Przykład 2

Covers:

 • Resources: Resource
 • Resources: Container
 • Waiting for other processes

This examples models a gas station and cars that arrive at the station for refueling.

The gas station has a limited number of fuel pumps and a fuel tank that is shared between the fuel pumps. The gas station is thus modeled as Resource. The shared fuel tank is modeled with a Container.

Vehicles arriving at the gas station first request a fuel pump from the station. Once they acquire one, they try to take the desired amount of fuel from the fuel pump. They leave when they are done.

The gas stations fuel level is reqularly monitored by gas station control. When the level drops below a certain threshold, a tank truck is called to refuel the gas station itself.

W przykładzie wystepują 3 typy agentów:

 • samochody reprezentowane przez obiekty klasy simpy.Process, ktorych zachowanie opisuje funkcja car(). Samochody przyjeżdżają na stację benzynową żeby zatankować paliwo
 • stacja benzynowa reprezentowana przez obiekt klasy simpy.Process, ktorej zachowanie opisuje funkcja gas_station_control(). Stacja benzynowa ma okresloną liczbę dystrybutorów paliwa, reprezentowanych przez obiekt klasy simpy.Resource oraz ograniczony zapas paliwa reprezentowany przez obiekt klasy simpy.Container. Obsluga stacji okresowo sprawdza stan paliwa w zbiorniku, i jesli spadnie on ponizej okreslonego progu (THRESHOLD), zamawia dostawę w celu uzupełnienia zasobu.
 • samochód-cysterna z paliwem, uzupelniajacy zapasy stacji, reprezentowany przez obiekt klasy simpy.Process, którego zachowanie opisuje funkcja tank_truck().

Przebieg symulacji jest sterowany przez strumień samochodów, generowany przez funkcję car_generator().

Nowym elementem wprowadzonym w symulacji jest zapas paliwa o ograniczonej pojemności reprezentowany przez obiekt klasy simpy.Container. Obiekt tej klasy pozwala na pobieranie (tankowanie) zasobu metodą get() oraz uzupełnianie zużytego zapasu metodą put().

In [ ]:
"""
Gas Station Refueling example

Covers:

- Resources: Resource
- Resources: Container
- Waiting for other processes

Scenario:
 A gas station has a limited number of gas pumps that share a common
 fuel reservoir. Cars randomly arrive at the gas station, request one
 of the fuel pumps and start refueling from that reservoir.

 A gas station control process observes the gas station's fuel level
 and calls a tank truck for refueling if the station's level drops
 below a threshold.

"""
import random
import simpy
In [ ]:
RANDOM_SEED = 42
GAS_STATION_SIZE = 200   # liters
THRESHOLD = 10       # Threshold for calling the tank truck (in %)
FUEL_TANK_SIZE = 50    # liters
FUEL_TANK_LEVEL = (5, 25) # Min/max levels of fuel tanks (in liters)
REFUELING_SPEED = 2    # liters / second
TANK_TRUCK_TIME = 300   # Seconds it takes the tank truck to arrive
T_INTER = [30, 300]    # Create a car every [min, max] seconds
SIM_TIME = 1000      # Simulation time in seconds
In [ ]:
def car(name, env, gas_station, fuel_pump):
  """A car arrives at the gas station for refueling.

  It requests one of the gas station's fuel pumps and tries to get the
  desired amount of gas from it. If the stations reservoir is
  depleted, the car has to wait for the tank truck to arrive.

  """
  fuel_tank_level = random.randint(*FUEL_TANK_LEVEL)
  print('%s arriving at gas station at %.1f' % (name, env.now))
  with gas_station.request() as req:
    start = env.now
    # Request one of the gas pumps
    yield req

    # Get the required amount of fuel
    liters_required = FUEL_TANK_SIZE - fuel_tank_level
    yield fuel_pump.get(liters_required)
    print('%s start refueling at gas station at %.1f' % (name, env.now))

    # The "actual" refueling process takes some time
    yield env.timeout(liters_required / REFUELING_SPEED)

    print('%s finished refueling in %.1f seconds.' % (name,
                             env.now - start))
In [ ]:
def gas_station_control(env, fuel_pump):
  """Periodically check the level of the *fuel_pump* and call the tank
  truck if the level falls below a threshold."""
  while True:
    if fuel_pump.level / fuel_pump.capacity * 100 < THRESHOLD:
      # We need to call the tank truck now!
      print('Calling tank truck at %d' % env.now)
      # Wait for the tank truck to arrive and refuel the station
      yield env.process(tank_truck(env, fuel_pump))

    yield env.timeout(10) # Check every 10 seconds
In [ ]:
def tank_truck(env, fuel_pump):
  """Arrives at the gas station after a certain delay and refuels it."""
  yield env.timeout(TANK_TRUCK_TIME)
  print('Tank truck arriving at time %d' % env.now)
  amount = fuel_pump.capacity - fuel_pump.level
  print('Tank truck refuelling %.1f liters.' % amount)
  yield fuel_pump.put(amount)
In [ ]:
def car_generator(env, gas_station, fuel_pump):
  """Generate new cars that arrive at the gas sbtation."""
  i = 1
  while True:
    yield env.timeout(random.randint(*T_INTER))
    env.process(car('Car %d' % i, env, gas_station, fuel_pump))
    i += 1
In [ ]:
# Setup and start the simulation
print('Gas Station refuelling')
random.seed(RANDOM_SEED)
In [ ]:
# Create environment and start processes
env = simpy.Environment()
gas_station = simpy.Resource(env, 2)
fuel_pump = simpy.Container(env, GAS_STATION_SIZE, init=GAS_STATION_SIZE)
env.process(gas_station_control(env, fuel_pump))
env.process(car_generator(env, gas_station, fuel_pump))
In [ ]:
# Execute!
env.run(until=SIM_TIME)