DHlab_logo_web_no_red.png

Velkommen til Nasjonalbibliotekets DH-LAB

Formålet med disse sidene er å gjøre forskere istand til å utføre tekstanalyser i Nasjonalbibliotekets digitaliserte samlinger av aviser og bøker.

Alt materiale er tilrettelagt for python-kode i Jupyter Notebook. Hver enkelt notebook kan lastes ned ved å trykke på ikonet øverst i høyre hjørne. For å kunne kjøre koden må fila lagres som .ipynb

Alle eksemplene kan også utføres i Binder. Klikk på symbolet med de tre ringene som å komme til Binder-versjonen.

Filformatet er .ipynb og kan åpnes i Jupyter Notebook. Jupyter Notebook lastes ned fra Anaconda Distribution. Velg nyeste versjon av Python for ditt operativsystem.

For en innføring i Python og Jupyter Notebook, se for eksempel Jupyter Notebook: An Introduction

Importer modulen dhlab fra PyPi

dhlab inneholder de pythonmodulene som trengs for å undersøke tekstene i Nasjonalbibliotekets samling. Modulen installeres med !pip install dhlab

In [ ]:
!pip install dhlab

Nå er dhlab installert på maskinen din, og du trenger ikke å gjøre det flere ganger. Alle pythonmoduler oppdateres fra tid til annen, skriv !pip install --upgrade dhlab for å oppdatere.

Innholdet i dhlab

dhlab inneholder ulike moduler som må installeres i hver enkelt notebook for at koden skal fungere.

skriv import dhlab.+tab for visning og valg av modulene

In [3]:
import dhlab.nbtext as nb
from dhlab.module_update import css
css()
Out[3]:

Eksempelfiler

Nedenfor er en rekke eksempler på analyser som kan gjøres i Nasjonalbibliotekets tekster.

Forskningsartikler

Hjelp!