 0.3359 - acc: 0.8632   
Epoch 251/300
7200/7200 [==============================] - 0s - loss: 0.3354 - acc: 0.8642   
Epoch 252/300
7200/7200 [==============================] - 0s - loss: 0.3359 - acc: 0.8640   
Epoch 253/300
7200/7200 [==============================] - 0s - loss: 0.3358 - acc: 0.8643   
Epoch 254/300
7200/7200 [==============================] - 0s - loss: 0.3362 - acc: 0.8626   
Epoch 255/300
7200/7200 [==============================] - 0s - loss: 0.3357 - acc: 0.8636   
Epoch 256/300
7200/7200 [==============================] - 0s - loss: 0.3352 - acc: 0.8624   
Epoch 257/300
7200/7200 [==============================] - 0s - loss: 0.3363 - acc: 0.8629   
Epoch 258/300
7200/7200 [==============================] - 0s - loss: 0.3362 - acc: 0.8635   
Epoch 259/300
7200/7200 [==============================] - 0s - loss: 0.3356 - acc: 0.8637   
Epoch 260/300
7200/7200 [==============================] - 0s - loss: 0.3356 - acc: 0.8651   
Epoch 261/300
7200/7200 [==============================] - 0s - loss: 0.3354 - acc: 0.8649   
Epoch 262/300
7200/7200 [==============================] - 0s - loss: 0.3360 - acc: 0.8614   
Epoch 263/300
7200/7200 [==============================] - 0s - loss: 0.3359 - acc: 0.8643   
Epoch 264/300
7200/7200 [==============================] - 0s - loss: 0.3357 - acc: 0.8644   
Epoch 265/300
7200/7200 [==============================] - 0s - loss: 0.3355 - acc: 0.8631   
Epoch 266/300
7200/7200 [==============================] - 0s - loss: 0.3364 - acc: 0.8629   
Epoch 267/300
7200/7200 [==============================] - 0s - loss: 0.3358 - acc: 0.8622   
Epoch 268/300
7200/7200 [==============================] - 0s - loss: 0.3355 - acc: 0.8633   
Epoch 269/300
7200/7200 [==============================] - 0s - loss: 0.3357 - acc: 0.8636   
Epoch 270/300
7200/7200 [==============================] - 0s - loss: 0.3360 - acc: 0.8654   
Epoch 271/300
7200/7200 [==============================] - 0s - loss: 0.3355 - acc: 0.8643   
Epoch 272/300
7200/7200 [==============================] - 0s - loss: 0.3356 - acc: 0.8646   
Epoch 273/300
7200/7200 [==============================] - 0s - loss: 0.3358 - acc: 0.8635   
Epoch 274/300
7200/7200 [==============================] - 0s - loss: 0.3361 - acc: 0.8635   
Epoch 275/300
7200/7200 [==============================] - 0s - loss: 0.3355 - acc: 0.8626   
Epoch 276/300
7200/7200 [==============================] - 0s - loss: 0.3352 - acc: 0.8633   
Epoch 277/300
7200/7200 [==============================] - 0s - loss: 0.3358 - acc: 0.8624   
Epoch 278/300
7200/7200 [==============================] - 0s - loss: 0.3357 - acc: 0.8637   
Epoch 279/300
7200/7200 [==============================] - 0s - loss: 0.3356 - acc: 0.8651   
Epoch 280/300
7200/7200 [==============================] - 0s - loss: 0.3360 - acc: 0.8631   
Epoch 281/300
7200/7200 [==============================] - 0s - loss: 0.3357 - acc: 0.8636   
Epoch 282/300
7200/7200 [==============================] - 0s - loss: 0.3358 - acc: 0.8633   
Epoch 283/300
7200/7200 [==============================] - 0s - loss: 0.3358 - acc: 0.8654   
Epoch 284/300
7200/7200 [==============================] - 0s - loss: 0.3359 - acc: 0.8651   
Epoch 285/300
7200/7200 [==============================] - 0s - loss: 0.3357 - acc: 0.8637   
Epoch 286/300
7200/7200 [==============================] - 0s - loss: 0.3360 - acc: 0.8636   
Epoch 287/300
7200/7200 [==============================] - 0s - loss: 0.3353 - acc: 0.8625   
Epoch 288/300
7200/7200 [==============================] - 0s - loss: 0.3357 - acc: 0.8639   
Epoch 289/300
7200/7200 [==============================] - 0s - loss: 0.3358 - acc: 0.8633   
Epoch 290/300
7200/7200 [==============================] - 0s - loss: 0.3355 - acc: 0.8633   
Epoch 291/300
7200/7200 [==============================] - 0s - loss: 0.3354 - acc: 0.8660   
Epoch 292/300
7200/7200 [==============================] - 0s - loss: 0.3355 - acc: 0.8639   
Epoch 293/300
7200/7200 [==============================] - 0s - loss: 0.3359 - acc: 0.8637   
Epoch 294/300
7200/7200 [==============================] - 0s - loss: 0.3356 - acc: 0.8643   
Epoch 295/300
7200/7200 [==============================] - 0s - loss: 0.3355 - acc: 0.8636   
Epoch 296/300
7200/7200 [==============================] - 0s - loss: 0.3358 - acc: 0.8642   
Epoch 297/300
7200/7200 [==============================] - 0s - loss: 0.3355 - acc: 0.8631   
Epoch 298/300
7200/7200 [==============================] - 0s - loss: 0.3357 - acc: 0.8637   
Epoch 299/300
7200/7200 [==============================] - 0s - loss: 0.3361 - acc: 0.8637   
Epoch 300/300
7200/7200 [==============================] - 0s - loss: 0.3359 - acc: 0.8647   
5700/7200 [======================>.......] - ETA: 0sEpoch 1/300
7200/7200 [==============================] - 1s - loss: 0.5818 - acc: 0.7946   
Epoch 2/300
7200/7200 [==============================] - 0s - loss: 0.4430 - acc: 0.7956   
Epoch 3/300
7200/7200 [==============================] - 0s - loss: 0.4278 - acc: 0.7956   
Epoch 4/300
7200/7200 [==============================] - 0s - loss: 0.4226 - acc: 0.7956   
Epoch 5/300
7200/7200 [==============================] - 0s - loss: 0.4181 - acc: 0.7956   
Epoch 6/300
7200/7200 [==============================] - 0s - loss: 0.4132 - acc: 0.7956   
Epoch 7/300
7200/7200 [==============================] - 0s - loss: 0.4082 - acc: 0.8176   
Epoch 8/300
7200/7200 [==============================] - 0s - loss: 0.4031 - acc: 0.8256   
Epoch 9/300
7200/7200 [==============================] - 0s - loss: 0.3977 - acc: 0.8275   
Epoch 10/300
7200/7200 [==============================] - 0s - loss: 0.3928 - acc: 0.8283   
Epoch 11/300
7200/7200 [==============================] - 0s - loss: 0.3883 - acc: 0.8292   
Epoch 12/300
7200/7200 [==============================] - 0s - loss: 0.3849 - acc: 0.8332   
Epoch 13/300
7200/7200 [==============================] - 0s - loss: 0.3811 - acc: 0.8374   
Epoch 14/300
7200/7200 [==============================] - 0s - loss: 0.3783 - acc: 0.8422   
Epoch 15/300
7200/7200 [==============================] - 0s - loss: 0.3749 - acc: 0.8446   
Epoch 16/300
7200/7200 [==============================] - 0s - loss: 0.3725 - acc: 0.8469   
Epoch 17/300
7200/7200 [==============================] - 0s - loss: 0.3705 - acc: 0.8500   
Epoch 18/300
7200/7200 [==============================] - 0s - loss: 0.3690 - acc: 0.8490   
Epoch 19/300
7200/7200 [==============================] - 0s - loss: 0.3670 - acc: 0.8503   
Epoch 20/300
7200/7200 [==============================] - 0s - loss: 0.3655 - acc: 0.8522   
Epoch 21/300
7200/7200 [==============================] - 0s - loss: 0.3643 - acc: 0.8499   
Epoch 22/300
7200/7200 [==============================] - 0s - loss: 0.3632 - acc: 0.8519   
Epoch 23/300
7200/7200 [==============================] - 0s - loss: 0.3616 - acc: 0.8504   
Epoch 24/300
7200/7200 [==============================] - 0s - loss: 0.3611 - acc: 0.8521   
Epoch 25/300
7200/7200 [==============================] - 0s - loss: 0.3598 - acc: 0.8526   
Epoch 26/300
7200/7200 [==============================] - 0s - loss: 0.3596 - acc: 0.8531   
Epoch 27/300
7200/7200 [==============================] - 0s - loss: 0.3587 - acc: 0.8537   
Epoch 28/300
7200/7200 [==============================] - 0s - loss: 0.3579 - acc: 0.8536   
Epoch 29/300
7200/7200 [==============================] - 0s - loss: 0.3572 - acc: 0.8542   
Epoch 30/300
7200/7200 [==============================] - 0s - loss: 0.3568 - acc: 0.8519   
Epoch 31/300
7200/7200 [==============================] - 0s - loss: 0.3564 - acc: 0.8543   
Epoch 32/300
7200/7200 [==============================] - 0s - loss: 0.3556 - acc: 0.8554   
Epoch 33/300
7200/7200 [==============================] - 0s - loss: 0.3547 - acc: 0.8539   
Epoch 34/300
7200/7200 [==============================] - 0s - loss: 0.3553 - acc: 0.8528   
Epoch 35/300
7200/7200 [==============================] - 0s - loss: 0.3542 - acc: 0.8560   
Epoch 36/300
7200/7200 [==============================] - 0s - loss: 0.3537 - acc: 0.8551   
Epoch 37/300
7200/7200 [==============================] - 0s - loss: 0.3536 - acc: 0.8532   
Epoch 38/300
7200/7200 [==============================] - 0s - loss: 0.3529 - acc: 0.8551   
Epoch 39/300
7200/7200 [==============================] - 0s - loss: 0.3530 - acc: 0.8571   
Epoch 40/300
7200/7200 [==============================] - 0s - loss: 0.3530 - acc: 0.8574   
Epoch 41/300
7200/7200 [==============================] - 0s - loss: 0.3525 - acc: 0.8557   
Epoch 42/300
7200/7200 [==============================] - 0s - loss: 0.3522 - acc: 0.8556   
Epoch 43/300
7200/7200 [==============================] - 0s - loss: 0.3528 - acc: 0.8564   
Epoch 44/300
7200/7200 [==============================] - 0s - loss: 0.3521 - acc: 0.8571   
Epoch 45/300
7200/7200 [==============================] - 0s - loss: 0.3521 - acc: 0.8557   
Epoch 46/300
7200/7200 [==============================] - 0s - loss: 0.3520 - acc: 0.8574   
Epoch 47/300
7200/7200 [==============================] - 0s - loss: 0.3509 - acc: 0.8576   
Epoch 48/300
7200/7200 [==============================] - 0s - loss: 0.3520 - acc: 0.8579   
Epoch 49/300
7200/7200 [==============================] - 0s - loss: 0.3508 - acc: 0.8578   
Epoch 50/300
7200/7200 [==============================] - 0s - loss: 0.3509 - acc: 0.8557   
Epoch 51/300
7200/7200 [==============================] - 0s - loss: 0.3508 - acc: 0.8551   
Epoch 52/300
7200/7200 [==============================] - 0s - loss: 0.3510 - acc: 0.8564   
Epoch 53/300
7200/7200 [==============================] - 0s - loss: 0.3501 - acc: 0.8593   
Epoch 54/300
7200/7200 [==============================] - 0s - loss: 0.3508 - acc: 0.8575   
Epoch 55/300
7200/7200 [==============================] - 0s - loss: 0.3508 - acc: 0.8567   
Epoch 56/300
7200/7200 [==============================] - 0s - loss: 0.3504 - acc: 0.8574   
Epoch 57/300
7200/7200 [==============================] - 0s - loss: 0.3502 - acc: 0.8560   
Epoch 58/300
7200/7200 [==============================] - 0s - loss: 0.3503 - acc: 0.8571   
Epoch 59/300
7200/7200 [==============================] - 0s - loss: 0.3489 - acc: 0.8560   
Epoch 60/300
7200/7200 [==============================] - 0s - loss: 0.3497 - acc: 0.8572   
Epoch 61/300
7200/7200 [==============================] - 0s - loss: 0.3503 - acc: 0.8567   
Epoch 62/300
7200/7200 [==============================] - 0s - loss: 0.3496 - acc: 0.8553   
Epoch 63/300
7200/7200 [==============================] - 0s - loss: 0.3497 - acc: 0.8576   
Epoch 64/300
7200/7200 [==============================] - 0s - loss: 0.3494 - acc: 0.8564   
Epoch 65/300
7200/7200 [==============================] - 0s - loss: 0.3486 - acc: 0.8582   
Epoch 66/300
7200/7200 [==============================] - 0s - loss: 0.3492 - acc: 0.8543   
Epoch 67/300
7200/7200 [==============================] - 0s - loss: 0.3492 - acc: 0.8567   
Epoch 68/300
7200/7200 [==============================] - 0s - loss: 0.3487 - acc: 0.8575   
Epoch 69/300
7200/7200 [==============================] - 0s - loss: 0.3481 - acc: 0.8589   
Epoch 70/300
7200/7200 [==============================] - 0s - loss: 0.3483 - acc: 0.8567   
Epoch 71/300
7200/7200 [==============================] - 0s - loss: 0.3492 - acc: 0.8569   
Epoch 72/300
7200/7200 [==============================] - 0s - loss: 0.3482 - acc: 0.8553   
Epoch 73/300
7200/7200 [==============================] - 0s - loss: 0.3483 - acc: 0.8565   
Epoch 74/300
7200/7200 [==============================] - 0s - loss: 0.3482 - acc: 0.8579   
Epoch 75/300
7200/7200 [==============================] - 0s - loss: 0.3485 - acc: 0.8528   
Epoch 76/300
7200/7200 [==============================] - 0s - loss: 0.3491 - acc: 0.8547   
Epoch 77/300
7200/7200 [==============================] - 0s - loss: 0.3485 - acc: 0.8554   
Epoch 78/300
7200/7200 [==============================] - 0s - loss: 0.3485 - acc: 0.8572   
Epoch 79/300
7200/7200 [==============================] - 0s - loss: 0.3486 - acc: 0.8575   
Epoch 80/300
7200/7200 [==============================] - 0s - loss: 0.3490 - acc: 0.8562   
Epoch 81/300
7200/7200 [==============================] - 0s - loss: 0.3479 - acc: 0.8571   
Epoch 82/300
7200/7200 [==============================] - 0s - loss: 0.3480 - acc: 0.8564   
Epoch 83/300
7200/7200 [==============================] - 0s - loss: 0.3482 - acc: 0.8575   
Epoch 84/300
7200/7200 [==============================] - 0s - loss: 0.3482 - acc: 0.8578   
Epoch 85/300
7200/7200 [==============================] - 0s - loss: 0.3485 - acc: 0.8557   
Epoch 86/300
7200/7200 [==============================] - 0s - loss: 0.3474 - acc: 0.8558   
Epoch 87/300
7200/7200 [==============================] - 0s - loss: 0.3477 - acc: 0.8585   
Epoch 88/300
7200/7200 [==============================] - 0s - loss: 0.3480 - acc: 0.8593   
Epoch 89/300
7200/7200 [==============================] - 0s - loss: 0.3482 - acc: 0.8565   
Epoch 90/300
7200/7200 [==============================] - 0s - loss: 0.3474 - acc: 0.8568   
Epoch 91/300
7200/7200 [==============================] - 0s - loss: 0.3477 - acc: 0.8574   
Epoch 92/300
7200/7200 [==============================] - 0s - loss: 0.3479 - acc: 0.8575   
Epoch 93/300
7200/7200 [==============================] - 0s - loss: 0.3474 - acc: 0.8578   
Epoch 94/300
7200/7200 [==============================] - 0s - loss: 0.3477 - acc: 0.8568   
Epoch 95/300
7200/7200 [==============================] - 0s - loss: 0.3475 - acc: 0.8565   
Epoch 96/300
7200/7200 [==============================] - 0s - loss: 0.3469 - acc: 0.8547   
Epoch 97/300
7200/7200 [==============================] - 0s - loss: 0.3466 - acc: 0.8554   
Epoch 98/300
7200/7200 [==============================] - 0s - loss: 0.3472 - acc: 0.8589   
Epoch 99/300
7200/7200 [==============================] - 0s - loss: 0.3472 - acc: 0.8589   
Epoch 100/300
7200/7200 [==============================] - 0s - loss: 0.3471 - acc: 0.8571   
Epoch 101/300
7200/7200 [==============================] - 0s - loss: 0.3467 - acc: 0.8564   
Epoch 102/300
7200/7200 [==============================] - 0s - loss: 0.3470 - acc: 0.8558   
Epoch 103/300
7200/7200 [==============================] - 0s - loss: 0.3463 - acc: 0.8586   
Epoch 104/300
7200/7200 [==============================] - 0s - loss: 0.3463 - acc: 0.8579   
Epoch 105/300
7200/7200 [==============================] - 0s - loss: 0.3474 - acc: 0.8581   
Epoch 106/300
7200/7200 [==============================] - 0s - loss: 0.3471 - acc: 0.8587   
Epoch 107/300
7200/7200 [==============================] - 0s - loss: 0.3465 - acc: 0.8551   
Epoch 108/300
7200/7200 [==============================] - 0s - loss: 0.3461 - acc: 0.8578   
Epoch 109/300
7200/7200 [==============================] - 0s - loss: 0.3467 - acc: 0.8589   
Epoch 110/300
7200/7200 [==============================] - 0s - loss: 0.3465 - acc: 0.8586   
Epoch 111/300
7200/7200 [==============================] - 0s - loss: 0.3465 - acc: 0.8544   
Epoch 112/300
7200/7200 [==============================] - 0s - loss: 0.3471 - acc: 0.8553   
Epoch 113/300
7200/7200 [==============================] - 0s - loss: 0.3470 - acc: 0.8553   
Epoch 114/300
7200/7200 [==============================] - 0s - loss: 0.3470 - acc: 0.8578   
Epoch 115/300
7200/7200 [==============================] - 0s - loss: 0.3471 - acc: 0.8571   
Epoch 116/300
7200/7200 [==============================] - 0s - loss: 0.3463 - acc: 0.8561   
Epoch 117/300
7200/7200 [==============================] - 0s - loss: 0.3467 - acc: 0.8576   
Epoch 118/300
7200/7200 [==============================] - 0s - loss: 0.3457 - acc: 0.8561   
Epoch 119/300
7200/7200 [==============================] - 0s - loss: 0.3468 - acc: 0.8574   
Epoch 120/300
7200/7200 [==============================] - 0s - loss: 0.3456 - acc: 0.8596   
Epoch 121/300
7200/7200 [==============================] - 0s - loss: 0.3463 - acc: 0.8567   
Epoch 122/300
7200/7200 [==============================] - 0s - loss: 0.3463 - acc: 0.8579   
Epoch 123/300
7200/7200 [==============================] - 0s - loss: 0.3464 - acc: 0.8586   
Epoch 124/300
7200/7200 [==============================] - 0s - loss: 0.3460 - acc: 0.8590   
Epoch 125/300
7200/7200 [==============================] - 0s - loss: 0.3457 - acc: 0.8585   
Epoch 126/300
7200/7200 [==============================] - 0s - loss: 0.3463 - acc: 0.8587   
Epoch 127/300
7200/7200 [==============================] - 0s - loss: 0.3461 - acc: 0.8558   
Epoch 128/300
7200/7200 [==============================] - 0s - loss: 0.3466 - acc: 0.8568   
Epoch 129/300
7200/7200 [==============================] - 0s - loss: 0.3472 - acc: 0.8581   
Epoch 130/300
7200/7200 [==============================] - 0s - loss: 0.3460 - acc: 0.8578   
Epoch 131/300
7200/7200 [==============================] - 0s - loss: 0.3462 - acc: 0.8576   
Epoch 132/300
7200/7200 [==============================] - 0s - loss: 0.3457 - acc: 0.8576   
Epoch 133/300
7200/7200 [==============================] - 0s - loss: 0.3461 - acc: 0.8576   
Epoch 134/300
7200/7200 [==============================] - 0s - loss: 0.3453 - acc: 0.8574   
Epoch 135/300
7200/7200 [==============================] - 0s - loss: 0.3462 - acc: 0.8579   
Epoch 136/300
7200/7200 [==============================] - 0s - loss: 0.3457 - acc: 0.8564   
Epoch 137/300
7200/7200 [==============================] - 0s - loss: 0.3462 - acc: 0.8549   
Epoch 138/300
7200/7200 [==============================] - 0s - loss: 0.3461 - acc: 0.8592   
Epoch 139/300
7200/7200 [==============================] - 0s - loss: 0.3450 - acc: 0.8571   
Epoch 140/300
7200/7200 [==============================] - 0s - loss: 0.3457 - acc: 0.8556   
Epoch 141/300
7200/7200 [==============================] - 0s - loss: 0.3455 - acc: 0.8581   
Epoch 142/300
7200/7200 [==============================] - 0s - loss: 0.3462 - acc: 0.8578   
Epoch 143/300
7200/7200 [==============================] - 0s - loss: 0.3459 - acc: 0.8581   
Epoch 144/300
7200/7200 [==============================] - 0s - loss: 0.3457 - acc: 0.8574   
Epoch 145/300
7200/7200 [==============================] - 0s - loss: 0.3451 - acc: 0.8575   
Epoch 146/300
7200/7200 [==============================] - 0s - loss: 0.3450 - acc: 0.8579   
Epoch 147/300
7200/7200 [==============================] - 0s - loss: 0.3458 - acc: 0.8564   
Epoch 148/300
7200/7200 [==============================] - 0s - loss: 0.3460 - acc: 0.8564   
Epoch 149/300
7200/7200 [==============================] - 0s - loss: 0.3456 - acc: 0.8592   
Epoch 150/300
7200/7200 [==============================] - 0s - loss: 0.3461 - acc: 0.8581   
Epoch 151/300
7200/7200 [==============================] - 0s - loss: 0.3458 - acc: 0.8592   
Epoch 152/300
7200/7200 [==============================] - 0s - loss: 0.3462 - acc: 0.8553   
Epoch 153/300
7200/7200 [==============================] - 0s - loss: 0.3456 - acc: 0.8574   
Epoch 154/300
7200/7200 [==============================] - 0s - loss: 0.3457 - acc: 0.8578   
Epoch 155/300
7200/7200 [==============================] - 0s - loss: 0.3449 - acc: 0.8567   
Epoch 156/300
7200/7200 [==============================] - 0s - loss: 0.3460 - acc: 0.8590   
Epoch 157/300
7200/7200 [==============================] - 0s - loss: 0.3445 - acc: 0.8565   
Epoch 158/300
7200/7200 [==============================] - 0s - loss: 0.3452 - acc: 0.8587   
Epoch 159/300
7200/7200 [==============================] - 0s - loss: 0.3459 - acc: 0.8575   
Epoch 160/300
7200/7200 [==============================] - 0s - loss: 0.3443 - acc: 0.8590   
Epoch 161/300
7200/7200 [==============================] - 0s - loss: 0.3456 - acc: 0.8597   
Epoch 162/300
7200/7200 [==============================] - 0s - loss: 0.3459 - acc: 0.8575   
Epoch 163/300
7200/7200 [==============================] - 0s - loss: 0.3455 - acc: 0.8581   
Epoch 164/300
7200/7200 [==============================] - 0s - loss: 0.3460 - acc: 0.8583   
Epoch 165/300
7200/7200 [==============================] - 0s - loss: 0.3455 - acc: 0.8582   
Epoch 166/300
7200/7200 [==============================] - 0s - loss: 0.3456 - acc: 0.8594   
Epoch 167/300
7200/7200 [==============================] - 0s - loss: 0.3445 - acc: 0.8583   
Epoch 168/300
7200/7200 [==============================] - 0s - loss: 0.3443 - acc: 0.8567   
Epoch 169/300
7200/7200 [==============================] - 0s - loss: 0.3457 - acc: 0.8572   
Epoch 170/300
7200/7200 [==============================] - 0s - loss: 0.3448 - acc: 0.8561   
Epoch 171/300
7200/7200 [==============================] - 0s - loss: 0.3456 - acc: 0.8578   
Epoch 172/300
7200/7200 [==============================] - 0s - loss: 0.3458 - acc: 0.8578   
Epoch 173/300
7200/7200 [==============================] - 0s - loss: 0.3448 - acc: 0.8601   
Epoch 174/300
7200/7200 [==============================] - 0s - loss: 0.3445 - acc: 0.8589   
Epoch 175/300
7200/7200 [==============================] - 0s - loss: 0.3451 - acc: 0.8575   
Epoch 176/300
7200/7200 [==============================] - 0s - loss: 0.3447 - acc: 0.8599   
Epoch 177/300
7200/7200 [==============================] - 0s - loss: 0.3451 - acc: 0.8561   
Epoch 178/300
7200/7200 [==============================] - 0s - loss: 0.3447 - acc: 0.8564   
Epoch 179/300
7200/7200 [==============================] - 0s - loss: 0.3452 - acc: 0.8582   
Epoch 180/300
7200/7200 [==============================] - 0s - loss: 0.3454 - acc: 0.8576   
Epoch 181/300
7200/7200 [==============================] - 0s - loss: 0.3456 - acc: 0.8565   
Epoch 182/300
7200/7200 [==============================] - 0s - loss: 0.3445 - acc: 0.8576   
Epoch 183/300
7200/7200 [==============================] - 0s - loss: 0.3448 - acc: 0.8574   
Epoch 184/300
7200/7200 [==============================] - 0s - loss: 0.3448 - acc: 0.8574   
Epoch 185/300
7200/7200 [==============================] - 0s - loss: 0.3451 - acc: 0.8576   
Epoch 186/300
7200/7200 [==============================] - 0s - loss: 0.3455 - acc: 0.8578   
Epoch 187/300
7200/7200 [==============================] - 0s - loss: 0.3447 - acc: 0.8603   
Epoch 188/300
7200/7200 [==============================] - 0s - loss: 0.3453 - acc: 0.8579   
Epoch 189/300
7200/7200 [==============================] - 0s - loss: 0.3444 - acc: 0.8583   
Epoch 190/300
7200/7200 [==============================] - 0s - loss: 0.3453 - acc: 0.8589   
Epoch 191/300
7200/7200 [==============================] - 0s - loss: 0.3444 - acc: 0.8599   
Epoch 192/300
7200/7200 [==============================] - 0s - loss: 0.3446 - acc: 0.8578   
Epoch 193/300
7200/7200 [==============================] - 0s - loss: 0.3451 - acc: 0.8581   
Epoch 194/300
7200/7200 [==============================] - 0s - loss: 0.3451 - acc: 0.8585   
Epoch 195/300
7200/7200 [==============================] - 0s - loss: 0.3448 - acc: 0.8569   
Epoch 196/300
7200/7200 [==============================] - 0s - loss: 0.3449 - acc: 0.8576   
Epoch 197/300
7200/7200 [==============================] - 0s - loss: 0.3445 - acc: 0.8578   
Epoch 198/300
7200/7200 [==============================] - 0s - loss: 0.3449 - acc: 0.8574   
Epoch 199/300
7200/7200 [==============================] - 0s - loss: 0.3443 - acc: 0.8608   
Epoch 200/300
7200/7200 [==============================] - 0s - loss: 0.3450 - acc: 0.8576   
Epoch 201/300
7200/7200 [==============================] - 0s - loss: 0.3442 - acc: 0.8587   
Epoch 202/300
7200/7200 [==============================] - 0s - loss: 0.3441 - acc: 0.8578   
Epoch 203/300
7200/7200 [==============================] - 0s - loss: 0.3443 - acc: 0.8571   
Epoch 204/300
7200/7200 [==============================] - 0s - loss: 0.3449 - acc: 0.8586   
Epoch 205/300
7200/7200 [==============================] - 0s - loss: 0.3441 - acc: 0.8574   
Epoch 206/300
7200/7200 [==============================] - 0s - loss: 0.3454 - acc: 0.8576   
Epoch 207/300
7200/7200 [==============================] - 0s - loss: 0.3446 - acc: 0.8567   
Epoch 208/300
7200/7200 [==============================] - 0s - loss: 0.3445 - acc: 0.8593   
Epoch 209/300
7200/7200 [==============================] - 0s - loss: 0.3446 - acc: 0.8585   
Epoch 210/300
7200/7200 [==============================] - 0s - loss: 0.3448 - acc: 0.8574   
Epoch 211/300
7200/7200 [==============================] - 0s - loss: 0.3448 - acc: 0.8610   
Epoch 212/300
7200/7200 [==============================] - 0s - loss: 0.3438 - acc: 0.8587   
Epoch 213/300
7200/7200 [==============================] - 0s - loss: 0.3443 - acc: 0.8575   
Epoch 214/300
7200/7200 [==============================] - 0s - loss: 0.3449 - acc: 0.8586   
Epoch 215/300
7200/7200 [==============================] - 0s - loss: 0.3445 - acc: 0.8567   
Epoch 216/300
7200/7200 [==============================] - 0s - loss: 0.3443 - acc: 0.8572   
Epoch 217/300
7200/7200 [==============================] - 0s - loss: 0.3448 - acc: 0.8590   
Epoch 218/300
7200/7200 [==============================] - 0s - loss: 0.3443 - acc: 0.8585   
Epoch 219/300
7200/7200 [==============================] - 0s - loss: 0.3449 - acc: 0.8562   
Epoch 220/300
7200/7200 [==============================] - 0s - loss: 0.3444 - acc: 0.8593   
Epoch 221/300
7200/7200 [==============================] - 0s - loss: 0.3446 - acc: 0.8576   
Epoch 222/300
7200/7200 [==============================] - 0s - loss: 0.3442 - acc: 0.8575   
Epoch 223/300
7200/7200 [==============================] - 0s - loss: 0.3450 - acc: 0.8583   
Epoch 224/300
7200/7200 [==============================] - 0s - loss: 0.3448 - acc: 0.8585   
Epoch 225/300
7200/7200 [==============================] - 0s - loss: 0.3443 - acc: 0.8574   
Epoch 226/300
7200/7200 [==============================] - 0s - loss: 0.3446 - acc: 0.8586   
Epoch 227/300
7200/7200 [==============================] - 0s - loss: 0.3447 - acc: 0.8587   
Epoch 228/300
7200/7200 [==============================] - 0s - loss: 0.3443 - acc: 0.8572   
Epoch 229/300
7200/7200 [==============================] - 0s - loss: 0.3446 - acc: 0.8583   
Epoch 230/300
7200/7200 [==============================] - 0s - loss: 0.3442 - acc: 0.8593   
Epoch 231/300
7200/7200 [==============================] - 0s - loss: 0.3438 - acc: 0.8583   
Epoch 232/300
7200/7200 [==============================] - 0s - loss: 0.3444 - acc: 0.8582   
Epoch 233/300
7200/7200 [==============================] - 0s - loss: 0.3447 - acc: 0.8576   
Epoch 234/300
7200/7200 [==============================] - 0s - loss: 0.3446 - acc: 0.8590   
Epoch 235/300
7200/7200 [==============================] - 0s - loss: 0.3436 - acc: 0.8581   
Epoch 236/300
7200/7200 [==============================] - 0s - loss: 0.3437 - acc: 0.8594   
Epoch 237/300
7200/7200 [==============================] - 0s - loss: 0.3442 - acc: 0.8597   
Epoch 238/300
7200/7200 [==============================] - 0s - loss: 0.3445 - acc: 0.8572   
Epoch 239/300
7200/7200 [==============================] - 0s - loss: 0.3439 - acc: 0.8562   
Epoch 240/300
7200/7200 [==============================] - 0s - loss: 0.3443 - acc: 0.8572   
Epoch 241/300
7200/7200 [==============================] - 0s - loss: 0.3437 - acc: 0.8569   
Epoch 242/300
7200/7200 [==============================] - 0s - loss: 0.3444 - acc: 0.8572   
Epoch 243/300
7200/7200 [==============================] - 0s - loss: 0.3441 - acc: 0.8581   
Epoch 244/300
7200/7200 [==============================] - 0s - loss: 0.3436 - acc: 0.8574   
Epoch 245/300
7200/7200 [==============================] - 0s - loss: 0.3439 - acc: 0.8590   
Epoch 246/300
7200/7200 [==============================] - 0s - loss: 0.3445 - acc: 0.8583   
Epoch 247/300
7200/7200 [==============================] - 0s - loss: 0.3433 - acc: 0.8608   
Epoch 248/300
7200/7200 [==============================] - 0s - loss: 0.3448 - acc: 0.8606   
Epoch 249/300
7200/7200 [==============================] - 0s - loss: 0.3444 - acc: 0.8578   
Epoch 250/300
7200/7200 [==============================] - 0s - loss: 0.3438 - acc: 0.8579   
Epoch 251/300
7200/7200 [==============================] - 0s - loss: 0.3444 - acc: 0.8590   
Epoch 252/300
7200/7200 [==============================] - 0s - loss: 0.3435 - acc: 0.8579   
Epoch 253/300
7200/7200 [==============================] - 0s - loss: 0.3433 - acc: 0.8587   
Epoch 254/300
7200/7200 [==============================] - 0s - loss: 0.3439 - acc: 0.8575   
Epoch 255/300
7200/7200 [==============================] - 0s - loss: 0.3441 - acc: 0.8590   
Epoch 256/300
7200/7200 [==============================] - 0s - loss: 0.3436 - acc: 0.8578   
Epoch 257/300
7200/7200 [==============================] - 0s - loss: 0.3437 - acc: 0.8594   
Epoch 258/300
7200/7200 [==============================] - 0s - loss: 0.3439 - acc: 0.8576   
Epoch 259/300
7200/7200 [==============================] - 0s - loss: 0.3429 - acc: 0.8582   
Epoch 260/300
7200/7200 [==============================] - 0s - loss: 0.3445 - acc: 0.8604   
Epoch 261/300
7200/7200 [==============================] - 0s - loss: 0.3439 - acc: 0.8594   
Epoch 262/300
7200/7200 [==============================] - 0s - loss: 0.3439 - acc: 0.8579   
Epoch 263/300
7200/7200 [==============================] - 0s - loss: 0.3438 - acc: 0.8574   
Epoch 264/300
7200/7200 [==============================] - 0s - loss: 0.3438 - acc: 0.8576   
Epoch 265/300
7200/7200 [==============================] - 0s - loss: 0.3433 - acc: 0.8575   
Epoch 266/300
7200/7200 [==============================] - 0s - loss: 0.3435 - acc: 0.8572   
Epoch 267/300
7200/7200 [==============================] - 0s - loss: 0.3437 - acc: 0.8574   
Epoch 268/300
7200/7200 [==============================] - 0s - loss: 0.3441 - acc: 0.8593   
Epoch 269/300
7200/7200 [==============================] - 0s - loss: 0.3436 - acc: 0.8579   
Epoch 270/300
7200/7200 [==============================] - 0s - loss: 0.3441 - acc: 0.8587   
Epoch 271/300
7200/7200 [==============================] - 0s - loss: 0.3440 - acc: 0.8561   
Epoch 272/300
7200/7200 [==============================] - 0s - loss: 0.3436 - acc: 0.8610   
Epoch 273/300
7200/7200 [==============================] - 0s - loss: 0.3434 - acc: 0.8581   
Epoch 274/300
7200/7200 [==============================] - 0s - loss: 0.3436 - acc: 0.8578   
Epoch 275/300
7200/7200 [==============================] - 0s - loss: 0.3427 - acc: 0.8587   
Epoch 276/300
7200/7200 [==============================] - 0s - loss: 0.3444 - acc: 0.8575   
Epoch 277/300
7200/7200 [==============================] - 0s - loss: 0.3434 - acc: 0.8579   
Epoch 278/300
7200/7200 [==============================] - 0s - loss: 0.3433 - acc: 0.8593   
Epoch 279/300
7200/7200 [==============================] - 0s - loss: 0.3436 - acc: 0.8597   
Epoch 280/300
7200/7200 [==============================] - 0s - loss: 0.3434 - acc: 0.8590   
Epoch 281/300
7200/7200 [==============================] - 0s - loss: 0.3436 - acc: 0.8601   
Epoch 282/300
7200/7200 [==============================] - 0s - loss: 0.3441 - acc: 0.8574   
Epoch 283/300
7200/7200 [==============================] - 0s - loss: 0.3430 - acc: 0.8587   
Epoch 284/300
7200/7200 [==============================] - 0s - loss: 0.3438 - acc: 0.8606   
Epoch 285/300
7200/7200 [==============================] - 0s - loss: 0.3431 - acc: 0.8554   
Epoch 286/300
7200/7200 [==============================] - 0s - loss: 0.3435 - acc: 0.8581   
Epoch 287/300
7200/7200 [==============================] - 0s - loss: 0.3431 - acc: 0.8578   
Epoch 288/300
7200/7200 [==============================] - 0s - loss: 0.3440 - acc: 0.8589   
Epoch 289/300
7200/7200 [==============================] - 0s - loss: 0.3435 - acc: 0.8586   
Epoch 290/300
7200/7200 [==============================] - 0s - loss: 0.3435 - acc: 0.8582   
Epoch 291/300
7200/7200 [==============================] - 0s - loss: 0.3438 - acc: 0.8569   
Epoch 292/300
7200/7200 [==============================] - 0s - loss: 0.3437 - acc: 0.8587   
Epoch 293/300
7200/7200 [==============================] - 0s - loss: 0.3433 - acc: 0.8604   
Epoch 294/300
7200/7200 [==============================] - 0s - loss: 0.3435 - acc: 0.8587   
Epoch 295/300
7200/7200 [==============================] - 0s - loss: 0.3429 - acc: 0.8593   
Epoch 296/300
7200/7200 [==============================] - 0s - loss: 0.3433 - acc: 0.8592   
Epoch 297/300
7200/7200 [==============================] - 0s - loss: 0.3431 - acc: 0.8592   
Epoch 298/300
7200/7200 [==============================] - 0s - loss: 0.3433 - acc: 0.8587   
Epoch 299/300
7200/7200 [==============================] - 0s - loss: 0.3438 - acc: 0.8585   
Epoch 300/300
7200/7200 [==============================] - 0s - loss: 0.3435 - acc: 0.8589   
6025/7200 [========================>.....] - ETA: 0sEpoch 1/300
7200/7200 [==============================] - 1s - loss: 0.6045 - acc: 0.7958   
Epoch 2/300
7200/7200 [==============================] - 0s - loss: 0.4557 - acc: 0.7975   
Epoch 3/300
7200/7200 [==============================] - 0s - loss: 0.4303 - acc: 0.7975   
Epoch 4/300
7200/7200 [==============================] - 0s - loss: 0.4226 - acc: 0.7975   
Epoch 5/300
7200/7200 [==============================] - 0s - loss: 0.4181 - acc: 0.7975   
Epoch 6/300
7200/7200 [==============================] - 0s - loss: 0.4143 - acc: 0.7975   
Epoch 7/300
7200/7200 [==============================] - 0s - loss: 0.4102 - acc: 0.7975   
Epoch 8/300
7200/7200 [==============================] - 0s - loss: 0.4054 - acc: 0.7976   
Epoch 9/300
7200/7200 [==============================] - 0s - loss: 0.4002 - acc: 0.8235   
Epoch 10/300
7200/7200 [==============================] - 0s - loss: 0.3937 - acc: 0.8303   
Epoch 11/300
7200/7200 [==============================] - 0s - loss: 0.3875 - acc: 0.8317   
Epoch 12/300
7200/7200 [==============================] - 0s - loss: 0.3818 - acc: 0.8321   
Epoch 13/300
7200/7200 [==============================] - 0s - loss: 0.3768 - acc: 0.8396   
Epoch 14/300
7200/7200 [==============================] - 0s - loss: 0.3729 - acc: 0.8429   
Epoch 15/300
7200/7200 [==============================] - 0s - loss: 0.3696 - acc: 0.8467   
Epoch 16/300
7200/7200 [==============================] - 0s - loss: 0.3669 - acc: 0.8467   
Epoch 17/300
7200/7200 [==============================] - 0s - loss: 0.3641 - acc: 0.8497   
Epoch 18/300
7200/7200 [==============================] - 0s - loss: 0.3625 - acc: 0.8507   
Epoch 19/300
7200/7200 [==============================] - 0s - loss: 0.3609 - acc: 0.8508   
Epoch 20/300
7200/7200 [==============================] - 0s - loss: 0.3595 - acc: 0.8521   
Epoch 21/300
7200/7200 [==============================] - 0s - loss: 0.3584 - acc: 0.8540   
Epoch 22/300
7200/7200 [==============================] - 0s - loss: 0.3571 - acc: 0.8539   
Epoch 23/300
7200/7200 [==============================] - 0s - loss: 0.3557 - acc: 0.8553   
Epoch 24/300
7200/7200 [==============================] - 0s - loss: 0.3542 - acc: 0.8556   
Epoch 25/300
7200/7200 [==============================] - 0s - loss: 0.3529 - acc: 0.8556   
Epoch 26/300
7200/7200 [==============================] - 0s - loss: 0.3520 - acc: 0.8564   
Epoch 27/300
7200/7200 [==============================] - 0s - loss: 0.3504 - acc: 0.8586   
Epoch 28/300
7200/7200 [==============================] - 0s - loss: 0.3494 - acc: 0.8581   
Epoch 29/300
7200/7200 [==============================] - 0s - loss: 0.3487 - acc: 0.8583   
Epoch 30/300
7200/7200 [==============================] - 0s - loss: 0.3482 - acc: 0.8607   
Epoch 31/300
7200/7200 [==============================] - 0s - loss: 0.3472 - acc: 0.8597   
Epoch 32/300
7200/7200 [==============================] - 0s - loss: 0.3463 - acc: 0.8590   
Epoch 33/300
7200/7200 [==============================] - 0s - loss: 0.3456 - acc: 0.8587   
Epoch 34/300
7200/7200 [==============================] - 0s - loss: 0.3454 - acc: 0.8600   
Epoch 35/300
7200/7200 [==============================] - 0s - loss: 0.3446 - acc: 0.8601   
Epoch 36/300
7200/7200 [==============================] - 0s - loss: 0.3446 - acc: 0.8594   
Epoch 37/300
7200/7200 [==============================] - 0s - loss: 0.3433 - acc: 0.8600   
Epoch 38/300
7200/7200 [==============================] - 0s - loss: 0.3432 - acc: 0.8604   
Epoch 39/300
7200/7200 [==============================] - 0s - loss: 0.3425 - acc: 0.8599   
Epoch 40/300
7200/7200 [==============================] - 0s - loss: 0.3415 - acc: 0.8601   
Epoch 41/300
7200/7200 [==============================] - 0s - loss: 0.3416 - acc: 0.8603   
Epoch 42/300
7200/7200 [==============================] - 0s - loss: 0.3418 - acc: 0.8596   
Epoch 43/300
7200/7200 [==============================] - 0s - loss: 0.3418 - acc: 0.8593   
Epoch 44/300
7200/7200 [==============================] - 0s - loss: 0.3406 - acc: 0.8611   
Epoch 45/300
7200/7200 [==============================] - 0s - loss: 0.3409 - acc: 0.8617   
Epoch 46/300
7200/7200 [==============================] - 0s - loss: 0.3407 - acc: 0.8626   
Epoch 47/300
7200/7200 [==============================] - 0s - loss: 0.3412 - acc: 0.8619   
Epoch 48/300
7200/7200 [==============================] - 0s - loss: 0.3400 - acc: 0.8622   
Epoch 49/300
7200/7200 [==============================] - 0s - loss: 0.3399 - acc: 0.8631   
Epoch 50/300
7200/7200 [==============================] - 0s - loss: 0.3396 - acc: 0.8615   
Epoch 51/300
7200/7200 [==============================] - 0s - loss: 0.3390 - acc: 0.8610   
Epoch 52/300
7200/7200 [==============================] - 0s - loss: 0.3395 - acc: 0.8647   
Epoch 53/300
7200/7200 [==============================] - 0s - loss: 0.3395 - acc: 0.8610   
Epoch 54/300
7200/7200 [==============================] - 0s - loss: 0.3391 - acc: 0.8612   
Epoch 55/300
7200/7200 [==============================] - 0s - loss: 0.3383 - acc: 0.8592   
Epoch 56/300
7200/7200 [==============================] - 0s - loss: 0.3387 - acc: 0.8629   
Epoch 57/300
7200/7200 [==============================] - 0s - loss: 0.3384 - acc: 0.8618   
Epoch 58/300
7200/7200 [==============================] - 0s - loss: 0.3383 - acc: 0.8612   
Epoch 59/300
7200/7200 [==============================] - 0s - loss: 0.3379 - acc: 0.8618   
Epoch 60/300
7200/7200 [==============================] - 0s - loss: 0.3385 - acc: 0.8624   
Epoch 61/300
7200/7200 [==============================] - 0s - loss: 0.3374 - acc: 0.8631   
Epoch 62/300
7200/7200 [==============================] - 0s - loss: 0.3376 - acc: 0.8629   
Epoch 63/300
7200/7200 [==============================] - 0s - loss: 0.3374 - acc: 0.8625   
Epoch 64/300
7200/7200 [==============================] - 0s - loss: 0.3376 - acc: 0.8607   
Epoch 65/300
7200/7200 [==============================] - 0s - loss: 0.3372 - acc: 0.8640   
Epoch 66/300
7200/7200 [==============================] - 0s - loss: 0.3373 - acc: 0.8624   
Epoch 67/300
7200/7200 [==============================] - 0s - loss: 0.3369 - acc: 0.8643   
Epoch 68/300
7200/7200 [==============================] - 0s - loss: 0.3370 - acc: 0.8629   
Epoch 69/300
7200/7200 [==============================] - 0s - loss: 0.3371 - acc: 0.8614   
Epoch 70/300
7200/7200 [==============================] - 0s - loss: 0.3371 - acc: 0.8625   
Epoch 71/300
7200/7200 [==============================] - 0s - loss: 0.3363 - acc: 0.8650   
Epoch 72/300
7200/7200 [==============================] - 0s - loss: 0.3362 - acc: 0.8621   
Epoch 73/300
7200/7200 [==============================] - 0s - loss: 0.3372 - acc: 0.8631   
Epoch 74/300
7200/7200 [==============================] - 0s - loss: 0.3371 - acc: 0.8653   
Epoch 75/300
7200/7200 [==============================] - 0s - loss: 0.3369 - acc: 0.8618   
Epoch 76/300
7200/7200 [==============================] - 0s - loss: 0.3371 - acc: 0.8637   
Epoch 77/300
7200/7200 [==============================] - 0s - loss: 0.3366 - acc: 0.8621   
Epoch 78/300
7200/7200 [==============================] - 0s - loss: 0.3361 - acc: 0.8633   
Epoch 79/300
7200/7200 [==============================] - 0s - loss: 0.3362 - acc: 0.8624   
Epoch 80/300
7200/7200 [==============================] - 0s - loss: 0.3358 - acc: 0.8642   
Epoch 81/300
7200/7200 [==============================] - 0s - loss: 0.3359 - acc: 0.8640   
Epoch 82/300
7200/7200 [==============================] - 0s - loss: 0.3351 - acc: 0.8635   
Epoch 83/300
7200/7200 [==============================] - 0s - loss: 0.3358 - acc: 0.8643   
Epoch 84/300
7200/7200 [==============================] - 0s - loss: 0.3360 - acc: 0.8635   
Epoch 85/300
7200/7200 [==============================] - 0s - loss: 0.3360 - acc: 0.8632   
Epoch 86/300
7200/7200 [==============================] - 0s - loss: 0.3355 - acc: 0.8631   
Epoch 87/300
7200/7200 [==============================] - 0s - loss: 0.3343 - acc: 0.8649   
Epoch 88/300
7200/7200 [==============================] - 0s - loss: 0.3358 - acc: 0.8640   
Epoch 89/300
7200/7200 [==============================] - 0s - loss: 0.3357 - acc: 0.8643   
Epoch 90/300
7200/7200 [==============================] - 0s - loss: 0.3354 - acc: 0.8637   
Epoch 91/300
7200/7200 [==============================] - 0s - loss: 0.3352 - acc: 0.8626   
Epoch 92/300
7200/7200 [==============================] - 0s - loss: 0.3345 - acc: 0.8661   
Epoch 93/300
7200/7200 [==============================] - 0s - loss: 0.3348 - acc: 0.8637   
Epoch 94/300
7200/7200 [==============================] - 0s - loss: 0.3345 - acc: 0.8628   
Epoch 95/300
7200/7200 [==============================] - 0s - loss: 0.3352 - acc: 0.8628   
Epoch 96/300
7200/7200 [==============================] - 0s - loss: 0.3343 - acc: 0.8633   
Epoch 97/300
7200/7200 [==============================] - 0s - loss: 0.3348 - acc: 0.8624   
Epoch 98/300
7200/7200 [==============================] - 0s - loss: 0.3344 - acc: 0.8608   
Epoch 99/300
7200/7200 [==============================] - 0s - loss: 0.3340 - acc: 0.8636   
Epoch 100/300
7200/7200 [==============================] - 0s - loss: 0.3337 - acc: 0.8611   
Epoch 101/300
7200/7200 [==============================] - 0s - loss: 0.3349 - acc: 0.8622   
Epoch 102/300
7200/7200 [==============================] - 0s - loss: 0.3345 - acc: 0.8639   
Epoch 103/300
7200/7200 [==============================] - 0s - loss: 0.3342 - acc: 0.8621   
Epoch 104/300
7200/7200 [==============================] - ETA: 0s - loss: 0.3362 - acc: 0.864 - 0s - loss: 0.3335 - acc: 0.8650   
Epoch 105/300
7200/7200 [==============================] - 0s - loss: 0.3345 - acc: 0.8618   
Epoch 106/300
7200/7200 [==============================] - 0s - loss: 0.3335 - acc: 0.8639   
Epoch 107/300
7200/7200 [==============================] - 0s - loss: 0.3335 - acc: 0.8649   
Epoch 108/300
7200/7200 [==============================] - 0s - loss: 0.3333 - acc: 0.8632   
Epoch 109/300
7200/7200 [==============================] - 0s - loss: 0.3336 - acc: 0.8632   
Epoch 110/300
7200/7200 [==============================] - 0s - loss: 0.3340 - acc: 0.8631   
Epoch 111/300
7200/7200 [==============================] - 0s - loss: 0.3341 - acc: 0.8633   
Epoch 112/300
7200/7200 [==============================] - 0s - loss: 0.3334 - acc: 0.8636   
Epoch 113/300
7200/7200 [==============================] - 0s - loss: 0.3330 - acc: 0.8624   
Epoch 114/300
7200/7200 [==============================] - 0s - loss: 0.3331 - acc: 0.8626   
Epoch 115/300
7200/7200 [==============================] - 0s - loss: 0.3335 - acc: 0.8615   
Epoch 116/300
7200/7200 [==============================] - 0s - loss: 0.3334 - acc: 0.8639   
Epoch 117/300
7200/7200 [==============================] - 0s - loss: 0.3327 - acc: 0.8625   
Epoch 118/300
7200/7200 [==============================] - 0s - loss: 0.3330 - acc: 0.8639   
Epoch 119/300
7200/7200 [==============================] - 0s - loss: 0.3332 - acc: 0.8624   
Epoch 120/300
7200/7200 [==============================] - 0s - loss: 0.3332 - acc: 0.8625   
Epoch 121/300
7200/7200 [==============================] - 0s - loss: 0.3331 - acc: 0.8629   
Epoch 122/300
7200/7200 [==============================] - 0s - loss: 0.3329 - acc: 0.8637   
Epoch 123/300
7200/7200 [==============================] - 0s - loss: 0.3330 - acc: 0.8646   
Epoch 124/300
7200/7200 [==============================] - 0s - loss: 0.3335 - acc: 0.8632   
Epoch 125/300
7200/7200 [==============================] - 0s - loss: 0.3330 - acc: 0.8622   
Epoch 126/300
7200/7200 [==============================] - 0s - loss: 0.3332 - acc: 0.8637   
Epoch 127/300
7200/7200 [==============================] - 0s - loss: 0.3324 - acc: 0.8646   
Epoch 128/300
7200/7200 [==============================] - 0s - loss: 0.3330 - acc: 0.8639   
Epoch 129/300
7200/7200 [==============================] - 0s - loss: 0.3325 - acc: 0.8656   
Epoch 130/300
7200/7200 [==============================] - 0s - loss: 0.3328 - acc: 0.8617   
Epoch 131/300
7200/7200 [==============================] - 0s - loss: 0.3324 - acc: 0.8635   
Epoch 132/300
7200/7200 [==============================] - 0s - loss: 0.3318 - acc: 0.8628   
Epoch 133/300
7200/7200 [==============================] - 0s - loss: 0.3328 - acc: 0.8632   
Epoch 134/300
7200/7200 [==============================] - 0s - loss: 0.3327 - acc: 0.8618   
Epoch 135/300
7200/7200 [==============================] - 0s - loss: 0.3326 - acc: 0.8639   
Epoch 136/300
7200/7200 [==============================] - 0s - loss: 0.3318 - acc: 0.8632   
Epoch 137/300
7200/7200 [==============================] - 0s - loss: 0.3329 - acc: 0.8624   
Epoch 138/300
7200/7200 [==============================] - 0s - loss: 0.3321 - acc: 0.8661   
Epoch 139/300
7200/7200 [==============================] - 0s - loss: 0.3317 - acc: 0.8640   
Epoch 140/300
7200/7200 [==============================] - 0s - loss: 0.3317 - acc: 0.8625   
Epoch 141/300
7200/7200 [==============================] - 0s - loss: 0.3319 - acc: 0.8619   
Epoch 142/300
7200/7200 [==============================] - 0s - loss: 0.3320 - acc: 0.8653   
Epoch 143/300
7200/7200 [==============================] - 0s - loss: 0.3323 - acc: 0.8629   
Epoch 144/300
7200/7200 [==============================] - 0s - loss: 0.3324 - acc: 0.8628   
Epoch 145/300
7200/7200 [==============================] - 0s - loss: 0.3319 - acc: 0.8636   
Epoch 146/300
7200/7200 [==============================] - 0s - loss: 0.3321 - acc: 0.8636   
Epoch 147/300
7200/7200 [==============================] - 0s - loss: 0.3315 - acc: 0.8644   
Epoch 148/300
7200/7200 [==============================] - 0s - loss: 0.3313 - acc: 0.8646   
Epoch 149/300
7200/7200 [==============================] - 0s - loss: 0.3315 - acc: 0.8633   
Epoch 150/300
7200/7200 [==============================] - 0s - loss: 0.3317 - acc: 0.8622   
Epoch 151/300
7200/7200 [==============================] - 0s - loss: 0.3316 - acc: 0.8633   
Epoch 152/300
7200/7200 [==============================] - 0s - loss: 0.3307 - acc: 0.8643   
Epoch 153/300
7200/7200 [==============================] - 0s - loss: 0.3314 - acc: 0.8635   
Epoch 154/300
7200/7200 [==============================] - 0s - loss: 0.3319 - acc: 0.8631   
Epoch 155/300
7200/7200 [==============================] - 0s - loss: 0.3314 - acc: 0.8622   
Epoch 156/300
7200/7200 [==============================] - 0s - loss: 0.3311 - acc: 0.8644   
Epoch 157/300
7200/7200 [==============================] - 0s - loss: 0.3318 - acc: 0.8640   
Epoch 158/300
7200/7200 [==============================] - 0s - loss: 0.3314 - acc: 0.8635   
Epoch 159/300
7200/7200 [==============================] - 0s - loss: 0.3311 - acc: 0.8640   
Epoch 160/300
7200/7200 [==============================] - 0s - loss: 0.3316 - acc: 0.8635   
Epoch 161/300
7200/7200 [==============================] - 0s - loss: 0.3311 - acc: 0.8639   
Epoch 162/300
7200/7200 [==============================] - 0s - loss: 0.3310 - acc: 0.8633   
Epoch 163/300
7200/7200 [==============================] - 0s - loss: 0.3304 - acc: 0.8653   - ETA: 0s - loss: 0.3381 - acc:
Epoch 164/300
7200/7200 [==============================] - 0s - loss: 0.3315 - acc: 0.8662   
Epoch 165/300
7200/7200 [==============================] - 0s - loss: 0.3314 - acc: 0.8631   
Epoch 166/300
7200/7200 [==============================] - 0s - loss: 0.3312 - acc: 0.8640   
Epoch 167/300
7200/7200 [==============================] - 0s - loss: 0.3310 - acc: 0.8668   
Epoch 168/300
7200/7200 [==============================] - 0s - loss: 0.3315 - acc: 0.8653   
Epoch 169/300
7200/7200 [==============================] - 0s - loss: 0.3314 - acc: 0.8650   
Epoch 170/300
7200/7200 [==============================] - 0s - loss: 0.3301 - acc: 0.8649   
Epoch 171/300
7200/7200 [==============================] - 0s - loss: 0.3308 - acc: 0.8647   
Epoch 172/300
7200/7200 [==============================] - 0s - loss: 0.3314 - acc: 0.8617   
Epoch 173/300
7200/7200 [==============================] - 0s - loss: 0.3311 - acc: 0.8635   
Epoch 174/300
7200/7200 [==============================] - 0s - loss: 0.3302 - acc: 0.8631   
Epoch 175/300
7200/7200 [==============================] - 0s - loss: 0.3313 - acc: 0.8642   
Epoch 176/300
7200/7200 [==============================] - 0s - loss: 0.3310 - acc: 0.8633   
Epoch 177/300
7200/7200 [==============================] - 0s - loss: 0.3312 - acc: 0.8635   
Epoch 178/300
7200/7200 [==============================] - 0s - loss: 0.3307 - acc: 0.8635   
Epoch 179/300
7200/7200 [==============================] - 0s - loss: 0.3310 - acc: 0.8643   
Epoch 180/300
7200/7200 [==============================] - 0s - loss: 0.3308 - acc: 0.8644   
Epoch 181/300
7200/7200 [==============================] - 0s - loss: 0.3305 - acc: 0.8639   
Epoch 182/300
7200/7200 [==============================] - 0s - loss: 0.3304 - acc: 0.8640   
Epoch 183/300
7200/7200 [==============================] - 0s - loss: 0.3310 - acc: 0.8639   
Epoch 184/300
7200/7200 [==============================] - 0s - loss: 0.3312 - acc: 0.8643   
Epoch 185/300
7200/7200 [==============================] - 0s - loss: 0.3306 - acc: 0.8653   
Epoch 186/300
7200/7200 [==============================] - 0s - loss: 0.3312 - acc: 0.8643   
Epoch 187/300
7200/7200 [==============================] - 0s - loss: 0.3300 - acc: 0.8660   
Epoch 188/300
7200/7200 [==============================] - 0s - loss: 0.3310 - acc: 0.8642   
Epoch 189/300
7200/7200 [==============================] - 0s - loss: 0.3310 - acc: 0.8656   
Epoch 190/300
7200/7200 [==============================] - 0s - loss: 0.3308 - acc: 0.8631   
Epoch 191/300
7200/7200 [==============================] - 0s - loss: 0.3302 - acc: 0.8656   
Epoch 192/300
7200/7200 [==============================] - 0s - loss: 0.3310 - acc: 0.8633   
Epoch 193/300
7200/7200 [==============================] - 0s - loss: 0.3310 - acc: 0.8639   
Epoch 194/300
7200/7200 [==============================] - 0s - loss: 0.3305 - acc: 0.8639   
Epoch 195/300
7200/7200 [==============================] - 0s - loss: 0.3303 - acc: 0.8656   
Epoch 196/300
7200/7200 [==============================] - 0s - loss: 0.3309 - acc: 0.8628   
Epoch 197/300
7200/7200 [==============================] - 0s - loss: 0.3305 - acc: 0.8662   
Epoch 198/300
7200/7200 [==============================] - 0s - loss: 0.3306 - acc: 0.8636   
Epoch 199/300
7200/7200 [==============================] - 0s - loss: 0.3306 - acc: 0.8637   
Epoch 200/300
7200/7200 [==============================] - 0s - loss: 0.3311 - acc: 0.8610   
Epoch 201/300
7200/7200 [==============================] - 0s - loss: 0.3305 - acc: 0.8640   
Epoch 202/300
7200/7200 [==============================] - 0s - loss: 0.3302 - acc: 0.8635   
Epoch 203/300
7200/7200 [==============================] - 0s - loss: 0.3299 - acc: 0.8625   
Epoch 204/300
7200/7200 [==============================] - ETA: 0s - loss: 0.3313 - acc: 0.861 - 0s - loss: 0.3309 - acc: 0.8624   
Epoch 205/300
7200/7200 [==============================] - 0s - loss: 0.3300 - acc: 0.8636   
Epoch 206/300
7200/7200 [==============================] - 0s - loss: 0.3306 - acc: 0.8658   
Epoch 207/300
7200/7200 [==============================] - 0s - loss: 0.3310 - acc: 0.8628   
Epoch 208/300
7200/7200 [==============================] - 0s - loss: 0.3307 - acc: 0.8647   
Epoch 209/300
7200/7200 [==============================] - 0s - loss: 0.3295 - acc: 0.8633   
Epoch 210/300
7200/7200 [==============================] - 0s - loss: 0.3307 - acc: 0.8640   
Epoch 211/300
7200/7200 [==============================] - 0s - loss: 0.3307 - acc: 0.8618   
Epoch 212/300
7200/7200 [==============================] - 0s - loss: 0.3308 - acc: 0.8637   
Epoch 213/300
7200/7200 [==============================] - 0s - loss: 0.3299 - acc: 0.8635   
Epoch 214/300
7200/7200 [==============================] - 0s - loss: 0.3305 - acc: 0.8631   
Epoch 215/300
7200/7200 [==============================] - 0s - loss: 0.3305 - acc: 0.8640   
Epoch 216/300
7200/7200 [==============================] - 0s - loss: 0.3296 - acc: 0.8636   
Epoch 217/300
7200/7200 [==============================] - 0s - loss: 0.3299 - acc: 0.8640   
Epoch 218/300
7200/7200 [==============================] - 0s - loss: 0.3299 - acc: 0.8647   
Epoch 219/300
7200/7200 [==============================] - 0s - loss: 0.3302 - acc: 0.8647   
Epoch 220/300
7200/7200 [==============================] - 0s - loss: 0.3297 - acc: 0.8646   
Epoch 221/300
7200/7200 [==============================] - 0s - loss: 0.3296 - acc: 0.8646   
Epoch 222/300
7200/7200 [==============================] - 0s - loss: 0.3303 - acc: 0.8647   
Epoch 223/300
7200/7200 [==============================] - 0s - loss: 0.3300 - acc: 0.8635   
Epoch 224/300
7200/7200 [==============================] - 0s - loss: 0.3297 - acc: 0.8617   
Epoch 225/300
7200/7200 [==============================] - 0s - loss: 0.3299 - acc: 0.8637   
Epoch 226/300
7200/7200 [==============================] - 0s - loss: 0.3294 - acc: 0.8628   
Epoch 227/300
7200/7200 [==============================] - 0s - loss: 0.3301 - acc: 0.8633   
Epoch 228/300
7200/7200 [==============================] - 0s - loss: 0.3295 - acc: 0.8639   
Epoch 229/300
7200/7200 [==============================] - 0s - loss: 0.3303 - acc: 0.8629   
Epoch 230/300
7200/7200 [==============================] - 0s - loss: 0.3307 - acc: 0.8640   
Epoch 231/300
7200/7200 [==============================] - 0s - loss: 0.3296 - acc: 0.8618   
Epoch 232/300
7200/7200 [==============================] - 0s - loss: 0.3302 - acc: 0.8617   
Epoch 233/300
7200/7200 [==============================] - 0s - loss: 0.3302 - acc: 0.8637   
Epoch 234/300
7200/7200 [==============================] - 0s - loss: 0.3294 - acc: 0.8644   
Epoch 235/300
7200/7200 [==============================] - 0s - loss: 0.3297 - acc: 0.8637   
Epoch 236/300
7200/7200 [==============================] - 0s - loss: 0.3304 - acc: 0.8640   
Epoch 237/300
7200/7200 [==============================] - 0s - loss: 0.3298 - acc: 0.8619   
Epoch 238/300
7200/7200 [==============================] - 0s - loss: 0.3302 - acc: 0.8649   
Epoch 239/300
7200/7200 [==============================] - 0s - loss: 0.3297 - acc: 0.8650   
Epoch 240/300
7200/7200 [==============================] - 0s - loss: 0.3298 - acc: 0.8647   
Epoch 241/300
7200/7200 [==============================] - 0s - loss: 0.3298 - acc: 0.8640   
Epoch 242/300
7200/7200 [==============================] - 0s - loss: 0.3295 - acc: 0.8644   
Epoch 243/300
7200/7200 [==============================] - 0s - loss: 0.3307 - acc: 0.8644   
Epoch 244/300
7200/7200 [==============================] - 0s - loss: 0.3301 - acc: 0.8622   
Epoch 245/300
7200/7200 [==============================] - 0s - loss: 0.3293 - acc: 0.8650   
Epoch 246/300
7200/7200 [==============================] - 0s - loss: 0.3291 - acc: 0.8637   
Epoch 247/300
7200/7200 [==============================] - 0s - loss: 0.3296 - acc: 0.8633   
Epoch 248/300
7200/7200 [==============================] - 0s - loss: 0.3298 - acc: 0.8637   
Epoch 249/300
7200/7200 [==============================] - 0s - loss: 0.3290 - acc: 0.8640   
Epoch 250/300
7200/7200 [==============================] - 0s - loss: 0.3297 - acc: 0.8653   
Epoch 251/300
7200/7200 [==============================] - 0s - loss: 0.3297 - acc: 0.8651   
Epoch 252/300
7200/7200 [==============================] - 0s - loss: 0.3294 - acc: 0.8633   
Epoch 253/300
7200/7200 [==============================] - 0s - loss: 0.3296 - acc: 0.8640   
Epoch 254/300
7200/7200 [==============================] - 0s - loss: 0.3291 - acc: 0.8637   
Epoch 255/300
7200/7200 [==============================] - 0s - loss: 0.3298 - acc: 0.8643   
Epoch 256/300
7200/7200 [==============================] - 0s - loss: 0.3297 - acc: 0.8640   
Epoch 257/300
7200/7200 [==============================] - 0s - loss: 0.3295 - acc: 0.8650   
Epoch 258/300
7200/7200 [==============================] - 0s - loss: 0.3294 - acc: 0.8633   
Epoch 259/300
7200/7200 [==============================] - 0s - loss: 0.3281 - acc: 0.8646   
Epoch 260/300
7200/7200 [==============================] - 0s - loss: 0.3294 - acc: 0.8650   
Epoch 261/300
7200/7200 [==============================] - 0s - loss: 0.3299 - acc: 0.8632   
Epoch 262/300
7200/7200 [==============================] - 0s - loss: 0.3295 - acc: 0.8639   
Epoch 263/300
7200/7200 [==============================] - 0s - loss: 0.3296 - acc: 0.8626   
Epoch 264/300
7200/7200 [==============================] - 0s - loss: 0.3297 - acc: 0.8647   
Epoch 265/300
7200/7200 [==============================] - 0s - loss: 0.3291 - acc: 0.8643   
Epoch 266/300
7200/7200 [==============================] - 0s - loss: 0.3291 - acc: 0.8637   
Epoch 267/300
7200/7200 [==============================] - 0s - loss: 0.3295 - acc: 0.8628   
Epoch 268/300
7200/7200 [==============================] - 0s - loss: 0.3291 - acc: 0.8637   
Epoch 269/300
7200/7200 [==============================] - 0s - loss: 0.3294 - acc: 0.8642   
Epoch 270/300
7200/7200 [==============================] - 0s - loss: 0.3290 - acc: 0.8642   
Epoch 271/300
7200/7200 [==============================] - 0s - loss: 0.3296 - acc: 0.8637   
Epoch 272/300
7200/7200 [==============================] - 0s - loss: 0.3289 - acc: 0.8656   
Epoch 273/300
7200/7200 [==============================] - 0s - loss: 0.3296 - acc: 0.8647   
Epoch 274/300
7200/7200 [==============================] - 0s - loss: 0.3296 - acc: 0.8631   
Epoch 275/300
7200/7200 [==============================] - 0s - loss: 0.3285 - acc: 0.8643   
Epoch 276/300
7200/7200 [==============================] - 0s - loss: 0.3294 - acc: 0.8658   
Epoch 277/300
7200/7200 [==============================] - 0s - loss: 0.3295 - acc: 0.8643   
Epoch 278/300
7200/7200 [==============================] - 0s - loss: 0.3301 - acc: 0.8640   
Epoch 279/300
7200/7200 [==============================] - 0s - loss: 0.3293 - acc: 0.8639   
Epoch 280/300
7200/7200 [==============================] - 0s - loss: 0.3288 - acc: 0.8644   
Epoch 281/300
7200/7200 [==============================] - 0s - loss: 0.3289 - acc: 0.8651   
Epoch 282/300
7200/7200 [==============================] - 0s - loss: 0.3292 - acc: 0.8640   
Epoch 283/300
7200/7200 [==============================] - 0s - loss: 0.3289 - acc: 0.8604   
Epoch 284/300
7200/7200 [==============================] - 0s - loss: 0.3285 - acc: 0.8640   
Epoch 285/300
7200/7200 [==============================] - 0s - loss: 0.3291 - acc: 0.8639   
Epoch 286/300
7200/7200 [==============================] - 0s - loss: 0.3295 - acc: 0.8653   
Epoch 287/300
7200/7200 [==============================] - 0s - loss: 0.3286 - acc: 0.8643   
Epoch 288/300
7200/7200 [==============================] - 0s - loss: 0.3290 - acc: 0.8650   
Epoch 289/300
7200/7200 [==============================] - 0s - loss: 0.3292 - acc: 0.8628   
Epoch 290/300
7200/7200 [==============================] - 0s - loss: 0.3297 - acc: 0.8644   
Epoch 291/300
7200/7200 [==============================] - 0s - loss: 0.3287 - acc: 0.8624   
Epoch 292/300
7200/7200 [==============================] - 0s - loss: 0.3288 - acc: 0.8657   
Epoch 293/300
7200/7200 [==============================] - 0s - loss: 0.3288 - acc: 0.8639   
Epoch 294/300
7200/7200 [==============================] - 0s - loss: 0.3290 - acc: 0.8637   
Epoch 295/300
7200/7200 [==============================] - 0s - loss: 0.3287 - acc: 0.8646   
Epoch 296/300
7200/7200 [==============================] - 0s - loss: 0.3284 - acc: 0.8661   
Epoch 297/300
7200/7200 [==============================] - 0s - loss: 0.3293 - acc: 0.8640   
Epoch 298/300
7200/7200 [==============================] - 0s - loss: 0.3291 - acc: 0.8636   
Epoch 299/300
7200/7200 [==============================] - 0s - loss: 0.3292 - acc: 0.8626   
Epoch 300/300
7200/7200 [==============================] - 0s - loss: 0.3283 - acc: 0.8640   
5875/7200 [=======================>......] - ETA: 0sEpoch 1/300
7200/7200 [==============================] - 1s - loss: 0.6006 - acc: 0.7914   
Epoch 2/300
7200/7200 [==============================] - 0s - loss: 0.4545 - acc: 0.7937   
Epoch 3/300
7200/7200 [==============================] - 0s - loss: 0.4381 - acc: 0.7937   
Epoch 4/300
7200/7200 [==============================] - 0s - loss: 0.4324 - acc: 0.7937   
Epoch 5/300
7200/7200 [==============================] - 0s - loss: 0.4289 - acc: 0.7937   
Epoch 6/300
7200/7200 [==============================] - 0s - loss: 0.4261 - acc: 0.7938   
Epoch 7/300
7200/7200 [==============================] - 0s - loss: 0.4238 - acc: 0.7938   
Epoch 8/300
7200/7200 [==============================] - 0s - loss: 0.4216 - acc: 0.8168   
Epoch 9/300
7200/7200 [==============================] - 0s - loss: 0.4201 - acc: 0.8221   
Epoch 10/300
7200/7200 [==============================] - 0s - loss: 0.4190 - acc: 0.8256   
Epoch 11/300
7200/7200 [==============================] - 0s - loss: 0.4179 - acc: 0.8265   
Epoch 12/300
7200/7200 [==============================] - 0s - loss: 0.4167 - acc: 0.8276   
Epoch 13/300
7200/7200 [==============================] - 0s - loss: 0.4160 - acc: 0.8297   
Epoch 14/300
7200/7200 [==============================] - 0s - loss: 0.4150 - acc: 0.8306   
Epoch 15/300
7200/7200 [==============================] - 0s - loss: 0.4143 - acc: 0.8301   
Epoch 16/300
7200/7200 [==============================] - 0s - loss: 0.4137 - acc: 0.8296   
Epoch 17/300
7200/7200 [==============================] - 0s - loss: 0.4132 - acc: 0.8306   
Epoch 18/300
7200/7200 [==============================] - 0s - loss: 0.4126 - acc: 0.8314   
Epoch 19/300
7200/7200 [==============================] - 0s - loss: 0.4121 - acc: 0.8301   
Epoch 20/300
7200/7200 [==============================] - 0s - loss: 0.4115 - acc: 0.8324   
Epoch 21/300
7200/7200 [==============================] - 0s - loss: 0.4108 - acc: 0.8322   
Epoch 22/300
7200/7200 [==============================] - 0s - loss: 0.4104 - acc: 0.8325   
Epoch 23/300
7200/7200 [==============================] - 0s - loss: 0.4093 - acc: 0.8343   
Epoch 24/300
7200/7200 [==============================] - 0s - loss: 0.4087 - acc: 0.8319   
Epoch 25/300
7200/7200 [==============================] - 0s - loss: 0.4082 - acc: 0.8329   
Epoch 26/300
7200/7200 [==============================] - 0s - loss: 0.4074 - acc: 0.8333   
Epoch 27/300
7200/7200 [==============================] - 0s - loss: 0.4069 - acc: 0.8340   
Epoch 28/300
7200/7200 [==============================] - 0s - loss: 0.4061 - acc: 0.8346   
Epoch 29/300
7200/7200 [==============================] - 0s - loss: 0.4056 - acc: 0.8346   
Epoch 30/300
7200/7200 [==============================] - 0s - loss: 0.4052 - acc: 0.8329   
Epoch 31/300
7200/7200 [==============================] - 0s - loss: 0.4044 - acc: 0.8351   
Epoch 32/300
7200/7200 [==============================] - 0s - loss: 0.4040 - acc: 0.8335   
Epoch 33/300
7200/7200 [==============================] - 0s - loss: 0.4034 - acc: 0.8336   
Epoch 34/300
7200/7200 [==============================] - 0s - loss: 0.4032 - acc: 0.8322   
Epoch 35/300
7200/7200 [==============================] - 0s - loss: 0.4026 - acc: 0.8325   
Epoch 36/300
7200/7200 [==============================] - 0s - loss: 0.4020 - acc: 0.8344   
Epoch 37/300
7200/7200 [==============================] - 0s - loss: 0.4019 - acc: 0.8356   
Epoch 38/300
7200/7200 [==============================] - 0s - loss: 0.4013 - acc: 0.8343   
Epoch 39/300
7200/7200 [==============================] - 0s - loss: 0.4015 - acc: 0.8322   
Epoch 40/300
7200/7200 [==============================] - 0s - loss: 0.4012 - acc: 0.8340   
Epoch 41/300
7200/7200 [==============================] - 0s - loss: 0.4008 - acc: 0.8335   
Epoch 42/300
7200/7200 [==============================] - 0s - loss: 0.4001 - acc: 0.8347   
Epoch 43/300
7200/7200 [==============================] - 0s - loss: 0.4004 - acc: 0.8349   
Epoch 44/300
7200/7200 [==============================] - 0s - loss: 0.4003 - acc: 0.8343   
Epoch 45/300
7200/7200 [==============================] - 0s - loss: 0.3996 - acc: 0.8340   
Epoch 46/300
7200/7200 [==============================] - 0s - loss: 0.3996 - acc: 0.8328   
Epoch 47/300
7200/7200 [==============================] - 0s - loss: 0.3998 - acc: 0.8350   
Epoch 48/300
7200/7200 [==============================] - 0s - loss: 0.3991 - acc: 0.8344   
Epoch 49/300
7200/7200 [==============================] - 0s - loss: 0.3994 - acc: 0.8343   
Epoch 50/300
7200/7200 [==============================] - 0s - loss: 0.3990 - acc: 0.8340   
Epoch 51/300
7200/7200 [==============================] - 0s - loss: 0.3986 - acc: 0.8343   
Epoch 52/300
7200/7200 [==============================] - 0s - loss: 0.3990 - acc: 0.8339   
Epoch 53/300
7200/7200 [==============================] - 0s - loss: 0.3985 - acc: 0.8332   
Epoch 54/300
7200/7200 [==============================] - 0s - loss: 0.3982 - acc: 0.8331   
Epoch 55/300
7200/7200 [==============================] - 0s - loss: 0.3985 - acc: 0.8331   
Epoch 56/300
7200/7200 [==============================] - 0s - loss: 0.3982 - acc: 0.8326   
Epoch 57/300
7200/7200 [==============================] - 0s - loss: 0.3983 - acc: 0.8351   
Epoch 58/300
7200/7200 [==============================] - 0s - loss: 0.3979 - acc: 0.8333   
Epoch 59/300
7200/7200 [==============================] - 0s - loss: 0.3979 - acc: 0.8340   
Epoch 60/300
7200/7200 [==============================] - 0s - loss: 0.3981 - acc: 0.8343   
Epoch 61/300
7200/7200 [==============================] - 0s - loss: 0.3975 - acc: 0.8343   
Epoch 62/300
7200/7200 [==============================] - 0s - loss: 0.3980 - acc: 0.8333   
Epoch 63/300
7200/7200 [==============================] - 0s - loss: 0.3979 - acc: 0.8335   
Epoch 64/300
7200/7200 [==============================] - 0s - loss: 0.3978 - acc: 0.8343   
Epoch 65/300
7200/7200 [==============================] - 0s - loss: 0.3972 - acc: 0.8339   
Epoch 66/300
7200/7200 [==============================] - 0s - loss: 0.3975 - acc: 0.8347   
Epoch 67/300
7200/7200 [==============================] - 0s - loss: 0.3975 - acc: 0.8333   
Epoch 68/300
7200/7200 [==============================] - 0s - loss: 0.3975 - acc: 0.8349   
Epoch 69/300
7200/7200 [==============================] - 0s - loss: 0.3976 - acc: 0.8335   
Epoch 70/300
7200/7200 [==============================] - 0s - loss: 0.3970 - acc: 0.8347   
Epoch 71/300
7200/7200 [==============================] - 0s - loss: 0.3973 - acc: 0.8332   
Epoch 72/300
7200/7200 [==============================] - 0s - loss: 0.3975 - acc: 0.8347   
Epoch 73/300
7200/7200 [==============================] - 0s - loss: 0.3971 - acc: 0.8349   
Epoch 74/300
7200/7200 [==============================] - 0s - loss: 0.3968 - acc: 0.8346   
Epoch 75/300
7200/7200 [==============================] - 0s - loss: 0.3975 - acc: 0.8342   
Epoch 76/300
7200/7200 [==============================] - 0s - loss: 0.3968 - acc: 0.8335   
Epoch 77/300
7200/7200 [==============================] - 0s - loss: 0.3969 - acc: 0.8350   
Epoch 78/300
7200/7200 [==============================] - 0s - loss: 0.3971 - acc: 0.8342   
Epoch 79/300
7200/7200 [==============================] - 0s - loss: 0.3969 - acc: 0.8343   
Epoch 80/300
7200/7200 [==============================] - 0s - loss: 0.3970 - acc: 0.8343   
Epoch 81/300
7200/7200 [==============================] - 0s - loss: 0.3969 - acc: 0.8343   
Epoch 82/300
7200/7200 [==============================] - 0s - loss: 0.3966 - acc: 0.8346   
Epoch 83/300
7200/7200 [==============================] - 0s - loss: 0.3970 - acc: 0.8358   
Epoch 84/300
7200/7200 [==============================] - 0s - loss: 0.3969 - acc: 0.8350   
Epoch 85/300
7200/7200 [==============================] - 0s - loss: 0.3968 - acc: 0.8351   
Epoch 86/300
7200/7200 [==============================] - 0s - loss: 0.3964 - acc: 0.8344   
Epoch 87/300
7200/7200 [==============================] - 0s - loss: 0.3972 - acc: 0.8350   
Epoch 88/300
7200/7200 [==============================] - 0s - loss: 0.3967 - acc: 0.8339   
Epoch 89/300
7200/7200 [==============================] - 0s - loss: 0.3967 - acc: 0.8333   
Epoch 90/300
7200/7200 [==============================] - 0s - loss: 0.3966 - acc: 0.8344   
Epoch 91/300
7200/7200 [==============================] - 0s - loss: 0.3964 - acc: 0.8344   
Epoch 92/300
7200/7200 [==============================] - 0s - loss: 0.3968 - acc: 0.8337   
Epoch 93/300
7200/7200 [==============================] - 0s - loss: 0.3966 - acc: 0.8350   
Epoch 94/300
7200/7200 [==============================] - 0s - loss: 0.3968 - acc: 0.8344   
Epoch 95/300
7200/7200 [==============================] - 0s - loss: 0.3965 - acc: 0.8343   
Epoch 96/300
7200/7200 [==============================] - 0s - loss: 0.3967 - acc: 0.8342   
Epoch 97/300
7200/7200 [==============================] - 0s - loss: 0.3967 - acc: 0.8337   
Epoch 98/300
7200/7200 [==============================] - 0s - loss: 0.3964 - acc: 0.8344   
Epoch 99/300
7200/7200 [==============================] - 0s - loss: 0.3962 - acc: 0.8339   
Epoch 100/300
7200/7200 [==============================] - 0s - loss: 0.3968 - acc: 0.8349   
Epoch 101/300
7200/7200 [==============================] - 0s - loss: 0.3966 - acc: 0.8336   
Epoch 102/300
7200/7200 [==============================] - 0s - loss: 0.3961 - acc: 0.8351   
Epoch 103/300
7200/7200 [==============================] - 0s - loss: 0.3968 - acc: 0.8339   
Epoch 104/300
7200/7200 [==============================] - 0s - loss: 0.3960 - acc: 0.8358   
Epoch 105/300
7200/7200 [==============================] - 0s - loss: 0.3962 - acc: 0.8357   
Epoch 106/300
7200/7200 [==============================] - 0s - loss: 0.3965 - acc: 0.8344   
Epoch 107/300
7200/7200 [==============================] - 0s - loss: 0.3962 - acc: 0.8337   
Epoch 108/300
7200/7200 [==============================] - 0s - loss: 0.3964 - acc: 0.8339   
Epoch 109/300
7200/7200 [==============================] - 0s - loss: 0.3966 - acc: 0.8347   
Epoch 110/300
7200/7200 [==============================] - 0s - loss: 0.3964 - acc: 0.8342   
Epoch 111/300
7200/7200 [==============================] - 0s - loss: 0.3963 - acc: 0.8346   
Epoch 112/300
7200/7200 [==============================] - 0s - loss: 0.3965 - acc: 0.8336   
Epoch 113/300
7200/7200 [==============================] - 0s - loss: 0.3963 - acc: 0.8356   
Epoch 114/300
7200/7200 [==============================] - 0s - loss: 0.3967 - acc: 0.8336   - ETA: 0s - loss: 0.3968 - ac
Epoch 115/300
7200/7200 [==============================] - 0s - loss: 0.3963 - acc: 0.8350   
Epoch 116/300
7200/7200 [==============================] - 0s - loss: 0.3961 - acc: 0.8335   
Epoch 117/300
7200/7200 [==============================] - 0s - loss: 0.3967 - acc: 0.8325   
Epoch 118/300
7200/7200 [==============================] - 0s - loss: 0.3967 - acc: 0.8350   
Epoch 119/300
7200/7200 [==============================] - 0s - loss: 0.3961 - acc: 0.8350   
Epoch 120/300
7200/7200 [==============================] - 0s - loss: 0.3965 - acc: 0.8339   
Epoch 121/300
7200/7200 [==============================] - 0s - loss: 0.3960 - acc: 0.8347   
Epoch 122/300
7200/7200 [==============================] - 0s - loss: 0.3963 - acc: 0.8340   
Epoch 123/300
7200/7200 [==============================] - 0s - loss: 0.3964 - acc: 0.8332   
Epoch 124/300
7200/7200 [==============================] - 0s - loss: 0.3964 - acc: 0.8350   
Epoch 125/300
7200/7200 [==============================] - 0s - loss: 0.3960 - acc: 0.8349   
Epoch 126/300
7200/7200 [==============================] - 0s - loss: 0.3963 - acc: 0.8333   
Epoch 127/300
7200/7200 [==============================] - 0s - loss: 0.3962 - acc: 0.8335   
Epoch 128/300
7200/7200 [==============================] - 0s - loss: 0.3961 - acc: 0.8350   
Epoch 129/300
7200/7200 [==============================] - 0s - loss: 0.3962 - acc: 0.8340   
Epoch 130/300
7200/7200 [==============================] - 0s - loss: 0.3958 - acc: 0.8361   
Epoch 131/300
7200/7200 [==============================] - 0s - loss: 0.3958 - acc: 0.8346   
Epoch 132/300
7200/7200 [==============================] - 0s - loss: 0.3962 - acc: 0.8347   
Epoch 133/300
7200/7200 [==============================] - 0s - loss: 0.3955 - acc: 0.8346   
Epoch 134/300
7200/7200 [==============================] - 0s - loss: 0.3960 - acc: 0.8346   
Epoch 135/300
7200/7200 [==============================] - 0s - loss: 0.3961 - acc: 0.8332   
Epoch 136/300
7200/7200 [==============================] - 0s - loss: 0.3955 - acc: 0.8329   
Epoch 137/300
7200/7200 [==============================] - 0s - loss: 0.3956 - acc: 0.8343   
Epoch 138/300
7200/7200 [==============================] - 0s - loss: 0.3958 - acc: 0.8350   
Epoch 139/300
7200/7200 [==============================] - 0s - loss: 0.3959 - acc: 0.8331   
Epoch 140/300
7200/7200 [==============================] - 0s - loss: 0.3952 - acc: 0.8346   
Epoch 141/300
7200/7200 [==============================] - 0s - loss: 0.3961 - acc: 0.8333   
Epoch 142/300
7200/7200 [==============================] - 0s - loss: 0.3954 - acc: 0.8339   
Epoch 143/300
7200/7200 [==============================] - 0s - loss: 0.3961 - acc: 0.8333   
Epoch 144/300
7200/7200 [==============================] - 0s - loss: 0.3961 - acc: 0.8340   
Epoch 145/300
7200/7200 [==============================] - 0s - loss: 0.3955 - acc: 0.8343   
Epoch 146/300
7200/7200 [==============================] - 0s - loss: 0.3958 - acc: 0.8343   
Epoch 147/300
7200/7200 [==============================] - 0s - loss: 0.3959 - acc: 0.8343   
Epoch 148/300
7200/7200 [==============================] - 0s - loss: 0.3959 - acc: 0.8344   
Epoch 149/300
7200/7200 [==============================] - 0s - loss: 0.3954 - acc: 0.8335   
Epoch 150/300
7200/7200 [==============================] - 0s - loss: 0.3960 - acc: 0.8331   
Epoch 151/300
7200/7200 [==============================] - 0s - loss: 0.3956 - acc: 0.8322   
Epoch 152/300
7200/7200 [==============================] - 0s - loss: 0.3954 - acc: 0.8339   
Epoch 153/300
7200/7200 [==============================] - 0s - loss: 0.3955 - acc: 0.8354   
Epoch 154/300
7200/7200 [==============================] - 0s - loss: 0.3954 - acc: 0.8361   
Epoch 155/300
7200/7200 [==============================] - 0s - loss: 0.3957 - acc: 0.8344   
Epoch 156/300
7200/7200 [==============================] - 0s - loss: 0.3949 - acc: 0.8354   
Epoch 157/300
7200/7200 [==============================] - 0s - loss: 0.3956 - acc: 0.8337   
Epoch 158/300
7200/7200 [==============================] - 0s - loss: 0.3958 - acc: 0.8337   
Epoch 159/300
7200/7200 [==============================] - 0s - loss: 0.3955 - acc: 0.8343   
Epoch 160/300
7200/7200 [==============================] - 0s - loss: 0.3954 - acc: 0.8336   
Epoch 161/300
7200/7200 [==============================] - 0s - loss: 0.3954 - acc: 0.8349   
Epoch 162/300
7200/7200 [==============================] - 0s - loss: 0.3953 - acc: 0.8343   
Epoch 163/300
7200/7200 [==============================] - 0s - loss: 0.3950 - acc: 0.8350   
Epoch 164/300
7200/7200 [==============================] - 0s - loss: 0.3952 - acc: 0.8346   
Epoch 165/300
7200/7200 [==============================] - 0s - loss: 0.3953 - acc: 0.8356   
Epoch 166/300
7200/7200 [==============================] - 0s - loss: 0.3952 - acc: 0.8349   
Epoch 167/300
7200/7200 [==============================] - 0s - loss: 0.3954 - acc: 0.8344   
Epoch 168/300
7200/7200 [==============================] - 0s - loss: 0.3953 - acc: 0.8342   
Epoch 169/300
7200/7200 [==============================] - 0s - loss: 0.3951 - acc: 0.8353   
Epoch 170/300
7200/7200 [==============================] - 0s - loss: 0.3953 - acc: 0.8368   
Epoch 171/300
7200/7200 [==============================] - 0s - loss: 0.3953 - acc: 0.8351   
Epoch 172/300
7200/7200 [==============================] - 0s - loss: 0.3952 - acc: 0.8339   
Epoch 173/300
7200/7200 [==============================] - 0s - loss: 0.3952 - acc: 0.8351   
Epoch 174/300
7200/7200 [==============================] - 0s - loss: 0.3946 - acc: 0.8357   
Epoch 175/300
7200/7200 [==============================] - 0s - loss: 0.3949 - acc: 0.8336   
Epoch 176/300
7200/7200 [==============================] - 0s - loss: 0.3947 - acc: 0.8344   
Epoch 177/300
7200/7200 [==============================] - 0s - loss: 0.3950 - acc: 0.8343   
Epoch 178/300
7200/7200 [==============================] - 0s - loss: 0.3952 - acc: 0.8353   
Epoch 179/300
7200/7200 [==============================] - 0s - loss: 0.3947 - acc: 0.8336   
Epoch 180/300
7200/7200 [==============================] - 0s - loss: 0.3949 - acc: 0.8356   
Epoch 181/300
7200/7200 [==============================] - 0s - loss: 0.3948 - acc: 0.8351   
Epoch 182/300
7200/7200 [==============================] - 0s - loss: 0.3948 - acc: 0.8349   
Epoch 183/300
7200/7200 [==============================] - 0s - loss: 0.3950 - acc: 0.8356   
Epoch 184/300
7200/7200 [==============================] - 0s - loss: 0.3950 - acc: 0.8340   
Epoch 185/300
7200/7200 [==============================] - 0s - loss: 0.3950 - acc: 0.8349   
Epoch 186/300
7200/7200 [==============================] - 0s - loss: 0.3945 - acc: 0.8335   
Epoch 187/300
7200/7200 [==============================] - 0s - loss: 0.3944 - acc: 0.8356   
Epoch 188/300
7200/7200 [==============================] - 0s - loss: 0.3947 - acc: 0.8354   
Epoch 189/300
7200/7200 [==============================] - 0s - loss: 0.3946 - acc: 0.8368   
Epoch 190/300
7200/7200 [==============================] - 0s - loss: 0.3945 - acc: 0.8343   
Epoch 191/300
7200/7200 [==============================] - 0s - loss: 0.3949 - acc: 0.8340   
Epoch 192/300
7200/7200 [==============================] - 0s - loss: 0.3949 - acc: 0.8349   
Epoch 193/300
7200/7200 [==============================] - 0s - loss: 0.3947 - acc: 0.8337   
Epoch 194/300
7200/7200 [==============================] - 0s - loss: 0.3940 - acc: 0.8354   
Epoch 195/300
7200/7200 [==============================] - 0s - loss: 0.3944 - acc: 0.8353   
Epoch 196/300
7200/7200 [==============================] - 0s - loss: 0.3948 - acc: 0.8350   
Epoch 197/300
7200/7200 [==============================] - 0s - loss: 0.3942 - acc: 0.8356   
Epoch 198/300
7200/7200 [==============================] - 0s - loss: 0.3943 - acc: 0.8350   
Epoch 199/300
7200/7200 [==============================] - 0s - loss: 0.3947 - acc: 0.8365   
Epoch 200/300
7200/7200 [==============================] - 0s - loss: 0.3939 - acc: 0.8361   
Epoch 201/300
7200/7200 [==============================] - 0s - loss: 0.3948 - acc: 0.8346   
Epoch 202/300
7200/7200 [==============================] - 0s - loss: 0.3943 - acc: 0.8350   
Epoch 203/300
7200/7200 [==============================] - 0s - loss: 0.3949 - acc: 0.8346   
Epoch 204/300
7200/7200 [==============================] - 0s - loss: 0.3943 - acc: 0.8354   
Epoch 205/300
7200/7200 [==============================] - 0s - loss: 0.3941 - acc: 0.8349   
Epoch 206/300
7200/7200 [==============================] - 0s - loss: 0.3942 - acc: 0.8353   
Epoch 207/300
7200/7200 [==============================] - 0s - loss: 0.3938 - acc: 0.8356   
Epoch 208/300
7200/7200 [==============================] - 0s - loss: 0.3946 - acc: 0.8347   
Epoch 209/300
7200/7200 [==============================] - 0s - loss: 0.3945 - acc: 0.8368   
Epoch 210/300
7200/7200 [==============================] - 0s - loss: 0.3945 - acc: 0.8356   
Epoch 211/300
7200/7200 [==============================] - 0s - loss: 0.3944 - acc: 0.8365   - ETA: 0s - loss: 0.3729 - ac
Epoch 212/300
7200/7200 [==============================] - 0s - loss: 0.3942 - acc: 0.8354   
Epoch 213/300
7200/7200 [==============================] - 0s - loss: 0.3940 - acc: 0.8357   
Epoch 214/300
7200/7200 [==============================] - 0s - loss: 0.3941 - acc: 0.8353   
Epoch 215/300
7200/7200 [==============================] - 0s - loss: 0.3938 - acc: 0.8349   
Epoch 216/300
7200/7200 [==============================] - 0s - loss: 0.3944 - acc: 0.8346   
Epoch 217/300
7200/7200 [==============================] - 0s - loss: 0.3938 - acc: 0.8360   
Epoch 218/300
7200/7200 [==============================] - 0s - loss: 0.3944 - acc: 0.8360   
Epoch 219/300
7200/7200 [==============================] - 0s - loss: 0.3940 - acc: 0.8364   
Epoch 220/300
7200/7200 [==============================] - 0s - loss: 0.3943 - acc: 0.8361   
Epoch 221/300
7200/7200 [==============================] - 0s - loss: 0.3940 - acc: 0.8339   
Epoch 222/300
7200/7200 [==============================] - 0s - loss: 0.3941 - acc: 0.8360   
Epoch 223/300
7200/7200 [==============================] - 0s - loss: 0.3940 - acc: 0.8347   
Epoch 224/300
7200/7200 [==============================] - 0s - loss: 0.3939 - acc: 0.8340   
Epoch 225/300
7200/7200 [==============================] - 0s - loss: 0.3943 - acc: 0.8358   
Epoch 226/300
7200/7200 [==============================] - 0s - loss: 0.3938 - acc: 0.8356   
Epoch 227/300
7200/7200 [==============================] - 0s - loss: 0.3938 - acc: 0.8347   
Epoch 228/300
7200/7200 [==============================] - 0s - loss: 0.3937 - acc: 0.8342   
Epoch 229/300
7200/7200 [==============================] - 0s - loss: 0.3935 - acc: 0.8354   
Epoch 230/300
7200/7200 [==============================] - 0s - loss: 0.3938 - acc: 0.8360   
Epoch 231/300
7200/7200 [==============================] - 0s - loss: 0.3935 - acc: 0.8375   
Epoch 232/300
7200/7200 [==============================] - 0s - loss: 0.3934 - acc: 0.8351   
Epoch 233/300
7200/7200 [==============================] - 0s - loss: 0.3938 - acc: 0.8358   
Epoch 234/300
7200/7200 [==============================] - 0s - loss: 0.3936 - acc: 0.8364   
Epoch 235/300
7200/7200 [==============================] - 0s - loss: 0.3935 - acc: 0.8351   
Epoch 236/300
7200/7200 [==============================] - 0s - loss: 0.3938 - acc: 0.8340   
Epoch 237/300
7200/7200 [==============================] - 0s - loss: 0.3937 - acc: 0.8361   
Epoch 238/300
7200/7200 [==============================] - 0s - loss: 0.3931 - acc: 0.8335   
Epoch 239/300
7200/7200 [==============================] - 0s - loss: 0.3936 - acc: 0.8357   
Epoch 240/300
7200/7200 [==============================] - 0s - loss: 0.3931 - acc: 0.8357   
Epoch 241/300
7200/7200 [==============================] - 0s - loss: 0.3938 - acc: 0.8364   
Epoch 242/300
7200/7200 [==============================] - 0s - loss: 0.3933 - acc: 0.8357   
Epoch 243/300
7200/7200 [==============================] - 0s - loss: 0.3938 - acc: 0.8350   
Epoch 244/300
7200/7200 [==============================] - 0s - loss: 0.3932 - acc: 0.8347   
Epoch 245/300
7200/7200 [==============================] - 0s - loss: 0.3937 - acc: 0.8354   
Epoch 246/300
7200/7200 [==============================] - 0s - loss: 0.3933 - acc: 0.8360   
Epoch 247/300
7200/7200 [==============================] - 0s - loss: 0.3933 - acc: 0.8343   
Epoch 248/300
7200/7200 [==============================] - 0s - loss: 0.3933 - acc: 0.8357   
Epoch 249/300
7200/7200 [==============================] - 0s - loss: 0.3933 - acc: 0.8372   
Epoch 250/300
7200/7200 [==============================] - 0s - loss: 0.3932 - acc: 0.8365   
Epoch 251/300
7200/7200 [==============================] - 0s - loss: 0.3934 - acc: 0.8356   
Epoch 252/300
7200/7200 [==============================] - 0s - loss: 0.3933 - acc: 0.8340   
Epoch 253/300
7200/7200 [==============================] - 0s - loss: 0.3934 - acc: 0.8357   
Epoch 254/300
7200/7200 [==============================] - 0s - loss: 0.3929 - acc: 0.8353   
Epoch 255/300
7200/7200 [==============================] - 0s - loss: 0.3932 - acc: 0.8374   
Epoch 256/300
7200/7200 [==============================] - 0s - loss: 0.3931 - acc: 0.8362   
Epoch 257/300
7200/7200 [==============================] - 0s - loss: 0.3927 - acc: 0.8371   
Epoch 258/300
7200/7200 [==============================] - 0s - loss: 0.3931 - acc: 0.8362   
Epoch 259/300
7200/7200 [==============================] - 0s - loss: 0.3932 - acc: 0.8369   
Epoch 260/300
7200/7200 [==============================] - 0s - loss: 0.3926 - acc: 0.8362   
Epoch 261/300
7200/7200 [==============================] - 0s - loss: 0.3931 - acc: 0.8351   
Epoch 262/300
7200/7200 [==============================] - 0s - loss: 0.3934 - acc: 0.8360   
Epoch 263/300
7200/7200 [==============================] - 0s - loss: 0.3932 - acc: 0.8378   
Epoch 264/300
7200/7200 [==============================] - 0s - loss: 0.3930 - acc: 0.8372   
Epoch 265/300
7200/7200 [==============================] - 0s - loss: 0.3933 - acc: 0.8364   
Epoch 266/300
7200/7200 [==============================] - 0s - loss: 0.3933 - acc: 0.8360   - ETA: 0s - loss: 0.4001 - acc
Epoch 267/300
7200/7200 [==============================] - 0s - loss: 0.3930 - acc: 0.8354   
Epoch 268/300
7200/7200 [==============================] - 0s - loss: 0.3933 - acc: 0.8371   
Epoch 269/300
7200/7200 [==============================] - 0s - loss: 0.3931 - acc: 0.8371   
Epoch 270/300
7200/7200 [==============================] - 0s - loss: 0.3924 - acc: 0.8362   
Epoch 271/300
7200/7200 [==============================] - 0s - loss: 0.3932 - acc: 0.8367   
Epoch 272/300
7200/7200 [==============================] - 0s - loss: 0.3930 - acc: 0.8378   
Epoch 273/300
7200/7200 [==============================] - 0s - loss: 0.3931 - acc: 0.8385   
Epoch 274/300
7200/7200 [==============================] - 0s - loss: 0.3931 - acc: 0.8344   
Epoch 275/300
7200/7200 [==============================] - 0s - loss: 0.3931 - acc: 0.8350   
Epoch 276/300
7200/7200 [==============================] - 0s - loss: 0.3929 - acc: 0.8365   
Epoch 277/300
7200/7200 [==============================] - 0s - loss: 0.3927 - acc: 0.8372   
Epoch 278/300
7200/7200 [==============================] - 0s - loss: 0.3928 - acc: 0.8371   
Epoch 279/300
7200/7200 [==============================] - 0s - loss: 0.3930 - acc: 0.8369   
Epoch 280/300
7200/7200 [==============================] - 0s - loss: 0.3928 - acc: 0.8383   
Epoch 281/300
7200/7200 [==============================] - 0s - loss: 0.3926 - acc: 0.8368   
Epoch 282/300
7200/7200 [==============================] - 0s - loss: 0.3930 - acc: 0.8364   
Epoch 283/300
7200/7200 [==============================] - 0s - loss: 0.3930 - acc: 0.8361   
Epoch 284/300
7200/7200 [==============================] - 0s - loss: 0.3927 - acc: 0.8378   
Epoch 285/300
7200/7200 [==============================] - 0s - loss: 0.3930 - acc: 0.8364   
Epoch 286/300
7200/7200 [==============================] - 0s - loss: 0.3925 - acc: 0.8374   
Epoch 287/300
7200/7200 [==============================] - 0s - loss: 0.3931 - acc: 0.8356   
Epoch 288/300
7200/7200 [==============================] - 0s - loss: 0.3925 - acc: 0.8364   
Epoch 289/300
7200/7200 [==============================] - 0s - loss: 0.3930 - acc: 0.8367   
Epoch 290/300
7200/7200 [==============================] - 0s - loss: 0.3926 - acc: 0.8368   
Epoch 291/300
7200/7200 [==============================] - 0s - loss: 0.3934 - acc: 0.8360   
Epoch 292/300
7200/7200 [==============================] - 0s - loss: 0.3930 - acc: 0.8356   
Epoch 293/300
7200/7200 [==============================] - 0s - loss: 0.3929 - acc: 0.8364   
Epoch 294/300
7200/7200 [==============================] - 0s - loss: 0.3928 - acc: 0.8361   
Epoch 295/300
7200/7200 [==============================] - 0s - loss: 0.3926 - acc: 0.8371   
Epoch 296/300
7200/7200 [==============================] - 0s - loss: 0.3928 - acc: 0.8371   
Epoch 297/300
7200/7200 [==============================] - 0s - loss: 0.3929 - acc: 0.8368   
Epoch 298/300
7200/7200 [==============================] - 0s - loss: 0.3924 - acc: 0.8368   
Epoch 299/300
7200/7200 [==============================] - 0s - loss: 0.3929 - acc: 0.8365   
Epoch 300/300
7200/7200 [==============================] - 0s - loss: 0.3928 - acc: 0.8389   
6000/7200 [========================>.....] - ETA: 0sEpoch 1/300
7200/7200 [==============================] - 1s - loss: 0.5789 - acc: 0.7935   
Epoch 2/300
7200/7200 [==============================] - 0s - loss: 0.4423 - acc: 0.7944   
Epoch 3/300
7200/7200 [==============================] - 0s - loss: 0.4275 - acc: 0.7944   
Epoch 4/300
7200/7200 [==============================] - 0s - loss: 0.4227 - acc: 0.7944   
Epoch 5/300
7200/7200 [==============================] - 0s - loss: 0.4189 - acc: 0.7944   
Epoch 6/300
7200/7200 [==============================] - 0s - loss: 0.4149 - acc: 0.7944   
Epoch 7/300
7200/7200 [==============================] - 0s - loss: 0.4106 - acc: 0.8085   
Epoch 8/300
7200/7200 [==============================] - 0s - loss: 0.4056 - acc: 0.8250   
Epoch 9/300
7200/7200 [==============================] - 0s - loss: 0.4015 - acc: 0.8275   
Epoch 10/300
7200/7200 [==============================] - 0s - loss: 0.3965 - acc: 0.8274   
Epoch 11/300
7200/7200 [==============================] - 0s - loss: 0.3925 - acc: 0.8274   
Epoch 12/300
7200/7200 [==============================] - 0s - loss: 0.3882 - acc: 0.8286   
Epoch 13/300
7200/7200 [==============================] - 0s - loss: 0.3844 - acc: 0.8279   
Epoch 14/300
7200/7200 [==============================] - 0s - loss: 0.3809 - acc: 0.8324   
Epoch 15/300
7200/7200 [==============================] - 0s - loss: 0.3779 - acc: 0.8412   
Epoch 16/300
7200/7200 [==============================] - 0s - loss: 0.3748 - acc: 0.8449   
Epoch 17/300
7200/7200 [==============================] - 0s - loss: 0.3726 - acc: 0.8453   
Epoch 18/300
7200/7200 [==============================] - 0s - loss: 0.3702 - acc: 0.8476   
Epoch 19/300
7200/7200 [==============================] - 0s - loss: 0.3680 - acc: 0.8512   
Epoch 20/300
7200/7200 [==============================] - 0s - loss: 0.3668 - acc: 0.8501   
Epoch 21/300
7200/7200 [==============================] - 0s - loss: 0.3652 - acc: 0.8510   
Epoch 22/300
7200/7200 [==============================] - 0s - loss: 0.3633 - acc: 0.8536   
Epoch 23/300
7200/7200 [==============================] - 0s - loss: 0.3623 - acc: 0.8543   
Epoch 24/300
7200/7200 [==============================] - 0s - loss: 0.3606 - acc: 0.8543   
Epoch 25/300
7200/7200 [==============================] - 0s - loss: 0.3598 - acc: 0.8526   
Epoch 26/300
7200/7200 [==============================] - 0s - loss: 0.3585 - acc: 0.8554   
Epoch 27/300
7200/7200 [==============================] - 0s - loss: 0.3575 - acc: 0.8565   
Epoch 28/300
7200/7200 [==============================] - 0s - loss: 0.3561 - acc: 0.8568   
Epoch 29/300
7200/7200 [==============================] - 0s - loss: 0.3561 - acc: 0.8547   
Epoch 30/300
7200/7200 [==============================] - 0s - loss: 0.3554 - acc: 0.8586   
Epoch 31/300
7200/7200 [==============================] - 0s - loss: 0.3548 - acc: 0.8571   
Epoch 32/300
7200/7200 [==============================] - 0s - loss: 0.3535 - acc: 0.8567   
Epoch 33/300
7200/7200 [==============================] - 0s - loss: 0.3536 - acc: 0.8607   
Epoch 34/300
7200/7200 [==============================] - 0s - loss: 0.3524 - acc: 0.8586   
Epoch 35/300
7200/7200 [==============================] - 0s - loss: 0.3524 - acc: 0.8582   
Epoch 36/300
7200/7200 [==============================] - 0s - loss: 0.3520 - acc: 0.8603   
Epoch 37/300
7200/7200 [==============================] - 0s - loss: 0.3513 - acc: 0.8585   
Epoch 38/300
7200/7200 [==============================] - 0s - loss: 0.3519 - acc: 0.8592   
Epoch 39/300
7200/7200 [==============================] - 0s - loss: 0.3514 - acc: 0.8586   
Epoch 40/300
7200/7200 [==============================] - 0s - loss: 0.3504 - acc: 0.8594   
Epoch 41/300
7200/7200 [==============================] - 0s - loss: 0.3504 - acc: 0.8600   
Epoch 42/300
7200/7200 [==============================] - 0s - loss: 0.3502 - acc: 0.8589   
Epoch 43/300
7200/7200 [==============================] - 0s - loss: 0.3500 - acc: 0.8590   
Epoch 44/300
7200/7200 [==============================] - 0s - loss: 0.3497 - acc: 0.8597   
Epoch 45/300
7200/7200 [==============================] - 0s - loss: 0.3498 - acc: 0.8578   
Epoch 46/300
7200/7200 [==============================] - 0s - loss: 0.3491 - acc: 0.8636   
Epoch 47/300
7200/7200 [==============================] - 0s - loss: 0.3491 - acc: 0.8610   
Epoch 48/300
7200/7200 [==============================] - 0s - loss: 0.3490 - acc: 0.8624   
Epoch 49/300
7200/7200 [==============================] - 0s - loss: 0.3488 - acc: 0.8604   
Epoch 50/300
7200/7200 [==============================] - 0s - loss: 0.3487 - acc: 0.8592   
Epoch 51/300
7200/7200 [==============================] - 0s - loss: 0.3487 - acc: 0.8618   
Epoch 52/300
7200/7200 [==============================] - 0s - loss: 0.3478 - acc: 0.8617   
Epoch 53/300
7200/7200 [==============================] - 0s - loss: 0.3484 - acc: 0.8593   
Epoch 54/300
7200/7200 [==============================] - 0s - loss: 0.3481 - acc: 0.8622   
Epoch 55/300
7200/7200 [==============================] - 0s - loss: 0.3474 - acc: 0.8603   
Epoch 56/300
7200/7200 [==============================] - 0s - loss: 0.3479 - acc: 0.8606   
Epoch 57/300
7200/7200 [==============================] - 0s - loss: 0.3474 - acc: 0.8612   
Epoch 58/300
7200/7200 [==============================] - 0s - loss: 0.3462 - acc: 0.8610   
Epoch 59/300
7200/7200 [==============================] - 0s - loss: 0.3475 - acc: 0.8606   
Epoch 60/300
7200/7200 [==============================] - 0s - loss: 0.3468 - acc: 0.8601   
Epoch 61/300
7200/7200 [==============================] - 0s - loss: 0.3472 - acc: 0.8606   
Epoch 62/300
7200/7200 [==============================] - 0s - loss: 0.3470 - acc: 0.8617   
Epoch 63/300
7200/7200 [==============================] - 0s - loss: 0.3459 - acc: 0.8583   
Epoch 64/300
7200/7200 [==============================] - 0s - loss: 0.3468 - acc: 0.8592   
Epoch 65/300
7200/7200 [==============================] - 0s - loss: 0.3463 - acc: 0.8590   
Epoch 66/300
7200/7200 [==============================] - 0s - loss: 0.3457 - acc: 0.8599   
Epoch 67/300
7200/7200 [==============================] - 0s - loss: 0.3457 - acc: 0.8593   
Epoch 68/300
7200/7200 [==============================] - 0s - loss: 0.3458 - acc: 0.8614   
Epoch 69/300
7200/7200 [==============================] - 0s - loss: 0.3458 - acc: 0.8592   
Epoch 70/300
7200/7200 [==============================] - 0s - loss: 0.3459 - acc: 0.8596   
Epoch 71/300
7200/7200 [==============================] - 0s - loss: 0.3461 - acc: 0.8576   
Epoch 72/300
7200/7200 [==============================] - 0s - loss: 0.3457 - acc: 0.8597   
Epoch 73/300
7200/7200 [==============================] - 0s - loss: 0.3452 - acc: 0.8597   
Epoch 74/300
7200/7200 [==============================] - 0s - loss: 0.3455 - acc: 0.8606   
Epoch 75/300
7200/7200 [==============================] - 0s - loss: 0.3457 - acc: 0.8604   
Epoch 76/300
7200/7200 [==============================] - 0s - loss: 0.3453 - acc: 0.8615   
Epoch 77/300
7200/7200 [==============================] - 0s - loss: 0.3449 - acc: 0.8608   
Epoch 78/300
7200/7200 [==============================] - 0s - loss: 0.3450 - acc: 0.8619   
Epoch 79/300
7200/7200 [==============================] - 0s - loss: 0.3456 - acc: 0.8582   
Epoch 80/300
7200/7200 [==============================] - 0s - loss: 0.3446 - acc: 0.8624   
Epoch 81/300
7200/7200 [==============================] - 0s - loss: 0.3443 - acc: 0.8614   
Epoch 82/300
7200/7200 [==============================] - 0s - loss: 0.3446 - acc: 0.8600   
Epoch 83/300
7200/7200 [==============================] - 0s - loss: 0.3446 - acc: 0.8614   
Epoch 84/300
7200/7200 [==============================] - 0s - loss: 0.3441 - acc: 0.8603   
Epoch 85/300
7200/7200 [==============================] - 0s - loss: 0.3442 - acc: 0.8596   
Epoch 86/300
7200/7200 [==============================] - 0s - loss: 0.3442 - acc: 0.8607   
Epoch 87/300
7200/7200 [==============================] - 0s - loss: 0.3443 - acc: 0.8619   
Epoch 88/300
7200/7200 [==============================] - 0s - loss: 0.3440 - acc: 0.8617   
Epoch 89/300
7200/7200 [==============================] - 0s - loss: 0.3437 - acc: 0.8597   
Epoch 90/300
7200/7200 [==============================] - 0s - loss: 0.3439 - acc: 0.8607   
Epoch 91/300
7200/7200 [==============================] - 0s - loss: 0.3439 - acc: 0.8597   
Epoch 92/300
7200/7200 [==============================] - 0s - loss: 0.3438 - acc: 0.8628   
Epoch 93/300
7200/7200 [==============================] - 0s - loss: 0.3438 - acc: 0.8610   
Epoch 94/300
7200/7200 [==============================] - 0s - loss: 0.3438 - acc: 0.8603   
Epoch 95/300
7200/7200 [==============================] - 0s - loss: 0.3436 - acc: 0.8611   
Epoch 96/300
7200/7200 [==============================] - 0s - loss: 0.3440 - acc: 0.8624   
Epoch 97/300
7200/7200 [==============================] - 0s - loss: 0.3443 - acc: 0.8600   
Epoch 98/300
7200/7200 [==============================] - 0s - loss: 0.3434 - acc: 0.8621   
Epoch 99/300
7200/7200 [==============================] - 0s - loss: 0.3437 - acc: 0.8608   
Epoch 100/300
7200/7200 [==============================] - 0s - loss: 0.3431 - acc: 0.8601   
Epoch 101/300
7200/7200 [==============================] - 0s - loss: 0.3433 - acc: 0.8612   
Epoch 102/300
7200/7200 [==============================] - 0s - loss: 0.3429 - acc: 0.8601   
Epoch 103/300
7200/7200 [==============================] - 0s - loss: 0.3430 - acc: 0.8604   
Epoch 104/300
7200/7200 [==============================] - 0s - loss: 0.3438 - acc: 0.8593   
Epoch 105/300
7200/7200 [==============================] - 0s - loss: 0.3435 - acc: 0.8594   
Epoch 106/300
7200/7200 [==============================] - 0s - loss: 0.3434 - acc: 0.8610   
Epoch 107/300
7200/7200 [==============================] - 0s - loss: 0.3433 - acc: 0.8614   
Epoch 108/300
7200/7200 [==============================] - 0s - loss: 0.3421 - acc: 0.8607   
Epoch 109/300
7200/7200 [==============================] - 0s - loss: 0.3431 - acc: 0.8611   
Epoch 110/300
7200/7200 [==============================] - 0s - loss: 0.3433 - acc: 0.8617   
Epoch 111/300
7200/7200 [==============================] - 0s - loss: 0.3425 - acc: 0.8628   
Epoch 112/300
7200/7200 [==============================] - 0s - loss: 0.3432 - acc: 0.8628   
Epoch 113/300
7200/7200 [==============================] - 0s - loss: 0.3427 - acc: 0.8610   
Epoch 114/300
7200/7200 [==============================] - 0s - loss: 0.3433 - acc: 0.8633   
Epoch 115/300
7200/7200 [==============================] - 0s - loss: 0.3430 - acc: 0.8617   
Epoch 116/300
7200/7200 [==============================] - 0s - loss: 0.3426 - acc: 0.8607   
Epoch 117/300
7200/7200 [==============================] - 0s - loss: 0.3433 - acc: 0.8617   
Epoch 118/300
7200/7200 [==============================] - 0s - loss: 0.3428 - acc: 0.8622   
Epoch 119/300
7200/7200 [==============================] - 0s - loss: 0.3426 - acc: 0.8607   
Epoch 120/300
7200/7200 [==============================] - 0s - loss: 0.3427 - acc: 0.8600   
Epoch 121/300
7200/7200 [==============================] - 0s - loss: 0.3425 - acc: 0.8632   
Epoch 122/300
7200/7200 [==============================] - 0s - loss: 0.3434 - acc: 0.8614   
Epoch 123/300
7200/7200 [==============================] - 0s - loss: 0.3427 - acc: 0.8603   
Epoch 124/300
7200/7200 [==============================] - 0s - loss: 0.3424 - acc: 0.8618   
Epoch 125/300
7200/7200 [==============================] - 0s - loss: 0.3423 - acc: 0.8597   
Epoch 126/300
7200/7200 [==============================] - 0s - loss: 0.3429 - acc: 0.8614   
Epoch 127/300
7200/7200 [==============================] - 0s - loss: 0.3420 - acc: 0.8600   
Epoch 128/300
7200/7200 [==============================] - 0s - loss: 0.3430 - acc: 0.8643   
Epoch 129/300
7200/7200 [==============================] - 0s - loss: 0.3433 - acc: 0.8622   
Epoch 130/300
7200/7200 [==============================] - 0s - loss: 0.3413 - acc: 0.8600   
Epoch 131/300
7200/7200 [==============================] - 0s - loss: 0.3421 - acc: 0.8626   
Epoch 132/300
7200/7200 [==============================] - 0s - loss: 0.3417 - acc: 0.8618   
Epoch 133/300
7200/7200 [==============================] - 0s - loss: 0.3429 - acc: 0.8622   
Epoch 134/300
7200/7200 [==============================] - 0s - loss: 0.3424 - acc: 0.8618   
Epoch 135/300
7200/7200 [==============================] - 0s - loss: 0.3427 - acc: 0.8597   
Epoch 136/300
7200/7200 [==============================] - 0s - loss: 0.3418 - acc: 0.8625   
Epoch 137/300
7200/7200 [==============================] - 0s - loss: 0.3427 - acc: 0.8615   
Epoch 138/300
7200/7200 [==============================] - 0s - loss: 0.3429 - acc: 0.8604   
Epoch 139/300
7200/7200 [==============================] - 0s - loss: 0.3420 - acc: 0.8622   
Epoch 140/300
7200/7200 [==============================] - 0s - loss: 0.3419 - acc: 0.8607   
Epoch 141/300
7200/7200 [==============================] - 0s - loss: 0.3421 - acc: 0.8614   
Epoch 142/300
7200/7200 [==============================] - 0s - loss: 0.3425 - acc: 0.8603   
Epoch 143/300
7200/7200 [==============================] - 0s - loss: 0.3421 - acc: 0.8615   
Epoch 144/300
7200/7200 [==============================] - 0s - loss: 0.3419 - acc: 0.8614   
Epoch 145/300
7200/7200 [==============================] - 0s - loss: 0.3428 - acc: 0.8619   
Epoch 146/300
7200/7200 [==============================] - 0s - loss: 0.3422 - acc: 0.8625   
Epoch 147/300
7200/7200 [==============================] - 0s - loss: 0.3424 - acc: 0.8601   
Epoch 148/300
7200/7200 [==============================] - 0s - loss: 0.3425 - acc: 0.8599   
Epoch 149/300
7200/7200 [==============================] - 0s - loss: 0.3423 - acc: 0.8617   
Epoch 150/300
7200/7200 [==============================] - 0s - loss: 0.3421 - acc: 0.8629   
Epoch 151/300
7200/7200 [==============================] - 0s - loss: 0.3412 - acc: 0.8628   
Epoch 152/300
7200/7200 [==============================] - 0s - loss: 0.3420 - acc: 0.8608   
Epoch 153/300
7200/7200 [==============================] - 0s - loss: 0.3412 - acc: 0.8614   
Epoch 154/300
7200/7200 [==============================] - 0s - loss: 0.3421 - acc: 0.8619   
Epoch 155/300
7200/7200 [==============================] - 0s - loss: 0.3417 - acc: 0.8617   
Epoch 156/300
7200/7200 [==============================] - 0s - loss: 0.3416 - acc: 0.8615   
Epoch 157/300
7200/7200 [==============================] - 0s - loss: 0.3412 - acc: 0.8615   
Epoch 158/300
7200/7200 [==============================] - 0s - loss: 0.3413 - acc: 0.8626   
Epoch 159/300
7200/7200 [==============================] - 0s - loss: 0.3420 - acc: 0.8615   
Epoch 160/300
7200/7200 [==============================] - 0s - loss: 0.3419 - acc: 0.8615   
Epoch 161/300
7200/7200 [==============================] - 0s - loss: 0.3420 - acc: 0.8617   
Epoch 162/300
7200/7200 [==============================] - 0s - loss: 0.3419 - acc: 0.8611   
Epoch 163/300
7200/7200 [==============================] - 0s - loss: 0.3420 - acc: 0.8611   
Epoch 164/300
7200/7200 [==============================] - 0s - loss: 0.3415 - acc: 0.8594   
Epoch 165/300
7200/7200 [==============================] - 0s - loss: 0.3421 - acc: 0.8617   
Epoch 166/300
7200/7200 [==============================] - 0s - loss: 0.3416 - acc: 0.8596   
Epoch 167/300
7200/7200 [==============================] - 0s - loss: 0.3422 - acc: 0.8622   
Epoch 168/300
7200/7200 [==============================] - 0s - loss: 0.3420 - acc: 0.8615   
Epoch 169/300
7200/7200 [==============================] - 0s - loss: 0.3410 - acc: 0.8606   
Epoch 170/300
7200/7200 [==============================] - 0s - loss: 0.3406 - acc: 0.8624   
Epoch 171/300
7200/7200 [==============================] - 0s - loss: 0.3418 - acc: 0.8628   
Epoch 172/300
7200/7200 [==============================] - 0s - loss: 0.3410 - acc: 0.8607   
Epoch 173/300
7200/7200 [==============================] - 0s - loss: 0.3416 - acc: 0.8612   
Epoch 174/300
7200/7200 [==============================] - 0s - loss: 0.3412 - acc: 0.8621   
Epoch 175/300
7200/7200 [==============================] - 0s - loss: 0.3410 - acc: 0.8619   
Epoch 176/300
7200/7200 [==============================] - 0s - loss: 0.3411 - acc: 0.8626   
Epoch 177/300
7200/7200 [==============================] - 0s - loss: 0.3418 - acc: 0.8607   
Epoch 178/300
7200/7200 [==============================] - 0s - loss: 0.3410 - acc: 0.8610   
Epoch 179/300
7200/7200 [==============================] - 0s - loss: 0.3414 - acc: 0.8617   
Epoch 180/300
7200/7200 [==============================] - 0s - loss: 0.3413 - acc: 0.8622   
Epoch 181/300
7200/7200 [==============================] - 0s - loss: 0.3406 - acc: 0.8608   
Epoch 182/300
7200/7200 [==============================] - 0s - loss: 0.3417 - acc: 0.8607   
Epoch 183/300
7200/7200 [==============================] - 0s - loss: 0.3407 - acc: 0.8624   
Epoch 184/300
7200/7200 [==============================] - 0s - loss: 0.3414 - acc: 0.8617   
Epoch 185/300
7200/7200 [==============================] - 0s - loss: 0.3411 - acc: 0.8615   
Epoch 186/300
7200/7200 [==============================] - 0s - loss: 0.3414 - acc: 0.8635   
Epoch 187/300
7200/7200 [==============================] - 0s - loss: 0.3408 - acc: 0.8608   
Epoch 188/300
7200/7200 [==============================] - 0s - loss: 0.3413 - acc: 0.8611   
Epoch 189/300
7200/7200 [==============================] - 0s - loss: 0.3415 - acc: 0.8596   
Epoch 190/300
7200/7200 [==============================] - 0s - loss: 0.3404 - acc: 0.8608   
Epoch 191/300
7200/7200 [==============================] - 0s - loss: 0.3409 - acc: 0.8614   
Epoch 192/300
7200/7200 [==============================] - 0s - loss: 0.3410 - acc: 0.8621   
Epoch 193/300
7200/7200 [==============================] - 0s - loss: 0.3409 - acc: 0.8599   
Epoch 194/300
7200/7200 [==============================] - 0s - loss: 0.3407 - acc: 0.8586   
Epoch 195/300
7200/7200 [==============================] - 0s - loss: 0.3416 - acc: 0.8614   
Epoch 196/300
7200/7200 [==============================] - 0s - loss: 0.3417 - acc: 0.8593   
Epoch 197/300
7200/7200 [==============================] - 0s - loss: 0.3413 - acc: 0.8629   
Epoch 198/300
7200/7200 [==============================] - 0s - loss: 0.3411 - acc: 0.8583   
Epoch 199/300
7200/7200 [==============================] - 0s - loss: 0.3407 - acc: 0.8625   
Epoch 200/300
7200/7200 [==============================] - 0s - loss: 0.3406 - acc: 0.8618   
Epoch 201/300
7200/7200 [==============================] - 0s - loss: 0.3407 - acc: 0.8618   
Epoch 202/300
7200/7200 [==============================] - 0s - loss: 0.3409 - acc: 0.8622   
Epoch 203/300
7200/7200 [==============================] - 0s - loss: 0.3411 - acc: 0.8603   
Epoch 204/300
7200/7200 [==============================] - 0s - loss: 0.3401 - acc: 0.8621   
Epoch 205/300
7200/7200 [==============================] - 0s - loss: 0.3399 - acc: 0.8622   
Epoch 206/300
7200/7200 [==============================] - 0s - loss: 0.3404 - acc: 0.8615   
Epoch 207/300
7200/7200 [==============================] - 0s - loss: 0.3413 - acc: 0.8612   
Epoch 208/300
7200/7200 [==============================] - 0s - loss: 0.3411 - acc: 0.8621   
Epoch 209/300
7200/7200 [==============================] - 0s - loss: 0.3402 - acc: 0.8603   
Epoch 210/300
7200/7200 [==============================] - 0s - loss: 0.3406 - acc: 0.8614   
Epoch 211/300
7200/7200 [==============================] - 0s - loss: 0.3395 - acc: 0.8610   
Epoch 212/300
7200/7200 [==============================] - 0s - loss: 0.3408 - acc: 0.8611   
Epoch 213/300
7200/7200 [==============================] - 0s - loss: 0.3412 - acc: 0.8603   
Epoch 214/300
7200/7200 [==============================] - 0s - loss: 0.3409 - acc: 0.8596   
Epoch 215/300
7200/7200 [==============================] - 0s - loss: 0.3410 - acc: 0.8621   
Epoch 216/300
7200/7200 [==============================] - 0s - loss: 0.3406 - acc: 0.8606   
Epoch 217/300
7200/7200 [==============================] - 0s - loss: 0.3406 - acc: 0.8617   
Epoch 218/300
7200/7200 [==============================] - 0s - loss: 0.3411 - acc: 0.8608   
Epoch 219/300
7200/7200 [==============================] - 0s - loss: 0.3408 - acc: 0.8610   
Epoch 220/300
7200/7200 [==============================] - 0s - loss: 0.3406 - acc: 0.8618   
Epoch 221/300
7200/7200 [==============================] - 0s - loss: 0.3404 - acc: 0.8615   
Epoch 222/300
7200/7200 [==============================] - 0s - loss: 0.3403 - acc: 0.8606   
Epoch 223/300
7200/7200 [==============================] - 0s - loss: 0.3411 - acc: 0.8603   
Epoch 224/300
7200/7200 [==============================] - 0s - loss: 0.3400 - acc: 0.8622   
Epoch 225/300
7200/7200 [==============================] - 0s - loss: 0.3407 - acc: 0.8611   
Epoch 226/300
7200/7200 [==============================] - 0s - loss: 0.3398 - acc: 0.8625   
Epoch 227/300
7200/7200 [==============================] - 0s - loss: 0.3404 - acc: 0.8611   
Epoch 228/300
7200/7200 [==============================] - 0s - loss: 0.3406 - acc: 0.8615   
Epoch 229/300
7200/7200 [==============================] - 0s - loss: 0.3404 - acc: 0.8612   
Epoch 230/300
7200/7200 [==============================] - 0s - loss: 0.3408 - acc: 0.8629   
Epoch 231/300
7200/7200 [==============================] - 0s - loss: 0.3409 - acc: 0.8619   
Epoch 232/300
7200/7200 [==============================] - 0s - loss: 0.3408 - acc: 0.8606   
Epoch 233/300
7200/7200 [==============================] - 0s - loss: 0.3402 - acc: 0.8628   
Epoch 234/300
7200/7200 [==============================] - 0s - loss: 0.3406 - acc: 0.8612   
Epoch 235/300
7200/7200 [==============================] - 0s - loss: 0.3394 - acc: 0.8622   
Epoch 236/300
7200/7200 [==============================] - 0s - loss: 0.3407 - acc: 0.8607   
Epoch 237/300
7200/7200 [==============================] - 0s - loss: 0.3402 - acc: 0.8607   
Epoch 238/300
7200/7200 [==============================] - 0s - loss: 0.3404 - acc: 0.8632   
Epoch 239/300
7200/7200 [==============================] - 0s - loss: 0.3399 - acc: 0.8590   
Epoch 240/300
7200/7200 [==============================] - 0s - loss: 0.3400 - acc: 0.8612   
Epoch 241/300
7200/7200 [==============================] - 0s - loss: 0.3402 - acc: 0.8635   
Epoch 242/300
7200/7200 [==============================] - 0s - loss: 0.3402 - acc: 0.8640   
Epoch 243/300
7200/7200 [==============================] - 0s - loss: 0.3405 - acc: 0.8612   
Epoch 244/300
7200/7200 [==============================] - 0s - loss: 0.3394 - acc: 0.8660   - ETA: 0s - loss: 0.3481 - acc:
Epoch 245/300
7200/7200 [==============================] - 0s - loss: 0.3401 - acc: 0.8614   
Epoch 246/300
7200/7200 [==============================] - 0s - loss: 0.3399 - acc: 0.8607   
Epoch 247/300
7200/7200 [==============================] - 0s - loss: 0.3403 - acc: 0.8622   
Epoch 248/300
7200/7200 [==============================] - 0s - loss: 0.3399 - acc: 0.8612   
Epoch 249/300
7200/7200 [==============================] - 0s - loss: 0.3400 - acc: 0.8614   
Epoch 250/300
7200/7200 [==============================] - 0s - loss: 0.3403 - acc: 0.8621   
Epoch 251/300
7200/7200 [==============================] - 0s - loss: 0.3395 - acc: 0.8632   
Epoch 252/300
7200/7200 [==============================] - 0s - loss: 0.3397 - acc: 0.8611   
Epoch 253/300
7200/7200 [==============================] - 0s - loss: 0.3404 - acc: 0.8583   
Epoch 254/300
7200/7200 [==============================] - 0s - loss: 0.3398 - acc: 0.8637   
Epoch 255/300
7200/7200 [==============================] - 0s - loss: 0.3401 - acc: 0.8607   
Epoch 256/300
7200/7200 [==============================] - 0s - loss: 0.3403 - acc: 0.8617   
Epoch 257/300
7200/7200 [==============================] - 0s - loss: 0.3397 - acc: 0.8619   
Epoch 258/300
7200/7200 [==============================] - 0s - loss: 0.3404 - acc: 0.8633   
Epoch 259/300
7200/7200 [==============================] - 0s - loss: 0.3402 - acc: 0.8612   
Epoch 260/300
7200/7200 [==============================] - 0s - loss: 0.3400 - acc: 0.8612   
Epoch 261/300
7200/7200 [==============================] - 0s - loss: 0.3389 - acc: 0.8612   
Epoch 262/300
7200/7200 [==============================] - 0s - loss: 0.3394 - acc: 0.8631   
Epoch 263/300
7200/7200 [==============================] - 0s - loss: 0.3403 - acc: 0.8597   
Epoch 264/300
7200/7200 [==============================] - 0s - loss: 0.3391 - acc: 0.8611   
Epoch 265/300
7200/7200 [==============================] - 0s - loss: 0.3401 - acc: 0.8597   
Epoch 266/300
7200/7200 [==============================] - 0s - loss: 0.3402 - acc: 0.8628   
Epoch 267/300
7200/7200 [==============================] - 0s - loss: 0.3394 - acc: 0.8624   
Epoch 268/300
7200/7200 [==============================] - 0s - loss: 0.3401 - acc: 0.8654   
Epoch 269/300
7200/7200 [==============================] - 0s - loss: 0.3398 - acc: 0.8618   
Epoch 270/300
7200/7200 [==============================] - 0s - loss: 0.3392 - acc: 0.8589   
Epoch 271/300
7200/7200 [==============================] - 0s - loss: 0.3405 - acc: 0.8596   
Epoch 272/300
7200/7200 [==============================] - 0s - loss: 0.3397 - acc: 0.8643   
Epoch 273/300
7200/7200 [==============================] - 0s - loss: 0.3397 - acc: 0.8619   
Epoch 274/300
7200/7200 [==============================] - 0s - loss: 0.3403 - acc: 0.8614   
Epoch 275/300
7200/7200 [==============================] - 0s - loss: 0.3399 - acc: 0.8625   
Epoch 276/300
7200/7200 [==============================] - 0s - loss: 0.3395 - acc: 0.8632   
Epoch 277/300
7200/7200 [==============================] - 0s - loss: 0.3397 - acc: 0.8631   
Epoch 278/300
7200/7200 [==============================] - 0s - loss: 0.3396 - acc: 0.8601   
Epoch 279/300
7200/7200 [==============================] - 0s - loss: 0.3396 - acc: 0.8628   
Epoch 280/300
7200/7200 [==============================] - 0s - loss: 0.3401 - acc: 0.8603   
Epoch 281/300
7200/7200 [==============================] - 0s - loss: 0.3391 - acc: 0.8592   
Epoch 282/300
7200/7200 [==============================] - 0s - loss: 0.3382 - acc: 0.8624   
Epoch 283/300
7200/7200 [==============================] - 0s - loss: 0.3390 - acc: 0.8621   
Epoch 284/300
7200/7200 [==============================] - 0s - loss: 0.3389 - acc: 0.8636   
Epoch 285/300
7200/7200 [==============================] - 0s - loss: 0.3394 - acc: 0.8601   
Epoch 286/300
7200/7200 [==============================] - 0s - loss: 0.3395 - acc: 0.8624   - ETA: 0s - loss: 0.3276 - acc
Epoch 287/300
7200/7200 [==============================] - 0s - loss: 0.3402 - acc: 0.8606   
Epoch 288/300
7200/7200 [==============================] - 0s - loss: 0.3391 - acc: 0.8632   
Epoch 289/300
7200/7200 [==============================] - 0s - loss: 0.3391 - acc: 0.8632   
Epoch 290/300
7200/7200 [==============================] - 0s - loss: 0.3396 - acc: 0.8611   
Epoch 291/300
7200/7200 [==============================] - 0s - loss: 0.3395 - acc: 0.8603   
Epoch 292/300
7200/7200 [==============================] - 0s - loss: 0.3403 - acc: 0.8617   
Epoch 293/300
7200/7200 [==============================] - 0s - loss: 0.3400 - acc: 0.8615   
Epoch 294/300
7200/7200 [==============================] - 0s - loss: 0.3392 - acc: 0.8618   
Epoch 295/300
7200/7200 [==============================] - 0s - loss: 0.3397 - acc: 0.8622   
Epoch 296/300
7200/7200 [==============================] - 0s - loss: 0.3394 - acc: 0.8649   
Epoch 297/300
7200/7200 [==============================] - 0s - loss: 0.3392 - acc: 0.8608   
Epoch 298/300
7200/7200 [==============================] - ETA: 0s - loss: 0.3350 - acc: 0.862 - 0s - loss: 0.3390 - acc: 0.8601   
Epoch 299/300
7200/7200 [==============================] - 0s - loss: 0.3391 - acc: 0.8635   
Epoch 300/300
7200/7200 [==============================] - 0s - loss: 0.3394 - acc: 0.8606   
6600/7200 [==========================>...] - ETA: 0sEpoch 1/300
7200/7200 [==============================] - 1s - loss: 0.6026 - acc: 0.7956   
Epoch 2/300
7200/7200 [==============================] - 0s - loss: 0.4529 - acc: 0.7969   
Epoch 3/300
7200/7200 [==============================] - 0s - loss: 0.4366 - acc: 0.7969   
Epoch 4/300
7200/7200 [==============================] - 0s - loss: 0.4324 - acc: 0.7969   
Epoch 5/300
7200/7200 [==============================] - 0s - loss: 0.4304 - acc: 0.7969   
Epoch 6/300
7200/7200 [==============================] - 0s - loss: 0.4291 - acc: 0.7969   
Epoch 7/300
7200/7200 [==============================] - 0s - loss: 0.4278 - acc: 0.7969   
Epoch 8/300
7200/7200 [==============================] - 0s - loss: 0.4264 - acc: 0.7969   
Epoch 9/300
7200/7200 [==============================] - 0s - loss: 0.4243 - acc: 0.7969   
Epoch 10/300
7200/7200 [==============================] - 0s - loss: 0.4221 - acc: 0.7969   
Epoch 11/300
7200/7200 [==============================] - 0s - loss: 0.4201 - acc: 0.8135   
Epoch 12/300
7200/7200 [==============================] - 0s - loss: 0.4190 - acc: 0.8204   - ETA: 0s - loss: 0.4069 - 
Epoch 13/300
7200/7200 [==============================] - 0s - loss: 0.4177 - acc: 0.8217   
Epoch 14/300
7200/7200 [==============================] - 0s - loss: 0.4164 - acc: 0.8254   
Epoch 15/300
7200/7200 [==============================] - 0s - loss: 0.4157 - acc: 0.8282   
Epoch 16/300
7200/7200 [==============================] - 0s - loss: 0.4146 - acc: 0.8279   
Epoch 17/300
7200/7200 [==============================] - 0s - loss: 0.4137 - acc: 0.8293   
Epoch 18/300
7200/7200 [==============================] - 0s - loss: 0.4129 - acc: 0.8293   
Epoch 19/300
7200/7200 [==============================] - 0s - loss: 0.4122 - acc: 0.8324   
Epoch 20/300
7200/7200 [==============================] - 0s - loss: 0.4114 - acc: 0.8312   
Epoch 21/300
7200/7200 [==============================] - 0s - loss: 0.4112 - acc: 0.8326   
Epoch 22/300
7200/7200 [==============================] - 0s - loss: 0.4104 - acc: 0.8329   
Epoch 23/300
7200/7200 [==============================] - 0s - loss: 0.4100 - acc: 0.8335   
Epoch 24/300
7200/7200 [==============================] - 0s - loss: 0.4096 - acc: 0.8333   
Epoch 25/300
7200/7200 [==============================] - 0s - loss: 0.4090 - acc: 0.8343   
Epoch 26/300
7200/7200 [==============================] - 0s - loss: 0.4083 - acc: 0.8342   
Epoch 27/300
7200/7200 [==============================] - 0s - loss: 0.4083 - acc: 0.8333   
Epoch 28/300
7200/7200 [==============================] - 0s - loss: 0.4081 - acc: 0.8339   
Epoch 29/300
7200/7200 [==============================] - 0s - loss: 0.4076 - acc: 0.8347   
Epoch 30/300
7200/7200 [==============================] - 0s - loss: 0.4071 - acc: 0.8344   
Epoch 31/300
7200/7200 [==============================] - 0s - loss: 0.4068 - acc: 0.8340   
Epoch 32/300
7200/7200 [==============================] - 0s - loss: 0.4063 - acc: 0.8337   
Epoch 33/300
7200/7200 [==============================] - 0s - loss: 0.4065 - acc: 0.8342   
Epoch 34/300
7200/7200 [==============================] - 0s - loss: 0.4061 - acc: 0.8347   
Epoch 35/300
7200/7200 [==============================] - 0s - loss: 0.4055 - acc: 0.8339   
Epoch 36/300
7200/7200 [==============================] - 0s - loss: 0.4058 - acc: 0.8347   
Epoch 37/300
7200/7200 [==============================] - 0s - loss: 0.4054 - acc: 0.8340   
Epoch 38/300
7200/7200 [==============================] - 0s - loss: 0.4052 - acc: 0.8346   
Epoch 39/300
7200/7200 [==============================] - 0s - loss: 0.4048 - acc: 0.8342   
Epoch 40/300
7200/7200 [==============================] - 0s - loss: 0.4046 - acc: 0.8353   
Epoch 41/300
7200/7200 [==============================] - 0s - loss: 0.4046 - acc: 0.8349   
Epoch 42/300
7200/7200 [==============================] - 0s - loss: 0.4043 - acc: 0.8336   
Epoch 43/300
7200/7200 [==============================] - 0s - loss: 0.4043 - acc: 0.8351   
Epoch 44/300
7200/7200 [==============================] - 0s - loss: 0.4040 - acc: 0.8344   
Epoch 45/300
7200/7200 [==============================] - 0s - loss: 0.4038 - acc: 0.8351   
Epoch 46/300
7200/7200 [==============================] - 0s - loss: 0.4036 - acc: 0.8351   
Epoch 47/300
7200/7200 [==============================] - 0s - loss: 0.4036 - acc: 0.8360   
Epoch 48/300
7200/7200 [==============================] - 0s - loss: 0.4032 - acc: 0.8344   
Epoch 49/300
7200/7200 [==============================] - 0s - loss: 0.4032 - acc: 0.8346   
Epoch 50/300
7200/7200 [==============================] - 0s - loss: 0.4027 - acc: 0.8360   
Epoch 51/300
7200/7200 [==============================] - 0s - loss: 0.4027 - acc: 0.8344   
Epoch 52/300
7200/7200 [==============================] - 0s - loss: 0.4021 - acc: 0.8362   
Epoch 53/300
7200/7200 [==============================] - 0s - loss: 0.4022 - acc: 0.8362   
Epoch 54/300
7200/7200 [==============================] - 0s - loss: 0.4015 - acc: 0.8351   
Epoch 55/300
7200/7200 [==============================] - 0s - loss: 0.4014 - acc: 0.8354   
Epoch 56/300
7200/7200 [==============================] - 0s - loss: 0.4013 - acc: 0.8371   
Epoch 57/300
7200/7200 [==============================] - 0s - loss: 0.4007 - acc: 0.8344   
Epoch 58/300
7200/7200 [==============================] - 0s - loss: 0.4005 - acc: 0.8354   
Epoch 59/300
7200/7200 [==============================] - 0s - loss: 0.4001 - acc: 0.8367   
Epoch 60/300
7200/7200 [==============================] - 0s - loss: 0.3999 - acc: 0.8364   
Epoch 61/300
7200/7200 [==============================] - 0s - loss: 0.3995 - acc: 0.8369   
Epoch 62/300
7200/7200 [==============================] - 0s - loss: 0.3995 - acc: 0.8368   
Epoch 63/300
7200/7200 [==============================] - 0s - loss: 0.3991 - acc: 0.8354   
Epoch 64/300
7200/7200 [==============================] - 0s - loss: 0.3988 - acc: 0.8376   
Epoch 65/300
7200/7200 [==============================] - 0s - loss: 0.3987 - acc: 0.8356   
Epoch 66/300
7200/7200 [==============================] - 0s - loss: 0.3981 - acc: 0.8357   
Epoch 67/300
7200/7200 [==============================] - 0s - loss: 0.3980 - acc: 0.8351   
Epoch 68/300
7200/7200 [==============================] - 0s - loss: 0.3978 - acc: 0.8368   
Epoch 69/300
7200/7200 [==============================] - 0s - loss: 0.3975 - acc: 0.8354   
Epoch 70/300
7200/7200 [==============================] - 0s - loss: 0.3972 - acc: 0.8364   
Epoch 71/300
7200/7200 [==============================] - 0s - loss: 0.3968 - acc: 0.8369   
Epoch 72/300
7200/7200 [==============================] - 0s - loss: 0.3967 - acc: 0.8364   
Epoch 73/300
7200/7200 [==============================] - 0s - loss: 0.3963 - acc: 0.8360   
Epoch 74/300
7200/7200 [==============================] - 0s - loss: 0.3964 - acc: 0.8364   
Epoch 75/300
7200/7200 [==============================] - 0s - loss: 0.3955 - acc: 0.8372   
Epoch 76/300
7200/7200 [==============================] - 0s - loss: 0.3960 - acc: 0.8354   
Epoch 77/300
7200/7200 [==============================] - 0s - loss: 0.3956 - acc: 0.8361   
Epoch 78/300
7200/7200 [==============================] - 0s - loss: 0.3956 - acc: 0.8369   
Epoch 79/300
7200/7200 [==============================] - 0s - loss: 0.3956 - acc: 0.8371   
Epoch 80/300
7200/7200 [==============================] - 0s - loss: 0.3954 - acc: 0.8401   
Epoch 81/300
7200/7200 [==============================] - 0s - loss: 0.3951 - acc: 0.8374   
Epoch 82/300
7200/7200 [==============================] - 0s - loss: 0.3954 - acc: 0.8365   
Epoch 83/300
7200/7200 [==============================] - 0s - loss: 0.3948 - acc: 0.8375   
Epoch 84/300
7200/7200 [==============================] - 0s - loss: 0.3948 - acc: 0.8357   
Epoch 85/300
7200/7200 [==============================] - 0s - loss: 0.3948 - acc: 0.8368   
Epoch 86/300
7200/7200 [==============================] - 0s - loss: 0.3948 - acc: 0.8351   
Epoch 87/300
7200/7200 [==============================] - 0s - loss: 0.3946 - acc: 0.8367   
Epoch 88/300
7200/7200 [==============================] - 0s - loss: 0.3946 - acc: 0.8376   
Epoch 89/300
7200/7200 [==============================] - 0s - loss: 0.3945 - acc: 0.8364   
Epoch 90/300
7200/7200 [==============================] - 0s - loss: 0.3944 - acc: 0.8362   
Epoch 91/300
7200/7200 [==============================] - 0s - loss: 0.3944 - acc: 0.8364   
Epoch 92/300
7200/7200 [==============================] - 0s - loss: 0.3942 - acc: 0.8364   
Epoch 93/300
7200/7200 [==============================] - 0s - loss: 0.3942 - acc: 0.8358   
Epoch 94/300
7200/7200 [==============================] - 0s - loss: 0.3935 - acc: 0.8372   
Epoch 95/300
7200/7200 [==============================] - 0s - loss: 0.3938 - acc: 0.8385   
Epoch 96/300
7200/7200 [==============================] - 0s - loss: 0.3938 - acc: 0.8374   
Epoch 97/300
7200/7200 [==============================] - 0s - loss: 0.3939 - acc: 0.8369   
Epoch 98/300
7200/7200 [==============================] - 0s - loss: 0.3940 - acc: 0.8376   
Epoch 99/300
7200/7200 [==============================] - 0s - loss: 0.3936 - acc: 0.8376   
Epoch 100/300
7200/7200 [==============================] - 0s - loss: 0.3938 - acc: 0.8361   
Epoch 101/300
7200/7200 [==============================] - 0s - loss: 0.3938 - acc: 0.8392   
Epoch 102/300
7200/7200 [==============================] - 0s - loss: 0.3935 - acc: 0.8387   
Epoch 103/300
7200/7200 [==============================] - 0s - loss: 0.3939 - acc: 0.8376   
Epoch 104/300
7200/7200 [==============================] - 0s - loss: 0.3933 - acc: 0.8367   
Epoch 105/300
7200/7200 [==============================] - 0s - loss: 0.3936 - acc: 0.8371   
Epoch 106/300
7200/7200 [==============================] - 0s - loss: 0.3933 - acc: 0.8364   
Epoch 107/300
7200/7200 [==============================] - 0s - loss: 0.3937 - acc: 0.8381   
Epoch 108/300
7200/7200 [==============================] - 0s - loss: 0.3933 - acc: 0.8386   
Epoch 109/300
7200/7200 [==============================] - 0s - loss: 0.3931 - acc: 0.8386   
Epoch 110/300
7200/7200 [==============================] - 0s - loss: 0.3933 - acc: 0.8383   
Epoch 111/300
7200/7200 [==============================] - 0s - loss: 0.3932 - acc: 0.8378   
Epoch 112/300
7200/7200 [==============================] - 0s - loss: 0.3931 - acc: 0.8382   
Epoch 113/300
7200/7200 [==============================] - 0s - loss: 0.3931 - acc: 0.8376   
Epoch 114/300
7200/7200 [==============================] - 0s - loss: 0.3931 - acc: 0.8389   
Epoch 115/300
7200/7200 [==============================] - 0s - loss: 0.3931 - acc: 0.8376   
Epoch 116/300
7200/7200 [==============================] - 0s - loss: 0.3929 - acc: 0.8375   
Epoch 117/300
7200/7200 [==============================] - 0s - loss: 0.3932 - acc: 0.8390   
Epoch 118/300
7200/7200 [==============================] - 0s - loss: 0.3928 - acc: 0.8376   
Epoch 119/300
7200/7200 [==============================] - 0s - loss: 0.3926 - acc: 0.8364   
Epoch 120/300
7200/7200 [==============================] - 0s - loss: 0.3930 - acc: 0.8385   
Epoch 121/300
7200/7200 [==============================] - 0s - loss: 0.3925 - acc: 0.8369   
Epoch 122/300
7200/7200 [==============================] - 0s - loss: 0.3927 - acc: 0.8383   
Epoch 123/300
7200/7200 [==============================] - 0s - loss: 0.3930 - acc: 0.8369   
Epoch 124/300
7200/7200 [==============================] - 0s - loss: 0.3923 - acc: 0.8386   
Epoch 125/300
7200/7200 [==============================] - 0s - loss: 0.3926 - acc: 0.8385   
Epoch 126/300
7200/7200 [==============================] - 0s - loss: 0.3926 - acc: 0.8364   
Epoch 127/300
7200/7200 [==============================] - 0s - loss: 0.3926 - acc: 0.8385   
Epoch 128/300
7200/7200 [==============================] - 0s - loss: 0.3925 - acc: 0.8367   
Epoch 129/300
7200/7200 [==============================] - 0s - loss: 0.3925 - acc: 0.8401   
Epoch 130/300
7200/7200 [==============================] - 0s - loss: 0.3922 - acc: 0.8385   
Epoch 131/300
7200/7200 [==============================] - 0s - loss: 0.3926 - acc: 0.8386   
Epoch 132/300
7200/7200 [==============================] - 0s - loss: 0.3922 - acc: 0.8378   
Epoch 133/300
7200/7200 [==============================] - 0s - loss: 0.3926 - acc: 0.8368   
Epoch 134/300
7200/7200 [==============================] - 0s - loss: 0.3922 - acc: 0.8385   
Epoch 135/300
7200/7200 [==============================] - 0s - loss: 0.3922 - acc: 0.8385   
Epoch 136/300
7200/7200 [==============================] - 0s - loss: 0.3923 - acc: 0.8379   
Epoch 137/300
7200/7200 [==============================] - 0s - loss: 0.3924 - acc: 0.8390   
Epoch 138/300
7200/7200 [==============================] - 0s - loss: 0.3920 - acc: 0.8392   
Epoch 139/300
7200/7200 [==============================] - 0s - loss: 0.3924 - acc: 0.8389   
Epoch 140/300
7200/7200 [==============================] - 0s - loss: 0.3922 - acc: 0.8375   
Epoch 141/300
7200/7200 [==============================] - 0s - loss: 0.3921 - acc: 0.8385   
Epoch 142/300
7200/7200 [==============================] - 0s - loss: 0.3920 - acc: 0.8390   
Epoch 143/300
7200/7200 [==============================] - 0s - loss: 0.3924 - acc: 0.8383   
Epoch 144/300
7200/7200 [==============================] - 0s - loss: 0.3918 - acc: 0.8381   
Epoch 145/300
7200/7200 [==============================] - 0s - loss: 0.3920 - acc: 0.8397   
Epoch 146/300
7200/7200 [==============================] - 0s - loss: 0.3920 - acc: 0.8385   
Epoch 147/300
7200/7200 [==============================] - 0s - loss: 0.3922 - acc: 0.8389   
Epoch 148/300
7200/7200 [==============================] - 0s - loss: 0.3920 - acc: 0.8386   
Epoch 149/300
7200/7200 [==============================] - 0s - loss: 0.3920 - acc: 0.8389   
Epoch 150/300
7200/7200 [==============================] - 0s - loss: 0.3920 - acc: 0.8397   
Epoch 151/300
7200/7200 [==============================] - 0s - loss: 0.3917 - acc: 0.8369   
Epoch 152/300
7200/7200 [==============================] - 0s - loss: 0.3920 - acc: 0.8379   
Epoch 153/300
7200/7200 [==============================] - 0s - loss: 0.3916 - acc: 0.8367   
Epoch 154/300
7200/7200 [==============================] - 0s - loss: 0.3919 - acc: 0.8383   
Epoch 155/300
7200/7200 [==============================] - 0s - loss: 0.3917 - acc: 0.8379   
Epoch 156/300
7200/7200 [==============================] - 0s - loss: 0.3917 - acc: 0.8382   
Epoch 157/300
7200/7200 [==============================] - 0s - loss: 0.3919 - acc: 0.8365   
Epoch 158/300
7200/7200 [==============================] - 0s - loss: 0.3913 - acc: 0.8368   
Epoch 159/300
7200/7200 [==============================] - 0s - loss: 0.3914 - acc: 0.8390   
Epoch 160/300
7200/7200 [==============================] - 0s - loss: 0.3917 - acc: 0.8379   
Epoch 161/300
7200/7200 [==============================] - 0s - loss: 0.3918 - acc: 0.8383   
Epoch 162/300
7200/7200 [==============================] - 0s - loss: 0.3919 - acc: 0.8386   
Epoch 163/300
7200/7200 [==============================] - 0s - loss: 0.3915 - acc: 0.8385   
Epoch 164/300
7200/7200 [==============================] - 0s - loss: 0.3915 - acc: 0.8374   
Epoch 165/300
7200/7200 [==============================] - 0s - loss: 0.3912 - acc: 0.8396   
Epoch 166/300
7200/7200 [==============================] - 0s - loss: 0.3916 - acc: 0.8400   
Epoch 167/300
7200/7200 [==============================] - 0s - loss: 0.3912 - acc: 0.8387   
Epoch 168/300
7200/7200 [==============================] - 0s - loss: 0.3914 - acc: 0.8392   
Epoch 169/300
7200/7200 [==============================] - 0s - loss: 0.3916 - acc: 0.8385   
Epoch 170/300
7200/7200 [==============================] - 0s - loss: 0.3913 - acc: 0.8396   
Epoch 171/300
7200/7200 [==============================] - 0s - loss: 0.3915 - acc: 0.8385   
Epoch 172/300
7200/7200 [==============================] - 0s - loss: 0.3915 - acc: 0.8385   
Epoch 173/300
7200/7200 [==============================] - 0s - loss: 0.3913 - acc: 0.8383   
Epoch 174/300
7200/7200 [==============================] - 0s - loss: 0.3913 - acc: 0.8392   
Epoch 175/300
7200/7200 [==============================] - 0s - loss: 0.3912 - acc: 0.8383   
Epoch 176/300
7200/7200 [==============================] - 0s - loss: 0.3914 - acc: 0.8396   
Epoch 177/300
7200/7200 [==============================] - 0s - loss: 0.3915 - acc: 0.8389   
Epoch 178/300
7200/7200 [==============================] - 0s - loss: 0.3907 - acc: 0.8390   
Epoch 179/300
7200/7200 [==============================] - 0s - loss: 0.3915 - acc: 0.8392   
Epoch 180/300
7200/7200 [==============================] - 0s - loss: 0.3914 - acc: 0.8382   
Epoch 181/300
7200/7200 [==============================] - 0s - loss: 0.3913 - acc: 0.8389   
Epoch 182/300
7200/7200 [==============================] - 0s - loss: 0.3913 - acc: 0.8393   
Epoch 183/300
7200/7200 [==============================] - 0s - loss: 0.3913 - acc: 0.8389   
Epoch 184/300
7200/7200 [==============================] - 0s - loss: 0.3910 - acc: 0.8390   
Epoch 185/300
7200/7200 [==============================] - 0s - loss: 0.3911 - acc: 0.8365   
Epoch 186/300
7200/7200 [==============================] - 0s - loss: 0.3902 - acc: 0.8376   
Epoch 187/300
7200/7200 [==============================] - 0s - loss: 0.3915 - acc: 0.8371   
Epoch 188/300
7200/7200 [==============================] - 0s - loss: 0.3910 - acc: 0.8393   
Epoch 189/300
7200/7200 [==============================] - 0s - loss: 0.3911 - acc: 0.8383   
Epoch 190/300
7200/7200 [==============================] - 0s - loss: 0.3910 - acc: 0.8392   
Epoch 191/300
7200/7200 [==============================] - 0s - loss: 0.3912 - acc: 0.8368   
Epoch 192/300
7200/7200 [==============================] - 0s - loss: 0.3904 - acc: 0.8386   
Epoch 193/300
7200/7200 [==============================] - 0s - loss: 0.3904 - acc: 0.8369   
Epoch 194/300
7200/7200 [==============================] - 0s - loss: 0.3906 - acc: 0.8396   
Epoch 195/300
7200/7200 [==============================] - 0s - loss: 0.3907 - acc: 0.8393   
Epoch 196/300
7200/7200 [==============================] - 0s - loss: 0.3908 - acc: 0.8392   
Epoch 197/300
7200/7200 [==============================] - 0s - loss: 0.3911 - acc: 0.8390   
Epoch 198/300
7200/7200 [==============================] - 0s - loss: 0.3909 - acc: 0.8369   
Epoch 199/300
7200/7200 [==============================] - 0s - loss: 0.3911 - acc: 0.8386   
Epoch 200/300
7200/7200 [==============================] - 0s - loss: 0.3905 - acc: 0.8386   
Epoch 201/300
7200/7200 [==============================] - 0s - loss: 0.3907 - acc: 0.8385   
Epoch 202/300
7200/7200 [==============================] - 0s - loss: 0.3906 - acc: 0.8399   
Epoch 203/300
7200/7200 [==============================] - 0s - loss: 0.3906 - acc: 0.8390   
Epoch 204/300
7200/7200 [==============================] - 0s - loss: 0.3905 - acc: 0.8387   
Epoch 205/300
7200/7200 [==============================] - 0s - loss: 0.3908 - acc: 0.8396   
Epoch 206/300
7200/7200 [==============================] - 0s - loss: 0.3906 - acc: 0.8401   
Epoch 207/300
7200/7200 [==============================] - 0s - loss: 0.3905 - acc: 0.8389   
Epoch 208/300
7200/7200 [==============================] - 0s - loss: 0.3902 - acc: 0.8400   
Epoch 209/300
7200/7200 [==============================] - 0s - loss: 0.3910 - acc: 0.8394   
Epoch 210/300
7200/7200 [==============================] - 0s - loss: 0.3899 - acc: 0.8383   
Epoch 211/300
7200/7200 [==============================] - 0s - loss: 0.3905 - acc: 0.8379   
Epoch 212/300
7200/7200 [==============================] - 0s - loss: 0.3903 - acc: 0.8400   
Epoch 213/300
7200/7200 [==============================] - 0s - loss: 0.3904 - acc: 0.8385   
Epoch 214/300
7200/7200 [==============================] - 0s - loss: 0.3902 - acc: 0.8372   
Epoch 215/300
7200/7200 [==============================] - 0s - loss: 0.3908 - acc: 0.8382   
Epoch 216/300
7200/7200 [==============================] - 0s - loss: 0.3908 - acc: 0.8389   
Epoch 217/300
7200/7200 [==============================] - 0s - loss: 0.3910 - acc: 0.8387   
Epoch 218/300
7200/7200 [==============================] - 0s - loss: 0.3907 - acc: 0.8389   
Epoch 219/300
7200/7200 [==============================] - 0s - loss: 0.3902 - acc: 0.8389   
Epoch 220/300
7200/7200 [==============================] - 0s - loss: 0.3905 - acc: 0.8397   
Epoch 221/300
7200/7200 [==============================] - 0s - loss: 0.3902 - acc: 0.8383   
Epoch 222/300
7200/7200 [==============================] - 0s - loss: 0.3902 - acc: 0.8390   
Epoch 223/300
7200/7200 [==============================] - 0s - loss: 0.3910 - acc: 0.8387   
Epoch 224/300
7200/7200 [==============================] - 0s - loss: 0.3897 - acc: 0.8381   
Epoch 225/300
7200/7200 [==============================] - 0s - loss: 0.3908 - acc: 0.8367   
Epoch 226/300
7200/7200 [==============================] - 0s - loss: 0.3907 - acc: 0.8387   
Epoch 227/300
7200/7200 [==============================] - 0s - loss: 0.3906 - acc: 0.8378   
Epoch 228/300
7200/7200 [==============================] - 0s - loss: 0.3904 - acc: 0.8397   
Epoch 229/300
7200/7200 [==============================] - 0s - loss: 0.3906 - acc: 0.8378   
Epoch 230/300
7200/7200 [==============================] - 0s - loss: 0.3903 - acc: 0.8374   
Epoch 231/300
7200/7200 [==============================] - 0s - loss: 0.3903 - acc: 0.8390   
Epoch 232/300
7200/7200 [==============================] - 0s - loss: 0.3904 - acc: 0.8356   
Epoch 233/300
7200/7200 [==============================] - 0s - loss: 0.3903 - acc: 0.8381   
Epoch 234/300
7200/7200 [==============================] - 0s - loss: 0.3907 - acc: 0.8389   
Epoch 235/300
7200/7200 [==============================] - 0s - loss: 0.3903 - acc: 0.8397   
Epoch 236/300
7200/7200 [==============================] - 0s - loss: 0.3906 - acc: 0.8381   
Epoch 237/300
7200/7200 [==============================] - 0s - loss: 0.3903 - acc: 0.8371   
Epoch 238/300
7200/7200 [==============================] - 0s - loss: 0.3900 - acc: 0.8401   
Epoch 239/300
7200/7200 [==============================] - 0s - loss: 0.3907 - acc: 0.8389   
Epoch 240/300
7200/7200 [==============================] - 0s - loss: 0.3904 - acc: 0.8396   
Epoch 241/300
7200/7200 [==============================] - 0s - loss: 0.3899 - acc: 0.8389   
Epoch 242/300
7200/7200 [==============================] - 0s - loss: 0.3900 - acc: 0.8386   
Epoch 243/300
7200/7200 [==============================] - 0s - loss: 0.3900 - acc: 0.8400   
Epoch 244/300
7200/7200 [==============================] - 0s - loss: 0.3904 - acc: 0.8394   
Epoch 245/300
7200/7200 [==============================] - 0s - loss: 0.3899 - acc: 0.8392   
Epoch 246/300
7200/7200 [==============================] - 0s - loss: 0.3903 - acc: 0.8400   
Epoch 247/300
7200/7200 [==============================] - 0s - loss: 0.3901 - acc: 0.8382   
Epoch 248/300
7200/7200 [==============================] - 0s - loss: 0.3901 - acc: 0.8379   
Epoch 249/300
7200/7200 [==============================] - 0s - loss: 0.3897 - acc: 0.8394   
Epoch 250/300
7200/7200 [==============================] - 0s - loss: 0.3903 - acc: 0.8387   
Epoch 251/300
7200/7200 [==============================] - 0s - loss: 0.3903 - acc: 0.8392   
Epoch 252/300
7200/7200 [==============================] - 0s - loss: 0.3903 - acc: 0.8394   
Epoch 253/300
7200/7200 [==============================] - 0s - loss: 0.3898 - acc: 0.8382   
Epoch 254/300
7200/7200 [==============================] - 0s - loss: 0.3904 - acc: 0.8394   
Epoch 255/300
7200/7200 [==============================] - 0s - loss: 0.3897 - acc: 0.8378   
Epoch 256/300
7200/7200 [==============================] - 0s - loss: 0.3902 - acc: 0.8382   
Epoch 257/300
7200/7200 [==============================] - 0s - loss: 0.3899 - acc: 0.8392   
Epoch 258/300
7200/7200 [==============================] - 0s - loss: 0.3904 - acc: 0.8392   
Epoch 259/300
7200/7200 [==============================] - 0s - loss: 0.3905 - acc: 0.8368   
Epoch 260/300
7200/7200 [==============================] - 0s - loss: 0.3900 - acc: 0.8365   
Epoch 261/300
7200/7200 [==============================] - 0s - loss: 0.3901 - acc: 0.8386   
Epoch 262/300
7200/7200 [==============================] - 0s - loss: 0.3901 - acc: 0.8383   
Epoch 263/300
7200/7200 [==============================] - 0s - loss: 0.3900 - acc: 0.8371   
Epoch 264/300
7200/7200 [==============================] - 0s - loss: 0.3902 - acc: 0.8386   
Epoch 265/300
7200/7200 [==============================] - 0s - loss: 0.3899 - acc: 0.8397   
Epoch 266/300
7200/7200 [==============================] - 0s - loss: 0.3905 - acc: 0.8397   
Epoch 267/300
7200/7200 [==============================] - 0s - loss: 0.3900 - acc: 0.8376   
Epoch 268/300
7200/7200 [==============================] - 0s - loss: 0.3903 - acc: 0.8397   
Epoch 269/300
7200/7200 [==============================] - 0s - loss: 0.3895 - acc: 0.8378   
Epoch 270/300
7200/7200 [==============================] - 0s - loss: 0.3902 - acc: 0.8400   
Epoch 271/300
7200/7200 [==============================] - 0s - loss: 0.3898 - acc: 0.8400   
Epoch 272/300
7200/7200 [==============================] - 0s - loss: 0.3895 - acc: 0.8367   
Epoch 273/300
7200/7200 [==============================] - 0s - loss: 0.3901 - acc: 0.8396   
Epoch 274/300
7200/7200 [==============================] - 0s - loss: 0.3901 - acc: 0.8374   
Epoch 275/300
7200/7200 [==============================] - 0s - loss: 0.3897 - acc: 0.8383   
Epoch 276/300
7200/7200 [==============================] - 0s - loss: 0.3903 - acc: 0.8376   
Epoch 277/300
7200/7200 [==============================] - 0s - loss: 0.3902 - acc: 0.8401   
Epoch 278/300
7200/7200 [==============================] - 0s - loss: 0.3902 - acc: 0.8393   
Epoch 279/300
7200/7200 [==============================] - 0s - loss: 0.3901 - acc: 0.8406   
Epoch 280/300
7200/7200 [==============================] - 0s - loss: 0.3899 - acc: 0.8396   
Epoch 281/300
7200/7200 [==============================] - 0s - loss: 0.3901 - acc: 0.8365   
Epoch 282/300
7200/7200 [==============================] - 0s - loss: 0.3899 - acc: 0.8358   
Epoch 283/300
7200/7200 [==============================] - 0s - loss: 0.3899 - acc: 0.8392   
Epoch 284/300
7200/7200 [==============================] - 0s - loss: 0.3898 - acc: 0.8387   
Epoch 285/300
7200/7200 [==============================] - 0s - loss: 0.3902 - acc: 0.8376   
Epoch 286/300
7200/7200 [==============================] - 0s - loss: 0.3903 - acc: 0.8369   
Epoch 287/300
7200/7200 [==============================] - 0s - loss: 0.3904 - acc: 0.8401   
Epoch 288/300
7200/7200 [==============================] - 0s - loss: 0.3902 - acc: 0.8385   
Epoch 289/300
7200/7200 [==============================] - 0s - loss: 0.3900 - acc: 0.8376   
Epoch 290/300
7200/7200 [==============================] - 0s - loss: 0.3898 - acc: 0.8385   
Epoch 291/300
7200/7200 [==============================] - 0s - loss: 0.3896 - acc: 0.8387   
Epoch 292/300
7200/7200 [==============================] - 0s - loss: 0.3901 - acc: 0.8375   
Epoch 293/300
7200/7200 [==============================] - 0s - loss: 0.3898 - acc: 0.8372   
Epoch 294/300
7200/7200 [==============================] - 0s - loss: 0.3895 - acc: 0.8381   
Epoch 295/300
7200/7200 [==============================] - 0s - loss: 0.3901 - acc: 0.8360   
Epoch 296/300
7200/7200 [==============================] - 0s - loss: 0.3900 - acc: 0.8394   
Epoch 297/300
7200/7200 [==============================] - 0s - loss: 0.3899 - acc: 0.8381   
Epoch 298/300
7200/7200 [==============================] - 0s - loss: 0.3897 - acc: 0.8381   
Epoch 299/300
7200/7200 [==============================] - 0s - loss: 0.3903 - acc: 0.8381   
Epoch 300/300
7200/7200 [==============================] - 0s - loss: 0.3898 - acc: 0.8378   
5600/7200 [======================>.......] - ETA: 0sEpoch 1/300
7200/7200 [==============================] - 1s - loss: 0.5730 - acc: 0.7962   
Epoch 2/300
7200/7200 [==============================] - 0s - loss: 0.4417 - acc: 0.7962   
Epoch 3/300
7200/7200 [==============================] - 0s - loss: 0.4283 - acc: 0.7962   
Epoch 4/300
7200/7200 [==============================] - 0s - loss: 0.4209 - acc: 0.7962   
Epoch 5/300
7200/7200 [==============================] - 0s - loss: 0.4141 - acc: 0.7962   
Epoch 6/300
7200/7200 [==============================] - 0s - loss: 0.4056 - acc: 0.7999   
Epoch 7/300
7200/7200 [==============================] - 0s - loss: 0.3962 - acc: 0.8137   
Epoch 8/300
7200/7200 [==============================] - 0s - loss: 0.3857 - acc: 0.8356   
Epoch 9/300
7200/7200 [==============================] - 0s - loss: 0.3773 - acc: 0.8431   
Epoch 10/300
7200/7200 [==============================] - 0s - loss: 0.3705 - acc: 0.8482   
Epoch 11/300
7200/7200 [==============================] - 0s - loss: 0.3653 - acc: 0.8525   
Epoch 12/300
7200/7200 [==============================] - 0s - loss: 0.3611 - acc: 0.8531   - ETA: 0s - loss: 0.3443 - 
Epoch 13/300
7200/7200 [==============================] - 0s - loss: 0.3582 - acc: 0.8558   
Epoch 14/300
7200/7200 [==============================] - 0s - loss: 0.3560 - acc: 0.8568   
Epoch 15/300
7200/7200 [==============================] - 0s - loss: 0.3543 - acc: 0.8585   
Epoch 16/300
7200/7200 [==============================] - 0s - loss: 0.3523 - acc: 0.8585   
Epoch 17/300
7200/7200 [==============================] - 0s - loss: 0.3514 - acc: 0.8589   
Epoch 18/300
7200/7200 [==============================] - 0s - loss: 0.3502 - acc: 0.8585   
Epoch 19/300
7200/7200 [==============================] - 0s - loss: 0.3492 - acc: 0.8574   
Epoch 20/300
7200/7200 [==============================] - 0s - loss: 0.3486 - acc: 0.8586   
Epoch 21/300
7200/7200 [==============================] - 0s - loss: 0.3480 - acc: 0.8569   
Epoch 22/300
7200/7200 [==============================] - 0s - loss: 0.3471 - acc: 0.8593   
Epoch 23/300
7200/7200 [==============================] - 0s - loss: 0.3469 - acc: 0.8603   
Epoch 24/300
7200/7200 [==============================] - 0s - loss: 0.3463 - acc: 0.8599   
Epoch 25/300
7200/7200 [==============================] - 0s - loss: 0.3462 - acc: 0.8582   
Epoch 26/300
7200/7200 [==============================] - 0s - loss: 0.3458 - acc: 0.8594   
Epoch 27/300
7200/7200 [==============================] - 0s - loss: 0.3453 - acc: 0.8592   
Epoch 28/300
7200/7200 [==============================] - 0s - loss: 0.3449 - acc: 0.8597   
Epoch 29/300
7200/7200 [==============================] - 0s - loss: 0.3447 - acc: 0.8606   
Epoch 30/300
7200/7200 [==============================] - 0s - loss: 0.3438 - acc: 0.8590   
Epoch 31/300
7200/7200 [==============================] - 0s - loss: 0.3443 - acc: 0.8586   
Epoch 32/300
7200/7200 [==============================] - 0s - loss: 0.3437 - acc: 0.8610   
Epoch 33/300
7200/7200 [==============================] - 0s - loss: 0.3431 - acc: 0.8594   
Epoch 34/300
7200/7200 [==============================] - 0s - loss: 0.3437 - acc: 0.8585   
Epoch 35/300
7200/7200 [==============================] - 0s - loss: 0.3427 - acc: 0.8597   
Epoch 36/300
7200/7200 [==============================] - 0s - loss: 0.3425 - acc: 0.8610   
Epoch 37/300
7200/7200 [==============================] - 0s - loss: 0.3422 - acc: 0.8607   
Epoch 38/300
7200/7200 [==============================] - 0s - loss: 0.3424 - acc: 0.8615   
Epoch 39/300
7200/7200 [==============================] - 0s - loss: 0.3426 - acc: 0.8633   
Epoch 40/300
7200/7200 [==============================] - 0s - loss: 0.3420 - acc: 0.8622   
Epoch 41/300
7200/7200 [==============================] - 0s - loss: 0.3412 - acc: 0.8611   
Epoch 42/300
7200/7200 [==============================] - 0s - loss: 0.3412 - acc: 0.8606   
Epoch 43/300
7200/7200 [==============================] - 0s - loss: 0.3412 - acc: 0.8617   
Epoch 44/300
7200/7200 [==============================] - 0s - loss: 0.3409 - acc: 0.8615   
Epoch 45/300
7200/7200 [==============================] - 0s - loss: 0.3409 - acc: 0.8614   
Epoch 46/300
7200/7200 [==============================] - 0s - loss: 0.3403 - acc: 0.8619   
Epoch 47/300
7200/7200 [==============================] - 0s - loss: 0.3401 - acc: 0.8614   
Epoch 48/300
7200/7200 [==============================] - 0s - loss: 0.3400 - acc: 0.8618   
Epoch 49/300
7200/7200 [==============================] - 0s - loss: 0.3394 - acc: 0.8631   
Epoch 50/300
7200/7200 [==============================] - 0s - loss: 0.3392 - acc: 0.8625   
Epoch 51/300
7200/7200 [==============================] - 0s - loss: 0.3387 - acc: 0.8614   
Epoch 52/300
7200/7200 [==============================] - 0s - loss: 0.3388 - acc: 0.8618   
Epoch 53/300
7200/7200 [==============================] - 0s - loss: 0.3383 - acc: 0.8610   
Epoch 54/300
7200/7200 [==============================] - 0s - loss: 0.3381 - acc: 0.8619   
Epoch 55/300
7200/7200 [==============================] - 0s - loss: 0.3383 - acc: 0.8619   
Epoch 56/300
7200/7200 [==============================] - 0s - loss: 0.3376 - acc: 0.8618   
Epoch 57/300
7200/7200 [==============================] - 0s - loss: 0.3382 - acc: 0.8631   
Epoch 58/300
7200/7200 [==============================] - 0s - loss: 0.3379 - acc: 0.8631   
Epoch 59/300
7200/7200 [==============================] - 0s - loss: 0.3378 - acc: 0.8633   
Epoch 60/300
7200/7200 [==============================] - 0s - loss: 0.3375 - acc: 0.8622   
Epoch 61/300
7200/7200 [==============================] - 0s - loss: 0.3377 - acc: 0.8606   
Epoch 62/300
7200/7200 [==============================] - 0s - loss: 0.3371 - acc: 0.8626   
Epoch 63/300
7200/7200 [==============================] - 0s - loss: 0.3372 - acc: 0.8628   
Epoch 64/300
7200/7200 [==============================] - 0s - loss: 0.3372 - acc: 0.8632   
Epoch 65/300
7200/7200 [==============================] - 0s - loss: 0.3370 - acc: 0.8622   
Epoch 66/300
7200/7200 [==============================] - 0s - loss: 0.3366 - acc: 0.8611   
Epoch 67/300
7200/7200 [==============================] - 0s - loss: 0.3372 - acc: 0.8625   
Epoch 68/300
7200/7200 [==============================] - 0s - loss: 0.3364 - acc: 0.8608   
Epoch 69/300
7200/7200 [==============================] - 0s - loss: 0.3368 - acc: 0.8625   
Epoch 70/300
7200/7200 [==============================] - 0s - loss: 0.3367 - acc: 0.8629   
Epoch 71/300
7200/7200 [==============================] - 0s - loss: 0.3367 - acc: 0.8631   
Epoch 72/300
7200/7200 [==============================] - 0s - loss: 0.3365 - acc: 0.8626   
Epoch 73/300
7200/7200 [==============================] - 0s - loss: 0.3364 - acc: 0.8608   
Epoch 74/300
7200/7200 [==============================] - 0s - loss: 0.3363 - acc: 0.8619   
Epoch 75/300
7200/7200 [==============================] - 0s - loss: 0.3364 - acc: 0.8617   
Epoch 76/300
7200/7200 [==============================] - 0s - loss: 0.3367 - acc: 0.8619   
Epoch 77/300
7200/7200 [==============================] - 0s - loss: 0.3363 - acc: 0.8624   
Epoch 78/300
7200/7200 [==============================] - 0s - loss: 0.3355 - acc: 0.8618   
Epoch 79/300
7200/7200 [==============================] - 0s - loss: 0.3358 - acc: 0.8618   
Epoch 80/300
7200/7200 [==============================] - 0s - loss: 0.3357 - acc: 0.8615   
Epoch 81/300
7200/7200 [==============================] - 0s - loss: 0.3354 - acc: 0.8629   
Epoch 82/300
7200/7200 [==============================] - 0s - loss: 0.3357 - acc: 0.8625   
Epoch 83/300
7200/7200 [==============================] - 0s - loss: 0.3359 - acc: 0.8625   
Epoch 84/300
7200/7200 [==============================] - 0s - loss: 0.3350 - acc: 0.8622   
Epoch 85/300
7200/7200 [==============================] - 0s - loss: 0.3357 - acc: 0.8626   
Epoch 86/300
7200/7200 [==============================] - 0s - loss: 0.3356 - acc: 0.8615   
Epoch 87/300
7200/7200 [==============================] - 0s - loss: 0.3354 - acc: 0.8615   
Epoch 88/300
7200/7200 [==============================] - 0s - loss: 0.3357 - acc: 0.8632   
Epoch 89/300
7200/7200 [==============================] - 0s - loss: 0.3353 - acc: 0.8629   
Epoch 90/300
7200/7200 [==============================] - 0s - loss: 0.3354 - acc: 0.8633   
Epoch 91/300
7200/7200 [==============================] - 0s - loss: 0.3351 - acc: 0.8611   
Epoch 92/300
7200/7200 [==============================] - 0s - loss: 0.3359 - acc: 0.8606   
Epoch 93/300
7200/7200 [==============================] - 0s - loss: 0.3354 - acc: 0.8621   
Epoch 94/300
7200/7200 [==============================] - 0s - loss: 0.3355 - acc: 0.8626   
Epoch 95/300
7200/7200 [==============================] - 0s - loss: 0.3348 - acc: 0.8626   
Epoch 96/300
7200/7200 [==============================] - 0s - loss: 0.3350 - acc: 0.8606   
Epoch 97/300
7200/7200 [==============================] - 0s - loss: 0.3356 - acc: 0.8632   
Epoch 98/300
7200/7200 [==============================] - 0s - loss: 0.3348 - acc: 0.8625   
Epoch 99/300
7200/7200 [==============================] - 0s - loss: 0.3350 - acc: 0.8633   
Epoch 100/300
7200/7200 [==============================] - 0s - loss: 0.3350 - acc: 0.8599   
Epoch 101/300
7200/7200 [==============================] - 0s - loss: 0.3350 - acc: 0.8617   
Epoch 102/300
7200/7200 [==============================] - 0s - loss: 0.3349 - acc: 0.8622   
Epoch 103/300
7200/7200 [==============================] - 0s - loss: 0.3349 - acc: 0.8610   
Epoch 104/300
7200/7200 [==============================] - 0s - loss: 0.3344 - acc: 0.8624   
Epoch 105/300
7200/7200 [==============================] - 0s - loss: 0.3348 - acc: 0.8622   
Epoch 106/300
7200/7200 [==============================] - 0s - loss: 0.3349 - acc: 0.8631   
Epoch 107/300
7200/7200 [==============================] - 0s - loss: 0.3347 - acc: 0.8631   
Epoch 108/300
7200/7200 [==============================] - 0s - loss: 0.3349 - acc: 0.8615   
Epoch 109/300
7200/7200 [==============================] - 0s - loss: 0.3345 - acc: 0.8633   
Epoch 110/300
7200/7200 [==============================] - 0s - loss: 0.3343 - acc: 0.8637   
Epoch 111/300
7200/7200 [==============================] - 0s - loss: 0.3345 - acc: 0.8633   
Epoch 112/300
7200/7200 [==============================] - 0s - loss: 0.3344 - acc: 0.8629   
Epoch 113/300
7200/7200 [==============================] - 0s - loss: 0.3348 - acc: 0.8636   
Epoch 114/300
7200/7200 [==============================] - 0s - loss: 0.3338 - acc: 0.8629   
Epoch 115/300
7200/7200 [==============================] - 0s - loss: 0.3342 - acc: 0.8637   
Epoch 116/300
7200/7200 [==============================] - 0s - loss: 0.3339 - acc: 0.8628   
Epoch 117/300
7200/7200 [==============================] - 0s - loss: 0.3343 - acc: 0.8632   
Epoch 118/300
7200/7200 [==============================] - 0s - loss: 0.3341 - acc: 0.8621   
Epoch 119/300
7200/7200 [==============================] - 0s - loss: 0.3342 - acc: 0.8631   
Epoch 120/300
7200/7200 [==============================] - 0s - loss: 0.3342 - acc: 0.8633   
Epoch 121/300
7200/7200 [==============================] - 0s - loss: 0.3334 - acc: 0.8642   
Epoch 122/300
7200/7200 [==============================] - 0s - loss: 0.3338 - acc: 0.8646   
Epoch 123/300
7200/7200 [==============================] - 0s - loss: 0.3339 - acc: 0.8642   
Epoch 124/300
7200/7200 [==============================] - 0s - loss: 0.3337 - acc: 0.8639   
Epoch 125/300
7200/7200 [==============================] - 0s - loss: 0.3340 - acc: 0.8632   
Epoch 126/300
7200/7200 [==============================] - 0s - loss: 0.3335 - acc: 0.8629   
Epoch 127/300
7200/7200 [==============================] - 0s - loss: 0.3337 - acc: 0.8629   
Epoch 128/300
7200/7200 [==============================] - 0s - loss: 0.3332 - acc: 0.8643   
Epoch 129/300
7200/7200 [==============================] - 0s - loss: 0.3333 - acc: 0.8637   
Epoch 130/300
7200/7200 [==============================] - 0s - loss: 0.3338 - acc: 0.8629   
Epoch 131/300
7200/7200 [==============================] - 0s - loss: 0.3330 - acc: 0.8633   
Epoch 132/300
7200/7200 [==============================] - 0s - loss: 0.3329 - acc: 0.8642   
Epoch 133/300
7200/7200 [==============================] - 0s - loss: 0.3333 - acc: 0.8636   
Epoch 134/300
7200/7200 [==============================] - 0s - loss: 0.3333 - acc: 0.8646   
Epoch 135/300
7200/7200 [==============================] - 0s - loss: 0.3325 - acc: 0.8653   
Epoch 136/300
7200/7200 [==============================] - 0s - loss: 0.3330 - acc: 0.8637   
Epoch 137/300
7200/7200 [==============================] - 0s - loss: 0.3323 - acc: 0.8649   
Epoch 138/300
7200/7200 [==============================] - 0s - loss: 0.3332 - acc: 0.8654   
Epoch 139/300
7200/7200 [==============================] - 0s - loss: 0.3325 - acc: 0.8656   
Epoch 140/300
7200/7200 [==============================] - 0s - loss: 0.3327 - acc: 0.8661   
Epoch 141/300
7200/7200 [==============================] - 0s - loss: 0.3327 - acc: 0.8643   
Epoch 142/300
7200/7200 [==============================] - 0s - loss: 0.3327 - acc: 0.8658   
Epoch 143/300
7200/7200 [==============================] - 0s - loss: 0.3326 - acc: 0.8642   
Epoch 144/300
7200/7200 [==============================] - 0s - loss: 0.3329 - acc: 0.8657   
Epoch 145/300
7200/7200 [==============================] - 0s - loss: 0.3324 - acc: 0.8642   
Epoch 146/300
7200/7200 [==============================] - 0s - loss: 0.3324 - acc: 0.8656   
Epoch 147/300
7200/7200 [==============================] - 0s - loss: 0.3318 - acc: 0.8658   
Epoch 148/300
7200/7200 [==============================] - 0s - loss: 0.3324 - acc: 0.8639   
Epoch 149/300
7200/7200 [==============================] - 0s - loss: 0.3323 - acc: 0.8664   
Epoch 150/300
7200/7200 [==============================] - 0s - loss: 0.3326 - acc: 0.8644   
Epoch 151/300
7200/7200 [==============================] - 0s - loss: 0.3319 - acc: 0.8658   
Epoch 152/300
7200/7200 [==============================] - 0s - loss: 0.3320 - acc: 0.8656   
Epoch 153/300
7200/7200 [==============================] - 0s - loss: 0.3317 - acc: 0.8654   
Epoch 154/300
7200/7200 [==============================] - 0s - loss: 0.3319 - acc: 0.8653   
Epoch 155/300
7200/7200 [==============================] - 0s - loss: 0.3315 - acc: 0.8656   
Epoch 156/300
7200/7200 [==============================] - 0s - loss: 0.3315 - acc: 0.8637   
Epoch 157/300
7200/7200 [==============================] - 0s - loss: 0.3313 - acc: 0.8661   
Epoch 158/300
7200/7200 [==============================] - 0s - loss: 0.3316 - acc: 0.8668   
Epoch 159/300
7200/7200 [==============================] - 0s - loss: 0.3311 - acc: 0.8658   
Epoch 160/300
7200/7200 [==============================] - 0s - loss: 0.3319 - acc: 0.8639   
Epoch 161/300
7200/7200 [==============================] - 0s - loss: 0.3311 - acc: 0.8651   
Epoch 162/300
7200/7200 [==============================] - 0s - loss: 0.3316 - acc: 0.8658   
Epoch 163/300
7200/7200 [==============================] - 0s - loss: 0.3315 - acc: 0.8661   
Epoch 164/300
7200/7200 [==============================] - 0s - loss: 0.3317 - acc: 0.8653   
Epoch 165/300
7200/7200 [==============================] - 0s - loss: 0.3315 - acc: 0.8644   
Epoch 166/300
7200/7200 [==============================] - 0s - loss: 0.3314 - acc: 0.8667   
Epoch 167/300
7200/7200 [==============================] - 0s - loss: 0.3315 - acc: 0.8660   
Epoch 168/300
7200/7200 [==============================] - 0s - loss: 0.3308 - acc: 0.8667   
Epoch 169/300
7200/7200 [==============================] - 0s - loss: 0.3317 - acc: 0.8651   
Epoch 170/300
7200/7200 [==============================] - 0s - loss: 0.3311 - acc: 0.8647   
Epoch 171/300
7200/7200 [==============================] - 0s - loss: 0.3315 - acc: 0.8667   
Epoch 172/300
7200/7200 [==============================] - 0s - loss: 0.3312 - acc: 0.8650   
Epoch 173/300
7200/7200 [==============================] - 0s - loss: 0.3314 - acc: 0.8667   
Epoch 174/300
7200/7200 [==============================] - 0s - loss: 0.3312 - acc: 0.8651   
Epoch 175/300
7200/7200 [==============================] - 0s - loss: 0.3312 - acc: 0.8662   
Epoch 176/300
7200/7200 [==============================] - 0s - loss: 0.3307 - acc: 0.8653   
Epoch 177/300
7200/7200 [==============================] - 0s - loss: 0.3312 - acc: 0.8647   
Epoch 178/300
7200/7200 [==============================] - 0s - loss: 0.3312 - acc: 0.8651   
Epoch 179/300
7200/7200 [==============================] - 0s - loss: 0.3307 - acc: 0.8667   
Epoch 180/300
7200/7200 [==============================] - 0s - loss: 0.3311 - acc: 0.8661   
Epoch 181/300
7200/7200 [==============================] - 0s - loss: 0.3306 - acc: 0.8660   
Epoch 182/300
7200/7200 [==============================] - 0s - loss: 0.3309 - acc: 0.8653   
Epoch 183/300
7200/7200 [==============================] - 0s - loss: 0.3305 - acc: 0.8667   
Epoch 184/300
7200/7200 [==============================] - 0s - loss: 0.3311 - acc: 0.8644   
Epoch 185/300
7200/7200 [==============================] - 0s - loss: 0.3302 - acc: 0.8669   
Epoch 186/300
7200/7200 [==============================] - 0s - loss: 0.3308 - acc: 0.8656   
Epoch 187/300
7200/7200 [==============================] - 0s - loss: 0.3310 - acc: 0.8649   
Epoch 188/300
7200/7200 [==============================] - 0s - loss: 0.3303 - acc: 0.8671   
Epoch 189/300
7200/7200 [==============================] - 0s - loss: 0.3306 - acc: 0.8653   
Epoch 190/300
7200/7200 [==============================] - 0s - loss: 0.3306 - acc: 0.8662   
Epoch 191/300
7200/7200 [==============================] - 0s - loss: 0.3309 - acc: 0.8669   
Epoch 192/300
7200/7200 [==============================] - 0s - loss: 0.3305 - acc: 0.8662   
Epoch 193/300
7200/7200 [==============================] - 0s - loss: 0.3305 - acc: 0.8653   
Epoch 194/300
7200/7200 [==============================] - 0s - loss: 0.3306 - acc: 0.8661   
Epoch 195/300
7200/7200 [==============================] - 0s - loss: 0.3302 - acc: 0.8654   
Epoch 196/300
7200/7200 [==============================] - 0s - loss: 0.3304 - acc: 0.8661   
Epoch 197/300
7200/7200 [==============================] - 0s - loss: 0.3307 - acc: 0.8668   
Epoch 198/300
7200/7200 [==============================] - 0s - loss: 0.3305 - acc: 0.8657   
Epoch 199/300
7200/7200 [==============================] - 0s - loss: 0.3302 - acc: 0.8685   
Epoch 200/300
7200/7200 [==============================] - 0s - loss: 0.3304 - acc: 0.8665   
Epoch 201/300
7200/7200 [==============================] - 0s - loss: 0.3305 - acc: 0.8650   
Epoch 202/300
7200/7200 [==============================] - 0s - loss: 0.3305 - acc: 0.8668   
Epoch 203/300
7200/7200 [==============================] - 0s - loss: 0.3306 - acc: 0.8649   
Epoch 204/300
7200/7200 [==============================] - 0s - loss: 0.3305 - acc: 0.8656   
Epoch 205/300
7200/7200 [==============================] - 0s - loss: 0.3303 - acc: 0.8664   
Epoch 206/300
7200/7200 [==============================] - 0s - loss: 0.3299 - acc: 0.8668   
Epoch 207/300
7200/7200 [==============================] - 0s - loss: 0.3306 - acc: 0.8656   
Epoch 208/300
7200/7200 [==============================] - 0s - loss: 0.3306 - acc: 0.8668   
Epoch 209/300
7200/7200 [==============================] - 0s - loss: 0.3302 - acc: 0.8664   
Epoch 210/300
7200/7200 [==============================] - 0s - loss: 0.3296 - acc: 0.8662   
Epoch 211/300
7200/7200 [==============================] - 0s - loss: 0.3301 - acc: 0.8664   
Epoch 212/300
7200/7200 [==============================] - 0s - loss: 0.3304 - acc: 0.8661   
Epoch 213/300
7200/7200 [==============================] - 0s - loss: 0.3303 - acc: 0.8656   
Epoch 214/300
7200/7200 [==============================] - 0s - loss: 0.3301 - acc: 0.8665   
Epoch 215/300
7200/7200 [==============================] - 0s - loss: 0.3302 - acc: 0.8662   
Epoch 216/300
7200/7200 [==============================] - 0s - loss: 0.3304 - acc: 0.8661   
Epoch 217/300
7200/7200 [==============================] - 0s - loss: 0.3301 - acc: 0.8654   
Epoch 218/300
7200/7200 [==============================] - 0s - loss: 0.3298 - acc: 0.8664   
Epoch 219/300
7200/7200 [==============================] - 0s - loss: 0.3302 - acc: 0.8679   
Epoch 220/300
7200/7200 [==============================] - 0s - loss: 0.3299 - acc: 0.8664   
Epoch 221/300
7200/7200 [==============================] - 0s - loss: 0.3305 - acc: 0.8654   
Epoch 222/300
7200/7200 [==============================] - 0s - loss: 0.3298 - acc: 0.8678   
Epoch 223/300
7200/7200 [==============================] - 0s - loss: 0.3304 - acc: 0.8653   
Epoch 224/300
7200/7200 [==============================] - 0s - loss: 0.3295 - acc: 0.8650   
Epoch 225/300
7200/7200 [==============================] - 0s - loss: 0.3304 - acc: 0.8672   
Epoch 226/300
7200/7200 [==============================] - 0s - loss: 0.3299 - acc: 0.8658   
Epoch 227/300
7200/7200 [==============================] - 0s - loss: 0.3299 - acc: 0.8662   
Epoch 228/300
7200/7200 [==============================] - 0s - loss: 0.3297 - acc: 0.8681   
Epoch 229/300
7200/7200 [==============================] - 0s - loss: 0.3301 - acc: 0.8660   
Epoch 230/300
7200/7200 [==============================] - 0s - loss: 0.3298 - acc: 0.8671   
Epoch 231/300
7200/7200 [==============================] - 0s - loss: 0.3296 - acc: 0.8661   
Epoch 232/300
7200/7200 [==============================] - 0s - loss: 0.3299 - acc: 0.8664   
Epoch 233/300
7200/7200 [==============================] - 0s - loss: 0.3298 - acc: 0.8676   
Epoch 234/300
7200/7200 [==============================] - 0s - loss: 0.3296 - acc: 0.8657   
Epoch 235/300
7200/7200 [==============================] - 0s - loss: 0.3299 - acc: 0.8671   
Epoch 236/300
7200/7200 [==============================] - 0s - loss: 0.3298 - acc: 0.8665   
Epoch 237/300
7200/7200 [==============================] - 0s - loss: 0.3298 - acc: 0.8678   
Epoch 238/300
7200/7200 [==============================] - 0s - loss: 0.3296 - acc: 0.8668   
Epoch 239/300
7200/7200 [==============================] - 0s - loss: 0.3293 - acc: 0.8658   
Epoch 240/300
7200/7200 [==============================] - 0s - loss: 0.3301 - acc: 0.8671   
Epoch 241/300
7200/7200 [==============================] - 0s - loss: 0.3296 - acc: 0.8671   
Epoch 242/300
7200/7200 [==============================] - 0s - loss: 0.3298 - acc: 0.8656   
Epoch 243/300
7200/7200 [==============================] - 0s - loss: 0.3293 - acc: 0.8685   
Epoch 244/300
7200/7200 [==============================] - 0s - loss: 0.3292 - acc: 0.8657   
Epoch 245/300
7200/7200 [==============================] - 0s - loss: 0.3298 - acc: 0.8675   
Epoch 246/300
7200/7200 [==============================] - 0s - loss: 0.3300 - acc: 0.8661   
Epoch 247/300
7200/7200 [==============================] - 0s - loss: 0.3301 - acc: 0.8657   
Epoch 248/300
7200/7200 [==============================] - 0s - loss: 0.3298 - acc: 0.8669   
Epoch 249/300
7200/7200 [==============================] - 0s - loss: 0.3293 - acc: 0.8661   
Epoch 250/300
7200/7200 [==============================] - 0s - loss: 0.3293 - acc: 0.8642   
Epoch 251/300
7200/7200 [==============================] - 0s - loss: 0.3296 - acc: 0.8674   
Epoch 252/300
7200/7200 [==============================] - 0s - loss: 0.3288 - acc: 0.8665   
Epoch 253/300
7200/7200 [==============================] - 0s - loss: 0.3297 - acc: 0.8662   
Epoch 254/300
7200/7200 [==============================] - 0s - loss: 0.3299 - acc: 0.8668   
Epoch 255/300
7200/7200 [==============================] - 0s - loss: 0.3297 - acc: 0.8674   
Epoch 256/300
7200/7200 [==============================] - 0s - loss: 0.3298 - acc: 0.8674   
Epoch 257/300
7200/7200 [==============================] - 0s - loss: 0.3296 - acc: 0.8654   
Epoch 258/300
7200/7200 [==============================] - 0s - loss: 0.3296 - acc: 0.8665   
Epoch 259/300
7200/7200 [==============================] - 0s - loss: 0.3296 - acc: 0.8669   
Epoch 260/300
7200/7200 [==============================] - 0s - loss: 0.3294 - acc: 0.8664   
Epoch 261/300
7200/7200 [==============================] - 0s - loss: 0.3294 - acc: 0.8676   
Epoch 262/300
7200/7200 [==============================] - 0s - loss: 0.3294 - acc: 0.8676   
Epoch 263/300
7200/7200 [==============================] - 0s - loss: 0.3294 - acc: 0.8671   
Epoch 264/300
7200/7200 [==============================] - 0s - loss: 0.3296 - acc: 0.8661   
Epoch 265/300
7200/7200 [==============================] - 0s - loss: 0.3297 - acc: 0.8664   
Epoch 266/300
7200/7200 [==============================] - 0s - loss: 0.3297 - acc: 0.8665   
Epoch 267/300
7200/7200 [==============================] - 0s - loss: 0.3297 - acc: 0.8654   
Epoch 268/300
7200/7200 [==============================] - 0s - loss: 0.3294 - acc: 0.8682   
Epoch 269/300
7200/7200 [==============================] - 0s - loss: 0.3295 - acc: 0.8678   
Epoch 270/300
7200/7200 [==============================] - 0s - loss: 0.3289 - acc: 0.8682   
Epoch 271/300
7200/7200 [==============================] - 0s - loss: 0.3294 - acc: 0.8654   
Epoch 272/300
7200/7200 [==============================] - 0s - loss: 0.3292 - acc: 0.8662   
Epoch 273/300
7200/7200 [==============================] - 0s - loss: 0.3291 - acc: 0.8674   
Epoch 274/300
7200/7200 [==============================] - 0s - loss: 0.3288 - acc: 0.8693   
Epoch 275/300
7200/7200 [==============================] - 0s - loss: 0.3288 - acc: 0.8671   
Epoch 276/300
7200/7200 [==============================] - 0s - loss: 0.3289 - acc: 0.8672   
Epoch 277/300
7200/7200 [==============================] - 0s - loss: 0.3292 - acc: 0.8683   
Epoch 278/300
7200/7200 [==============================] - 0s - loss: 0.3290 - acc: 0.8667   
Epoch 279/300
7200/7200 [==============================] - 0s - loss: 0.3291 - acc: 0.8664   
Epoch 280/300
7200/7200 [==============================] - 0s - loss: 0.3291 - acc: 0.8669   
Epoch 281/300
7200/7200 [==============================] - 0s - loss: 0.3289 - acc: 0.8683   
Epoch 282/300
7200/7200 [==============================] - 0s - loss: 0.3291 - acc: 0.8675   
Epoch 283/300
7200/7200 [==============================] - 0s - loss: 0.3295 - acc: 0.8679   
Epoch 284/300
7200/7200 [==============================] - 0s - loss: 0.3288 - acc: 0.8665   
Epoch 285/300
7200/7200 [==============================] - 0s - loss: 0.3288 - acc: 0.8682   
Epoch 286/300
7200/7200 [==============================] - 0s - loss: 0.3288 - acc: 0.8658   
Epoch 287/300
7200/7200 [==============================] - 0s - loss: 0.3295 - acc: 0.8668   
Epoch 288/300
7200/7200 [==============================] - 0s - loss: 0.3290 - acc: 0.8668   
Epoch 289/300
7200/7200 [==============================] - 0s - loss: 0.3291 - acc: 0.8675   
Epoch 290/300
7200/7200 [==============================] - 0s - loss: 0.3287 - acc: 0.8669   
Epoch 291/300
7200/7200 [==============================] - 0s - loss: 0.3293 - acc: 0.8676   
Epoch 292/300
7200/7200 [==============================] - 0s - loss: 0.3288 - acc: 0.8672   
Epoch 293/300
7200/7200 [==============================] - 0s - loss: 0.3292 - acc: 0.8672   
Epoch 294/300
7200/7200 [==============================] - 0s - loss: 0.3292 - acc: 0.8674   
Epoch 295/300
7200/7200 [==============================] - 0s - loss: 0.3289 - acc: 0.8682   
Epoch 296/300
7200/7200 [==============================] - 0s - loss: 0.3289 - acc: 0.8671   
Epoch 297/300
7200/7200 [==============================] - 0s - loss: 0.3290 - acc: 0.8678   
Epoch 298/300
7200/7200 [==============================] - 0s - loss: 0.3290 - acc: 0.8671   
Epoch 299/300
7200/7200 [==============================] - 0s - loss: 0.3287 - acc: 0.8679   
Epoch 300/300
7200/7200 [==============================] - 0s - loss: 0.3293 - acc: 0.8679   
5650/7200 [======================>.......] - ETA: 0sEpoch 1/300
7200/7200 [==============================] - 1s - loss: 0.5601 - acc: 0.7957   
Epoch 2/300
7200/7200 [==============================] - 0s - loss: 0.4390 - acc: 0.7957   
Epoch 3/300
7200/7200 [==============================] - 0s - loss: 0.4298 - acc: 0.7957   
Epoch 4/300
7200/7200 [==============================] - 0s - loss: 0.4268 - acc: 0.7957   
Epoch 5/300
7200/7200 [==============================] - 0s - loss: 0.4246 - acc: 0.7957   
Epoch 6/300
7200/7200 [==============================] - 0s - loss: 0.4221 - acc: 0.7957   
Epoch 7/300
7200/7200 [==============================] - 0s - loss: 0.4189 - acc: 0.8101   
Epoch 8/300
7200/7200 [==============================] - 0s - loss: 0.4172 - acc: 0.8235   
Epoch 9/300
7200/7200 [==============================] - 0s - loss: 0.4149 - acc: 0.8246   
Epoch 10/300
7200/7200 [==============================] - 0s - loss: 0.4129 - acc: 0.8286   
Epoch 11/300
7200/7200 [==============================] - 0s - loss: 0.4119 - acc: 0.8312   
Epoch 12/300
7200/7200 [==============================] - 0s - loss: 0.4103 - acc: 0.8319   
Epoch 13/300
7200/7200 [==============================] - 0s - loss: 0.4093 - acc: 0.8328   
Epoch 14/300
7200/7200 [==============================] - 0s - loss: 0.4087 - acc: 0.8339   
Epoch 15/300
7200/7200 [==============================] - 0s - loss: 0.4080 - acc: 0.8343   
Epoch 16/300
7200/7200 [==============================] - 0s - loss: 0.4071 - acc: 0.8342   
Epoch 17/300
7200/7200 [==============================] - 0s - loss: 0.4065 - acc: 0.8349   
Epoch 18/300
7200/7200 [==============================] - 0s - loss: 0.4059 - acc: 0.8349   
Epoch 19/300
7200/7200 [==============================] - 0s - loss: 0.4053 - acc: 0.8351   
Epoch 20/300
7200/7200 [==============================] - 0s - loss: 0.4047 - acc: 0.8354   
Epoch 21/300
7200/7200 [==============================] - 0s - loss: 0.4042 - acc: 0.8358   
Epoch 22/300
7200/7200 [==============================] - 0s - loss: 0.4041 - acc: 0.8362   
Epoch 23/300
7200/7200 [==============================] - 0s - loss: 0.4030 - acc: 0.8390   
Epoch 24/300
7200/7200 [==============================] - 0s - loss: 0.4033 - acc: 0.8365   
Epoch 25/300
7200/7200 [==============================] - 0s - loss: 0.4033 - acc: 0.8364   
Epoch 26/300
7200/7200 [==============================] - 0s - loss: 0.4025 - acc: 0.8365   
Epoch 27/300
7200/7200 [==============================] - 0s - loss: 0.4025 - acc: 0.8378   
Epoch 28/300
7200/7200 [==============================] - 0s - loss: 0.4018 - acc: 0.8364   
Epoch 29/300
7200/7200 [==============================] - 0s - loss: 0.4018 - acc: 0.8369   
Epoch 30/300
7200/7200 [==============================] - 0s - loss: 0.4016 - acc: 0.8365   
Epoch 31/300
7200/7200 [==============================] - 0s - loss: 0.4015 - acc: 0.8374   
Epoch 32/300
7200/7200 [==============================] - 0s - loss: 0.4014 - acc: 0.8383   
Epoch 33/300
7200/7200 [==============================] - 0s - loss: 0.4011 - acc: 0.8378   
Epoch 34/300
7200/7200 [==============================] - 0s - loss: 0.4010 - acc: 0.8376   
Epoch 35/300
7200/7200 [==============================] - 0s - loss: 0.4006 - acc: 0.8372   
Epoch 36/300
7200/7200 [==============================] - 0s - loss: 0.4006 - acc: 0.8369   
Epoch 37/300
7200/7200 [==============================] - 0s - loss: 0.4006 - acc: 0.8360   
Epoch 38/300
7200/7200 [==============================] - 0s - loss: 0.4002 - acc: 0.8378   
Epoch 39/300
7200/7200 [==============================] - 0s - loss: 0.4002 - acc: 0.8367   
Epoch 40/300
7200/7200 [==============================] - 0s - loss: 0.4001 - acc: 0.8375   
Epoch 41/300
7200/7200 [==============================] - 0s - loss: 0.4001 - acc: 0.8378   
Epoch 42/300
7200/7200 [==============================] - 0s - loss: 0.4001 - acc: 0.8369   
Epoch 43/300
7200/7200 [==============================] - 0s - loss: 0.4001 - acc: 0.8369   
Epoch 44/300
7200/7200 [==============================] - 0s - loss: 0.3997 - acc: 0.8368   
Epoch 45/300
7200/7200 [==============================] - 0s - loss: 0.3996 - acc: 0.8357   
Epoch 46/300
7200/7200 [==============================] - 0s - loss: 0.3997 - acc: 0.8389   
Epoch 47/300
7200/7200 [==============================] - 0s - loss: 0.3994 - acc: 0.8367   
Epoch 48/300
7200/7200 [==============================] - 0s - loss: 0.3996 - acc: 0.8374   
Epoch 49/300
7200/7200 [==============================] - 0s - loss: 0.3991 - acc: 0.8379   
Epoch 50/300
7200/7200 [==============================] - 0s - loss: 0.3991 - acc: 0.8369   
Epoch 51/300
7200/7200 [==============================] - 0s - loss: 0.3987 - acc: 0.8361   
Epoch 52/300
7200/7200 [==============================] - 0s - loss: 0.3990 - acc: 0.8364   
Epoch 53/300
7200/7200 [==============================] - 0s - loss: 0.3988 - acc: 0.8367   
Epoch 54/300
7200/7200 [==============================] - 0s - loss: 0.3988 - acc: 0.8383   
Epoch 55/300
7200/7200 [==============================] - 0s - loss: 0.3984 - acc: 0.8382   
Epoch 56/300
7200/7200 [==============================] - 0s - loss: 0.3984 - acc: 0.8375   
Epoch 57/300
7200/7200 [==============================] - 0s - loss: 0.3985 - acc: 0.8372   
Epoch 58/300
7200/7200 [==============================] - 0s - loss: 0.3982 - acc: 0.8376   
Epoch 59/300
7200/7200 [==============================] - 0s - loss: 0.3981 - acc: 0.8360   
Epoch 60/300
7200/7200 [==============================] - 0s - loss: 0.3979 - acc: 0.8368   
Epoch 61/300
7200/7200 [==============================] - 0s - loss: 0.3976 - acc: 0.8379   
Epoch 62/300
7200/7200 [==============================] - 0s - loss: 0.3978 - acc: 0.8347   
Epoch 63/300
7200/7200 [==============================] - 0s - loss: 0.3983 - acc: 0.8369   
Epoch 64/300
7200/7200 [==============================] - 0s - loss: 0.3976 - acc: 0.8382   
Epoch 65/300
7200/7200 [==============================] - 0s - loss: 0.3980 - acc: 0.8376   
Epoch 66/300
7200/7200 [==============================] - 0s - loss: 0.3978 - acc: 0.8375   
Epoch 67/300
7200/7200 [==============================] - 0s - loss: 0.3979 - acc: 0.8389   
Epoch 68/300
7200/7200 [==============================] - 0s - loss: 0.3977 - acc: 0.8379   
Epoch 69/300
7200/7200 [==============================] - 0s - loss: 0.3973 - acc: 0.8386   
Epoch 70/300
7200/7200 [==============================] - 0s - loss: 0.3977 - acc: 0.8381   
Epoch 71/300
7200/7200 [==============================] - 0s - loss: 0.3977 - acc: 0.8376   
Epoch 72/300
7200/7200 [==============================] - 0s - loss: 0.3975 - acc: 0.8379   
Epoch 73/300
7200/7200 [==============================] - 0s - loss: 0.3974 - acc: 0.8368   
Epoch 74/300
7200/7200 [==============================] - 0s - loss: 0.3971 - acc: 0.8354   
Epoch 75/300
7200/7200 [==============================] - 0s - loss: 0.3975 - acc: 0.8362   
Epoch 76/300
7200/7200 [==============================] - 0s - loss: 0.3971 - acc: 0.8372   
Epoch 77/300
7200/7200 [==============================] - 0s - loss: 0.3976 - acc: 0.8374   
Epoch 78/300
7200/7200 [==============================] - 0s - loss: 0.3975 - acc: 0.8369   
Epoch 79/300
7200/7200 [==============================] - 0s - loss: 0.3973 - acc: 0.8369   
Epoch 80/300
7200/7200 [==============================] - 0s - loss: 0.3973 - acc: 0.8374   
Epoch 81/300
7200/7200 [==============================] - 0s - loss: 0.3974 - acc: 0.8376   
Epoch 82/300
7200/7200 [==============================] - 0s - loss: 0.3974 - acc: 0.8375   
Epoch 83/300
7200/7200 [==============================] - 0s - loss: 0.3971 - acc: 0.8362   
Epoch 84/300
7200/7200 [==============================] - 0s - loss: 0.3973 - acc: 0.8376   
Epoch 85/300
7200/7200 [==============================] - 0s - loss: 0.3973 - acc: 0.8386   
Epoch 86/300
7200/7200 [==============================] - 0s - loss: 0.3969 - acc: 0.8390   
Epoch 87/300
7200/7200 [==============================] - 0s - loss: 0.3975 - acc: 0.8360   
Epoch 88/300
7200/7200 [==============================] - 0s - loss: 0.3971 - acc: 0.8375   
Epoch 89/300
7200/7200 [==============================] - 0s - loss: 0.3971 - acc: 0.8367   
Epoch 90/300
7200/7200 [==============================] - 0s - loss: 0.3972 - acc: 0.8381   
Epoch 91/300
7200/7200 [==============================] - 0s - loss: 0.3970 - acc: 0.8371   
Epoch 92/300
7200/7200 [==============================] - 0s - loss: 0.3969 - acc: 0.8361   
Epoch 93/300
7200/7200 [==============================] - 0s - loss: 0.3973 - acc: 0.8360   
Epoch 94/300
7200/7200 [==============================] - 0s - loss: 0.3972 - acc: 0.8385   
Epoch 95/300
7200/7200 [==============================] - 0s - loss: 0.3969 - acc: 0.8374   
Epoch 96/300
7200/7200 [==============================] - 0s - loss: 0.3971 - acc: 0.8378   
Epoch 97/300
7200/7200 [==============================] - 0s - loss: 0.3970 - acc: 0.8367   
Epoch 98/300
7200/7200 [==============================] - 0s - loss: 0.3972 - acc: 0.8372   
Epoch 99/300
7200/7200 [==============================] - 0s - loss: 0.3970 - acc: 0.8360   
Epoch 100/300
7200/7200 [==============================] - 0s - loss: 0.3970 - acc: 0.8387   
Epoch 101/300
7200/7200 [==============================] - 0s - loss: 0.3966 - acc: 0.8374   
Epoch 102/300
7200/7200 [==============================] - 0s - loss: 0.3971 - acc: 0.8378   
Epoch 103/300
7200/7200 [==============================] - 0s - loss: 0.3968 - acc: 0.8362   
Epoch 104/300
7200/7200 [==============================] - 0s - loss: 0.3969 - acc: 0.8361   
Epoch 105/300
7200/7200 [==============================] - 0s - loss: 0.3967 - acc: 0.8364   
Epoch 106/300
7200/7200 [==============================] - 0s - loss: 0.3969 - acc: 0.8382   
Epoch 107/300
7200/7200 [==============================] - 0s - loss: 0.3969 - acc: 0.8381   
Epoch 108/300
7200/7200 [==============================] - 0s - loss: 0.3967 - acc: 0.8375   
Epoch 109/300
7200/7200 [==============================] - 0s - loss: 0.3967 - acc: 0.8378   
Epoch 110/300
7200/7200 [==============================] - 0s - loss: 0.3967 - acc: 0.8367   
Epoch 111/300
7200/7200 [==============================] - 0s - loss: 0.3967 - acc: 0.8364   
Epoch 112/300
7200/7200 [==============================] - 0s - loss: 0.3970 - acc: 0.8368   
Epoch 113/300
7200/7200 [==============================] - 0s - loss: 0.3967 - acc: 0.8382   
Epoch 114/300
7200/7200 [==============================] - 0s - loss: 0.3968 - acc: 0.8385   
Epoch 115/300
7200/7200 [==============================] - 0s - loss: 0.3967 - acc: 0.8361   
Epoch 116/300
7200/7200 [==============================] - 0s - loss: 0.3966 - acc: 0.8371   
Epoch 117/300
7200/7200 [==============================] - 0s - loss: 0.3969 - acc: 0.8371   
Epoch 118/300
7200/7200 [==============================] - 0s - loss: 0.3966 - acc: 0.8379   
Epoch 119/300
7200/7200 [==============================] - 0s - loss: 0.3968 - acc: 0.8371   
Epoch 120/300
7200/7200 [==============================] - 0s - loss: 0.3966 - acc: 0.8364   
Epoch 121/300
7200/7200 [==============================] - 0s - loss: 0.3968 - acc: 0.8375   
Epoch 122/300
7200/7200 [==============================] - 0s - loss: 0.3969 - acc: 0.8369   
Epoch 123/300
7200/7200 [==============================] - 0s - loss: 0.3963 - acc: 0.8379   
Epoch 124/300
7200/7200 [==============================] - 0s - loss: 0.3967 - acc: 0.8368   
Epoch 125/300
7200/7200 [==============================] - 0s - loss: 0.3963 - acc: 0.8369   
Epoch 126/300
7200/7200 [==============================] - 0s - loss: 0.3967 - acc: 0.8367   
Epoch 127/300
7200/7200 [==============================] - 0s - loss: 0.3965 - acc: 0.8385   
Epoch 128/300
7200/7200 [==============================] - 0s - loss: 0.3967 - acc: 0.8385   
Epoch 129/300
7200/7200 [==============================] - 0s - loss: 0.3966 - acc: 0.8369   
Epoch 130/300
7200/7200 [==============================] - 0s - loss: 0.3966 - acc: 0.8369   
Epoch 131/300
7200/7200 [==============================] - 0s - loss: 0.3961 - acc: 0.8375   
Epoch 132/300
7200/7200 [==============================] - 0s - loss: 0.3968 - acc: 0.8374   
Epoch 133/300
7200/7200 [==============================] - 0s - loss: 0.3965 - acc: 0.8386   
Epoch 134/300
7200/7200 [==============================] - 0s - loss: 0.3967 - acc: 0.8361   
Epoch 135/300
7200/7200 [==============================] - 0s - loss: 0.3965 - acc: 0.8381   
Epoch 136/300
7200/7200 [==============================] - 0s - loss: 0.3965 - acc: 0.8364   
Epoch 137/300
7200/7200 [==============================] - 0s - loss: 0.3963 - acc: 0.8368   
Epoch 138/300
7200/7200 [==============================] - 0s - loss: 0.3964 - acc: 0.8379   
Epoch 139/300
7200/7200 [==============================] - 0s - loss: 0.3967 - acc: 0.8379   
Epoch 140/300
7200/7200 [==============================] - 0s - loss: 0.3965 - acc: 0.8374   
Epoch 141/300
7200/7200 [==============================] - 0s - loss: 0.3966 - acc: 0.8375   
Epoch 142/300
7200/7200 [==============================] - 0s - loss: 0.3962 - acc: 0.8389   
Epoch 143/300
7200/7200 [==============================] - 0s - loss: 0.3965 - acc: 0.8374   
Epoch 144/300
7200/7200 [==============================] - 0s - loss: 0.3964 - acc: 0.8369   
Epoch 145/300
7200/7200 [==============================] - 0s - loss: 0.3966 - acc: 0.8382   
Epoch 146/300
7200/7200 [==============================] - 0s - loss: 0.3963 - acc: 0.8376   
Epoch 147/300
7200/7200 [==============================] - 0s - loss: 0.3963 - acc: 0.8392   
Epoch 148/300
7200/7200 [==============================] - 0s - loss: 0.3964 - acc: 0.8369   
Epoch 149/300
7200/7200 [==============================] - 0s - loss: 0.3964 - acc: 0.8364   
Epoch 150/300
7200/7200 [==============================] - 0s - loss: 0.3962 - acc: 0.8375   
Epoch 151/300
7200/7200 [==============================] - 0s - loss: 0.3964 - acc: 0.8379   
Epoch 152/300
7200/7200 [==============================] - 0s - loss: 0.3965 - acc: 0.8374   
Epoch 153/300
7200/7200 [==============================] - 0s - loss: 0.3962 - acc: 0.8376   
Epoch 154/300
7200/7200 [==============================] - 0s - loss: 0.3962 - acc: 0.8360   
Epoch 155/300
7200/7200 [==============================] - 0s - loss: 0.3962 - acc: 0.8376   
Epoch 156/300
7200/7200 [==============================] - 0s - loss: 0.3963 - acc: 0.8369   
Epoch 157/300
7200/7200 [==============================] - 0s - loss: 0.3964 - acc: 0.8392   
Epoch 158/300
7200/7200 [==============================] - 0s - loss: 0.3964 - acc: 0.8374   
Epoch 159/300
7200/7200 [==============================] - 0s - loss: 0.3961 - acc: 0.8378   
Epoch 160/300
7200/7200 [==============================] - 0s - loss: 0.3963 - acc: 0.8364   
Epoch 161/300
7200/7200 [==============================] - 0s - loss: 0.3957 - acc: 0.8376   
Epoch 162/300
7200/7200 [==============================] - 0s - loss: 0.3964 - acc: 0.8387   
Epoch 163/300
7200/7200 [==============================] - 0s - loss: 0.3961 - acc: 0.8382   
Epoch 164/300
7200/7200 [==============================] - 0s - loss: 0.3964 - acc: 0.8392   
Epoch 165/300
7200/7200 [==============================] - 0s - loss: 0.3963 - acc: 0.8378   
Epoch 166/300
7200/7200 [==============================] - 0s - loss: 0.3964 - acc: 0.8379   
Epoch 167/300
7200/7200 [==============================] - 0s - loss: 0.3962 - acc: 0.8371   
Epoch 168/300
7200/7200 [==============================] - 0s - loss: 0.3964 - acc: 0.8382   
Epoch 169/300
7200/7200 [==============================] - 0s - loss: 0.3963 - acc: 0.8382   
Epoch 170/300
7200/7200 [==============================] - 0s - loss: 0.3960 - acc: 0.8385   
Epoch 171/300
7200/7200 [==============================] - 0s - loss: 0.3958 - acc: 0.8379   
Epoch 172/300
7200/7200 [==============================] - 0s - loss: 0.3960 - acc: 0.8374   
Epoch 173/300
7200/7200 [==============================] - 0s - loss: 0.3961 - acc: 0.8379   
Epoch 174/300
7200/7200 [==============================] - 0s - loss: 0.3958 - acc: 0.8374   
Epoch 175/300
7200/7200 [==============================] - 0s - loss: 0.3961 - acc: 0.8379   
Epoch 176/300
7200/7200 [==============================] - 0s - loss: 0.3960 - acc: 0.8372   
Epoch 177/300
7200/7200 [==============================] - 0s - loss: 0.3960 - acc: 0.8386   
Epoch 178/300
7200/7200 [==============================] - 0s - loss: 0.3962 - acc: 0.8376   
Epoch 179/300
7200/7200 [==============================] - 0s - loss: 0.3959 - acc: 0.8376   
Epoch 180/300
7200/7200 [==============================] - 0s - loss: 0.3958 - acc: 0.8365   
Epoch 181/300
7200/7200 [==============================] - 0s - loss: 0.3960 - acc: 0.8379   
Epoch 182/300
7200/7200 [==============================] - 0s - loss: 0.3961 - acc: 0.8371   
Epoch 183/300
7200/7200 [==============================] - 0s - loss: 0.3962 - acc: 0.8389   
Epoch 184/300
7200/7200 [==============================] - 0s - loss: 0.3960 - acc: 0.8393   
Epoch 185/300
7200/7200 [==============================] - 0s - loss: 0.3961 - acc: 0.8376   
Epoch 186/300
7200/7200 [==============================] - 0s - loss: 0.3961 - acc: 0.8390   
Epoch 187/300
7200/7200 [==============================] - 0s - loss: 0.3961 - acc: 0.8378   
Epoch 188/300
7200/7200 [==============================] - 0s - loss: 0.3959 - acc: 0.8372   
Epoch 189/300
7200/7200 [==============================] - 0s - loss: 0.3959 - acc: 0.8408   
Epoch 190/300
7200/7200 [==============================] - 0s - loss: 0.3960 - acc: 0.8392   
Epoch 191/300
7200/7200 [==============================] - 0s - loss: 0.3959 - acc: 0.8371   
Epoch 192/300
7200/7200 [==============================] - 0s - loss: 0.3959 - acc: 0.8376   
Epoch 193/300
7200/7200 [==============================] - 0s - loss: 0.3959 - acc: 0.8378   
Epoch 194/300
7200/7200 [==============================] - 0s - loss: 0.3956 - acc: 0.8387   
Epoch 195/300
7200/7200 [==============================] - 0s - loss: 0.3962 - acc: 0.8389   
Epoch 196/300
7200/7200 [==============================] - 0s - loss: 0.3961 - acc: 0.8389   
Epoch 197/300
7200/7200 [==============================] - 0s - loss: 0.3960 - acc: 0.8383   
Epoch 198/300
7200/7200 [==============================] - 0s - loss: 0.3962 - acc: 0.8383   
Epoch 199/300
7200/7200 [==============================] - 0s - loss: 0.3959 - acc: 0.8383   
Epoch 200/300
7200/7200 [==============================] - 0s - loss: 0.3957 - acc: 0.8400   
Epoch 201/300
7200/7200 [==============================] - 0s - loss: 0.3957 - acc: 0.8389   
Epoch 202/300
7200/7200 [==============================] - 0s - loss: 0.3961 - acc: 0.8376   
Epoch 203/300
7200/7200 [==============================] - 0s - loss: 0.3958 - acc: 0.8392   
Epoch 204/300
7200/7200 [==============================] - 0s - loss: 0.3957 - acc: 0.8372   
Epoch 205/300
7200/7200 [==============================] - 0s - loss: 0.3958 - acc: 0.8382   
Epoch 206/300
7200/7200 [==============================] - 0s - loss: 0.3960 - acc: 0.8379   
Epoch 207/300
7200/7200 [==============================] - 0s - loss: 0.3961 - acc: 0.8378   
Epoch 208/300
7200/7200 [==============================] - 0s - loss: 0.3957 - acc: 0.8392   
Epoch 209/300
7200/7200 [==============================] - 0s - loss: 0.3959 - acc: 0.8386   
Epoch 210/300
7200/7200 [==============================] - 0s - loss: 0.3961 - acc: 0.8385   
Epoch 211/300
7200/7200 [==============================] - 0s - loss: 0.3954 - acc: 0.8390   
Epoch 212/300
7200/7200 [==============================] - 0s - loss: 0.3960 - acc: 0.8387   
Epoch 213/300
7200/7200 [==============================] - 0s - loss: 0.3960 - acc: 0.8378   
Epoch 214/300
7200/7200 [==============================] - 0s - loss: 0.3958 - acc: 0.8385   
Epoch 215/300
7200/7200 [==============================] - 0s - loss: 0.3961 - acc: 0.8389   
Epoch 216/300
7200/7200 [==============================] - 0s - loss: 0.3960 - acc: 0.8386   
Epoch 217/300
7200/7200 [==============================] - 0s - loss: 0.3958 - acc: 0.8383   
Epoch 218/300
7200/7200 [==============================] - 0s - loss: 0.3953 - acc: 0.8372   
Epoch 219/300
7200/7200 [==============================] - 0s - loss: 0.3960 - acc: 0.8390   
Epoch 220/300
7200/7200 [==============================] - 0s - loss: 0.3960 - acc: 0.8386   
Epoch 221/300
7200/7200 [==============================] - 0s - loss: 0.3959 - acc: 0.8376   
Epoch 222/300
7200/7200 [==============================] - 0s - loss: 0.3957 - acc: 0.8379   
Epoch 223/300
7200/7200 [==============================] - 0s - loss: 0.3956 - acc: 0.8364   
Epoch 224/300
7200/7200 [==============================] - 0s - loss: 0.3956 - acc: 0.8406   
Epoch 225/300
7200/7200 [==============================] - 0s - loss: 0.3958 - acc: 0.8386   
Epoch 226/300
7200/7200 [==============================] - 0s - loss: 0.3959 - acc: 0.8386   
Epoch 227/300
7200/7200 [==============================] - 0s - loss: 0.3960 - acc: 0.8382   
Epoch 228/300
7200/7200 [==============================] - 0s - loss: 0.3955 - acc: 0.8385   
Epoch 229/300
7200/7200 [==============================] - 0s - loss: 0.3958 - acc: 0.8385   
Epoch 230/300
7200/7200 [==============================] - 0s - loss: 0.3959 - acc: 0.8385   
Epoch 231/300
7200/7200 [==============================] - 0s - loss: 0.3958 - acc: 0.8381   
Epoch 232/300
7200/7200 [==============================] - 0s - loss: 0.3955 - acc: 0.8387   
Epoch 233/300
7200/7200 [==============================] - 0s - loss: 0.3959 - acc: 0.8376   
Epoch 234/300
7200/7200 [==============================] - 0s - loss: 0.3960 - acc: 0.8392   
Epoch 235/300
7200/7200 [==============================] - 0s - loss: 0.3957 - acc: 0.8376   
Epoch 236/300
7200/7200 [==============================] - 0s - loss: 0.3960 - acc: 0.8379   
Epoch 237/300
7200/7200 [==============================] - 0s - loss: 0.3960 - acc: 0.8386   
Epoch 238/300
7200/7200 [==============================] - 0s - loss: 0.3954 - acc: 0.8374   
Epoch 239/300
7200/7200 [==============================] - 0s - loss: 0.3959 - acc: 0.8375   
Epoch 240/300
7200/7200 [==============================] - 0s - loss: 0.3959 - acc: 0.8385   
Epoch 241/300
7200/7200 [==============================] - 0s - loss: 0.3958 - acc: 0.8381   
Epoch 242/300
7200/7200 [==============================] - 0s - loss: 0.3957 - acc: 0.8383   
Epoch 243/300
7200/7200 [==============================] - 0s - loss: 0.3958 - acc: 0.8383   
Epoch 244/300
7200/7200 [==============================] - 0s - loss: 0.3958 - acc: 0.8378   
Epoch 245/300
7200/7200 [==============================] - 0s - loss: 0.3960 - acc: 0.8389   
Epoch 246/300
7200/7200 [==============================] - 0s - loss: 0.3960 - acc: 0.8399   
Epoch 247/300
7200/7200 [==============================] - 0s - loss: 0.3956 - acc: 0.8367   
Epoch 248/300
7200/7200 [==============================] - 0s - loss: 0.3955 - acc: 0.8378   
Epoch 249/300
7200/7200 [==============================] - 0s - loss: 0.3958 - acc: 0.8368   
Epoch 250/300
7200/7200 [==============================] - 0s - loss: 0.3959 - acc: 0.8382   
Epoch 251/300
7200/7200 [==============================] - 0s - loss: 0.3958 - acc: 0.8381   
Epoch 252/300
7200/7200 [==============================] - 0s - loss: 0.3958 - acc: 0.8386   
Epoch 253/300
7200/7200 [==============================] - 0s - loss: 0.3956 - acc: 0.8397   
Epoch 254/300
7200/7200 [==============================] - 0s - loss: 0.3956 - acc: 0.8385   
Epoch 255/300
7200/7200 [==============================] - 0s - loss: 0.3957 - acc: 0.8386   
Epoch 256/300
7200/7200 [==============================] - 0s - loss: 0.3960 - acc: 0.8378   
Epoch 257/300
7200/7200 [==============================] - 0s - loss: 0.3957 - acc: 0.8382   
Epoch 258/300
7200/7200 [==============================] - 0s - loss: 0.3955 - acc: 0.8394   
Epoch 259/300
7200/7200 [==============================] - 0s - loss: 0.3959 - acc: 0.8382   
Epoch 260/300
7200/7200 [==============================] - 0s - loss: 0.3958 - acc: 0.8400   
Epoch 261/300
7200/7200 [==============================] - 0s - loss: 0.3956 - acc: 0.8392   
Epoch 262/300
7200/7200 [==============================] - 0s - loss: 0.3957 - acc: 0.8376   
Epoch 263/300
7200/7200 [==============================] - 0s - loss: 0.3954 - acc: 0.8383   
Epoch 264/300
7200/7200 [==============================] - 0s - loss: 0.3956 - acc: 0.8383   
Epoch 265/300
7200/7200 [==============================] - 0s - loss: 0.3958 - acc: 0.8369   
Epoch 266/300
7200/7200 [==============================] - 0s - loss: 0.3958 - acc: 0.8385   
Epoch 267/300
7200/7200 [==============================] - 0s - loss: 0.3957 - acc: 0.8372   
Epoch 268/300
7200/7200 [==============================] - 0s - loss: 0.3954 - acc: 0.8383   
Epoch 269/300
7200/7200 [==============================] - 0s - loss: 0.3960 - acc: 0.8387   
Epoch 270/300
7200/7200 [==============================] - 0s - loss: 0.3954 - acc: 0.8386   
Epoch 271/300
7200/7200 [==============================] - 0s - loss: 0.3956 - acc: 0.8379   
Epoch 272/300
7200/7200 [==============================] - 0s - loss: 0.3959 - acc: 0.8385   
Epoch 273/300
7200/7200 [==============================] - 0s - loss: 0.3956 - acc: 0.8374   
Epoch 274/300
7200/7200 [==============================] - 0s - loss: 0.3955 - acc: 0.8401   
Epoch 275/300
7200/7200 [==============================] - 0s - loss: 0.3956 - acc: 0.8372   
Epoch 276/300
7200/7200 [==============================] - 0s - loss: 0.3958 - acc: 0.8385   
Epoch 277/300
7200/7200 [==============================] - 0s - loss: 0.3957 - acc: 0.8368   
Epoch 278/300
7200/7200 [==============================] - 0s - loss: 0.3957 - acc: 0.8393   
Epoch 279/300
7200/7200 [==============================] - 0s - loss: 0.3955 - acc: 0.8387   
Epoch 280/300
7200/7200 [==============================] - 0s - loss: 0.3958 - acc: 0.8372   
Epoch 281/300
7200/7200 [==============================] - 0s - loss: 0.3957 - acc: 0.8378   
Epoch 282/300
7200/7200 [==============================] - 0s - loss: 0.3958 - acc: 0.8406   
Epoch 283/300
7200/7200 [==============================] - 0s - loss: 0.3957 - acc: 0.8382   
Epoch 284/300
7200/7200 [==============================] - 0s - loss: 0.3952 - acc: 0.8382   
Epoch 285/300
7200/7200 [==============================] - 0s - loss: 0.3956 - acc: 0.8387   
Epoch 286/300
7200/7200 [==============================] - 0s - loss: 0.3957 - acc: 0.8379   
Epoch 287/300
7200/7200 [==============================] - 0s - loss: 0.3957 - acc: 0.8389   
Epoch 288/300
7200/7200 [==============================] - 0s - loss: 0.3958 - acc: 0.8393   
Epoch 289/300
7200/7200 [==============================] - 0s - loss: 0.3959 - acc: 0.8382   
Epoch 290/300
7200/7200 [==============================] - 0s - loss: 0.3957 - acc: 0.8382   
Epoch 291/300
7200/7200 [==============================] - 0s - loss: 0.3958 - acc: 0.8394   
Epoch 292/300
7200/7200 [==============================] - 0s - loss: 0.3957 - acc: 0.8393   
Epoch 293/300
7200/7200 [==============================] - 0s - loss: 0.3954 - acc: 0.8387   
Epoch 294/300
7200/7200 [==============================] - 0s - loss: 0.3956 - acc: 0.8393   
Epoch 295/300
7200/7200 [==============================] - 0s - loss: 0.3959 - acc: 0.8382   
Epoch 296/300
7200/7200 [==============================] - 0s - loss: 0.3954 - acc: 0.8396   
Epoch 297/300
7200/7200 [==============================] - 0s - loss: 0.3953 - acc: 0.8365   
Epoch 298/300
7200/7200 [==============================] - 0s - loss: 0.3958 - acc: 0.8382   
Epoch 299/300
7200/7200 [==============================] - 0s - loss: 0.3959 - acc: 0.8369   
Epoch 300/300
7200/7200 [==============================] - 0s - loss: 0.3960 - acc: 0.8390   
5775/7200 [=======================>......] - ETA: 0sEpoch 1/300
7200/7200 [==============================] - 1s - loss: 0.5822 - acc: 0.7942   
Epoch 2/300
7200/7200 [==============================] - 0s - loss: 0.4444 - acc: 0.7961   
Epoch 3/300
7200/7200 [==============================] - 0s - loss: 0.4331 - acc: 0.7961   
Epoch 4/300
7200/7200 [==============================] - 0s - loss: 0.4288 - acc: 0.7961   
Epoch 5/300
7200/7200 [==============================] - 0s - loss: 0.4258 - acc: 0.7961   
Epoch 6/300
7200/7200 [==============================] - 0s - loss: 0.4228 - acc: 0.7987   
Epoch 7/300
7200/7200 [==============================] - 0s - loss: 0.4199 - acc: 0.8226   
Epoch 8/300
7200/7200 [==============================] - 0s - loss: 0.4174 - acc: 0.8275   
Epoch 9/300
7200/7200 [==============================] - 0s - loss: 0.4151 - acc: 0.8299   
Epoch 10/300
7200/7200 [==============================] - 0s - loss: 0.4132 - acc: 0.8310   
Epoch 11/300
7200/7200 [==============================] - 0s - loss: 0.4115 - acc: 0.8308   
Epoch 12/300
7200/7200 [==============================] - 0s - loss: 0.4103 - acc: 0.8337   
Epoch 13/300
7200/7200 [==============================] - 0s - loss: 0.4089 - acc: 0.8329   
Epoch 14/300
7200/7200 [==============================] - 0s - loss: 0.4078 - acc: 0.8324   
Epoch 15/300
7200/7200 [==============================] - 0s - loss: 0.4067 - acc: 0.8340   
Epoch 16/300
7200/7200 [==============================] - 0s - loss: 0.4058 - acc: 0.8326   
Epoch 17/300
7200/7200 [==============================] - 0s - loss: 0.4049 - acc: 0.8339   
Epoch 18/300
7200/7200 [==============================] - 0s - loss: 0.4041 - acc: 0.8333   
Epoch 19/300
7200/7200 [==============================] - 0s - loss: 0.4035 - acc: 0.8351   
Epoch 20/300
7200/7200 [==============================] - 0s - loss: 0.4030 - acc: 0.8343   
Epoch 21/300
7200/7200 [==============================] - 0s - loss: 0.4024 - acc: 0.8349   
Epoch 22/300
7200/7200 [==============================] - 0s - loss: 0.4019 - acc: 0.8354   
Epoch 23/300
7200/7200 [==============================] - 0s - loss: 0.4014 - acc: 0.8351   
Epoch 24/300
7200/7200 [==============================] - 0s - loss: 0.4011 - acc: 0.8342   
Epoch 25/300
7200/7200 [==============================] - 0s - loss: 0.4002 - acc: 0.8340   
Epoch 26/300
7200/7200 [==============================] - 0s - loss: 0.4002 - acc: 0.8353   
Epoch 27/300
7200/7200 [==============================] - 0s - loss: 0.3999 - acc: 0.8340   
Epoch 28/300
7200/7200 [==============================] - 0s - loss: 0.3993 - acc: 0.8332   
Epoch 29/300
7200/7200 [==============================] - 0s - loss: 0.3997 - acc: 0.8346   
Epoch 30/300
7200/7200 [==============================] - 0s - loss: 0.3992 - acc: 0.8356   
Epoch 31/300
7200/7200 [==============================] - 0s - loss: 0.3989 - acc: 0.8343   
Epoch 32/300
7200/7200 [==============================] - 0s - loss: 0.3987 - acc: 0.8346   
Epoch 33/300
7200/7200 [==============================] - 0s - loss: 0.3986 - acc: 0.8349   
Epoch 34/300
7200/7200 [==============================] - 0s - loss: 0.3981 - acc: 0.8344   
Epoch 35/300
7200/7200 [==============================] - 0s - loss: 0.3983 - acc: 0.8343   
Epoch 36/300
7200/7200 [==============================] - 0s - loss: 0.3982 - acc: 0.8339   
Epoch 37/300
7200/7200 [==============================] - 0s - loss: 0.3979 - acc: 0.8349   
Epoch 38/300
7200/7200 [==============================] - 0s - loss: 0.3977 - acc: 0.8360   - ETA: 0s - loss: 0.4308 - acc
Epoch 39/300
7200/7200 [==============================] - 0s - loss: 0.3978 - acc: 0.8349   
Epoch 40/300
7200/7200 [==============================] - 0s - loss: 0.3972 - acc: 0.8344   
Epoch 41/300
7200/7200 [==============================] - 0s - loss: 0.3972 - acc: 0.8371   
Epoch 42/300
7200/7200 [==============================] - 0s - loss: 0.3971 - acc: 0.8371   
Epoch 43/300
7200/7200 [==============================] - 0s - loss: 0.3968 - acc: 0.8369   
Epoch 44/300
7200/7200 [==============================] - 0s - loss: 0.3967 - acc: 0.8371   
Epoch 45/300
7200/7200 [==============================] - 0s - loss: 0.3967 - acc: 0.8374   
Epoch 46/300
7200/7200 [==============================] - 0s - loss: 0.3967 - acc: 0.8371   
Epoch 47/300
7200/7200 [==============================] - 0s - loss: 0.3963 - acc: 0.8374   
Epoch 48/300
7200/7200 [==============================] - 0s - loss: 0.3965 - acc: 0.8368   
Epoch 49/300
7200/7200 [==============================] - 0s - loss: 0.3963 - acc: 0.8362   
Epoch 50/300
7200/7200 [==============================] - 0s - loss: 0.3966 - acc: 0.8390   
Epoch 51/300
7200/7200 [==============================] - 0s - loss: 0.3960 - acc: 0.8385   
Epoch 52/300
7200/7200 [==============================] - 0s - loss: 0.3960 - acc: 0.8385   
Epoch 53/300
7200/7200 [==============================] - 0s - loss: 0.3959 - acc: 0.8389   
Epoch 54/300
7200/7200 [==============================] - 0s - loss: 0.3956 - acc: 0.8386   
Epoch 55/300
7200/7200 [==============================] - 0s - loss: 0.3959 - acc: 0.8378   
Epoch 56/300
7200/7200 [==============================] - 0s - loss: 0.3957 - acc: 0.8385   
Epoch 57/300
7200/7200 [==============================] - 0s - loss: 0.3955 - acc: 0.8372   
Epoch 58/300
7200/7200 [==============================] - 0s - loss: 0.3955 - acc: 0.8382   
Epoch 59/300
7200/7200 [==============================] - 0s - loss: 0.3957 - acc: 0.8374   
Epoch 60/300
7200/7200 [==============================] - 0s - loss: 0.3956 - acc: 0.8381   
Epoch 61/300
7200/7200 [==============================] - 0s - loss: 0.3957 - acc: 0.8379   
Epoch 62/300
7200/7200 [==============================] - 0s - loss: 0.3955 - acc: 0.8371   
Epoch 63/300
7200/7200 [==============================] - 0s - loss: 0.3951 - acc: 0.8385   
Epoch 64/300
7200/7200 [==============================] - 0s - loss: 0.3956 - acc: 0.8389   
Epoch 65/300
7200/7200 [==============================] - 0s - loss: 0.3954 - acc: 0.8368   
Epoch 66/300
7200/7200 [==============================] - 0s - loss: 0.3955 - acc: 0.8386   
Epoch 67/300
7200/7200 [==============================] - 0s - loss: 0.3950 - acc: 0.8376   
Epoch 68/300
7200/7200 [==============================] - 0s - loss: 0.3952 - acc: 0.8369   
Epoch 69/300
7200/7200 [==============================] - 0s - loss: 0.3952 - acc: 0.8387   
Epoch 70/300
7200/7200 [==============================] - 0s - loss: 0.3953 - acc: 0.8386   
Epoch 71/300
7200/7200 [==============================] - 0s - loss: 0.3949 - acc: 0.8393   
Epoch 72/300
7200/7200 [==============================] - 0s - loss: 0.3949 - acc: 0.8385   
Epoch 73/300
7200/7200 [==============================] - 0s - loss: 0.3945 - acc: 0.8393   
Epoch 74/300
7200/7200 [==============================] - 0s - loss: 0.3949 - acc: 0.8383   
Epoch 75/300
7200/7200 [==============================] - 0s - loss: 0.3948 - acc: 0.8383   
Epoch 76/300
7200/7200 [==============================] - 0s - loss: 0.3947 - acc: 0.8394   
Epoch 77/300
7200/7200 [==============================] - 0s - loss: 0.3946 - acc: 0.8389   
Epoch 78/300
7200/7200 [==============================] - 0s - loss: 0.3944 - acc: 0.8400   
Epoch 79/300
7200/7200 [==============================] - 0s - loss: 0.3940 - acc: 0.8378   
Epoch 80/300
7200/7200 [==============================] - 0s - loss: 0.3935 - acc: 0.8386   
Epoch 81/300
7200/7200 [==============================] - 0s - loss: 0.3942 - acc: 0.8392   
Epoch 82/300
7200/7200 [==============================] - 0s - loss: 0.3938 - acc: 0.8379   
Epoch 83/300
7200/7200 [==============================] - 0s - loss: 0.3933 - acc: 0.8385   
Epoch 84/300
7200/7200 [==============================] - 0s - loss: 0.3937 - acc: 0.8387   
Epoch 85/300
7200/7200 [==============================] - 0s - loss: 0.3933 - acc: 0.8381   
Epoch 86/300
7200/7200 [==============================] - 0s - loss: 0.3933 - acc: 0.8390   
Epoch 87/300
7200/7200 [==============================] - 0s - loss: 0.3923 - acc: 0.8400   
Epoch 88/300
7200/7200 [==============================] - 0s - loss: 0.3929 - acc: 0.8383   
Epoch 89/300
7200/7200 [==============================] - 0s - loss: 0.3920 - acc: 0.8389   
Epoch 90/300
7200/7200 [==============================] - 0s - loss: 0.3920 - acc: 0.8387   
Epoch 91/300
7200/7200 [==============================] - 0s - loss: 0.3917 - acc: 0.8385   
Epoch 92/300
7200/7200 [==============================] - 0s - loss: 0.3914 - acc: 0.8394   
Epoch 93/300
7200/7200 [==============================] - 0s - loss: 0.3910 - acc: 0.8382   
Epoch 94/300
7200/7200 [==============================] - 0s - loss: 0.3906 - acc: 0.8392   
Epoch 95/300
7200/7200 [==============================] - 0s - loss: 0.3907 - acc: 0.8387   
Epoch 96/300
7200/7200 [==============================] - 0s - loss: 0.3906 - acc: 0.8371   
Epoch 97/300
7200/7200 [==============================] - 0s - loss: 0.3904 - acc: 0.8390   
Epoch 98/300
7200/7200 [==============================] - 0s - loss: 0.3897 - acc: 0.8393   
Epoch 99/300
7200/7200 [==============================] - 0s - loss: 0.3894 - acc: 0.8389   
Epoch 100/300
7200/7200 [==============================] - 0s - loss: 0.3885 - acc: 0.8394   
Epoch 101/300
7200/7200 [==============================] - 0s - loss: 0.3882 - acc: 0.8401   
Epoch 102/300
7200/7200 [==============================] - 0s - loss: 0.3871 - acc: 0.8401   
Epoch 103/300
7200/7200 [==============================] - 0s - loss: 0.3868 - acc: 0.8383   
Epoch 104/300
7200/7200 [==============================] - 0s - loss: 0.3857 - acc: 0.8368   - ETA: 0s - loss: 0.3862 - acc:
Epoch 105/300
7200/7200 [==============================] - 0s - loss: 0.3850 - acc: 0.8396   
Epoch 106/300
7200/7200 [==============================] - 0s - loss: 0.3849 - acc: 0.8390   
Epoch 107/300
7200/7200 [==============================] - 0s - loss: 0.3836 - acc: 0.8385   
Epoch 108/300
7200/7200 [==============================] - 0s - loss: 0.3826 - acc: 0.8401   
Epoch 109/300
7200/7200 [==============================] - 0s - loss: 0.3818 - acc: 0.8383   
Epoch 110/300
7200/7200 [==============================] - 0s - loss: 0.3809 - acc: 0.8396   
Epoch 111/300
7200/7200 [==============================] - 0s - loss: 0.3782 - acc: 0.8393   
Epoch 112/300
7200/7200 [==============================] - 0s - loss: 0.3771 - acc: 0.8411   
Epoch 113/300
7200/7200 [==============================] - 0s - loss: 0.3748 - acc: 0.8415   
Epoch 114/300
7200/7200 [==============================] - 0s - loss: 0.3723 - acc: 0.8451   
Epoch 115/300
7200/7200 [==============================] - 0s - loss: 0.3703 - acc: 0.8446   
Epoch 116/300
7200/7200 [==============================] - 0s - loss: 0.3681 - acc: 0.8454   
Epoch 117/300
7200/7200 [==============================] - 0s - loss: 0.3658 - acc: 0.8479   
Epoch 118/300
7200/7200 [==============================] - 0s - loss: 0.3643 - acc: 0.8512   
Epoch 119/300
7200/7200 [==============================] - 0s - loss: 0.3632 - acc: 0.8512   
Epoch 120/300
7200/7200 [==============================] - 0s - loss: 0.3620 - acc: 0.8539   
Epoch 121/300
7200/7200 [==============================] - 0s - loss: 0.3608 - acc: 0.8529   
Epoch 122/300
7200/7200 [==============================] - 0s - loss: 0.3608 - acc: 0.8532   
Epoch 123/300
7200/7200 [==============================] - 0s - loss: 0.3594 - acc: 0.8565   
Epoch 124/300
7200/7200 [==============================] - 0s - loss: 0.3592 - acc: 0.8561   
Epoch 125/300
7200/7200 [==============================] - 0s - loss: 0.3583 - acc: 0.8571   
Epoch 126/300
7200/7200 [==============================] - 0s - loss: 0.3571 - acc: 0.8564   
Epoch 127/300
7200/7200 [==============================] - 0s - loss: 0.3569 - acc: 0.8578   
Epoch 128/300
7200/7200 [==============================] - 0s - loss: 0.3556 - acc: 0.8585   
Epoch 129/300
7200/7200 [==============================] - 0s - loss: 0.3551 - acc: 0.8621   
Epoch 130/300
7200/7200 [==============================] - 0s - loss: 0.3547 - acc: 0.8599   
Epoch 131/300
7200/7200 [==============================] - 0s - loss: 0.3539 - acc: 0.8621   
Epoch 132/300
7200/7200 [==============================] - 0s - loss: 0.3540 - acc: 0.8592   
Epoch 133/300
7200/7200 [==============================] - 0s - loss: 0.3529 - acc: 0.8621   
Epoch 134/300
7200/7200 [==============================] - 0s - loss: 0.3533 - acc: 0.8610   
Epoch 135/300
7200/7200 [==============================] - 0s - loss: 0.3523 - acc: 0.8590   
Epoch 136/300
7200/7200 [==============================] - 0s - loss: 0.3531 - acc: 0.8603   
Epoch 137/300
7200/7200 [==============================] - 0s - loss: 0.3519 - acc: 0.8612   
Epoch 138/300
7200/7200 [==============================] - 0s - loss: 0.3523 - acc: 0.8606   
Epoch 139/300
7200/7200 [==============================] - 0s - loss: 0.3517 - acc: 0.8608   
Epoch 140/300
7200/7200 [==============================] - 0s - loss: 0.3517 - acc: 0.8606   
Epoch 141/300
7200/7200 [==============================] - 0s - loss: 0.3515 - acc: 0.8631   
Epoch 142/300
7200/7200 [==============================] - 0s - loss: 0.3514 - acc: 0.8582   
Epoch 143/300
7200/7200 [==============================] - 0s - loss: 0.3514 - acc: 0.8593   
Epoch 144/300
7200/7200 [==============================] - 0s - loss: 0.3503 - acc: 0.8629   
Epoch 145/300
7200/7200 [==============================] - 0s - loss: 0.3510 - acc: 0.8628   
Epoch 146/300
7200/7200 [==============================] - 0s - loss: 0.3506 - acc: 0.8615   
Epoch 147/300
7200/7200 [==============================] - 0s - loss: 0.3499 - acc: 0.8600   
Epoch 148/300
7200/7200 [==============================] - 0s - loss: 0.3504 - acc: 0.8596   
Epoch 149/300
7200/7200 [==============================] - 0s - loss: 0.3500 - acc: 0.8583   
Epoch 150/300
7200/7200 [==============================] - 0s - loss: 0.3496 - acc: 0.8617   
Epoch 151/300
7200/7200 [==============================] - 0s - loss: 0.3499 - acc: 0.8626   
Epoch 152/300
7200/7200 [==============================] - 0s - loss: 0.3495 - acc: 0.8615   
Epoch 153/300
7200/7200 [==============================] - 0s - loss: 0.3495 - acc: 0.8608   
Epoch 154/300
7200/7200 [==============================] - 0s - loss: 0.3493 - acc: 0.8611   
Epoch 155/300
7200/7200 [==============================] - 0s - loss: 0.3486 - acc: 0.8636   
Epoch 156/300
7200/7200 [==============================] - 0s - loss: 0.3482 - acc: 0.8606   
Epoch 157/300
7200/7200 [==============================] - 0s - loss: 0.3486 - acc: 0.8631   
Epoch 158/300
7200/7200 [==============================] - 0s - loss: 0.3486 - acc: 0.8626   
Epoch 159/300
7200/7200 [==============================] - 0s - loss: 0.3480 - acc: 0.8606   
Epoch 160/300
7200/7200 [==============================] - 0s - loss: 0.3483 - acc: 0.8604   
Epoch 161/300
7200/7200 [==============================] - 0s - loss: 0.3484 - acc: 0.8626   
Epoch 162/300
7200/7200 [==============================] - 0s - loss: 0.3483 - acc: 0.8617   
Epoch 163/300
7200/7200 [==============================] - 0s - loss: 0.3484 - acc: 0.8622   
Epoch 164/300
7200/7200 [==============================] - 0s - loss: 0.3477 - acc: 0.8606   
Epoch 165/300
7200/7200 [==============================] - 0s - loss: 0.3480 - acc: 0.8612   
Epoch 166/300
7200/7200 [==============================] - 0s - loss: 0.3476 - acc: 0.8610   
Epoch 167/300
7200/7200 [==============================] - 0s - loss: 0.3474 - acc: 0.8601   
Epoch 168/300
7200/7200 [==============================] - 0s - loss: 0.3477 - acc: 0.8608   
Epoch 169/300
7200/7200 [==============================] - 0s - loss: 0.3471 - acc: 0.8618   
Epoch 170/300
7200/7200 [==============================] - 0s - loss: 0.3475 - acc: 0.8610   
Epoch 171/300
7200/7200 [==============================] - 0s - loss: 0.3472 - acc: 0.8621   
Epoch 172/300
7200/7200 [==============================] - 0s - loss: 0.3470 - acc: 0.8594   
Epoch 173/300
7200/7200 [==============================] - 0s - loss: 0.3468 - acc: 0.8606   
Epoch 174/300
7200/7200 [==============================] - 0s - loss: 0.3467 - acc: 0.8615   
Epoch 175/300
7200/7200 [==============================] - 0s - loss: 0.3464 - acc: 0.8628   
Epoch 176/300
7200/7200 [==============================] - 0s - loss: 0.3473 - acc: 0.8597   
Epoch 177/300
7200/7200 [==============================] - 0s - loss: 0.3471 - acc: 0.8603   
Epoch 178/300
7200/7200 [==============================] - 0s - loss: 0.3468 - acc: 0.8603   
Epoch 179/300
7200/7200 [==============================] - 0s - loss: 0.3462 - acc: 0.8617   
Epoch 180/300
7200/7200 [==============================] - 0s - loss: 0.3459 - acc: 0.8624   
Epoch 181/300
7200/7200 [==============================] - 0s - loss: 0.3466 - acc: 0.8612   
Epoch 182/300
7200/7200 [==============================] - 0s - loss: 0.3462 - acc: 0.8585   
Epoch 183/300
7200/7200 [==============================] - 0s - loss: 0.3457 - acc: 0.8600   
Epoch 184/300
7200/7200 [==============================] - 0s - loss: 0.3454 - acc: 0.8618   
Epoch 185/300
7200/7200 [==============================] - 0s - loss: 0.3457 - acc: 0.8600   
Epoch 186/300
7200/7200 [==============================] - 0s - loss: 0.3461 - acc: 0.8610   
Epoch 187/300
7200/7200 [==============================] - 0s - loss: 0.3456 - acc: 0.8596   
Epoch 188/300
7200/7200 [==============================] - 0s - loss: 0.3456 - acc: 0.8606   
Epoch 189/300
7200/7200 [==============================] - 0s - loss: 0.3451 - acc: 0.8624   
Epoch 190/300
7200/7200 [==============================] - 0s - loss: 0.3460 - acc: 0.8583   
Epoch 191/300
7200/7200 [==============================] - 0s - loss: 0.3457 - acc: 0.8615   
Epoch 192/300
7200/7200 [==============================] - 0s - loss: 0.3455 - acc: 0.8624   
Epoch 193/300
7200/7200 [==============================] - 0s - loss: 0.3456 - acc: 0.8599   
Epoch 194/300
7200/7200 [==============================] - 0s - loss: 0.3456 - acc: 0.8596   
Epoch 195/300
7200/7200 [==============================] - 0s - loss: 0.3447 - acc: 0.8615   
Epoch 196/300
7200/7200 [==============================] - 0s - loss: 0.3448 - acc: 0.8585   
Epoch 197/300
7200/7200 [==============================] - 0s - loss: 0.3453 - acc: 0.8593   
Epoch 198/300
7200/7200 [==============================] - 0s - loss: 0.3456 - acc: 0.8589   
Epoch 199/300
7200/7200 [==============================] - 0s - loss: 0.3444 - acc: 0.8610   
Epoch 200/300
7200/7200 [==============================] - 0s - loss: 0.3448 - acc: 0.8587   
Epoch 201/300
7200/7200 [==============================] - 0s - loss: 0.3449 - acc: 0.8617   
Epoch 202/300
7200/7200 [==============================] - 0s - loss: 0.3446 - acc: 0.8619   
Epoch 203/300
7200/7200 [==============================] - 0s - loss: 0.3446 - acc: 0.8606   
Epoch 204/300
7200/7200 [==============================] - 0s - loss: 0.3450 - acc: 0.8600   
Epoch 205/300
7200/7200 [==============================] - 0s - loss: 0.3449 - acc: 0.8614   
Epoch 206/300
7200/7200 [==============================] - 0s - loss: 0.3447 - acc: 0.8596   
Epoch 207/300
7200/7200 [==============================] - 0s - loss: 0.3444 - acc: 0.8622   
Epoch 208/300
7200/7200 [==============================] - 0s - loss: 0.3440 - acc: 0.8622   
Epoch 209/300
7200/7200 [==============================] - 0s - loss: 0.3449 - acc: 0.8601   
Epoch 210/300
7200/7200 [==============================] - 0s - loss: 0.3445 - acc: 0.8600   
Epoch 211/300
7200/7200 [==============================] - 0s - loss: 0.3438 - acc: 0.8586   
Epoch 212/300
7200/7200 [==============================] - 0s - loss: 0.3440 - acc: 0.8596   
Epoch 213/300
7200/7200 [==============================] - 0s - loss: 0.3440 - acc: 0.8626   
Epoch 214/300
7200/7200 [==============================] - 0s - loss: 0.3441 - acc: 0.8597   
Epoch 215/300
7200/7200 [==============================] - 0s - loss: 0.3431 - acc: 0.8593   
Epoch 216/300
7200/7200 [==============================] - 0s - loss: 0.3444 - acc: 0.8612   
Epoch 217/300
7200/7200 [==============================] - 0s - loss: 0.3448 - acc: 0.8604   
Epoch 218/300
7200/7200 [==============================] - 0s - loss: 0.3438 - acc: 0.8593   
Epoch 219/300
7200/7200 [==============================] - 0s - loss: 0.3444 - acc: 0.8607   
Epoch 220/300
7200/7200 [==============================] - 0s - loss: 0.3436 - acc: 0.8611   
Epoch 221/300
7200/7200 [==============================] - 0s - loss: 0.3440 - acc: 0.8603   
Epoch 222/300
7200/7200 [==============================] - 0s - loss: 0.3442 - acc: 0.8617   
Epoch 223/300
7200/7200 [==============================] - 0s - loss: 0.3444 - acc: 0.8593   
Epoch 224/300
7200/7200 [==============================] - 0s - loss: 0.3438 - acc: 0.8585   
Epoch 225/300
7200/7200 [==============================] - 0s - loss: 0.3438 - acc: 0.8628   
Epoch 226/300
7200/7200 [==============================] - 0s - loss: 0.3442 - acc: 0.8596   
Epoch 227/300
7200/7200 [==============================] - 0s - loss: 0.3439 - acc: 0.8606   
Epoch 228/300
7200/7200 [==============================] - 0s - loss: 0.3439 - acc: 0.8611   
Epoch 229/300
7200/7200 [==============================] - 0s - loss: 0.3441 - acc: 0.8607   
Epoch 230/300
7200/7200 [==============================] - 0s - loss: 0.3440 - acc: 0.8601   
Epoch 231/300
7200/7200 [==============================] - 0s - loss: 0.3436 - acc: 0.8601   
Epoch 232/300
7200/7200 [==============================] - 0s - loss: 0.3441 - acc: 0.8612   
Epoch 233/300
7200/7200 [==============================] - 0s - loss: 0.3440 - acc: 0.8597   
Epoch 234/300
7200/7200 [==============================] - 0s - loss: 0.3441 - acc: 0.8600   
Epoch 235/300
7200/7200 [==============================] - 0s - loss: 0.3439 - acc: 0.8596   
Epoch 236/300
7200/7200 [==============================] - 0s - loss: 0.3438 - acc: 0.8579   
Epoch 237/300
7200/7200 [==============================] - 0s - loss: 0.3443 - acc: 0.8607   
Epoch 238/300
7200/7200 [==============================] - 0s - loss: 0.3436 - acc: 0.8593   
Epoch 239/300
7200/7200 [==============================] - 0s - loss: 0.3437 - acc: 0.8589   
Epoch 240/300
7200/7200 [==============================] - 0s - loss: 0.3443 - acc: 0.8597   
Epoch 241/300
7200/7200 [==============================] - 0s - loss: 0.3435 - acc: 0.8614   
Epoch 242/300
7200/7200 [==============================] - 0s - loss: 0.3435 - acc: 0.8610   
Epoch 243/300
7200/7200 [==============================] - 0s - loss: 0.3440 - acc: 0.8597   
Epoch 244/300
7200/7200 [==============================] - 0s - loss: 0.3432 - acc: 0.8604   
Epoch 245/300
7200/7200 [==============================] - 0s - loss: 0.3437 - acc: 0.8600   
Epoch 246/300
7200/7200 [==============================] - 0s - loss: 0.3430 - acc: 0.8592   
Epoch 247/300
7200/7200 [==============================] - 0s - loss: 0.3438 - acc: 0.8600   
Epoch 248/300
7200/7200 [==============================] - 0s - loss: 0.3424 - acc: 0.8596   
Epoch 249/300
7200/7200 [==============================] - 0s - loss: 0.3434 - acc: 0.8618   
Epoch 250/300
7200/7200 [==============================] - 0s - loss: 0.3436 - acc: 0.8596   
Epoch 251/300
7200/7200 [==============================] - 0s - loss: 0.3438 - acc: 0.8612   
Epoch 252/300
7200/7200 [==============================] - 0s - loss: 0.3433 - acc: 0.8603   
Epoch 253/300
7200/7200 [==============================] - 0s - loss: 0.3432 - acc: 0.8594   
Epoch 254/300
7200/7200 [==============================] - 0s - loss: 0.3441 - acc: 0.8593   
Epoch 255/300
7200/7200 [==============================] - 0s - loss: 0.3436 - acc: 0.8597   
Epoch 256/300
7200/7200 [==============================] - 0s - loss: 0.3438 - acc: 0.8608   
Epoch 257/300
7200/7200 [==============================] - 0s - loss: 0.3429 - acc: 0.8586   
Epoch 258/300
7200/7200 [==============================] - 0s - loss: 0.3439 - acc: 0.8603   
Epoch 259/300
7200/7200 [==============================] - 0s - loss: 0.3439 - acc: 0.8593   
Epoch 260/300
7200/7200 [==============================] - 0s - loss: 0.3427 - acc: 0.8607   
Epoch 261/300
7200/7200 [==============================] - 0s - loss: 0.3437 - acc: 0.8592   
Epoch 262/300
7200/7200 [==============================] - 0s - loss: 0.3439 - acc: 0.8603   
Epoch 263/300
7200/7200 [==============================] - 0s - loss: 0.3431 - acc: 0.8604   
Epoch 264/300
7200/7200 [==============================] - 0s - loss: 0.3430 - acc: 0.8610   
Epoch 265/300
7200/7200 [==============================] - 0s - loss: 0.3432 - acc: 0.8586   
Epoch 266/300
7200/7200 [==============================] - 0s - loss: 0.3436 - acc: 0.8587   
Epoch 267/300
7200/7200 [==============================] - 0s - loss: 0.3429 - acc: 0.8597   
Epoch 268/300
7200/7200 [==============================] - 0s - loss: 0.3435 - acc: 0.8615   
Epoch 269/300
7200/7200 [==============================] - 0s - loss: 0.3432 - acc: 0.8606   
Epoch 270/300
7200/7200 [==============================] - 0s - loss: 0.3435 - acc: 0.8608   
Epoch 271/300
7200/7200 [==============================] - 0s - loss: 0.3427 - acc: 0.8608   
Epoch 272/300
7200/7200 [==============================] - 0s - loss: 0.3432 - acc: 0.8601   
Epoch 273/300
7200/7200 [==============================] - 0s - loss: 0.3436 - acc: 0.8606   
Epoch 274/300
7200/7200 [==============================] - 0s - loss: 0.3434 - acc: 0.8611   
Epoch 275/300
7200/7200 [==============================] - 0s - loss: 0.3430 - acc: 0.8607   
Epoch 276/300
7200/7200 [==============================] - 0s - loss: 0.3431 - acc: 0.8601   
Epoch 277/300
7200/7200 [==============================] - 0s - loss: 0.3429 - acc: 0.8594   
Epoch 278/300
7200/7200 [==============================] - 0s - loss: 0.3433 - acc: 0.8597   
Epoch 279/300
7200/7200 [==============================] - 0s - loss: 0.3436 - acc: 0.8590   
Epoch 280/300
7200/7200 [==============================] - 0s - loss: 0.3432 - acc: 0.8600   
Epoch 281/300
7200/7200 [==============================] - 0s - loss: 0.3432 - acc: 0.8601   
Epoch 282/300
7200/7200 [==============================] - 0s - loss: 0.3433 - acc: 0.8590   
Epoch 283/300
7200/7200 [==============================] - 0s - loss: 0.3433 - acc: 0.8593   
Epoch 284/300
7200/7200 [==============================] - 0s - loss: 0.3432 - acc: 0.8585   
Epoch 285/300
7200/7200 [==============================] - 0s - loss: 0.3426 - acc: 0.8590   
Epoch 286/300
7200/7200 [==============================] - 0s - loss: 0.3435 - acc: 0.8576   
Epoch 287/300
7200/7200 [==============================] - 0s - loss: 0.3432 - acc: 0.8607   
Epoch 288/300
7200/7200 [==============================] - 0s - loss: 0.3428 - acc: 0.8599   
Epoch 289/300
7200/7200 [==============================] - 0s - loss: 0.3429 - acc: 0.8611   
Epoch 290/300
7200/7200 [==============================] - 0s - loss: 0.3435 - acc: 0.8589   
Epoch 291/300
7200/7200 [==============================] - 0s - loss: 0.3432 - acc: 0.8604   
Epoch 292/300
7200/7200 [==============================] - 0s - loss: 0.3428 - acc: 0.8596   
Epoch 293/300
7200/7200 [==============================] - 0s - loss: 0.3431 - acc: 0.8603   
Epoch 294/300
7200/7200 [==============================] - 0s - loss: 0.3434 - acc: 0.8603   
Epoch 295/300
7200/7200 [==============================] - 0s - loss: 0.3428 - acc: 0.8594   
Epoch 296/300
7200/7200 [==============================] - 0s - loss: 0.3427 - acc: 0.8586   
Epoch 297/300
7200/7200 [==============================] - 0s - loss: 0.3433 - acc: 0.8610   
Epoch 298/300
7200/7200 [==============================] - 0s - loss: 0.3427 - acc: 0.8632   
Epoch 299/300
7200/7200 [==============================] - 0s - loss: 0.3426 - acc: 0.8612   
Epoch 300/300
7200/7200 [==============================] - 0s - loss: 0.3434 - acc: 0.8575   
5750/7200 [======================>.......] - ETA: 0sEpoch 1/100
7200/7200 [==============================] - 1s - loss: 0.5888 - acc: 0.7964   
Epoch 2/100
7200/7200 [==============================] - 0s - loss: 0.4371 - acc: 0.7971   
Epoch 3/100
7200/7200 [==============================] - 0s - loss: 0.4292 - acc: 0.7971   
Epoch 4/100
7200/7200 [==============================] - 0s - loss: 0.4257 - acc: 0.7971   
Epoch 5/100
7200/7200 [==============================] - 0s - loss: 0.4230 - acc: 0.7971   
Epoch 6/100
7200/7200 [==============================] - 0s - loss: 0.4210 - acc: 0.7971   
Epoch 7/100
7200/7200 [==============================] - 0s - loss: 0.4188 - acc: 0.8029   
Epoch 8/100
7200/7200 [==============================] - 0s - loss: 0.4176 - acc: 0.8187   
Epoch 9/100
7200/7200 [==============================] - 0s - loss: 0.4166 - acc: 0.8218   
Epoch 10/100
7200/7200 [==============================] - 0s - loss: 0.4155 - acc: 0.8247   
Epoch 11/100
7200/7200 [==============================] - 0s - loss: 0.4144 - acc: 0.8269   
Epoch 12/100
7200/7200 [==============================] - 0s - loss: 0.4139 - acc: 0.8289   
Epoch 13/100
7200/7200 [==============================] - 0s - loss: 0.4128 - acc: 0.8288   
Epoch 14/100
7200/7200 [==============================] - 0s - loss: 0.4126 - acc: 0.8303   
Epoch 15/100
7200/7200 [==============================] - 0s - loss: 0.4117 - acc: 0.8300   
Epoch 16/100
7200/7200 [==============================] - 0s - loss: 0.4112 - acc: 0.8319   
Epoch 17/100
7200/7200 [==============================] - 0s - loss: 0.4109 - acc: 0.8331   
Epoch 18/100
7200/7200 [==============================] - 0s - loss: 0.4101 - acc: 0.8322   
Epoch 19/100
7200/7200 [==============================] - 0s - loss: 0.4097 - acc: 0.8342   
Epoch 20/100
7200/7200 [==============================] - 0s - loss: 0.4088 - acc: 0.8337   
Epoch 21/100
7200/7200 [==============================] - 0s - loss: 0.4088 - acc: 0.8351   
Epoch 22/100
7200/7200 [==============================] - 0s - loss: 0.4083 - acc: 0.8328   
Epoch 23/100
7200/7200 [==============================] - 0s - loss: 0.4079 - acc: 0.8346   
Epoch 24/100
7200/7200 [==============================] - 0s - loss: 0.4070 - acc: 0.8337   
Epoch 25/100
7200/7200 [==============================] - 0s - loss: 0.4076 - acc: 0.8336   
Epoch 26/100
7200/7200 [==============================] - 0s - loss: 0.4070 - acc: 0.8342   
Epoch 27/100
7200/7200 [==============================] - 0s - loss: 0.4066 - acc: 0.8336   
Epoch 28/100
7200/7200 [==============================] - 0s - loss: 0.4063 - acc: 0.8367   
Epoch 29/100
7200/7200 [==============================] - 0s - loss: 0.4062 - acc: 0.8358   
Epoch 30/100
7200/7200 [==============================] - 0s - loss: 0.4060 - acc: 0.8347   
Epoch 31/100
7200/7200 [==============================] - 0s - loss: 0.4054 - acc: 0.8351   
Epoch 32/100
7200/7200 [==============================] - 0s - loss: 0.4052 - acc: 0.8350   
Epoch 33/100
7200/7200 [==============================] - 0s - loss: 0.4048 - acc: 0.8350   
Epoch 34/100
7200/7200 [==============================] - 0s - loss: 0.4049 - acc: 0.8354   
Epoch 35/100
7200/7200 [==============================] - 0s - loss: 0.4044 - acc: 0.8356   
Epoch 36/100
7200/7200 [==============================] - 0s - loss: 0.4041 - acc: 0.8358   
Epoch 37/100
7200/7200 [==============================] - 0s - loss: 0.4037 - acc: 0.8364   
Epoch 38/100
7200/7200 [==============================] - 0s - loss: 0.4036 - acc: 0.8346   
Epoch 39/100
7200/7200 [==============================] - 0s - loss: 0.4035 - acc: 0.8356   
Epoch 40/100
7200/7200 [==============================] - 0s - loss: 0.4032 - acc: 0.8347   
Epoch 41/100
7200/7200 [==============================] - 0s - loss: 0.4032 - acc: 0.8344   
Epoch 42/100
7200/7200 [==============================] - 0s - loss: 0.4030 - acc: 0.8363   
Epoch 43/100
7200/7200 [==============================] - 0s - loss: 0.4030 - acc: 0.8346   
Epoch 44/100
7200/7200 [==============================] - 0s - loss: 0.4027 - acc: 0.8369   
Epoch 45/100
7200/7200 [==============================] - 0s - loss: 0.4024 - acc: 0.8350   
Epoch 46/100
7200/7200 [==============================] - 0s - loss: 0.4021 - acc: 0.8357   
Epoch 47/100
7200/7200 [==============================] - 0s - loss: 0.4022 - acc: 0.8361   
Epoch 48/100
7200/7200 [==============================] - 0s - loss: 0.4020 - acc: 0.8360   
Epoch 49/100
7200/7200 [==============================] - 0s - loss: 0.4020 - acc: 0.8347   
Epoch 50/100
7200/7200 [==============================] - 0s - loss: 0.4018 - acc: 0.8364   
Epoch 51/100
7200/7200 [==============================] - 0s - loss: 0.4015 - acc: 0.8368   
Epoch 52/100
7200/7200 [==============================] - 0s - loss: 0.4017 - acc: 0.8368   
Epoch 53/100
7200/7200 [==============================] - 0s - loss: 0.4015 - acc: 0.8364   
Epoch 54/100
7200/7200 [==============================] - 0s - loss: 0.4010 - acc: 0.8369   
Epoch 55/100
7200/7200 [==============================] - 0s - loss: 0.4011 - acc: 0.8371   
Epoch 56/100
7200/7200 [==============================] - 0s - loss: 0.4013 - acc: 0.8358   
Epoch 57/100
7200/7200 [==============================] - 0s - loss: 0.4010 - acc: 0.8363   
Epoch 58/100
7200/7200 [==============================] - 0s - loss: 0.4009 - acc: 0.8364   
Epoch 59/100
7200/7200 [==============================] - 0s - loss: 0.4009 - acc: 0.8357   
Epoch 60/100
7200/7200 [==============================] - 0s - loss: 0.4007 - acc: 0.8371   
Epoch 61/100
7200/7200 [==============================] - 0s - loss: 0.4008 - acc: 0.8368   
Epoch 62/100
7200/7200 [==============================] - 0s - loss: 0.3999 - acc: 0.8375   
Epoch 63/100
7200/7200 [==============================] - 0s - loss: 0.4005 - acc: 0.8365   
Epoch 64/100
7200/7200 [==============================] - 0s - loss: 0.4004 - acc: 0.8358   
Epoch 65/100
7200/7200 [==============================] - 0s - loss: 0.4001 - acc: 0.8371   
Epoch 66/100
7200/7200 [==============================] - 0s - loss: 0.4001 - acc: 0.8371   
Epoch 67/100
7200/7200 [==============================] - 0s - loss: 0.4000 - acc: 0.8372   
Epoch 68/100
7200/7200 [==============================] - 0s - loss: 0.4000 - acc: 0.8369   
Epoch 69/100
7200/7200 [==============================] - 0s - loss: 0.3998 - acc: 0.8363   
Epoch 70/100
7200/7200 [==============================] - 0s - loss: 0.3997 - acc: 0.8365   
Epoch 71/100
7200/7200 [==============================] - 0s - loss: 0.3995 - acc: 0.8368   
Epoch 72/100
7200/7200 [==============================] - 0s - loss: 0.3995 - acc: 0.8383   
Epoch 73/100
7200/7200 [==============================] - 0s - loss: 0.3996 - acc: 0.8357   
Epoch 74/100
7200/7200 [==============================] - 0s - loss: 0.3995 - acc: 0.8369   
Epoch 75/100
7200/7200 [==============================] - 0s - loss: 0.3993 - acc: 0.8381   
Epoch 76/100
7200/7200 [==============================] - 0s - loss: 0.3991 - acc: 0.8367   
Epoch 77/100
7200/7200 [==============================] - 0s - loss: 0.3993 - acc: 0.8374   
Epoch 78/100
7200/7200 [==============================] - 0s - loss: 0.3992 - acc: 0.8361   
Epoch 79/100
7200/7200 [==============================] - 0s - loss: 0.3991 - acc: 0.8381   
Epoch 80/100
7200/7200 [==============================] - 0s - loss: 0.3988 - acc: 0.8363   
Epoch 81/100
7200/7200 [==============================] - 0s - loss: 0.3988 - acc: 0.8379   
Epoch 82/100
7200/7200 [==============================] - 0s - loss: 0.3986 - acc: 0.8382   
Epoch 83/100
7200/7200 [==============================] - 0s - loss: 0.3988 - acc: 0.8383   
Epoch 84/100
7200/7200 [==============================] - 0s - loss: 0.3988 - acc: 0.8369   
Epoch 85/100
7200/7200 [==============================] - 0s - loss: 0.3987 - acc: 0.8379   
Epoch 86/100
7200/7200 [==============================] - 0s - loss: 0.3986 - acc: 0.8376   
Epoch 87/100
7200/7200 [==============================] - 0s - loss: 0.3988 - acc: 0.8379   
Epoch 88/100
7200/7200 [==============================] - 0s - loss: 0.3981 - acc: 0.8371   
Epoch 89/100
7200/7200 [==============================] - 0s - loss: 0.3985 - acc: 0.8372   
Epoch 90/100
7200/7200 [==============================] - 0s - loss: 0.3986 - acc: 0.8375   
Epoch 91/100
7200/7200 [==============================] - 0s - loss: 0.3982 - acc: 0.8371   
Epoch 92/100
7200/7200 [==============================] - 0s - loss: 0.3983 - acc: 0.8367   
Epoch 93/100
7200/7200 [==============================] - 0s - loss: 0.3986 - acc: 0.8372   
Epoch 94/100
7200/7200 [==============================] - 0s - loss: 0.3985 - acc: 0.8375   
Epoch 95/100
7200/7200 [==============================] - 0s - loss: 0.3984 - acc: 0.8376   
Epoch 96/100
7200/7200 [==============================] - 0s - loss: 0.3980 - acc: 0.8369   
Epoch 97/100
7200/7200 [==============================] - 0s - loss: 0.3984 - acc: 0.8376   
Epoch 98/100
7200/7200 [==============================] - 0s - loss: 0.3980 - acc: 0.8372   
Epoch 99/100
7200/7200 [==============================] - 0s - loss: 0.3983 - acc: 0.8360   
Epoch 100/100
7200/7200 [==============================] - 0s - loss: 0.3981 - acc: 0.8382   
6720/7200 [===========================>..] - ETA: 0sEpoch 1/100
7200/7200 [==============================] - 1s - loss: 0.6255 - acc: 0.7962   
Epoch 2/100
7200/7200 [==============================] - 0s - loss: 0.4598 - acc: 0.7967   
Epoch 3/100
7200/7200 [==============================] - 0s - loss: 0.4344 - acc: 0.7967   
Epoch 4/100
7200/7200 [==============================] - 0s - loss: 0.4312 - acc: 0.7967   
Epoch 5/100
7200/7200 [==============================] - 0s - loss: 0.4296 - acc: 0.7967   
Epoch 6/100
7200/7200 [==============================] - 0s - loss: 0.4283 - acc: 0.7967   
Epoch 7/100
7200/7200 [==============================] - 0s - loss: 0.4272 - acc: 0.7967   
Epoch 8/100
7200/7200 [==============================] - 0s - loss: 0.4260 - acc: 0.7967   
Epoch 9/100
7200/7200 [==============================] - 0s - loss: 0.4247 - acc: 0.7967   
Epoch 10/100
7200/7200 [==============================] - 0s - loss: 0.4229 - acc: 0.7967   
Epoch 11/100
7200/7200 [==============================] - 0s - loss: 0.4212 - acc: 0.7967   
Epoch 12/100
7200/7200 [==============================] - 0s - loss: 0.4198 - acc: 0.7999   
Epoch 13/100
7200/7200 [==============================] - 0s - loss: 0.4182 - acc: 0.8121   
Epoch 14/100
7200/7200 [==============================] - 0s - loss: 0.4171 - acc: 0.8224   
Epoch 15/100
7200/7200 [==============================] - 0s - loss: 0.4163 - acc: 0.8219   
Epoch 16/100
7200/7200 [==============================] - 0s - loss: 0.4155 - acc: 0.8264   
Epoch 17/100
7200/7200 [==============================] - 0s - loss: 0.4148 - acc: 0.8261   
Epoch 18/100
7200/7200 [==============================] - 0s - loss: 0.4140 - acc: 0.8282   
Epoch 19/100
7200/7200 [==============================] - 0s - loss: 0.4135 - acc: 0.8293   
Epoch 20/100
7200/7200 [==============================] - 0s - loss: 0.4128 - acc: 0.8317   
Epoch 21/100
7200/7200 [==============================] - 0s - loss: 0.4122 - acc: 0.8318   
Epoch 22/100
7200/7200 [==============================] - 0s - loss: 0.4116 - acc: 0.8319   
Epoch 23/100
7200/7200 [==============================] - 0s - loss: 0.4112 - acc: 0.8325   
Epoch 24/100
7200/7200 [==============================] - 0s - loss: 0.4103 - acc: 0.8319   
Epoch 25/100
7200/7200 [==============================] - 0s - loss: 0.4102 - acc: 0.8325   
Epoch 26/100
7200/7200 [==============================] - 0s - loss: 0.4094 - acc: 0.8333   
Epoch 27/100
7200/7200 [==============================] - 0s - loss: 0.4095 - acc: 0.8328   
Epoch 28/100
7200/7200 [==============================] - 0s - loss: 0.4090 - acc: 0.8319   
Epoch 29/100
7200/7200 [==============================] - 0s - loss: 0.4084 - acc: 0.8319   
Epoch 30/100
7200/7200 [==============================] - 0s - loss: 0.4082 - acc: 0.8325   
Epoch 31/100
7200/7200 [==============================] - 0s - loss: 0.4077 - acc: 0.8336   
Epoch 32/100
7200/7200 [==============================] - 0s - loss: 0.4075 - acc: 0.8347   
Epoch 33/100
7200/7200 [==============================] - 0s - loss: 0.4070 - acc: 0.8335   
Epoch 34/100
7200/7200 [==============================] - 0s - loss: 0.4068 - acc: 0.8339   
Epoch 35/100
7200/7200 [==============================] - 0s - loss: 0.4067 - acc: 0.8339   
Epoch 36/100
7200/7200 [==============================] - 0s - loss: 0.4064 - acc: 0.8347   
Epoch 37/100
7200/7200 [==============================] - 0s - loss: 0.4062 - acc: 0.8340   
Epoch 38/100
7200/7200 [==============================] - 0s - loss: 0.4058 - acc: 0.8350   
Epoch 39/100
7200/7200 [==============================] - 0s - loss: 0.4054 - acc: 0.8344   
Epoch 40/100
7200/7200 [==============================] - 0s - loss: 0.4054 - acc: 0.8346   
Epoch 41/100
7200/7200 [==============================] - 0s - loss: 0.4052 - acc: 0.8357   
Epoch 42/100
7200/7200 [==============================] - 0s - loss: 0.4052 - acc: 0.8336   
Epoch 43/100
7200/7200 [==============================] - 0s - loss: 0.4049 - acc: 0.8357   
Epoch 44/100
7200/7200 [==============================] - 0s - loss: 0.4043 - acc: 0.8361   
Epoch 45/100
7200/7200 [==============================] - 0s - loss: 0.4032 - acc: 0.8357   
Epoch 46/100
7200/7200 [==============================] - 0s - loss: 0.4023 - acc: 0.8358   
Epoch 47/100
7200/7200 [==============================] - 0s - loss: 0.4015 - acc: 0.8344   
Epoch 48/100
7200/7200 [==============================] - 0s - loss: 0.4005 - acc: 0.8368   
Epoch 49/100
7200/7200 [==============================] - 0s - loss: 0.4004 - acc: 0.8358   
Epoch 50/100
7200/7200 [==============================] - 0s - loss: 0.3996 - acc: 0.8364   
Epoch 51/100
7200/7200 [==============================] - 0s - loss: 0.3993 - acc: 0.8358   
Epoch 52/100
7200/7200 [==============================] - 0s - loss: 0.3989 - acc: 0.8354   
Epoch 53/100
7200/7200 [==============================] - 0s - loss: 0.3983 - acc: 0.8357   
Epoch 54/100
7200/7200 [==============================] - 0s - loss: 0.3984 - acc: 0.8354   
Epoch 55/100
7200/7200 [==============================] - 0s - loss: 0.3978 - acc: 0.8344   
Epoch 56/100
7200/7200 [==============================] - 0s - loss: 0.3975 - acc: 0.8360   
Epoch 57/100
7200/7200 [==============================] - 0s - loss: 0.3974 - acc: 0.8358   
Epoch 58/100
7200/7200 [==============================] - 0s - loss: 0.3972 - acc: 0.8356   
Epoch 59/100
7200/7200 [==============================] - 0s - loss: 0.3968 - acc: 0.8346   
Epoch 60/100
7200/7200 [==============================] - 0s - loss: 0.3966 - acc: 0.8365   
Epoch 61/100
7200/7200 [==============================] - 0s - loss: 0.3965 - acc: 0.8358   
Epoch 62/100
7200/7200 [==============================] - 0s - loss: 0.3960 - acc: 0.8349   
Epoch 63/100
7200/7200 [==============================] - 0s - loss: 0.3959 - acc: 0.8351   
Epoch 64/100
7200/7200 [==============================] - 0s - loss: 0.3959 - acc: 0.8358   
Epoch 65/100
7200/7200 [==============================] - 0s - loss: 0.3956 - acc: 0.8356   
Epoch 66/100
7200/7200 [==============================] - 0s - loss: 0.3952 - acc: 0.8337   
Epoch 67/100
7200/7200 [==============================] - 0s - loss: 0.3954 - acc: 0.8360   
Epoch 68/100
7200/7200 [==============================] - 0s - loss: 0.3950 - acc: 0.8364   
Epoch 69/100
7200/7200 [==============================] - 0s - loss: 0.3950 - acc: 0.8361   
Epoch 70/100
7200/7200 [==============================] - 0s - loss: 0.3950 - acc: 0.8351   
Epoch 71/100
7200/7200 [==============================] - 0s - loss: 0.3944 - acc: 0.8353   
Epoch 72/100
7200/7200 [==============================] - 0s - loss: 0.3945 - acc: 0.8365   
Epoch 73/100
7200/7200 [==============================] - 0s - loss: 0.3946 - acc: 0.8353   
Epoch 74/100
7200/7200 [==============================] - 0s - loss: 0.3944 - acc: 0.8363   
Epoch 75/100
7200/7200 [==============================] - 0s - loss: 0.3946 - acc: 0.8353   
Epoch 76/100
7200/7200 [==============================] - 0s - loss: 0.3941 - acc: 0.8353   
Epoch 77/100
7200/7200 [==============================] - 0s - loss: 0.3942 - acc: 0.8358   
Epoch 78/100
7200/7200 [==============================] - 0s - loss: 0.3943 - acc: 0.8365   
Epoch 79/100
7200/7200 [==============================] - 0s - loss: 0.3939 - acc: 0.8347   
Epoch 80/100
7200/7200 [==============================] - 0s - loss: 0.3937 - acc: 0.8363   
Epoch 81/100
7200/7200 [==============================] - 0s - loss: 0.3940 - acc: 0.8350   
Epoch 82/100
7200/7200 [==============================] - 0s - loss: 0.3939 - acc: 0.8361   
Epoch 83/100
7200/7200 [==============================] - 0s - loss: 0.3939 - acc: 0.8354   
Epoch 84/100
7200/7200 [==============================] - 0s - loss: 0.3939 - acc: 0.8363   
Epoch 85/100
7200/7200 [==============================] - 0s - loss: 0.3936 - acc: 0.8365   
Epoch 86/100
7200/7200 [==============================] - 0s - loss: 0.3936 - acc: 0.8358   
Epoch 87/100
7200/7200 [==============================] - 0s - loss: 0.3935 - acc: 0.8358   
Epoch 88/100
7200/7200 [==============================] - 0s - loss: 0.3935 - acc: 0.8365   
Epoch 89/100
7200/7200 [==============================] - 0s - loss: 0.3934 - acc: 0.8361   
Epoch 90/100
7200/7200 [==============================] - 0s - loss: 0.3934 - acc: 0.8367   
Epoch 91/100
7200/7200 [==============================] - 0s - loss: 0.3936 - acc: 0.8357   
Epoch 92/100
7200/7200 [==============================] - 0s - loss: 0.3935 - acc: 0.8357   
Epoch 93/100
7200/7200 [==============================] - 0s - loss: 0.3932 - acc: 0.8356   
Epoch 94/100
7200/7200 [==============================] - 0s - loss: 0.3932 - acc: 0.8347   
Epoch 95/100
7200/7200 [==============================] - 0s - loss: 0.3934 - acc: 0.8349   
Epoch 96/100
7200/7200 [==============================] - 0s - loss: 0.3932 - acc: 0.8364   
Epoch 97/100
7200/7200 [==============================] - 0s - loss: 0.3932 - acc: 0.8360   
Epoch 98/100
7200/7200 [==============================] - 0s - loss: 0.3930 - acc: 0.8364   
Epoch 99/100
7200/7200 [==============================] - 0s - loss: 0.3931 - acc: 0.8351   
Epoch 100/100
7200/7200 [==============================] - 0s - loss: 0.3930 - acc: 0.8358   
7008/7200 [============================>.] - ETA: 0sEpoch 1/100
7200/7200 [==============================] - 1s - loss: 0.6187 - acc: 0.7924   
Epoch 2/100
7200/7200 [==============================] - 0s - loss: 0.4462 - acc: 0.7956   
Epoch 3/100
7200/7200 [==============================] - 0s - loss: 0.4215 - acc: 0.8117   
Epoch 4/100
7200/7200 [==============================] - 0s - loss: 0.4100 - acc: 0.8240   
Epoch 5/100
7200/7200 [==============================] - 0s - loss: 0.4018 - acc: 0.8281   
Epoch 6/100
7200/7200 [==============================] - 0s - loss: 0.3959 - acc: 0.8281   
Epoch 7/100
7200/7200 [==============================] - 0s - loss: 0.3911 - acc: 0.8286   
Epoch 8/100
7200/7200 [==============================] - 0s - loss: 0.3870 - acc: 0.8314   
Epoch 9/100
7200/7200 [==============================] - 0s - loss: 0.3836 - acc: 0.8293   
Epoch 10/100
7200/7200 [==============================] - 0s - loss: 0.3801 - acc: 0.8314   
Epoch 11/100
7200/7200 [==============================] - 0s - loss: 0.3774 - acc: 0.8357   
Epoch 12/100
7200/7200 [==============================] - 0s - loss: 0.3756 - acc: 0.8407   
Epoch 13/100
7200/7200 [==============================] - 0s - loss: 0.3728 - acc: 0.8456   
Epoch 14/100
7200/7200 [==============================] - 0s - loss: 0.3708 - acc: 0.8465   
Epoch 15/100
7200/7200 [==============================] - 0s - loss: 0.3687 - acc: 0.8488   
Epoch 16/100
7200/7200 [==============================] - 0s - loss: 0.3668 - acc: 0.8510   
Epoch 17/100
7200/7200 [==============================] - 0s - loss: 0.3651 - acc: 0.8512   
Epoch 18/100
7200/7200 [==============================] - 0s - loss: 0.3636 - acc: 0.8518   
Epoch 19/100
7200/7200 [==============================] - 0s - loss: 0.3614 - acc: 0.8540   
Epoch 20/100
7200/7200 [==============================] - 0s - loss: 0.3605 - acc: 0.8542   
Epoch 21/100
7200/7200 [==============================] - 0s - loss: 0.3588 - acc: 0.8544   
Epoch 22/100
7200/7200 [==============================] - 0s - loss: 0.3581 - acc: 0.8538   
Epoch 23/100
7200/7200 [==============================] - 0s - loss: 0.3571 - acc: 0.8514   
Epoch 24/100
7200/7200 [==============================] - 0s - loss: 0.3560 - acc: 0.8556   
Epoch 25/100
7200/7200 [==============================] - 0s - loss: 0.3555 - acc: 0.8544   
Epoch 26/100
7200/7200 [==============================] - 0s - loss: 0.3539 - acc: 0.8550   
Epoch 27/100
7200/7200 [==============================] - 0s - loss: 0.3525 - acc: 0.8542   
Epoch 28/100
7200/7200 [==============================] - 0s - loss: 0.3526 - acc: 0.8540   
Epoch 29/100
7200/7200 [==============================] - 0s - loss: 0.3516 - acc: 0.8550   
Epoch 30/100
7200/7200 [==============================] - 0s - loss: 0.3508 - acc: 0.8528   
Epoch 31/100
7200/7200 [==============================] - 0s - loss: 0.3503 - acc: 0.8543   
Epoch 32/100
7200/7200 [==============================] - 0s - loss: 0.3489 - acc: 0.8562   
Epoch 33/100
7200/7200 [==============================] - 0s - loss: 0.3489 - acc: 0.8546   
Epoch 34/100
7200/7200 [==============================] - 0s - loss: 0.3482 - acc: 0.8567   
Epoch 35/100
7200/7200 [==============================] - 0s - loss: 0.3484 - acc: 0.8585   
Epoch 36/100
7200/7200 [==============================] - 0s - loss: 0.3478 - acc: 0.8547   
Epoch 37/100
7200/7200 [==============================] - 0s - loss: 0.3469 - acc: 0.8597   
Epoch 38/100
7200/7200 [==============================] - 0s - loss: 0.3460 - acc: 0.8565   
Epoch 39/100
7200/7200 [==============================] - 0s - loss: 0.3461 - acc: 0.8551   
Epoch 40/100
7200/7200 [==============================] - 0s - loss: 0.3454 - acc: 0.8569   
Epoch 41/100
7200/7200 [==============================] - 0s - loss: 0.3456 - acc: 0.8551   
Epoch 42/100
7200/7200 [==============================] - 0s - loss: 0.3450 - acc: 0.8560   
Epoch 43/100
7200/7200 [==============================] - 0s - loss: 0.3448 - acc: 0.8550   
Epoch 44/100
7200/7200 [==============================] - 0s - loss: 0.3448 - acc: 0.8569   
Epoch 45/100
7200/7200 [==============================] - 0s - loss: 0.3443 - acc: 0.8574   
Epoch 46/100
7200/7200 [==============================] - 0s - loss: 0.3443 - acc: 0.8565   
Epoch 47/100
7200/7200 [==============================] - 0s - loss: 0.3433 - acc: 0.8589   
Epoch 48/100
7200/7200 [==============================] - 0s - loss: 0.3439 - acc: 0.8587   
Epoch 49/100
7200/7200 [==============================] - 0s - loss: 0.3430 - acc: 0.8587   
Epoch 50/100
7200/7200 [==============================] - 0s - loss: 0.3432 - acc: 0.8582   
Epoch 51/100
7200/7200 [==============================] - 0s - loss: 0.3429 - acc: 0.8569   
Epoch 52/100
7200/7200 [==============================] - 0s - loss: 0.3426 - acc: 0.8592   
Epoch 53/100
7200/7200 [==============================] - 0s - loss: 0.3420 - acc: 0.8579   
Epoch 54/100
7200/7200 [==============================] - 0s - loss: 0.3419 - acc: 0.8589   
Epoch 55/100
7200/7200 [==============================] - 0s - loss: 0.3424 - acc: 0.8581   
Epoch 56/100
7200/7200 [==============================] - 0s - loss: 0.3413 - acc: 0.8581   
Epoch 57/100
7200/7200 [==============================] - 0s - loss: 0.3422 - acc: 0.8585   
Epoch 58/100
7200/7200 [==============================] - 0s - loss: 0.3410 - acc: 0.8582   
Epoch 59/100
7200/7200 [==============================] - 0s - loss: 0.3417 - acc: 0.8578   
Epoch 60/100
7200/7200 [==============================] - 0s - loss: 0.3406 - acc: 0.8592   
Epoch 61/100
7200/7200 [==============================] - 0s - loss: 0.3401 - acc: 0.8579   
Epoch 62/100
7200/7200 [==============================] - 0s - loss: 0.3404 - acc: 0.8597   
Epoch 63/100
7200/7200 [==============================] - 0s - loss: 0.3401 - acc: 0.8599   
Epoch 64/100
7200/7200 [==============================] - 0s - loss: 0.3401 - acc: 0.8587   
Epoch 65/100
7200/7200 [==============================] - 0s - loss: 0.3400 - acc: 0.8582   
Epoch 66/100
7200/7200 [==============================] - 0s - loss: 0.3404 - acc: 0.8583   
Epoch 67/100
7200/7200 [==============================] - 0s - loss: 0.3404 - acc: 0.8581   
Epoch 68/100
7200/7200 [==============================] - 0s - loss: 0.3401 - acc: 0.8606   
Epoch 69/100
7200/7200 [==============================] - 0s - loss: 0.3394 - acc: 0.8596   
Epoch 70/100
7200/7200 [==============================] - 0s - loss: 0.3394 - acc: 0.8594   
Epoch 71/100
7200/7200 [==============================] - 0s - loss: 0.3396 - acc: 0.8581   
Epoch 72/100
7200/7200 [==============================] - 0s - loss: 0.3399 - acc: 0.8601   
Epoch 73/100
7200/7200 [==============================] - 0s - loss: 0.3395 - acc: 0.8600   
Epoch 74/100
7200/7200 [==============================] - 0s - loss: 0.3392 - acc: 0.8597   
Epoch 75/100
7200/7200 [==============================] - 0s - loss: 0.3391 - acc: 0.8606   
Epoch 76/100
7200/7200 [==============================] - 0s - loss: 0.3398 - acc: 0.8597   
Epoch 77/100
7200/7200 [==============================] - 0s - loss: 0.3393 - acc: 0.8586   
Epoch 78/100
7200/7200 [==============================] - 0s - loss: 0.3396 - acc: 0.8593   
Epoch 79/100
7200/7200 [==============================] - 0s - loss: 0.3393 - acc: 0.8583   
Epoch 80/100
7200/7200 [==============================] - 0s - loss: 0.3397 - acc: 0.8579   
Epoch 81/100
7200/7200 [==============================] - 0s - loss: 0.3388 - acc: 0.8593   
Epoch 82/100
7200/7200 [==============================] - 0s - loss: 0.3395 - acc: 0.8576   
Epoch 83/100
7200/7200 [==============================] - 0s - loss: 0.3385 - acc: 0.8606   
Epoch 84/100
7200/7200 [==============================] - 0s - loss: 0.3386 - acc: 0.8617   
Epoch 85/100
7200/7200 [==============================] - 0s - loss: 0.3383 - acc: 0.8603   
Epoch 86/100
7200/7200 [==============================] - 0s - loss: 0.3394 - acc: 0.8603   
Epoch 87/100
7200/7200 [==============================] - 0s - loss: 0.3387 - acc: 0.8608   
Epoch 88/100
7200/7200 [==============================] - 0s - loss: 0.3381 - acc: 0.8610   
Epoch 89/100
7200/7200 [==============================] - 0s - loss: 0.3386 - acc: 0.8593   
Epoch 90/100
7200/7200 [==============================] - 0s - loss: 0.3387 - acc: 0.8608   
Epoch 91/100
7200/7200 [==============================] - 0s - loss: 0.3392 - acc: 0.8589   
Epoch 92/100
7200/7200 [==============================] - 0s - loss: 0.3391 - acc: 0.8607   
Epoch 93/100
7200/7200 [==============================] - 0s - loss: 0.3387 - acc: 0.8599   
Epoch 94/100
7200/7200 [==============================] - 0s - loss: 0.3381 - acc: 0.8596   
Epoch 95/100
7200/7200 [==============================] - 0s - loss: 0.3387 - acc: 0.8600   
Epoch 96/100
7200/7200 [==============================] - 0s - loss: 0.3384 - acc: 0.8594   
Epoch 97/100
7200/7200 [==============================] - 0s - loss: 0.3378 - acc: 0.8606   
Epoch 98/100
7200/7200 [==============================] - 0s - loss: 0.3384 - acc: 0.8586   
Epoch 99/100
7200/7200 [==============================] - 0s - loss: 0.3389 - acc: 0.8592   
Epoch 100/100
7200/7200 [==============================] - 0s - loss: 0.3383 - acc: 0.8614   
6976/7200 [============================>.] - ETA: 0sEpoch 1/100
7200/7200 [==============================] - 1s - loss: 0.5936 - acc: 0.7947   
Epoch 2/100
7200/7200 [==============================] - 0s - loss: 0.4373 - acc: 0.7975   
Epoch 3/100
7200/7200 [==============================] - 0s - loss: 0.4287 - acc: 0.7975   
Epoch 4/100
7200/7200 [==============================] - 0s - loss: 0.4249 - acc: 0.7975   
Epoch 5/100
7200/7200 [==============================] - 0s - loss: 0.4215 - acc: 0.7975   
Epoch 6/100
7200/7200 [==============================] - 0s - loss: 0.4192 - acc: 0.7975   
Epoch 7/100
7200/7200 [==============================] - 0s - loss: 0.4171 - acc: 0.7975   
Epoch 8/100
7200/7200 [==============================] - 0s - loss: 0.4154 - acc: 0.8146   
Epoch 9/100
7200/7200 [==============================] - 0s - loss: 0.4143 - acc: 0.8257   
Epoch 10/100
7200/7200 [==============================] - 0s - loss: 0.4131 - acc: 0.8283   
Epoch 11/100
7200/7200 [==============================] - 0s - loss: 0.4121 - acc: 0.8296   
Epoch 12/100
7200/7200 [==============================] - 0s - loss: 0.4116 - acc: 0.8294   
Epoch 13/100
7200/7200 [==============================] - 0s - loss: 0.4106 - acc: 0.8318   
Epoch 14/100
7200/7200 [==============================] - 0s - loss: 0.4099 - acc: 0.8319   
Epoch 15/100
7200/7200 [==============================] - 0s - loss: 0.4089 - acc: 0.8335   
Epoch 16/100
7200/7200 [==============================] - 0s - loss: 0.4085 - acc: 0.8340   
Epoch 17/100
7200/7200 [==============================] - 0s - loss: 0.4081 - acc: 0.8342   
Epoch 18/100
7200/7200 [==============================] - 0s - loss: 0.4076 - acc: 0.8344   
Epoch 19/100
7200/7200 [==============================] - 0s - loss: 0.4069 - acc: 0.8349   
Epoch 20/100
7200/7200 [==============================] - 0s - loss: 0.4061 - acc: 0.8353   
Epoch 21/100
7200/7200 [==============================] - 0s - loss: 0.4058 - acc: 0.8356   
Epoch 22/100
7200/7200 [==============================] - 0s - loss: 0.4054 - acc: 0.8356   
Epoch 23/100
7200/7200 [==============================] - 0s - loss: 0.4048 - acc: 0.8358   
Epoch 24/100
7200/7200 [==============================] - 0s - loss: 0.4045 - acc: 0.8357   
Epoch 25/100
7200/7200 [==============================] - 0s - loss: 0.4043 - acc: 0.8350   
Epoch 26/100
7200/7200 [==============================] - 0s - loss: 0.4035 - acc: 0.8374   
Epoch 27/100
7200/7200 [==============================] - 0s - loss: 0.4035 - acc: 0.8361   
Epoch 28/100
7200/7200 [==============================] - 0s - loss: 0.4032 - acc: 0.8364   
Epoch 29/100
7200/7200 [==============================] - 0s - loss: 0.4028 - acc: 0.8353   
Epoch 30/100
7200/7200 [==============================] - 0s - loss: 0.4029 - acc: 0.8351   
Epoch 31/100
7200/7200 [==============================] - 0s - loss: 0.4024 - acc: 0.8351   
Epoch 32/100
7200/7200 [==============================] - 0s - loss: 0.4026 - acc: 0.8375   
Epoch 33/100
7200/7200 [==============================] - 0s - loss: 0.4017 - acc: 0.8367   
Epoch 34/100
7200/7200 [==============================] - 0s - loss: 0.4022 - acc: 0.8354   
Epoch 35/100
7200/7200 [==============================] - 0s - loss: 0.4017 - acc: 0.8368   
Epoch 36/100
7200/7200 [==============================] - 0s - loss: 0.4014 - acc: 0.8351   
Epoch 37/100
7200/7200 [==============================] - 0s - loss: 0.4013 - acc: 0.8371   
Epoch 38/100
7200/7200 [==============================] - 0s - loss: 0.4011 - acc: 0.8368   
Epoch 39/100
7200/7200 [==============================] - 0s - loss: 0.4008 - acc: 0.8374   
Epoch 40/100
7200/7200 [==============================] - 0s - loss: 0.4008 - acc: 0.8368   
Epoch 41/100
7200/7200 [==============================] - 0s - loss: 0.4008 - acc: 0.8365   
Epoch 42/100
7200/7200 [==============================] - 0s - loss: 0.4003 - acc: 0.8378   
Epoch 43/100
7200/7200 [==============================] - 0s - loss: 0.4005 - acc: 0.8363   
Epoch 44/100
7200/7200 [==============================] - 0s - loss: 0.4000 - acc: 0.8358   
Epoch 45/100
7200/7200 [==============================] - 0s - loss: 0.4001 - acc: 0.8371   
Epoch 46/100
7200/7200 [==============================] - 0s - loss: 0.3999 - acc: 0.8369   
Epoch 47/100
7200/7200 [==============================] - 0s - loss: 0.4001 - acc: 0.8349   
Epoch 48/100
7200/7200 [==============================] - 0s - loss: 0.3997 - acc: 0.8378   
Epoch 49/100
7200/7200 [==============================] - 0s - loss: 0.3996 - acc: 0.8363   
Epoch 50/100
7200/7200 [==============================] - 0s - loss: 0.3996 - acc: 0.8372   
Epoch 51/100
7200/7200 [==============================] - 0s - loss: 0.3994 - acc: 0.8364   
Epoch 52/100
7200/7200 [==============================] - 0s - loss: 0.3989 - acc: 0.8364   
Epoch 53/100
7200/7200 [==============================] - 0s - loss: 0.3995 - acc: 0.8371   
Epoch 54/100
7200/7200 [==============================] - 0s - loss: 0.3992 - acc: 0.8372   
Epoch 55/100
7200/7200 [==============================] - 0s - loss: 0.3992 - acc: 0.8367   
Epoch 56/100
7200/7200 [==============================] - 0s - loss: 0.3989 - acc: 0.8376   
Epoch 57/100
7200/7200 [==============================] - 0s - loss: 0.3989 - acc: 0.8358   
Epoch 58/100
7200/7200 [==============================] - 0s - loss: 0.3989 - acc: 0.8385   
Epoch 59/100
7200/7200 [==============================] - 0s - loss: 0.3986 - acc: 0.8364   
Epoch 60/100
7200/7200 [==============================] - 0s - loss: 0.3991 - acc: 0.8360   
Epoch 61/100
7200/7200 [==============================] - 0s - loss: 0.3986 - acc: 0.8371   
Epoch 62/100
7200/7200 [==============================] - 0s - loss: 0.3985 - acc: 0.8363   
Epoch 63/100
7200/7200 [==============================] - 0s - loss: 0.3990 - acc: 0.8356   
Epoch 64/100
7200/7200 [==============================] - 0s - loss: 0.3985 - acc: 0.8371   
Epoch 65/100
7200/7200 [==============================] - 0s - loss: 0.3986 - acc: 0.8360   
Epoch 66/100
7200/7200 [==============================] - 0s - loss: 0.3987 - acc: 0.8368   
Epoch 67/100
7200/7200 [==============================] - 0s - loss: 0.3986 - acc: 0.8360   
Epoch 68/100
7200/7200 [==============================] - 0s - loss: 0.3984 - acc: 0.8364   
Epoch 69/100
7200/7200 [==============================] - 0s - loss: 0.3983 - acc: 0.8371   
Epoch 70/100
7200/7200 [==============================] - 0s - loss: 0.3982 - acc: 0.8353   
Epoch 71/100
7200/7200 [==============================] - 0s - loss: 0.3983 - acc: 0.8357   
Epoch 72/100
7200/7200 [==============================] - 0s - loss: 0.3982 - acc: 0.8369   
Epoch 73/100
7200/7200 [==============================] - 0s - loss: 0.3981 - acc: 0.8364   
Epoch 74/100
7200/7200 [==============================] - 0s - loss: 0.3980 - acc: 0.8368   
Epoch 75/100
7200/7200 [==============================] - 0s - loss: 0.3985 - acc: 0.8356   
Epoch 76/100
7200/7200 [==============================] - 0s - loss: 0.3982 - acc: 0.8363   
Epoch 77/100
7200/7200 [==============================] - 0s - loss: 0.3980 - acc: 0.8369   
Epoch 78/100
7200/7200 [==============================] - 0s - loss: 0.3978 - acc: 0.8351   
Epoch 79/100
7200/7200 [==============================] - 0s - loss: 0.3978 - acc: 0.8367   
Epoch 80/100
7200/7200 [==============================] - 0s - loss: 0.3977 - acc: 0.8356   
Epoch 81/100
7200/7200 [==============================] - 0s - loss: 0.3979 - acc: 0.8363   
Epoch 82/100
7200/7200 [==============================] - 0s - loss: 0.3978 - acc: 0.8356   
Epoch 83/100
7200/7200 [==============================] - 0s - loss: 0.3978 - acc: 0.8369   
Epoch 84/100
7200/7200 [==============================] - 0s - loss: 0.3980 - acc: 0.8360   
Epoch 85/100
7200/7200 [==============================] - 0s - loss: 0.3980 - acc: 0.8364   
Epoch 86/100
7200/7200 [==============================] - 0s - loss: 0.3976 - acc: 0.8363   
Epoch 87/100
7200/7200 [==============================] - 0s - loss: 0.3979 - acc: 0.8369   
Epoch 88/100
7200/7200 [==============================] - 0s - loss: 0.3981 - acc: 0.8369   
Epoch 89/100
7200/7200 [==============================] - 0s - loss: 0.3981 - acc: 0.8364   
Epoch 90/100
7200/7200 [==============================] - 0s - loss: 0.3975 - acc: 0.8378   
Epoch 91/100
7200/7200 [==============================] - 0s - loss: 0.3977 - acc: 0.8365   
Epoch 92/100
7200/7200 [==============================] - 0s - loss: 0.3977 - acc: 0.8372   
Epoch 93/100
7200/7200 [==============================] - 0s - loss: 0.3974 - acc: 0.8368   
Epoch 94/100
7200/7200 [==============================] - 0s - loss: 0.3976 - acc: 0.8357   
Epoch 95/100
7200/7200 [==============================] - 0s - loss: 0.3975 - acc: 0.8364   
Epoch 96/100
7200/7200 [==============================] - 0s - loss: 0.3977 - acc: 0.8368   
Epoch 97/100
7200/7200 [==============================] - 0s - loss: 0.3974 - acc: 0.8369   
Epoch 98/100
7200/7200 [==============================] - 0s - loss: 0.3974 - acc: 0.8358   
Epoch 99/100
7200/7200 [==============================] - 0s - loss: 0.3975 - acc: 0.8376   
Epoch 100/100
7200/7200 [==============================] - 0s - loss: 0.3974 - acc: 0.8364   
6208/7200 [========================>.....] - ETA: 0sEpoch 1/100
7200/7200 [==============================] - 1s - loss: 0.5823 - acc: 0.7922   
Epoch 2/100
7200/7200 [==============================] - 0s - loss: 0.4417 - acc: 0.7937   
Epoch 3/100
7200/7200 [==============================] - 0s - loss: 0.4352 - acc: 0.7937   
Epoch 4/100
7200/7200 [==============================] - 0s - loss: 0.4323 - acc: 0.7937   
Epoch 5/100
7200/7200 [==============================] - 0s - loss: 0.4288 - acc: 0.7937   
Epoch 6/100
7200/7200 [==============================] - 0s - loss: 0.4254 - acc: 0.8024   
Epoch 7/100
7200/7200 [==============================] - 0s - loss: 0.4217 - acc: 0.8189   
Epoch 8/100
7200/7200 [==============================] - 0s - loss: 0.4191 - acc: 0.8242   
Epoch 9/100
7200/7200 [==============================] - 0s - loss: 0.4161 - acc: 0.8279   
Epoch 10/100
7200/7200 [==============================] - 0s - loss: 0.4142 - acc: 0.8290   
Epoch 11/100
7200/7200 [==============================] - 0s - loss: 0.4119 - acc: 0.8301   
Epoch 12/100
7200/7200 [==============================] - 0s - loss: 0.4106 - acc: 0.8319   
Epoch 13/100
7200/7200 [==============================] - 0s - loss: 0.4093 - acc: 0.8299   
Epoch 14/100
7200/7200 [==============================] - 0s - loss: 0.4079 - acc: 0.8319   
Epoch 15/100
7200/7200 [==============================] - 0s - loss: 0.4068 - acc: 0.8319   
Epoch 16/100
7200/7200 [==============================] - 0s - loss: 0.4062 - acc: 0.8304   
Epoch 17/100
7200/7200 [==============================] - 0s - loss: 0.4054 - acc: 0.8331   
Epoch 18/100
7200/7200 [==============================] - 0s - loss: 0.4043 - acc: 0.8336   
Epoch 19/100
7200/7200 [==============================] - 0s - loss: 0.4038 - acc: 0.8342   
Epoch 20/100
7200/7200 [==============================] - 0s - loss: 0.4033 - acc: 0.8333   
Epoch 21/100
7200/7200 [==============================] - 0s - loss: 0.4029 - acc: 0.8343   
Epoch 22/100
7200/7200 [==============================] - 0s - loss: 0.4026 - acc: 0.8329   
Epoch 23/100
7200/7200 [==============================] - 0s - loss: 0.4019 - acc: 0.8344   
Epoch 24/100
7200/7200 [==============================] - 0s - loss: 0.4016 - acc: 0.8333   
Epoch 25/100
7200/7200 [==============================] - 0s - loss: 0.4017 - acc: 0.8337   
Epoch 26/100
7200/7200 [==============================] - 0s - loss: 0.4012 - acc: 0.8331   
Epoch 27/100
7200/7200 [==============================] - 0s - loss: 0.4006 - acc: 0.8342   
Epoch 28/100
7200/7200 [==============================] - 0s - loss: 0.4005 - acc: 0.8333   
Epoch 29/100
7200/7200 [==============================] - 0s - loss: 0.4005 - acc: 0.8319   
Epoch 30/100
7200/7200 [==============================] - 0s - loss: 0.4000 - acc: 0.8329   
Epoch 31/100
7200/7200 [==============================] - 0s - loss: 0.3999 - acc: 0.8333   
Epoch 32/100
7200/7200 [==============================] - 0s - loss: 0.3998 - acc: 0.8331   
Epoch 33/100
7200/7200 [==============================] - 0s - loss: 0.3995 - acc: 0.8333   
Epoch 34/100
7200/7200 [==============================] - 0s - loss: 0.3996 - acc: 0.8336   
Epoch 35/100
7200/7200 [==============================] - 0s - loss: 0.3994 - acc: 0.8332   
Epoch 36/100
7200/7200 [==============================] - 0s - loss: 0.3990 - acc: 0.8336   
Epoch 37/100
7200/7200 [==============================] - 0s - loss: 0.3989 - acc: 0.8326   
Epoch 38/100
7200/7200 [==============================] - 0s - loss: 0.3987 - acc: 0.8333   
Epoch 39/100
7200/7200 [==============================] - 0s - loss: 0.3988 - acc: 0.8339   
Epoch 40/100
7200/7200 [==============================] - 0s - loss: 0.3986 - acc: 0.8344   
Epoch 41/100
7200/7200 [==============================] - 0s - loss: 0.3981 - acc: 0.8332   
Epoch 42/100
7200/7200 [==============================] - 0s - loss: 0.3986 - acc: 0.8335   
Epoch 43/100
7200/7200 [==============================] - 0s - loss: 0.3985 - acc: 0.8328   
Epoch 44/100
7200/7200 [==============================] - 0s - loss: 0.3979 - acc: 0.8350   
Epoch 45/100
7200/7200 [==============================] - 0s - loss: 0.3980 - acc: 0.8350   
Epoch 46/100
7200/7200 [==============================] - 0s - loss: 0.3981 - acc: 0.8343   
Epoch 47/100
7200/7200 [==============================] - 0s - loss: 0.3979 - acc: 0.8349   
Epoch 48/100
7200/7200 [==============================] - 0s - loss: 0.3982 - acc: 0.8342   
Epoch 49/100
7200/7200 [==============================] - 0s - loss: 0.3977 - acc: 0.8351   
Epoch 50/100
7200/7200 [==============================] - 0s - loss: 0.3974 - acc: 0.8365   
Epoch 51/100
7200/7200 [==============================] - 0s - loss: 0.3975 - acc: 0.8344   
Epoch 52/100
7200/7200 [==============================] - 0s - loss: 0.3978 - acc: 0.8353   - ETA: 0s - loss: 0.3736 - a
Epoch 53/100
7200/7200 [==============================] - 0s - loss: 0.3975 - acc: 0.8344   
Epoch 54/100
7200/7200 [==============================] - 0s - loss: 0.3975 - acc: 0.8346   
Epoch 55/100
7200/7200 [==============================] - 0s - loss: 0.3977 - acc: 0.8342   
Epoch 56/100
7200/7200 [==============================] - 0s - loss: 0.3973 - acc: 0.8361   
Epoch 57/100
7200/7200 [==============================] - 0s - loss: 0.3975 - acc: 0.8346   
Epoch 58/100
7200/7200 [==============================] - 0s - loss: 0.3977 - acc: 0.8349   
Epoch 59/100
7200/7200 [==============================] - 0s - loss: 0.3974 - acc: 0.8344   
Epoch 60/100
7200/7200 [==============================] - 0s - loss: 0.3974 - acc: 0.8347   
Epoch 61/100
7200/7200 [==============================] - 0s - loss: 0.3973 - acc: 0.8353   
Epoch 62/100
7200/7200 [==============================] - 0s - loss: 0.3973 - acc: 0.8363   
Epoch 63/100
7200/7200 [==============================] - 0s - loss: 0.3974 - acc: 0.8354   
Epoch 64/100
7200/7200 [==============================] - 0s - loss: 0.3974 - acc: 0.8354   
Epoch 65/100
7200/7200 [==============================] - 0s - loss: 0.3970 - acc: 0.8354   
Epoch 66/100
7200/7200 [==============================] - 0s - loss: 0.3972 - acc: 0.8367   
Epoch 67/100
7200/7200 [==============================] - 0s - loss: 0.3971 - acc: 0.8333   
Epoch 68/100
7200/7200 [==============================] - 0s - loss: 0.3972 - acc: 0.8349   
Epoch 69/100
7200/7200 [==============================] - 0s - loss: 0.3971 - acc: 0.8357   
Epoch 70/100
7200/7200 [==============================] - 0s - loss: 0.3970 - acc: 0.8354   
Epoch 71/100
7200/7200 [==============================] - 0s - loss: 0.3971 - acc: 0.8344   
Epoch 72/100
7200/7200 [==============================] - 0s - loss: 0.3971 - acc: 0.8350   
Epoch 73/100
7200/7200 [==============================] - 0s - loss: 0.3969 - acc: 0.8358   
Epoch 74/100
7200/7200 [==============================] - 0s - loss: 0.3971 - acc: 0.8357   
Epoch 75/100
7200/7200 [==============================] - 0s - loss: 0.3968 - acc: 0.8353   
Epoch 76/100
7200/7200 [==============================] - 0s - loss: 0.3968 - acc: 0.8354   
Epoch 77/100
7200/7200 [==============================] - 0s - loss: 0.3970 - acc: 0.8346   
Epoch 78/100
7200/7200 [==============================] - 0s - loss: 0.3967 - acc: 0.8354   
Epoch 79/100
7200/7200 [==============================] - 0s - loss: 0.3964 - acc: 0.8361   
Epoch 80/100
7200/7200 [==============================] - 0s - loss: 0.3970 - acc: 0.8353   
Epoch 81/100
7200/7200 [==============================] - 0s - loss: 0.3968 - acc: 0.8354   
Epoch 82/100
7200/7200 [==============================] - 0s - loss: 0.3964 - acc: 0.8356   
Epoch 83/100
7200/7200 [==============================] - 0s - loss: 0.3966 - acc: 0.8368   
Epoch 84/100
7200/7200 [==============================] - 0s - loss: 0.3968 - acc: 0.8358   
Epoch 85/100
7200/7200 [==============================] - 0s - loss: 0.3968 - acc: 0.8360   
Epoch 86/100
7200/7200 [==============================] - 0s - loss: 0.3968 - acc: 0.8354   
Epoch 87/100
7200/7200 [==============================] - 0s - loss: 0.3967 - acc: 0.8361   
Epoch 88/100
7200/7200 [==============================] - 0s - loss: 0.3967 - acc: 0.8360   
Epoch 89/100
7200/7200 [==============================] - 0s - loss: 0.3974 - acc: 0.8354   
Epoch 90/100
7200/7200 [==============================] - 0s - loss: 0.3966 - acc: 0.8361   
Epoch 91/100
7200/7200 [==============================] - 0s - loss: 0.3966 - acc: 0.8358   
Epoch 92/100
7200/7200 [==============================] - 0s - loss: 0.3964 - acc: 0.8358   
Epoch 93/100
7200/7200 [==============================] - 0s - loss: 0.3963 - acc: 0.8369   
Epoch 94/100
7200/7200 [==============================] - 0s - loss: 0.3962 - acc: 0.8354   
Epoch 95/100
7200/7200 [==============================] - 0s - loss: 0.3970 - acc: 0.8356   
Epoch 96/100
7200/7200 [==============================] - 0s - loss: 0.3964 - acc: 0.8371   
Epoch 97/100
7200/7200 [==============================] - 0s - loss: 0.3958 - acc: 0.8374   
Epoch 98/100
7200/7200 [==============================] - 0s - loss: 0.3964 - acc: 0.8346   
Epoch 99/100
7200/7200 [==============================] - 0s - loss: 0.3963 - acc: 0.8347   
Epoch 100/100
7200/7200 [==============================] - 0s - loss: 0.3965 - acc: 0.8351   
5760/7200 [=======================>......] - ETA: 0sEpoch 1/100
7200/7200 [==============================] - 1s - loss: 0.5949 - acc: 0.7936   
Epoch 2/100
7200/7200 [==============================] - 0s - loss: 0.4439 - acc: 0.7944   
Epoch 3/100
7200/7200 [==============================] - 0s - loss: 0.4339 - acc: 0.7944   
Epoch 4/100
7200/7200 [==============================] - 0s - loss: 0.4301 - acc: 0.7944   
Epoch 5/100
7200/7200 [==============================] - 0s - loss: 0.4280 - acc: 0.7944   
Epoch 6/100
7200/7200 [==============================] - 0s - loss: 0.4259 - acc: 0.7944   
Epoch 7/100
7200/7200 [==============================] - 0s - loss: 0.4240 - acc: 0.7944   
Epoch 8/100
7200/7200 [==============================] - 0s - loss: 0.4221 - acc: 0.7979   
Epoch 9/100
7200/7200 [==============================] - 0s - loss: 0.4204 - acc: 0.8165   
Epoch 10/100
7200/7200 [==============================] - 0s - loss: 0.4194 - acc: 0.8206   
Epoch 11/100
7200/7200 [==============================] - 0s - loss: 0.4185 - acc: 0.8226   
Epoch 12/100
7200/7200 [==============================] - 0s - loss: 0.4172 - acc: 0.8233   
Epoch 13/100
7200/7200 [==============================] - 0s - loss: 0.4162 - acc: 0.8247   
Epoch 14/100
7200/7200 [==============================] - 0s - loss: 0.4154 - acc: 0.8281   
Epoch 15/100
7200/7200 [==============================] - 0s - loss: 0.4147 - acc: 0.8285   
Epoch 16/100
7200/7200 [==============================] - 0s - loss: 0.4139 - acc: 0.8292   
Epoch 17/100
7200/7200 [==============================] - 0s - loss: 0.4131 - acc: 0.8299   
Epoch 18/100
7200/7200 [==============================] - 0s - loss: 0.4123 - acc: 0.8311   
Epoch 19/100
7200/7200 [==============================] - 0s - loss: 0.4116 - acc: 0.8321   
Epoch 20/100
7200/7200 [==============================] - 0s - loss: 0.4111 - acc: 0.8332   
Epoch 21/100
7200/7200 [==============================] - 0s - loss: 0.4105 - acc: 0.8328   
Epoch 22/100
7200/7200 [==============================] - 0s - loss: 0.4101 - acc: 0.8332   
Epoch 23/100
7200/7200 [==============================] - 0s - loss: 0.4098 - acc: 0.8340   
Epoch 24/100
7200/7200 [==============================] - 0s - loss: 0.4092 - acc: 0.8346   
Epoch 25/100
7200/7200 [==============================] - 0s - loss: 0.4089 - acc: 0.8340   
Epoch 26/100
7200/7200 [==============================] - 0s - loss: 0.4082 - acc: 0.8344   
Epoch 27/100
7200/7200 [==============================] - 0s - loss: 0.4078 - acc: 0.8347   
Epoch 28/100
7200/7200 [==============================] - 0s - loss: 0.4076 - acc: 0.8350   
Epoch 29/100
7200/7200 [==============================] - 0s - loss: 0.4071 - acc: 0.8347   
Epoch 30/100
7200/7200 [==============================] - 0s - loss: 0.4071 - acc: 0.8350   
Epoch 31/100
7200/7200 [==============================] - 0s - loss: 0.4063 - acc: 0.8344   
Epoch 32/100
7200/7200 [==============================] - 0s - loss: 0.4059 - acc: 0.8343   
Epoch 33/100
7200/7200 [==============================] - 0s - loss: 0.4060 - acc: 0.8344   
Epoch 34/100
7200/7200 [==============================] - 0s - loss: 0.4057 - acc: 0.8349   
Epoch 35/100
7200/7200 [==============================] - 0s - loss: 0.4055 - acc: 0.8340   
Epoch 36/100
7200/7200 [==============================] - 0s - loss: 0.4048 - acc: 0.8354   
Epoch 37/100
7200/7200 [==============================] - 0s - loss: 0.4047 - acc: 0.8346   
Epoch 38/100
7200/7200 [==============================] - 0s - loss: 0.4046 - acc: 0.8349   
Epoch 39/100
7200/7200 [==============================] - 0s - loss: 0.4044 - acc: 0.8374   - ETA: 0s - loss: 0.4084 - acc
Epoch 40/100
7200/7200 [==============================] - 0s - loss: 0.4041 - acc: 0.8344   
Epoch 41/100
7200/7200 [==============================] - 0s - loss: 0.4040 - acc: 0.8353   
Epoch 42/100
7200/7200 [==============================] - 0s - loss: 0.4036 - acc: 0.8343   
Epoch 43/100
7200/7200 [==============================] - 0s - loss: 0.4034 - acc: 0.8358   
Epoch 44/100
7200/7200 [==============================] - 0s - loss: 0.4032 - acc: 0.8346   
Epoch 45/100
7200/7200 [==============================] - 0s - loss: 0.4031 - acc: 0.8363   
Epoch 46/100
7200/7200 [==============================] - 0s - loss: 0.4032 - acc: 0.8354   
Epoch 47/100
7200/7200 [==============================] - 0s - loss: 0.4029 - acc: 0.8343   
Epoch 48/100
7200/7200 [==============================] - 0s - loss: 0.4025 - acc: 0.8356   
Epoch 49/100
7200/7200 [==============================] - 0s - loss: 0.4022 - acc: 0.8367   
Epoch 50/100
7200/7200 [==============================] - 0s - loss: 0.4023 - acc: 0.8350   
Epoch 51/100
7200/7200 [==============================] - 0s - loss: 0.4021 - acc: 0.8358   
Epoch 52/100
7200/7200 [==============================] - 0s - loss: 0.4020 - acc: 0.8349   
Epoch 53/100
7200/7200 [==============================] - 0s - loss: 0.4018 - acc: 0.8354   
Epoch 54/100
7200/7200 [==============================] - 0s - loss: 0.4017 - acc: 0.8340   
Epoch 55/100
7200/7200 [==============================] - 0s - loss: 0.4015 - acc: 0.8354   
Epoch 56/100
7200/7200 [==============================] - 0s - loss: 0.4015 - acc: 0.8349   
Epoch 57/100
7200/7200 [==============================] - 0s - loss: 0.4015 - acc: 0.8353   
Epoch 58/100
7200/7200 [==============================] - 0s - loss: 0.4011 - acc: 0.8344   
Epoch 59/100
7200/7200 [==============================] - 0s - loss: 0.4012 - acc: 0.8361   
Epoch 60/100
7200/7200 [==============================] - 0s - loss: 0.4010 - acc: 0.8353   
Epoch 61/100
7200/7200 [==============================] - 0s - loss: 0.4009 - acc: 0.8356   
Epoch 62/100
7200/7200 [==============================] - 0s - loss: 0.4002 - acc: 0.8344   
Epoch 63/100
7200/7200 [==============================] - 0s - loss: 0.3996 - acc: 0.8360   
Epoch 64/100
7200/7200 [==============================] - 0s - loss: 0.3992 - acc: 0.8360   
Epoch 65/100
7200/7200 [==============================] - 0s - loss: 0.3991 - acc: 0.8356   
Epoch 66/100
7200/7200 [==============================] - 0s - loss: 0.3986 - acc: 0.8351   
Epoch 67/100
7200/7200 [==============================] - 0s - loss: 0.3980 - acc: 0.8344   
Epoch 68/100
7200/7200 [==============================] - 0s - loss: 0.3978 - acc: 0.8360   
Epoch 69/100
7200/7200 [==============================] - 0s - loss: 0.3975 - acc: 0.8360   
Epoch 70/100
7200/7200 [==============================] - 0s - loss: 0.3971 - acc: 0.8344   
Epoch 71/100
7200/7200 [==============================] - 0s - loss: 0.3971 - acc: 0.8360   
Epoch 72/100
7200/7200 [==============================] - 0s - loss: 0.3968 - acc: 0.8346   
Epoch 73/100
7200/7200 [==============================] - 0s - loss: 0.3968 - acc: 0.8351   
Epoch 74/100
7200/7200 [==============================] - 0s - loss: 0.3964 - acc: 0.8344   
Epoch 75/100
7200/7200 [==============================] - 0s - loss: 0.3962 - acc: 0.8374   
Epoch 76/100
7200/7200 [==============================] - 0s - loss: 0.3960 - acc: 0.8360   
Epoch 77/100
7200/7200 [==============================] - 0s - loss: 0.3959 - acc: 0.8354   
Epoch 78/100
7200/7200 [==============================] - 0s - loss: 0.3961 - acc: 0.8363   
Epoch 79/100
7200/7200 [==============================] - 0s - loss: 0.3957 - acc: 0.8357   
Epoch 80/100
7200/7200 [==============================] - 0s - loss: 0.3952 - acc: 0.8353   
Epoch 81/100
7200/7200 [==============================] - 0s - loss: 0.3953 - acc: 0.8367   
Epoch 82/100
7200/7200 [==============================] - 0s - loss: 0.3955 - acc: 0.8387   
Epoch 83/100
7200/7200 [==============================] - 0s - loss: 0.3951 - acc: 0.8358   
Epoch 84/100
7200/7200 [==============================] - 0s - loss: 0.3948 - acc: 0.8357   
Epoch 85/100
7200/7200 [==============================] - 0s - loss: 0.3952 - acc: 0.8360   
Epoch 86/100
7200/7200 [==============================] - 0s - loss: 0.3947 - acc: 0.8364   
Epoch 87/100
7200/7200 [==============================] - 0s - loss: 0.3946 - acc: 0.8354   
Epoch 88/100
7200/7200 [==============================] - 0s - loss: 0.3945 - acc: 0.8364   
Epoch 89/100
7200/7200 [==============================] - 0s - loss: 0.3945 - acc: 0.8367   
Epoch 90/100
7200/7200 [==============================] - 0s - loss: 0.3942 - acc: 0.8346   
Epoch 91/100
7200/7200 [==============================] - 0s - loss: 0.3939 - acc: 0.8367   
Epoch 92/100
7200/7200 [==============================] - 0s - loss: 0.3940 - acc: 0.8360   
Epoch 93/100
7200/7200 [==============================] - 0s - loss: 0.3941 - acc: 0.8369   
Epoch 94/100
7200/7200 [==============================] - 0s - loss: 0.3939 - acc: 0.8367   
Epoch 95/100
7200/7200 [==============================] - 0s - loss: 0.3940 - acc: 0.8375   
Epoch 96/100
7200/7200 [==============================] - 0s - loss: 0.3937 - acc: 0.8379   
Epoch 97/100
7200/7200 [==============================] - 0s - loss: 0.3935 - acc: 0.8374   
Epoch 98/100
7200/7200 [==============================] - 0s - loss: 0.3939 - acc: 0.8360   
Epoch 99/100
7200/7200 [==============================] - 0s - loss: 0.3936 - acc: 0.8390   
Epoch 100/100
7200/7200 [==============================] - 0s - loss: 0.3933 - acc: 0.8367   
6368/7200 [=========================>....] - ETA: 0sEpoch 1/100
7200/7200 [==============================] - 1s - loss: 0.5996 - acc: 0.7956   
Epoch 2/100
7200/7200 [==============================] - 0s - loss: 0.4406 - acc: 0.7969   
Epoch 3/100
7200/7200 [==============================] - 0s - loss: 0.4235 - acc: 0.8024   
Epoch 4/100
7200/7200 [==============================] - 0s - loss: 0.4111 - acc: 0.8115   
Epoch 5/100
7200/7200 [==============================] - 0s - loss: 0.3986 - acc: 0.8157   
Epoch 6/100
7200/7200 [==============================] - 0s - loss: 0.3869 - acc: 0.8185   
Epoch 7/100
7200/7200 [==============================] - 0s - loss: 0.3756 - acc: 0.8261   
Epoch 8/100
7200/7200 [==============================] - 0s - loss: 0.3661 - acc: 0.8474   
Epoch 9/100
7200/7200 [==============================] - 0s - loss: 0.3593 - acc: 0.8531   
Epoch 10/100
7200/7200 [==============================] - 0s - loss: 0.3546 - acc: 0.8565   
Epoch 11/100
7200/7200 [==============================] - 0s - loss: 0.3515 - acc: 0.8564   
Epoch 12/100
7200/7200 [==============================] - 0s - loss: 0.3493 - acc: 0.8582   
Epoch 13/100
7200/7200 [==============================] - 0s - loss: 0.3474 - acc: 0.8575   
Epoch 14/100
7200/7200 [==============================] - 0s - loss: 0.3470 - acc: 0.8589   
Epoch 15/100
7200/7200 [==============================] - 0s - loss: 0.3456 - acc: 0.8582   
Epoch 16/100
7200/7200 [==============================] - 0s - loss: 0.3451 - acc: 0.8613   
Epoch 17/100
7200/7200 [==============================] - 0s - loss: 0.3443 - acc: 0.8592   
Epoch 18/100
7200/7200 [==============================] - 0s - loss: 0.3437 - acc: 0.8604   
Epoch 19/100
7200/7200 [==============================] - 0s - loss: 0.3431 - acc: 0.8604   
Epoch 20/100
7200/7200 [==============================] - 0s - loss: 0.3422 - acc: 0.8599   
Epoch 21/100
7200/7200 [==============================] - 0s - loss: 0.3417 - acc: 0.8593   
Epoch 22/100
7200/7200 [==============================] - 0s - loss: 0.3415 - acc: 0.8621   
Epoch 23/100
7200/7200 [==============================] - 0s - loss: 0.3411 - acc: 0.8603   
Epoch 24/100
7200/7200 [==============================] - 0s - loss: 0.3406 - acc: 0.8625   
Epoch 25/100
7200/7200 [==============================] - 0s - loss: 0.3405 - acc: 0.8611   
Epoch 26/100
7200/7200 [==============================] - 0s - loss: 0.3398 - acc: 0.8607   
Epoch 27/100
7200/7200 [==============================] - 0s - loss: 0.3402 - acc: 0.8613   
Epoch 28/100
7200/7200 [==============================] - 0s - loss: 0.3395 - acc: 0.8613   
Epoch 29/100
7200/7200 [==============================] - 0s - loss: 0.3394 - acc: 0.8607   
Epoch 30/100
7200/7200 [==============================] - 0s - loss: 0.3391 - acc: 0.8603   
Epoch 31/100
7200/7200 [==============================] - 0s - loss: 0.3394 - acc: 0.8610   
Epoch 32/100
7200/7200 [==============================] - 0s - loss: 0.3384 - acc: 0.8610   
Epoch 33/100
7200/7200 [==============================] - 0s - loss: 0.3385 - acc: 0.8625   
Epoch 34/100
7200/7200 [==============================] - 0s - loss: 0.3385 - acc: 0.8615   
Epoch 35/100
7200/7200 [==============================] - 0s - loss: 0.3380 - acc: 0.8626   
Epoch 36/100
7200/7200 [==============================] - 0s - loss: 0.3380 - acc: 0.8611   
Epoch 37/100
7200/7200 [==============================] - 0s - loss: 0.3381 - acc: 0.8607   
Epoch 38/100
7200/7200 [==============================] - 0s - loss: 0.3379 - acc: 0.8619   
Epoch 39/100
7200/7200 [==============================] - 0s - loss: 0.3374 - acc: 0.8608   
Epoch 40/100
7200/7200 [==============================] - 0s - loss: 0.3374 - acc: 0.8615   
Epoch 41/100
7200/7200 [==============================] - 0s - loss: 0.3371 - acc: 0.8619   
Epoch 42/100
7200/7200 [==============================] - 0s - loss: 0.3376 - acc: 0.8619   
Epoch 43/100
7200/7200 [==============================] - 0s - loss: 0.3371 - acc: 0.8628   
Epoch 44/100
7200/7200 [==============================] - 0s - loss: 0.3373 - acc: 0.8614   
Epoch 45/100
7200/7200 [==============================] - 0s - loss: 0.3372 - acc: 0.8622   
Epoch 46/100
7200/7200 [==============================] - 0s - loss: 0.3370 - acc: 0.8633   
Epoch 47/100
7200/7200 [==============================] - 0s - loss: 0.3365 - acc: 0.8622   
Epoch 48/100
7200/7200 [==============================] - 0s - loss: 0.3367 - acc: 0.8622   
Epoch 49/100
7200/7200 [==============================] - 0s - loss: 0.3368 - acc: 0.8640   
Epoch 50/100
7200/7200 [==============================] - 0s - loss: 0.3373 - acc: 0.8632   
Epoch 51/100
7200/7200 [==============================] - 0s - loss: 0.3368 - acc: 0.8615   
Epoch 52/100
7200/7200 [==============================] - 0s - loss: 0.3368 - acc: 0.8632   
Epoch 53/100
7200/7200 [==============================] - 0s - loss: 0.3363 - acc: 0.8617   
Epoch 54/100
7200/7200 [==============================] - 0s - loss: 0.3361 - acc: 0.8626   
Epoch 55/100
7200/7200 [==============================] - 0s - loss: 0.3363 - acc: 0.8625   
Epoch 56/100
7200/7200 [==============================] - 0s - loss: 0.3365 - acc: 0.8632   
Epoch 57/100
7200/7200 [==============================] - 0s - loss: 0.3361 - acc: 0.8625   
Epoch 58/100
7200/7200 [==============================] - 0s - loss: 0.3360 - acc: 0.8622   
Epoch 59/100
7200/7200 [==============================] - 0s - loss: 0.3365 - acc: 0.8626   
Epoch 60/100
7200/7200 [==============================] - 0s - loss: 0.3363 - acc: 0.8617   
Epoch 61/100
7200/7200 [==============================] - 0s - loss: 0.3363 - acc: 0.8621   
Epoch 62/100
7200/7200 [==============================] - 0s - loss: 0.3356 - acc: 0.8625   
Epoch 63/100
7200/7200 [==============================] - 0s - loss: 0.3363 - acc: 0.8631   
Epoch 64/100
7200/7200 [==============================] - 0s - loss: 0.3357 - acc: 0.8632   
Epoch 65/100
7200/7200 [==============================] - 0s - loss: 0.3358 - acc: 0.8638   
Epoch 66/100
7200/7200 [==============================] - 0s - loss: 0.3357 - acc: 0.8626   
Epoch 67/100
7200/7200 [==============================] - 0s - loss: 0.3357 - acc: 0.8639   
Epoch 68/100
7200/7200 [==============================] - 0s - loss: 0.3358 - acc: 0.8638   
Epoch 69/100
7200/7200 [==============================] - 0s - loss: 0.3355 - acc: 0.8614   
Epoch 70/100
7200/7200 [==============================] - 0s - loss: 0.3353 - acc: 0.8642   
Epoch 71/100
7200/7200 [==============================] - 0s - loss: 0.3352 - acc: 0.8636   
Epoch 72/100
7200/7200 [==============================] - 0s - loss: 0.3356 - acc: 0.8632   
Epoch 73/100
7200/7200 [==============================] - 0s - loss: 0.3354 - acc: 0.8638   
Epoch 74/100
7200/7200 [==============================] - 0s - loss: 0.3354 - acc: 0.8628   
Epoch 75/100
7200/7200 [==============================] - 0s - loss: 0.3350 - acc: 0.8650   
Epoch 76/100
7200/7200 [==============================] - 0s - loss: 0.3355 - acc: 0.8615   
Epoch 77/100
7200/7200 [==============================] - 0s - loss: 0.3356 - acc: 0.8635   
Epoch 78/100
7200/7200 [==============================] - 0s - loss: 0.3350 - acc: 0.8633   
Epoch 79/100
7200/7200 [==============================] - 0s - loss: 0.3349 - acc: 0.8624   
Epoch 80/100
7200/7200 [==============================] - 0s - loss: 0.3351 - acc: 0.8635   
Epoch 81/100
7200/7200 [==============================] - 0s - loss: 0.3347 - acc: 0.8636   
Epoch 82/100
7200/7200 [==============================] - 0s - loss: 0.3349 - acc: 0.8625   
Epoch 83/100
7200/7200 [==============================] - 0s - loss: 0.3352 - acc: 0.8628   
Epoch 84/100
7200/7200 [==============================] - 0s - loss: 0.3348 - acc: 0.8628   
Epoch 85/100
7200/7200 [==============================] - 0s - loss: 0.3350 - acc: 0.8653   
Epoch 86/100
7200/7200 [==============================] - 0s - loss: 0.3349 - acc: 0.8635   
Epoch 87/100
7200/7200 [==============================] - 0s - loss: 0.3347 - acc: 0.8649   
Epoch 88/100
7200/7200 [==============================] - 0s - loss: 0.3348 - acc: 0.8638   
Epoch 89/100
7200/7200 [==============================] - 0s - loss: 0.3349 - acc: 0.8621   
Epoch 90/100
7200/7200 [==============================] - 0s - loss: 0.3345 - acc: 0.8635   
Epoch 91/100
7200/7200 [==============================] - 0s - loss: 0.3344 - acc: 0.8649   
Epoch 92/100
7200/7200 [==============================] - 0s - loss: 0.3349 - acc: 0.8649   
Epoch 93/100
7200/7200 [==============================] - 0s - loss: 0.3347 - acc: 0.8639   
Epoch 94/100
7200/7200 [==============================] - 0s - loss: 0.3342 - acc: 0.8651   
Epoch 95/100
7200/7200 [==============================] - 0s - loss: 0.3349 - acc: 0.8636   
Epoch 96/100
7200/7200 [==============================] - 0s - loss: 0.3349 - acc: 0.8639   
Epoch 97/100
7200/7200 [==============================] - 0s - loss: 0.3346 - acc: 0.8624   
Epoch 98/100
7200/7200 [==============================] - 0s - loss: 0.3344 - acc: 0.8643   
Epoch 99/100
7200/7200 [==============================] - 0s - loss: 0.3344 - acc: 0.8629   
Epoch 100/100
7200/7200 [==============================] - 0s - loss: 0.3347 - acc: 0.8628   
6048/7200 [========================>.....] - ETA: 0sEpoch 1/100
7200/7200 [==============================] - 1s - loss: 0.5805 - acc: 0.7957   
Epoch 2/100
7200/7200 [==============================] - 0s - loss: 0.4374 - acc: 0.7962   
Epoch 3/100
7200/7200 [==============================] - 0s - loss: 0.4302 - acc: 0.7962   
Epoch 4/100
7200/7200 [==============================] - 0s - loss: 0.4270 - acc: 0.7962   
Epoch 5/100
7200/7200 [==============================] - 0s - loss: 0.4244 - acc: 0.7962   
Epoch 6/100
7200/7200 [==============================] - 0s - loss: 0.4217 - acc: 0.7962   
Epoch 7/100
7200/7200 [==============================] - 0s - loss: 0.4194 - acc: 0.7962   
Epoch 8/100
7200/7200 [==============================] - 0s - loss: 0.4171 - acc: 0.8182   
Epoch 9/100
7200/7200 [==============================] - 0s - loss: 0.4158 - acc: 0.8240   
Epoch 10/100
7200/7200 [==============================] - 0s - loss: 0.4144 - acc: 0.8271   
Epoch 11/100
7200/7200 [==============================] - 0s - loss: 0.4133 - acc: 0.8286   
Epoch 12/100
7200/7200 [==============================] - 0s - loss: 0.4121 - acc: 0.8310   
Epoch 13/100
7200/7200 [==============================] - 0s - loss: 0.4110 - acc: 0.8304   
Epoch 14/100
7200/7200 [==============================] - 0s - loss: 0.4103 - acc: 0.8318   
Epoch 15/100
7200/7200 [==============================] - 0s - loss: 0.4095 - acc: 0.8340   
Epoch 16/100
7200/7200 [==============================] - 0s - loss: 0.4090 - acc: 0.8342   
Epoch 17/100
7200/7200 [==============================] - 0s - loss: 0.4082 - acc: 0.8342   
Epoch 18/100
7200/7200 [==============================] - 0s - loss: 0.4072 - acc: 0.8335   
Epoch 19/100
7200/7200 [==============================] - 0s - loss: 0.4069 - acc: 0.8342   
Epoch 20/100
7200/7200 [==============================] - 0s - loss: 0.4063 - acc: 0.8336   
Epoch 21/100
7200/7200 [==============================] - 0s - loss: 0.4056 - acc: 0.8358   
Epoch 22/100
7200/7200 [==============================] - 0s - loss: 0.4055 - acc: 0.8322   
Epoch 23/100
7200/7200 [==============================] - 0s - loss: 0.4049 - acc: 0.8336   
Epoch 24/100
7200/7200 [==============================] - 0s - loss: 0.4044 - acc: 0.8346   
Epoch 25/100
7200/7200 [==============================] - 0s - loss: 0.4041 - acc: 0.8351   
Epoch 26/100
7200/7200 [==============================] - 0s - loss: 0.4038 - acc: 0.8332   
Epoch 27/100
7200/7200 [==============================] - 0s - loss: 0.4033 - acc: 0.8333   
Epoch 28/100
7200/7200 [==============================] - 0s - loss: 0.4031 - acc: 0.8339   
Epoch 29/100
7200/7200 [==============================] - 0s - loss: 0.4028 - acc: 0.8342   
Epoch 30/100
7200/7200 [==============================] - 0s - loss: 0.4027 - acc: 0.8343   
Epoch 31/100
7200/7200 [==============================] - 0s - loss: 0.4023 - acc: 0.8336   
Epoch 32/100
7200/7200 [==============================] - 0s - loss: 0.4023 - acc: 0.8350   
Epoch 33/100
7200/7200 [==============================] - 0s - loss: 0.4020 - acc: 0.8337   
Epoch 34/100
7200/7200 [==============================] - 0s - loss: 0.4019 - acc: 0.8357   
Epoch 35/100
7200/7200 [==============================] - 0s - loss: 0.4018 - acc: 0.8340   
Epoch 36/100
7200/7200 [==============================] - 0s - loss: 0.4015 - acc: 0.8349   
Epoch 37/100
7200/7200 [==============================] - 0s - loss: 0.4015 - acc: 0.8351   
Epoch 38/100
7200/7200 [==============================] - 0s - loss: 0.4015 - acc: 0.8343   
Epoch 39/100
7200/7200 [==============================] - 0s - loss: 0.4010 - acc: 0.8363   
Epoch 40/100
7200/7200 [==============================] - 0s - loss: 0.4007 - acc: 0.8351   
Epoch 41/100
7200/7200 [==============================] - 0s - loss: 0.4004 - acc: 0.8349   
Epoch 42/100
7200/7200 [==============================] - 0s - loss: 0.4008 - acc: 0.8350   
Epoch 43/100
7200/7200 [==============================] - 0s - loss: 0.4007 - acc: 0.8354   
Epoch 44/100
7200/7200 [==============================] - 0s - loss: 0.4005 - acc: 0.8346   
Epoch 45/100
7200/7200 [==============================] - 0s - loss: 0.4005 - acc: 0.8349   
Epoch 46/100
7200/7200 [==============================] - 0s - loss: 0.3999 - acc: 0.8346   
Epoch 47/100
7200/7200 [==============================] - 0s - loss: 0.3999 - acc: 0.8353   
Epoch 48/100
7200/7200 [==============================] - 0s - loss: 0.4001 - acc: 0.8337   
Epoch 49/100
7200/7200 [==============================] - 0s - loss: 0.3997 - acc: 0.8356   
Epoch 50/100
7200/7200 [==============================] - 0s - loss: 0.3998 - acc: 0.8349   
Epoch 51/100
7200/7200 [==============================] - 0s - loss: 0.3994 - acc: 0.8367   
Epoch 52/100
7200/7200 [==============================] - 0s - loss: 0.3994 - acc: 0.8353   
Epoch 53/100
7200/7200 [==============================] - 0s - loss: 0.3997 - acc: 0.8358   
Epoch 54/100
7200/7200 [==============================] - 0s - loss: 0.3994 - acc: 0.8353   
Epoch 55/100
7200/7200 [==============================] - 0s - loss: 0.3996 - acc: 0.8351   
Epoch 56/100
7200/7200 [==============================] - 0s - loss: 0.3992 - acc: 0.8363   
Epoch 57/100
7200/7200 [==============================] - 0s - loss: 0.3992 - acc: 0.8340   
Epoch 58/100
7200/7200 [==============================] - 0s - loss: 0.3988 - acc: 0.8360   
Epoch 59/100
7200/7200 [==============================] - 0s - loss: 0.3994 - acc: 0.8354   
Epoch 60/100
7200/7200 [==============================] - 0s - loss: 0.3990 - acc: 0.8349   
Epoch 61/100
7200/7200 [==============================] - 0s - loss: 0.3988 - acc: 0.8343   
Epoch 62/100
7200/7200 [==============================] - 0s - loss: 0.3990 - acc: 0.8336   
Epoch 63/100
7200/7200 [==============================] - 0s - loss: 0.3990 - acc: 0.8363   
Epoch 64/100
7200/7200 [==============================] - 0s - loss: 0.3992 - acc: 0.8347   
Epoch 65/100
7200/7200 [==============================] - 0s - loss: 0.3988 - acc: 0.8363   
Epoch 66/100
7200/7200 [==============================] - 0s - loss: 0.3988 - acc: 0.8347   
Epoch 67/100
7200/7200 [==============================] - 0s - loss: 0.3993 - acc: 0.8361   
Epoch 68/100
7200/7200 [==============================] - 0s - loss: 0.3985 - acc: 0.8353   
Epoch 69/100
7200/7200 [==============================] - 0s - loss: 0.3989 - acc: 0.8351   
Epoch 70/100
7200/7200 [==============================] - 0s - loss: 0.3985 - acc: 0.8337   
Epoch 71/100
7200/7200 [==============================] - 0s - loss: 0.3987 - acc: 0.8350   
Epoch 72/100
7200/7200 [==============================] - 0s - loss: 0.3985 - acc: 0.8346   
Epoch 73/100
7200/7200 [==============================] - 0s - loss: 0.3984 - acc: 0.8349   
Epoch 74/100
7200/7200 [==============================] - 0s - loss: 0.3984 - acc: 0.8344   
Epoch 75/100
7200/7200 [==============================] - 0s - loss: 0.3984 - acc: 0.8346   
Epoch 76/100
7200/7200 [==============================] - 0s - loss: 0.3982 - acc: 0.8356   
Epoch 77/100
7200/7200 [==============================] - 0s - loss: 0.3984 - acc: 0.8335   
Epoch 78/100
7200/7200 [==============================] - 0s - loss: 0.3986 - acc: 0.8351   
Epoch 79/100
7200/7200 [==============================] - 0s - loss: 0.3983 - acc: 0.8342   
Epoch 80/100
7200/7200 [==============================] - 0s - loss: 0.3983 - acc: 0.8361   
Epoch 81/100
7200/7200 [==============================] - 0s - loss: 0.3983 - acc: 0.8360   
Epoch 82/100
7200/7200 [==============================] - 0s - loss: 0.3982 - acc: 0.8353   
Epoch 83/100
7200/7200 [==============================] - 0s - loss: 0.3982 - acc: 0.8347   
Epoch 84/100
7200/7200 [==============================] - 0s - loss: 0.3982 - acc: 0.8353   
Epoch 85/100
7200/7200 [==============================] - 0s - loss: 0.3981 - acc: 0.8353   
Epoch 86/100
7200/7200 [==============================] - 0s - loss: 0.3980 - acc: 0.8351   
Epoch 87/100
7200/7200 [==============================] - 0s - loss: 0.3983 - acc: 0.8356   
Epoch 88/100
7200/7200 [==============================] - 0s - loss: 0.3979 - acc: 0.8354   
Epoch 89/100
7200/7200 [==============================] - 0s - loss: 0.3981 - acc: 0.8342   
Epoch 90/100
7200/7200 [==============================] - 0s - loss: 0.3982 - acc: 0.8354   
Epoch 91/100
7200/7200 [==============================] - 0s - loss: 0.3981 - acc: 0.8351   
Epoch 92/100
7200/7200 [==============================] - 0s - loss: 0.3979 - acc: 0.8351   
Epoch 93/100
7200/7200 [==============================] - 0s - loss: 0.3977 - acc: 0.8357   
Epoch 94/100
7200/7200 [==============================] - 0s - loss: 0.3978 - acc: 0.8353   
Epoch 95/100
7200/7200 [==============================] - 0s - loss: 0.3977 - acc: 0.8356   
Epoch 96/100
7200/7200 [==============================] - 0s - loss: 0.3975 - acc: 0.8356   
Epoch 97/100
7200/7200 [==============================] - 0s - loss: 0.3978 - acc: 0.8357   
Epoch 98/100
7200/7200 [==============================] - 0s - loss: 0.3977 - acc: 0.8367   
Epoch 99/100
7200/7200 [==============================] - 0s - loss: 0.3979 - acc: 0.8349   
Epoch 100/100
7200/7200 [==============================] - 0s - loss: 0.3979 - acc: 0.8353   
6848/7200 [===========================>..] - ETA: 0sEpoch 1/100
7200/7200 [==============================] - 1s - loss: 0.6016 - acc: 0.7921   
Epoch 2/100
7200/7200 [==============================] - 0s - loss: 0.4411 - acc: 0.7957   
Epoch 3/100
7200/7200 [==============================] - 0s - loss: 0.4304 - acc: 0.7957   
Epoch 4/100
7200/7200 [==============================] - 0s - loss: 0.4265 - acc: 0.7957   
Epoch 5/100
7200/7200 [==============================] - 0s - loss: 0.4235 - acc: 0.7957   
Epoch 6/100
7200/7200 [==============================] - 0s - loss: 0.4206 - acc: 0.7957   
Epoch 7/100
7200/7200 [==============================] - 0s - loss: 0.4178 - acc: 0.7957   
Epoch 8/100
7200/7200 [==============================] - 0s - loss: 0.4157 - acc: 0.8097   
Epoch 9/100
7200/7200 [==============================] - 0s - loss: 0.4141 - acc: 0.8233   
Epoch 10/100
7200/7200 [==============================] - 0s - loss: 0.4132 - acc: 0.8251   
Epoch 11/100
7200/7200 [==============================] - 0s - loss: 0.4121 - acc: 0.8296   
Epoch 12/100
7200/7200 [==============================] - 0s - loss: 0.4111 - acc: 0.8304   
Epoch 13/100
7200/7200 [==============================] - 0s - loss: 0.4100 - acc: 0.8318   
Epoch 14/100
7200/7200 [==============================] - 0s - loss: 0.4091 - acc: 0.8340   
Epoch 15/100
7200/7200 [==============================] - 0s - loss: 0.4085 - acc: 0.8346   
Epoch 16/100
7200/7200 [==============================] - 0s - loss: 0.4077 - acc: 0.8344   
Epoch 17/100
7200/7200 [==============================] - 0s - loss: 0.4068 - acc: 0.8353   
Epoch 18/100
7200/7200 [==============================] - 0s - loss: 0.4064 - acc: 0.8358   
Epoch 19/100
7200/7200 [==============================] - 0s - loss: 0.4058 - acc: 0.8353   
Epoch 20/100
7200/7200 [==============================] - 0s - loss: 0.4055 - acc: 0.8364   
Epoch 21/100
7200/7200 [==============================] - 0s - loss: 0.4048 - acc: 0.8371   
Epoch 22/100
7200/7200 [==============================] - 0s - loss: 0.4046 - acc: 0.8374   
Epoch 23/100
7200/7200 [==============================] - 0s - loss: 0.4039 - acc: 0.8375   
Epoch 24/100
7200/7200 [==============================] - 0s - loss: 0.4038 - acc: 0.8367   
Epoch 25/100
7200/7200 [==============================] - 0s - loss: 0.4034 - acc: 0.8372   
Epoch 26/100
7200/7200 [==============================] - 0s - loss: 0.4030 - acc: 0.8375   
Epoch 27/100
7200/7200 [==============================] - 0s - loss: 0.4029 - acc: 0.8372   
Epoch 28/100
7200/7200 [==============================] - 0s - loss: 0.4025 - acc: 0.8363   
Epoch 29/100
7200/7200 [==============================] - 0s - loss: 0.4022 - acc: 0.8372   
Epoch 30/100
7200/7200 [==============================] - 0s - loss: 0.4021 - acc: 0.8365   
Epoch 31/100
7200/7200 [==============================] - 0s - loss: 0.4018 - acc: 0.8383   
Epoch 32/100
7200/7200 [==============================] - 0s - loss: 0.4018 - acc: 0.8372   
Epoch 33/100
7200/7200 [==============================] - 0s - loss: 0.4016 - acc: 0.8369   
Epoch 34/100
7200/7200 [==============================] - 0s - loss: 0.4014 - acc: 0.8372   
Epoch 35/100
7200/7200 [==============================] - 0s - loss: 0.4011 - acc: 0.8372   
Epoch 36/100
7200/7200 [==============================] - 0s - loss: 0.4012 - acc: 0.8371   
Epoch 37/100
7200/7200 [==============================] - 0s - loss: 0.4008 - acc: 0.8374   
Epoch 38/100
7200/7200 [==============================] - 0s - loss: 0.4003 - acc: 0.8376   
Epoch 39/100
7200/7200 [==============================] - 0s - loss: 0.4005 - acc: 0.8371   
Epoch 40/100
7200/7200 [==============================] - 0s - loss: 0.4005 - acc: 0.8368   
Epoch 41/100
7200/7200 [==============================] - 0s - loss: 0.4001 - acc: 0.8387   
Epoch 42/100
7200/7200 [==============================] - 0s - loss: 0.3999 - acc: 0.8381   
Epoch 43/100
7200/7200 [==============================] - 0s - loss: 0.4000 - acc: 0.8365   
Epoch 44/100
7200/7200 [==============================] - 0s - loss: 0.3998 - acc: 0.8364   
Epoch 45/100
7200/7200 [==============================] - 0s - loss: 0.4001 - acc: 0.8371   
Epoch 46/100
7200/7200 [==============================] - 0s - loss: 0.3994 - acc: 0.8365   
Epoch 47/100
7200/7200 [==============================] - 0s - loss: 0.3995 - acc: 0.8369   
Epoch 48/100
7200/7200 [==============================] - 0s - loss: 0.3994 - acc: 0.8365   
Epoch 49/100
7200/7200 [==============================] - 0s - loss: 0.3994 - acc: 0.8369   
Epoch 50/100
7200/7200 [==============================] - 0s - loss: 0.3993 - acc: 0.8378   
Epoch 51/100
7200/7200 [==============================] - 0s - loss: 0.3992 - acc: 0.8371   
Epoch 52/100
7200/7200 [==============================] - 0s - loss: 0.3990 - acc: 0.8368   
Epoch 53/100
7200/7200 [==============================] - 0s - loss: 0.3990 - acc: 0.8371   
Epoch 54/100
7200/7200 [==============================] - 0s - loss: 0.3989 - acc: 0.8369   
Epoch 55/100
7200/7200 [==============================] - 0s - loss: 0.3989 - acc: 0.8375   
Epoch 56/100
7200/7200 [==============================] - 0s - loss: 0.3988 - acc: 0.8364   
Epoch 57/100
7200/7200 [==============================] - 0s - loss: 0.3985 - acc: 0.8364   
Epoch 58/100
7200/7200 [==============================] - 0s - loss: 0.3987 - acc: 0.8369   
Epoch 59/100
7200/7200 [==============================] - 0s - loss: 0.3986 - acc: 0.8379   
Epoch 60/100
7200/7200 [==============================] - 0s - loss: 0.3986 - acc: 0.8375   
Epoch 61/100
7200/7200 [==============================] - 0s - loss: 0.3986 - acc: 0.8376   
Epoch 62/100
7200/7200 [==============================] - 0s - loss: 0.3985 - acc: 0.8367   
Epoch 63/100
7200/7200 [==============================] - 0s - loss: 0.3983 - acc: 0.8379   
Epoch 64/100
7200/7200 [==============================] - 0s - loss: 0.3984 - acc: 0.8374   
Epoch 65/100
7200/7200 [==============================] - 0s - loss: 0.3980 - acc: 0.8361   
Epoch 66/100
7200/7200 [==============================] - 0s - loss: 0.3979 - acc: 0.8378   
Epoch 67/100
7200/7200 [==============================] - 0s - loss: 0.3982 - acc: 0.8369   
Epoch 68/100
7200/7200 [==============================] - 0s - loss: 0.3980 - acc: 0.8369   
Epoch 69/100
7200/7200 [==============================] - 0s - loss: 0.3981 - acc: 0.8368   
Epoch 70/100
7200/7200 [==============================] - 0s - loss: 0.3980 - acc: 0.8374   
Epoch 71/100
7200/7200 [==============================] - 0s - loss: 0.3979 - acc: 0.8371   
Epoch 72/100
7200/7200 [==============================] - 0s - loss: 0.3981 - acc: 0.8385   
Epoch 73/100
7200/7200 [==============================] - 0s - loss: 0.3977 - acc: 0.8371   
Epoch 74/100
7200/7200 [==============================] - 0s - loss: 0.3980 - acc: 0.8381   
Epoch 75/100
7200/7200 [==============================] - 0s - loss: 0.3977 - acc: 0.8371   
Epoch 76/100
7200/7200 [==============================] - 0s - loss: 0.3979 - acc: 0.8385   
Epoch 77/100
7200/7200 [==============================] - 0s - loss: 0.3976 - acc: 0.8374   
Epoch 78/100
7200/7200 [==============================] - 0s - loss: 0.3978 - acc: 0.8367   
Epoch 79/100
7200/7200 [==============================] - 0s - loss: 0.3976 - acc: 0.8376   
Epoch 80/100
7200/7200 [==============================] - 0s - loss: 0.3978 - acc: 0.8378   
Epoch 81/100
7200/7200 [==============================] - 0s - loss: 0.3975 - acc: 0.8367   
Epoch 82/100
7200/7200 [==============================] - 0s - loss: 0.3976 - acc: 0.8375   
Epoch 83/100
7200/7200 [==============================] - 0s - loss: 0.3975 - acc: 0.8376   
Epoch 84/100
7200/7200 [==============================] - 0s - loss: 0.3976 - acc: 0.8363   
Epoch 85/100
7200/7200 [==============================] - 0s - loss: 0.3977 - acc: 0.8368   
Epoch 86/100
7200/7200 [==============================] - 0s - loss: 0.3975 - acc: 0.8378   
Epoch 87/100
7200/7200 [==============================] - 0s - loss: 0.3976 - acc: 0.8369   
Epoch 88/100
7200/7200 [==============================] - 0s - loss: 0.3975 - acc: 0.8381   
Epoch 89/100
7200/7200 [==============================] - 0s - loss: 0.3975 - acc: 0.8386   
Epoch 90/100
7200/7200 [==============================] - 0s - loss: 0.3973 - acc: 0.8369   
Epoch 91/100
7200/7200 [==============================] - 0s - loss: 0.3971 - acc: 0.8376   
Epoch 92/100
7200/7200 [==============================] - 0s - loss: 0.3973 - acc: 0.8374   
Epoch 93/100
7200/7200 [==============================] - 0s - loss: 0.3975 - acc: 0.8360   
Epoch 94/100
7200/7200 [==============================] - 0s - loss: 0.3973 - acc: 0.8363   
Epoch 95/100
7200/7200 [==============================] - 0s - loss: 0.3972 - acc: 0.8367   
Epoch 96/100
7200/7200 [==============================] - 0s - loss: 0.3971 - acc: 0.8367   
Epoch 97/100
7200/7200 [==============================] - 0s - loss: 0.3974 - acc: 0.8381   
Epoch 98/100
7200/7200 [==============================] - 0s - loss: 0.3973 - acc: 0.8379   
Epoch 99/100
7200/7200 [==============================] - 0s - loss: 0.3972 - acc: 0.8378   
Epoch 100/100
7200/7200 [==============================] - 0s - loss: 0.3971 - acc: 0.8376   
5888/7200 [=======================>......] - ETA: 0sEpoch 1/100
7200/7200 [==============================] - 1s - loss: 0.5777 - acc: 0.7958   
Epoch 2/100
7200/7200 [==============================] - 0s - loss: 0.4401 - acc: 0.7961   
Epoch 3/100
7200/7200 [==============================] - 0s - loss: 0.4326 - acc: 0.7961   
Epoch 4/100
7200/7200 [==============================] - 0s - loss: 0.4287 - acc: 0.7961   
Epoch 5/100
7200/7200 [==============================] - 0s - loss: 0.4259 - acc: 0.7961   
Epoch 6/100
7200/7200 [==============================] - 0s - loss: 0.4232 - acc: 0.8033   
Epoch 7/100
7200/7200 [==============================] - 0s - loss: 0.4200 - acc: 0.8193   
Epoch 8/100
7200/7200 [==============================] - 0s - loss: 0.4175 - acc: 0.8235   
Epoch 9/100
7200/7200 [==============================] - 0s - loss: 0.4153 - acc: 0.8251   
Epoch 10/100
7200/7200 [==============================] - 0s - loss: 0.4136 - acc: 0.8294   
Epoch 11/100
7200/7200 [==============================] - 0s - loss: 0.4115 - acc: 0.8311   
Epoch 12/100
7200/7200 [==============================] - 0s - loss: 0.4100 - acc: 0.8321   
Epoch 13/100
7200/7200 [==============================] - 0s - loss: 0.4086 - acc: 0.8308   
Epoch 14/100
7200/7200 [==============================] - 0s - loss: 0.4086 - acc: 0.8344   
Epoch 15/100
7200/7200 [==============================] - 0s - loss: 0.4075 - acc: 0.8319   
Epoch 16/100
7200/7200 [==============================] - 0s - loss: 0.4063 - acc: 0.8317   
Epoch 17/100
7200/7200 [==============================] - 0s - loss: 0.4056 - acc: 0.8315   
Epoch 18/100
7200/7200 [==============================] - 0s - loss: 0.4046 - acc: 0.8332   
Epoch 19/100
7200/7200 [==============================] - 0s - loss: 0.4045 - acc: 0.8331   
Epoch 20/100
7200/7200 [==============================] - 0s - loss: 0.4033 - acc: 0.8363   
Epoch 21/100
7200/7200 [==============================] - 0s - loss: 0.4028 - acc: 0.8353   
Epoch 22/100
7200/7200 [==============================] - 0s - loss: 0.4019 - acc: 0.8360   
Epoch 23/100
7200/7200 [==============================] - 0s - loss: 0.4016 - acc: 0.8357   
Epoch 24/100
7200/7200 [==============================] - 0s - loss: 0.4008 - acc: 0.8367   
Epoch 25/100
7200/7200 [==============================] - 0s - loss: 0.4001 - acc: 0.8356   
Epoch 26/100
7200/7200 [==============================] - 0s - loss: 0.3997 - acc: 0.8358   
Epoch 27/100
7200/7200 [==============================] - 0s - loss: 0.3994 - acc: 0.8360   
Epoch 28/100
7200/7200 [==============================] - 0s - loss: 0.3989 - acc: 0.8354   
Epoch 29/100
7200/7200 [==============================] - 0s - loss: 0.3986 - acc: 0.8357   
Epoch 30/100
7200/7200 [==============================] - 0s - loss: 0.3984 - acc: 0.8353   
Epoch 31/100
7200/7200 [==============================] - 0s - loss: 0.3980 - acc: 0.8356   
Epoch 32/100
7200/7200 [==============================] - 0s - loss: 0.3972 - acc: 0.8344   
Epoch 33/100
7200/7200 [==============================] - 0s - loss: 0.3977 - acc: 0.8351   
Epoch 34/100
7200/7200 [==============================] - 0s - loss: 0.3973 - acc: 0.8340   
Epoch 35/100
7200/7200 [==============================] - 0s - loss: 0.3976 - acc: 0.8356   
Epoch 36/100
7200/7200 [==============================] - 0s - loss: 0.3970 - acc: 0.8347   
Epoch 37/100
7200/7200 [==============================] - 0s - loss: 0.3971 - acc: 0.8349   
Epoch 38/100
7200/7200 [==============================] - 0s - loss: 0.3968 - acc: 0.8354   
Epoch 39/100
7200/7200 [==============================] - 0s - loss: 0.3966 - acc: 0.8356   
Epoch 40/100
7200/7200 [==============================] - 0s - loss: 0.3965 - acc: 0.8351   
Epoch 41/100
7200/7200 [==============================] - 0s - loss: 0.3966 - acc: 0.8356   
Epoch 42/100
7200/7200 [==============================] - 0s - loss: 0.3965 - acc: 0.8365   
Epoch 43/100
7200/7200 [==============================] - 0s - loss: 0.3967 - acc: 0.8347   
Epoch 44/100
7200/7200 [==============================] - 0s - loss: 0.3965 - acc: 0.8347   
Epoch 45/100
7200/7200 [==============================] - 0s - loss: 0.3960 - acc: 0.8356   
Epoch 46/100
7200/7200 [==============================] - 0s - loss: 0.3960 - acc: 0.8354   
Epoch 47/100
7200/7200 [==============================] - 0s - loss: 0.3963 - acc: 0.8350   
Epoch 48/100
7200/7200 [==============================] - 0s - loss: 0.3960 - acc: 0.8356   
Epoch 49/100
7200/7200 [==============================] - 0s - loss: 0.3959 - acc: 0.8340   
Epoch 50/100
7200/7200 [==============================] - 0s - loss: 0.3960 - acc: 0.8347   
Epoch 51/100
7200/7200 [==============================] - 0s - loss: 0.3958 - acc: 0.8351   
Epoch 52/100
7200/7200 [==============================] - 0s - loss: 0.3958 - acc: 0.8349   
Epoch 53/100
7200/7200 [==============================] - 0s - loss: 0.3958 - acc: 0.8357   
Epoch 54/100
7200/7200 [==============================] - 0s - loss: 0.3958 - acc: 0.8365   
Epoch 55/100
7200/7200 [==============================] - 0s - loss: 0.3954 - acc: 0.8378   
Epoch 56/100
7200/7200 [==============================] - 0s - loss: 0.3958 - acc: 0.8361   
Epoch 57/100
7200/7200 [==============================] - 0s - loss: 0.3953 - acc: 0.8358   
Epoch 58/100
7200/7200 [==============================] - 0s - loss: 0.3953 - acc: 0.8344   
Epoch 59/100
7200/7200 [==============================] - 0s - loss: 0.3956 - acc: 0.8365   
Epoch 60/100
7200/7200 [==============================] - 0s - loss: 0.3954 - acc: 0.8361   
Epoch 61/100
7200/7200 [==============================] - 0s - loss: 0.3951 - acc: 0.8375   
Epoch 62/100
7200/7200 [==============================] - 0s - loss: 0.3954 - acc: 0.8367   
Epoch 63/100
7200/7200 [==============================] - 0s - loss: 0.3956 - acc: 0.8367   
Epoch 64/100
7200/7200 [==============================] - 0s - loss: 0.3950 - acc: 0.8365   
Epoch 65/100
7200/7200 [==============================] - 0s - loss: 0.3953 - acc: 0.8351   
Epoch 66/100
7200/7200 [==============================] - 0s - loss: 0.3956 - acc: 0.8358   
Epoch 67/100
7200/7200 [==============================] - 0s - loss: 0.3952 - acc: 0.8347   
Epoch 68/100
7200/7200 [==============================] - 0s - loss: 0.3954 - acc: 0.8363   
Epoch 69/100
7200/7200 [==============================] - 0s - loss: 0.3951 - acc: 0.8369   
Epoch 70/100
7200/7200 [==============================] - 0s - loss: 0.3950 - acc: 0.8358   
Epoch 71/100
7200/7200 [==============================] - 0s - loss: 0.3952 - acc: 0.8379   
Epoch 72/100
7200/7200 [==============================] - 0s - loss: 0.3951 - acc: 0.8371   
Epoch 73/100
7200/7200 [==============================] - 0s - loss: 0.3951 - acc: 0.8357   
Epoch 74/100
7200/7200 [==============================] - 0s - loss: 0.3954 - acc: 0.8369   
Epoch 75/100
7200/7200 [==============================] - 0s - loss: 0.3949 - acc: 0.8374   
Epoch 76/100
7200/7200 [==============================] - 0s - loss: 0.3951 - acc: 0.8354   
Epoch 77/100
7200/7200 [==============================] - 0s - loss: 0.3951 - acc: 0.8350   
Epoch 78/100
7200/7200 [==============================] - 0s - loss: 0.3953 - acc: 0.8358   
Epoch 79/100
7200/7200 [==============================] - 0s - loss: 0.3949 - acc: 0.8361   
Epoch 80/100
7200/7200 [==============================] - 0s - loss: 0.3949 - acc: 0.8363   
Epoch 81/100
7200/7200 [==============================] - 0s - loss: 0.3948 - acc: 0.8372   
Epoch 82/100
7200/7200 [==============================] - 0s - loss: 0.3954 - acc: 0.8369   
Epoch 83/100
7200/7200 [==============================] - 0s - loss: 0.3949 - acc: 0.8364   
Epoch 84/100
7200/7200 [==============================] - 0s - loss: 0.3947 - acc: 0.8368   
Epoch 85/100
7200/7200 [==============================] - 0s - loss: 0.3949 - acc: 0.8354   
Epoch 86/100
7200/7200 [==============================] - 0s - loss: 0.3947 - acc: 0.8365   
Epoch 87/100
7200/7200 [==============================] - 0s - loss: 0.3950 - acc: 0.8364   
Epoch 88/100
7200/7200 [==============================] - 0s - loss: 0.3949 - acc: 0.8361   
Epoch 89/100
7200/7200 [==============================] - 0s - loss: 0.3951 - acc: 0.8358   
Epoch 90/100
7200/7200 [==============================] - 0s - loss: 0.3946 - acc: 0.8354   
Epoch 91/100
7200/7200 [==============================] - 0s - loss: 0.3948 - acc: 0.8365   
Epoch 92/100
7200/7200 [==============================] - 0s - loss: 0.3947 - acc: 0.8363   
Epoch 93/100
7200/7200 [==============================] - 0s - loss: 0.3946 - acc: 0.8367   
Epoch 94/100
7200/7200 [==============================] - 0s - loss: 0.3947 - acc: 0.8368   
Epoch 95/100
7200/7200 [==============================] - 0s - loss: 0.3951 - acc: 0.8361   
Epoch 96/100
7200/7200 [==============================] - 0s - loss: 0.3949 - acc: 0.8360   - ETA: 0s - loss: 0.4125 - ac
Epoch 97/100
7200/7200 [==============================] - 0s - loss: 0.3946 - acc: 0.8368   
Epoch 98/100
7200/7200 [==============================] - 0s - loss: 0.3949 - acc: 0.8363   
Epoch 99/100
7200/7200 [==============================] - 0s - loss: 0.3945 - acc: 0.8363   
Epoch 100/100
7200/7200 [==============================] - 0s - loss: 0.3948 - acc: 0.8382   
6816/7200 [===========================>..] - ETA: 0sEpoch 1/100
7200/7200 [==============================] - 1s - loss: 0.6015 - acc: 0.7950   
Epoch 2/100
7200/7200 [==============================] - 0s - loss: 0.4490 - acc: 0.7971   
Epoch 3/100
7200/7200 [==============================] - 0s - loss: 0.4338 - acc: 0.7971   
Epoch 4/100
7200/7200 [==============================] - 0s - loss: 0.4291 - acc: 0.7971   
Epoch 5/100
7200/7200 [==============================] - 0s - loss: 0.4259 - acc: 0.7971   
Epoch 6/100
7200/7200 [==============================] - 0s - loss: 0.4229 - acc: 0.7971   
Epoch 7/100
7200/7200 [==============================] - 0s - loss: 0.4205 - acc: 0.7971   
Epoch 8/100
7200/7200 [==============================] - 0s - loss: 0.4185 - acc: 0.8154   
Epoch 9/100
7200/7200 [==============================] - 0s - loss: 0.4170 - acc: 0.8221   
Epoch 10/100
7200/7200 [==============================] - 0s - loss: 0.4158 - acc: 0.8265   
Epoch 11/100
7200/7200 [==============================] - 0s - loss: 0.4151 - acc: 0.8278   
Epoch 12/100
7200/7200 [==============================] - 0s - loss: 0.4140 - acc: 0.8304   
Epoch 13/100
7200/7200 [==============================] - 0s - loss: 0.4131 - acc: 0.8301   
Epoch 14/100
7200/7200 [==============================] - 0s - loss: 0.4126 - acc: 0.8318   
Epoch 15/100
7200/7200 [==============================] - 0s - loss: 0.4117 - acc: 0.8321   
Epoch 16/100
7200/7200 [==============================] - 0s - loss: 0.4112 - acc: 0.8326   
Epoch 17/100
7200/7200 [==============================] - 0s - loss: 0.4105 - acc: 0.8315   
Epoch 18/100
7200/7200 [==============================] - 0s - loss: 0.4100 - acc: 0.8335   
Epoch 19/100
7200/7200 [==============================] - 0s - loss: 0.4093 - acc: 0.8328   
Epoch 20/100
7200/7200 [==============================] - 0s - loss: 0.4089 - acc: 0.8333   
Epoch 21/100
7200/7200 [==============================] - 0s - loss: 0.4081 - acc: 0.8342   
Epoch 22/100
7200/7200 [==============================] - 0s - loss: 0.4077 - acc: 0.8333   
Epoch 23/100
7200/7200 [==============================] - 0s - loss: 0.4072 - acc: 0.8346   
Epoch 24/100
7200/7200 [==============================] - 0s - loss: 0.4068 - acc: 0.8342   
Epoch 25/100
7200/7200 [==============================] - 0s - loss: 0.4066 - acc: 0.8343   
Epoch 26/100
7200/7200 [==============================] - 0s - loss: 0.4062 - acc: 0.8343   
Epoch 27/100
7200/7200 [==============================] - 0s - loss: 0.4055 - acc: 0.8347   
Epoch 28/100
7200/7200 [==============================] - 0s - loss: 0.4056 - acc: 0.8343   
Epoch 29/100
7200/7200 [==============================] - 0s - loss: 0.4053 - acc: 0.8351   
Epoch 30/100
7200/7200 [==============================] - 0s - loss: 0.4049 - acc: 0.8346   
Epoch 31/100
7200/7200 [==============================] - 0s - loss: 0.4047 - acc: 0.8353   
Epoch 32/100
7200/7200 [==============================] - 0s - loss: 0.4044 - acc: 0.8349   
Epoch 33/100
7200/7200 [==============================] - 0s - loss: 0.4040 - acc: 0.8351   
Epoch 34/100
7200/7200 [==============================] - 0s - loss: 0.4040 - acc: 0.8346   
Epoch 35/100
7200/7200 [==============================] - 0s - loss: 0.4038 - acc: 0.8344   
Epoch 36/100
7200/7200 [==============================] - 0s - loss: 0.4038 - acc: 0.8336   
Epoch 37/100
7200/7200 [==============================] - 0s - loss: 0.4033 - acc: 0.8353   
Epoch 38/100
7200/7200 [==============================] - 0s - loss: 0.4028 - acc: 0.8356   
Epoch 39/100
7200/7200 [==============================] - 0s - loss: 0.4030 - acc: 0.8350   
Epoch 40/100
7200/7200 [==============================] - 0s - loss: 0.4027 - acc: 0.8357   
Epoch 41/100
7200/7200 [==============================] - 0s - loss: 0.4025 - acc: 0.8357   
Epoch 42/100
7200/7200 [==============================] - 0s - loss: 0.4026 - acc: 0.8358   
Epoch 43/100
7200/7200 [==============================] - 0s - loss: 0.4024 - acc: 0.8356   
Epoch 44/100
7200/7200 [==============================] - 0s - loss: 0.4023 - acc: 0.8364   
Epoch 45/100
7200/7200 [==============================] - 0s - loss: 0.4019 - acc: 0.8369   
Epoch 46/100
7200/7200 [==============================] - 0s - loss: 0.4022 - acc: 0.8357   
Epoch 47/100
7200/7200 [==============================] - 0s - loss: 0.4019 - acc: 0.8364   
Epoch 48/100
7200/7200 [==============================] - 0s - loss: 0.4021 - acc: 0.8351   
Epoch 49/100
7200/7200 [==============================] - 0s - loss: 0.4018 - acc: 0.8365   
Epoch 50/100
7200/7200 [==============================] - 0s - loss: 0.4019 - acc: 0.8356   
Epoch 51/100
7200/7200 [==============================] - 0s - loss: 0.4017 - acc: 0.8350   
Epoch 52/100
7200/7200 [==============================] - 0s - loss: 0.4015 - acc: 0.8360   
Epoch 53/100
7200/7200 [==============================] - 0s - loss: 0.4012 - acc: 0.8356   
Epoch 54/100
7200/7200 [==============================] - 0s - loss: 0.4016 - acc: 0.8358   
Epoch 55/100
7200/7200 [==============================] - 0s - loss: 0.4012 - acc: 0.8357   
Epoch 56/100
7200/7200 [==============================] - 0s - loss: 0.4014 - acc: 0.8361   
Epoch 57/100
7200/7200 [==============================] - 0s - loss: 0.4011 - acc: 0.8353   
Epoch 58/100
7200/7200 [==============================] - 0s - loss: 0.4008 - acc: 0.8364   
Epoch 59/100
7200/7200 [==============================] - 0s - loss: 0.4011 - acc: 0.8357   
Epoch 60/100
7200/7200 [==============================] - 0s - loss: 0.4012 - acc: 0.8360   
Epoch 61/100
7200/7200 [==============================] - 0s - loss: 0.4009 - acc: 0.8356   
Epoch 62/100
7200/7200 [==============================] - 0s - loss: 0.4010 - acc: 0.8356   
Epoch 63/100
7200/7200 [==============================] - 0s - loss: 0.4009 - acc: 0.8349   
Epoch 64/100
7200/7200 [==============================] - 0s - loss: 0.4008 - acc: 0.8367   
Epoch 65/100
7200/7200 [==============================] - 0s - loss: 0.4008 - acc: 0.8356   
Epoch 66/100
7200/7200 [==============================] - 0s - loss: 0.4008 - acc: 0.8357   
Epoch 67/100
7200/7200 [==============================] - 0s - loss: 0.4006 - acc: 0.8361   
Epoch 68/100
7200/7200 [==============================] - 0s - loss: 0.4008 - acc: 0.8360   
Epoch 69/100
7200/7200 [==============================] - 0s - loss: 0.4005 - acc: 0.8353   
Epoch 70/100
7200/7200 [==============================] - 0s - loss: 0.4002 - acc: 0.8357   
Epoch 71/100
7200/7200 [==============================] - 0s - loss: 0.4008 - acc: 0.8344   
Epoch 72/100
7200/7200 [==============================] - 0s - loss: 0.4002 - acc: 0.8360   
Epoch 73/100
7200/7200 [==============================] - 0s - loss: 0.4005 - acc: 0.8361   
Epoch 74/100
7200/7200 [==============================] - 0s - loss: 0.4006 - acc: 0.8351   
Epoch 75/100
7200/7200 [==============================] - 0s - loss: 0.4005 - acc: 0.8361   
Epoch 76/100
7200/7200 [==============================] - 0s - loss: 0.4003 - acc: 0.8349   
Epoch 77/100
7200/7200 [==============================] - 0s - loss: 0.4005 - acc: 0.8360   
Epoch 78/100
7200/7200 [==============================] - 0s - loss: 0.4002 - acc: 0.8353   
Epoch 79/100
7200/7200 [==============================] - 0s - loss: 0.4002 - acc: 0.8361   
Epoch 80/100
7200/7200 [==============================] - 0s - loss: 0.4005 - acc: 0.8358   
Epoch 81/100
7200/7200 [==============================] - 0s - loss: 0.4003 - acc: 0.8356   
Epoch 82/100
7200/7200 [==============================] - 0s - loss: 0.4002 - acc: 0.8356   
Epoch 83/100
7200/7200 [==============================] - 0s - loss: 0.4003 - acc: 0.8358   
Epoch 84/100
7200/7200 [==============================] - 0s - loss: 0.4000 - acc: 0.8363   
Epoch 85/100
7200/7200 [==============================] - 0s - loss: 0.4003 - acc: 0.8357   
Epoch 86/100
7200/7200 [==============================] - 0s - loss: 0.3996 - acc: 0.8364   
Epoch 87/100
7200/7200 [==============================] - 0s - loss: 0.4004 - acc: 0.8365   
Epoch 88/100
7200/7200 [==============================] - 0s - loss: 0.3998 - acc: 0.8347   
Epoch 89/100
7200/7200 [==============================] - 0s - loss: 0.3998 - acc: 0.8367   
Epoch 90/100
7200/7200 [==============================] - 0s - loss: 0.3997 - acc: 0.8358   
Epoch 91/100
7200/7200 [==============================] - 0s - loss: 0.4001 - acc: 0.8364   
Epoch 92/100
7200/7200 [==============================] - 0s - loss: 0.3999 - acc: 0.8357   
Epoch 93/100
7200/7200 [==============================] - 0s - loss: 0.3999 - acc: 0.8356   
Epoch 94/100
7200/7200 [==============================] - 0s - loss: 0.3999 - acc: 0.8367   
Epoch 95/100
7200/7200 [==============================] - 0s - loss: 0.3998 - acc: 0.8365   
Epoch 96/100
7200/7200 [==============================] - 0s - loss: 0.3999 - acc: 0.8368   
Epoch 97/100
7200/7200 [==============================] - 0s - loss: 0.3998 - acc: 0.8349   
Epoch 98/100
7200/7200 [==============================] - 0s - loss: 0.3998 - acc: 0.8363   
Epoch 99/100
7200/7200 [==============================] - 0s - loss: 0.3997 - acc: 0.8357   
Epoch 100/100
7200/7200 [==============================] - 0s - loss: 0.4001 - acc: 0.8358   
5952/7200 [=======================>......] - ETA: 0sEpoch 1/100
7200/7200 [==============================] - 1s - loss: 0.6219 - acc: 0.7968   
Epoch 2/100
7200/7200 [==============================] - 0s - loss: 0.4684 - acc: 0.7967   
Epoch 3/100
7200/7200 [==============================] - 0s - loss: 0.4372 - acc: 0.7967   
Epoch 4/100
7200/7200 [==============================] - 0s - loss: 0.4317 - acc: 0.7967   
Epoch 5/100
7200/7200 [==============================] - 0s - loss: 0.4287 - acc: 0.7967   
Epoch 6/100
7200/7200 [==============================] - 0s - loss: 0.4268 - acc: 0.7967   
Epoch 7/100
7200/7200 [==============================] - 0s - loss: 0.4249 - acc: 0.7967   
Epoch 8/100
7200/7200 [==============================] - 0s - loss: 0.4226 - acc: 0.7974   
Epoch 9/100
7200/7200 [==============================] - 0s - loss: 0.4197 - acc: 0.8181   
Epoch 10/100
7200/7200 [==============================] - 0s - loss: 0.4168 - acc: 0.8250   
Epoch 11/100
7200/7200 [==============================] - 0s - loss: 0.4140 - acc: 0.8282   
Epoch 12/100
7200/7200 [==============================] - 0s - loss: 0.4116 - acc: 0.8311   
Epoch 13/100
7200/7200 [==============================] - 0s - loss: 0.4093 - acc: 0.8318   
Epoch 14/100
7200/7200 [==============================] - 0s - loss: 0.4078 - acc: 0.8333   
Epoch 15/100
7200/7200 [==============================] - 0s - loss: 0.4063 - acc: 0.8339   
Epoch 16/100
7200/7200 [==============================] - 0s - loss: 0.4049 - acc: 0.8358   
Epoch 17/100
7200/7200 [==============================] - 0s - loss: 0.4038 - acc: 0.8367   
Epoch 18/100
7200/7200 [==============================] - 0s - loss: 0.4028 - acc: 0.8356   
Epoch 19/100
7200/7200 [==============================] - 0s - loss: 0.4020 - acc: 0.8347   
Epoch 20/100
7200/7200 [==============================] - 0s - loss: 0.4014 - acc: 0.8364   
Epoch 21/100
7200/7200 [==============================] - 0s - loss: 0.4007 - acc: 0.8368   
Epoch 22/100
7200/7200 [==============================] - 0s - loss: 0.4001 - acc: 0.8358   
Epoch 23/100
7200/7200 [==============================] - 0s - loss: 0.3997 - acc: 0.8381   
Epoch 24/100
7200/7200 [==============================] - 0s - loss: 0.3992 - acc: 0.8368   
Epoch 25/100
7200/7200 [==============================] - 0s - loss: 0.3987 - acc: 0.8357   
Epoch 26/100
7200/7200 [==============================] - 0s - loss: 0.3982 - acc: 0.8361   
Epoch 27/100
7200/7200 [==============================] - 0s - loss: 0.3978 - acc: 0.8371   
Epoch 28/100
7200/7200 [==============================] - 0s - loss: 0.3974 - acc: 0.8364   
Epoch 29/100
7200/7200 [==============================] - 0s - loss: 0.3969 - acc: 0.8367   
Epoch 30/100
7200/7200 [==============================] - 0s - loss: 0.3966 - acc: 0.8369   
Epoch 31/100
7200/7200 [==============================] - 0s - loss: 0.3966 - acc: 0.8363   
Epoch 32/100
7200/7200 [==============================] - 0s - loss: 0.3962 - acc: 0.8368   
Epoch 33/100
7200/7200 [==============================] - 0s - loss: 0.3958 - acc: 0.8381   
Epoch 34/100
7200/7200 [==============================] - 0s - loss: 0.3958 - acc: 0.8367   
Epoch 35/100
7200/7200 [==============================] - 0s - loss: 0.3955 - acc: 0.8367   
Epoch 36/100
7200/7200 [==============================] - 0s - loss: 0.3955 - acc: 0.8365   
Epoch 37/100
7200/7200 [==============================] - 0s - loss: 0.3951 - acc: 0.8356   
Epoch 38/100
7200/7200 [==============================] - 0s - loss: 0.3951 - acc: 0.8365   
Epoch 39/100
7200/7200 [==============================] - 0s - loss: 0.3949 - acc: 0.8379   
Epoch 40/100
7200/7200 [==============================] - 0s - loss: 0.3948 - acc: 0.8367   
Epoch 41/100
7200/7200 [==============================] - 0s - loss: 0.3948 - acc: 0.8368   
Epoch 42/100
7200/7200 [==============================] - 0s - loss: 0.3945 - acc: 0.8371   
Epoch 43/100
7200/7200 [==============================] - 0s - loss: 0.3944 - acc: 0.8375   
Epoch 44/100
7200/7200 [==============================] - 0s - loss: 0.3944 - acc: 0.8374   
Epoch 45/100
7200/7200 [==============================] - 0s - loss: 0.3940 - acc: 0.8372   
Epoch 46/100
7200/7200 [==============================] - 0s - loss: 0.3941 - acc: 0.8372   
Epoch 47/100
7200/7200 [==============================] - 0s - loss: 0.3940 - acc: 0.8371   
Epoch 48/100
7200/7200 [==============================] - 0s - loss: 0.3941 - acc: 0.8371   
Epoch 49/100
7200/7200 [==============================] - 0s - loss: 0.3938 - acc: 0.8360   
Epoch 50/100
7200/7200 [==============================] - 0s - loss: 0.3936 - acc: 0.8360   - ETA: 0s - loss: 0.4044 - ac
Epoch 51/100
7200/7200 [==============================] - 0s - loss: 0.3933 - acc: 0.8371   
Epoch 52/100
7200/7200 [==============================] - 0s - loss: 0.3937 - acc: 0.8382   
Epoch 53/100
7200/7200 [==============================] - 0s - loss: 0.3935 - acc: 0.8382   
Epoch 54/100
7200/7200 [==============================] - 0s - loss: 0.3935 - acc: 0.8375   
Epoch 55/100
7200/7200 [==============================] - 0s - loss: 0.3931 - acc: 0.8367   
Epoch 56/100
7200/7200 [==============================] - 0s - loss: 0.3933 - acc: 0.8389   
Epoch 57/100
7200/7200 [==============================] - 0s - loss: 0.3931 - acc: 0.8379   
Epoch 58/100
7200/7200 [==============================] - 0s - loss: 0.3932 - acc: 0.8383   
Epoch 59/100
7200/7200 [==============================] - 0s - loss: 0.3929 - acc: 0.8387   
Epoch 60/100
7200/7200 [==============================] - 0s - loss: 0.3931 - acc: 0.8382   
Epoch 61/100
7200/7200 [==============================] - 0s - loss: 0.3929 - acc: 0.8376   
Epoch 62/100
7200/7200 [==============================] - 0s - loss: 0.3929 - acc: 0.8376   
Epoch 63/100
7200/7200 [==============================] - 0s - loss: 0.3926 - acc: 0.8383   
Epoch 64/100
7200/7200 [==============================] - 0s - loss: 0.3927 - acc: 0.8386   
Epoch 65/100
7200/7200 [==============================] - 0s - loss: 0.3927 - acc: 0.8375   
Epoch 66/100
7200/7200 [==============================] - 0s - loss: 0.3925 - acc: 0.8385   
Epoch 67/100
7200/7200 [==============================] - 0s - loss: 0.3927 - acc: 0.8376   
Epoch 68/100
7200/7200 [==============================] - 0s - loss: 0.3927 - acc: 0.8389   
Epoch 69/100
7200/7200 [==============================] - 0s - loss: 0.3923 - acc: 0.8379   
Epoch 70/100
7200/7200 [==============================] - 0s - loss: 0.3927 - acc: 0.8394   
Epoch 71/100
7200/7200 [==============================] - 0s - loss: 0.3927 - acc: 0.8375   
Epoch 72/100
7200/7200 [==============================] - 0s - loss: 0.3925 - acc: 0.8378   
Epoch 73/100
7200/7200 [==============================] - ETA: 0s - loss: 0.3910 - acc: 0.840 - 0s - loss: 0.3922 - acc: 0.8399   
Epoch 74/100
7200/7200 [==============================] - 0s - loss: 0.3923 - acc: 0.8389   
Epoch 75/100
7200/7200 [==============================] - 0s - loss: 0.3919 - acc: 0.8387   
Epoch 76/100
7200/7200 [==============================] - 0s - loss: 0.3922 - acc: 0.8383   
Epoch 77/100
7200/7200 [==============================] - 0s - loss: 0.3924 - acc: 0.8393   
Epoch 78/100
7200/7200 [==============================] - 0s - loss: 0.3920 - acc: 0.8376   
Epoch 79/100
7200/7200 [==============================] - 0s - loss: 0.3921 - acc: 0.8379   
Epoch 80/100
7200/7200 [==============================] - 0s - loss: 0.3922 - acc: 0.8389   
Epoch 81/100
7200/7200 [==============================] - 0s - loss: 0.3920 - acc: 0.8383   
Epoch 82/100
7200/7200 [==============================] - 0s - loss: 0.3922 - acc: 0.8383   
Epoch 83/100
7200/7200 [==============================] - 0s - loss: 0.3918 - acc: 0.8401   
Epoch 84/100
7200/7200 [==============================] - 0s - loss: 0.3919 - acc: 0.8364   
Epoch 85/100
7200/7200 [==============================] - 0s - loss: 0.3920 - acc: 0.8393   
Epoch 86/100
7200/7200 [==============================] - 0s - loss: 0.3922 - acc: 0.8381   
Epoch 87/100
7200/7200 [==============================] - 0s - loss: 0.3919 - acc: 0.8379   
Epoch 88/100
7200/7200 [==============================] - 0s - loss: 0.3920 - acc: 0.8389   
Epoch 89/100
7200/7200 [==============================] - 0s - loss: 0.3919 - acc: 0.8399   
Epoch 90/100
7200/7200 [==============================] - 0s - loss: 0.3919 - acc: 0.8390   
Epoch 91/100
7200/7200 [==============================] - 0s - loss: 0.3921 - acc: 0.8379   
Epoch 92/100
7200/7200 [==============================] - 0s - loss: 0.3917 - acc: 0.8376   
Epoch 93/100
7200/7200 [==============================] - 0s - loss: 0.3917 - acc: 0.8374   
Epoch 94/100
7200/7200 [==============================] - 0s - loss: 0.3918 - acc: 0.8382   
Epoch 95/100
7200/7200 [==============================] - 0s - loss: 0.3918 - acc: 0.8382   
Epoch 96/100
7200/7200 [==============================] - 0s - loss: 0.3919 - acc: 0.8396   
Epoch 97/100
7200/7200 [==============================] - 0s - loss: 0.3920 - acc: 0.8401   
Epoch 98/100
7200/7200 [==============================] - 0s - loss: 0.3919 - acc: 0.8389   
Epoch 99/100
7200/7200 [==============================] - 0s - loss: 0.3919 - acc: 0.8376   
Epoch 100/100
7200/7200 [==============================] - 0s - loss: 0.3918 - acc: 0.8369   
6816/7200 [===========================>..] - ETA: 0sEpoch 1/100
7200/7200 [==============================] - 1s - loss: 0.5925 - acc: 0.7957   
Epoch 2/100
7200/7200 [==============================] - 0s - loss: 0.4508 - acc: 0.7956   
Epoch 3/100
7200/7200 [==============================] - 0s - loss: 0.4356 - acc: 0.7956   
Epoch 4/100
7200/7200 [==============================] - 0s - loss: 0.4305 - acc: 0.7956   
Epoch 5/100
7200/7200 [==============================] - 0s - loss: 0.4278 - acc: 0.7956   
Epoch 6/100
7200/7200 [==============================] - 0s - loss: 0.4256 - acc: 0.7956   
Epoch 7/100
7200/7200 [==============================] - 0s - loss: 0.4229 - acc: 0.7961   
Epoch 8/100
7200/7200 [==============================] - 0s - loss: 0.4208 - acc: 0.8158   
Epoch 9/100
7200/7200 [==============================] - 0s - loss: 0.4195 - acc: 0.8192   
Epoch 10/100
7200/7200 [==============================] - 0s - loss: 0.4184 - acc: 0.8203   
Epoch 11/100
7200/7200 [==============================] - 0s - loss: 0.4170 - acc: 0.8257   
Epoch 12/100
7200/7200 [==============================] - 0s - loss: 0.4159 - acc: 0.8272   
Epoch 13/100
7200/7200 [==============================] - 0s - loss: 0.4148 - acc: 0.8285   
Epoch 14/100
7200/7200 [==============================] - 0s - loss: 0.4138 - acc: 0.8311   
Epoch 15/100
7200/7200 [==============================] - 0s - loss: 0.4129 - acc: 0.8321   
Epoch 16/100
7200/7200 [==============================] - 0s - loss: 0.4123 - acc: 0.8324   
Epoch 17/100
7200/7200 [==============================] - 0s - loss: 0.4117 - acc: 0.8340   
Epoch 18/100
7200/7200 [==============================] - 0s - loss: 0.4111 - acc: 0.8346   
Epoch 19/100
7200/7200 [==============================] - 0s - loss: 0.4103 - acc: 0.8339   
Epoch 20/100
7200/7200 [==============================] - 0s - loss: 0.4098 - acc: 0.8340   
Epoch 21/100
7200/7200 [==============================] - 0s - loss: 0.4093 - acc: 0.8343   
Epoch 22/100
7200/7200 [==============================] - 0s - loss: 0.4088 - acc: 0.8354   
Epoch 23/100
7200/7200 [==============================] - 0s - loss: 0.4083 - acc: 0.8358   
Epoch 24/100
7200/7200 [==============================] - 0s - loss: 0.4080 - acc: 0.8354   
Epoch 25/100
7200/7200 [==============================] - 0s - loss: 0.4074 - acc: 0.8351   
Epoch 26/100
7200/7200 [==============================] - 0s - loss: 0.4070 - acc: 0.8347   
Epoch 27/100
7200/7200 [==============================] - 0s - loss: 0.4068 - acc: 0.8360   
Epoch 28/100
7200/7200 [==============================] - 0s - loss: 0.4068 - acc: 0.8357   
Epoch 29/100
7200/7200 [==============================] - 0s - loss: 0.4063 - acc: 0.8365   
Epoch 30/100
7200/7200 [==============================] - 0s - loss: 0.4060 - acc: 0.8365   
Epoch 31/100
7200/7200 [==============================] - 0s - loss: 0.4060 - acc: 0.8346   
Epoch 32/100
7200/7200 [==============================] - 0s - loss: 0.4057 - acc: 0.8365   
Epoch 33/100
7200/7200 [==============================] - 0s - loss: 0.4055 - acc: 0.8356   
Epoch 34/100
7200/7200 [==============================] - 0s - loss: 0.4053 - acc: 0.8364   
Epoch 35/100
7200/7200 [==============================] - 0s - loss: 0.4051 - acc: 0.8367   
Epoch 36/100
7200/7200 [==============================] - 0s - loss: 0.4049 - acc: 0.8360   
Epoch 37/100
7200/7200 [==============================] - 0s - loss: 0.4048 - acc: 0.8357   
Epoch 38/100
7200/7200 [==============================] - 0s - loss: 0.4042 - acc: 0.8358   
Epoch 39/100
7200/7200 [==============================] - 0s - loss: 0.4044 - acc: 0.8349   
Epoch 40/100
7200/7200 [==============================] - 0s - loss: 0.4042 - acc: 0.8351   
Epoch 41/100
7200/7200 [==============================] - 0s - loss: 0.4041 - acc: 0.8365   
Epoch 42/100
7200/7200 [==============================] - 0s - loss: 0.4039 - acc: 0.8357   
Epoch 43/100
7200/7200 [==============================] - 0s - loss: 0.4037 - acc: 0.8354   
Epoch 44/100
7200/7200 [==============================] - 0s - loss: 0.4030 - acc: 0.8358   
Epoch 45/100
7200/7200 [==============================] - 0s - loss: 0.4038 - acc: 0.8360   
Epoch 46/100
7200/7200 [==============================] - 0s - loss: 0.4033 - acc: 0.8344   
Epoch 47/100
7200/7200 [==============================] - 0s - loss: 0.4031 - acc: 0.8368   
Epoch 48/100
7200/7200 [==============================] - 0s - loss: 0.4033 - acc: 0.8357   
Epoch 49/100
7200/7200 [==============================] - 0s - loss: 0.4029 - acc: 0.8349   
Epoch 50/100
7200/7200 [==============================] - 0s - loss: 0.4030 - acc: 0.8357   
Epoch 51/100
7200/7200 [==============================] - 0s - loss: 0.4029 - acc: 0.8354   
Epoch 52/100
7200/7200 [==============================] - 0s - loss: 0.4025 - acc: 0.8365   
Epoch 53/100
7200/7200 [==============================] - 0s - loss: 0.4023 - acc: 0.8356   
Epoch 54/100
7200/7200 [==============================] - 0s - loss: 0.4026 - acc: 0.8363   
Epoch 55/100
7200/7200 [==============================] - 0s - loss: 0.4023 - acc: 0.8365   
Epoch 56/100
7200/7200 [==============================] - 0s - loss: 0.4023 - acc: 0.8358   
Epoch 57/100
7200/7200 [==============================] - 0s - loss: 0.4022 - acc: 0.8358   
Epoch 58/100
7200/7200 [==============================] - 0s - loss: 0.4019 - acc: 0.8356   
Epoch 59/100
7200/7200 [==============================] - 0s - loss: 0.4020 - acc: 0.8358   
Epoch 60/100
7200/7200 [==============================] - 0s - loss: 0.4016 - acc: 0.8349   
Epoch 61/100
7200/7200 [==============================] - 0s - loss: 0.4019 - acc: 0.8350   
Epoch 62/100
7200/7200 [==============================] - 0s - loss: 0.4016 - acc: 0.8343   
Epoch 63/100
7200/7200 [==============================] - 0s - loss: 0.4019 - acc: 0.8358   
Epoch 64/100
7200/7200 [==============================] - 0s - loss: 0.4016 - acc: 0.8351   
Epoch 65/100
7200/7200 [==============================] - 0s - loss: 0.4018 - acc: 0.8353   
Epoch 66/100
7200/7200 [==============================] - 0s - loss: 0.4014 - acc: 0.8360   
Epoch 67/100
7200/7200 [==============================] - 0s - loss: 0.4016 - acc: 0.8343   
Epoch 68/100
7200/7200 [==============================] - 0s - loss: 0.4015 - acc: 0.8364   
Epoch 69/100
7200/7200 [==============================] - 0s - loss: 0.4015 - acc: 0.8367   
Epoch 70/100
7200/7200 [==============================] - 0s - loss: 0.4011 - acc: 0.8358   
Epoch 71/100
7200/7200 [==============================] - 0s - loss: 0.4016 - acc: 0.8350   
Epoch 72/100
7200/7200 [==============================] - 0s - loss: 0.4014 - acc: 0.8372   
Epoch 73/100
7200/7200 [==============================] - 0s - loss: 0.4013 - acc: 0.8353   
Epoch 74/100
7200/7200 [==============================] - 0s - loss: 0.4006 - acc: 0.8361   
Epoch 75/100
7200/7200 [==============================] - 0s - loss: 0.4011 - acc: 0.8372   
Epoch 76/100
7200/7200 [==============================] - 0s - loss: 0.4010 - acc: 0.8365   
Epoch 77/100
7200/7200 [==============================] - 0s - loss: 0.4010 - acc: 0.8349   
Epoch 78/100
7200/7200 [==============================] - 0s - loss: 0.4009 - acc: 0.8357   
Epoch 79/100
7200/7200 [==============================] - 0s - loss: 0.4009 - acc: 0.8353   
Epoch 80/100
7200/7200 [==============================] - 0s - loss: 0.4009 - acc: 0.8364   
Epoch 81/100
7200/7200 [==============================] - 0s - loss: 0.4009 - acc: 0.8363   
Epoch 82/100
7200/7200 [==============================] - 0s - loss: 0.4005 - acc: 0.8374   
Epoch 83/100
7200/7200 [==============================] - 0s - loss: 0.4005 - acc: 0.8351   
Epoch 84/100
7200/7200 [==============================] - 0s - loss: 0.4007 - acc: 0.8358   
Epoch 85/100
7200/7200 [==============================] - 0s - loss: 0.4009 - acc: 0.8365   
Epoch 86/100
7200/7200 [==============================] - 0s - loss: 0.4006 - acc: 0.8365   
Epoch 87/100
7200/7200 [==============================] - 0s - loss: 0.4006 - acc: 0.8365   
Epoch 88/100
7200/7200 [==============================] - 0s - loss: 0.4004 - acc: 0.8367   
Epoch 89/100
7200/7200 [==============================] - 0s - loss: 0.4009 - acc: 0.8358   
Epoch 90/100
7200/7200 [==============================] - 0s - loss: 0.4006 - acc: 0.8361   
Epoch 91/100
7200/7200 [==============================] - 0s - loss: 0.4008 - acc: 0.8344   
Epoch 92/100
7200/7200 [==============================] - 0s - loss: 0.4004 - acc: 0.8358   
Epoch 93/100
7200/7200 [==============================] - 0s - loss: 0.4003 - acc: 0.8372   
Epoch 94/100
7200/7200 [==============================] - 0s - loss: 0.4002 - acc: 0.8365   
Epoch 95/100
7200/7200 [==============================] - 0s - loss: 0.4003 - acc: 0.8371   
Epoch 96/100
7200/7200 [==============================] - 0s - loss: 0.4004 - acc: 0.8357   
Epoch 97/100
7200/7200 [==============================] - 0s - loss: 0.4004 - acc: 0.8357   
Epoch 98/100
7200/7200 [==============================] - 0s - loss: 0.4004 - acc: 0.8356   
Epoch 99/100
7200/7200 [==============================] - 0s - loss: 0.4004 - acc: 0.8363   
Epoch 100/100
7200/7200 [==============================] - 0s - loss: 0.4004 - acc: 0.8372   
5856/7200 [=======================>......] - ETA: 0sEpoch 1/100
7200/7200 [==============================] - 1s - loss: 0.6027 - acc: 0.7972   
Epoch 2/100
7200/7200 [==============================] - 0s - loss: 0.4529 - acc: 0.7975   
Epoch 3/100
7200/7200 [==============================] - 0s - loss: 0.4349 - acc: 0.7975   
Epoch 4/100
7200/7200 [==============================] - 0s - loss: 0.4299 - acc: 0.7975   
Epoch 5/100
7200/7200 [==============================] - 0s - loss: 0.4262 - acc: 0.7975   
Epoch 6/100
7200/7200 [==============================] - 0s - loss: 0.4244 - acc: 0.7975   
Epoch 7/100
7200/7200 [==============================] - 0s - loss: 0.4220 - acc: 0.7975   
Epoch 8/100
7200/7200 [==============================] - 0s - loss: 0.4199 - acc: 0.7975   
Epoch 9/100
7200/7200 [==============================] - 0s - loss: 0.4180 - acc: 0.8078   
Epoch 10/100
7200/7200 [==============================] - 0s - loss: 0.4167 - acc: 0.8225   
Epoch 11/100
7200/7200 [==============================] - 0s - loss: 0.4154 - acc: 0.8249   
Epoch 12/100
7200/7200 [==============================] - 0s - loss: 0.4144 - acc: 0.8244   
Epoch 13/100
7200/7200 [==============================] - 0s - loss: 0.4134 - acc: 0.8288   
Epoch 14/100
7200/7200 [==============================] - 0s - loss: 0.4123 - acc: 0.8296   
Epoch 15/100
7200/7200 [==============================] - 0s - loss: 0.4116 - acc: 0.8297   
Epoch 16/100
7200/7200 [==============================] - 0s - loss: 0.4109 - acc: 0.8329   
Epoch 17/100
7200/7200 [==============================] - 0s - loss: 0.4101 - acc: 0.8322   
Epoch 18/100
7200/7200 [==============================] - 0s - loss: 0.4090 - acc: 0.8329   
Epoch 19/100
7200/7200 [==============================] - 0s - loss: 0.4089 - acc: 0.8335   
Epoch 20/100
7200/7200 [==============================] - 0s - loss: 0.4083 - acc: 0.8331   
Epoch 21/100
7200/7200 [==============================] - 0s - loss: 0.4077 - acc: 0.8342   
Epoch 22/100
7200/7200 [==============================] - 0s - loss: 0.4072 - acc: 0.8346   
Epoch 23/100
7200/7200 [==============================] - 0s - loss: 0.4069 - acc: 0.8354   
Epoch 24/100
7200/7200 [==============================] - 0s - loss: 0.4064 - acc: 0.8356   
Epoch 25/100
7200/7200 [==============================] - 0s - loss: 0.4063 - acc: 0.8346   
Epoch 26/100
7200/7200 [==============================] - 0s - loss: 0.4057 - acc: 0.8351   
Epoch 27/100
7200/7200 [==============================] - 0s - loss: 0.4055 - acc: 0.8360   
Epoch 28/100
7200/7200 [==============================] - 0s - loss: 0.4050 - acc: 0.8361   
Epoch 29/100
7200/7200 [==============================] - 0s - loss: 0.4050 - acc: 0.8369   
Epoch 30/100
7200/7200 [==============================] - 0s - loss: 0.4047 - acc: 0.8361   
Epoch 31/100
7200/7200 [==============================] - 0s - loss: 0.4046 - acc: 0.8360   
Epoch 32/100
7200/7200 [==============================] - 0s - loss: 0.4044 - acc: 0.8365   
Epoch 33/100
7200/7200 [==============================] - 0s - loss: 0.4041 - acc: 0.8369   
Epoch 34/100
7200/7200 [==============================] - 0s - loss: 0.4036 - acc: 0.8364   
Epoch 35/100
7200/7200 [==============================] - 0s - loss: 0.4037 - acc: 0.8361   
Epoch 36/100
7200/7200 [==============================] - 0s - loss: 0.4035 - acc: 0.8369   
Epoch 37/100
7200/7200 [==============================] - 0s - loss: 0.4030 - acc: 0.8361   
Epoch 38/100
7200/7200 [==============================] - 0s - loss: 0.4028 - acc: 0.8356   
Epoch 39/100
7200/7200 [==============================] - 0s - loss: 0.4026 - acc: 0.8361   
Epoch 40/100
7200/7200 [==============================] - 0s - loss: 0.4025 - acc: 0.8360   
Epoch 41/100
7200/7200 [==============================] - 0s - loss: 0.4024 - acc: 0.8364   
Epoch 42/100
7200/7200 [==============================] - 0s - loss: 0.4021 - acc: 0.8364   
Epoch 43/100
7200/7200 [==============================] - 0s - loss: 0.4019 - acc: 0.8368   
Epoch 44/100
7200/7200 [==============================] - 0s - loss: 0.4017 - acc: 0.8371   
Epoch 45/100
7200/7200 [==============================] - 0s - loss: 0.4019 - acc: 0.8365   
Epoch 46/100
7200/7200 [==============================] - 0s - loss: 0.4017 - acc: 0.8361   
Epoch 47/100
7200/7200 [==============================] - 0s - loss: 0.4012 - acc: 0.8371   
Epoch 48/100
7200/7200 [==============================] - 0s - loss: 0.4011 - acc: 0.8368   
Epoch 49/100
7200/7200 [==============================] - 0s - loss: 0.4012 - acc: 0.8368   
Epoch 50/100
7200/7200 [==============================] - 0s - loss: 0.4008 - acc: 0.8363   
Epoch 51/100
7200/7200 [==============================] - 0s - loss: 0.4008 - acc: 0.8364   
Epoch 52/100
7200/7200 [==============================] - 0s - loss: 0.4007 - acc: 0.8371   
Epoch 53/100
7200/7200 [==============================] - 0s - loss: 0.4007 - acc: 0.8367   
Epoch 54/100
7200/7200 [==============================] - 0s - loss: 0.4005 - acc: 0.8360   
Epoch 55/100
7200/7200 [==============================] - 0s - loss: 0.4005 - acc: 0.8358   
Epoch 56/100
7200/7200 [==============================] - 0s - loss: 0.4002 - acc: 0.8360   
Epoch 57/100
7200/7200 [==============================] - 0s - loss: 0.4002 - acc: 0.8375   
Epoch 58/100
7200/7200 [==============================] - 0s - loss: 0.3996 - acc: 0.8363   
Epoch 59/100
7200/7200 [==============================] - 0s - loss: 0.4001 - acc: 0.8367   
Epoch 60/100
7200/7200 [==============================] - 0s - loss: 0.3996 - acc: 0.8368   
Epoch 61/100
7200/7200 [==============================] - 0s - loss: 0.4000 - acc: 0.8365   
Epoch 62/100
7200/7200 [==============================] - 0s - loss: 0.3997 - acc: 0.8357   
Epoch 63/100
7200/7200 [==============================] - 0s - loss: 0.3998 - acc: 0.8364   
Epoch 64/100
7200/7200 [==============================] - 0s - loss: 0.3997 - acc: 0.8357   
Epoch 65/100
7200/7200 [==============================] - 0s - loss: 0.3997 - acc: 0.8367   
Epoch 66/100
7200/7200 [==============================] - 0s - loss: 0.3995 - acc: 0.8375   
Epoch 67/100
7200/7200 [==============================] - 0s - loss: 0.3992 - acc: 0.8378   
Epoch 68/100
7200/7200 [==============================] - 0s - loss: 0.3994 - acc: 0.8361   
Epoch 69/100
7200/7200 [==============================] - 0s - loss: 0.3993 - acc: 0.8357   
Epoch 70/100
7200/7200 [==============================] - 0s - loss: 0.3993 - acc: 0.8358   
Epoch 71/100
7200/7200 [==============================] - 0s - loss: 0.3992 - acc: 0.8363   
Epoch 72/100
7200/7200 [==============================] - 0s - loss: 0.3991 - acc: 0.8356   
Epoch 73/100
7200/7200 [==============================] - 0s - loss: 0.3990 - acc: 0.8360   
Epoch 74/100
7200/7200 [==============================] - 0s - loss: 0.3989 - acc: 0.8353   
Epoch 75/100
7200/7200 [==============================] - 0s - loss: 0.3989 - acc: 0.8365   
Epoch 76/100
7200/7200 [==============================] - 0s - loss: 0.3989 - acc: 0.8360   
Epoch 77/100
7200/7200 [==============================] - 0s - loss: 0.3991 - acc: 0.8353   
Epoch 78/100
7200/7200 [==============================] - 0s - loss: 0.3990 - acc: 0.8360   
Epoch 79/100
7200/7200 [==============================] - 0s - loss: 0.3989 - acc: 0.8347   
Epoch 80/100
7200/7200 [==============================] - 0s - loss: 0.3989 - acc: 0.8358   
Epoch 81/100
7200/7200 [==============================] - 0s - loss: 0.3988 - acc: 0.8365   
Epoch 82/100
7200/7200 [==============================] - 0s - loss: 0.3987 - acc: 0.8368   
Epoch 83/100
7200/7200 [==============================] - 0s - loss: 0.3985 - acc: 0.8367   
Epoch 84/100
7200/7200 [==============================] - 0s - loss: 0.3987 - acc: 0.8360   
Epoch 85/100
7200/7200 [==============================] - 0s - loss: 0.3985 - acc: