Zad. 5.1 (2 pkt)

W oparciu o kod modelu systemu kolejkowego M/M/c omówiony na Wykładzie 5. wyświetl histogram czasu przebywania w systemie.

Zad. 5.2 (2 pkt)

W symulacji z Przykładu 1 wprowadź możliwość otrzymania z założonym prawdopodobieństwem przez klienta oczekującego w kolejce 'pilnego telefonu', powodującego natychmiastowe opuszczenie kolejki lub stanowiska obsługi.

Zad. 5.3 (3 pkt)

W symulacji z Przykładu 3 wprowadź następujące zmiany:

  • dodaj drugiego mechanika
  • zastąp deterministyczne czasy naprawy losowymi z wybranego rozkładu
  • w komunikatach wyjściowych zaokrąglij raportowane czasy zdarzeń do 4 miejsc dziesiętnych

Zad. 5.4 (3 pkt)

Zastanów się czy w kodzie modelu systemu kolejkowego M/M/1/K omówionego na Wykładzie 5. atrybut self.customer_count klasy Mm1k_sim można zastąpić atrybutem(ami) klasy simpy.Resource? Pomocna może być dokumentacja klasy simpy.Resource.

Zad. 5.5 (2 pkt)

Dla ustalonego ziarna losowego potwierdź zgodność wyników oryginalnej implementacji modelu systemu kolejkowego M/M/1/K omówionego na Wykładzie 5. z wynikami implementacji zmienionej w Zad. 5.4.

Zad. 5.6 (3 pkt)

W kodzie modelu systemu kolejkowego M/M/c omówionego na Wykładzie 5. zmień politykę wyboru najkrótszej kolejki zgodnie z zasadą:

klient losuję kolejkę do stanowiska obsługi a następnie wybiera najkrótszą kolejke ze zbioru będącego sumą wylosowanej kolejki i dwóch kolejek bezpośrednio z nią sąsiadujących.

Przyjmujemy, że stanowiska są rozłożone na okręgu jak w modelu Salopa.

Zad. 5.7 (2 pkt)

W implementacji modelu Bolek&Lolek znanego z przedmiotu SWAK wprowadź pomiędzy stanowiskami pracy Bolka i Lolka bufor do tymczasowego przechowania półproduktów dostarczanych Lolkowi przez Bolka.

Zad. 5.8* (4 pkt)

W kodzie modelu systemu kolejkowego M/M/c omówionego na Wykładzie 5. wprowadź zmiany, aby niezależnie od ilości zaplanowanych przebiegów symulacji jednocześnie były przetwarzane nie więcej niż 3 przebiegi.