Zad 7.1 (4 pkt)

Korzystając z wybranej metody próbkowania przestrzeni parametrów:

  • krata regularna
  • krata łacińska (LHS)
  • low discrepancy sequence

zaprojektuj i przeprowadź eksperyment symulacyjny modelu Conta w celu zbadania wpływu parametryzacji na wartość wybranego parametru:

  • kurtozy rozkładu stóp zwrotu
  • skośności rozkładu stóp zwrotu
  • autokorelacji jednookresowej absolutnych stóp zwrotu

Uzyskane rezultaty przedstaw na wykresie.

Zad 7.2* (4 pkt)

Dokonaj paralelizacji (zrównoleglenia) eksperymetu symulacyjnego z Zad. 7.1 w taki sposób, aby jednocześnie przetwarzane było $N$ przebiegów symulacji ($N \in [2,8]$).