Formatowanie ciągów znakowych - instrukcja print()

Do tej pory korzystaliśmy z prostej składni intrukcji print(), w której kolejne parametry oddzielaliśmy przecinkiem:

In [ ]:
kot = 'kota'
In [ ]:
print('Ala', 'ma', kot)
In [ ]:
a = 1234
b = 1/3
print('Zmienna a =', a, 'jest typu', type(a), ', zmienna B ma typ', type(b),
   'i zawartosc', b)

'Stary' styl formatowania

Python oferuje jeszcze dwa alternatywne sposoby formatowania ciagów znakowych - pierwszy ('stary') sposób ma składnie podobną do instrukcji printf() języka C. O szczegółach można przeczytać w dokumentacji. Przykład:

In [ ]:
c = 1/3
c
In [ ]:
print('c = %.4f' % c)
In [ ]:
d = {'language': "Python", "number": 2}
In [ ]:
print('%(language)s has %(number)03d quote types.' % d)

'Nowy' styl formatowania

Drugi ('nowy') styl formatowania jest specyficzny dla Pythona. O szczegółach można przeczytać w dokumentacji. Przykład:

In [ ]:
print('c = ', c, 'a = ', a)
In [ ]:
print('c = {0}, a = {1}'.format(a,c))
In [ ]:
c = 1/3
print('c = {0:.4}, a = {1:*^10}'.format(c, a))
In [ ]:
print('c = {:.4}, a = {}'.format(c, a))
In [ ]:
d = {'language': "Python", "number": 2}
d.values()
In [ ]:
print('{} has {} quote types.'.format(*d.values()))

dokumentowanie kodu

Dokumentowanie kodu jest dobra praktyką, która pomaga innym użytkownikom kodu (oraz nam samym po upływie pewnego czasu) w jego zrozumieniu. W Pythonie funkcje dokumentujemy umieszczając opis funkcji i jej parametrów jako ciąg tekstowy w linii nastepującej po poleceniu def. Zgodnie z przyjętą konwencja pierwsza linia stanowi krótki opis funkcji, potem następuje jedna linia pusta i bardziej rozbudowany opis funkcji i jej parametrow ponizej.

In [1]:
def f():
  '''Ta funkcja nie robi nic!
    
    Ta funkcja ma wyłącznie cel pedagogiczny:
    1. nie pobiera żadnych parametrów
    2. nie robi nic pożytecznego
    3. ale za to jest dobrze udokumentowana :)'''
In [ ]:
help(f)

dokumentacja jest dowolnym opisem ale najlepiej jest stosować format zgodny ze 'standardem' Pythona. Można się z nim zapoznać przegladając dokumentację przykladowych funkcji

In [2]:
help(print)
Help on built-in function print in module builtins:

print(...)
  print(value, ..., sep=' ', end='\n', file=sys.stdout, flush=False)
  
  Prints the values to a stream, or to sys.stdout by default.
  Optional keyword arguments:
  file: a file-like object (stream); defaults to the current sys.stdout.
  sep:  string inserted between values, default a space.
  end:  string appended after the last value, default a newline.
  flush: whether to forcibly flush the stream.

In [ ]:
def suma(first, second, third):
  '''return sum of three numeric values
    
    first: 1st element
    second: 2nd element
    third: 3rd element
    '''
  return (a+b+c) 
In [ ]:
help(suma)