Obsługa wyjątków

Wyjątek to błąd który powstaje w trakcie działania programu (dla odrożnieniena od błędów ktory popełniamy w trakcie pisania kodu).

In [ ]:
liczba = int(input("Podaj liczbę: "))
print("10 podzielone przez", liczba, "równa się", 10/liczba)

Do przechwytywania wyjatkow sluzy instrukcja try/except:

try:
    <operacje-mogące-rzucić-wyjątek>
  except <typ-wyjątku-1> [ as <nazwa-zmiennej> ]:
    # Tutaj przechwytujemy wyjątek typu typ-wyjątku-1
    <operacje-zaradcze>
  except <typ-wyjątku-2>, <typ-wyjątku-3> [ as <nazwa-zmiennej> ]:
    # Tutaj przechwytujemy wyjątek typu typ-wyjątku-2
    # lub typ-wyjątku-3.
    <operacje-zaradcze>
  except Exception [ as <nazwa-zmiennej> ]:
    # Tutaj przechwytujemy wyjątek każdego innego typu 
    <operacje-zaradcze>
  finally:
    # Tutaj należy wpisać działania takie jak zamknięcie plików
    # i zwolnienie blokad, które muszą być wykonane zawsze 
    # niezależnie od tego czy operacja się powiodła czy też nie.
    <operacje-wykonywane-zawsze>
In [ ]:
while True:
  try:
    liczba = int(input("Podaj liczbę: "))
    print("10 podzielone przez", liczba, "równa się", 10/liczba)
  except (ZeroDivisionError) as e:
    print(e, ': nie dzielimy przez zero!')
  except (ValueError) as e:
    print(e, ': zly format liczby')
  except (KeyboardInterrupt) as e:
    print(e, ': KeyboardInterrupt, dzialam dalej')

Istotna jest kolejnosc klauzul except. Na poczatku wyłapujemy wyjątki najbardziej szczegołowe, w dalszej kolejnosci bardziej ogólne. W ustaleniu własciwej kolejności pomocna jest hierarchia wyjątków

In [ ]:
# nieprawidlowa kolejnosc klauzul except
try:
  liczba = int(input("Podaj liczbę: "))
  print("10 podzielone przez", liczba, "równa się", 10/liczba)
except Exception:
  print('jakis wyjatek ale nie wiem jaki')
except (ZeroDivisionError) as e:
  print(e, ': nie dzielimy przez zero!')
except (ValueError) as e:
  print(e, ': zly format liczby')
In [ ]:
# prawidlowa kolejnosc klauzul except
try:
  liczba = int(input("Podaj liczbę: "))
  print("10 podzielone przez", liczba, "równa się", 10/liczba)
except (ZeroDivisionError) as e:
  print(e, ': nie dzielimy przez zero!')
except (ValueError) as e:
  print(e, ': zly format liczby')
except Exception:
  print('inny wyjatek')

dopuszczalna jest tez ponizsza forma instrukcji try/except przechwytująca wszystkie wyjątki ale należy jej unikać ponieważ uniemożliwia zatrzymanie pracy programu sposobem innym niz ubicie procesu (jesli użyta w pętli):

In [ ]:
while True:
  try:
    liczba = int(input("Podaj liczbę: "))
    print("10 podzielone przez", liczba, "równa się", 10/liczba)
  except:
    print('jakis wyjatek ale nie wiem jaki')

można też ponownie 'rzucić' przechwycony wyjątek. służy do tego komenda 'raise'

In [ ]:
# prawidlowa kolejnosc klauzul except
try:
  liczba = int(input("Podaj liczbę: "))
  print("10 podzielone przez", liczba, "równa się", 10/liczba)
except ZeroDivisionError as e:
  print(e, ': nie dzielimy przez zero!')
  raise
except ValueError as e:
  print(e, ': zly format liczby')
  raise
except Exception:
  print('inny wyjatek')
  raise

polecenie 'raise' służy również do 'rzucania' wyjatków na żądanie:

In [ ]:
wiek = 0
while not wiek:
  try:
    wiek = int(input("Podaj wiek: "))
    if wiek < 0:
      wiek = 0
      raise ValueError('Wiek nie może być ujemny')    
  except Exception as e:
    print(e)

Hierarchia wyjątków

BaseException
 +-- SystemExit
 +-- KeyboardInterrupt
 +-- GeneratorExit
 +-- Exception
   +-- StopIteration
   +-- ArithmeticError
   |  +-- FloatingPointError
   |  +-- OverflowError
   |  +-- ZeroDivisionError
   +-- AssertionError
   +-- AttributeError
   +-- BufferError
   +-- EOFError
   +-- ImportError
   +-- LookupError
   |  +-- IndexError
   |  +-- KeyError
   +-- MemoryError
   +-- NameError
   |  +-- UnboundLocalError
   +-- OSError
   |  +-- BlockingIOError
   |  +-- ChildProcessError
   |  +-- ConnectionError
   |  |  +-- BrokenPipeError
   |  |  +-- ConnectionAbortedError
   |  |  +-- ConnectionRefusedError
   |  |  +-- ConnectionResetError
   |  +-- FileExistsError
   |  +-- FileNotFoundError
   |  +-- InterruptedError
   |  +-- IsADirectoryError
   |  +-- NotADirectoryError
   |  +-- PermissionError
   |  +-- ProcessLookupError
   |  +-- TimeoutError
   +-- ReferenceError
   +-- RuntimeError
   |  +-- NotImplementedError
   +-- SyntaxError
   |  +-- IndentationError
   |     +-- TabError
   +-- SystemError
   +-- TypeError
   +-- ValueError
   |  +-- UnicodeError
   |     +-- UnicodeDecodeError
   |     +-- UnicodeEncodeError
   |     +-- UnicodeTranslateError
   +-- Warning
      +-- DeprecationWarning
      +-- PendingDeprecationWarning
      +-- RuntimeWarning
      +-- SyntaxWarning
      +-- UserWarning
      +-- FutureWarning
      +-- ImportWarning
      +-- UnicodeWarning
      +-- BytesWarning
      +-- ResourceWarning
In [ ]: