Zad. 6.1 (2 pkt)

W omówionej na wykładzie implementacji modelu segregacji Schellinga dodaj trzecią 'rasę' agentów.

Zad. 6.2 (3 pkt)

Korzystając z klasy gridplot.GridPlot i przykładu jej użycia w omówionym na wykładzie modelu głosowania zaimplementuj animację przebiegu symulacji w modelu segregacji Schellinga.

Zad. 6.3 (4 pkt)

Korzystając z klasy gridplot.GridPlot i zaprezentowanego przykładu jej użycia zaimplementuj symulację modelu gry w życie Conwaya.