จำแนกประเภทดอกไม้ด้วย KNN

ในบทความนี้เราจะมาดูวิธีการสร้างตัวจำแนกประเภทแบบง่ายๆโดยใช้ KNN สมมติสถานการณ์จริง ใช้ข้อมูลจริง (บทความนี้ลิงก์มาจากหน้านี้)

เรามีข้อมูลตัวอย่างของดอกไม้ 3 ประเภท (Iris Setosa, Iris Versicolour, และ Iris Virginica) เป็นตาราง แต่ละตัวอย่างประกอบด้วยความยาวของใบ (sepal length) ความยาวของกลีบดอกไม้ (petal length) และประเภทของดอกไม้

ความยาวใบ ความยาวกลีบ ประเภท
5.1 1.4 Setosa
4.9 1.4 Setosa
7.0 4.7 Versicolour
6.4 4.5 Versicolour
6.3 3.3 Virginica
$\vdots$ $\vdots$ $\vdots$

ดอกไม้แต่ละประเภทมี 50 ตัวอย่าง ทั้งหมดก็ 150 ตัวอย่าง โจทย์คือให้ สร้างโมเดลเพื่อจำแนกประเภทดอกไม้จากชุดการสอนนี้ โดยที่ถ้ามีข้อมูลของดอกไม้อันใหม่เข้ามา เช่น ความยาวใบ 5.5, ความยาวกลีบ 4.5 เราสามารถบอกประเภทของดอกไม้ได้อย่างอัตโนมัติ ตัวจำแนกประเภทไม่ใช่แค่ท่องจำชุดการสอนที่มี 150 ดอกที่ให้มา แต่ต้องสามารถบอกประเภทของตัวอย่างใหม่ที่ไม่ได้อยู่ในตารางได้ด้วย ทำไงล่ะ ?

Setosa Versicolour Virginica

ภาพจาก Wikipedia https://en.wikipedia.org/wiki/Iris_flower_data_set

ปัญหาลักษณะนี้คือสิ่งที่ data scientist ต้องเจอประจำ ในบทความนี้เราจะใช้ K-nearest neighbours (KNN) เป็นตัวจำแนกประเภท โดยที่ข้อมูลที่ใช้คือ Iris data ซึ่งดาวน์โหลดได้จาก https://archive.ics.uci.edu/ml/datasets/Iris หรือดูเป็นตารางเต็มๆได้ที่ https://en.wikipedia.org/wiki/Iris_flower_data_set#Data_set จริงๆแล้ว data set นี้ตัวอย่างแต่ละตัวมีคุณลักษณะ 4 อย่าง คือมีความกว้างของใบและความกว้างของกลีบด้วย แต่เราจะตัด 2 ตัวแปรนั้นออก เพื่อให้เหลือแค่ 2 มิติ คือ ความยาวของใบและกลีบ จะได้ plot ดูและอธิบายได้ง่าย

บทความนี้เขียนด้วย IPython notebook สำหรับผู้ที่ไม่ทราบ cell ที่มีคำว่า "In [x]:" อยู่ด้านซ้ายจะเป็น code ภาษา Python ที่ผู้เขียนใช้ สามารถอ่านข้ามไปได้หากไม่สนใจเรื่อง code บทความนี้จะไม่อธิบาย code มากนัก

plot ข้อมูลดู

เรามาเริ่มกันด้วยการเช็คข้อมูลที่มีอยู่ก่อน วิธีที่ง่ายที่สุดคือ plot 2 มิติ โดยให้แต่ละจุดเป็นหนึ่งตัวอย่าง และให้แต่ละสีแทนประเภทของดอกไม้

In [37]:
# เรียกใช้ไลบรารี่ที่จำเป็น
%matplotlib inline
import numpy as np
import matplotlib
import matplotlib.pyplot as plt
from sklearn import datasets
from __future__ import unicode_literals

matplotlib.rc('font', family='Garuda')
np.random.seed(2)
In [38]:
iris = datasets.load_iris()
# X เป็น array 150x2 เหมือนตารางด้านบน
X = iris.data[:, [0, 2]]
# Y คือประเภทของดอกไม้ แทนด้วย 0=Setosa,1=Versicolour,2=Virginica
Y = iris.target
In [39]:
# plot ข้อมูล
#plt.figure(1, figsize=(7, 5))
plt.plot(X[Y==0, 0], X[Y==0, 1], 'or', label='Setosa')
plt.plot(X[Y==1, 0], X[Y==1, 1], 'og', label='Versicolour')
plt.plot(X[Y==2, 0], X[Y==2, 1], 'ob', label='Virginica')
plt.xlabel('ความยาวใบ')
plt.ylabel('ความยาวกลีบ')
plt.legend(loc='best')
Out[39]:
<matplotlib.legend.Legend at 0x7f85ec8876d0>

จะเห็นว่าตัวอย่างดอกไม้แต่ละประเภทเกาะกลุ่มกัน แปลว่าปัญหาการจำแนกประเภทอันนี้ไม่ยากมากนัก ขอเสริมอีกหน่อย หากลองเทียบกับข้อมูลต่อไปนี้ (ข้อมูลเทียมที่สุ่มขึ้นมา)

In [40]:
# สร้างข้อมูลเทียมที่ตัวอย่างจากต่างประเภทกันทับซ้อนกัน
nc = 50
cov = np.array([[1, 0.7], [0.3, 0.7]])
X_toy_0 = np.random.randn(nc, 2).dot(cov)
X_toy_1 = np.random.randn(nc, 2).dot(np.diag([2, 0.4])) + np.array([1, 0])

# plot ข้อมูลเทียม
plt.plot(X_toy_0[:, 0], X_toy_0[:, 1], 'or')
plt.plot(X_toy_1[:, 0], X_toy_1[:, 1], 'og')
Out[40]:
[<matplotlib.lines.Line2D at 0x7f85ec83e4d0>]

ในปัญหานี้ข้อมูลของ 2 ประเภททับกัน การจำแนกประเภทจะทำได้ยากกว่า (ความผิดพลาดจะสูงกว่า) ในกรณีนี้ถ้าเป็นไปได้ก็ต้องเพิ่มตัวแปรจาก 2 มิติเป็น 3 มิติหรือมากกว่า เพื่อให้ข้อมูลต่างประเภทกันกระจายออกจากกัน ในกรณีของดอกไม้ตัวอย่างตัวแปรที่ต้องไปเก็บเพิ่มก็เช่น ความยาวลำต้น สีดอก เป็นต้น สมมติว่าเราไปเก็บตัวแปรเพิ่มมาอีก 1 ตัว แล้ว plot เป็น 3 มิติ ข้อมูลอาจจะกลายเป็นแบบนี้

In [41]:
from mpl_toolkits.mplot3d import Axes3D 

X_toy_d3_0 = np.random.randn(nc)*0.5 + 2.0;
X_toy_d3_1 = np.random.randn(nc)*0.5 - 2.0;
# plot ข้อมูลเทียม 3 มิติ
fig = plt.figure(figsize=(7,5))
ax = fig.add_subplot(111, projection='3d')
ax.view_init(20, -100)
ax.scatter(X_toy_0[:, 0], X_toy_0[:, 1], X_toy_d3_0, c='r')
ax.scatter(X_toy_1[:, 0], X_toy_1[:, 1], X_toy_d3_1, c='g')
Out[41]:
<mpl_toolkits.mplot3d.art3d.Path3DCollection at 0x7f85eca99810>

ซึ่งสามารถแยกประเภทได้ง่ายกว่าข้อมูล 2 มิติ กลับเข้าปัญหาเดิมคือเรื่องแยกประเภทดอกไม้ กรณีนี้เราไม่จำเป็นต้องเก็บตัวแปรเพิ่มเติมเพราะดูจาก plot ข้อมูลไม่ได้ทับกันมาก

KNN

K-nearest neighbours (KNN) หรือ ขั้นตอนวิธีการค้นหาเพื่อนบ้านใกล้สุด K ตัว เป็นอัลกอริธึมจำแนกประเภทอย่างหนึ่งที่ทำงานง่ายมากตรงตามชื่อ สมมติมีตัวอย่างทดสอบใหม่เข้ามา ความยาวใบ=5.5, ความยาวกลีบ=3.1 (จุดดำ * ในภาพต่อไป) แล้วเราอยากหาว่าเป็นดอกไม้ประเภทไหน

In [42]:
xte = np.array([5.5, 3.1])
plt.plot(X[Y==0, 0], X[Y==0, 1], 'or', label='Setosa')
plt.plot(X[Y==1, 0], X[Y==1, 1], 'og', label='Versicolour')
plt.plot(X[Y==2, 0], X[Y==2, 1], 'ob', label='Virginica')
plt.plot(xte[0], xte[1], '*k', label='ตัวอย่างทดสอบ', markersize=12)
plt.xlabel('ความยาวใบ')
plt.ylabel('ความยาวกลีบ')
plt.legend(loc='best')
Out[42]:
<matplotlib.legend.Legend at 0x7f85ec616490>

วิธีของ KNN คือ

 1. กำหนดค่า K ก่อน โดยที่ K เป็นจำนวนเพื่อนบ้านใกล้ตัวที่อยากจะพิจารณา
 2. หาตัวอย่างที่อยู่ใกล้กับจุดทดสอบที่สุดมา K ตัว
 3. ดูว่าใน K ตัวอย่างนี้เป็นดอกไม้ประเภทไหนมากที่สุด จำแนกจุดทดสอบเป็นประเภทนั้น

ง่ายมาก พูดง่ายๆคือให้จุดใกล้ตัว "โหวต" ว่าควรเป็นประเภทไหนนั่นเอง จากตัวอย่างสมมติ K=1 ก็หาจุดที่ใกล้จุดทดสอบที่สุดมาหนึ่งจุด จากภาพจุดนั้นเป็นสีเขียว ก็เลยตอบว่าตัวอย่างทดสอบเป็นดอกไม้ประเภท Versicolour

เลือก K อย่างไร

แล้ว K เท่ากับเท่าไหร่ถึงจะดีที่สุด ? วิธีหนึ่งในการเลือกค่า K ที่ดีที่สุดคือการทำ cross validation แนวคิดคือให้แบ่งข้อมูลที่ได้มาตอนแรกเป็นสองส่วน ชุดฝีกสอนกับชุดทดสอบ เลือกค่า K ที่ทำให้จำนวนตัวอย่างในชุดทดสอบถูกจำแนกผิดประเภทน้อยที่สุด เอาไว้จะอธิบายเรื่องนี้ในโอกาสหน้า ในบทความนี้คิดซะว่าเรามีค่า K ที่ใช้งานได้ดีกำหนดมาแล้ว (คิดซะว่า K=1 ก็ได้)

ขอบเขตการตัดสินใจ

หากลองคิดดีๆจะเห็นว่าถ้าเรามีชุดฝึกสอนและค่า K แล้ว ทุกๆตำแหน่งใน plot ถูกกำหนดตายตัวแล้วว่าจะถูกจำแนกประเภทเป็นประเภทไหน เช่น เมื่อ K=1 จุดดำในภาพที่แล้วจะโดนจำแนกเป็นสีเขียว (Versicolour) ถ้าเปลี่ยนจุดทดสอบเป็นอันนี้

In [43]:
xte = np.array([7.5, 5.5])
plt.plot(X[Y==0, 0], X[Y==0, 1], 'or', label='Setosa')
plt.plot(X[Y==1, 0], X[Y==1, 1], 'og', label='Versicolour')
plt.plot(X[Y==2, 0], X[Y==2, 1], 'ob', label='Virginica')
plt.plot(xte[0], xte[1], '*k', label='ตัวอย่างทดสอบ', markersize=12)
plt.xlabel('ความยาวใบ')
plt.ylabel('ความยาวกลีบ')
plt.legend(loc='best')
Out[43]:
<matplotlib.legend.Legend at 0x7f85ec571710>

ตัวอย่างทดสอบนี้จะถูกจำแนกเป็นสีฟ้า (Virginica) เพราะใกล้จุดสีฟ้าในชุดฝึกสอนมากที่สุด คราวนี้ลองจินตนาการว่าลองเลื่อนจุดทดสอบ (จุดดำ) นี้ไปทั่วทุกจุดที่เป็นไปได้โดยไม่เลื่อนจุดในชุดฝึกสอน ทุกๆจุดที่เลื่อนไปก็ใส่สีที่จุดทดสอบ ณ ตำแหน่งนั้นจะถูกจำแนก เราจะได้ประมาณนี้

In [49]:
def classify_1nn(x, X, Y):
  x = x.reshape(1, 2)
  dists = np.sum((X - x)**2, 1)
  i = np.argmin(dists)
  return Y[i]

colours = ['r', 'g', 'b']
plt.figure()
# cox = x coordinate
for cox in np.linspace(4.0, 8.0, 50):
  for coy in np.linspace(1.0, 7.0, 50):
    xte = np.array([cox, coy])
    yhat = classify_1nn(xte, X, Y)
    plt.plot(xte[0], xte[1], colours[yhat], marker='s', markersize=6, alpha=0.2)
    
# plot training data
plt.plot(X[Y==0, 0], X[Y==0, 1], 'or', label='Setosa')
plt.plot(X[Y==1, 0], X[Y==1, 1], 'og', label='Versicolour')
plt.plot(X[Y==2, 0], X[Y==2, 1], 'ob', label='Virginica')
plt.xlabel('ความยาวใบ')
plt.ylabel('ความยาวกลีบ')
plt.legend(loc='best', framealpha=1)
Out[49]:
<matplotlib.legend.Legend at 0x7f85eb69a650>

ภาพที่เห็นนี้คือขอบเขตการตัดสินใจของ KNN โดยทั่วไปยิ่งค่า K มาก ขอบเขตการตัดสินใจ (decision boundary) จะ smooth คือไม่เปลี่ยนสี (ประเภทดอกไม้) กระทันหันเมื่อเลื่อนจุดทดสอบเพียงเล็กน้อย แต่ถ้าค่า K ต่ำ เช่น K=1 decision boundary อาจซับซ้อนหรือขรุขระกว่า ข้อมูลชุดนี้อาจไม่เห็นภาพมากนักกว่าค่า K น้อยมากจะเป็นอย่างไรเพราะตัวอย่างต่างประเภทแยกจากกันอยู่แล้ว

มาลองดูว่าถ้าใช้ K=1 บนข้อมูลเทียมที่เราสร้างขึ้นในตัวอย่างอันก่อนจะเป็นอย่างไร

In [45]:
X_toy = np.vstack((X_toy_0, X_toy_1))
Y_toy = np.hstack((np.zeros(nc), np.ones(nc))).astype(int)

plt.figure()
xmin = np.min(X_toy[:, 0])
xmax = np.max(X_toy[:, 0])
ymin = np.min(X_toy[:, 1])
ymax = np.max(X_toy[:, 1])
# cox = x coordinate
for cox in np.linspace(xmin, xmax, 50):
  for coy in np.linspace(ymin, ymax, 50):
    xte = np.array([cox, coy])
    yhat = classify_1nn(xte, X_toy, Y_toy)
    plt.plot(xte[0], xte[1], colours[yhat], marker='s', markersize=6, alpha=0.2)
   
# plot ข้อมูลเทียม
plt.plot(X_toy_0[:, 0], X_toy_0[:, 1], 'or')
plt.plot(X_toy_1[:, 0], X_toy_1[:, 1], 'og')
plt.xlim([xmin, xmax])
plt.ylim([ymin, ymax])
Out[45]:
(-1.9256314554919025, 1.9905634401529673)

จะเห็นว่าขอบเขตการตัดสินใจค่อนข้างขรุขระ ถ้า K มีค่ามากขึ้นจะเรียบกว่านี้ ถ้าอยากลองสร้างข้อมูลเอง 2 มิติ และกำหนดค่า K ได้ตามใจชอบลองเล่นได้ที่หน้านี้ จะเห็นกล่องขึ้นมา ทุกๆคลิกลงบนพื้นที่จะสร้างตัวอย่างฝึกสอนขึ้นมา สามารถเปลี่ยนประเภทตัวอย่างได้โดยกด ปุ่มสีแดงหรือสีฟ้าด้านบน กด ++ จะเพิ่มค่า K หนึ่งค่า กด -- จะลดค่า K ลงหนึ่ง decision boundary จะถูกอัพเดททุกครั้งที่มีการกดปุ่ม ผมแนะนำให้ลองสร้างข้อมูลขึ้นมาตามใจชอบแล้วกด ++ หลายๆครั้ง จากนั้นกด -- หลายๆครั้งเพื่อเทียบดูว่าเปลี่ยน K แล้วขอบเขตตัดสินใจเปลี่ยนไปอย่างไร

ข้อมูลแบบอื่น

แน่นอนว่า KNN สามารถจำแนกข้อมูลประเภทอื่นๆได้เช่นกันหากเราสามารถนำมาแปลงใส่ตารางเหมือนกับตารางข้างต้น ข้อมูลจะมีกี่ตัวแปร (มิติ หรือก็คือคอลัมน์ในตาราง) ก็ได้ สิ่งที่เราต้องใช้สำหรับ KNN คือ distance function หรือฟังก์ชันหาระยะทางระหว่างจุด 2 จุด หากมีฟังก์ชันนี้เราก็สามารถใช้ KNN ได้ จริงๆแล้วมีมากมายหลายฟังก์ชันให้เลือกใช้ ขอบเขตการตัดสินใจก็จะเปลี่ยนไปถ้าเปลี่ยนวิธีการหาระยะทาง

ยกตัวอย่างเช่น KNN สามารถใช้กับข้อมูลที่เป็นภาพได้ เช่นแต่ละตัวอย่างเป็นภาพแล้วเราต้องการจำแนกประเภทว่าเป็นภาพที่มีคนอยู่ในภาพหรือไม่มีคนอยู่ในภาพ (2 ประเภท) เป็นต้น ปัญหาคือแล้วเอามาใส่ตารางได้เหรอ? คำตอบคือได้เพราะในมุมมองของคอมพิวเตอร์ภาพก็แค่เมตริกซ์ (matrix) หรือตารางที่แต่ละช่องมีค่าบ่งบอกความเข้มของแสง แต่ละช่องในตารางก็คือหนึ่ง pixel เมตริกซ์ต่อไปนี้

In [46]:
A = (np.random.rand(4,4)*255).astype(int)
A
Out[46]:
array([[181, 207, 83, 56],
    [ 83, 245, 24, 41],
    [177, 35, 67, 204],
    [ 76, 152, 146, 67]])

หากเปลี่ยนเป็นภาพก็จะได้

In [47]:
import matplotlib.cm as cm
plt.imshow(A, interpolation='none', cmap=cm.Greys_r)
Out[47]:
<matplotlib.image.AxesImage at 0x7f85e922d6d0>

ค่าในแต่ละช่องยิ่งมากก็ยิ่งสว่าง ถ้าจะทำให้เป็นแถวในตารางก็แค่อ่านแต่ละค่าในตารางไล่ไปตามแต่ละแถวแล้วเอาไปใส่เป็นแถวเดียวก็ได้แล้ว แบบนี้

In [48]:
plt.imshow(A.reshape(1, -1), interpolation='none', cmap=cm.Greys_r)
Out[48]:
<matplotlib.image.AxesImage at 0x7f85e9094cd0>

ก็หวังว่าผู้อ่านจะเห็นภาพว่า KNN ทำงานอย่างไร มีความเห็นหรือต้องการรายละเอียดตรงไหนเชิญใส่คอมเมนต์ไว้ที่นี่

วิทวัส จิตกฤตธรรม (http://wittawat.com)