In [1]:
%matplotlib inline
import matplotlib.pyplot as plt
import pandas as pd
from bra_scraper import BRA

Drabbas kommuner som tar emot många flyktingar av ökad brottslighet?

Det påstås ofta att det finns ett samband mellan flyktinginvandring och brottslighet. Framför allt då sexualbrottslighet.

Under 2015 och 2016 tog svenska kommuner emot rekordmånga flyktingar från framför allt Syrien och Afghanistan. Det här borde, om teorin om sambandet mellan invandring och brottslighet, synas i statistiken. Vi borde se en uppgång i sexual- och våldsbrott i de kommuner som tagit emot flest flyktingar?

Men blev det så?

Brottsförebyggande rådet publicerade nyligen detaljerad statistik över antal anmälda brott i alla svenska kommuner. Nedan följer ett försök att se om det finns något samband mellan flyktingmottagande och antal anmälda brott.

Steg 1: Hämta data

Vi börjar med att hämta data från Brå i för ett antal olika brottstyper.

In [416]:
# Det här är de brott vi är intresserade av
crimes = [
  "Totalt antal brott",
  "Sexualbrott",
  u"Sexualbrott, Våldtäkt inkl. grov (ingår även i våldsbrott)",
  u"Sexualbrott, Våldtäkt inkl. grov (ingår även i våldsbrott), Mot samtliga personer, Utomhus",
  u"Våldsbrott",
  u"Våldsbrott, Misshandel inkl.grov",
  u"Stöld-, rån- och häleribrott", 
  u"Stöld-, rån- och häleribrott, Stöld och snatteri",
  u"Stöld-, rån- och häleribrott, Stöld och snatteri, I butik, varuhus, kommersiell utställningslokal",
  u"Skadegörelse (inkl. mordbrand)",
]

bra = BRA()

# Hämta data för riket och spara till fil
topic = bra.topic(u"Årsvis - Land och län 1975-2014, land och region 2015-")
topic.query(
  regions=["Hela landet"],
  crimes=crimes, 
  period_start="2000-01-01").to_csv("data/hela_landet.csv")


# Hämta data för kommuner och spara till fil
topic = bra.topic(u"Årsvis - Kommun och storstädernas stadsdelar 1996-")
topic.query(
  crimes=crimes, 
  period_start="2000-01-01").to_csv("data/kommuner.csv")
21 in surfer.py at 2017-03-17 14:47:19,096: Start new session
137 in topic.py at 2017-03-17 14:47:19,861: Making query of 1 regions, 10 crimes and 17 periods in Årsvis - Land och län 1975-2014, land och region 2015-.
140 in topic.py at 2017-03-17 14:47:19,862: Getting expected 170 datapoints
21 in surfer.py at 2017-03-17 14:47:19,863: Start new session
169 in topic.py at 2017-03-17 14:47:19,995: Parse result page 1 out of 1
185 in topic.py at 2017-03-17 14:47:21,909: Parsed 170 datapoints
9 in dataset.py at 2017-03-17 14:47:21,919: Writing to data/hela_landet.csv

Läs in fil för att harmonisera regionnamn från olika myndigeheter.

In [2]:
translate_df = pd.read_csv("../region_translations.csv", encoding="utf-8")
translate_df.head()
Out[2]:
region kolada_id migrationsverket_id brå_id
0 Ale Ale ALE Ale kommun
1 Alingsås Alingsås ALINGSÅS Alingsås kommun
2 Alvesta Alvesta ALVESTA Alvesta kommun
3 Aneby Aneby ANEBY Aneby kommun
4 Arboga Arboga ARBOGA Arboga kommun

Läs in befolkningsdata hämtad från Kolada.

In [4]:
population_df = pd.DataFrame().from_csv("data/kolada-befolkning.csv",encoding="utf-8").reset_index()

# Harmonisera region namnn
population_df = pd.merge(population_df, translate_df[["region","kolada_id"]], left_on="Region", right_on=u"kolada_id")\
  .rename(columns={ u"År": "year", u"Invånare": "population" })[["region", "year", "population" ]]\


population_df = population_df.set_index(["region","year"]).unstack()

# Lägg till Hela landet
country_pop = population_df.sum()
country_pop.name = "Hela landet"
population_df = population_df.append(country_pop)

# Räkna ut medelbefolkning senaste två åren
population_df["mean_pop"] = population_df.population[[2015, 2016]].mean(axis=1)
population_df.head()
Out[4]:
population mean_pop
year 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016
region
Ale 27442 27577 27842 28074 28423 28862 29549 29205.5
Alingsås 37796 38053 38355 38619 39188 39602 40045 39823.5
Alvesta 18802 18917 19034 19280 19503 19581 19850 19715.5
Aneby 6393 6415 6407 6375 6426 6537 6603 6570.0
Arboga 13285 13302 13353 13493 13631 13858 13903 13880.5

Läs in data för antal mottagna asylsökande från Migrationsverket.

In [5]:
refugees_df = pd.DataFrame().from_csv("data/migrationsverket-mottagna-2015-2016.csv",encoding="utf-8").reset_index()

# Harmonisera regionnamnn
refugees_df = pd.merge(refugees_df, translate_df[["region","migrationsverket_id"]], left_on="Region", right_on=u"migrationsverket_id")\
  [["region", "2015", "2016"]].set_index("region")

refugees_df["refugees_count"] = refugees_df.sum(axis=1)

# Lägg till Hela landet
country_refugees = refugees_df.sum()
country_refugees.name = "Hela landet"
refugees_df = refugees_df.append(country_refugees)

# Hur många toppmottagande kommuner ska vi närstudera?
N_TOP_MUNIS = 20

refugees_df = refugees_df.join(population_df.mean_pop)[["refugees_count","mean_pop"]]
refugees_df["refugees_per_capita"] = refugees_df.refugees_count / refugees_df.mean_pop * 10000
refugees_df["refugees_rank"] = refugees_df.refugees_per_capita.rank(ascending=False)
is_top_recipient = refugees_df.refugees_rank <= N_TOP_MUNIS
refugees_df["top_refugee_muni"] = is_top_recipient
refugees_df.sort_values("refugees_per_capita", ascending=False).head(15).round()

# Lista på toppmottagare
TOP_REFUGEE_MUNIS = refugees_df[is_top_recipient].index.unique()

top_refugee_munis = refugees_df[is_top_recipient][["refugees_count","mean_pop"]].sum()
top_refugee_munis["refugees_per_capita"] = top_refugee_munis.refugees_count / top_refugee_munis.mean_pop * 10000
top_refugee_munis.name = "Toppmottagare"

refugees_df = refugees_df.append(top_refugee_munis)
refugees_df.sort_values("refugees_rank").head(10)
Out[5]:
refugees_count mean_pop refugees_per_capita refugees_rank top_refugee_muni
region
Högsby 475.0 5968.5 795.844852 1.0 1.0
Hylte 678.0 10734.0 631.637786 2.0 1.0
Hultsfred 886.0 14263.0 621.187688 3.0 1.0
Lessebo 510.0 8638.0 590.414448 4.0 1.0
Ljusnarsberg 271.0 4967.0 545.600966 5.0 1.0
Avesta 1246.0 22971.0 542.423055 6.0 1.0
Östra Göinge 756.0 14254.0 530.377438 7.0 1.0
Mellerud 479.0 9246.0 518.061865 8.0 1.0
Hällefors 324.0 7085.0 457.304164 9.0 1.0
Ronneby 1237.0 28952.0 427.258911 10.0 1.0

Slå ihop de tre dataseten (befolkning, flyktingmottagande och antal anmälda brott).

In [420]:
df_country = pd.DataFrame().from_csv(u"data/hela_landet.csv", encoding="utf-8")
df_municipality = pd.DataFrame().from_csv(u"data/kommuner.csv", encoding="utf-8")
# Remove old Heby
df_municipality= df_municipality[df_municipality.region_id!=8608]

df_long = pd.concat([df_municipality, df_country])


# Harmonisera regionnamnn
df_long = pd.merge(df_long, translate_df[["region",u"brå_id"]], left_on="region", right_on=u"brå_id")\
  .rename(columns={"region_y":"region"})

df_long.loc[:, "year"] = df_long.timepoint.str[:4]

df_long = df_long.set_index(["region","crime", "year"])[["value"]]

top_refugee_munis = df_long[df_long.index.get_level_values(level=0).isin(TOP_REFUGEE_MUNIS)].groupby(level=[1,2]).sum()
top_refugee_munis["region"] = "Toppmottagare"
top_refugee_munis = top_refugee_munis.reset_index().set_index(["region", "crime","year"])
df_long = pd.concat([df_long, top_refugee_munis])

YEARS = df_long.index.get_level_values(2).unique()
df = df_long.unstack()
df = pd.merge(df.value, refugees_df[["refugees_per_capita", "refugees_count","top_refugee_muni","mean_pop"]], left_index=True, right_index=True, how="left")


# Computed columns
df.loc[:, "latest"] = df["2016"]
df.loc[:, "avg"] = df[YEARS].mean(axis=1)

  # Standardavvikelse
df.loc[:, "stdev"] = df[YEARS].std(axis=1)
  
  # Hur långt från medel ligger senaste värdet medelvärdet innan 2016?
df.loc[:, "latest_vs_mean"] = df.latest / df.avg

df.loc[:, "latest_vs_2015"] = df.latest / df["2015"]


  # Hur många standardavvikelser ligger senaste värdet från medel?
df.loc[:, "latest_vs_mean_std"] = ( df.latest - df.avg ) / df.stdev


df.head()
Out[420]:
2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 ... refugees_per_capita refugees_count top_refugee_muni mean_pop latest avg stdev latest_vs_mean latest_vs_2015 latest_vs_mean_std
region crime
Ale Sexualbrott 10 14 8 16 22 18 22 17 12 20 ... 64.371437 188.0 0.0 29205.5 28 19.529412 6.539473 1.433735 1.120000 1.295301
Sexualbrott, Våldtäkt inkl. grov (ingår även i våldsbrott) 3 2 1 3 2 8 8 4 6 9 ... 64.371437 188.0 0.0 29205.5 11 6.470588 3.393333 1.700000 1.000000 1.334797
Sexualbrott, Våldtäkt inkl. grov (ingår även i våldsbrott), Mot samtliga personer, Utomhus 0 0 0 0 2 2 1 0 2 5 ... 64.371437 188.0 0.0 29205.5 0 1.000000 1.414214 0.000000 0.000000 -0.707107
Skadegörelse (inkl. mordbrand) 219 191 209 238 321 295 227 334 550 541 ... 64.371437 188.0 0.0 29205.5 330 316.000000 100.657836 1.044304 1.031250 0.139085
Stöld-, rån- och häleribrott 1551 1478 1504 1633 1762 1504 1107 1442 1467 1321 ... 64.371437 188.0 0.0 29205.5 922 1318.529412 244.110661 0.699264 0.913776 -1.624384

5 rows × 27 columns

Steg 2: Analys

Vi börjar med att bara titta på hur antal brottsanmälningar utvecklats i hela landet under de senaste tio åren.

In [150]:
for crime, _df in df.groupby(level=1):
  _df.loc["Hela landet"][YEARS].T.plot.bar(title=crime, legend=False)

Låt oss titta närmare på de kommuner som tagit emot flest flyktingar i förhållande till sin folkmängd. Låg antalet anmälda brott 2016 över eller under medel sedan år 2000?

In [7]:
print u"Toppmottagare: {}".format(", ".join(TOP_REFUGEE_MUNIS))
Toppmottagare: Avesta, Bengtsfors, Filipstad, Flen, Hultsfred, Hylte, Hällefors, Högsby, Lessebo, Ljusnarsberg, Markaryd, Mellerud, Ockelbo, Oxelösund, Ronneby, Sorsele, Storfors, Uppvidinge, Åmål, Östra Göinge
In [427]:
COLS = ["latest_vs_mean"]
table = pd.concat([df.loc["Toppmottagare"][COLS], df.loc["Hela landet"][COLS]], axis=1).round(2)
table.columns = ["Toppmottagare", "Hela landet"]
table
Out[427]:
Toppmottagare Hela landet
crime
Sexualbrott 1.41 1.39
Sexualbrott, Våldtäkt inkl. grov (ingår även i våldsbrott) 1.41 1.40
Sexualbrott, Våldtäkt inkl. grov (ingår även i våldsbrott), Mot samtliga personer, Utomhus 0.99 1.07
Skadegörelse (inkl. mordbrand) 0.90 1.20
Stöld-, rån- och häleribrott 0.75 0.86
Stöld-, rån- och häleribrott, Stöld och snatteri 0.78 0.90
Stöld-, rån- och häleribrott, Stöld och snatteri, I butik, varuhus, kommersiell utställningslokal 0.78 0.85
Totalt antal brott 0.99 1.12
Våldsbrott 1.33 1.13
Våldsbrott, Misshandel inkl.grov 1.33 1.14

Slutsats: Nej, det finns ingen betydande skillnad i antal anmälda brott mellan toppmottagande kommuner och resten av landet.

Nedan motsvarande jämförelse som en serie grafer.

In [424]:
fig, axs = plt.subplots(nrows=len(crimes), ncols=2)

i = 0
for crime, _df in df.loc["Toppmottagare"].groupby(level=0):
  _df[YEARS].T.plot.bar(title=u"Toppmottagare, {}".format(crime), legend=False, ax = axs[i][0]).set_ylim(0)
  df.loc[("Hela landet", crime)][YEARS].T.plot.bar(title=u"Hela landet", legend=False, ax = axs[i][1]).set_ylim(0)
  i += 1

fig.set_size_inches(15, 6 * len(crimes))
plt.show()  

Låt oss även se om det finns nåt samband i form av korrelation. Vi jämför antalet brott 2016 som avvikelse från medel (mätt i standardavvikelser) mot antal flyktingar per 10 000 invånare.

In [409]:
def plot_relation(crime, _df):
  measure = "latest_vs_mean_std" # latest_vs_mean | latest_vs_mean_std
  ax = _df.plot.scatter("refugees_per_capita", measure, title=crime)
  ax.set_xlabel(u"Flyktingar per 10 000 inv")
  ax.set_ylabel(u"Anmälda brott, ökn./minskn. 2016")
  corr = _df[["refugees_per_capita", measure]].corr().iloc[0,1]
  ax.text(_df.refugees_per_capita.max(),_df[measure].max(),corr, ha="right")
  
for crime, _df in df.groupby(level=1):
  # Plotta 
  plot_relation(crime, _df[_df.avg > 20])
  
In [1]:
#REGION = u"Toppmottagare"
#for crime, _df in df.groupby(level=1):
#  _df.loc[REGION][YEARS].T.plot.bar(title=crime, legend=False)